خود فروختگی و نوکری رجوی با یک دنیا سردرگمی

خود فروختگی و نوکری رجوی با یک دنیا سردرگمی

خود فروختگی و نوکری رجوی با یک دنیا سردرگمیسعید ناصری، انجمن یاران ایران، هجدهم فوریه 2021:… مجاهدین خلق با نوکری و خود فروختگی و به اصطلاح استحاله یافته سالیان سال تلاشهای زیادی کردند که نظام و طرز تفکر فاسد خود رابه اسراییل و امریکا بقبولاند و این کشورها انها را به رسمیت بشناسد و با تسخیر ایران به قول خودشان این فرقه فاسد و ضد مردمی را به عنوان کد خدا و بشارت دهنده ملت ایران به سر کار بگمارد که تاکنون هیچ موفقیتی جز رسوایی خودشان و پدر خواندشان نداشته اند و با این منفوریتی که نه تنها در ایران بلکه در خارج کشور هم دارند بعدها هم نخواهند توانست به این موفقیت شومشان برسند پس با این وجود این مفلس وتفاله ی جریانهای سیاسی ایران چکار کند. خود فروختگی و نوکری رجوی با یک دنیا سردرگمی 

خود فروختگی و نوکری رجوی با یک دنیا سردرگمیآب مزدوری مریم و مسعود رجوی که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب

خود فروختگی و نوکری رجوی با یک دنیا سردرگمی

مجاهدین خلق با نوکری و خود فروختگی و به اصطلاح استحاله یافته سالیان سال تلاشهای زیادی کردند که نظام و طرز تفکر فاسد خود رابه اسراییل و امریکا بقبولاند و این کشورها انها را به رسمیت بشناسد و با تسخیر ایران به قول خودشان این فرقه فاسد و ضد مردمی را به عنوان کد خدا و بشارت دهنده ملت ایران به سر کار بگمارد که تاکنون هیچ موفقیتی جز رسوایی خودشان و پدر خواندشان نداشته اند و با این منفوریتی که نه تنها در ایران بلکه در خارج کشور هم دارند بعدها هم نخواهند توانست به این موفقیت شومشان برسند پس با این وجود این مفلس وتفاله ی جریانهای سیاسی ایران چکار کند

اما خودشان به این نتیجه رسیده اند که سراغ لنین رفته و با نقل دست و پا شکسته ی تئوری های انقلاب او ، راهی برای خود درمیان روشنفکران باز کنند و یک ماکیاول بازی تمام عیار براه اندازند.

استحاله سازمان مجاهدین خلق هم چاره کار رجوی نشد

این مریدان دست اول رجوی با نقل قول نظریه های لنین- و البته بدون اشاره بنام و مواضع او- جنین جملاتی را در وبسایت های فرقه ی رجوی نوشته اند:

” وضعیت انقلابى، اصولا شرایطى است که وقوع انقلاب، به عنوان آخرین راه حل براى تغییر وضع موجود، شدنى و در دسترس است. اما عوامل مکملى لازم است تا انقلاب را از پتانسیل و قابلیت شدن به واقعیت شدن سوق بدهد. چنین عوامل لازمه اى را، عمدتاً و در اصطلاح، در حوزه عوامل ذهنى- یعنى رهبرى کننده، مى شمارند “.

بلی لنین نوشته است که برای فراهم شدن شرایط انقلاب ، علاوه براینکه اوضاع اقتصادی یک کشور باید طوری وخیم باشد که سران آن حکومت ( بالایی ها) نتوانند کاری درترمیم اوضاع بکنند ودرضمن قدرت سرکوب خودراازدست بدهند ( شرایط عینی انقلاب ) ، اقشار وطبقات پایین خلق هم بقدری متشکل وسازمانیافته  وتحمل ناپذیرباشند که انقلاب بکنند ( شرایط ذهنی انقلاب) ، شرط لازم وکافی است.

اما برخلاف تصورات واراده گرایی های باند رجوی ، حکومت ایران قادر است ودر سربزنگاه از پتانسیلهای بسیار بالای کشور استفاده کرده و سر رشته ی امور را با کیفیتی بهتر دردست گیرند.

اعتراضات اقشار فرودست جامعه جنبه ی ابتدائی دارد و حکومت قادر به کنترل ومدیریت آنست و معترضین هم درعدم ارتباط تشکیلاتی با هم قرار گرفته واحزاب وسازمان هایی که قادر به کنترل وهدایت این اعتراضات باشد،وجود خارجی ندارد.

” پس چه عامل یا عواملى میتوانند به هویت جامعه شکل، و به آن آمادگى‌هاى لازم انقلابى را بدهند؟ بى‌تردید تاریخچه مبارزاتى و هویت نیروهاى شرکت کننده در آن، نقشى اساسى را در شکل‌گیرى این وجه پایه اى از هویت ملى خواهند داشت. پس مشروعیت و پشتوانه عنصر “ذهنى” رهبرى کننده در اصل به قبل از وقوع شرایط انقلابى بر میگردد، وقتى که او متعهد میشود که نه به لحاظ “ذهنى”، بلکه به صورت عملى و “عینى” با اتکاء به خود، در جهت تسریع شکل‌گیرى شرایط انقلابى- از جمله با تاثیرگذارى مثبت بر هویت ملى، کوشا و مسئول باشد “.

شما نمیتوانید که این عنصر ذهنی تعیین کننده را به خواننده ی خود وآنهم درجامعه ی ایران نشان دهید و اگر زمانی موفق به نشان دادن این عنصر ذهنی شدید، ناچارید که نام خود را از این فهرست حذف کنید!

بدان خاطر حذف کنید که بعنوان یک نیروی میرا و دنبالچه ی ضد انقلاب وارتجاع جهانی ، جایی را دراین صف پیدا نخواهید کرد و این نوشته ی شما ارزشی درحد یک بازی کودکانه و ذهنی میماند,

زمانی که ما به عینه میبینیم که فرقه داغون رجوی یک انسجام در درون تشکیلات خودش ندارد چطوری و با چه اگاهی میتواند جامعه به این بزرگی را هدایت کند زمانی که فرقه و تشکیلات بهم ریخته قدرت تحمل یک ناراضی را ندارد چگونه در فردای ایران میتواند ملیت ایران را سرو سامان بدهد نتیجه اینکه فرقه رجوی شعاری سر دادند که همین شعارشان باعث ریختن خونهای زیادی شده بماند که بایستی جوابگو پدران و مادران داغ دیده ای باشند که فرزندانشان به فرمان رجوی ها کشته شدند حالا فرقه شعاری که علم کرده توش مانده و ناچار هرزگاهی ان را نشخار میکند بدون اینکه اقدام عملی نشان بدهد,

زنده با ایران آزاد

لینک به منبع

خود فروختگی و نوکری رجوی با یک دنیا سردرگمی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/کمپ-مجاهدین-در-آلبانی/

کمپ مجاهدین در آلبانی – از وطنفروشی رجوی تا فروپاشی تشکیلات

کمپ مجاهدین در آلبانی - از وطنفروشی رجوی تا فروپاشی تشکیلاتمحمود سپاهی و سعید ناصری، یاران ایران، پاریس، سیزدهم فوریه 2021:… خبرهای رسیده از آلبانی حاکی  از فروپاشی و اضمحلال هرچه بیشتر فرقه و تسریع  روند جدایی اعضا ناراضی می باشد و جدایی همچنان ادامه دارد. رجوی به هر دری میزند و هر جادو به جنبلی به کار میبرد. دیگر مغزهای خشکیده رجوی و مسولین فرقه کار نمیکند که با اعضای ناراضی چیکار کنند و هیچ حربه ای جوابگو نیست در این مرحله که اعضا تحت کنترل شدید مسولین فرقه هستند اما غافل از اینکه  در فضای کشور آلبانی  هر چقدر هم  تلاش کنند نمی توانند به مانند عراق  نفرات را از ارتباط با دنیای بیرون و دسترسی به اطلاعات و خبرها دور نگه دارند و آنها را کنترل کننداعضای مغزشویی شده فرقه که  سال ها در بند و زندان رجوی بوده اند با  رفتن به آلبانی امیدی پیدا کرده و تا کنون  تعداد بسیار زیادی توانسته اند خود را از چنگال فرقه  نجات بدهند. کمپ مجاهدین در آلبانی 

گاردین: نجات یافتگان مریم رجوی متهم میکنند که زمینه تجاوز مسعود رجوی به زنان را آماده می کرده استگاردین: نجات یافتگان مریم رجوی متهم میکنند در تجاوز مسعود رجوی به زنان با وی همکاری میکرده است

کمپ مجاهدین در آلبانی – از وطنفروشی رجوی تا فروپاشی تشکیلات

1- از وطن فروشی مریم رجوی تا خود فروشی اعضای سینه چاک رجوی

محمود سپاهی، انجمن یاران ایران، یازدهم، فوریه ۲۰۲۱

محمود سپاهی

آقای محمود سپاهی

مریم رجوی اسب بي‌غيرتي را زين كرده‌ و بر بدن پر افتخار، زخمي و پايدار فرهنگ كشورمان مي‌تازند. جاي سئوال ندارد آیا این وطن فروش جز برای قدرت خودت هدفی دارد؟

آیا کسی که خود فروشی برایش مثل آب خوردن است به دیگران رحم میکند؟

راستی چرا مگر غیر از این است رجوی بخاطر به قدرت رسیدن خیالی و پوشالی که در ذهنش پرورش داده ناموسش را به تاراج داد حال بنشینید و قضاوت کنید آیا این برای خلق ایران مبارزه می کند.؟

آیا برای انسانهای شرافتمند جای سوال ندارد رجوی وقتی به خودش رحم نمی کند به دیگران چطور رحم خواهد کرد و می کند.؟

سران فرقه رجوی در یک نشست با سران امریکا اعلام همبستگی می کنند یعنی مثل همان زمانی که مسعود وطن فروش با اربابش صدام حسین یپمان برادری امضاً کرد.

بعد از پیروزی من ( مسعود رجوی ) و دردست گرفتن حکومت شهرهای جنوبی ایران را به تو میدهم چون قبلا این شهرها مربوط به اعراب بوده و بعد از به قدرت رسیدن  من به شما باز خواهد گشت.؟

حالا دستمال برای آمریکا و اسرائیل پهن کرده،است. شما (امریکا) به دولت ایران فشار آورید و چنان تحریمهای زیاد کنید تا مردم نفش کشیدن برایشان سخت شود،آ ن موقع مجبور هستند به خیابان ها بیایند و با دولت ایران سر شاخ شوند، و آن موقع ما هم از آب گِل آلوده ماهی میگیریم،با کمک شما بر تخت سلطنت خواهیم نشست و بعد ایران را هرطوری که شما صلاح میدانید اداره کنید ما فقط قدرت بر مردم را می خواهیم.

مثل دولت کنونی عراق که مستعمره شما هستند ایران نیز مستعمره شما شود فقط در راس آن ما در حکومت باشیم  اما رجوی خاک بر سر نمی داند کدام پایگاه مردمی و کدام تحریم و کدام حمایت از کسی که خون جوانانش را در شیشه کرده کسی که اجازه دیدار به فرزندانشان را نمی دهند.

کمپ مجاهدین در آلبانی - از وطنفروشی رجوی تا فروپاشی تشکیلات

کمپ مجاهدین در آلبانی – از وطنفروشی رجوی تا فروپاشی تشکیلات

مادرانی که برای دیدن فرزندان خود در کمپ اشرف ( ۳ ) لحظه شماری می کنند،و یا خانواده هایی که بر اثر کوید ۱۹ جان خودشان را دست میدهند،و دیدار با هم خونشان به قیامت راه پیدا می کند.و یا در کمپ اشرف در آلبانی نفرات بر اثر کرونا در حال جان دادن هستند و به خاطر چرندیات مریم رجوی هرگز نمی تواند به خانه و خانواده فکر کنند!

 البته مقصر رجوی نیست چون در غار زندگی می کند و فکر می کند همه او را میشناسند. صد البته که تو را بیشتر مردم زمین می شناسند،امّا در خیانت و وطن فروشی همه تو را به خوبی می شناسند. خاک بر سر تو و فرقه وطن فروش تو که اینگونه برای به قدرت رسیدن خودش،وطن فروشی می کند مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو تا ما اعضای جداشده هستیم این آرزو را با خود به گور خواهی برد.

