خیمه شب بازی جدید فرقه مجاهدین تحت عنوان انتخاب ” شورای مرکزی “

خیمه شب بازی جدید فرقه مجاهدین تحت عنوان انتخاب ” شورای مرکزی “

مهدی سجودیمهدی سجودی، ایران قلم، بیست و پنجم اکتبر 2014: … آنچه که در خیمه شب بازی جدید مریم قجر مبنی بر انتخاب ” شورای مرکزی ” فرقه مجاهدین می توان دید، نگاه اصلی در این ترفند جدید بسوی زنان دربند ساکن لیبرتی است و هدف نهایی انتخاب آنان به عنوان شورای مرکزی می باشد. علت این امر نیز چیزی جز دلداری دادن به زنان اسیر و جلوگیری از جدا شدن این افراد نیست. برای مسعود و مریم رجوی مرز سرخ …

زهره اخیانی شکنجه گر رجویخطاب به خانم زهره اخیانی: به حساب اسرای لیبرتی اینقدر بذل وبخشش نکنید!

لینک به منبع

خیمه شب بازی جدید فرقه مجاهدین تحت عنوان انتخاب ” شورای مرکزی “

آنچه که در خیمه شب بازی جدید مریم قجر مبنی بر انتخاب ” شورای مرکزی ” فرقه مجاهدین می توان دید، نگاه اصلی در این ترفند جدید بسوی زنان دربند ساکن لیبرتی است و هدف نهایی انتخاب آنان به عنوان شورای مرکزی می باشد. علت این امر نیز چیزی جز دلداری دادن به زنان اسیر و جلوگیری از جدا شدن این افراد نیست. برای مسعود و مریم رجوی مرز سرخ، جدا شدن زنان از تشکل فرقه ای مجاهدین است و پیش از این نیز برخی از اعضای سابق شورای رهبری افشا کرده بودند که مهوش سپهری که سال ها ریاست شورای رهبری مجاهدین را برعهده داشت، به صراحت اخطار داده بوده که هر زن شورای رهبری که بخواهد جدا شود را کنار باغچه سر خواهد برید… بدین ترتیب می توان حدس زد که جدایی هر زن مجاهد از این فرقه تا چه حد به تشکلیلات فرقه رجوی ضربه وارد کرده و آبرو و حیثیت او را در معرض شدیدترین بی ابرویی ها و افشای افتضاحات و فساد اخلاقی رهبری قرار می دهد. اقدام برای انتخاب شورای مرکزی که همه زنان مجاهد را شامل می شود، گامی در راستای روحیه دادن و جلوگیری از ریزش زنان مجاهد و به خصوص سرگرم کردن مردان مجاهد به نشست های دوباره انقلاب ایدئولوژیکی در لیبرتی می باشد.

این در حالیاست که اوضاع عراق روز به روز وخیم تر شده و تروریست های داعش و حزب بعث با کمک اربابان عربی و غربی و خود به نزدیکی بغداد رسیده و بعد از مقاومت نیروهای عراقی عقب نشینی می کنند و هم اکنون نیز چندان فاصله ای با بغداد و لیبرتی ندارند؛ مریم رجوی طی ماه های اخیر حمایت مفتضحی از تروریست ها داشت و آنان را عشایر انقلابی می نامید و طی این مدت نیز هرگز یک جمله علیه آنان بر زبان نیاورده و تا جای ممکن علیه گروه های مقاوم تشکیل شده علیه داعش به تبلیغ پرداخته، در این میان که چشم انداز چندان مناسبی دیده نمی شود، برای سرگرم کردن نیروها و منحرف کردن اذهان آنان از شرایط سیاسی-اجتماعی عراق، بار دیگر دست به دامان بند جدیدی از انقلاب درونی خود شده و با این کار می خواهد برای چندین ماه دیگر افراد روحیه باخته و متناقض خویش را بازی دهد تا شاید فرج دیگری حاصل شود.

دراین اوضاع واحوال دگرگون سازمان امروز آقای حیدر العبادی در رأس هیئتی بلندپایه به ایران سفر کرده تا با مقامات ایرانی در رابطه با مسائل امنیتی و نحوه ی مقابله با تروریست ها و دیگر مسائل مهم منطقه گفتگو کنند، و هنوز مدت زیادی از شعر و شعارهای پیروزمندانه چند ماه قبل رجوی ها که مدعی بودند بخاطر مقاومت و افشاگری فرقه شان دولت مالکی کنار رفته و ساقط شده است نمی گذرد. چندی پس از آن بود که مریم رجوی ابلهانه و از موضع بالا برای آقای حیدرالعبادی شاخ و شانه و برای دولت جدید عراق خط و نشان میکشید و رجزخوانی می کرد که این دولت تسلیم خواسته های فرقه شود… امروز دیگر از آن خط و نشان ها خبری نیست و روابط ایران و عراق مجدداً در حال تثبیت شدن و تنگ تر شدن است و نیروهای مورد حمایت فرقه رجوی نیز شکست های پی در پی خورده و نیروهای جدیدی در عراق شکل گرفته که همگی توانسته اند در نقاط مختلف کنترل شهرها را به دست بگیرند و تروریست ها را عقب بزنند. این اوضاع که به هیچوجه مطابق با میل رجوی ها پیش نرفته، موج اعتراضات را در درون فرقه تشدید و ریزش هایی را نیز در پی داشته است. این اعتراضات و ریزش ها به نظر می رسد که اینبار عمدتاً از سوی زنان دربند فرقه بوده باشد که مریم را سراسیمه به فکر انتخابات انداخته وگرنه کسی نیست که نداند انجام انتخابات نه برعهده زهره اخیانی و امثال اوبلکه دقیقاً به دستورمستقیم رهبری فرقه بوده و برگزار می شود. لذا این بازی انتخاباتی در این وسط چیزی نیست جز یک خطر درونی که مریم و مسعود را بشدت مظترب وپریشان می کند.

