خیانت حاج مسعود رجوی به ملت ایران و اعضای اسیر در فرقه اش

خیانت حاج مسعود رجوی به ملت ایران و اعضای اسیر در فرقه اش

Mojahedin Khalq Maryam Rajavi Massoud Rajavi terrorist cultمجید روحی، ایران اینترلینک، نوزدهم می 2016:… روزی که حاج مسعود رجوی پشت به مردم و میهن نمود، از صف خلق جدا و لباس خیانت به تن کرد، حاج مسعود رجوی و فرقه اش را منافق نامیدند، چون دورویی و هزار چهره ای پیشه کرد. سکه فرقه گرایی حاج مسعود رجوی که آن رویش نفاق، خیانت، مزدوری، ایران ستیزی، خشونت، ترور، جاسوسی و هزار رفتار و عمل ناشایست دگر بود. آری حاج مسعود رجوی ارزش و اعتبار خود و فرقه اش … 

مزدور مسعود رجوی و خانواده های گروگانهای مجاهدین خلقحاج مسعود رجوی این چه مبارزه ای است که خانواده ها در آن دشمن اصلی شما و لانه فساد تلقی میکنید و باید مورد اتهام و هتک حرمت شما و فرقه تان قرار بگیرند؟

لینک به منبع (صفحه فیسبوک)

خیانت حاج مسعود رجوی به ملت ایران و اعضای اسیر در فرقه اش

 جنایت ترور مجاهدین خلق مسعود رجوی مریم رجوی خیانت

 مجید روحیروزی که حاج مسعود رجوی پشت به مردم و میهن نمود، از صف خلق جدا و لباس خیانت به تن کرد، حاج مسعود رجوی و فرقه اش را منافق نامیدند، چون دورویی و هزار چهره ای پیشه کرد. سکه فرقه گرایی حاج مسعود رجوی که آن رویش نفاق، خیانت، مزدوری، ایران ستیزی، خشونت، ترور، جاسوسی و هزار رفتار و عمل ناشایست دگر بود. آری حاج مسعود رجوی ارزش و اعتبار خود و فرقه اش را به بهایی ناچیز فروخت و از دست داد. حاج مسعود رجوی و فرقه اش فریب لبخند شیطانی بیگانگان و دشمنان ایران را خورد، چه زود به مهره اجنبی، آلت و ابزار امپریالیسم و صهیونیسم جنایتکار تبدیل شد، حاج مسعود رجوی و فرقه اش چون سخت نیازمند بود، برای ادامه حیات ذلت بارش مجبور شد به مزدوری و نوکری اجنبی تن بدهد، نمونه اش همدستی با صدام حسین دیکتاتور بود که در اولین مسیر انحرافش سنگ تمام گذاشت

بزرگترین خیانتی که حاج مسعود رجوی مرتکب شد خیانت به ملت ایران در همکاری با دشمن متجاوز به خاک میهن بود خيانتی كه حاج مسعود رجوی و فرقه اش در زمان جنگ كرد و عملا در طرف صدام حسين دیکتاتور وارد جنگ با مرزبانان و مدافعان میهن گردید از حافظه تاریخ محو نخواهد شد

حاج مسعود رجوی و فرقه اش در همین راستا با انجام عمليات خیانتبار فروغ جاويدان مسبب كشته شدن هزاران نفر شد و با تاكتيكهای نظامی بسيار غلط و کودکانه اعضای اسیر در فرقه اش را به سمت مرگ سوق داد

حاج مسعود رجوی سپس برای سرپوش گذاشتن بر این شکست خفت بار وارد انقلاب ايدئولوژيك درونی و بحث طلاق همگانی شد كه در پشت آن خیانت ها و جنایت های بسياری نهفته بود دهها نمونه از این موارد را ميتوان نام برد ولی من ميخواهم در اين مقاله به اشتباهات و خيانتهای حاج مسعود رجوی در سالهای بعد از سقوط صدام حسين دیکتاتور بپردازم

حاج مسعود رجوی بعد از سرنگونی صدام حسين دیکتاتور از همه بهتر می دانست كه عراق جای ماندن برای او و اعضای اسیر در فرقه اش نيست و بايد قيد عراق را بزند ولی چون حاج مسعود رجوی رهبری بی جربزه و ترسوست، كه جرأت اعتراف به اشتباه را ندارد،

حاج مسعود رجوی سياست جديدی در پيش گرفت و در پيامی كه به اعضای اسیر در فرقه اش فرستاد اعلام كرد که صاحبخانه عوض شده و الان در عراق صاحبخانه جديدی به اسم آمريكا آمده و بايد با او كنار آمد، كه در عالم سياست معنايش اين است که بايد از اين لحظه مزدوری آمریکا را نمود. از آن لحظه خوش خدمتی به افسران آمريكایی شروع شد، همان آمريكايی كه روزی برايش سرودی ساخته بودند و می گفتند

سركوچه كمينه، مجاهد پر كينه آمريكايی بيرون شو، خونت روی زمينه

ولی ديگر حتی پخش آن سرود و سرودهای مشابه در قرارگاه های در فرقه حاج مسعود رجوی ممنوع شد و مبارزه ضد امپریالیستی و شعار مرگ بر آمریکا از حافظه حاج مسعود رجوی و فرقه اش هم پاک گردید

زنان فرقه كه حاج مسعود رجوی را در راس قدرت قرار داده بودند به فرمان حاج مسعود رجوی با حركات و رفتارهای جلف و زننده در برابر سربازان و فرماندهان آمريكايی تلاش میکردند تا دل آنها را بدست بياورند.

زنانی كه در برخورد با اعضای اسیر در فرقه که زيردستشان بودند همچون سگ وحشی و هار با اعضای اسیر در فرقه رفتار میکردند و از توهين و افترا به اعضای اسیر در فرقه از زن و مرد كوتاهی نمی كردند تا به اصطلاح حاج مسعود رجوی كه حرفهای مزخرف زياد ميزد نرينه وحشی مردان و ماد زنان را كنترل كنند در برابر آمريكايی ها چه خوش رقصی ها كه نمی كردند، مصداق اين را از خود مريم قجر عضدانلو می توان مشاهده كرد

دقت كنيد به پوشش مریم قجر عضدانلو در كنفرانسها و ميتینگهايی كه با شخصيتهای سياسی و نظامی آمريكايی و اروپايی مي گذارد، جوراب استريت نازك با دامنی نسبتا كوتاه و خنده ها و حركات زننده او در در طول گردهمايی ها

در عين حال حاج مسعود رجوی كه ديگر می ديد شرايط تغيير كرده و الان صدامی وجود ندارد كه بتواند زير سايه حمايتهای بی دريغ او با خيال آسوده به سركوب فیزیکی و روانی اعضای اسیر در فرقه اش بپردازد مجور شد تا تاكتيك عوض كند و كمی رفتار نرم از خود نشان دهد

در اوايل اشغال عراق توسط نيروهاي آمريكايی يك فضای نسبتا باز توسط حاج مسعود رجوی در فرقه اش ایجاد شد و همين اشتباه حاج مسعود رجوی را به ورطه فروپاشی كامل تشكيلاتی كشاند و بعد از آن حاج مسعود رجوی هر قدر خواست به دوران قبل برگردد و سركوب استالينی خود را از نو شروع كند ديگر آنطور كه بايد و شايد در اين سركوب موفق نبود
در عين حال حاج مسعود رجوی و مسئولین بالای فرقه اش دروغ پشت دروغ میگفتند در بحث ها و خطوط سياسی به اعضای اسیر در فرقه القا می گردید دروغ هايی كه باعث كشته شدن يا فوت بیش از صد نفر از زمان روی كار آمدن حاكميت جديد در عراق شد

حاج مسعود رجوی كه خود جرأت ماندن در صحنه را نداشت، چون حاج مسعود رجوی هرگز اهل فداكاری و از خودگذشتگی نبوده و نيست و اين را در سرفصل های مختلف به اثبات رسانده است، اين بار هم به سوراخ موشی خزيد و از آنجا فرامين و دستورات خود را به اجرا گذاشت

يكي از دروغ های حاج مسعود رجوی به اعضای اسیر در فرقه اش كه در هر نشستی به آنها ميگفت اين بود كه نيروهای آمريكايی هرگز عراق را ترك نخواهند كرد چون اين كار به معنای تقديم دو دستی عراق به دست رژیم ايران می باشد، حاج مسعود رجوی ميگفت آمريكا نيامده كه كشته بدهد ميلياردها دلار صرف مصارف جنگی بكند ميلياردها دلار صرف بازسازی عراق بكند، ميلياردها دلار صرف استقرار نيروهای خود در عراق بكند بعد بيايد به نيروهای نظامی خود بگويد از عراق بيرون برويد.

حاج مسعود رجوی با همین استدلال قبل از آغاز تهاجم میگفت که آمریکا هرگز به عراق حمله نخواهد کرد

اما در عمل چه شد؟

ديديم كه آمريكا به عراق حمله کرد و این کشور را اشغال نمود و از عراق خارج شد و حتی يك سرباز خود را هم در عراق باقی نگذاشت

ولي حاج مسعود رجوی آنقدر پررو و وقيح است كه هربار كه ميديد آمريكا به لحظه خروج نزديك تر ميشود توجيه جديدی برای اعضای اسیر در فرقه اش می تراشید

وقتي دولت جرج دبليو بوش با دولت مالكی قرارداد معروف به قرارداد سوفا را امضا كرد كه بر طبق آن قرار شد نيروهای آمريكايی تا 2011 از عراق بيرون بروند بازهم حاج مسعود رجوی پايش را در يك كفش كرده بود كه هرگز به ذهن خود خطور ندهيد كه آمريكا از عراق بيرون برود

دولت بوش رفت و اوباما آمد، حاج مسعود رجوی با جديت تمام سياست خروج اعضای اسیر در فرقه اش را از عراق پيش برد ولی حاج مسعود رجوی همچنان به اعضای اسیر در فرقه اش ميگفت که آمريكا همه نيروهاي خود را بيرون نميكشد و قرار است حدود بيست هزار نيرو بماند بعد حاج مسعود رجوی ديد خير هيچ كسی نميماند گفت قرار است نيروهاي نظامی خصوصی كه مشهور به بلك واتر هستند به عراق بيايند كه آنها هم وقتی آمدند در تعداد محدود بودند كه فقط براي حفاظت از سفير و كاركنان سياسی آمريكايی در عراق بود

حاج مسعود رجوی اينها را ميگفت چون ميديد اعضای اسیر در فرقه اش نگران هستند كه بعد از رفتن آمريكايی ها چه كسی حفاظت را به دست خواهد گرفت

آمريكا هم رفت و حفاظت دست نيروهای عراقی افتاد كه جریانات بعد از آنرا شاهد بوديم

* در پایان * نگاهی سطحی به سرکوب اعضای اسیر در فرقه رجوی

فرقه ها با تکنیک های روانی و روش های کنترل ذهن، دفاع روانی فرد را به گونه ای از بین می برند که توان نه گفتن را از دست می دهد و هر دستوری را بدون بررسی آن به انجام می رساند این شیوه همان مغزشویی است که فرقه ها از آن بهره می برند گاه با استفاده از گرایشات مذهبی افراد در جهت نیل به اهداف خود، آن ها را فریب می دهند و با مغزشویی آن ها را به ترور و یا خودکشی وادار می کنند حاج مسعود رجوی در فرقه اش شیاد و در عین حال بی رحم هست که با سوءاستفاده روانی و استثمار ذهنی نسبت به جذب اعضای اسیر فرقه اش اقدام کرده است آزادی اعضای اسیر در فرقه اش را سلب نموده

خيلی ها كه از بيرون به مناسبات فرقه گرایانه حاج مسعود رجوی نگاه میکنند فكر می كنند حاج مسعود رجوی و فرقه اش دارای دنيايی پر از صفا و صميميت هستند و هيچ فرقی بين سر و بدنه وجود ندارد و به قول خودشان در دنيايی عاری از طبقات و در جامعه بی طبقه توحيدی كه حاج مسعود رجوی هر بار دم از آن ميزند زندگی مي كنند

ولي آيا در واقعيت هم همينطور است؟

من خودم سالهای زيادی در كنار اين اعضای اسیر در فرقه رجوی زندگی كردم و لحظه به لحظه وقايعی كه در آنجا ميگذرد را ديده و لمس نمودم