لینک به منبع

2- زمان به سرعت در حال فروپاشی کمپ اشرف ( ۳ ) و سر گیجه مریم رجوی برای کنترل اعضای بهم ریخته

سعید ناصری،انجمن یاران ایران، سوّم فوریه ۲۰۲۱

سعید ناصری

آقای سعید ناصری

اخبار و خبرهای موثق حاکی بر این است از زمانی که اعضای مجاهدین به کمپی در کشور آلبانی انتقال داده شده اند تا به امروز بیش از چند صد نفر از اعضای ناراضی از تشکیلات از هم گسیخته جدا شده اند و این امار روز به روز رو به زیاد شدن میباشد و جالب اینکه در میان انان تعدادی از خانمها هم به چشم میخورند که از سازمان جدا شده اند

سران و مسولین فرقه که بشدت ترسیده اند از این موضوع و آنچنان ترس و لرز به اندامشان افتاده که دست به دعا شده اند که انگاری زلزله ای در کار است در همین راستا که لرزه به تن سران مسولین و رجوی افتاده به یاد حربه ها و زیر فشار قرار دادن اعضای نگون بخت و خسته افتاده اندکاری که همیشه در تشکیلات پوسیده و نگینشان انجام میدادند  مثل نشستها و تحمعات درونی از یک طرف توی سر افراد میزند و از طرفی افراد خسته را دلداری میدهد تا شاید چند صباحی بتواند دوام بیاورد و به شکلی سیاست چماق و حلوا را مجدد علم کرده برای اعضای درونی خیش بیخبر از اینکه تمام اعضای چشم و گوششان باز شده و با دنیای بیرون ارتباط برقرار کرده اند

در این مرحله رجوی خیانتکار و خیانت پیشه که همیشه تشنه قدرت طلبی بوده همچنان در چندین ده پیشین در اوج فلاکت به عراق گریخت تا به قول خودش و چرب زبانیهایش اتش بر افروزد و کشور را ازاد کند که همش شکست و شکست  شکست و رسوایی و جاسوسی بیشی نبود و سالیان سال عمر فرزندان ایران زمین را به باد داد و کلی کشته و زخمی به جای گذاشت الان به البانی فرار کرد و در اوج ذلت  با این تصمیم که مجبور بود بهش تن بدهد یعنی ماندن در البانی امضای مرحله پایانی فرقه را امضا کرد که در این روزهای به وضوح میتوانیم ببینیم

خبرهای رسیده از آلبانی حاکی  از فروپاشی و اضمحلال هرچه بیشتر فرقه و تسریع  روند جدایی اعضا ناراضی می باشد و جدایی همچنان ادامه دارد رجوی به هر دری میزند و هر جادو به جنبلی به کار میبرد دیگر مغزهای خشکیده رجوی و مسولین فرقه کار نمیکند که با اعضای ناراضی چیکار کنند و هیچ حربه ای جوابگو نیست در این مرحله که اعضا تحت کنترل شدید مسولین فرقه هستند اما غافل از اینکه  در فضای کشور آلبانی  هر چقدر هم  تلاش کنند نمی توانند به مانند عراق  نفرات را از ارتباط با دنیای بیرون و دسترسی به اطلاعات و خبرها دور نگه دارند و انها را کنترل کننداعضای مغزشویی شده فرقه که  سال ها در بند و زندان رجوی بوده اند با  رفتن به آلبانی امیدی پیدا کرده و تا کنون  تعداد بسیار زیادی توانسته اند خود را از چنگال فرقه  نجات بدهند

برغم تمام عوام فریبی سران فرقه که سالیانه هر بار تجمعی که میگذاشتند و باشعر و شعار و جر دادن خودشان و و فریب دادن اعضا و مغزشویی دادن اعضای نگون بخت و روحیه دادن به انها و تحت کنترل قرار دادنشان سالی یکبار حکومت ایران را سرنگون میکردند و این شعار را همیشه تکرار میکردند امسال سال اخره الان به یومن تشکیلات از هم پاشیده این تجمعات کمتر برگزار میشود و سنت و ترفند جدیدی سران فرقه رو کرده اند ان هم خرید و فروش ساندویچ و دلالی کردن در البانی با این کارشون میخواهند سالی دو بار دست به سرنگونی حکومت ایران بزنند عجبا که تشکیلات پوسیده به کجا رسیده است

در حالیکه  شعارهای عوامفریبانه پایانی ندارد هم چنان اهم  اهداف  وطن فروشی و  جاسوسی و خودنمایی می باشد.

ننگ  حمایت عربستان کودک کش که در آخرین اقدام و حشیانه اش کلی  انسان بی گناه را به خاک و خون کشید را در پرونده  سیاه خود به ثبت  رسانند و مریم قجر از حمایت سران زن ستیز عربستان شرم نمی کند و همچنان باعث خواری بیشتر می شوند. و این سرانجام  رهبریست  که افتخارش حمایت کشورهای معلوم الحالی چون عربستان و آمریکا ست.

لینک به مبع

کمپ مجاهدین در آلبانی – از وطنفروشی رجوی تا فروپاشی تشکیلات 

خود فروختگی و نوکری رجوی با یک دنیا سردرگمی 

*** 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشافشای کمک مالی هنگفت عربستان به گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی)ا

همچنین:

لینک 

کمپ مجاهدین در آلبانی ، از شیوع کرونا و نقض حقوق بشر تا عزا بخاطر بازگشت برجام

کمپ مجاهدین در آلبانی علیرضا نصراللهی و سعید ناصری، یاران ایران، پاریس، بیست و پنجم ژانویه 2021:… الان درست برگشتیم به چهار سال قبل. امّا به این تفاوت که خیلی چیزها عوض شده و حتی مردم آلبانی هم متوجه تروریستی بودن این فرقه رجوی شده اند و دیگه مریم قجر عضدانلو چیزی برای ارائه کردن ندارد جز یک مشت دورغ و دونگ برای اعضای درونیش که آنهم دیگه برد ندارد چون تا آنجا اخبار از درون فرقه منتشر شده خیلی از اعضای آن در حال جداشدن می باشند و سازمان با وعده های هر سال خودش که امسال دیگه سال آخر هست آنان را از خروج باز می دارد.  کمپ مجاهدین در آلبانی ، از شیوع کرونا و نقض حقوق بشر تا عزا بخاطر بازگشت برجام 

کمپ مجاهدین در آلبانی سازمان مجاهدین خلق در آلبانی ثبات منطقه را تهدید می کند

کمپ مجاهدین در آلبانی ، از شیوع کرونا و نقض حقوق بشر تا عزا بخاطر بازگشت برجام

1- نامه‌ی سرگشاده به آقای ایلر متا، رئیس‌ جمهور محترم آلبانی

علیرضا نصراللهی،انجمن یاران ایران،بیست و یکم ژانویه،۲۰۲۱

اینجانب علیرضا نصراللهی ، به عنوان عضو سابق سازمان مجاهدین خلق که سالها پیش از این سازمان جدا شده و در حال حاضر ساکن پاریس می‌باشم.

