خوشحالی باند رجوی موردی ندارد

خوشحالی باند رجوی موردی ندارد

خوشحالی باند رجوی موردی نداردصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفدهم سپتامبر 2019:… خبر حمله ی بزرگ و عجیب وغریب به تاسیسات شرکت نفت آرامکو ی عربستان درصدر تمامی اخبار جهان قرار دارد وهرکشور وجریانی به فراخور اطلاعات و منافع خود ، دست به تحلیل های گاها متضادی میزنند! دراین میان باند رجوی که خود را نخود هرآش میپندارد، باتمام قوا وارد میدان شده وبانسبت دادن این حمله به ایران، هم درصدد تحریک عربستان و آمریکاست که به ایران حمله کنند وهم علی الظاهربا دمش گردومیشکند که کار تماما بنفع او خواهد بود ! اما با نظر به پارامترهای زیر، مسئله باین سادگی ها نیست: خوشحالی باند رجوی موردی ندارد 

خوشحالی باند رجوی موردی نداردتلاش مجاهدین در کمرنگ کردن ضربه یمن به عربستان

خوشحالی باند رجوی موردی ندارد!

26شهریور 1398

خبر حمله ی بزرگ و عجیب وغریب به تاسیسات شرکت نفت آرامکو ی عربستان درصدر تمامی اخبار جهان قرار دارد وهرکشور وجریانی به فراخور اطلاعات و منافع خود ، دست به تحلیل های گاها متضادی میزنند!

دراین میان باند رجوی که خود را نخود هرآش میپندارد، باتمام قوا وارد میدان شده وبانسبت دادن این حمله به ایران، هم درصدد تحریک عربستان و آمریکاست که به ایران حمله کنند وهم علی الظاهربا دمش گردومیشکند که کار تماما بنفع او خواهد بود !

رجوی بازیگری خیالی در دنیای سیاست امروزی

اما با نظر به پارامترهای زیر، مسئله باین سادگی ها نیست:

فاصله ی نقاط مرزی یمن با محل  تاسیسات شرکت ارامکو 900کیلومتر است وبا وجود سیستم های  پیشرفته ی ماهواره ای آمریکا درمحل ، غیر ممکن است که این بهپادها مشاهده نشود وبا موشک های پاتریوت و … فوق مدرن آمریکا سرنگون نشوند!

بنابراین آمریکا موافق این حمله بوده بدلایل زیر:

الف- بعنوان بیشترین میزان تولید کننده ی نفت، بجای عربستان نفت میفروشد و به اقتصاد نه چندان خوبش ، نفسی میدهد!

ب- روابط ایران وعربستان که تاحدودی درحال بهتر شدن است ، بازهم تیره تر شده وعربستان خود را بعنوان یک گاو شیرده به آغوش او میاندازد واسلحه های بیشتری میخرد!

ج- آمریکا با مشاهده ی حمله ی حوثی ها، خود نیز وارد آب گل آلودشده وشدت ضربه را بیشتر کند!

د- امارات متحده ی عربی که بعنوان متحد سابق عربستان با این کشور به رقابت افتاده وحتی درجنوب یمن ضربات نظامی مرگباری بنیروهای زمینی بی جربزه ی عربستان وارد کرده ، میتواند بعنوان کاتالیزور، درموفق بودن این حمله نقش داشته باشد.

ه- طبق تصمیم بن سلمان ، شرکت آرامکوبعنوان معدودی از شرکت های قدرتمند جهان، درحال قرار دادن سهام خود در بورس است که این حادثه میتواند باندازه ی زیادی از قیمت آن کم کند واین بنفع آمریکا و … است!

و- اسرائیل هم که تکلیف اش روشن است ومخصوصا نتانیاهو که بیم از شکست درانتخابات پارلمان  که دراین صورت بجرم فساد مالی روانه ی زندان میشود وطبیعی است که منافعی دراین بلبشو بازی ها دارد!

ز- افرادی مانند مایک پمئو ، طرفدار جدی حمله ی نظامی به ایران  با پول وامکانات عربستان است که دربرابرش مانعی مانند ترامپ و شاید عواملی درکنگره وسنای آمریکا مخصوصا دولت پنهان وجود دارد و …

چرخش ترامپ در قبال ایران باخت همه جانبه مجاهدین

دراین میان ، پارامتری بنام دست داشتن کار ایران دراین حمله، هیچ توجیه منطقی ندارد ولی باندرجوی هم بدلایل منطقی احتیاج ندارد ودرفکر نقش ایوان بوده و تصور میکند که ازاین حوادث چیزی هم نصیب او خواهد شد!

صابر تبریزی

خوشحالی باند رجوی موردی ندارد!

*** 

پیام  مسعود رجوی ،  اخبار کانالهای تلویزیونی آمریکارجوی پول شیخ عربستان و دیکتاتور عراق را خرج ترور مردان و تجاوز به زنان ایرانی کرد

قتل خاشقچی قاشقچی مجاهدین خلق مریم رجوی عربستان سعودی جنایت قتل خاشقجی، معیاری جهت سنجش ارزش ها

همچنین: