خیمه شب بازی فرقه تروریستی رجوی تحت عنوان روز جهانی زن در پاریس

خیمه شب بازی فرقه تروریستی رجوی تحت عنوان روز جهانی زن در پاریس

غفور فتاحیان، پیوند رهایی، بیست و هشتم فوریه 2016:… دستگاه مافیای رجوی برای خودنمایی و روحیه دادن به نیروهای وا رفتۀ خود و تبلیغات بیرونی با هزینه های سرسام آور که بخش عظیمی از آن توسط سرویسهای امنیتی سعودی تآمین می شود یک خیمه شب بازی در پاریس به را ه انداخته است که نفرات شرکت کننده در آن از کشورهای عربی و اروپایی و آمریکا می باشند که اطلاعی از ماهیت جنایتکارانۀ فرقه رجوی ندارند و صرفا با این تصور که … 

An Unfinished documentary for my daughter – Trapped in Rajavi cult, Mojahedin Khalq

http://youtu.be/CEb5-ZBuk4k?list=UU0l93Nsn8szy9D4G7mhvfEQ

لینک به منبع

خیمه شب بازی فرقه تروریستی رجوی تحت عنوان روز جهانی زن در پاریس

افشای ماهیت ضد زن رجوی وظیفه تمامی انسانهای شرافتمند است

به قلم غفور فتاحیان عضو قدیمی جدا شده از سازمان مجاهدین

دستگاه مافیای رجوی برای خودنمایی و روحیه دادن به نیروهای وا رفتۀ خود و تبلیغات بیرونی با هزینه های سرسام آور که بخش عظیمی از آن توسط سرویسهای امنیتی سعودی تآمین می شود یک خیمه شب بازی در پاریس به را ه انداخته است که نفرات شرکت کننده در آن از کشورهای عربی و اروپایی و آمریکا می باشند که اطلاعی از ماهیت جنایتکارانۀ فرقه رجوی ندارند و صرفا با این تصور که یک مهمانی در مورد زنان می باشد و در مقابل شرکت در آن هم مقدار قابل توجهی دستمزد می گیرند به این تجمع آمده اند غافل از اینکه گردانندگان این سناریو نهایت سوء استفاده را از آنها می کنند.

واقعیت این است که باند رجوی تجربۀ بسیار زیادی در امر جمع آوری سیاهی لشکر با شگردهای مختلف دارد و این تجربه را به خوبی در عراق بعد از سقوط رژیم سابق آموخته است که جدا شدگان از این سازمان به خوبی آنها را افشا کردند بخصوص این ریا کاری رجوی توسط آقای حسین نژاد مترجم ارشد رجوی در بخش روابط خارجی فرقه اش در عراق که همه مان در تشکیلات سازمان و حتی خود رجوی به او استاد غلام (اسم سازمانی او) می گفتیم و یکی از نزدیکان به رجوی بود بطور مفصل افشا و نوشته شده است که چطور مردم فقیر عراق را برای دادن یک وعده غذای مجانی و اینکه اعلام می کرد یک جلسه برای اعتراض به آمریکایها یا به بهانه اعتراض به دولت عراق در پادگان اشرف برگزار می شود به اشرف می کشاند و از زبانشان بیانیه های جعلی مبنی بر حمایت میلیونها!! عراقی از باقی ماندن فرقۀ رجوی در خاک عراق که به فارسی نوشته و ترجمه می شد منتشر می کرد. این سیاهی لشکر درست کردن و کشاندن عراقیها به جلساتش در آن کشور به این علت بود که فرقه می دانست بیشتر عراقیها یا مخالف آمریکا هستن یا مخالف دولت بویژه سنی ها و هم اینکه یک غذای مجانی می خورند و در عین حال سران این فرقه خطوط سیاسی خودشان در رابطه با عراق را بیش می برند.