علیرضا نصراللهی پاریس

آقای علیرضا نصراللهی، پاریس

به عنوان یک فعال حقوق بشر و یک عضو جداشده و منتقد این سازمان نکاتی را به اطلاع شما می‌رسانم: مجاهدین خلق از بدو تاسیس خود، مشی مبارزه مسلحانه را به عنوان هم استراتژی و هم تاکتیک جهت نیل به اهداف سیاسی خود برگزیده است و از جمله بدعت گذار عملیات انتحاری در خاور‌میانه به حساب می‌آید که در سالهای پس از آن الگویی برای جریان‌های خشونت ‌طلب در این منطقه شده است. از آنجا که مجاهدین امروزه تمرکز خود را بر فعالیت‌های سیاسی گذاشته اند، ذکر این نکته حائز اهمیت است که در میان مردم ایران و نیز جریان‌های سیاسی اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور، مجاهدین جایگاه سیاسی و پایگاهی مردمی نداشته و هرگز نخواهند داشت به علت سابقه و وطنفروشی های همیشگی سازمان مجاهدین

و اصولا حکومتی تحت رهبری مجاهدین را از آنچه اکنون موجود است ارتجاعیترو بسا بدتر می‌پندارند، لذا الگویی که مجاهدین برای آینده‌ی ایران در نظر دارند، نه خواست مردم ایران که توهمات ذهنی خانم رجوی است که اصولا منافع ملی در آن نقشی ندارد. مجاهدین برای اینکه خودشان را بعنوان اپوزیسیون تبعیدی و تنها راه حل سرنگون شدن دولت ایران را  نشان بدهند، سعی میکنند به هر قیمت شده اعضای غالبا ناراضی خود را به شیوه های مختلف و با سرکوب و فشار و نیز استفاده از شیوه های مغزشویی در درون تشکیلات خود نگه دارند.

سازمان مجاهدین سازمانی با ساختار فرقه ای و کیش شخصیت حول رهبری مسعود رجوی و جانشین او مریم رجوی است. اعضای مجاهدین در دهه های گذشته در پشت دیوارهای بلند و سیم های خاردار تحت کنترل سازمان و ارتش سرکوب گر حزب بعث عراق مغزشویی بوده و در دنیای خیالی خود زندگی می کرده اند و سازمان مجاهدین می ترسد که افراد از طریق تماس با “دنیای واقعی” و بخصوص خانواده های این اعضا واقعیت خود را مورد شک قرارداده و از واقعیتهای سازمان از طریق هم خونهای خودشان باخبر شده و ار این فرقه سکت و شکنجه گر جدا شوند.

این سازمان یک فرقه مذهبی ـ مافیایی با تمام تعاریف علمی یک فرقه است . اعضای فرقه مجاهدین حق انتخاب آزادانه مذهب و دین مورد دلخواه خویش را ندارند.تمامی اعضای این فرقه باید بی چون چرا تمام حرفهای دیکته شده فرمانده های خودشان را قبول کرده و با جان دل پذیرا باشند  هیچ دین و مذهبی در فرقه رجوی به رسمیت شناخته نمیشودجز آن چیزی را که مسعود رجوی میگوید. لازم به یادآوری میباشد که رهبری مجاهدین دارای تعریف خاص خویش از مذهب شیعه دوازده امامی مسلمان را داشته و تنها این برداشت مورد قبول فرقه میباشد. اعضای فرقه مجاهدین هیچ حق انتخاب و فعالیت آزادانه سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را ندارند. تا کنون در درون فرقه مجاهدین هیچ انتخابات درون حزبی آزادانه برگزار نگردیده است و فرقه دارای رهبری مادام العمری میباشد که تمام امور فرقه تحت هدایت و کنترل شخصی شدید وی میباشند .

در این شرایط با وجود اینکه این فرقه همه منتقدان خود را ترور شخصیت و برای آنها پرونده سازی می کند چرا که آنها افشاگران چهره واقعی این سازمان هستند ، اما ما همواره به افشاگری و آگاه کردن انسان های نوع ‌دوستی که فریب تبلیغات دروغین فرقه را می خورند پرداخته ایم .

واقعیت این است که پیوسته اعضای این فرقه به محض پیدا کردن فرصت مناسب و یا اندکی مجال ذهنی به خود می آیند و روزانه از آن جدا می شوند ، در چنین شرایطی انتظار ما از شما این است که در مواجهه با تلاشهای مسؤولان فرقه رجوی جهت ارتباط گیری با دولت و مقامات آلبانی هشیار تر عملکرده و تهدیداتی که ازجانب این فرقه می تواند متوجه کشور شما شود را دست کم نگیرید.

از طرف دیگر موضوع مهم دیگر ، سرنوشت اعضایی است که از این جریان جداشده اند و یا قصد جدایی دارند اما به دلیل نگرانی از دخالت های سران فرقه در روند اقامت و مانع فکنی بر روند کارهای قانونی در آلبانی تحت فشار های طاقت رسایی قرار دارند . در همین راستا نکته دیگری که در انتخاب آزادانه اعضا برای جدایی از این تشکیلات و اعتماد به نفس لازم جهت تشکیل یک زندگی مستقل به آنها کمک می کند ، ارتباط آنان با خانواده هایشان است که مجاهدین آنها را دشمن تشکیلات خود قلمداد می کنند و این به دلیل نقش خانواده ها در رهایی این افراد از بند اسارت این فرقه است ، انتظار ما جداشدگان از این فرقه و فعالین حقوق بشری که در ارتباط با رهایی اعضای مجاهدین فعالیت دارند ارائه تسهیلات و فراهم آوردن شرایطی است که خانواده های این افراد بتوانند به آلبانی سفر کرده و از نزدیک پیگیر وضعیت عزیزان خود باشند .

آقای ریئس جمهور من به عنوان شخصی که در درون این تشکیلات مورد شکنجه های روحی قرار گرفته ام از شما درخواست دارم که لطفاً با رویکرد دیگری به مسولان این فرقه بنگرید و از زاویه باز تری به این نفرات نگاه کنید چون من به شما قول میدهم که اگه شما از این بازی که سازمان شما را در آن قرار داده بیرون بیایید و از بیرون به این دشمن مردم آلبانی نگاه کنید حاضر نخواهید بود خودتان و مردم محترم آلبانی را حتی برای چند صدم لحظه دچار دردسر و در دام تروریسم مذهبی قرار دهید.

لزا به عنوان یک فرد که با دنبال حق و حقوق برباد رفته اعضای ناراضی این فرقه می باشم دستور دهید تا خانواده های این اعضا بتواند با اخذ ویزا از کشور با تمدن شما با فرزندان خود دیدار و گفتگو کنند،و یا بتواند از طریق شبکه های اینترنتی بچه های خودشان دیدار  و از سلامتی آنها آگاهی کسب کنند،شای خیلی زود دیر شود

شما به عنوان رئیس‌جمهور آلبانی و مسئول دولت، میتوانید با هماهنگی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و حمایت از جداشدگان مجاهدین ،مانع از این فشارهای غیرانسانی شده به یاری اعضای ناراضی و بدون حامی این جریان بشتابید .

با احترام

ترجمه به زبان آلبانیایی،و ارسال به سفارت آلبانی،در پاریس

Një letër e hapur për Z. Iller Meta, President i Shqipërisë
Unë, Alireza Nasrollahi, si ish-anëtar i Organizatës Mojahedin Khalq, i cili u largua nga organizata shumë vite më parë dhe tani jeton në Paris, si një aktivist i të drejtave të njeriut dhe një anëtar i shkëputur dhe kritik i kësaj organizate, do të doja t’ju informoja: Mojahedin Khalq Që nga fillimi, ajo ka adoptuar politikën e luftës së armatosur si strategji dhe taktikë për të arritur qëllimet e saj politike dhe konsiderohet si një nga novatorët e operacioneve vetëvrasëse në Lindjen e Mesme, e cila në vitet në vijim u bë një model për lëvizjet e dhunshme në rajon. Ka qene. Meqenëse moxhahedinët janë përqendruar në aktivitete politike sot, është e rëndësishme të theksohet se midis popullit iranian si dhe rrymave politike opozitare iraniane jashtë vendit, mojahedinët nuk kanë dhe nuk do të kenë kurrë një pozicion politik dhe bazë popullore për shkak të historisë së tyre. Dhe patriotizmi i përhershëm i Organizatës Mojahedin

Dhe në parim, ata e konsiderojnë një qeveri të udhëhequr nga Mojahedin të jetë shumë më reaksionare sesa ajo që është tani, kështu që modeli që Mojahedin synon për të ardhmen e Iranit nuk është vullneti i popullit iranian, por iluzionet mendore të zonjës Rajavi në të cilat interesat kombëtare nuk kanë asnjë rol. Në mënyrë që të paraqiten si një opozitë e mërguar dhe zgjidhja e vetme për të përmbysur qeverinë iraniane, Mojahedinët përpiqen të ekspozojnë anëtarët e tyre shpesh të pakënaqur me kosto të ndryshme në mënyra të ndryshme, me shtypje dhe presion, si dhe përdorimin e metodave të larjes së trurit brenda organizatës. Mbaje veten.

Organizata Mojahedin është një organizatë me një strukturë sektare dhe një kult të personalitetit rreth udhëheqësit, Massoud Rajavi dhe pasardhësit të tij, Maryam Rajavi. Anëtarët e Mojahedinit janë larë me truri me dekada pas mureve të larta dhe telave me gjemba nën kontrollin e organizatës dhe ushtrisë Ba’atiste shtypëse në Irak, dhe Mojahedinët kanë frikë se njerëzit do të vijnë në kontakt me “botën reale”. Dhe posaçërisht familjet e këtyre anëtarëve kanë dyshuar në realitetin e tyre dhe janë bërë të vetëdijshëm për realitetin e organizatës përmes të afërmve të tyre të gjakut dhe janë ndarë nga ky sekt dhe sekt torturues.

Kjo organizatë është një sekt fetaro-mafioz me të gjitha përkufizimet shkencore të një sekti. Anëtarët e sektit Mojahedin nuk kanë të drejtë të zgjedhin lirisht fenë e zgjedhur prej tyre. Të gjithë anëtarët e këtij sekti duhet të pranojnë të gjitha fjalët e diktuara të komandantëve të tyre dhe t’i pranojnë ato me gjithë zemër. Asnjë fe nuk njihet në sektin Rajavi përveç Ajo që po thotë Massoud Rajavi. Duhet të theksohet se udhëheqja e Mojahedinve ka përkufizimin e vet të fesë Shiite të dymbëdhjetë Imamëve Myslimanë, dhe vetëm ky interpretim pranohet nga sekti. Anëtarët e Mojahedin nuk kanë të drejtë të zgjedhin lirisht, të merren me veprimtari politike, shoqërore ose kulturore. Deri më tani, asnjë zgjedhje e lirë brenda-partiake nuk janë mbajtur brenda sektit Mojahedin dhe sekti ka një udhëheqje të përjetshme nën të cilën të gjitha çështjet sektare janë nën drejtimin dhe kontrollin e tij të rreptë personal.

Në këtë situatë, përkundër faktit se ky sekt vret të gjithë kritikët e tij dhe bën raste për ta sepse ata janë eksponentët e fytyrës së vërtetë të kësaj organizate, por ne gjithmonë ekspozojmë dhe informojmë njerëzit me zemër të mirë që mashtrojnë propagandën e rreme të sektit. Ne kemi ngrënë.

Fakti është se anëtarët e këtij sekti vazhdimisht vijnë në vete sapo të gjejnë një mundësi të përshtatshme ose pak hapësirë ​​mendore dhe ta lënë atë çdo ditë, në rrethana të tilla, ne presim që ju të përballeni me përpjekjet e zyrtarëve të sektit Rajavi për të komunikuar Jini më vigjilentë me qeverinë dhe autoritetet shqiptare dhe mos nënvlerësoni kërcënimet që ky sekt mund të paraqesë në vendin tuaj.

Nga ana tjetër, një çështje tjetër e rëndësishme është fati i anëtarëve që kanë lënë partinë ose synojnë të largohen, por janë nën presion të fortë për shkak të shqetësimeve në lidhje me përfshirjen e udhëheqësve të kultit në procesin e qëndrimit dhe pengesave të procesit ligjor në Shqipëri. Në këtë drejtim, një pikë tjetër që i ndihmon ata në zgjedhjen e lirë të anëtarëve për tu ndarë nga kjo organizatë dhe besimin e nevojshëm për të formuar një jetë të pavarur, është marrëdhënia e tyre me familjet e tyre, të cilat Mojahedinët i konsiderojnë si armike të organizatës së tyre. Arsyeja për rolin e familjeve në çlirimin e këtyre njerëzve nga robëria e këtij sekti është se ne presim që ata që janë ndarë nga ky sekt dhe aktivistët e të drejtave të njeriut që punojnë në lidhje me lirimin e anëtarëve të Mojahedin të sigurojnë lehtësira dhe të sigurojnë kushte për familjet e tyre për të udhëtuar në Shqipëri. Dhe ndiqni nga afër situatën e të dashurve të tyre.

President, Si person që i është nënshtruar torturave psikologjike brenda kësaj organizate, ju kërkoj të shikoni zyrtarët e këtij sekti me një qasje tjetër dhe t’i shikoni këta njerëz nga një kënd më i hapur, sepse ju premtoj se Nëse dilni nga kjo lojë që ka vendosur organizata juaj dhe e shikoni këtë armik të popullit shqiptar nga jashtë, nuk do të jeni të gatshëm ta vini veten dhe popullin e nderuar shqiptar në telashe dhe të bllokuar në terrorizmin fetar, qoftë edhe për disa të qindtat e një momenti.
Leza, si një person që kërkon të drejtat dhe liritë e anëtarëve të pakënaqur të këtij sekti, urdhëroni që familjet e këtyre anëtarëve të jenë në gjendje të takohen dhe të bisedojnë me fëmijët e tyre duke marrë një vizë nga vendi me civilizimin tuaj, ose përmes rrjeteve Vizitoni fëmijët e tyre në internet dhe mësoni për shëndetin e tyre, mund të jetë vonë

Si President i Shqipërisë dhe në krye të qeverisë, ju mund, në koordinim me Komisionerin e Lartë të KB për Refugjatët dhe të mbështesni separatistët Mojahedin, të parandaloni këto presione çnjerëzore me ndihmën e anëtarëve të pakënaqur pa mbështetjen e tyre.

لینک به منبع

2- اعلام عزای عمومی در مقر مریم قجر عضدانلو، برای بازگشت برجام

علیرضا نصرالّهی،انجمن یاران ایران،بیست و سوّم،ژانویه،۲۰۲۱

همانطور که در این روزها در جریان کم و بیش اخبار جهان و بخصوص سوگند آقای جو بایدن به عنوان ۴۶ ریئس جمهور آمریکا هستیم اگر نخواهیم اغراق کرده باشیم بیش از ۹۰%  آمار کُل جهان از اینکه دونالدترامپ ۴۵ ریئس جمهور قبلی آمریکا نتوانست رأی بیاورد خوشحال و شادمان شدند.

خوشحالی و شادمانی آنها از از روی کینه و نه از روی دشمنی بود،بلکه از اینکه دنیا از شَر آدمی بسیار خطرناک و دیوانه امّا با قدرت آنهم به خاطر ریاست جمهوری آمریکا نه شخص خود دونالدترامپ آزاد شد.آمریکا در طول تاریخ تا بحال چنین ریئس جمهور غیر قابل پیشبنی به خودش ندیده بود،شب یک فرمان صادر می کرد،صبح آن را لغو می کرد و فرمان دیگری صادر می کرد.

آیا شما قبول دارید،قبل از دولت دونالد ترامپ،یعنی زمان آقای اوباما ۵+۱ و بیش از بیست کشور دیگر در شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدن به توافق جامع در مورد برنامه هسته ای ایران جمع شده،و به نتیجه مطلوبی رسیده بودند،و بر اساس آن توافق قرار بود که نه ایران و نه هیچ کشور دیگری نقض برجام نکند،و طبق اساس نامه شورای امنیت و آژانس انرژی اتمی و با بازید از سایت های هسته ای ایران این توافقنامه نقض نشود.

آیا شما فکر می کنید تمام کسانی که در این اساس نامه شرکت داشته اند آدم های نادانی بوده اند؟
آیا شما فکر می کنید آمریکا و اروپا شرایط اقتصادی و امنیتی خودشان را در نظر نگرفته بودند؟
آیا این سیاستمدارها آدم های بیسوادی بودند؟
آیا این برجام فقط و فقط به نفع جمهوری اسلامی ایران بود؟
آیا آمریکا و اروپا از این توافق جامع فقط و فقط به امنیت آن فکر کرده بودنند؟
هرگز چنین نبوده و نخواهد بود،در این توافقنامه که از طرف شورای امنیت سازمان ملل تنظیم شده بود،۸۰% آن برای شرکت ها و بازرگانان آمریکایی و بخصوص اروپایی میلیادرها دلار در بر داشت،و تازه سازمان انرژی اتمی میتوانست در هر لحظه که اراده کند به سایت های اتمی ایران سر کشی کنند،و تازه این آغاز ماجرا بود و همانطور هم که در جریان بودید با سرعت خیلی زیاد بیش از ۵۰۰ شرکت اروپایی و آمریکایی برای سرمایه گذاری وارد ایران شدند،که البته این سرمایه گذاری ها دو طرفه بود و مردم و بازرگانان ایران هم میتوانستند از این شرایط ایده ال حداکثر استفاده را ببرند،آنهم فقط به خاطر اینکه هوش و استعداد ما ایرانی ها بیشتر از آدم های موجود در این کُره خاکی هست.

حالا شما نگاه کنید با آن همه کشمکش برای برجام و نشست های بسیار از این همه کشور و این همه زمان و انرژی دستاوردهای آن برای تمام جامع جهانی یک آدم مالیخوایی پیدا می شود به نام دونالدترامپ و همه ی این توافقنامه این سیاستمداران را زیر پا گذاشته و آنان را نادان و بی خرد می نامد،و فقط به خاط اینکه از قدیم و ایام نسبت به تاریخ کهن ایران و مردمان باهوش آن کینه به دل دارد از رسیدن به این قدرت که دیگر در تمام عمرش نخواهد به آن دسترسی پیدا کنند،تمام و کمال ضدیت ایرانیش را به نمایش می گذارد.