رجوی ها باید بدانند که این بازی مسخره نیز درمانی بر درد لاعلاج فروپاشی فرقه نخواهد بود. اوضاع منطقه با همه تلاش های فرقه برای آشوب در سوریه و عراق، به نفع مجاهدین نخواهد بود و مقاومت گسترده مردم این دو کشور جلوی زیاده خواهی های غرب و عربستان و غیره وذالک را خواهد گرفت و آنچه می ماند روسیاهی برای زغال(مریم) جنگ افروزی است که به جای سرسپاری به ملت ایران، همه روزه دست به دامان بیگانگان و دولتهای مرتجع منطقه شده و به طور بی شرمانه ای از گروه های تروریستی حمایت می کند. نگاهی گذرا به موضعگیری های مریم رجوی طی ۲-۳ سال گذشته نشان می دهد که از اساس تمام حملات وی به سوی گروه های شیعی خاورمیانه بوده که به دفاع از کشور و حقوق قانونی خود مشغول هستند (از حزب الله لبنان گرفته تا اصائب اهل حق و ۹ بدر در عراق، و از انصارالله یمن گرفته تا گروه های مقاوم فلسطینی)، اما در عوض در هرکجا گروهی تروریستی یافت شده باشد در حمایت کامل فرقه قرار گرفته و برای آنان تبلیغات وسیع صورت گرفته است (در این زمینه می توان به تروریست های مختلف در سوریه و عراق و همچنین به ترویست های جیش العدل و جیش النصر اشاره نمود که تحت حمایت عربستان قرار دارند).

همان طور که قبلا گفتم بیچاره انانی که به مریم وگروهش دل خوش کرده اند باز هم به هواداران این فرقه میگویم که مریم رجوی و دیگر سران فرقه مجاهدین، تا همه افراد ساکن لیبرتی را به کشتن ندهند دست بردار نیستند چرا که حیات هرکدام از این افراد در آینده به زیان رجوی ها خواهد بود. دیر یا زود بقیه افراد نیز به منتقد و افشا کننده مناسبات مافیایی رجوی تبدیل خواهند شد و این همان چیزی است که رجوی از آن در هراس است. برای همین بهتر است هرچه زودتر به خود بیایید ودور این فرقه را خط قرمز کشیده و اجازه ندهید حضورشان زمینه را برای کشتار بقیه بازماندگان در عراق فراهم سازد

***

مریم رجوی داعش اسرائیل غزهبازار سیاست مجاهدین خلق (فرقه رجوی) همچنان بوی تعفن میدهد

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIبزک مریم رجوی بعنوان “فعال حقوق بشر” مصداق دقیق انتخاب ابزاری غلط برای کاری غلط تر است

همچنین:

مختومه شدن پرونده پاریس دردی از رجوی درمان نخواهد کرد

مهدی سجودیمهدی سجودی، ایران قلم، سی ام سپتامبر 2014: … در پایان برای اینکه سران فرقه رجوی بدانند که جشن پیروزی گرفتن دردی از فروپاشی آنان دوا نخواهد کرد به این نکته اشاره می کنم که رأی دادگاه فرانسه بهیچوجه جنبه حقوقی ندارد و (در شرایط فعلی که می بینیم خاورمیانه در آتش و خون می سوزد، و فرانسه و آم�

بهزاد نظیری سرچماقدار فرقه رجوی

مهدی سجودیمهدی سجودی، ایران قلم، سیزدهم سپتامبر 2014: … بهزاد نظیری یکی از گماشتگان فرقه رجوی می باشد که سالهای زیادی در عراق در خدمت رجوی بوده است و بارها از اروپا به عراق و پادگان اشرف برای فعالیت های تروریستی سازمان مجاهدین سفر کرده است. نام برده در عراق در اکثر عملیات نظامی سازمان بعنوان فرم�

آیا حیدرالعبادی اشتباه نوری المالکی را تکرار می کند؟

مهدی سجودیمهدی سجودی، ایران قلم، بیست و هفتم اوت 2014: …  آقای حیدر العبادی نباید منتظر تشکیل کابینه خودش باشد و باید از هم اکنون راه حل های عملی برای مبارزه با تروریسم را توسط مشاورین خودش دنبال کند. بدون تردید وجود فرقه مجاهدین خلق در عراق بی ارتباط با قدرت گرفتن داعش در این کشور نمی باشد، در غیر این صورت