يكي از موارد رابطه ای است كه بين حاج مسعود رجوی و اعضای اسیر در فرقه اش وجود دارد ظاهر امر را كه نگاه ميكنی هيچ فرقی بين اعضای اسیر در فرقه وجود ندارد و همه يكسان می باشند، همه در يك سالن غذاخوری و سر يك ميز غذاخوری غذا ميخورند، فرمانده با اعضای پايين دست در يك آسايشگاه استراحت می كنند، نوع غذای همه يكسان است، همه يك دست لباس می پوشند و در كل همه چيز براي همه يكی و برابر می باشد * البته اين ظاهر قضيه می باشد* حال بياييم كمی اين جسم را كالبد شكافی كنيم تا ببينم چه چيزی در درون آن وجود دارد

قبل از هرچيزی خط قرمزی است كه بين اعضای اسیر در فرقه رجوی و حاج مسعود رجوی رهبر فرقه و همچون مژگان پارسايی، صديقه حسينی، زهره اخيانی و مسئولين بالاي نهادها و شاخه هاي فرقه رجوی كه همه در دستان زنان است وجود دارد

البته بودن در ميان آنها و ديدن شرايط زندگی آنها امری است كه هركس نميتواند آنرا ببيند ولی نمونه هايی وجود دارد كه هم خود ديده ام و هم از اعضای اسیری كه اقوام نزديك آنها در راس فرماندهی بودند و با آنها محفل داشتم به من گفته اند

بعنوان مثال من خود چند بار نزد خواهران شورای رهبری رفته ام برای غذا خوردن امری كه برای برخی اعضای اسیر انجام می دهند تا دل آنها را بدست بياورند و با اين ترفند آنها را در مناسبات فرقه نگه دارند

امكانات رفاهی كه دست خواهران شورای رهبری می باشد به راحتی ميتوان گفت در دستان حداقل يك نماينده پارلمان كشور اروپايی وجود دارد

بهترين سيستمهای گرمايشی و سرمايشی، اينترنت، سه دستگاه لپ تاپ و كامپيوتر، تلويزيون و ماهواره، يخچال اختصاصی برای اتاق كه در آن انواع خوردنی ها وجود دارد و سایر امکانات
همچنین خواهران شورای رهبری که قبلا فرزند داشتند و به دستور حاج مسعود رجوی کانون گرم خانواده را از هم پاشاند و کودکان را به اروپا فرستاد مانند * حنیف بالی * و بعد دوباره به دستور حاج مسعود رجوی با دروغ و کلک همه فرزندان فرقه را از اروپا به فرقه اش اورد و با زور لباس نظامی تنشان کرد همین خواهران شورای رهبری چند بار در ماهفرزندانشان را نزد خود صدا میکردند وقتی به مقر برميگشت وسايلی با خود به همراه می آورد كه قابل باور نبود

بهترين لباسها و ادكلنها و راديو كه داشتن و گوش كردن به آن ممنوع بود ولی برای او داده شده بود همچنين لپ تاپ و دوربين عكاسی و دهها چيز ديگر

چيزهايی كه برای ديگران فكر كردن به آن هم ممنوع بود و داشتن آن قدغن همچون راديو و دوربين عكاسی حتی ادكلن هم محدود بود و فقط ادكلنهايی قابل استفاده بود كه كيفيت بسيار پايينی داشتند چرا كه ادكلن نماد بورژوازی و سرمايه داری است و ضد انقلاب مريم قجر عضدانلو می باشد ولی خود خواهران شورای رهبری و زنان مطلقه حاج مسعود رجوی از بهترين آنها استفاده می كردند

در اسارتگاه اشرف كه بوديم همه خواهران شورای رهبری يك ماشين مدل بالای هوندا در اختيار داشتند و برای رفتن از يك مقر به مقر ديگر كه فاصله آن چندان هم زياد نبود و گاهی اوقات حتی فاصله آن سيصد متر هم نبود از آن ماشين استفاده می كردند ولی به اعضای اسیر و پايين دست خود ميگفتند برای رفتن به جايی مثلا به قرار پزشكی بايد پای پياده بروی چون دولت مالكی سوخت را تحريم كرده و كمبود سوخت داريم و وسيله نقليه ای برای جابجايی وجود ندارد اعضای اسیری در فرقه رجوی وجود داشتند كه در عمليات نظامی معلول شده بودند و تردد برايشان سخت و بعضا امكان ناپذير بود ولی بايد پای پياده از اين مقر به آن مقر می رفتند

بعد از تحويل حفاظت اسارتگاه اشرف به نيروهای عراقی حاج مسعود رجوی و فرقه اش اعلام كردند كه دولت عراق محدوديت برق برای ما گذاشته و از طرفی هم سوخت و پول نداريم كه ژنراتورها را روشن كنيم بنابراين در تابستان نميتوانيم كولرهای گازی و آبی را روشن كنيم مگر فقط برای دو سه ساعت در طی روز اما در همين محدوديت برق و سوخت خواهران شورای رهبری که زنان مطلقه حاج مسعود رجوی در اتاقهای فرماندهی خود تمام روز كولرهايشان روشن و فعال بود و معلوم نبود آيا مالكی سوخت را فقط برای اعضای اسیر در فرقه و پايين دست محدود و ممنوع كرده يا اينكه موضوع چيز ديگري است؟

آخر خدا رو شكر خواهران شورای رهبری واتاقهایشان هم كه يكی دو تا يا ده تا و بيست تا نبود كه بگوييم باشد محدود است ماشاالله بالای دويست اتاق در سطح اسارتگاه اشرف خاص خواهران شورای رهبری بود كه مستمر كولرهايشان روشن بود تا مبادا خواهران شورای رهبری ناموس ايدئولوژيك حاج مسعود رجوی * اصطلاحی كه حاج مسعود رجوی براي خواهران شورای رهبری گذاشته بود و آنها را ناموس ايدئولوژيك خود میدانست * گرمازده نشوند

اما مردان بدبخت از ساعت شش و نيم صبح تا ساعت دوازده و نيم بايد در گرمای بالای پنجاه درجه سانيتگراد اسارتگاه اشرف به كارهای سختی همچون بنايی، ساخت كانكس، كلنگ زدن و درست كردن باغچه و كارهايی از اين قبيل مشغول ميشدند، البته يك تعداد بسيار محدودی به كار با افراد عراقی مشغول بودند كه تعداد آنها هم اندك بود ولی همانها هم بايد در اتاقهايی با افراد عراقی به كار چت يا نامه نگاری مشغول ميشدند كه هيچ وسيله سرمايشی در آن وجود نداشت

صد در صد در اسارتگاه ليبرتی هم وضعيت همينطور هست و فرقی ندارد خواهران شورای رهبری امكانات بالا را دارند و همچنین ديگر زنان بدبخت فرقه و همچنين مردان از كمترين امكانات بی بهره هستند

چرا خواهران شورای رهبری در اسارتگاه لیبرتی میگفتن دولت عراق چه جنایتهای علیه فرقه رجوی میکند ؟

چون دولت عراق اجازه نداده بود به خواهران شورای رهبری ماشین های لوکسشان را به اسارتگاه لیبرتی بیاورند و خواهران شورای رهبری مجبور شدند روی سنگلاخ های اسارتگاه لیبرتی راه بروند و راه رفتن برای خواهران شورای رهبری روی سنگلاخ ها سخت بود

ولي اعضای اسیر در فرقه صد در صد خوشحال بودند چون برای اعضای اسیر در فرقه رجوی كه فرقی نمیکرد که در اسارتگاه اشرف هم همين بدبختی را داشتند و حتما دعا میکردند مالكی دستت درد نكند كاری كردی كه حداقل اين خواهران شورای رهبری تنبل و مفت خور مجبور باشند كمی راه بروند و بفهمند اعضای اسیر پایین فرقه رجوی چه می كشند

خواستم فقط گوشه ای از واقعيتهای مناسبات به اصطلاح جامعه بی طبقه توحيدی حاج مسعود رجوی را به شما نشان داده باشم

(پایان)

*** 

دلیل مخفی شدن و غایب بودن مسعود رجوی چیست؟

کمپ اشرف سپتامبر 2013-1حاج مسعود رجوی سرنگون نکردی، بد سرنگونت کردن

مجاهدین خلق فرقه رجوی گلادیاتورهای حاج مسعود رجوی یا ربات های مرده متحرک

سهیل ختار بدستور مسعود رجوی به قتل رسیدآقای ختار پدر سهیل در اعتراض به سوء استفاده رجوی از نام سهیل پس از به قتل رساندن وی

روز جهانی کار و کارگرحاج مسعود رجوی بزرگترین برده دار قرن (به مناسبت اول ماه می. روز جهانی کارگر)

خانواده های مجاهدین خلق بغداد 2016همه از مرگ میترسند حاج مسعود رجوی از ملاقات خانواده ها با عزیزانشان

مجاهدین خلق فرقخ رجوی داعش و سوء استفاده از اسلامکجای اعمال شما با اسلام واقعی و مطابقت دارد که اینگونه دم از امام حسین و اسلام انقلابی و فلسفه عاشورا می زنید ؟

مسعود رجوی صدام حسین اشتباهاتحاج مسعود رجوی چرا درس نمیگیرید؟ چرا اصرار به ماندن در عراق دارید؟

مسعود رجوی انقلاب ایدئولوژی تجاوز رقص رهاییحاج مسعود رجوی آگاهانه از بند جیم و دوران عبور نکرده بود که به زنان مطلقه فرقه اش تجاوز جنسی میکرد

مریم رجوی تجاوز کمپ اشرفحاج مسعود رجوی تجاوز به زنان مجاهد خلق برای تو حلال ولی ازدواج برای اعضا حرام؟

مسعود رجوی مریم رجوی سوء استفاده از قرآنحاج مسعود رجوی مطلقا به قران اعتقاد نداشت. فقط سوء استفاده ابزاری میکرد برای نگه داشتن اعضای اسیر در فرقه اش

جلال گنجه ای مسعود رجوی حاج مسعود رجوی چرا در فرقه ات آزادی بیان جرم است و عقیده اعضای اسیر در فرقه ات را سرکوب می کنی

همچنین:

 • ۲۰۱۶/۰۵/۰۱ شناخت خطرات فرقه حاج مسعود رجوی و فرقه گرایی
   Majaid_Rouhiمجید روحی، صفحه فیسبوک، اول می ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی و فرقه اش شورای تقلبی و درون فرقه ای تشکیل داده اند و به دروغ اسمش را «شورای ملی مقاومت» گذاشته اند و تلویزیون و رادیویی بر پا کرده اند که درون فرقه ای است و اخبار را بطور غیر واقعی و وارونه در جهت منافع اعضای اسیر در فرقه سانسور، تعبیر و تف
 • ۲۰۱۶/۰۴/۳۰ گلادیاتورهای حاج مسعود رجوی یا ربات های مرده متحرک
   مجید روحی، صفحه فیسبوک، سی ام آوریل ۲۰۱۶:…  رباط های انسان نمای درون فرقه رجوی و حتی زندان مریم قجر عضدانلو درقلب دمکراسی اروپا فرانسه اورسورواز و کمپ تیرانا در البانی هرروزشان شبیه روزگذشته است درساعت مشخصی که صبح بسیار زود است ازخواب بیدار میشوند درمکان و ساعت مشخصی غذا می خورند کارهای
 • ۲۰۱۶/۰۴/۳۰ حاج مسعود رجوی دریافته است که دیگر در میان مردم ایران پایگاه و جایگاهی ندارد
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، سی ام آوریل ۲۰۱۶:… اما نظر شخصی من این است که گرچه پایه ریزی ایدئولوژیک حاج مسعود رجوی و فرقه اش از همان ابتدا اصولی نبوده و دارای پختگی مبارزاتی و اعتقادی نبوده است، اما رهروان آن در آن زمان جوانانی صادق بوده اند و برای همین هم با اقبال توده ای و اجتماعی روبرو بوده
 • ۲۰۱۶/۰۴/۲۹ حاج مسعود رجوی بزرگترین برده دار قرن (به مناسبت اول ماه می. روز جهانی کارگر)
  International Workers' Day1مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و نهم آوریل ۲۰۱۶:… حاج مسعود رجوی بعد از راه اندازی ترورها و بمب گذاریها در سال ۶۰ مدعی شد که برای سرنگون کردن آخوندهای دجال باید سر انگشتان حکومت جمهوری اسلامی ایران را هم ترور کرد حاج مسعود رجوی به همین خاطر دستور داد جوخه های ترور در زدن کاسب
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۸ حاج مسعود رجوی در مقابل افشای تجاوز جنسی علیه زنان مطلقه فرقه ات تا کی سکوت میکنی ؟
  Rajavi rapist 4مجید روحی، ایران اینترلینک، هشتم آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی و فرقه اش به هر عضو و سطح تشکیلاتی فرقه اش می تواند هر مارکی بزند اگر بخواهد به رده شورای رهبری اش هم مارک بزند معنی اش این است که ایدئولوژیک فرقه اش ضربه خورده است و تشکیلات فرقه اش سوراخ خواهد شد لذا حاج مسعود رجوی مثل خر در گل م
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۷ عاشورا در دستگاه حاج مسعود رجوی یعنی عاشورا گونه فرارکردن از جنگ و رستگاری
  مجید روحی، ایران اینترلینک، هفتم آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی برای فریب و سرپوش گذاشتن بر موضوع فرار خود به این مسئله دامن می زند چرا که وقتی می گوید کاش با شما بودم و با شما رستگار می شدم این سئوال به ذهن می زند که پس چرا حاج مسعود رجوی در همان ابتدای کار مبارزه مخفی پا به فرار گذاشته و
  _
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۵ حاج مسعود رجوی رهبر بازنشسته و بریده و طعمه در حاشیه نداریم ؟
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، پنجم آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی! مجاهد خلق شهامت شیرجه رفتن و جسارت ایدئولوژیکی برای بیرون ریختن تناقضات را دارد تا هر چه سریعتر و مسئولانه‌تر خود را پاکیزه نماید و بنابراین حاج مسعود رجوی پیشقدم شوید از همان مخفیگاه تان برای بردن آبروی کاذب خود  تا آبروی رهایی ب
  _
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۴ توطئه جدید حاج مسعود رجوی برای سرکوب کردن جداشده گان در کشور آلبانی
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، چهارم آوریل ۲۰۱۶:… همسویی دولت آلبانی و کمیساریای عالی پناهندگان آلبانی با حاج مسعود رجوی فرقه اش لکه ننگی است که عواقب و عوارض ناگواری به دنبال دارد.  مردم جهان نمی توانند چنین نقض حقوق بشری را نادیده بگیرند و نسبت به آن واکنشی نشان ندهند. حداقل افشاگری در رابطه با
 • ۲۰۱۶/۰۴/۰۱ حاج مسعود رجوی خانواده ها طبق مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دیدار با اسرا ندارند؟
  Mojahedin Khalq Rajavi cult families Liberty Feb20165مجید روحی، ایران اینترلینک، اول آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی کارش به کجا رسیده که اینگونه بی شرمانه و ددمنشانه ، ابتدائی ترین حقوق انسانی اعضای اسیر دربند فرقه اش را نیز به رسمیت نشناخته و ناجوانمردانه تمامی خواسته های ذاتی، عقلی، منطقی، عرفی و ا
 • ۲۰۱۶/۰۳/۳۱ روزگار نگذاشت حاج مسعود رجوی روی مواضعش بماند
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، سی و یکم مارس ۲۰۱۶:…  مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد که پایداری در فرقه اش شرف است؟ خب نشد! حاج مسعود رجوی هم شرف نداشت مواضع اش را ترک کرد تا در سوراخ موشش پایداری کنه. مگه بد بود حاج مسعود رجوی رو مواضع اش می ایستاد که فرقه اش زندان و شکنجه نداره؟ خب
 • ۲۰۱۶/۰۳/۲۹ حاج مسعود رجوی باز دارنده آزادی انسانها (ماجرای خود سوزی فرمان شفابین)
  Massoud Rajavi Terroristمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و نهم مارس ۲۰۱۶:…  شکریه به حدی جسه کوچک و نحیفی داشت که هیچ لباسی به درستی اندازه اش نمی شد . او بسیار کودک و ساده بود همیشه کارهای سیاه و سخت به او داده می شد . سواد خواندن و نوشتن بسیار کمی داشت . خیلی سخت مسائل را می فهمید . فرماندهی که برایش می گذا
  _
 • ۲۰۱۶/۰۳/۲۸ حاج مسعود رجوی سر به نیست کردن نفرات و جوابگو نبودنت هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال است؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم مارس ۲۰۱۶:…  وقتی این سه نفر را فرستادن به قتلگاه و کشته شدن، خواهر راضیه و بقیه از راه دیگری برگشتن. وقتی رسیدن به مقر در پراکندگی همه میپرسیدن سه نفر چه شدن گفتن به شهادت رسیدن برای همه شک برانگیز بود که این سه نفر شهید شدن ولی برا
 • ۲۰۱۶/۰۳/۲۶ خانوم مریم رجوی اگه باغبان هستی اول باغچه خودتو بیل بزن (س = سنگ پا)
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم مارس ۲۰۱۶:…  نهایتاً سماق به داد فرقه رجوی خواهد رسید، زیرا در این بیکاری و علاقی و زمین گیر شدن ارتش آزادی بازوی پر افتخار خلق ایران، بهتر است اعضای اسیر در مقرهای خود به مکیدن سماق مشغول باشند تا شاید در آینده بسیار دور، تعجیلی در فرج و ظهور حاج مسعود رجو
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۹ حاج مسعود رجوی لمپنیزمت هم در راستای سرنگونی است؟
  Rajavi_Saddamمجید روحی، ایران اینترلینک، نوزدهم مارس ۲۰۱۶:…  در یکی از نشستهای عمومی حاج مسعود رجوی با ادبیات لومپنی با دختر مریم قجر عضدانلو و مهدی ابریشمچی رابطه بر قرار میکرد حاج مسعود رجوی با آوردن یک عروسک خروس و تقلید صدای خروس به ارضای جنسی خود توجه میکرد به طوری که در محفل های نفرات اسیر در فرقه ب
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۷ حاج مسعود رجوی اعضای اسیر در فرقه ات که بازیچه خواهران شورای رهبری هستن در راستای سرنگونی بود؟
  Rajavi Mojahedin Khalq Rohi March20165مجید روحی، ایران اینترلینک، هفدهم مارس ۲۰۱۶:…  گفتم من مقصر نبودم و این خواهران شورای رهبری هستن همه نفرات را بازیچه خودشان کردن. نسرین من را بعد از زندان فرستاده بود پیش تو که کمکم کنی تشکیلاتی بشوم ولی شما خواهران شورای رهبری من و نفرات دیگر را بازیچه خودتان کرد
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۶ اگر پایداری در فرقه رجوی، شرف است حاج مسعود رجوی که بیشتر از همه نیاز به شرف دارد
  مجید روحی، ایران اینترلینک، شانزدهم مارس ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی ستارخان کجا در خانه اش میلیونها دلار پول مزدوری و وطن فروشی جمع کرده بود؟ حاج مسعود رجوی ستارخان کجا یاران خودش را به دشمن تحویل داد؟ در صورتیکه شما بهترین فرزندان این میهن را یا در میدان مین های بی
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۵ حاج مسعود رجوی، نسل کشی کردها هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟
  Mojahedin Khalq Kurdish massacar 2مجید روحی، ایران اینترلینک، پانزدهم مارس ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی و فرقه اش در آن روزها، در نواحی اطراف حلبچه از جمله در خورمال، سید صادق، دربندیخان و حتی کمی دورتر در سلیمانیه،  پایگاه شنود و جاسوسی داشتند. حاج مسعود رجوی و فرقه اش از آن پایگاهها برای جمع آوری اطلاعات
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۴ حاج مسعود رجوی آرزوهای سرنگونیت بر باد رفت
   مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم مارس ۲۰۱۶:…  اکنون پس از گذشت بیش از چندین دهه از تأسیس فرقه از آن نگاه اولیه و هدف تعریف شده ی اولیه چیزی باقی نمانده است و این همان حاج مسعود رجوی است که روزی مدعی سرنگونی آخوندهای دجال و تأسیس حکومت دمکراتیک سکولار در ایران بود واقعیت کشک و پوشال بودن تمامی
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۲ حاج مسعود رجوی برای هیچ کس ارزش انسانی قائل نیست
   تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویمجید روحی، ایران اینترلینک، دوازدهم مارس ۲۰۱۶:…  این نحوه ی رفتار با انسان ها، در خارج ازفرقه رجوی هم وجود داشته و دارد. نمونه های زیادی وجود دارد که چگونه حاج مسعود رجوی در شورای ملی مقاومت، افراد و شخصیت های مختلف یا حتی احزاب و نیروهای سیاسی و هنرمندان را مورد استفاده
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۰ حاج مسعود رجوی چرا احمد مقصودی را آگاهانه فرستادید در دل مانور سپاه؟
   Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم مارس ۲۰۱۶:…  زهره قائمی گفت احمد و یک نفر دیگه میرفتن عملیات افتادن تو کمین نیروهای سپاه و بسیج  شهید شدن. بعد از مراسم برای همه سوال شده بود که حاج مسعود رجوی خودش پیام داد که در مرز ایران سپاه و بسیج دارن مانور اجرا میکنند چطور احمد و یک نفر دیگه را از وسط نیر
 • ۲۰۱۶/۰۳/۰۹ حاج مسعود رجوی و سرنگونی با ترقه های چهارشنبه سوری
   Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، نهم مارس ۲۰۱۶:…  این توهم ناشی از عدم اطلاع از فرهنگ عمومی و جامعه کنونی ایران است. کسانی که قریب به چندین سال است از جامعه خارج شده و هیچگونه ارتباطی با جامعه نداشته اند چگونه می خواهند برای چنین جامعه ای نسخه بپیچند و معضلات آنرا درمان کنند. بر فرض اینکه در چهارش
 • ۲۰۱۶/۰۳/۰۲ مریم قجر عضدانلو حنایت دیگر رنگی ندارد (البغدادی، رجوی و روز زن)
  Maryam_Rajavi_Women_Dayمجید روحی، ایران اینترلینک، دوم مارس ۲۰۱۶:… مریم قجر عضدانلو! جنابعالی که در سخنرانی های هرساله دم از حقوق زنان می زنید و الی آخر…  حاج مسعود رجوی پیش از چهارصد تن از زنان بی همسر را در حضور خودتان به عقد خودش در آورد. مریم قجر عضدانلو! جنابعالی که در سخنرانی های هرساله دم از حقوق
 • ۲۰۱۶/۰۳/۰۱ حاج مسعود رجوی کریم رو می فرستادی سر زندگیش چرا سرش را کردید زیر آب؟
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، اول مارس ۲۰۱۶:… کریم زد زیر گریه و گفت من زن و یک بچه کوچک دارم فرقه به من گفت بیا بفرستمت اروپا اونجا کار کن و نصف روز هم هواداری از فرقه بکن. الان با دروغ و کلک من را آوردن اینجا و لباس نظامی تنم کردن. گفتم من نمیخواهم اینجا بمانم من را بردن زندان و شکنجه کردن و ازم کاغذ نف
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۸ شکنجه و سر به نیست کردن حسین بخاطر پاره کردن عکس حاج مسعود رجوی در راستای سرنگونی بود؟
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۶:… بعد از یک ماه حسین را آوردن که دستش ضرب دیده بود و زیر چشمانش کبود شده بود. من در فرقه رجوی آرایشگری میکردم. حسین را آوردن که موهایش را بزنم بعد مسئولی که مواظب حسین بود صدایش کردن رفت. از حسین پرسیدم کجا بردنت؟ حسین شروع کرد به فحش دادن به حاج مسعو
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۷ همه از مرگ میترسند حاج مسعود رجوی از ملاقات خانواده ها با عزیزانشان
  Mojahedin Khalq_Feb20168مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی این حق پدران ومادران وخواهران وبرادران واشنایان اعضای اسیر در فرقه ات است که باید با عزیزانشان ملاقات کنند هیچ کس نمی تواند مانع ان شوند نه سازمان ملل و نه هیچ ارگان دیگری نه میتوانند و نه میخواهند که مانع ان شوند.
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۶ مردم با رفتن پای صندوقهای رای، تو دهنی دیگری به حاج مسعود رجوی زدند
  Mojahedin Khalq Election 20162مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۶:…  حال باید منتظر باشیم  ببینیم چند روز بعد از انتخابات حاج مسعود رجوی از مخفیگاهش چه تحلیلی میکند؟ رژیم ایران سرنگون میشود؟ رفسنجانی پای برهنه به عراق می اید؟ یا اینکه حاج مسعود رجوی از مخفیگاهش یک بامبول دیگر یا فیل دیگر هوا
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۶ حاج مسعود رجوی از اسرای جنگی زیر شکنجه برگه نفوذی میگرفتی در راستای سرنگونی بود?
  Massoud rajaviمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۶:… محمد تعریف میکرد در پروژه رفع ابهام سال ۷۳ و ۷۴ زیر شکنجه بود به دستور حاج مسعود رجوی و از محمد زیر شکنجه برگه ای گرفته اند که نوشته بود نفوذی هستش و برای ترور مسعود رجوی به ارتش شکست خورده پیوسته از اردوگاه عراق و حاج مسعود رجوی محمد را بخشیده و به
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۵ خدایا این فرقه چقدر به نظرم آشناست
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم فوریه ۲۰۱۶:… فرقه رجوی فرقه ای هست که رنگهای رنگین کمان مکروهند و رنگ سیاه مستحب هست. فرقه رجوی فرقه ای هست که ازدواج ممنوع هست و بچه ای به دنیا نمی آید و همه از هم کینه دارند. فرقه رجوی فرقه ای هست که زن و مرد جدا جدا هستن حتی در پمپ بنزین . فرقه رجوی فرقه ای هس
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۰ حاج مسعود رجوی مطلقا اعتقادی به خدا و امام حسین و مراسم و مناسک مذهبی ندارد
  Massoud Rajavi Islamic 3مجید روحی، ایران اینترلینک، بیستم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی اگر تو خودت را جای امام حسین جا میزنی کجا امام حسین افرادش را به زندان کردن تهدید میکرد ؟ حاج مسعود رجوی کجا امام حسین افراد خودش را در بیابانها رها کرد و فرار کرد؟ حاج مسعود رجوی امام حسین کجا اهل و بیت خودش را به جای امن ف
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۹ حاج مسعود رجوی با “پروژه شهید بازی” چه چیزی برای ایران و ایرانی آوردی؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، نوزدهم فوریه ۲۰۱۶:… وقتی حاج مسعود رجوی در پیامش به اعضای اسیر در فرقه اش میگوید “اگر سربازان عراقی در اشرف یا لیبرتی به شما حمله نکنند ده بار و اگر حمله کنند صدبار برنده اید”، خوب معلوم است دنبال صد بار برنده شدن است و از اعضای اسیر فرقه اش در عراق
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۸ حاج مسعود رجوی تولید شکنجه گر هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟
  mahvashsepehri Nasrin Mojahedin Khalqمجید روحی، ایران اینترلینک، هجدهم فوریه ۲۰۱۶:… بعد مهوش سپهری یک برگه داد به من و گفت این را ضد اطلاعات داده که به تو شک دارند و باید امضاء کنی.. احمد واقف که همان براعی است خودکار را با زور میکرد توی دستم میگفت امضاء کن برگه را. گرفتم پاره کردم. مهوش سپهری گفت کاغذ زیاد دا
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۷ همه دزدی های حاج مسعود رجوی در راستای سرنگونی است
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، هفدهم فوریه ۲۰۱۶:… دم صبح بود گله گاوی رو دیدیم که ول هستن. مسئولم گفت میخواهیم این گاوهارو بگیریم ببریم داخل قرارگاه. گفتم به مسئولم اینها صاحب دارن این کار درستی نیست دزدی است. مسئولم اعصبانی شد گفت دستور حاج مسعود رجوی هست. تو میتونی دستور حاج مسعود رجوی را اطاعت نکنی؟ رفتیم یک گاوی ک
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۶ حاج مسعود رجوی هر چی رو برای خودت می پسندی برای اعضای فرقه ات هم بپسند
  Rajavi_Saddamمجید روحی، ایران اینترلینک، شانزدهم فوریه ۲۰۱۶:…  همیشه در صحنه سیاسی تا زمانی که همه چیز آرام است و هیچ خطری در کار نیست حاج مسعود رجوی وجود دارد ولی تا اندکی احساس خطر میکند حاج مسعود رجوی محو می شود. در زمان  فاز سیاسی و در جریان رو در رویی با رژیم تا زمانی که مبارزه سیاسی بود و خطری وجود نداشت هر
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۵ تنها عملیاتهای که حاج مسعود رجوی با موفقیت انجام میداد عملیاتهای فرار بود
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، پانزدهم فوریه ۲۰۱۶:…  باید از حاج مسعود رجوی سوال کرد: حاج مسعود رجوی بحث های شقه و قهر چه شد؟ حاج مسعود رجوی بحث های جرقه و جنگ چه شد ؟ حاج مسعود رجوی بحث های انقلاب ایدئولوژیک که معادل ناو هواپیما بر گفته می شد چه شد ؟ حاج مسعود رجوی بحث های خاتمی رئیس جمهور، ختم رژیم چ
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۴ حاج مسعود رجوی تا کی اعضای اسیرو بی هویتت حق سوال و اعتراض ندارند
  مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی در راستای همین بی هویت کردن اعضای اسیر فرقه اش چنان پیش رفت که  دیگر هیچ کار و هیچ برنامه ای در اختیار کسی نبود و افراد مهره ای بیش در دستان حاج مسعود رجوی نیستند که امروز می بینیم صورت های خود را پوشانده و با فحش و ناسزا و اعمالی
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۳ حاج مسعود رجوی سرنگون نکردی، بد سرنگونت کردن
  مجید روحی، ایران اینترلینک، سیزدهم فوریه ۲۰۱۶:… حاج مسعود رجوی چه شده؟ تو که خودت را رهبر مقاومت و مسئول سرنگونی آخوندهای دجال میدونستی ولی حالا همه شعارهای قبلی را کنار گذاشته و صرفا مسئول آخرت نیروهای خود شده ای؟ حاج مسعود رجوی حالا چرا به جای وعده سرنگونی آخوندهای دجال و کسب قدرت در این دنیا به وعده رستگ
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ حاجی مسعود رجوی حرفت راسته؟ یک دونه مدرک از محمد رضا اسکاردی رو کن
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دوازدهم فوریه ۲۰۱۶:… جا دارد از مسعود رجوی سوال کنیم چرا تعداد و اسامی کسانی را که در پروژه ی رفع ابهام پایشان به زندانهای اشرف افتاد اعلام و شفاف سازی نمیکنید؟ حاجی مسعود رجوی با دستور شما بود که در زندانهای اشرف از افراد زیر شکنجه و آزار و اذیت و نیرنگ مجبور میکردید …
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ حاج مسعود رجوی! برای مارک زدن هایت مدرک هم داری؟
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم فوریه ۲۰۱۶:… داشتم تو اینترنت دنبال جوک خنده دار میگشتم که یکی از سایتهای فرقه رجوی را دیدم صفحه را باز کردم و چند مطلبش را خواندم درباره جداشده ها بود که مرغ پخته را هم به خنده در می آورد. دستگاه دروغ پرداز رجوی ها دیگر برایشان مهم نیست که چه چیزی را در سایت های کثیف خود سر هم می کنند م
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ حاج مسعود رجوی وطن فروشی به چه قیمت
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، نهم فوریه ۲۰۱۶:…باید یه مسعود رجوی و فرقه اش گفت این نتیجۀ وطن فروشی و بریدن از مردم ایران و ایرانیان خارج کشور و رفتن زیر پرچم بیگانگان و آویزان شدن به دامن هر کس و ناکسی است که برای جمع کردن سیاهی لشکر جهت تظاهرات به چه کثافتکاری هایی که تن در نمی دهی!
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ جان اعضا در فرقه برای مسعود رجوی ارزشی دارد؟
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، هشتم فوریه ۲۰۱۶:… مسعود رجوی بیش از چندین دهه است که رهبری فرقه خود را به دست گرفته. مسعود رجوی نظر و ایده هیچ کس را قبول نداشته و به جز خودش چه در درون و چه در بیرون از تشکیلات فرقه ای کسی را به رسمیت نمی شناخت و نمی شناسد …
 • ۲۰۱۶/۰۲/۰۱ حاج مسعود رجوی دم از کدوم جامعه بی طبقه توحیدی میزدی؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، اول فوریه ۲۰۱۶:…  چگونه مسعود رجوی مدعی بر پایی جامعه بی طبقه توحیدی است که در نشستهای عمومی به خانواده ها و خلق قهرمان توهین و اهانت میکند. چگونه مسعود رجوی مدعی بر پایی جامعه بی طبقه توحیدی است که چند سال است به خانواده ها اجازه ملاقات نمی دهد که با فرزندان اسیرشان ملاقات کننداینتر

 • ۲۰۱۶/۰۱/۳۱ ذهن بیمار و اوهام گرای مسعود رجوی در همه سر فصل ها
  مجید روحی، ایران اینترلینک، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۶:… تلاش های چندین ساله مسعود رجوی و فرقه رجوی به همراه شرکای منطقه ای‌شان برای تحریک غرب به ایجاد جنگی دیگر با ایران هم با توافق ها پنج بعلاوه یک به شکست انجامید و سایه جنگ از سر مردم ایران
 • ۲۰۱۶/۰۱/۳۰ مسعود و مریم رجوی نوک شاغول مبارزه رو گرفتید سمت خانواده ها؟ (+ فیلم )
  مجید روحی، ایران اینترلینک، سی ام ژانویه ۲۰۱۶:… مسعود و مریم رجوی مفلوک باید بدانند که از سوزوگداز، دروغ و اتهام زنی های خود علیه خانواده های اسیران دربند فرقه و تلاش های آنها درراه نجات فرزندانشان نه تنها نتیجه ای نخواهند گرفت بلکه باعث بی آبرویی و افشای هرچه بیشترماهیت دروغین خود
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۹ مسعود و مریم رجوی تا کی نقض حقوق بشر و ممانعت از ملاقات خانواده ها
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۶:…  مسعود و مریم رجوی یادتان است در نشستهای عمومی در باقرزاده بالای سن ژست میگرفتید و میگفتید رژیم ایران نمیگذارد خانواده های زندانیان سیاسی با فرزندانشان ملاقات کنند و این نقض حقوق بشر است و این کار رژیم ایران و آخوندهای دجال عملی ضد انسانی و ضد بشریت است
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۸ حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۶:… اگر مسعود رجوی در این چند دهه مبارزه گذشته با توهم تحلیل های آبکی و رویا پردازی حرکت نمیکرد و تابلوهای بی مفهوم و احمقانه ترسیم نمیکرد امروز در این جایگاه نبود که در انزوای کامل سیاسی، استراتژیک، اجتماعی، تاریخی، تاکتیکی باشد. که امروز به این شکل
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۷ “مریم رجوی” این “پدیده حقوق بشری” را بیشتر بشناسیم
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۶:… مریم قجر عضدانلو خود را آزادی خواه در اروپا و سیمای سازش معرفی می کند و مدعی هست که می خواهد آزادی را برای هموطنان خود به ارمغان بیاورید و از طرف دیگر در مناسبات فرقه رجوی سرکوب شدید و خفقان و سانسور شدید بیداد می‌کند و کسی حق اظهار نظر و انتقاد از فرمان
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۶ دلیل مخفی شدن و غایب بودن مسعود رجوی چیست؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم ژانویه ۲۰۱۶:…  فوبیای “وزارت اطلاعات” آنقدر توسط مسعود رجوی تکرار شده که خودش هم باور کرده که همیشه چند مأمور وزارت اطلاعات پشت سرش هستند. و شاید بعد از همکاری با دشمن متجاوز به خاک میهن و خوش خدمتی های هسته ای و غیر هسته ای برای صهیونیست ها و تروریست های تکفیری آنچنان
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۵ فرار از اسارتگاه لیبرتی و ضربه های کشنده بر پیکره فرتوت فرقه رجوی
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم ژانویه ۲۰۱۶:… به آقایان محمود روح الله زاده و آشور ورشی که توانسته اند با فرار از چنگال تشکیلات فرقه رجوی خود را از قید و بندهای فیزیکی و روحی آزاد سازند و قدم به دنیای آزاد بگذارند تبریک میگویم. خبر فرار و رها شدن هر اسیری از چنگال مسعود و مریم رجوی شیاد و جنایتکاران
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۴ دلیل دشمنی مسعود رجوی با خانواده ها چیست و تا کجا ؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۶:…  باید از مسعود و مریم رجوی سوال کرد چرا انقدر از خانواده های نیرو و یاران وفادار خوتان میترسید؟ مسعود و مریم رجوی! شما مدعی بودید که خلق قهرمان را از دست آخوندهای دجال و ستمگر رها سازید و به خلق قهرمان آزادی بدهید. مسعود و مریم رجوی