خودكشى سعيد صيد مراد در آخرين مأموريتهاى راهگشايى

خودكشى سعيد صيد مراد در آخرين مأموريتهاى راهگشايى

 abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نوزدهم دسامبر 2016:… سعيد صيد مراد، يكى از افراد زبده و قديمى سازمان بود كه در نقش أفسر اطلاعات و عمليات و در طراحى آتش توپخانه اى ارتش به اصطلاح آزاديبخش، نقش اساسى داشت و در عملياتهاى موسوم به راهگشايى، يكى از بهترين فرماندهان تيم هاى اعزام كننده بود و مأموريتهاى مهم عبور از مرز به او سپرده مي شد … 

مهوش سپهری (نسرین) زندانبان مجاهدین خلق و قاتل نسرین احمدی

افشای مزدوران و شکنجه گران مخابرات صدام، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی

لینک به منبع

خودكشى سعيد صيد مراد در آخرين مأموريتهاى راهگشايى

سعيد صيد مراد، يكى از افراد زبده و قديمى سازمان بود كه در نقش أفسر اطلاعات و عمليات و در طراحى آتش توپخانه اى ارتش به اصطلاح آزاديبخش، نقش اساسى داشت و در عملياتهاى موسوم به راهگشايى، يكى از بهترين فرماندهان تيم هاى اعزام كننده بود و مأموريتهاى مهم عبور از مرز به او سپرده مي شد. سال ١٣٧٩ آخرين مأموريتهاى داخل يعنى ترور و بمبگذارى و خمپاره زنى، در شهرها بود. سعيد آن شور حال و رمق و توان گذشته را نداشت و هميشه در خود و گوشه گير شده بود. ديگر با نفرات پائين تر تشكيلات گرم نمي گرفت و در يك كلام متناقض تمام عيار شده بود و كسى هم از اين سِر خبرى نداشت كه چرا سعيد صيد مراد، به اين وضعيت افتاده است. او كه همه چيز برايش فراهم بود و سازمان روى او حساب ويژه باز ميكرد و در چشم همه هم به اصطلاح „نامبر وان“ قرارگاه حبيب در بصره در تشكل يك فرمانده واحد عملياتى كه مأموريت اصلى و  خطرناك عبور از مرز به او سپرده مي شد، بود.

يك روز ظهر من در پست نگهبانى ضلع شمال شرق قرارگاه حبيب بودم و تازه پستم شروع شده بود كه يك نفر آمد و گفت، من جاى شما آمده ام، شما برويد مثل اينكه كارت دارند. وقتى رفتم سمت اتاق كار، يوسف نبى پور داشت مي آمد تا مرا زودتر ببرد و بدون سلام و عليك گفت، برويم اتاق خواهر پروين (پروين صفايى) فرمانده قرارگاه حبيب، يك ماموريت مهم داريم كه تيم سعيد صيد مراد را بايد از ميدان مين عبور دهيم. ياد آورى اينكه يوسف نبى پور، فرمانده يگان مهندسى مركز ما بود و مسئوليت داشت واحد عملياتى را از ميدان من عبور دهد. وقتى وارد اتاق فرمانده قرارگاه شدم، واحد سعيد توجيه شده بود و فقط من را به خاطر يادآورى مهم اين مأموريت خواسته بودند كه به همراه يوسف نبى پور، تيم سعيد را از ميدان مين عبور دهيم و برگرديم.

از آماده سازيها كه دو ساعت فرصت داشتيم تا از قرارگاه حركت كنيم، معلوم بود كه يك مأموريت فوق العاده مهمى است.

هنگام حركت با دو تا خودروی واز، مي رفتيم كه من راننده يكى از وازها بودم. قبل از استارت زدن خودرو يك دفعه سر و كله جلاد مهوش سپهرى، معروف به نسرين خون آشام كه در جايگاه مسئول اول سازمان قرار داشت  و از روز قبل براى نظارت و فرماندهى و توجيه واحد به قرارگاه حبيب آمده بود، پيدا شد  و  مأمويتهاى مهم را مستقيما زير نظر خودش انجام مي داد. آنجا پروين صفايى، زرى كه افسر عمليات قرارگاه بود و واحد سعيد،  يوسف و من  ديگر كسى نبود،  نسرين خطاب به سعيد تأكيد كرد كه اين مأموريت را فقط به اين خاطر به سعيد سپردم كه سازمان و رهبرى تأكيد زيادى روى دقت عمل و انجام تام و تمام آن دارند و بايد صد در صد و بدون شكاف، با موفقيت انجام شود و اگر اين مأموريت لو برود و موفق نشويد، هيچ كدامتان حق برگشت به قرارگاه را نداريد. من خودم واحد سعيد را كاملا توجيه كردم و به مأموريتشان واقف هستند. تيم يوسف هم بايد از زبان خودم اين تأكيد را مي شنيد و الان هم سوار شويد و حركت كنيد، واحد پشتيبان ديرتر حركت مي كنند و موقع برگشت از طريق بيسم اطلاع داده مي شود كه به آنها محلق شويد.  سپس ما سوار شديم كه مجدداً به سعيد گفت، مأموريت با موفقيت انجام نشود بر نگرديد.

ما با دو خودروى واز حركت كرديم.  مستقيما تا خط يك عراق با واز رفتيم. هوا تاريك شده بود. در مختصات مورد نظر پياده شده و منتظر واحد پشتيبان شديم كه وازها را تحويل بگيرند. بعد از يك ساعت، واحد پشتيبان رسيد. همه به جز سعيد از خاكريز يك عراق رد شديم و نفرات پشتيبان را نديديم. سعيد آخرين هماهنگى را با تيم پشتيبان كرد و به ما ملحق شد.

مأموريت از معبر „D12“ شمال جاده شلمچه انجام مي شد، شب مهتابى بود و ديد خوبى داشتيم. از خط يك عراق تا ميدان مين نزديك به هفتصد متر فاصله بود،  نرسيده به ميدان مين، يك كانال آب قرار داشت كه سمت غرب كانال يعنى سمت عراق، چند لإيه سيم خاردار حلقوى و موانع كند كننده وجود داشت. از اين موانع به سلامت رد شديم. از كانال هم عبور كرديم كه تا بالاى زانو آب داشت، ميدان مين بعد از كانال آب به فاصله چهل مترى شروع مي شد. زمين دشتى و هموار بود. ما به لبه جلويى ميدان مين رسيديم. دنبال پيدا كردن گذرگاه بوديم كه از سمت جنوب كنار كانال آب صداى دو نَفَر شنيده مي شد كه با هم صحبت مي كردند و به سمت شمال مى آمدند. سعيد فرمان داد، در جايمان بنشينيم. فرصتي وجود نداشت. زمين هموار بود. اگر بيست متر ديگر جلو مى آمدند، ما را مي ديدند. لذا سعيد گفت، بلند شويد و از كنار كانال به سمت شمال برويم تا ما را پيدا نكردند شايد جلوتر خاكريز يا گودالى پيدا شود و در حين راه رفتن گفت، لو رفتن مرز سرخ است. همچنان كه مي رفتيم، دو نفر هم به سمت شمال مى آمدند. ما رسيدم به يك سيم خاردار كه نم يشد جلو رفت. بايد مي رفتيم روى بلندى كانال كه آن وقت ديده مي شديم. لذا سعيد گفت، همينجا توى سينه كش خاكريز كانال دراز كشيديم. بعد از يك دقيقه نشده دو نَفَر گشت رسيدند بالاى سرمان و ايست دادند كه خود سعيد بلافاصله شليك كرد و درگيرى شروع شد. همه شروع به شليك كرديم. يكى از گشتى ها تير خورد و همانجا افتاد. رفتيم بالاى خاكريز ديديم فقط يك نَفَر است. نَفَر دوم سالم در رفته است. يك دفعه سعيد داد زد، شما برگرديد قرارگاه الان شما را محاصره مي كنند. بعد از چند ثانيه خودش افتاد روى زمين. ما فكر كرديم تير خورده است. در همين حين كه با جسد سعيد كلنجار مي رفتيم كه چطور برگردانيم و از كانال عبور بدهيم، ذهن همه مشغول و درگير بود من و يكى ديگر از بچه هاى تيم به اسم پرويز دو تا پوتين او را گرفته و از لبه كانال بالا كشيديم. سعيد سنگين بود نمي شد حمل كرد. با هر زورى بود او را از كانال عبور داديم. يوسف مسئوليت تماس با قرارگاه و نيروى پشتيبان را داشت و اصلا به مشكل ما توجهى نكرد. به موانع خاردا كه رسيديم، شليك از چپ و راست شروع شد. سعيد را همانجا گذاشتيم و پانزده متر از موانع آنطرف تر يك خاكريز كوتاه بود. پشت آن موضع گرفتيم كه تير و تركش آر پي جى، به ما اصابت نكند و منتظر فرمان از قرارگاه و تعيين تكليف بوديم. قرارگاه اصرار داشت كه حتما بايد جسد را با خودمان برگردانيم. اما شدنى نبود. من با سينه خيز آخرين بار بالاى جسد برگشتم، جى پى اس و نقشه و ….. از داخل جليقه اش در آوردم. هر چى براندازش كردم، جايى خون نبود و زخمى در بدن نداشت. نيروهاى ايران داشتند به ما نزديك مي شدند كه پرويز داد زد، برگرد الان أسير مي شويد كه بلافاصله برگشتم. يوسف وضعيت را از من پرسيد گفتم، من هرچى بدنش را گشتم نه خونى و نه زخمى نه ديدم كه يوسف عصبانى شد و همينطور كه با قرارگاه در تماس بود و از آنها اصرار كه جسد را برگردانيد، يوسف گفت، كريم هم از كنار جسد آمد پيش ما الان ماهم درگير مي شويم تا شهيد شويم. بالاخره اتاق عمليات قرارگاه، قانع شد بدون درگيرى عقب بكشيم و جسد سعيد را همانجا جا گذاشتيم و عقب نشينى در ميان آتش گلوله و آر پي جى، شروع كرديم و خوشبختانه به هيچ كدام از ما در حین عقب نشينى آسيبى نرسيد و به عقب برگشتیم.

در خط يك يوسف  گفت، هيچكس حق ندارد در اين باره با هم حرف بزند و حتى كسى حق ندارد موضوع را به نفرات پشتيبان بگويد. من خودم هستم نياز باشد جواب مي دهم.

صبح به قرارگاه رسيدم. همه از اين حادثه ناراحت و بهم ريخته بوديم. همينكه از خودرو پياده شديم، زنهاى ستادى أحاطه كردند و گفتند سلاح ها و تجهيزات را داخل خودرو بگذارد سريعا برويد اتاق ستاد، ما هم همين كار را كرديم. در اتاق ستاد نشستيم  و زرى كه أفسر عمليات بود، آنجا پيش ما نشسته بود كه با هم حرف نزنيم. بصورت تكى و جداگانه،  صدا ميزدند كه پيش پروين برويم. وقتى نوبت من شد، وارد شدم. نسرين با پروين بودند، من روى يك صندلى نشستم و شرح ماجرا را از من خواستند، من هم جريان را از الف تا يا، توضح دادم و جريان بررسى بدن و عدم وجود خون و زخم را گفتم كه نسرين برآشفت و گفت، تير توى دهنش خورده و از پشت در آمد و در جا شهيد شده، من گفتم، خواهر من پشت سرش را كاملا ديدم و لمس كردم، چنين نيست كه به من گفت، تو اشتباه ميكنى و فعلا برويد استراحت كنيد،  حق نداريد اصلا به هيچكس حتى همين خواهر پروين بگوئيد، پيش من حرف زديد تمام و ديگر نيازى نيست جايى حرفى بزنيد، فقط بعد از استراحت حتما گزارش را مفصل بنويس، من امشب مي روم بايد تا شب به دستم برسد و پس فردا هم توى همين قرارگاه مراسم با شكوهى براى سعيد مي گيريم كه در شأن او باشد.

مراسم واقعا با شكوهى گرفته شد و زندگى نامه مبارزاتى سعيد و نحوه شهادتش را خواندند. واقعا سرم صوت كشيد. از اين دروغ بزرگ كه سعيد چندين نفر از پاسدارها را كشته و خودش سرفرازانه با تير دشمن به شهادت رسید. يادش بخير و راهش پر رهرو باد!

همين دروغ بزرگ ذهن من را گرفته بود و سخت مشغولم كرده بود. واقعيت اين بود كه سعيد تير نخورده اما كشته شد، چون وی عنصر تشكيلاتى بود و نسرين تأكيد كرده بود كه اگر مأموريت لو برود خودتان هم برنگرديد، سعيد قرص سيانورى كه از خط يك زير زبان گذاشته بوديم، در دهان خود شكاند و خودكشى كرد و اين جنايتكاران و سران سازمان نم يخواستند كسى متوجه اين قضيه بشود و اين تناقض همچنان مرا اذيت مي كرد تا يك روز با يكى از اين مسئولين كه زياد با سعيد چفت بود، بحث را باز كردم، زيرا او هم مسأله دار شده بود و وضعيت تشكيلاتى خوبى نداشت و در جواب به من گفت، خيلى ها از جمله مرحوم سعيد، از عملياتها و ترور در داخل ناراضى بودند كه اين چند سال وقت سازمان صرف اين مأموريتها شد، ولى حاصلى جز پس رفت براى ارتش نداشته است و سعيد درگير همين مسأله بود و به همين دليل خودش را راحت كرده است. بعد به من گفت، مواظب خودت باش و این موضوع را به كسى نگوييد كه درز پيدا كند و آنوقت مرگ ناخواسته خودت را رقم بزنيد.

„پایان“

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27753

آزادى حلب از دست تروریست ها مبارک

 abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهاردهم دسامبر ۲۰۱۶:… روزنامه گاردین به نقل از یک منبع نظامی آگاه در حلب اعلام کرد تمامی خطوط دفاعی تروریست‌های تکفیری در این شهر در هم شکسته است و تا ساعاتی دیگر بزرگترین پیروزی نیروهای دولتی سوریه در برابر مخالفان رقم خواهد خورد. با وجود آنکه آزادسازی کامل حلب هنوز به طور رسمی اعلام نشده است؛ گزارش‌ها حاکی … 

غلط کردم مریم رجوی در مقابل جمهوری اسلامیمریم رجوی: سرنگونی رژیم در ایران منوط به سرنگونی دولت سوریه است. خنده حضار. 

مریم رجوی داعش اسرائیل غزهحرکات میمون وار رجوی برای این بار برای شیوخ مرتجع

لینک به منبع

آزادى حلب از دست تروریست ها مبارک

عبدالکریم ابراهیمیروزنامه گاردین به نقل از یک منبع نظامی آگاه در حلب اعلام کرد تمامی خطوط دفاعی تروریست‌های تکفیری در این شهر در هم شکسته است و تا ساعاتی دیگر بزرگترین پیروزی نیروهای دولتی سوریه در برابر مخالفان رقم خواهد خورد. با وجود آنکه آزادسازی کامل حلب هنوز به طور رسمی اعلام نشده است؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که مردم حلب با حضور در خیابانها، پیروزی این شهر را جشن گرفته اند.

مردم  شهر حلب پس از حدود ۴ سال، شب گذشته را بدون حضور تروریست‌ها به صبح رساندند

بنابر این، شکست و به کورنر بردن داعش در سوریه و آزادى حلب و همچنین آزادى موصل در آینده اى نزدیک از زیر یوغ بعثى – داعشى بر تمامى ملتهاى آزاده جهان بخصوص مردم مظلوم دو کشور سوریه و عراق، مبارک باد. راستى مریم رجوى این مادرخوانده داعش و بعث که  شکستهاى پى در پى  بر پیکره پیر و فرتوت خود و شوهرش را می بیند و آمال و آرزوهایشان به نیستى تبدیل میشود  وضعیت و حال زارش چگونه خواهد بود!؟

کسى که تروریستهاى آدم کش در حلب را مبارزان آزادى خطاب میکرد و براى مردم حلب اشک تمساح میریخت و آنچه که در چنته داشت از مظلوم نمایى براى حلب و برپا کردن شوى تبلیغاتى و گردآورى سران تروریست در اورسورآواز فرانسه تا اختصاص کامل دستگاه شیطان سازى تبلیغاتى فرقه در این زمینه و مصاحبه هاى فریبکارانه از تروریستها و جا زدن به اسم مردم غیر مسلح حلب، همه و همه آتش درونى و شعله ور این خانم پیر و فرتوت براى یک روز اضافه نمودن بر عمر خود و شوهر بى ریشه اش بود  و کسى که با وصل کردن خود به تروریستهاى آدم کش می خواست بعد از سرنگونى اربابش صدام حسین، فضا و تنفسى تازه بیابد و اسب تروریستى فرقه اش را مجددا به جولان در آورد. اما باید گفت این رجوى نحوست عجیبى دارد با هر کس دست داد و به معاشرت پرداخت بدون شک به خاک سیاه نشانده  شده و خواهد شد و از دور خارج می شود

تجربه بنى صدر، حزب دمکرات کردستان و شخص قاسملو، دیکتاتور عراق صدام حسین با حزب بعث اش و همین عربستان که پشتیبان اصلى تروریستها در سوریه و عراق بود و در أوج قدرت سیاسى می خواست کشور بزرگ و متمدن ایران را جولان داعش نماید و همچنین در أوج سرمستى به تشکیل ائتلاف عربى دست زد تا نیات پلید خود را در خاورمیانه پیاده کند و از این بابت دست دوستى به سمت رجوى وطن فروش و خائن به مملکت خود، دراز کرد، الان در چه نقطه ضعفى قرار داشته که هر روز از خواسته هاى شیطانى خود عقب نشسته تا جایى که انشاءالله روزى برسد مردم مظلوم یمن با دست خود حق این جانیان را در کف دستشان گذاشته و خون مظلومین به زمین ریخته این کشور فقیر، گریبانگیر خداى قدرت و ثروت این مرتجعین گردد

همچنین، حقوق بگیرانش در همین کشورهاى اروپایى مانند آلخو کوادراس، آقاى استیونسون و…..   که وقتى بناى معاشرت با این زوج شوم و نحوست گذاشتند، چگونه بالاخره از أوج خود به زیر کشیده شده و از صحنه حذف شدند یا همین لابیهاى رجوى در آمریکا از اینکه پرشان به رجوى خورده است، چگونه بخت خود را در انتخاب دولت جدید از دست می دهند

البته براى آزادگان و وجدانهاى انسانى بسى جاى شعف دارد که عدالت بر شقاوت و کینه توزى و تروریسم پیروز می شود و این حق است که به کرسى خواهد نشست و روسیاهى براى مسعود و مریم رجوى است، خوار و ذلیل باد این زوج تروریست که عده اى از نفرات تشکیلات را همچنان  در اسارت خو در کشور آلبانى محبوس و دور از اجتماع در این کشور نگهداشته است و براى آنها نسخه پوسیده انقلاب مریم تروریست می پیچد.

واقعیت تلخى است وقتى شنیده میشود که مریم رجوى به آلبانى میرود که حصار تشکیلاتى و به اصطلاح عقیدتى – ایدئولوژیکى، تنیده تر کند و همچنان به مزخرف گویى روى آورده و بنام انقلاب درونى مجاهدین و رهبر عقیدتى، درون ذهن افراد را  تسخیر کرده و مغزشویى نماید و دم از سرنگونى و فاز جدید بزند.

 آخر کسى نیست به این عجوزه پیر حالى کند که دوران شما  و شوهر بى ریشه ات به سر آمده و تروریست پرورى هم دیگر از شما زوجین شیطان صفت دردى دوا نخواهد کرد.

دوستانى که جدیداً از این سازمان جدا شده اند و در هتلها جا گرفته اند، وضعیت فشارهاى سران رجوى بر تشکیلات و محبوس کردن هر چه بیشتر ذهنى این افراد را یادآور شده و تقلاى تمام رهبرى و مسئولین این فرقه راه  به جایى نبرده است و تشکیلات با بحرانى از طلبکارى افراد مواجه است و سران سعى دارند با گذاشتن نشستهاى مداوم سر افراد شیره مالیده و آنها را به کارهاى آموزشى سرگرم نمایند و نهایت مخفیکارى رجوى و ترس از جانش بالاخره او  مجبور شد که پس از مدت مدیدى که ابهامات در باره او به أوج رسید و نفرات تشکیلات که در بایکوت خبرى و رسانه اى و ارتباطى مطلق، هستند نیز متناقض کرده تا جایى که مرز سرخ ایدئولوژیکى – تشکیلاتى را زیر پا گذاشته و ابهامات خود را در مورد سرنوشت مسعود رجوى براى مسئولینشان بیان کرده اند. رجوى خود با پیام صوتى باز افراد را توصیه به اجرا کردن بندهاى انقلاب مریم میکند که خود این براى افراد تناقض بیشتری به همراه داشته و همچنان ریزش در صفوف پوسیده تشکیلات مریم رجوى ادامه دارد

به امید نابودى کامل هر چه جرثومه تروریسم در جهان

„پایان“

*** 

Maryam Rajavi terrorist syriaگروهک منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) رسما از داعش حمایت کرد 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27564

شوى“ مریم رجوى یا کابوس نابودی اش“ 

 Maryam Rajavi, leader of the Council of Resistance of Iran (NCRI), takes part in a rally in Villepinte, near Parisعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و نهم نوامبر ۲۰۱۶:… مریم رجوى در افاضات خود به دولت هاى ١۶ سال گذشته آمریکا، تاخت و سیاست آنها را به باد انتقاد گرفت که چرا خاک ایران را به توبره نکشیده اند! این عجوزه پر خط و خال، نگفت که در این سالیان مورد نظر ایشان سیاست تحریم، مردم ایران را به شدت زیر فشار زندگى روزمره برد و اربابانش در این مدت از هیچ رذالتى … 

از بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدینبی بی سی: رامنی، جولیانی یا کاندیدای سوم: چه فرقی می کند؟

Nothing to celebrate – MEK leader Maryam Rajavi pretends forced move to Albania is a great victory

لینک به منبع

شوى“ مریم رجوى یا کابوس نابودی اش“

روز شنبه ٢۶ نوامبر، مریم رجوى این عجوزه شیطان صفت، فریبکار و تروریست در فرانسه یک „شوى“ تبلیغاتی و دجالگرایانه برگذار کرد. تعدادى از لابیهاى مزدبگیر خود و همچنین شمارى از آمران تروریستى در خاورمیانه در آن شرکت داشتند.

مریم رجوى در افاضات خود به دولت هاى ١۶ سال گذشته آمریکا، تاخت و سیاست آنها را به باد انتقاد گرفت که چرا خاک ایران را به توبره نکشیده اند! این عجوزه پر خط و خال، نگفت که در این سالیان مورد نظر ایشان سیاست تحریم، مردم ایران را به شدت زیر فشار زندگى روزمره برد و اربابانش در این مدت از هیچ رذالتى در حق مردم ایران کوتاهى نکردند و بیشتر از این دیگر در توان نداشتند که به مقابله ملت بزرگ ایران برخیزند، حال براى دم تکان دادن براى رئیس جمهور جدید آمریکا، با این موضع گیرى، سرسپردگى و مزدورى خود و شوهر مفقود شده اش را در ید اختیار دولتمردان جدید آمریکا قرار داده و میخواهد بگوید در جاسوسى از ملت ایران، مزدور و سرسپار تمام عیار خواهیم بود.

مریم رجوى، خطاب به دولت آمریکا داد سخن رانده و میگوید: „همکاری با آخوندها برای مقابله با داعش فاجعه‌بار است، باعث تقویت رژیم ایران و تروریسم ناشی از آن و تغذیه سیاسی و اجتماعی داعش می‌شود.“

این مادرخوانده تروریسم از جدیت ائتلاف روسیه  در نابودى داعش به هراس افتاده و ترس از نابودى داعش در عراق و سوریه، رعشه بر اندامش انداخته و به تکاپو و مزدورى انداخته است.  شکست داعش در عراق و بالطبع آن در سوریه، همانگونه که شاهد هستیم با جبهه بندیها در خاورمیانه و قرار گرفتن مصر در کنار ملت و ارتش عربى سوریه، ائتلاف عربستان حامى اصلى داعش و فتنه مذهبى در خاورمیانه را به حاشیه برده و به شدت در حال تضعیف شدن است، آمریکا تا الان هم که بعنوان موتور محرک تروریستها، بخصوص داعش عمل کرده است. الان اگر آقاى ترامپ  به وعده هاى انتخاباتى اش عمل نماید و در جبهه ضد داعش با روسیه متحد شود، آنگاه است که عربستان و …. با مریم رجوى در دومینه خاورمیانه که فتنه گرى و تروریسم پرورى بود، قافیه را بأخته اند و آن وقت است که راه تنفس این زوج تروریسم یعنى مسعود مرحوم یا مفقود شده و مریم رجوى، مسدود خواهد شد و سرمایه گذارى سى ساله به اصطلاح مبارزه شما بخوانید تروریسم و مزدورى، بر باد رفته و نابودى تمام عیار خود را می بینند.

مریم رجوى، با برگذارى چنین جلساتى و آوردن تروریستها بر سر سفره خودش و اینکه براى تروریستهاى حلب سینه چاک میدهد و به زمان و زمین ناسزا میگوید که چرا حمایت از تروریسم رها شده است و چرا نور چشمى هاى مریم رجوى همانهایى که آنها را انقلابیون و عشائر عراق و انقلابیون سوریه می نامید، تنها مانده و دارند به درک واصل می شوند و امید رجوى بر باد میرود. این عجوزه تروریست فکر میکند با اینکار میتواند مرهمى بر زخم داعش و امثالهم بگذارد و براى حلب شیون و زارى و آه و ناله می کند. اما بداند جنایاتى که خود و شوهر مفقود شده اش در حق مردم ایران و عراق و نیروهاى منتقد خود انجام داده اند هرگز به فراموشى سپرده نشده و نخواهد شد و باید تاوان آنرا  پس بدهد، دنیا بى حساب و کتاب نبوده و نخواهد بود، روزهاى خوش در دامن صدام و رهروان آن دیکتاتور بسر آمد، منتخبان ملت عراق با رأى بر حقوق حشد الشعبى و قانونى بودن این تشکل مهم،  تقویت بنیه نیروى نظامى و انتظامى عراق را بیش از بیش در مواجهه با تروریسم، مهر کرد و دیگر بازماندگان صدام و داعش جایى در عراق نداشته و این براى رجوى به مثابه حکم مرکش است و سرمایه گذاریش روى تروریسم در عراق، به کابوس نابودى خودش تبدیل شده است و جنب و جوش مریم رجوى در این راستا، نوش دارو بعد از مرگ محسوب می شود.

„پایان“

*** 

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgمریم رجوی – ملکه تبلیغات مجاهدین خلق – خدمات خود برای دشمنان ایران را آگهی میکند

داعش رجوی تروریست 2ذوق زدگی منافقین (مجاهدین خلق) از تصرف موصل توسط داعش (مزدوران رجوی به القاعده پیوستند)

رودی جولیانی مجاهدین خلق مریم رجوی تروریسمرادیو امریکا: مصائب رودی جولیانی برای کاندیداتوری تصدی وزارت خارجه دولت آینده آمریکا

رودی جولیانی مواجب بگیر سازمان مجاهدین خلق فرقه رجویرادیو فردا: ارتباط جولیانی با گروه‌های خارجی برای تصدی وزارت خارجه «مشکل‌ساز» است

مرگ مسعود رجوی
The death of Massoud Rajavi
https://youtu.be/CBJ3XiaQwT4

کیهان لندن – خداحافظ بغداد، سلام تیرانا

https://youtu.be/bQKaQTYVik4

مسئول واقعی حمله به لیبرتی کیست؟

https://youtu.be/26Mps-OQLTU

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ تیرانا آلبانیَعادل اعظمی: تو را بر این وقاحت ها که عادت داد؟

رودی جولیانی و دونالد ترامپ مجاهدین خلف قرفه رجویAmbassador Daniel Benjamin: I was at State when we took the MeK (Mojahedin Khalq, Saddam’s Private Army) off the terrorist list. But team Trump’s ties to the group still worry me.


(Massoud Rajavi and his pay master Saddam Hussein)
 

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27370

انتخاب ترامپ و موقعیت تشکیلات رجوى

 abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، پانزدهم نوامبر ۲۰۱۶:… علت این سکوت چیست؟ واقعیت این است که این زوج تروریست  خوب میدانند که اقاى ترامپ در برخورد با مقوله تروریسم بر خلاف اوباما و خانم کلینتون موضع شفاف و ضد سیاستهاى این دو در تروریست پرورى دارد و با صراحت از رویکردش در سوریه و سخت گرفتن بر تروریسم، سخن به میان آورده و اشتراک نظر با … 

مجاهدین خلق بفرقه رجویسی و هشت سال حسرت – سی و هشت سال حسرت فرقه رجوی و سالگرد انقلابی که نتوانستند سرقت کنند

مزدوران مجاهدین خلق عربستان سعودی یبهزاد علیشاهی: رزومه مجاهدین خلق (رجوی) برای استخدام دائم

لینک به منبع

انتخاب ترامپ و موقعیت تشکیلات رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ۱۵٫۱۱٫۲۰۱۶

 سرانجام انتخابات ریاست جمهورى آمریکا به پایان رسید و آقاى دونالد ترامپ بر خلاف تصور همگان پیروز این کارزار انتخاباتى شد و بعد از یک هفته هنوز مریم رجوى در این رابطه موضع گیرى نداشته است و این خود جاى سؤال و ابهاماتى را براى کسانى که روند کار این فرقه را دنبال میکنند در بر دارد.

می دانیم که هیلارى کلینتون عملکرد غیرقابل انکاری به نفع تروریسم در سراسر جهان داشته است. یکى از این گروه هاى تروریستى، سازمان مجاهدین خلق است که در لیست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار داشت و از حمایت‌های مستقیم وی بهره‌مند بوده است.

هیلاری کلینتون، در سال ۲۰۱۲ بعنوان وزیر خارجه آمریکا، نام «مجاهدین خلق» را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرد، در نتیجه چنین کاری، امروز هرگونه حمایت مالی مقامات آمریکایی از این سازمان قانونی محسوب می‌گردد. رودی جولیانی، تام ریج و تعداد دیگری از سیاستمداران آمریکایی از جمله حامیان مجاهدین خلق هستند. در عین حال کلینتون به ترور دانشمندان ایرانی توسط این گروه با همکاری اسرائیل اذعان کرده است. مریم رجوى، هنوز هم خواستار براندازی خشونت‌آمیز حکومت ایران بوده و  از گروه تروریستى و آدمخوار داعش نیز حمایت می‌کنند و آنها را همچون „خود“ نیروهاى انقلابى خطاب مینماید. بنابر این، سابقه طولانی کلینتون در خدمت به تروریسم خود گویای همه چیز است.

اما چرا با وجود شخصیت هایى همچون نیوت گینگریچ، باب کورکر، تدکروز، پل رایان، رودى جولیانى، مایکل فلین و جان بولتون و…. که ارتباطاتشان با اسرائیل و مریم رجوى بر کسى پوشیده نیست( در بین این اسامی نیوت گینگریچ و رودى جولیانى، ارتباطات بسیار گسترده با فرقه رجوى دارند) چرا مریم رجوى دلهره و ترس از موضع گیرى روشن دارد، مگر این نیست که با وجود لابیهاى دلارى خود در زمان بیکارى، الان در دولت جدید داراى مقام و منصب شده و رجوى باید از این پیامد خوشحال باشد و به قول معروف  با دم خود گردو بشکند، اما خفه خون گرفته و هیچ موضع گیرى نداشته است!

علت این سکوت چیست؟

واقعیت این است که این زوج تروریست  خوب میدانند که اقاى ترامپ در برخورد با مقوله تروریسم بر خلاف اوباما و خانم کلینتون موضع شفاف و ضد سیاستهاى این دو در تروریست پرورى دارد و با صراحت از رویکردش در سوریه و سخت گرفتن بر تروریسم، سخن به میان آورده و اشتراک نظر با دولت روسیه براى نابودى تروریسم افسارگسیخیه در سوریه و عراق و…. دارد و بر این سیاست خود تاکید میکند.

از همین روست که این زوج ترور و تزویر به شدت مضطرب هستند(با وجود در آستانه فروپاشى قرار داشتن) اگر وعده ترامپ در رابطه با مبارزه جدى با تروریسم رنگ عملى به خود بگیرد و آمریکاى با سکاندارى او راه تغذیه و تنفس تروریستها در سوریه را به صورت جدى در همکارى با روسیه سد نماید و دست از حمایت آنها بردارد، قطعاً تروریستهاى مستقر در سوریه که رجوى حامى و پشتیبان آنان است و امید و روزنه نفس کشیدنش را در بقاء آنان می بیند، با این رویکرد و عملکرد آقاى ترامپ تمام کأسه و کوزه بر سر رجوى خراب شده و دیگر پناه و پشتیبان عمکرد تروریستى در خاورمیانه نداشته و خود به خود تحلیل رفته و به یک باره ذوب میشود.

رجوى در سرپا نگهداشتن تروریستهاى خاورمیانه از جمله داعش و گروه هایى با اسامى مختلف است که عملکردى یکسان و ضد انسانى دارند و کارشان کشتن انسانهاى بیگناه و براه انداختن حمام خون  است نقش مستقیم دارد و در هماهنگى با بعضى کشورهاى عربى که تأمین کننده اصلى آنها هستند، ایفاى نقش میکند و این کار رجوى بر کسى پوشیده نیست.

نتیجه اینکه رجوى باید بداند که دیگر دورانش به سر آمده و حتى اربابانش هم دیگر حاضر نیستند سر او دست به قمار مثل  گذشته بزنند و زیر چتر خود بگیرند.

 این زوج ترور و تزویر تنها یک مسیر دارند و آن هم انتقال حرمسراى رجوى در جوار خانه نتانیاهو است و دو تایى به شیوه شارلاتان بازى که دارند براى خود حرفهاى تکرارى گذشته شان را نشخوار کنند.

الان در عراق وضعیت دولت در سرکوب داعش و پس گرفتن آخرین تصرفات داعش در این کشور نوید بخش انزواى داعش است، همچنین پیشروى و پیروزی هاى ارتش سوریه بر این امید که تروریسم در عراق و سوریه به نفس افتاده و تحلیل رفته است، مهر تأیید می زند، اینجاست که رجوى عزا گرفته است و در چنان پیچ و سردرگمى افتاده که برون رفتى برایش متصور نیست و هر چه با سیلى روى خود را سرخ نگه دارد. واقیت این است که دوران رجوى هم به سر آمده و جسد بیجانى از او باقى نمانده است.

به امید محو تروریسم در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27024

محرم و قیام امام حسین (ع ) و سوء استفاده هاى شیطانى رجوى 

 عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ششم اکتبر ۲۰۱۶:… فکر بیمار رجوی، که عزاداری حسینی را نیز حربه حساب می آورد که خود را محق سوء استفاده از آن می دانست. پیام رجوی برای برگزاری مراسم عزاداری حسینی، همه اعضاء را متناقض کرده بود که چرا تا دیروز برگزاری مراسم عزاداری حرکتی ارتجاعی عنوان می شد؟!. ازآنجائیکه هدف رجوی سوء استفاده از عزاداری حسینی و اجرای آن آلوده به تفکرات ارتجاعی و التقاطی رجوی بود … 

فرقه رجوی مجاهدین عاشورارجوی به چه دلیل سینه زدن را در سال ۷۲ رواج داد ؟ (+چند خاطره)

لینک به منبع

محرم و قیام امام حسین (ع ) و سوء استفاده هاى شیطانى رجوى

تا قبل از دهه ۷۰ مراسم ماه محرم و عزاداری برای امام حسین (ع) در مناسبات فرقه بر اساس تفکر التقاطی رجوی اقدامی ارتجاعی و ممنوع بود . فقط خود و یا مسئولین فرقه در روز عاشورا نشست هایی برای اعضاء می گذاشتند تا دیدگاه التقاطی خود را نسبت به قیام امام حسین و واقعه عاشورا را در اذهان شان جا بیاندازند. مسئولین موظف بودند نتیجه سخنان خود در مورد قیام امام حسین(ع) را به نقطه ای برسانند، که رجوی را به امام حسین (ع) و فرار کلیت فرقه به عراق و شریک شدن در جنایات صدام را به عزیمت خاندان و یاران امام حسین(ع) از مدینه به کوفه برای جهاد در راه خدا تشبیه کنند

رجوی در نشستهاى ایدئولوژیکى که می گذاشت، با بیان داستان هایی از قیام عاشورایی امام حسین(ع) در نهایت اقدامات خیانت بار خود و فرقه اش را به حرکت امام حسین برای خلق حماسه عاشورا تشبیه می کرد.

رجوی وحشت داشت علنا خود را با امام حسین تشبیه کند. ولی بارها در سخنان خود بیان می کرد که پیروی از راه امام حسین(ع) منوط به پیروی از او و فرقه اش است و هر تفکری غیر از این را باطل و گمراه کننده به حساب می آورد

رجوی حتی کتاب راه حسین را که از تالیفات یکی از بنیانگذاران سازمان بود و بعد از انقلاب به نیروها آموزش داده می شد، را دراین اواخر ناقص می دانست چون به خودش ختم نمی شد. چون وی از سال ۶۴ که خود را بعنوان رهبر ایدئولوژیکی فرقه به اعضاء معرفی کرد و در راستای پیاده کردن تفکرات فرقه ای از آن تاریخ به بعد می بایست همه اعضاء او را رهبر عقیدتی و بعنوان واسط خود و خدا و ائمه اطهار، قرار می دادند.

از سال ۷۱ به بعد رجوی یکباره خواب نما شد و پیام داد برای اینکه بتوانیم حربه عزاداری حسینی را از دست حکومت ایران بگیریم، بایستی مراسم عزاداری حسینی را برگزار و آن را در سیمای سازمان نشان دهیم تا مردم بدانند مسلمان و شیعه واقعی، ما هستیم

لذا در ناباورى همگان، دستور تشکیلاتى براى شرکت در مراسم سینه زنى و عزادارى صادر کرد و از آن پس هر ساله آنرا اجرا و در تلویزیون خود پخش میکرد، امرى که تا قبل از آن یک عملکرد ارتجاعى و شرک آلود به حساب میآورد اما با چرخشى ١٨٠ درجه جهت مغزشویى و فریب افراد خلاف اصول و ماهیت خود ساخته در سازمان قدم گذاشت که باعث حیرت همگانى شد.

تفکر بیمار رجوی، که عزاداری حسینی را نیز حربه حساب می آورد که خود را محق سوء استفاده از آن می دانست. پیام رجوی برای برگزاری مراسم عزاداری حسینی، همه اعضاء را متناقض کرده بود که چرا تا دیروز برگزاری مراسم عزاداری حرکتی ارتجاعی عنوان می شد؟!. ازآنجائیکه هدف رجوی سوء استفاده از عزاداری حسینی و اجرای آن آلوده به تفکرات ارتجاعی و التقاطی رجوی بود، نتوانست از آن بهره ای ببرد و از طرف دیگر نمی توانست آن را ملغی کند. و همین شد که از آن زمان به بعد اجرای مراسم عزاداری در مناسبات فرقه به یک برنامه سوری و زوری و بی محتوا تبدیل شد.

اما تفکر و عملکرد رجوی، علی رغم داعیه پیروی او از مکتب امام حسین(ع) فرسنگ ها با مرام و مکتب حسینی فاصله داشته و دارد. درس هایی از صداقت، فداکاری، آزادگی و پرداخت از نقطه بالا و رهبری که امام حسین با قیام و نثار خون خود به ما آموخت، رجوی با شیادی تمام از آن برای فریب و به بند کشیدن اعضاء در جهت منافع حقیر خود و تحکیم تشکیلات فرقه اش سوء استفاده می کرد و با عملکرد خود نشان داد که ذره ای به امام حسین و راه او اعتقادی نداشته و ندارد. و این است که امروزه رجوی و سازمانش به نقطه ای از خواری و ذلت رسیدند که راه بقاء و نجات خود را در خزیدن به دامن دشمنان امام حسین و راه و آئین او می بینند. دشمنانی که خون شیعیان علوی و حسینی را مباح کردند، این وعده خدا و حکم تاریخ است که روسیاه کند هرکه در او غش باشد.

در پایان، سؤال از زوج ترور و تزویر رجوى این است که آیا با اندک نیروى وامانده در آلبانى هم جرأت راه اندازى دسته هاى عزادارى را دارید یا مثل آفتاب پرست تعویض پوست میکنید؟

آن زیارتهاى فریبکارانه و توسلهاى دروغین در حرم هاى مطهر در کربلا و نجف و کاظمین آخرالامر یقه ات را گرفته و وجود نجس ات را از آن سرزمین پاک بدور انداخت تا شما باشید که با دشمن اهل بیت در یک کاسه غذا نخورید.

„پایان“

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26817

پایان حضور سه دهه خیانت و جنایت رجوى در عراق 

 abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، پانزدهم سپتامبر ۲۰۱۶:…  پایان حضور سی ساله رجوى با خروج آخرین نقرات تشکیلات از عراق، سیلى محکمى بر بناگوش مریم رجوى بود که بیش از یک دهه در مسیر انتقال افراد به مناطق امن سنگ اندازى میکرد و عده زیادى از أفراد را به همین دلیل به کشتن داد. حال با یک عقب گرد شیادانه و اینکه با سیلى صورت خود را سرخ نگه دارد، طى یک اطلاعیه مضحک، اخراج و شکست استراتژى شوهر مفقود و مرحوم … 

رجوی نفرات را در لیبرتی به قصد به کشتن دادنگوئید کشته شدند ؛ بگوئید رجوی به کشتن داد !

لینک به منبع

پایان حضور سه دهه خیانت و جنایت رجوى در عراق

 پایان حضور سی ساله رجوى با خروج آخرین نقرات تشکیلات از عراق، سیلى محکمى بر بناگوش مریم رجوى بود که بیش از یک دهه در مسیر انتقال افراد به مناطق امن سنگ اندازى میکرد و عده زیادى از أفراد را به همین دلیل به کشتن داد. حال با یک عقب گرد شیادانه و اینکه با سیلى صورت خود را سرخ نگه دارد، طى یک اطلاعیه مضحک، اخراج و شکست استراتژى شوهر مفقود و مرحوم شده اش را با پشت پا زدن به تمامى شعر و شعارها و خواسته ها و استراژى گذشته به رسم فرار به جلو، اخراج مفتضحانه تشکیلات خود از عراق را یک پیروزى تاریخی و یک گام به جلو براى به اصطلاح مقاومت ایران خواند.

مریم رجوى خروج آخرین نفرات تحت اسارت خود را از عراق با تدابیر شیادانه و جشن و سرور در سیماى سرتاسر فریب و دروغ و فرقه گرایانه و شیطان سازى موسوم به سیماى آزادى، فرقه پخش کرد که هم کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، هم دولت عراق و هم وزارت خارجه آمریکا روى انتقال آخرین نفرات از عراق صحه گذاشتند.

اینجانب انتقال تمامى اعضاى اسیر و در بند تشکیلات مخوف رجوى را از سرزمین آتش و خون عراق به مکان امن، به تمامى همسنگران قبلى ام و همچنین به خانواده هاى آنان که چه مرارت هایى در عراق برأى دیدار با عزیزانشان کشیده و با شقاوت رجوى و اوباش او مواجه شده و موفق به آن نشدند، تبریک و شادباش میگویم و آرزو دارم که در دنیاى آزاد دوستانم بتوانند طلسم تشکیلاتى و فرقه گرایانه رجوى را هر چه زودتر درهم شکسته و گروه گروه شاهد آزادى آنها از این تشکیلات جهنمى باشیم و تک تک عزیزان شروعى براى زندگى با اختیار و اراده خود داشته و بقیه عمر را به دور از زجر و محدودیت و توهین و تحقیر تشکیلات، بگذرانند و وارد دنیاى آزاد شوند.

اما خطابم به رهبرى و سران جنایتکار این فرقه که سه دهه عمر من و دوستانم را به خاطر وعده هاى سرنگونى به هدر داده و حالا با حقارت و ذلت از کشور عراق اخراج شده و استراتژى سرنگونى رژیم را به استراتژى نابودى خود بدل کرده اند. مسیرى خائنانه که از ابتدا، تصمیم رفتن به عراق اشتباه بود و خطى خائنانه پشت آن خوابیده بود که پشت کردن به مردم در رأس آن قرار داشت، چه نصایح و توصیه هاى دلسوزانه سیاسیون و اپوزیسیون آخوندها براى ممانعت از رفتن رجوى به عراق با شدیدترین پاسخ رجوى خائن مواجه و همه را جز خودش مزدور جمهورى اسلامى می نامید و میگفت من تصمیم انقلابى گرفته ام و میروم که در جوار خاک میهن آتش بر کوهستانها برافروزم و وطن را از دست آخوندها نجات دهم و الان می بینیم که چطور مردم ایران را از شر آخوندها نجات داد!

کارنامه اى در این سه دهه سرشار از خیانت که هیچ جنایتکارى حداقل در قرن گذشته تا به امروز به پاى مسعود رجوى نرسیده است که این چنین به ملت خود و نیروى خود و مردم کشور میزبانش، خیانت کرده باشد و تمام عیار در خدمت یک دیکتاتور آن هم دیکتاتورى از نوع بدخیم ترین آن قرار گیرد.

این است عاقبت مزدورى و جنایت و خیانت که رجوى باید پاسخگوى من و امثال من باشد که بیش از ربع قرن ما را فریب داده و با وعده سرنگونى هر شکنجه و حقارت را تحمل کردیم و عاقبت این چنین می بینیم با ذلت از کشور عراق اخراج شدند.

آقای رجوی، چرا بعد از سرنگونى دیکتاتور عراق وقتى که پرچم ذلت را بالا بردى و چشم اندازى براى مبارزه وجود نداشت روى حرف خود و ماندن در اشرف اصرار میکردید؟

– آیا توانستید اشرف را نگه دارید؟

– به چه دلیل خون دوستان عزیزم بیخود روى اصرار در اشرف ماندن شما و خانم فرنگ نشسته تان به زمین ریختید و الان با ذلت از عراق اخراج شدید؟

– دستاورد عراق رفتن تان چى بود؟ آیا جز خیانت و جنایت و مزدورى و وطن فروشى دستآورد دیگرى داشتید؟

– رجوى پاسخ بدهد، انهمه دروغ و فریب حمایت مردمى عراق و امضاها و طومارهاى نجومى خود ساخته از مردم عراق کجا رفت؟

– بلاخره جواب سرنگونى چى شد؟

„پایان“

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26512

پیوند آل سعود با مریم رجوى، سیاستى مضحک و شکست خورده 

 Ebrahimi_Abdolkarim_logعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و چهارم اوت ۲۰۱۶:…  عزم دولت عراق بر پاکسازى کشورشان از گروههاى تروریستى در آن کشور، بالاخره دارد به ثمر می نشیند، از یک طرف داعش توسط ارتش و نیروهاى مردمى از سرزمین عراق بساط تروریستى اش برچیده میشود و از طرف دیگر فرقه تروریستى و شیطانى رجوى با همدلى و سیاست درست دولتمردان عراق از آن کشور اخراج میشوند که در این ایام اخراج تتمه هاى آنها شتاب بیشترى …

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشخاکسپاری یا مناسک حج؟ (+ دو مطلب دیگر مرتبط با سعی تروریستها در جایگزین کردن عربستان سعودی بجای صدام)ا

لینک به منبع

پیوند آل سعود با مریم رجوى، سیاستى مضحک و شکست خورده

 عبدالکریم ابراهیمیعزم دولت عراق بر پاکسازى کشورشان از گروههاى تروریستى در آن کشور، بالاخره دارد به ثمر می نشیند، از یک طرف داعش توسط ارتش و نیروهاى مردمى از سرزمین عراق بساط تروریستى اش برچیده میشود و از طرف دیگر فرقه تروریستى و شیطانى رجوى با همدلى و سیاست درست دولتمردان عراق از آن کشور اخراج میشوند که در این ایام اخراج تتمه هاى آنها شتاب بیشترى گرفته است.

در این میان نکته قابل توجه این است که فرقه رجوى با کمک آل سعود و همدستى تروریستهاى بعثى که در حکومت عراق نفوذ دارند، بسیارى از سران و فرمانده هان جنایتکار رجوى که در کشتار مردم ایران و عراق دست داشته و یا مستقیما آمر جنایت بوده اند و همچنین اعضاى ناراضى تشکیلات را شکنجه و سرکوب و سر به نیست کرده اند و در محاکم قضائى ایران و عراق، پرونده دارند و تحت پیگرد پلیس اینترپل قرار دارند از عراق فرارى داده اند، جانیانى که در جنایت دست هیتلر را از پشت بسته و به او زکى گفته اند و بسا جنایات هولناکى مرتکب شده اند که ثمره و آموزه آن جنایات امروز توسط داعش اجرا میشود که این جنایات قلب هر انسان آزاده اى را به درد مى آورد.

اما الان بعلت تحولات اخیر در منطقه خاور میانه، جولان دادن تروریسم بخصوص داعش در عراق و سوریه و رجوى در صحنه سیاسى و اربابان آنها در منطقه بخصوص آل سعود در کشتار مردم بیگناه و فقیر یمن به سمت تمام شدن پیش میرود و کشتى آنها به گل نشسته و دست و پا زدن و تقلا براى رهایى، آنها را بیشتر در گل فرو خواهد برد. دست به دامن هم شدن تروریستها و حامیان آنها بصورت عیان نشانگر نفس هاى آخر آنان است، اتحاد آل سعود با مریم رجوى، نمونه بلاهت بار این پیوند نامیمون است.

جالب اینکه بعد از شرکت ترکى فیصل در مراسم خیمه شب بازى مریم رجوى در بورژه پاریس و سخنرانى در آنجا و بعد از ماجراى کودتاى ناکام در ترکیه و چرخش آن کشور بر ضد سیاست قبلى خود و آل سعود، عربستان چنان از تحولات آینده به وحشت افتاده که به سیم آخر زده و با سیاستى نا پخته و بچه گانه از سر کرده ى فرنگ نشسته فرقه رجوى و رئیس جمهور باسمه اى شوراى خود خوانده مجاهدین، دعوت به عمل آورده که براى مناسک حج به عربستان تشریف فرما شوند، مضحکه اى که حتى افراد به دور از سیاست و کودکان را به خنده مى آورد، انگار که آل سعود در آخرهاى عمر پادشاهى خود هستند و درس عبرت از پیوند نامیمون صدام – رجوى، نگرفته اند. درست است که در سال ١٣۶۶ در کشتار حجاج ایرانى، خط دهنده و مشاور دستگاه امنیتى پادشاهى بوده اند، اما باید دانست که رجوى بعلت جنایاتش و روح شیطانى که در نهاد او نهفته است، نحوست دارد و با هر کس همدم شود عاقبت شومى در انتظار خواهد داشت و آل سعود با این سیاستهاى ناپخته و شرط بندى روى اسب مرده، سرنوشتى جز رسوایى و زوال براى خود رقم نخواهد زد و آینده اینرا ثابت خواهد کرد.

بهر حال تاریخ اینرا در خاطره خود خواهد داشت. همانگونه که داستان عبرت آموز دیکتاتور عراق صدام حسین با همدستى رجوى در سرکوب مردم کشورش، بیاد خواهد داشت و عبرت آموز دیکتاتورها در سرکوب مردم کشور خود خواهد بود.

„پایان“

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26378

تشکیلات آلبانى یا استخوان لاى گلو براى زوج رجوى 

Ebrahimi_Abdolkarim_logعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، پانزدهم اوت ۲۰۱۶:… روزگار سختى بر فرقه تروریستى رجوى میگذرد و زوج ترور و تزویر هنوز چنان در خود بزرگ بینى کاذب شان مست و مدهوش و غرق هستند و شعار توخالى و بى محتواى مبارزه مسلحانه و ارتش نداشته آزادى و هزار اشرف سر میدهند و نعره میکشند، انگار که ظرفى همانند اشرف در کنار مرز میهن دارند، صدام حسینى هست که تمام عیار مأمن و … 

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیادامه فرار سران رده بالای فرقه رجوی از کمپ لیبرتی (+ اسامی صد تن دیگر از انتقالی ها)

علیرضا اکبریان حسن نظام الملکیتروریستهای رجوی داعشی با اسامی مستعار از عراق به اروپا اعزام می شوند

نام تقلبی مژگان مهدوی رادعربستان سعودی جنایتکاران شکنجه گاههای صدام حسین که تحت تعقیب پلیس بین الملل هستند را به اروپا قاچاق می کند

لینک به منبع

تشکیلات آلبانى یا استخوان لاى گلو براى زوج رجوى

روزگار سختى بر فرقه تروریستى رجوى میگذرد و زوج ترور و تزویر هنوز چنان در خود بزرگ بینى کاذب شان مست و مدهوش و غرق هستند و شعار توخالى و بى محتواى مبارزه مسلحانه و ارتش نداشته آزادى و هزار اشرف سر میدهند و نعره میکشند، انگار که ظرفى همانند اشرف در کنار مرز میهن دارند، صدام حسینى هست که تمام عیار مأمن و تأمین کننده ساز و برگ نظامى آنهاست و تشکیلاتى در حصار و زنجیر خود دارند که حداقل با آن مانورى بدهند. باید به این زوج سرکوب و ترور یادآورى کرد که تشکیلات تان از اشرف و سپس لیبرتى با آن همه ادعاى کاذب و آن همه خون ریخته و بهدر رفته بهترین دوستانم که همه اش توسط لجاجت شما به زمین ریخت، اخراج شد و ته مانده آنها هم به زودى عراق را ترک خواهند کرد و به آلبانى منتقل میشوند. کشورى در اروپاى شرقى که بلحاظ اقتصادى یکى از فقیر ترین کشورهاى اروپایى است و مسلماً جاى مناسبى در بند کردن ایدئولوژیکى تمام عیار افراد تشکیلاتت نیست و از این پس هر کدام از نفرات چماق بالاى سرتان خواهد بود و به هیچ عنوان توان به بند کشیدنشان مثل اشرف ندارید. افراد تشکیلات آلبانى کسانى هستند که تور اختناق و سرکوب ایدئولوژیکى را پاره کرده و از آن حصار پا بیرون گذاشته اند. دیگر محال است به نشست هاى سرکوب موسوم به „نشستهاى دیگ و عملیات جارى و غسل هفتگى تفتیش عقائد“ تن بدهند و از این پس همه روى میزتان هستند( اصطلاحى در درون تشکیلات که به نفرات مسئله دار اطلاق میشد) آنوقت تمام انرژى مسئولین را باید روى جمع کردن افراد بگذارید که باید گفت دیگر اینکار محال است، جو پلیسى مجددا راه بیندازید.

نکته اى که شما روى آن حساب باز کرده اید و اینروزها خودتان را در دامن آل سعود انداخته و میخواهید با پول این شیخ نشین همانند عراق در میان مردم و دولتمردان کشور آلبانى تفرقه انداخته و با پول، کسانى را به سمت خود بکشید و داعشى از نوع آلبانى آن راه بیندازید، سخت به اشتباه افتاده اید. درست است که از آزادى مفرط بعد از سقوط صدام حسین حداکثر استفاده در تروریسم پرورى در جامعه عراق بردید، اما آلبانى جایى نیست که بتوانى با پول عربستان همان خط را پیش ببرید. الان همه چشمها روى اعمال تزویر شما باز هستند و اجازه چنین شکر خوردنهایى به شما در راستاى منافع تروریستى تان نخواهند داد.

نکته بعدى که باید تاوان آنرا بدهید، فرار سران جنایتکار شما با اسم مستعار است که روانه اروپا کرده اید، این افراد که جنایات زیادى هم در ایران و هم در عراق مرتکب شده اند و پرونده قضائى در این دو کشور دارند و تحت تعقیب اینترپل هم هستند تا کى میخواهید قایم موشک بازى در آوردید، بالاخره دستتان رو میشود و انسانهاى آزاده و زجر کشیده از تشکیلات منحوس شما وجود دارند که شاهد جنایات آنها بوده و خود نیز زیر دست بسیارى از آنها شکنجه شده و مورد سرکوب وحشیانه تشکیلاتى – ایدئولوژیکى موسوم به انقلاب مریم توسط همین افراد قرار گرفتند و کشورهاى اروپایى بخصوص آلبانى جاى امنى براى آنها نخواهد بود، هر چند که جنایتکار در هر جاى این گیتى باشد جاى امنى ندارد.

رجوى که خود را قانونمدار در کشورهاى اروپایى جا زده است و متعهد شده که به قوانین کشورهاى میزبان پایبند باشد، چطور در آینده میخواهد این شیادیها و جعلیات و فریبکاریها را توجیه نماید.

سالى که نکوست از بهارش پیداست. هنوز کاملا تشکیلات رجوى به آلبانى منتقل نشده که خبر بستن قراردادهاى امنیتى میان ایران و بعضى از کشورها از جمله کشور آلبانى، به گوش میرسد و این را باید به فال نیک گرفت که جانیان و شکنجه گران و عاملان کشت و کشتار بیگناهان، به دست عدالت سپرده شوند و تاوان جنایات خود را پس بدهند. به امید محقق شدن آنروز که ببینم عاملین سربه نیست کردن و شکنجه و سرکوب در فرقه رجوى به عدالت تسلیم شده اند. آنوقت است کمى از این الام درونى و زخمهاى عمیق تشکیلاتى ناشى از شکنجه روحى و روانى، التیام پیدا خواهد کرد. به امید آن روز!

„پایان“

*** 

محمود عباس مریم رجوی مزدوران سابق صدام وم امروز سعدیجیبوتی ِ، محمود عباس و مجاهدین

مریم رجوی به خبر مرگ مسعود رجوی گوش میدهداعلام مرگ مسعود رجوی درست پس از شعارهای مریم عضدانلو و مدعوینش در ستایش رهبرشان

*** 

همچنین:

توافق هسته ای اضمحلال فرقه رجوی

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس نوزدهم ژوئیه ۲۰۱۵:… ناراحتی مسعود و مریم رجوى از توافق هسته ای به خاطر موجودیت تشکیلاتشان است، چرا که این توافق در کل منطقه اثراتش را خواهد گذاشت و منطقه در تعادل قبلى که رجوى آنرا هوا هوا میکرد و جو ضد رژیم بود، از بین میرود و رابطه ها ا

فلسفه روزه و سوء استفاده رجوی

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هفتم ژوئیه ۲۰۱۵:…  در فرقه رجوى سوء استفاده از مقدسات و شعائر اسلامى از جمله روزه گرفتن، یک دسیسه و نیرنگ بیش نیست که رجوى بصورت فرمالیستى با اجبار کردن افراد تشکیلات به انجام آن، آنها را برده و بنده خود میکند. سوء استفاده رجوى از روزه 

خانواده، آنتى تز ایدئولوژى رجوى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهارم می ۲۰۱۵:…  راستى چرا رجوى و سران تشکیلاتش اینقدر از خانواده و اسم آن میترسند؟ دلیل این همه رذالت رجوى و سران تشکیلاتش در حق این پدر و مادرهاى پیرى که با بجان خریدن تهدیدات امنیتى به امید دیدار عزیزانشان به عراق میروند، اما با رفتا