خود افشایی مجاهدین رجوی زحمت همه را کم کرده

خود افشایی مجاهدین رجوی زحمت همه را کم کرده

خود افشایی مجاهدین رجوی در سایتهای مجاهدینصابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهاردهم اوت 2021:…  باند رجوی که از نفرت افکار عمومی مردم ایران نسبت به خود آگاه است ، درنوشته ها ی خود میکوشد که این واقعیت تلخ را پوشیده نگه داشته ودر عوض با طرح ادعاهایی نشان دهد که دارای پایگاه اجتماعی بوده وازاین رو حکومت ایران ازاو حساب برده وناچاردچار واهمه ی دائم است. حال آنکه مشکل باند رجوی درمیان مشکلات عدیده ای که جمهوری اسلامی ایران دارد، در درجه ی صدم هم قرار ندارد و اگر زمانی روزنامه ای چیزی دراین مورد مینویسد ، منظورش چیزهای دیگری غیر ازآنچه مطرح کنند میباشد. خود افشایی مجاهدین رجوی زحمت همه را کم کرده 

خود افشایی مجاهدین رجوی در سایتهای مجاهدینافشای چهره کریه مجاهدین یکی از لوازم تعهد به دموکراسی است

خود افشایی مجاهدین رجوی زحمت همه را کم کرده

23/05/1400

باند رجوی که از نفرت افکار عمومی مردم ایران نسبت به خود آگاه است ، درنوشته ها ی خود میکوشد که این واقعیت تلخ را پوشیده نگه داشته ودر عوض با طرح ادعاهایی نشان دهد که دارای پایگاه اجتماعی بوده وازاین رو حکومت ایران ازاو حساب برده وناچاردچار واهمه ی دائم است.

حال آنکه مشکل باند رجوی درمیان مشکلات عدیده ای که جمهوری اسلامی ایران دارد، در درجه ی صدم هم قرار ندارد و اگر زمانی روزنامه ای چیزی دراین مورد مینویسد ، منظورش چیزهای دیگری غیر ازآنچه مطرح کنند میباشد.

مثلا میخواهند باند رجوی را که درصف دشمنان ملک و ملت قرار دارد  و متوهمی بیش نیست، متوهم تر کنند.

چرا که بخوبی ازاین موضوع که متوهم بودن فرقه ی رجوی که زمانی سازمان مجاهدین خلق ایران نام داشت ، نقش تعیین کننده ای در زوال تدریجی این سازمان که زمانی استقلال کشور را پاس میداشت ، دارد.

ضمنا تمام حکومت های جهان این خصوصیت مشترک را دارند که درمقابل دشمن وحتی درسطح یک نفر حساس باشند واز این روبرخوردهای گاه وبیگاه پاره ای از شخصیت ها را که با مجاهدین  رجوی انجام میدهند را باید درچهارچوب همین مقوله دانست وبه رجویست های وطن فروش رجوی اجازه نداد که ازاین اظهار نظرهای زیرکانه وگاهی آب نکشیده بنفع خود استفاده کنند.

حرکت مردمی در تبریز، مجاهدین خلق را رسوا کرد 

باند رجوی در بهره برداری از مسائلی که مطرح شد، سرمقاله  یکی ازنشریات الکترونیکی اش را باین امر اختصاص داده ونوشته است :

” رژیم با منتهای ظرفیت تبلیغات دجالگرانهٔ خود تلاش کرد با فرافکنی، تمام خبائث و پلیدیها و جنایات خودش به‌مجاهدین، تصویری شیطانی از مجاهدین در اذهان بسازد؛ چرا که رژیم می‌دانست که اگر پرتوی از واقعیت مجاهدین بر نسل جوان که مجاهدین را از نزدیک ندیده بودند، می‌تابید، موجب حرکت «سیل‌آسا» ی آنها به‌سمت مجاهدین می‌شد.”

این تصویر با کارهای شخص مسعود رجوی درطول انحلال کمیته ی مرکزی، طلاق های اجباری ، تاسیس بازداشتگاه ها واعمال وسیع ترین شکنجه ها درآنها، ورود به جنگی که درجریان بود وآنهم بنفع دولت بیگانه ومتخاصم، نزدیکترین همکاری ها با امپریالیزم خونخوار آمریکا وپادگان نظامی اش که نام اسرائیل برآن نهاده شده ، گماردن دلاله ی محبتی بنام مریم بر سر مردانی که اقلا ده ها نفر ازآنها هم ارز مسعود بودند وتحقیر ودرهم شکستن شان تا سطح توسری خوردن از زنان و دختران تازه وارد به تشکیلات ودرعین حال دراختیار همه جانبه ی رجوی قرار داشتن وموارد متعدد جملگی جنایتکارانه ، بدست آمده واحتیاج چندانی برای حکومت که برعلیه رجوی تبلیغ کند واورا که فوق شیطان است به شیطان تبدیل نماید ،وجود ندارد.

ضمنا ، هم خود شما وهم دولت ایران، بهتر ازماها ازجریان این حرکت ” سیل آسا ” اطلاع دارند ودروغگویی شما دردی از شما را علاج نخواهد کرد.

در ادامه :

” پس از ۴دهه سانسور و شیطان‌سازی، هم حربهٔ سرکوب کند شده و هم دیوار سانسور شکاف برداشته و از لابلای این شکاف، پرتوهای احیاگر پیام و آرمان مجاهدین به‌جامعه اختناق زدهٔ ایران و به‌جوانان تشنهٔ آزادی تابیده است. در نتیجه شاهد ریشه گرفتن گسترش جنبش نوینی در سراسر ایران و در جامعهٔ ایرانیان در سراسر جهان هستیم و از همین رو زنگهای پایان فاشیسم دینی حاکم به‌صدا درآمده است.”

ما که درداخل همین ایران زندگی میکنیم ، اثری ازاین پرتوها نمیبینیم.

لابد این مسائل درعالم اجنه وارواح مشاهده میشود وما بعنوان انسان های زمینی ، راهی بدان نداریم.

جنبش های نوین هم درمجموعه ی اتفاقات جهانی وسیستم کلی حاکم برجهان – که اکنون این سیستم ازشکاف بوجود آمده ی فعلی دچار رنج وعذاب است- قرار دارد وباند رجوی کوچکتر وضعیف تر از آنست که بتواند درمیان این شکاف مانور داده و خود را جانشین حکومت فعلی ایران بنماید.

دوباره :

” رژیم به‌مدت ۱۵سال به‌عنوان اشغالگر اصلی در عراق، تمام شیوه‌ها و ابزارهای سرکوب و همهٔ شیوه‌های جنگ روانی را، به‌منظور متلاشی کردن سازمان مجاهدین آزمود، اما در همهٔ زمینه‌ها سرش به‌صخرهٔ سترگ مقاومت و پایداری مجاهدین خورد و زبونانه شکست خورد.”

این اشغالگری بدست آمریکا انجام شد و شما با تعویض ارباب این موقعیت را بدست آوردید که با فتنه انگیزی های زیاد در ایجاد تفرقه بین مردم عراق که بمنظور ادامه ی هرچه بیشتر این اشغالگری بود ، حضور داشته باشید که مبارزات بی امان مردم عراق سبب شکست نسبی آمریکا شده و آنطور که شاید وباید نتوانست از فتنه گری های شما استفاده کند ودرنتیجه بشما آن رسید که به تمامی جریاناتی که خود را درآغوش اشغالگران نهاده اند، رسیده است.

همینطور باید میدانستید که بعلت حضور 60درصدی شیعیان درعراق ، نفوذ معنوی ایران درآنجا غیر قابل اجتناب بوده وهست وعراق دیگر کشوری نبود که پایگاه پرش شما بطرف ایران باشد وجریان زندگی نشان داد که آنچه که برعلیه رجوی ها اتفاق افتاد ، یک ضرورت مبرم تاریخی- سیاسی بود.

صابر  تبریزی

ایران اینترلینک

استحاله سازمان مجاهدین خلق هم چاره کار رجوی نشد

خود افشایی مجاهدین رجوی زحمت همه را کم کرده

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-پایگاهی-درایران-ندارد/

درست فهمیده اید، رجوی پایگاهی درایران ندارد 

رجوی پایگاهی درایران نداردصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هشتم اوت 2021:… دریافت مبالغ کلان ازسران کشورهای دشمن مردم ایران چه ارتباطی با منت نکشیدن دارد؟ درکنار هزاران مدرک موجود ، آیا حرف های شاهزاده  ترکی فیصل عربستانی  که درنشست مرسوم تان ( نشست های سالانه ویلپنت ) بصراحت اظهار نمود که عربستان حامی دائمی مسعود بوده ودرغیاب او ازمریم حمایت خواهد کرد ، بحد کافی وابستگی شما را نشان نمیدهد؟ اتفاقا شیشه ی عمر شما دردستان این شاهزادگان عربستان است وزمانی که روابط دوکشور عادی شود که اجبارا هم چنین خواهد شد ، همین سران عربستان با قطع حمایت وسیع مالی ازشما که میزان این حمایت با بودجه ی کشورهای کوچک برابری میکند ، بیچاره و سرنگون تان خواهند ساخت وآن روز چندان دور نیست وخواهیم وخواهید دید! درست فهمیده اید، رجوی پایگاهی درایران ندارد  

مریم رجوی رطب خوردهتوقع اجازه ی یک راهپیمایی درتهران ، امتناع از حضور یک حانواده در دهکده ای درآلبانی

درست فهمیده اید، رجوی پایگاهی درایران ندارد 

ا17/05/1400

در زمانی که آلترناتیو قابل اعتنایی درمقابل جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد ، باند رجوی مصرّ است که تنها آلترناتیو حکومت موجود است وبرای اینکه ثابت کند که راست میگوید ، ناچار است که ادعا کند که پایگاه اجتماعی درایران دارد وحتی جوانان از آنها “الگوبرداری” کرده ودرجریان اعتراضات مدنی گروه هایی ازمردم ، ازکوکتل مولوتف و… استفاده میکنند که این امر اگر راست باشد، ضربات بزرگی به خواست های صنفی اقشاری ازمردم وارد میکند.

البته کاربرد کوکتل مولوتف و مشابهین آن ، اختراع ایرانیان و باند رجوی نیست وتاریخ اش اقلا به 150 سال پیش بازمیگردد که در اروپا وروسیه وبعدها دربیشتر کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفت و البته هیچکدام موفقیتی را دربر نداشت.

گروهی ازکادرهای باسواد نهضت مشروطیت ، از تکنیک های بالاتر از کوکتل استفاده کردند ونتیجه ی کار آن نبود که آنها درانتظارش بودند و…

به یکی ازنوشته های فرقه ی رجوی توجهی کرده وبه نقد منصفانه وواقع بینانه ی این نوشته میپردازم:

” یکی از محورهای شیطان‌سازی که آبشخور آن وزارت اطلاعات آخوندی است این است که مجاهدین در داخل ایران پایگاه اجتماعی ندارند. “

این امر، نه شیطان سازی ،  که بیان عین حقیقت است.

چرا که اگر غیر ازاین بود ، در جریان حرکت های اعتراضی گروه هایی ازمردم، نشانه هایی از علائم سازمانی این گروه دیده میشد وافرادی پیدا میشدند که پلاکارد مرتبط با منسوبیت شان به سازمان را دردست داشته وتصاویر منحوس رهبرخودرا بنمایش بگذارند که هواداران تک وتوک ویا مزد بگیران رجوی جرات انجام این کار را نداشته اند.

دوباره :

” این چه سازمانی است که پایگاه اجتماعی ندارد ولی طی ۵۶سال مبارزه‌یی حرفه‌یی و بدون وقفه با دو دیکتاتوری ماندگاری خود را به اثبات رسانده است؟!”

با کاری که رجوی کرد وآبروی هرچه مبارز وانقلابی وطن دوست ومردم گرا را برد، این ماندگاری به سرتان بخورد.

کاش میمردید واینهمه بخود و ملت ایران خیانت نمیکردید تا تاریخ قضاوت بهتری درموردتان میکرد!

بازهم :

” این چه سازمانی است که پیوسته از پیکر آن خون می‌رود ولی ذخایر انسانی آن تمام نمی‌شود؛ مگر به دریای انسان متصل است؟!”

زمانی شما ده هزارنفر چریک جوان داشتید وحالا 2000 نفر اعضای صم  وبکم ، پیر وفرسوده دارید ودر نقطه ای باهزاران کیلومتر فاصله ازایران قلعگی شده اید وآیا این بمعنی ازبین رفتن ذخایر انسانی نیست؟

ذخایری که تا ده سال دیگر آنهم ته میکشد؟

آیا منتظر وضعی بدتر ازاین بودید؟

سپس :

” این چه سازمانی است که در تاریخچهٔ خود منت‌دار هیچ قدرتی نبوده و حمایت مالی و مادی هیچ دولتی را نداشته اما توانسته است با حفظ استقلال مالی، پروژه‌های سنگین مبارزاتی را پیش ببرد. آیا سازمانی که به مردم خویش اتکا نداشت می‌توانست، در خارج از خاک و میهن خود این‌چنین روسپید و سرخ و راست‌قامت و شاداب و سبز و جوان بماند و باز هم دشمن خدا و خلق و تاریخ ایران را به هماوردی بخواند؟!”

دریافت مبالغ کلان ازسران کشورهای دشمن مردم ایران چه ارتباطی با منت نکشیدن دارد؟

درکنار هزاران مدرک موجود ، آیا حرف های شاهزاده  ترکی فیصل عربستانی  که درنشست مرسوم تان ( نشست های سالانه ویلپنت ) بصراحت اظهار نمود که عربستان حامی دائمی مسعود بوده ودرغیاب او ازمریم حمایت خواهد کرد ، بحد کافی وابستگی شما را نشان نمیدهد؟

رجوی پایگاهی درایران ندارد

اتفاقا شیشه ی عمر شما دردستان این شاهزادگان عربستان است وزمانی که روابط دوکشور عادی شود که اجبارا هم چنین خواهد شد ، همین سران عربستان با قطع حمایت وسیع مالی ازشما که میزان این حمایت با بودجه ی کشورهای کوچک برابری میکند ، بیچاره و سرنگون تان خواهند ساخت وآن روز چندان دور نیست وخواهیم وخواهید دید!

خواهید دید که این قدرت پول های عربستان است که چنین به عربده کشی تان انداخته ودر زمانی که قطع شود، مانند گداهای بی دست وپا درکنار دیوارهای شهرهای اروپا به تضرع والتماس روی خواهید آورد.

همینطور :

” این چه سازمانی است که حمایت اجتماعی در داخل ندارد ولی قادر است روی جوانان و نوجوانان تأثیر بگذارد و آنها را در هیأت و هیبت کانون‌های شورشی به کاتالیزور قیام و سرنگونی تبدیل سازد؟… کدام را باور کنیم؟!”

حتی یک نفر هم میتواند درداخل کشور تعدادی ازجوانان را بسوی تحقق اهداف خود بکشد وجلب چند ده جوان کم تجربه و اغلب محتاج پول درکشوری 83 میلیون نفری کار شاقی نیست و مسئولی که دراین مورد دست به مبالغه میزند، کار درستی انجام نمیدهد وشما هم باور کنید که آبی ازاین حرف های نسنجیده ، برای شما گرم نمیشود ونه تنها گرم نمیشود، بلکه شما را متوهم تر نموده تا زودتر از موعد دست به انتحار کامل بزنید!

صابر  تبریزی

درست فهمیده اید، رجوی پایگاهی درایران ندارد  

خود افشایی مجاهدین رجوی 

***

رزومه مجاهدین خلق (رجوی) برای استخدام دائمرزومه مجاهدین خلق (رجوی) برای استخدام دائم

سوءاستفاده مریم رجوی از آزادی ها در فرانسه را متوقف کنیدسازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/فروش-شرف-و-تکرار-مکررات-در-گردهمآیی-مری/

دراین گرد هم آیی چیزی جز فروش شرف و تکرار مکررات رخ نداد

ایران اینترنشنال مریم رجوی عربستان سعودی تکرار مکرراتصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سوم اوت 2021:… چه مشکلات غیر قابل پیش بینی ای بود که با این کارناوال اینترنتی حل شد؟ افسردگی ونا امیدی  این برده های رجوی از چه نوع بود که با پیوستن به  این نشست رسوا که درآن چیزی جز تخم کینه ونفرت ازآن نمی تراوید، به شادابی تغییر یافت؟ تو که شاهد جریان بودی ، چرا از این چشمه ی شفا بخش؟! آب نخورده و دچار تحول نشدی تا این مزخرفات را سرهم بندی نکنی؟ دراین گرد هم آیی چیزی جز فروش شرف و تکرار مکررات رخ نداد 

ایران اینترنشنال مریم رجوی عربستان سعودی تکرار مکرراتسخنرانی بقایای صدام برای ایران اینترنشنال عربستان

دراین گرد هم آیی چیزی جز فروش شرف و تکرار مکررات رخ نداد

خود افشایی مجاهدین رجوی 

12/05/1400

صحبت از خیمه شب بازی 19تیرماه ودو روز بعد مریم رجوی است.

ازاین حرف زدن های تکراری که طی آن شرف و وجدان های تعدادی به حراج گذاشته شد که دراین رهگذر نه آبی برای باند رجوی گرم شد و نه تکه نانی بدست مردم ایران رسید.

با اینحال مریدان ریز ودرشت رجوی خود شیفته ، همچنان به نوشتن “ظفرنامه” های قلابی مشغول اند وآنچه درمیان این ظفر نامه ها بچشم میخورد کم رنگ شدن نام مسعود تاحد بی رنگی و در عوض چاپلوسی مهوع بنفع مریم رجوی است.

رضا محمدی یکی از این نوچه های ظفزنامه  نویس است که درمطلب منتشر شده اش در رسانه های رجوی چنین گفته است :

” آنچه که در روز ۱۹ تیر۱۴۰۰ تحت عنوان “اجلاس جهانی ایران آزاد”اتفاق افتاد به معنای واقعی کلمه یک “جنگ تمام عیار و یک لشکرکشی سیاسی” بی نظیر بود که تنها یک پیروز سربلند داشت، مردم و مقاومت خونین مردم ایران.”

تنها پول های عربستان بود که هدر رفت و روسپیان سیاسی که بدون دریافت این پول ها هم ثروتمند بودند، ثروتمند شدند و مریم که برای عرضه ی چهره ی خود حاضر است جهانی ویران شود ، خود را مطرح کرد والبته چند صباحی هم اسرای رجوی سرگرم نگه داشته شدند ومردم ایران که هیچ نفعی دربراه انداختن این قیل وقال ها ندارند، هیچ توجهی به این گربه رقصانی ها نکردند.

دوباره :

” می بایستی در صحنه حضور داشت تا شور و شعف را در تک تک هواداران اشرف نشان دید، دید که با چه شوق وصف ناپذیری و داوطلبانه، غیر از انجام وظایف خود، به یاری یکدیگر شتافته و مسئولانه در حل مشکلات غیر قابل پیش بینی تلاش می کردند . “

چه مشکلات غیر قابل پیش بینی ای بود که با این کارناوال اینترنتی حل شد؟

افسردگی ونا امیدی  این برده های رجوی از چه نوع بود که با پیوستن به  این نشست رسوا که درآن چیزی جز تخم کینه ونفرت ازآن نمی تراوید، به شادابی تغییر یافت؟

تو که شاهد جریان بودی ، چرا از این چشمه ی شفا بخش؟! آب نخورده و دچار تحول نشدی تا این مزخرفات را سرهم بندی نکنی؟

این مرید رجوی اصل حرف خودرا بشکل زیر مطرح کرده است :

 “… در یک کلام از یک زن، “مریم رهایی”، باید نوشت که دنیا به احترام او برخاسته و با برنامه ده ماده ای خود نوید یک ایران آزاد آینده را می دهد.”

یعنی فکر میکنید که دنیا اینقدر کوچک وکم ظرفیت شده که تنها امکان جادادن این روسپیان سیاسی را دارند و 7 میلیارد مردم آن جزو حشرات الارض بشمار میروند؟

مریم رجوی بعنوان یک جنایتکار و دلاله ی محبت ، تنها دراین دنیایی که درتصورات گنجشکی تو وجود دارد ، کسی شمرده میشود و جای او دردنیای واقعی سطل زباله ای بیش نیست.

ضمنا چرا ازمسعود رجوی حرفی نمیزنی ومانند اغلب همفکرانت اورا ازصحنه رانده ای؟

مجددا:

” در باره مخالفین مقاومت، اصحاب رسانه و قلم به مزدان باید نوشت که در برابر این پیروزی چشمگیر، قلمشان از کار افتاد، کلامشان برید و خفقان سیاسی گرفته و مهر سکوت بی شرافتی بر لب زدند …”.

اینکه تو چیزی غیر از نوشته های خودتان را نمیخوانی، بدان معنی نیست که افرادی وجود نداشتند و درباره ی این جلسه ی رسوا حرفی نزدند و حرف های روسپیان سیاسی وخود مریم را نقد نکرده یا به مسخره نگفتند.

تعداد قابل توجهی وجود داشتند که شرف انسانی وملی خود را پاس داشته وبرعلیه این دخالت کاری های روسپیان سیاسی علیه کشور وملت ایران موضع گرفتند ودلیل قلت این نوشته ها این بود که اکثریت روشنفکران مردمی این مرز وبوم، باند رجوی را فاقد اعتبار لازم برای صرف وقت دانستند!

همچنین :

” آنچه که در روز ۱۹ تیر۱۴۰۰ بوقوع پیوست، یک نمایش قدرت سیاسی و حماسه ای بزرگ و برجسته بود که انجام آن تنها و تنها در توان مقاومتی است که طی ۴۰ سال با فدیه و فدا، بدور از کشور خود و بدون امکانات مالی در قیاس با امکانات همه جانبه دشمن، هیچ مانعی را در راه مبارزه برای آزادی و رهایی مردم خود به رسمیت نمی شناسد…”

اگر بین شارلاتان بازی وحماسه فرقی نیست، من ناچار به قبول حرف های شما هستم.

ازدیگر سو ، سازمان شما بدون داشتن حمایت وسیع مالی عربستان قادر به ایجاداینهمه هیاهو وآنهم برسر هیچ- وشاید  فقط وفقط بخاطر حفظ تداوم اسارت اسرای رجوی – نیست و آدم باید خیلی بی شرم باشد که تاثیر متقابل ورابطه ی مستقیم حضور فاحشه های سیاسی وپول عربستان را انکار کند!

صابر  تبریزی

دراین گرد هم آیی چیزی جز فروش شرف و تکرار مکررات رخ نداد 

خود افشایی مجاهدین رجوی 

***

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

مسعود خدابنده تلویزیون ایران اینترنشنالگردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی

همچنین: