دادگاه اسدالله اسدی در بلژیک

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، پنجم دسامبر 2020:… آنچه که مسلم است، مقامات ایران دراین کار که حکم کشتن تعدادی از سگ های هار را داشته، چنان منافعی نداشته که دست به انجام این ریسک خطرناک وآنهم دراین دوران پرتنش باشد وباید دید که چه کسانی از این قضیه که محقق هم نشده، سود میبرند و ایران بطور منطقی دربین این صاحبان منافع نیست! .. در هوادار بودن یکی از متهمین که عکس های خودمانی با مهدی ابریشمچی دارد  واین عکس ها بارها دراینترنت منتشر شده ، شکی نیست وآیا میخواهید بگوئید که او نفوذی جمهوری اسلامی درصفوف شما بود یا برعکس؟ یا مثلا میخواهید او را بخاطر منافع برزگتر و پلیدتان قربانی کنید؟ دادگاه اسدالله اسدی در بلژیک .