فرقۀ رجوی اکنون در فرانسه هم دقیقا این تجربه را به کار بسته است. این فرقه که خود یکی از بزرگترین نقض کنندگان حقوق زنان در پادگان سابق اشرف و در همین نزدیک پاریس یعنی قلعه اورسواز است و دهها زن از اعضای خود و حتی اعضای شورای رهبریش را به علت ناراضی بودن و به علت اینکه می خواسته از فرقه جدا بشود سر به نیست کرده و به گواهی زنان گریخته از جهنم رجوی و از شورای رهبریش بسیاری را نیز با در آوردن رحمهایشان عقیم کرده و بسیاری را نیز به حرمسرا و بستر خودش کشانده است به هیچوجه نمی تواند مدعی بزرگداشت روز جهانی زن و طرفداری از حقوق زنان شود.

زندانی و شکنجه کردن زنان ناراضی در تشکیلات فرقه در سالهای 73 و 74 و عاقبت هم سر به نیست کردن بسیاری از این زنان توسط جدا شدگان از این سازمان بارها و بارها با اسامی و جزئیات و به صورت مستند افشا شده است.

حال کسی که خود ناقض اصلی حقوق زنان است جلسۀ بزرگداشت روز زن برگزار می کند. آیا این توهین به شعور و شخصیت انسانی نیست؟

آیا این دهن کجی به سازمانهای حقوق زنان در دنیای آزاد و در همین فرانسه نیست؟

اکنون وظیفه انسانی تمام حامیان حقوق زنان است که از مریم قجر بخواهند که دختران و زنانی را که سالیان سال است به برده گی گرفته است آزاد کند، و با تلاشهای بین المللی و محلی خودشان ماهیت ضد زن این فرقه را افشا کرده و دکان فریبکاری رجوی در اورسوراواز فرانسه را برای همیشه تعطیل کنند.

Comrades in Arms – Sexual abuse by Massoud and Maryam Rajavi

https://youtu.be/jpDUMaIntS8

فیلم اول تجمع خانوادها در جلوی لیبرتی پنجشنبه ۶ اسفند ۹۴

https://youtu.be/IofJSRCHPUc

کلیپ دوم تجمع خانواده ها جلوی کمپ لیبرتی – ۶ اسفند ۹۴

https://youtu.be/kDcH7EAj8wA

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23608

نامه اعتراضی به دبیرکل ملل متحد در رابطه با خانواده ها


غفور فتاحیان، پیوند رهایی، پاریس، دوازدهم فوریه ۲۰۱۶:… پادگان سابق اشرف که من و صدها تن دیگر که در آنجا گرفتار بودیم و هر کدام شاهد شکنجه و زندانی شدن و سربه نیست شدن بسیاری از دوستانمان در آن بودیم داستان دیگر و مفصلی دارد که بعدا در نامه ای دیگر به عرضتان خواهم رساند … 

کلمه: مجاهدین خلق؛ همچنان نماد وابستگی، خشونت و ترور

لینک به منبع

نامه اعتراضی غفور فتاحیان به دبیرکل ملل متحد در رابطه با خانواده های اسرای فرقۀ رجوی
آقای بان کی مون دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

اینجانب غفور فتاحیان از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین خلق می باشم که چند سال پیش به دلیل فشارها و سرکوبهای ضد انسانی از سوی رهبران این سازمان یعنی مسعود و مریم رجوی از آن زندان مخوف در عراق با کمک نیرویهای آمریکای نجات پیدا کردم.

آقای دبیرکل،

پادگان سابق اشرف که من و صدها تن دیگر که در آنجا گرفتار بودیم و هر کدام شاهد شکنجه و زندانی شدن و سربه نیست شدن بسیاری از دوستانمان در آن بودیم داستان دیگر و مفصلی دارد که بعدا در نامه ای دیگر به عرضتان خواهم رساند.

آقای دبیرکل الآن چند سال است که بسیاری از دوستانم در کمپ لیبرتی گرفتار مسئولین این فرقه خطرناک شده اند و اینها به علت مغزشویی قدرت تصیمم گیری و خارج شدن از آنجا را ندارند زیرا از دنیای بیرون از کمپ مطلقا بی اطلاع هستند. آنها نه از خانواده و نه از اخبار بیرونی و نه از هیچ دیگری خبر ندارند چرا که رهبری سازمان استفاده از هر گونه وسیلۀ خبری و ارتباطی از جمله تلفن و انترنت و مطبوعات و شبکه های رادیو و تلویزیون برای اعضا را ممنوع کرده است و مشخصا ازدواج و هر گونه ارتباط و تماس و حتی فکر کردن به خانواده در این سازمان ممنوع می باشد. انسانهای داخل این سازمان که اکنون دیگر سالها است تبدیل به یک فرقه شده است طوری هستند که گویا مسخ شده اند.

آقای دبیرکل

همچینن در حال حاضر مدتها است که خانواده های افراد این سازمان برای یک دیدار ساده خانواده گی به کمپ لیبرتی در بغداد مراجعه می کنند ولی هیچ کدام از این خانواده ها موفق به دیدار یا حتی تماس با فرزندان خود نمی شوند در حالیکه بسیاری از آنان نزدیک به سی سال است از فرزندانشان و عزیزانشان بی اطلاع هستند.

آقای دبیرکل آیا شما اطلاع دارید که مسئولین سازمان مجاهدین خلق افراد داخل کمپ را جلوی درب آورده وآنها اقدام به سنگ پرانی و دشنام دادن به خانوادهای خود می کنند؟ آخر در کجای تاریخ وجود دارد یا نوشته شده است فرزندانی که بیست یا سی سال پدر و مادر خود را ندیده اند بعد هم که پدر و مادر درآستانه پیری و مرگ قرار می گیرد و به دیدار فرزند خود می رود با فحش و سنگ اندازی از آنها پذیرایی کنند. آیا این دستور رهبری سازمان مجاهدین خلق به افراد به نظر شما جنایت نیست؟ ایا این کار نرمال و انسانی است؟ آیا جایی در دنیای امروز و یا تاریخ سراغ نظیر این را سراغ دارید؟

آقای دبیرکل

از شما استدعا دارم به این خانوادهای اسیران کمپ لیبرتی کمک کنید که بتوانند آزدانه و به دور از چشم مسئولین فرقه رجوی دیداری با فرزندان خود داشته باشند.

زیرا رهبران این فرقه هیچ گاه اجازه نخواهند داد که این اسیران با خانواده های خود دیدار کنند چون با اولین دیدار بلافاصله از این فرقه جدا میشوند و رهبران فرقه از این امر بخوبی مطلع هستند.

امیدوارم که جنابعالی از اختیارات قانونی خود در سطح بین المللی استفاده کرده و با فشار آوردن به رهبران این فرقه آنان را وادار به لغو دستور تحریم تماس و دیدار با خانواده و برداشتن هر گونه محدودیت از روی افراد داخل تشکیلات در عراق و آلبانی از جمله لغو محرومیت از تشکیل خانواده و استفاده از تلفن و انترنت و رسانه های خبری نمایید.

با تشکر
غفور فتاحیان عضو قدیمی جدا شدۀ سازمان مجاهدین خلق ایران
پاریس
۱۲ فوریۀ ۲۰۱۶

پارلمان بریتانیا علیه تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجویتابلوی ورود ممنوع پارلمان انگلیس مقابل منافقین

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22901

نگاهی به دستگیریها و قتل و شکنجه های دهۀ هفتاد در فرقۀ رجوی

غفور فتاحیان، پیوند رهایی، دوم ژانویه ۲۰۱۶:…  جنایت بزرگ رجوی با دستگیری بیش از ۶۰۰ نفر و شکنجه و ناپدید شدن دهها نفر از آنان در سالهای ۷۳ و ۷۴ معروف به «پروژۀ رفع ابهام» در داخل تشکیلات و «قتلهای مشکوک» در بیرون آن با توجیه یافتن نفوذیهای رژیم در قرارگاههای فرقه اش؛ همانند همۀ جنایتها علیه بشریت شامل مرور زمان نشده و با گذشت زمان به فراموشی سپرده نمی شود. لذا بایستی پیوسته …

تاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

لینک به منبع

نگاهی به دستگیریها و قتل و شکنجه های دهۀ هفتاد در فرقۀ رجوی

نوشتۀ: غفور فتاحیان عضو قدیمی جدا شده از سازمان مجاهدین خلق (فرقۀ رجوی)

جنایت بزرگ رجوی با دستگیری بیش از ۶۰۰ نفر و شکنجه و ناپدید شدن دهها نفر از آنان در سالهای ۷۳ و ۷۴ معروف به «پروژۀ رفع ابهام» در داخل تشکیلات و «قتلهای مشکوک» در بیرون آن با توجیه یافتن نفوذیهای رژیم در قرارگاههای فرقه اش؛ همانند همۀ جنایتها علیه بشریت شامل مرور زمان نشده و با گذشت زمان به فراموشی سپرده نمی شود. لذا بایستی پیوسته این جنایت بویژه توسط شاهدان عینی آن با جزئیات افشا شده و در این مورد فرقۀ رجوی و سران آن به چالش کشیده شوند.

در سالهای ۷۳ و ۷۴ که وضعیت نابسامان نیرو و نارضایتی های افراد از عملکرد رجوی خائن در پادگان اشرف به اوج خود رسیده بود رجوی برای فرار و عدم پاسخگویی دست به این سنایوری بسیار کثیف و ضد بشری زد و عدۀ زیادی را روانه بازدشتگاههای مخفی خود ساخت.

رجوی تعدادی شکنجه گر ماهر و کارکشته همچون اسدالله مثنی، بهرام جنت صادقی با نام مستعار مختار، علی شیراز، صمد کلانتری، شخص سفاکی به نام سید محمد سادات دربندیبا نام مستعار کاک عادل ( رئیس زندان در اسارتگاه بدنام اشرف، بازجو و شکنجه گر)، بهمن برومند با نام مستعار ناجی، حسن عزتیبا نام مستعار نریمان، مجید عالمیان، پرویز موسوی سیگاری نیا با نام مستعار فاضل،فریدون سلیمی و عبد الوهاب فرجی با نام مستعار افشین، پرویز کریمیان با نام مستعار جهانگیر، حسن محصل، علی اکبر انبازبا نام مستعار یوسف، اسماعیل مرتضائی با نام مستعار جواد خراسان و چند رأس زن بد نام شورای رهبری به نام های مریم اکبری و بتول رجائی و زهرا توکلیبا نام مستعار نصرت و معصومه ملک محمدی و فرزانه میدان شاهی وو…… را مأمور سرکوب و شکنجه و کشتن این افراد ناراضی نمود که رجوی فراری برای سرپوش گذاشتن و برای اینکه کسی متوجه این دستگیریهای گسترده نشود و برای اینکه با انبوهی سؤال و تناقض افراد که روزانه از سر به نیست شدن دوستانشان مسئله دار شده بودند اعلام می کرد که همۀ این افراد به مأموریتهای داخل رفتند. از این رو تا مدت چند ماهی رجوی با این ترفند توانست غیبت این افراد از میان جمع دوستانشان در هر مقر را بپوشاند ولی بعد از مدتی که تعدادی از نفرات را به صورت گروهی با صورتهای باد کرده که تازه از زندان آزاد شده بودند به مقرهایشان در پادگان اشرف بازگرداندند برای همه واضح بود که این نفرات در زندان بودند و همه می دانستند آنها که برنگشته اند زیر شکنجه کشته شده یا سربه نیست شده اند.

آمر اصلی این جنایت شخص مسعود رجوی بود که این دستور او توسط مریم رجوی به مسئولین ستادها و فرماندهان یکانها ابلاغ می شد و آنها توجیه شده بودند که افراد دستگیر شده را ابتدا به زندانهای مخفی در ضلع شرق پادگان اشرف و یا به خیابان منتهی به قبرستان کشته شدگان می بردند و از انجا به زندان اصلی در خیابان صد منتقل می کردند ولی به علت حجم بالای دستگیریها و نبود جا رجوی بلافاصله محور دوی قدیم را به زندان تبدیل کرد و در همین مکان بود که جلیل بزرگمهر و تعدادی دیگری از ناراضیان سر به نیست شدند. شمس الله گل محمدی که خود در همین زندان بود به شکل فجیعی توسط مریم اکبری از زنان حرم سرای رجوی به طرز مرموزی کشته شد.

شمس الله برایم تعریف می کرد که شبها تا صبح شکنجه و اذیت و آزار بود و به همه گفته شده بود که هر کسی می خواهد آزاد شود باید اعتراف کند که نفوذی و مامور وزارت اطلاعات می باشد و در غیر این صورت از ازادی خبری نیست.

بله، رجوی وطن فروش برای پاسخگو نبودن دست به هر جنایتی می زد.

حال باید پرسید آیا نباید سازمانهای حقوق بشری و دولتهای اروپایی بویژه دولت فرانسه که کشورش پناهگاه گروهی از این شکنجه گران و سرکردگان فرقۀ رجوی و از آمران و مجریان این موج دستگیرها و شکنجه و قتل و در رأس آنها مریم رجوی می باشد پرونده این جنایت کاران را روی میز بیاورند و این جنایت ضد بشری را به عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بشناسند؟!

آیا این جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت نبوده و نیست که مسعود و مریم رجوی برای مدت ۳۰ سال تعداد ۳۰۰۰ نفر را در بیانانهای عراق به بهانه واهی سرنگونی رزیم نگه داشته و نمی گذاشتند که از آنجا خارج شوند؟

آیا زمان آن فرا نرسیده که مسعود و مریم رجوی را به جرم نابود کردن زندگی و از هم پاشاندن و رنج و عذاب دادن هزاران خانواده به دست عدالت سپرد؟.

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22449

نامه سرگشاده به وزیر کشور فرانسه

غفور فتاحیان، پیوند رهایی، پاریس، هفتم دسامبر ۲۰۱۵:… این تهدیدها تا آنجا پیش رفت که مسعود رجوی در نشستهای درونی خود بارها دولت فرانسه را تهدید می کرد و می گفت در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی و حاکم شدن ما در ایران اولین کارمان بستن سفارت فرانسه در تهران و بیرون انداختن دیپلماتهای فرانسوی به بدترتن شکل ممکن از ایران می باشد. و حتی بعد از دستگیری مریم رجوی توسط پلیس ضد تروریست …

ارتش خصوصی صدام در فرانسهایران فانوس، بیستم اکتبر ۲۰۱۵: آقای اولاند، با آرزوی این که فرانسه و هیچ جای جهان اسیر ناامنی و مورد باجخواهی تروریستها نگردد،

لینک به منبع

نامه سرگشاده به وزیر کشور فرانسه

گروهی مثل داعش با تظاهر به مدرنیسم در نزدیکی همین پاریس مقری علنی دارد

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جدا شده از فرقۀ رجوی و پناهنده در فرانسه

جناب آقای برنار کازنوو وزیر کشور فرانسه؛

با بهترین سلامها

اتفاق ناگوار خیابانهای پاریس و به خون کشیده شدن زنان و مردان بی گناه فرانسوی غم و اندوهی است که هیچ گاه از اذهان عمومی پاک نخواهد شد.

جنایت پاریس دل هر انسان شرافتمند و آزادی خواه را به درد آورد و همه انسانهای شرافتمند خود را شریک این غم و اندوه می دانند.

ولی از اینها گذاشته سازمان مجاهدین به رهبری مریم رجوی که مقر مرکزی آن در اور سواز در نزدیکی پاریس است مدتی است که از این اقدام تروریستی نهایت سوء استفاده را می کند و با اشک تمساح ریختن برای این قربانیان می خواهد با فرار به جلو خودش را از هر اتهام تروریستی پاک کرده و از متوجه شدن اذهان به سوی او و باندش که در نزدیکی پاریس یک قلعۀ فرقه ای دارند جلوگیری کند چرا که سازمان او موسوم به سازمان مجاهدین خلق ایران (OMPI) و یا ویترین سیاسی و بیرونی اش به نام «شورای ملی مقاومت ایران» ( (CNRIبه رهبری مسعود و مریم رجوی فرقه ای بسا خطرناک تر از داعش است که یک اتش زیر خاکستر می باشد که اگر همین امروز بساط این فرقه برچیده نشود شاید فراد خیلی خیلی دیر باشد. من به عنوان یک عضو سابق این فرقه یاآوری می شوم که سازمان مریم رجوی اولین گروه در منطقۀ خاور میانه بود که دست به دهها عملیات انتحاری در سال ۱۹۸۱ و سالهای بعد در ایران زد که دیگر گروههای افراطی و تروریست منطقه از جمله القاعده و داعش عملیات انتحاری را از آن یاد گرفتند.

آقای وزیر

اینجانب از اعضای قدیمی همین سازمان مجاهدین بودم که اکنون در فرانسه پناهنده هستم و با تمام شگردها و روشهای آن کاملا آشنایی دارم از جمله فاکتها و نمونه هایی را که خودم شاهد آن بودم برای شناخت بهتر و بیشتر ماهیت این سازمان تروریستی و ضدبشری در زیر می آورم:

آقای وزیر؛

در اواخر سال۱۹۸۷ دولت فرانسه در زمان نخست وزیری آقای ژاک شیراک چند تن از مسئولان این سازمان را به اتهام اعمال خشونت و قصد انجام عملیات تروریستی و اخاذی از مردم فرانسه دستگیر کرده به کشور گابن تبعید کرد.

بلافاصله در مقر نظامی این سازمان در عراق موسوم به پادگان اشرف به دستور شخص مسعود و مریم رجوی یک تظاهرات مسلحانه در خیابانهای پادگان برگزار شد و مسئولان سازمان با بلند کردن سلاحهای خود فریاد می زدند: «قسم به خون شهدا شیراک تورا می کشیم»!! و«فرانسه را به خاک خون می کشیم».

و حتی این تظاهرات مسلحانه در تلویزیون همین سازمان به نام سیمای مقاومت بطور مستقیم پخش شد.

این تهدیدها تا آنجا پیش رفت که مسعود رجوی در نشستهای درونی خود بارها دولت فرانسه را تهدید می کرد و می گفت در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی و حاکم شدن ما در ایران اولین کارمان بستن سفارت فرانسه در تهران و بیرون انداختن دیپلماتهای فرانسوی به بدترتن شکل ممکن از ایران می باشد.

و حتی بعد از دستگیری مریم رجوی توسط پلیس ضد تروریست فرانسه در بهار سال ۲۰۰۳ همسرش مسعود رجوی رهبر سازمان در یک پیام درونی خطاب به مسئولین سازمانش گفت: دولت فرانسه در آینده ای نه چندان دور تاوان این کارش را پس خواهد داد!!.

حتی تلویزیون همین سازمان برنامه های طنز برای رئیس جمهور فرانسه آقای شیراک درست کرده بود و او و وزیر خارجه اش را مسخره و تهدید می کرد که حتی کلیپهای آنرا در یوتیوب هم گذاشته بودند.

آقای وزیر؛

این سازمان ماهیت بسیار خطرناک و فرقه گرایانه دارد و نمونۀ بارز آن در۱۷ ژوئن سال ۲۰۰۳ در خیابانهای پاریس خود را نشان داد آنجا که به دنبال دستگیری مریم رجوی توسط پلیس فرانسه عده ای از پیروان مغز شویی شده این فرقه خود را در خیابانهای پاریس به جلوی چشم مردم فرانسه خود را به آتش کشیدند.

آقای وزیر؛

با توجه به موارد فوق، در خواست دارم برای حفظ امنیت کشورتان هم که شده جلوی فعالیتهای این فرقه جنایت کار را بگیرید و رهبران آن را از خاک فرانسه اخراج کنید، فرقه ای که رهبرش مسعود رجوی همۀ ما جدا شدگان و ایرانیان دیگر مخالف خودش که مقیم فرانسه و یا دیگر کشورهای اروپایی هستیم از جمله آقای ابو الحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور منتخب مردم ایران را که مقیم فرانسه می باشد به قتل تهدید کرده و علنا و با پخش این تهدیدات با صدای خودش از رسانه های این فرقه دستور اجرای این قلتها را به همسرش مریم رجوی مقیم فرانسه داده است.

از این رو نگذارید داعش دیگری با نام مستعار سازمان مجاهدین خلق ایران (OMPI) و یا ویترین سیاسی و بیرونی اش به نام «شورای ملی مقاومت ایران» ( (CNRIتهدیدی برای جامعۀ بشری باشد.

آقای وزیر،

آنچه را که در بالا گفتم آماده ام در هر کجا و در مقابل هر دادگاهی اظهار کرده و آنها را ثابت کنم.

غفور فتاحیان – پاریس – ۶ دسامبر ۲۰۱۵

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21287

سوء استفاده رجوی از جوامع بین المللی با فریب لغو اعدام


غفور فتاحیان، پیوند رهایی، پاریس، نهم اکتبر ۲۰۱۵:… فرقه رجوی در حال برنامه ریزی برای برگزاری یک مراسم در پاریس و یک نمایشگاه عکس در پارلمان اروپا در تاریخ ۱۰ اکتبر روز جهانی لغو مجازات اعدام می باشد. این دجالگری جدید و سوء استفاده از احساسات نمایندگان و مردم اروپا است که نشان می دهد اخیرا فرقۀ رجوی بعد از شکست های پی در پی خود در عرصۀ بین المللی بویژه انجام توافق اتمی با ایران و رأی …

عادل اعظمی: تشبهات بی‌نظیر دو فرقه با هشت صد سال فاصله تاریخیعادل اعظمی: تشبهات بی‌نظیر دو فرقه با هشت صد سال فاصله تاریخی

لینک به منبع

سوء استفاده رجوی از جوامع بین المللی با فریب لغو اعدام

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جدا شده از فرقۀ رجوی

فرقه رجوی در حال برنامه ریزی برای برگزاری یک مراسم در پاریس و یک نمایشگاه عکس در پارلمان اروپا در تاریخ ۱۰ اکتبر روز جهانی لغو مجازات اعدام می باشد. این دجالگری جدید و سوء استفاده از احساسات نمایندگان و مردم اروپا است که نشان می دهد اخیرا فرقۀ رجوی بعد از شکست های پی در پی خود در عرصۀ بین المللی بویژه انجام توافق اتمی با ایران و رأی موافق کنگرۀ آمریکا بر آن علیرغم تلاشها و هزینه های هنگفت فرقه برای عدم رأی مثبت به آن و باز شدن و بهتر شدن روابط سیاسی و اقتصادی اروپا بویژه فرانسه با ایران شدیدا به دست و پا افتاده تا این شکستها را به نحوی با شعر و شعار و تبلیغات دجالگرانه و همراه کردن خود با باد جهانی جبران کند در حالیکه این باند مافیایی به هیچ عنوان به پرنسیب ها و مینیممهای انسانی و حقوق بشری پایبند نیست چه برسد به لغو اعدام.

مگر فرقه رجوی در سالیان گذشته کم از اسیران لیبرتی سر به نیست و بطور مخفیانه اعدام کرده است؟ تا کنون نگفته که واقعا افراد زیر به چه جرمی و چرا و چگونه در زندانهای رجوی در اشرف کشته شدند و یا هر یک به طریقی سربه نیست شدند و کجا دفن شده اند؟: مهری موسوی، معصومه غیبی پور، مینو فتحعلی، قربانعلی ترابی، پرویز احمدی، جعفر کهزاد منش، شمس الله گل محمدی . عزیز اسدی، جلیل بزرگمهر، آلان محمدی، و دها تن دیگر که در زندانهای رجوی در سال هفتاد و سه و هفتاد و چهار ناپدید شدند.

چرا فرقه رجوی در درون مناسبات خود حتی تحمل یک انتقاد ساده آن هم از سوی اعضای خود را نداشته و ندارد پس چگونه است که این فرقه با این سوابق و عملکردهایش دم از طرفداری از لغو اعدام می زند؟

اگر این فرقه دست به ترور و به قول خودش «اعدام انقلابی» نزده و آنهمه قتل و جنایت در ایران و عراق مرتکب نشده پس مسعود رجوی سر کردۀ این باند جنایت کار به چه دلیلی و به چه جرمی خود را مخفی کرده است؟ پس چرا بلافاصله بعد از قرار گرفتن ارباب قبلی اش صدام حسین در آستانۀ سقوط همسرش مریم رجوی را با صدها نفر از فرماندهان و مسئولین بالای دست اندر کار جنایتها در ایران و عراق فورا به خارجه و مشخصا به فرانسه منتقل کرد؟ اگر این فرقه ریگی در کفش ندارد چه نیازی به مخفی شدن رهبرش دارد؟ در حالی که سیزده سال است هیچ گونه خبری از این مجرم فراری نیست.

چرا درپادگان اشرف حتی فکر کردن به خانه و خانواده جرم تشکیلاتی محسوب می شود و افراد در این رابطه باید پاسخگو باشند؟!

چرا هیچ یک از اعضای این فرقه نزدیک به سی سال است که از خانه و خانواده خود و حتی از پدر و مادر خود خبری ندارند و نمی گذارند حتی تلفنی با آنها صحبت کنند؟!

حال باید از این فرقه تروریستی سؤال شود انگیزه اش از این درخواست لغو اعدام در جهان چیست؟ به مریم قجر باید گفت مگر تو نبودی که در نشست های درون تشکیلاتی وقتی تلفنی از پاریس برایمان صحبت می کردی می گفتی موضع گیریهای ما در خارجه فقط برای بیرون است و برای بستن دهان بعضی ها و این موضع گیری ربطی به مجاهدین ندارد و اصلا موضع مجاهدین نیست، پس این کارهای شما برای فریب افکار عمومی و روحیه دادن به اعضای اسیر خود در لیبرتی است و لاغیر و سودی برای کسی به جز لابیهای اجاره ای تان که از پول خون مردم عراق و دلارهای نفتی صدام برایشان می دهید ندارد و هیچ دردی را از شما دوا نخواهد کرد بلکه همچنان در این سالیان آه و اندوه این ملت و قربانیان جنایتهای شما بویژه خانواده های محروم از دیدار عزیزانشان دامن شما را گرفته و بیشتر هم خواهد گرفت و سرانجام و به زودی باید حساب این همه دجالگریها را در برابر ملت ایران و خانواده های قربانیان و اعضای به کشتن داده شده و اعدام و سر به نیست شده پس بدهید.

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRICouncil of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

حسین مدنی شهریار کیا بعد از صداممینو سپهر: نگاهی به ۵۰ سال خشونت وترور وجنایت وخیانت گروه موسوم به مجاهدین

***

بازم یک دورغ شاخدار دیگر فرقه رجوی (مجاهدین خلق)


غفور فتاحیان، یاران ایران، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۵:…  در این اطلاعیه یک سری ارقام عجیب و غریب را هم سرهم کرده و بخورد اسیران لیبرتی داده است که فرقه چنان و جنین کرده و هزاران دلار هزینه بیماران کرده است. در تامین این هزینه ها مدعی است که بخش اعظم آن توسط رئیس جمهور سرکرده فرقه یعنی مریم قجر تامین شده است .و بخش
 
 

غفور فتاحیان، یاران ایران، پاریس، هفدهم ژانویه ۲۰۱۵:…  حادثه تروریستی ۷ ژانویه ۲۰۱۵ به دفتر هفته نامه شارلی ابدو که منجر به کشته شدن ۱۲ نفر گردید قلب تمام دوستداران ازادی و هم چینن بسیاری از مسلمانان را به درد آورد. آیا باز هم باید دست روی دست گذاشته و شاهد این ترورهای ضد انسانی بود؟ آیا نباید از همین لحظه تما
 
 

غفور فتاحیان، یاران ایران، ششم ژانویه ۲۰۱۵:…   این فرقه دیگر چیزی برای گفتن ندارد و اگر سایتهایش را نگاه کنید بیشترین و برجسته ترین اخبارش خبرهای خارجی مربوط به سوریه و عراق و آمریکا و چین و ماچین است! و بعد هم برخی اعتراضات صنفی در داخل که هیچ ربطی به فرقۀ رجوی ندارد. مثلا چند روزی است که سایت مجاهد اخبار مربو
 
 

غفور فتاحیان، یاران ایران، پاریس، بیست و پنجم دسامبر ۲۰۱۴:…  چراغ خاموش از ترفند های کهنه رجوی است که همانند دیگر ترفندهایش از جمله استفاده هایش از کلمات اسلام و انقلاب و ایدئولوژی و توحید و عقیده و آزادی و… وسیله ای در دست او برای بازی با احساسات قربانیان خودش یعنی اسرای لیبرتی است واگرنه چه لزومی به چراغ