وگرنه سیاستمداران خود آمریکا در هیچ زمانی منافع ملّی آمریکا را برای خوش آمدن اروپایی ها خرج نمی کنند،مگر اینکه در آن کمال و تمام حقوق و مزایای کشور آمریکا تأمین شده باشد،حالا این روانی به همه ی این سناتورها و سیاستمداران آمریکا و اروپا به راحتی نگاه می کنند و میگویید شماها خیلی نفهم هستید،این توافقنامه ۱۰۰% منافع ما را تأمین نمی کند ما تمام منافع را میخواهیم هر چه باقی ماند برای اروپا

از ابتدا تا انتهای خروج از برجام شما شاهد این بودید اروپا نتوانست در مقابل بلهوس بازیهای دونالدترامپ ایستادگی کنند و به عبارتی خیلی کم آورد،وگرنه تمام قد باید در مقابل توافقی که خودشان با دولت قبلی آمریکا امضأ کرده بودنند،ایستادگی میکرد و اتفاقاً کاری میکرد تا دونالدترامپ کوتاه بیاید ولی متاسفانه اروپا ترسید و خودش را کنار کشید و فقط شعار داد که ایران شما از برجام خارج نشو،که چی تمام تحریم ها برگشت چه بسا بیشتر و مردم مهین منو تحت فشار بالای اقتصادی قرار داد.

این آدم چنان راسیسم هست که حتی داور و ناوگان هوایی کشور ایران را هم مورد هدف قرار داد،یعنی به آن مرحله از مریضی مالیخوایی خودش که جنون هست رسیده بود و با چشمان می دید که مردم ایران در بدترین شرایط بسر میبرند،حتی تا آنجا که خط فقربه ۱۰ میلیون رسیده بود،اینجا تا برایش آغاز برنامه هایش بود تا بتواند در دوره چهار ساله دوّم ریاست جمهوریش تیر خلاص را به مردم و دولت ایران بزند،البته باید گفت این آدم دیوانه تنها با ایران سر دشمنی را باز نکرد در یک خط با چندین کشور شروع به لگدپرانی کرد،و با آنهایی که با این کشورها سر ناسازگاری داشتند دوست صمیمی شد،که چی حامی داشته باشد و بتواند از آنها در مواقع لزوم کمک بگیرد.

البته باید خدمت شما عرض کنم این اشتباهات را خود سیاستمداران آمریکایی هم با چشم می دیدند ولی چون این مردک دیوانه با هیچ صراطی مستقیم نمی شد مجبور به تحمل این دوره چهار ساله بودنند،و در پایان پُر شدن سومین سال ریاست جمهوری دونالدترامپ،تصمیم به ازل او گرفتند و همانطور که شاهد انتخابات آمریکا بودید تمامی مردم دنیا به غیر از تعداد محدودی که از ناوگان خودش بودنند واقعا شکر به جای آوردنند،چون اگر چنین نمی شد من به شما قول می دادم جنگ جهانی سّوم را پیش رو داشتیم.

من در چند خط بالا خدمت شما عرض کردم که دونالد ترامپ هر کس که با دولت و مردم ایران دشمن بود او را دوست صمیمی خودش می کرد،و تازه شما نقش مخُرب سازمان مجاهدین را در دوره چهار سال ریاست جمهوری دونالدترامپ،خواهید دید چون سازمان ننگ ایران تنها کسانی بودنند که در دوره قبلی با تمام و کمال ورود کردنند تا دنیا با جمهوری اسلامی به یک توافق جامع نرسند ولی هر چه تلاش کرد نتوانست جلوی این سر فصل حیاتی را از مردم ایران بگیرد.

با روی کار آمدن دیوانه زنجیری،به نام ریئس جمهور آمریکا،سازمان نفاق رجوی جان تازه ای گرفت چون آدمی پیدا شد مثل خودشان زنجیری،و خائن و خیانتکار و جنایتکار،و پا گذاشتن بر روی هر اصول انسانی،سازمان ننگ ایران با دم تکان دادن به ال سعود و مخصوص اسرائیل دشمن درجه یک مردم ایران همانند سازمان مجاهدین،اینها دشمنان قسم خورده مردم و خاک ایران هستند.

از زمان ریاست جمهوری ترامپ و متوجه شدن دشنمان آب و خاک مهینم ایران،سازمان ننگ ایران فعالیت های خودش را از سر گرفت و با سرعت دو چندان شروع به جمع آوری اطلاعات در مورد کارها و پیشرفت های نظامی اقتصادی ایران کرد و با فروختن آنها به ال سعود و موساد همه ی این اطلاعات در اختیار دونالدترامپ قرار گرفت و اینها فهمیدن که در منطقه با کشوری باهوش بسیار بالای رو به رو هستند و داعشی که ساخته و پرداخته خودشان هست ایران با کمترین هزینه  و با سرداری همچون حاج قاسم سلیمانی تمام قد جلوی او ایستاده و او را نابود کرد.

این آلارم قرمز از طرف لشکر فاطمیون باعث شد تا ترس بر جان تمام کسانی که تمام قد پشتیبانی داعش را می کنند به فکر ترور سردار حاج قاسم سلیمانی بیفتند و همانطور که شاهد ماجرا بودید با فرمان دیوانه وار ترامپ باعث به شهادت رسیدن مرد بزرگ و میهن پرستی همچون او باشیم.

با به شهادت رسیدن سردار سلیمانی و بپاخیز شدن مردم شهید پرور ایران با آن جمعیت میلیونی تمام کسانی که پشت این داستان بودند شلوار خودشان را خیس کردنند،و چنان ترس بر دلشان جا کرد که از کرده خود پشیمان شدند ولی دیگه پشیمانی سودی ندارد.

مجاهدین تمام عزم خود را بر این گذاشتند که در تمام دنیا تا آنجا که میتواند پشت ترامپ دربیایند و تا در دوره دوّم ریاست جمهوری آمریکا باز هم این خُل دیوانه ریئس جمهور آمریکا گردد،ولی نمی دونستند که دیگه آون ممل رو لولو برد،نه تنها دنیا بلکه آمریکا هم از این وضعیت بهم ریختگی خسته شده است،برای همین هر چه رشته کرده بودنند پنبه شد.

الان درست برگشتیم به چهار سال قبل. امّا به این تفاوت که خیلی چیزها عوض شده و حتی مردم آلبانی هم متوجه تروریستی بودن این فرقه رجوی شده اند و دیگه مریم قجر عضدانلو چیزی برای ارائه کردن ندارد جز یک مشت دورغ و دونگ برای اعضای درونیش که آنهم دیگه برد ندارد چون تا آنجا اخبار از درون فرقه منتشر شده خیلی از اعضای آن در حال جداشدن می باشند و سازمان با وعده های هر سال خودش که امسال دیگه سال آخر هست آنان را از خروج باز می دارد. ولی با آمدن جو بایدن به عنوان ۴۶ ریئس جمهور آمریکا و باز بینی پرونده برجام و حتی بازگشت زود هنگام به برجام به شرط رعایت تمام بند آن از طرف ایران،آب پاکی را بر روی دست تمام کسانی که خواهان ذلیل کردن مردم ایران بودنند ریخت.

مجاهدین و عربستان و اسرائیل از آمدن جوبایدن،کَک در تونبان شان افتاده است،و مثل آدم های دیوانه دور خودشان میچرخند تا راحلی برای بیرون آمدن از این بحران کنند ولی دیگه تمام شد به قول معرف مثل ترامپ شماها هم بای بای و پَر پَر

حالا بشینید در آلبانی و یا آفریقا و یا اگه راهتان دادند اسرائیلی ها بروید ور دست اربابانتان تا بقیه عمر را به توالت شویی اجنبي مشغول باشید،چون اگه دست مردم ایران به شماها برسد میدانم تیکه بزرگتان گوشتان هست پس تا میتوانید از ایران و ایرانی فاصله بگیرید

به امید روزی که فقط خودت بمانی و آن چند نفر مزدور که دست شان به خون این مردم آلوده هست.

لینک به منبع

3- بحران کرونا در کمپ اشرف ( ۳ ) و مریم رجوی کرونا زده

سعید ناصری،انجمن یاران ایران،بیست و دوّم،ژانویه،۲۰۲۱

فرقه تبهکار رجوی در حالی که در ظاهر دل سوز مردم ایران میباشد  لیاقت و شایستگی یک نظام بهداشتی برای فرقه انگشت شمار و اندک خود را ندارد کما اینکه تا انجایی که اخبار نشان میدهد طی هفتهای گذشته تعدادی از افراد نگون بخت جانشون را از دست دادند

سعید ناصری یاران ایران

آقای سعید ناصری

اما بایستی به فرقه رجوی تاکید کرد که مردم و ملت ایران در دهه های گذشته تاوان شعر و شعارهای بیهوده شما را داده اند که تماما منشا بی لیاقی و فرافکرانه شما بوده است بگذریم که امروز مردم ایران و جوانها در هر کجای این کره خاکی ماهیت بیهوده و فریبانه شما را کاملا شناخته اند

اما امروز مسله ای که مطرح است با وجود اندکی اعضا در بند که تماما تحت کنترل تشکیلات خود ساخته رجوی است از خورد خوراک گرفته تا خواب و بیداری رجوی عرضه کنترل یک بیماری در میان اعضای خود ندارد و درمانده شده و کمرش خم شده این در حالی است ملیونها دلار هزینه سیاست و تبلیغات فرقه در هم شکسته خود میکند و از زوایه دیگر هیچ گونه تمایلی از خود نشان نمیدهد و نمیخواهد کمی هزینه کند برای بهداشت افراد در هم شکسته در ارودگاه البانی و این است ماهیت رجوی فاسد و بی لیاقت

اگر نگاهی کلی بندازیم به سایتهای خبری رجوی خبرهای که در رابطه با کرونا در ایران نشان میدهند و امار و ارقامی که نشر میدهند گویا نویسنده و تنظیم کننده خبر حال و اوضاع خوبی به لحاظ ذهنی نداشته یا اینکه این امار دروغین مثل همیشه از ماهیتت رجوی فاسد بر میاید در جایی خواندم که اشاره کرده بود بالغ بر دویست هزاز هموطن ایرانی بر اثر کرونا فوت شده اند و امارهای دیگری که نشان میدهد کاملا دروغ است عجبا اگر سایتهای خبری تمام دنیا رو نگاه کنیم اماری که از ایران نشر میدهند بالغ بر یک سوم اماری است که رجوی منتشر کرده است

با این حال نگاه بندازیم به تلفات افراد نگون بخت در کمپ البانی در هفته های گذشته اگر یک امار سریع و سر انگشتی بگیریم نسبت به جمعیتی که در کمپ میباشند خوب مطمعنا امار به مراتب بیشتر از ایران میباشد در حال حاضر تقریبا دو هزار نفر در کمپ میباشند امار تلف شده ها بر اثر بیماری بالای ده نفر میباشد خوب به نسبت جمعیت این امار به طبع خیلی بالا میباشد،این در حالی است رجوی به مسولین ایرانی انتقاد و شکایت میکند که به فکر راه کاری برای دارو و درمان برای ملیت ایران نیستند باید به رجوی گفت اول به فکر خودت و اعضای نگون بختت باش و فکری به حال این ستم دیده ها بکن برای افراد کمی که برات مونده بعد به فکر ملت باش  رجوی شما که عرضه نگهداری و کنترل این عده افراد سالخورده و پیر و نداری به چه رویی و به چه جراتی شعار اپوزسیون ایران را سر میزنی  شرمت باد

خبرهای موثق بدست آمده از منابع وزارت بهداشت در آلبانی حاکی از آنست که مسعود نصیری 63 ساله عضو سازمان مجاهدین خلق و ساکن اردوگاه این سازمان در آلبانی،چند روز پیش قطعا به دلیل ابتلا به ویروسکرونا فوت نموده است. تحت فشارهای فرقه رجوی بر مقامات آلبانیایی، آنان در ابتدا این مسئله را تکذیب کردند. حتی سخنگوی وزارت بهداشت آلبانی در پاسخ به سؤال خبرنگاران اعلام نموده بود که هیچ ایرانی در آلبانی به دلیل ابتلا به ویروس کرونا فوت نکرده است. کرونا دلیل مرگ مجاهدین خلق در آلبانی است . تایید مسئولین بیمارستان تیرانا و این است از نمونه فریبکاری و ملیونی خرج کردن رجوی برای تبلیغات پوشالی و از طرفی حاضر نیست کمی به فکر افراد  در بند خود باشد.

لینک به منبع

کمپ مجاهدین در آلبانی ، از شیوع کرونا و نقض حقوق بشر تا عزا بخاطر بازگشت برجام 

خود فروختگی و نوکری رجوی با یک دنیا سردرگمی

***

همچنین: