داد خواهی برای مارینا سراج از مسعود و مریم رجوی

داد خواهی برای مارینا سراج از مسعود و مریم رجوی

 Mirbaqeri_Zahra_2017_1زهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، هجدهم نوامبر 2017:… وقتی او را بر اساس سناریوی از پیش تعیین شده توسط رجویِ جلاد و زن ستیز، به پشت میکروفن درسالن مقر 49 واقع در قرارگاه اشرف می آوردند، مارینا تعادل نداشت و یک زن دیگر او را نگه داشته بود. وی بخاطر آمپول ها و کورتن های زیادی که به او زده بودند، در فاصله کوتاه ابروهایش سفید شده بود!! درحالیکه سن زیادی نداشت و … 

میلشیا وحشت زده وسط جمع ایستاده بود. نشست دیگش بود

لینک به منبع

داد خواهی برای مارینا سراج از مسعود و مریم رجوی

توسط انجمن نجات مرکز تهران در 24 آبان 1396

خانم مریم رجوی باید به این سوآل پاسخ بدهد که: با بانو “مارینا سراج” با نام مستعار “فاضله” چه کرده اند و این بانو هم اکنون کجاست؟!!

مریم رجوی همیشه از افشاگری و روشن شدن افکار عمومی و حتی از کوچکترین انتقاد به دستگاه دیکتاتوری نوین و جنایتکارانه اش وحشت داشته و دارد!.

در دوران اسارت در فرقه، بارها مریم و مسعود رجوی شخصاً برای من پیام فرستادند و کال کنفرانس برگزار کردند تا فریبم بدهند و مرعوبم کنند تا مجبور به تحمل آن مناسبات و ماندن در آن جهنم بشوم، ولی من با خود عهد بسته بودم که اگر خدا مرا زنده نگه دارد و موفق به فرار از آن فرقه بشوم، جنایت های رجوی و فرقه اش را برای جهانیان افشاء کنم.

مریم و مسعود رجوی باید جواب بدهد با مارینا سراج چه کرده اند واکنون این بانوی شکنجه شده کجاست؟

خیلی دلم می خواهد از سرنوشت این زن سخت کوش وهمچنین سایر زنان ناراضی مطلع شوم، چه آنها که مسعود ومریم رجوی برای جلوگیری از فرار و هم سرنوشت شدن با من، به صورت کنترل شده به سایر کشورها منتقل کردند و اکنون زیر چتر اختاپوس رجوی هستند، و چه آنها که همچنان در اسارتگاه های رجوی در آلبانی و سایر کشورها اسیرند!. نامشان را در این نامه نمی گنجانم چون نگرانم تهدید رجوی متوجه آنها باشد.

خانم مارینا سراج بسیار تلاش کرد از جهنم رجوی آزاد شود!!!.

او می خواست با پسرش (که در آمریکا بود) و همسرش (که در تشکیلات بود) از مناسبات جهنمی فرقه رجوی برود، ولی رجوی بیرحم و انسان ستیز با شکنجه های وحشتناک، و با آمپول های قوی که به عضلات و اعصاب او تزریق کردند، این زن قوی و ورزشکار را ناتوان کردند.

درجلسه ای مسعود رجوی درمقر ۴۹ واقع در اشرف ، ویژه زنان لایه دوم شورای رهبری برگزار کرد این جلسه درغیاب فیزیکی وی و ازطریق تلفن بود. مژگان پارسایی جانشین مسعود رجوی از زبان مسعود رجوی درپاسخ به زنان معترض درون تشکیلات بر روی تابلو نوشت : مسله اینست” ناموس یا بی ناموس “رجوی می گفت من شوهرشما همه زنان هستم اعتراض شما یعنی بی ناموسی !!!

مسعود رجوی با شیوه برده داری نوین وبا تهدید به زنان گفت اعتراض درون شما نشانه شیطان درون شما است وحول این موضوع صحبت کرد وی با شیوه های چندگانه از مغزشویی که با تهدید هم همراه بود و با فضای رعب و وحشت نفرات را مجبور می کرد پشت بلندگو حرف های ساختگی ناشی از ترس بزنند به دنبال آن هم نمایش آوازخوانی برخی زنان را به راه انداختند که از رجوی تمجید بگویند .

درهمین جلسه، مسعود رجوی

غمگینانه “مارینا سراج” را به پشت میکروفن صدا کرد تا عبرت زنان ناراضی باشد!

وقتی او را بر اساس سناریوی از پیش تعیین شده توسط رجویِ جلاد و زن ستیز، به پشت میکروفن درسالن مقر 49 واقع در قرارگاه اشرف می آوردند، مارینا تعادل نداشت و یک زن دیگر او را نگه داشته بود.

وی بخاطر آمپول ها و کورتن های زیادی که به او زده بودند، در فاصله کوتاه ابروهایش سفید شده بود!! درحالیکه سن زیادی نداشت و جوان بود… در چنین وضعیتی در حالیکه فاضله همچنان تحت تأثیر تزریقات ضدانسانی و عامدانه بی تعادل بود و با کمک آن زن به پشت میکرفون آمده بود، مسعود رجوی با قباحت خاص خود از وی پرسید آیا حاضری با من کشتی بگیری!!!؟

مسعود با این نمایش ضدانسانی می خواست به دیگران بفهماند سرنوشت هر زنی که در تشکیلات مافیایی او بخواهد اعتراض کند و سرنوشت خودش را خود تعیین و اداره کند همین خواهد بود، ولو یک زن ورزشکار بوده باشد!

آری این نمونه ای از برابری زنان و مبارزه با زن ستیزی مریم رجوی و فرقه اش بوده وهست .

آری این همان الگویی است که مریم رجوی با نقاب تنها منادی رهایی زنان از همان ابتدا در فرقه مافیایی اش در پادگان اشرف، لیبرتی و آلبانی به اجرا درآورد! و مدعی است که الگویی ایده آل برای زنان ایران و جهان به ارمغان خواهد آورد!

وای برسنگدلی رجوی!
مریم رجوی همیشه می گفت “شما متعلق به رهبری هستید و متعلق به خودتان نیستید”.

وقتی مریم جوی خود را منادی: آرمان برابری ،کانون رهایی،جنبش برابری ،مبارزه با زن ستیزی ،مبارزه با سرکوب زنان، و اکثریت عظیمی از زنان حتی صاحب جسم و جان و عاطفه و اندیشه و سرنوشت خود نیستند و زنان ازاداره سرنوشت خود حذف می شوند

به امید و آرزوی آزادی همه اسیران ذهنی و جسمی تشکیلات جهنمی سازمان مجاهدین (زن و مرد)، از این فرقه منحوس و قرون وسطایی مسعود رجوی…

زهرا سادات میرباقری

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31992

فرقه رجوی ، حقه و سرگرمی بنام همیاری ملی!ا 

 Mirbaqeri_Zahra_2017_1زهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، پنجم نوامبر ۲۰۱۷:… آنان همچنین از خود اعضا نیز می خواستند که با نامهای جعلی به استودیو سیمای آزادی فرقه تماس بگیرند و به دروغ بگویند تصمیم به کمک مالی دارند و مبالغی را هم تعیین کنند. لذا از سر استیصال و درماندگی از درگـِل ماندن استراتژی مسعود رجوی برای سرنگونی، بگویند برنامه همیاری خیلی فعال است و از همه نقاط کشور و جهان به سازمان کمک … 

کبری سادات میرباقری و زهرا سادات میرباقری رجوی سنگدل و سیاه، زهی خیال باطل که بتوانی عشقِ خواهر عزیز و دوست داشتنی ام کبری جان را از دلم بربایی

لینک به منبع

فرقه رجوی ، حقه و سرگرمی بنام همیاری ملی!

انجمن نجات مرکز تهران ۱۴ آبان ۱۳۹۶
 
فرقه رجوی چند روزی است در تبلیغاتِ سرگرمی و مغزشوئی خود نمایشی بنام بیست و دومین همیاری ملی را ترتیب داده است.

از آنجا که این فرقه برای گذران عمر و زندگی اسیران در بند خود نیاز به سرگرمی دارد، از هر مناسبتی به نفع فرقه و مغزشویی اسیران سوء استفاده می کند و اگر مناسبتی هم در کار نباشد، برای اینکه حوصله اسیران سر نرود و احساس تلف شدن عمر و زندگی خود را نداشته باشند، یا حتی اگر موضوعی برای مغزشویی در فرقه وجود نداشته باشد و نیاز به پمپاژ دروغ به ذهن و ضمیر اعضاء و هواداران ضروری شده باشد، لاجرم فرقه برنامه هایی را برای پیشبرد این سیاست ترتیب می دهد.

این فرقه نزد مردم ایران روسیاه و آبروباخته است و هیچگونه پایگاهی نزد ملت ایران ندارد، بعکس عنصر اجتماعی از مناسبات آن بیزار و فراری است در نتیجه برای سرپوش گذاشتن بر این کمبود جدی، بناچار از شیوه های کنترل ذهن داخل فرقه و مناسبات آن، با زور و فریب و مغزشویی سوء استفاده می کند.

چند روز است فرقه تحت عنوان “همیاری ملی” یک سری مزدبگیر به اسم “شورایی” را به تبلیغات تلویزیونی خود می آورد تا با ایشان مصاحبه کند و در آنطرف خط هم افرادی را گماشته تا با تلویزیون فرقه تماس تلفنی بگیرند و ابراز احساسات نمایند و بگویند ما از همیاری ملی فرقه حمایت می کنیم و مقداری پول نیز به عنوان کمک مالی می پردازیم. به موازات آن چند عکس و فیلم نیز از داخل کشور پخش می کند.

برای کسانی که از تبلیغات و مغزشویی این فرقه آگاهی ندارند شاید این تصور ایجاد شود که صحنه ها واقعی است و یا در ایران خبری از این اقدامات وجود دارد.

اما برای من و کسانی که از فرقه تروریستی رجوی رهایی پیدا کرده اند این حنا رنگی ندارد و فورا در ذهنمان خاطرات داخل مناسبات مجاهدین خلق و دروغ های مسئولین تداعی می شود. از این لحاظ من هم خسته نمی شوم و تکراری نمی بینم که خاطرات خود از داخل تشکیلات مافیایی سازمان مجاهدین خلق را بیان کنم.

زمانی که من درون تشکیلات اسارتبار و ویرانگر مجاهدین خلق حضور داشتم، بویژه در سالهای آخر حضورم پیش از فرار، کار تشکیلاتی من در آنجا کار نیرویی در بخش”ستاد داخله” بود. کار این ستاد ایجاد ارتباط با داخل کشور بود و کانال هایی هم با دیگر کشورهای همجوار با ایران داشت.

سران فرقه برای داغ کردن نمایشات مغزشویی، و برای اینکه به عناصر داخل فرقه هواداران بیرونی و خارج کشوری خود بگویند ما از جامعه جدا نیستیم و مردم ایران و نهادهای اجتماعی از ما حمایت مالی می کنند و سرپوشی بر جاسوسی و فروش اطلاعات نظامی و امنیتی به صدام، عربستان و اسرائیل بگذارند که در ازای آن دلار می گرفتند، هر از گاهی برنامه ای تحت عنوان”همیاری” از تلویزیون فرقه پخش می کردند.

در این راستا از خانواده های اعضای فرقه نیز سوء استفاده می کردند و از آنان می خواستند ضمن تماس با خانواده هایشان به دروغ و به صورتی غیر واقعی بخواهند که آنها به شماره تلفن های از قبل تعیین شده زنگ بزنند و همزمان با تعریف و تمجید دروغین از مجاهدین خلق، بگویند مبلغی را به عنوان کمک مالی به آنان خواهند پرداخت.

غافل از اینکه خانواده ها هم از ترفند های این فرقه مطلع بوده و اعتنایی نمی کردند.

آنان همچنین از خود اعضا نیز می خواستند که با نامهای جعلی به استودیو سیمای آزادی فرقه تماس بگیرند و به دروغ بگویند تصمیم به کمک مالی دارند و مبالغی را هم تعیین کنند.
لذا از سر استیصال و درماندگی از درگـِل ماندن استراتژی مسعود رجوی برای سرنگونی، بگویند برنامه همیاری خیلی فعال است و از همه نقاط کشور و جهان به سازمان کمک مالی می شود.

سران فرقه بویژه مسعود و مریم رجوی با این ترفندها نیروهای روحیه باخته، پاسیو و معترض خود را فریب می دادند تا با نگهداشتن آنان در اسارت ذهنی و تشکیلاتی، برای حفظ زندگی انگلی و خیانتبارخود کاری کرده باشند.

در آخربه سران این فرقه می گویم خورشید هیچگاه پشت ابرنخواهد ماند.همچنان که اسیران این فرقه علیرغم شستشوی مغزی مستمر و برنامه ریزی شده شما، بسیاری تاکنون و روزانه زنجیرهای اسارت ذهنی را پاره کرده و ازاسارتگاه های نوین در آلبانی نیز رها شده اند.

آرزومندم تمامی اسیران فرقه رجوی هرچه زودترآزاد شوند و به زندگی انسانی و مطلوب انسانیت دست یابند.

زهراسادات میرباقری

*** 

ابراهیم خدابنده زهرا میرباقری انجمن نجاتNejat Society holds meeting in Sistan & Baluchestan

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31708

مریم عضدانلو در مکتب فریب و ریاِ شمرِ زمانِ مسعود رجوی، از یاران حسین بن علی سوء استفاده میکند 

mزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، سیزدهم اکتبر ۲۰۱۷:…  دخترانی چون سوده تقوایی بانوی گرامیِ خوش قلب سودهِ عزیز درفیس بوکش نوشته : { امشب، قرار است شبی باشد که به یادها بماند. امشب برای ما آغاز رفتن به سوی آینده ایست روشن. به همین دلیل شاید خیلی هم جایی برای صحبت از گذشته نباشد، اگر چه باید بگویم که “سکوتم هم از رضایت نیست…”  }! مسعود ومریم رجوی ! شمابا ترفندهای ننگین وضد انسانی … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی و سوء استفاده از مذهبمجید روحی: مسعود رجوی مطلقا اعتقادی به خدا و امام حسین و مراسم و مناسک مذهبی ندارد

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانشهید فروشی (اهدای کتاب شهدای مجاهد خلق به جان مک کین)ا

لینک به منبع

مریم عضدانلو در مکتب فریب و ریاِ شمرِ زمانِ مسعود رجوی، از یاران حسین بن علی سوء استفاده میکند

انجمن نجات مرکز تهران ۲۰ مهر ۱۳۹۶

صحبت های مریم عضدانلو این الینه شده مکتب ریا و ترور، خشونت، خیانت و تبهکاری مسعود رجوی در تیرانا به مناسب عاشورای حسینی را خواندم.

مزدور مریم رجوی مجاهدین خلق صدام حسین عربستان اسرائیلسخنرانی مریم رجوی در مراسم عاشورا- مهر ۱۳۹۶

افسوس وصد افسوس که مریم درمکتب مسعود رجوی آموخته است از همه ابزارهای دو رویی برای فریب وبه یغما بردن هست ونیست انسانها بهره جوید و ازعاشورا ونام زیبای حسین بن علی )ع( و یارانش برای طولانی کردن زندگی انگلی خود و فرقه اش بهره ها  ببرد.

وقتی مریم درسخنرانی اش موضوعِ  “چراغ خاموش کردن” حسین بن علی )ع( را درقبل ازعاشورا مطرح کرد وتلاش نمود آنرا به خیمه شب بازی های تنفرآور مسعود رجوی در فرقه اش هنگام تلاش انسانهای فرقه برای رهایی ازچنگال رجوی انطباق دهد، یاد روزهای سیاه وجهنمی که من و دیگر دوستانم در این فرقه بودیم افتادم ، ما هرچه می خواستیم ازچنگال رجوی به دنیای آزاد انسانی بگریزیم ، رجوی ریاکارانه وبس سنگدلانه مانع می شد ومثال چراغ خاموش حسین بن علی )ع( را برای یارانش میزد، رجوی تلاش می کرد خودِ تبهکار و یزدی اش را با آن بزرگواران قهرمان قیاس کند، رجوی میگفت اگرشما فرقه مرا ترک کنید به مانند یاران آن امام، نفرین آینده وتاریخ را برای خود خریده اید !!.

 قربانیان فرقه رجوی مسعود رجوی مریم رجوی صدام حسین

مسعودرجوی درآن شرایط قرارگاه اشرف شهرسیاه آرمانیِ فرقه اش ، دخترانی چون مرجان اکبری که تلاش برای رهایی ازفرقه می کردند را به خودکشی کشاند.

زنانی چون مینو فتحعلی ومهری موسوی ومحترم بابایی را به خودکشی وبه قتل رساند ومردان وزنان بسیاری را این چنین کرد.

 قربانیان فرقه رجوی مسعود رجوی مریم رجوی صدام حسین

دخترانی چون سوده تقوایی بانوی گرامیِ خوش قلب سودهِ عزیز درفیس بوکش نوشته : { امشب، قرار است شبی باشد که به یادها بماند. امشب برای ما آغاز رفتن به سوی آینده ایست روشن. به همین دلیل شاید خیلی هم جایی برای صحبت از گذشته نباشد، اگر چه باید بگویم که “سکوتم هم از رضایت نیست…”  }!

مسعود ومریم رجوی ! شمابا ترفندهای ننگین وضد انسانی سوده تقوایی را ازمادرش وخواهران وپدرش سالهای سیاه دور نگه داشتید وسنگدلانه مانع شدید تا سوده مادرش را در لحظه وداع ببوسد ودرکنار مادرش باشد!!!، ننگ برمریم ومسعود رجوی ستمکاروضد بشر، مسعود ومریم آرزوی ضدانسانی خود را بگور میبرند ونتوانستند مانع درآغوش کشیدن سوده تقوایی وپدرگرامی اش و خواهران عزیزودیگراقوامش شوند.

زنانی چون مارینا سراج را که خواهان رفتن خود وهمسرش ازفرقه به آمریکا نزد پسرشان بود را به حبس وزنجیرکشید وبا آمپولهای نامتعادل کننده مانع رفتن وی شد.

زنانی چون محبوبه ابوفاضلی را که تلاش می کرد ازفرقه به نزد مادروخواهرش به اروپا برود به خودسوزی وشاهرگ دست زدن وادارکردید.

زنانی چون انسیه قلی زاده و طاهره زارنجی را مقطوع النسل کردید تا به نزد فرزندانشان در اروپا نروند  وبه آینده خود اعتماد وتکیه نکنند.

خانم بزرگی چون فرشته هدایتی

فربانیان فرقه رجوی مریم رجوی مجاهدین خلق اسرائیل عربستان صدام

فرشته در صفحه فیس بوکش بعد از آزادی از چنگال مریم و مسعود رجوی نوشت:

“سکوت نکنیم سکوت، علامت رضایت نیست… و بخاطر یک دنیا حرف ناگفته از این سی سال که در سینه ام مانده است .

آری، از این پس حرف خواهم زد، هرجا که باشم و هر چقدر که زنده باشم .

ضمن انزجار از “فرقه منحوس و قرون وسطایی رجوی” ازهر نوع رابطه ای به اسم این تشکیلات جهنمی تبری میجویم .و هرکس نیز هرسوالی در این ارتباط داشته باشد پاسخگوخواهم بود.

فرشته خلج هدایتی

دسامبر ۲۰۱۵″.

زنانی چون شهلااحمدی و زنانی چون حاجیه اژدرزاده را سالها نگه داشتید ، اما دیدید که بورشدید وکورخواندید وهرگزنتوانستید پرنده گان اسیر خود را در قفسه نگه دارید؟!! آری آنها موفق شدند به دنیای آزادی خود دست یابند.

و صدها انسان دیگرِ فرقه را با زندان وشکنجه مانع آزادی آنها شدید وآزادی آنها را فقط وفقط به تاخیر انداختید تا اندکی برزندگی وعمرانگلی خود اضافه کنید وهمچنان باشیوه های دیگر این ستم وتبهکاری رجوی در تیرانا ودیگر شهرهای آلبانی ادامه یافته است.

مریم الینه شده رجوی، بیاد داری مرا؟

شخص مرا که خواهان آزادی ازفرقه جهنمی شما بودم در سیاه بازی دیگهای هیتلی –رجوی وعواطف سوزانی با هجوم وحشیانه خود روبروکردید ولباسهای مرا بازورازتنم خارج کردید و شکنجهه های بسیار بارها بر من هموار کردید ؟! وفائزه زجرکاراین نماینده تشکیلات سیاه شما، برای ترساندن من به فرمان مریم گفت: زهرا بترس دوربینها درحال فیلم گرفتن ازتوهستند به مقاومت خود پایان بده..! !!

نفرت وتف برتومریم ومسعود رجوی اینگونه انسانها را برای ماندن در فرقه سیاه خود شکنجه وزجرمی دهید واکنون مقایسه با چراغ خاموش کردن حسین بن علی ع برای مختار کردن یارانش برای جنگ با یزد میکنی !!!.

ولی روسیاهی برجلادان تاریخ چون یزد ، شمر،مسعود ومریم ماند واکنون نوبت آزادی دیگراسیران در بند رجوی در آلبانی است.

پایان

زهراسادات میرباقری

*** 

اهانت مریم رجوی مزدور به شیعیان و مسخره کردن عاشوراعاشورا و بهره برداری تبلیغی فرقه رجوی

مسعود رجوی در حال مبارزهچراغ خاموش کردن رجوی (امام حسین نه شب عاشورا غیبش زد و نه ده سال بعد از زیر قبای یزید نوار صوتی داد)

هفت گناه مجاهدین خلق فرقه رجوی (پشت صحنه ستون پنجم استخبارات عراق در زمان جنگ)

https://youtu.be/ThX9j6-FRMY

مسعود رجوی و فروغ جاویدان مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31625

مفت خوری و انگل منشی مسعود رجوی و حقه هژمونی زنان 

 Mirbaqeri_Zahra_2017_1زهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، چهارم اکتبر ۲۰۱۷:… مسعود رجوی به دلیل کوته فکری عجولانه و عدم بینش صحیح و دور اندیشی نسبت به تحولات جامعه و تاریخ و انقلاب ملت ایران و به دور از روح صلح طلبی با تمایلات شدید خشونت طلبی، نفرت و خشم پا به عرصه ترور و خشونت گذاشت. رجوی با مفت خوری از اعتماد و اعتقادات مردم، جوانان و … 

بردگان مجاهدین خلق فرقه رجوی در کمپ لیبرتی عراقمصاحبه با خانم مریم سنجابی به مناسبت روز جهانی زن

لینک به منبع

مفت خوری و انگل منشی مسعود رجوی و حقه هژمونی زنان

انجمن نجات مرکز تهران ۱۱ مهر ۱۳۹۶

مسعود رجوی رهبر سیاسی و ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در سال های ۱۳۵۷ الی ۱۳۶۰شکست های پیاپی تاکتیکی و استراتژیکی را دریافت کرد.

در آن سال ها تنها موفقیت وی به تنش کشیدن جامعه و نابود کردن فضای باز و اعتماد جامعه و نیز گرفتن هزینه کلان از اعتماد و اعتقادات مردم و به سراب بردن جوانان و انبوهی خسارات و ضایعات سنگین بر پیکر جامعه ایران بود.

روشنفکرانی که سازمان مجاهدین خلق را به اعتبار بنیان گذارانش محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان جایگاهی تصور کردند که شور و اشتیاق جوانی و روشنفکری و آرمان ها و ایده های آزادی و عدالت اجتماعی را پاسخ می گوید.

مسعود رجوی به دلیل کوته فکری عجولانه و عدم بینش صحیح و دور اندیشی نسبت به تحولات جامعه و تاریخ و انقلاب ملت ایران و به دور از روح صلح طلبی با تمایلات شدید خشونت طلبی، نفرت و خشم پا به عرصه ترور و خشونت گذاشت. رجوی با مفت خوری از اعتماد و اعتقادات مردم، جوانان و روشنفکرانی که به او اعتماد کردند همه را نابود کرد. علاوه بر خسارات سنگین به روح و روان جامعه خسارات کلانی نیز به جامعه و خانواده ها وارد نمود.

مسعود رجوی بدون استفاده از تجارب انقلاب و تاریخ جامعه ایران و با مفت خوری و ارتزاق از خون و رنج ملت ایران مانند یک گراز وحشی بر بنیان خانواده ایرانی تاخت و تاز نمود.

رجوی با فرمان مبارزه و جنگ مسلحانه در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ نابخردی و انگل منشی اش منقوش به مهر جنایت در تاریخ نمود.

او با شکستی که در جنگ مسلحانه شهری خورد با فرار به خارج کشور و هزینه کردن تمام سرمایه های اعضا و هوادارانش با دگردیسی ضدانقلابی، حقه جدیدی را روی میز سازمان گذاشت.

و با بحث هم ردیفی مریم عضدانلو و تبدیل وی به مریم رجوی و سپرکردن مریم جلوی خودش تلاش کرد تمام ترکش ها را به سمت مقابل برگرداند.
و بعد از اخراج از فرانسه با خیانت به ایران با دشمن در حال جنگ با میهن، یعنی صدام حسین پیمان دوستی بست.

رجوی با کوته بینی و غرق شدن در خیانت، جنایت و همکاری های اطلاعاتی با دشمن در حال جنگ، امتیاز تشکیل ارتش خصوصی صدام، به نام ارتش آزادیبخش ایران را به دست آورد.

رجوی از سازمان مجاهدین خلق یک فرقه نظامی ساخت و نیروها را با یک پروسه روانشناسانه مغزشویی نمود تا مراحل این کودتا بدون هیچ مانعی به نفع ماهیت جاه طلبانه رجوی بیانجامد، کودتایی که انحراف در اصول، خط مشی، مبارزه و استراتژی، تنها جزئی از آن به حساب می آید. بعد از شکست نهایی و به نابودی کشاندن هزینه های کلانی از امکانات و نیروهای ایران و هواداران و اعضا سازمان بعد از عملیات فروغ جاودان و پاتک آن عملیات مرصاد، رجوی که کاملاً شکست خورده و مأیوس شده بود برای عدم پاسخگویی به جنایاتش در برابر اعضا و هوادارانش تمام اشتباهات شکست هایش را بر دوش اعضا و هواداران گذاشت و اعلام کرد علت عدم پیروزی در جنگ آخر “عدم پایبندی و اعتقاد و ایمان قلبی به شخصی مسعود رجوی” می باشد.

رجوی با شروع جدیدی از شستشوی مغزی در تشکیلات و تکمیل کردن سازمان به فرقه پروژه سخت و سنگینی را برای اعضا آغاز نمود.

مسعود رجوی با آوردن طلاق های اجباری (با کد بند الف ) در سازمان تلاش کرد مردان و زنان را از هم جدا و مانع اتحاد آن ها شود و با از هم پاشیدن کانون گرم خانواده مانع جدا شدن زنان و مردان از سازمان شود تا بدین وسیله از موج ریزش و فروپاشی سازمان و در نهایت نابودی و تنها ماندن خودش جلوگیری کند.
مسعود رجوی با سوء استفاده از روان شناسی و بحث ستم تاریخی این برگ را به نفع سیاست و حقه جدید خود به بازی گرفت. مسعود رجوی با کودتای ایدئولوژیک خود که اصرار کرد آن را در قالب انقلاب ایدئولوژیک به خورد نیروها دهد.

وی با طراحی بحث های روان شناسی و مغزشویی بر روی اعضا به ویژه زنان سرگرمی جدیدی را آغازنمود که نام آن ها را بندهای انقلاب نامید. بندها ی مختلفی که مهمترین آن ها شامل:

بند دال = هژمونی زنان (تمام مردان سازمان به استثناء مسعود رجوی باید هژمونی و رهبری زنان و فرماندهی آن ها را بپذیرند این امر را بایستی یک امر ایدئولوژیک محسوب کنند)

بند ب = برای زنان هر عشقی به جز عشق مسعود رجوی ممنوع و زنان باید خود را محرم مسعود رجوی بدانند همچون مریم که همسرش را طلاق داد و به عقد و ازدواج مسعود رجوی درآمد و برای مردان تمام زنان عالم از جمله همسرشان و هر عشقی برای آن ها ممنوع است.

خلاصه کنم مسعود رجوی در یک پروسه طولانی، مستمر و سنگین مغزشویی فرقه اش را با مرور زمان گذراند. وی با سوء استفاده بی نظیر از زنان در سازمان تلاش کرد آن ها را به بردگان معشوقه خودش تبدیل کند و مردان سازمان را اسیر این بردگان نمود. به شکل و صورتی که در دیگ های جوشان مغزشویی نوین با الگو قرار دادن دیگ های تاریخی آدم سوزی هیتلر، رجوی روی دست هیتلر بلند شد. زیرا هیتلر جسم و فیزیک یک سری انسان ها را در کوره های آدم سوزی ریخت و خاکسترنمود ولی رجوی با سنگدلی و شقاوت بی مانندش عواطف انسانی و خانوادگی و عشق به همسر و فرزند و خانواده و فامیل را در پروسه ای طولانی سوزاند رجوی بی رحمانه حتی کلمه مهرطلب “بچه” را در فرقه اش تغییر داد و”خرچه” نامید به این دلیل بود که مژگان پارسایی به اصطلاح “جانشین رهبری” در دیگ های خواهران فرقه، با تمسخرمی گفت “خرچه” را کنار بگذارید و عشق رهبری را جانشین آن کنید!!!

تفاوت مسعود رجوی با هیتلر در این بود که، هیتلر درون و بیرونش یکسان عمل می کرد هیچ پنهان سازی نداشت ولی رجوی با بزدلی و مفت خوری بی مانندش خود را مخفی کرد و مریم رجوی و دیگر زنان را به وسط میدان به تبعیت از رجوی کشاند. وقتی می گویم کشاند به واقع کشاند با هرضرب و زور و حیله و نیرنگی که می توان در دنیای کهن و نوین سراغ گرفت رجوی به کارگرفت. وقتی مفسران به شگرد ها و سیاست های رجوی می گویند خیمه شب بازی و شعبده بازی، بیهوده نمی گویند زیرا همه حقه ها را رجوی آزمود تا خودش را از پاسخگویی و محاکمه تاریخی در ببرد.

رجوی با بی رحمی اعضا را به خودسوزی کشاند و در پروسه های مختلف به اعتصاب غذا کشاند و برای فریب آن ها از خاطرات زندان خود و اعتصاب غذا و تمایلش به نان خشک در زندان های شاه می گفت تا با این وسیله اعضا را فریب دهد و مجاب به اعتصاب غذا برای رسیدن به اهداف خودش کند.

از آنجایی که همواره سیاست های رجوی با شکست رو به رو می شد، همیشه هزینه را از اعضا فرقه می گرفت، تنها راه برای رسیدن به اهدافش خشونت، اعتصاب غذا و خودسوزی اعضا و هواداران بود تا بدین وسیله اذهان را بفریبد و چند صباحی دیگر به عمر ننگین خود ادامه بدهد.

وقتی من ویدیوی خیمه شب بازی انتخاباتی جدید رجوی و صحبت های زهرا مریخی به عنوان مسئول اول فرقه رجوی را دیدم، زهرا مریخی این الینه شده مریم و مسعود به اعضا فرقه می گفت نبایستی مفت خوری کرد. دقیقاً همان جمله مسعود، رجوی خودش غرق مفت خوری و انگل منشی بوده و هست ولی به اعضا می گوید این شما هستید که باید مفت خوری نکنید و هزینه سنگین برای رسیدن به اهداف مرا بدهید.

زهرا سادات میرباقری

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31382

نقض اولیه ترین حقوق بشر توسط مریم رجوی و فرقه اش (نامه ای به رادیو فرهنگ فرانسه)ا

 Mirbaqeri_Zahra_2017_1زهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، چهاردهم سپتامبر ۲۰۱۷:… نقض حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان در سازمان مجاهدین فراوان می باشد. من خلاصه به مواردی از آن اشاره کردم تا در فرصت های بعدی این بحث را تکمیل نمایم. مریم رجوی خود اولین قربانی الیناسیون فرقه ای خطرناک، توسط مسعود رجوی می باشد که اکنون مسعود رجوی در پناهگاهی پنهان شده و فرماندهی عملیات تروریستی … 

زهرا معینینامه سرگشاده به والری کروا خبرنگار رادیو فرهنگ فرانسه (از مریم رجوی نپرسیدید؟!)ا

حمیرا محمد نژادنامه سرگشاده خانم حمیرا محمد نژاد به خانم والری کروا خبرنگار رادیو فرهنگ فرانسه

لینک به منبع

نامه به رادیو فرهنگ فرانسه  Radio France Culture
(نقض اولیه ترین حقوق بشر توسط مریم رجوی و فرقه اش)

انجمن نجات مرکز تهران ۲۳ شهریور ۱۳۹۶

نامه ام را با سلام به کشور دوست فرانسه و رادیو فرهنگ فرانسه آغاز کنم.

اینجانب زهرا سادات میرباقری عضو سابق شورای رهبری سازمان مجاهدین (مریم رجوی) هستم، مدت ۲۳ سال از جوانی و بهترین سال های عمرم در سازمان مجاهدین خلق نابود شد. پس از مواجه شدن با دروغ، حقه و دیکتاتوریِ وحشتناک تشکیلاتی در سازمان تروریستی مسعود رجوی بعد از تحمل شکنجه های فیزیکی و روحی سختی توسط فرقه رجوی علیه من و بعد از طراحی و اقدام به چهار بار فرار از این سازمان مریم، نهایتاً در طراحی و اقدام چهارم موفق به فرار از این سازمان شدم و با گرفتن پناهندگی در اروپا به عنوان فعال حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان فعالیت می کنم.

از موضوع مصاحبه شما با خانم مریم رجوی مطلع شدم. از آنجا که کشور فرانسه مشهور به مهد دمکراسی است درخواستم این است که بتوانم با حق آزادی بیان حرف هایم را در زمینه وضعیت زنان در سازمان مجاهدین خلق که مریم رجوی آن را دنبال می کند، به طور خلاصه در رادیو فرهنگ بیان کنم. همچنین خلاصه ای از واقعیت هایی که بیست و سه سال با آن دست و پنجه نرم کرده ام؛ هم برای خودم و هم برای دوستانم در سازمان مجاهدین.

مشتاق هستم قبل از آن مختصری به موضوع زنان، دیدگاه ها و واقعیت های تلخ عملکرد و پراتیک مریم رجوی در بحث زنان بپردازم.

در سازمان مریم رجوی معروف به سازمان مجاهدین خلق من به عنوان یک بانو از حداقل حقوق انسانی که در پست ترین جامعه ها به رسمیت شناخته می شود محروم بودم و اکنون نیز بقیه زنان از این حداقل حقوق در سازمان محروم هستند که در زیر موادی از آن را برمی شمارم:

۱- حق مادر شدن نداشتیم.
۲- حق ازدواج و تشکیل خانواده نداشتیم و هر عشقی ممنوع بود. ما محکوم بودیم که فقط عشق به مریم و مسعود رجوی را داشته باشیم.
۳- حق انتخاب لباس و رنگ آن را نداشتیم، یعنی ما فقط مجاز به پوشیدن لباس سخت نظامی با رنگ سبز و یا خاکی بودیم. داشتن لباس لطیف و نرم با رنگ های شاد اکیداً برای ما زنان به استثناء مریم رجوی ممنوع بود.
۴- حق مطالعه آزاد، انتخاب کتاب و نشریه برای مطالعه نداشتیم.
۵- حق گوش دادن به رادیو و مخصوصاً رادیوهای مختلف از جمله رادیو فرهنگ فرانسه و… نداشتیم.
۶- حق تفریح و سرگرمی نداشتیم.
۷- هیچ زنی مجاز به برداشتن روسری و حتی بیرون گذاشتن بخشی از موهای خود را نداشت، مستمر با تذکر تشکیلاتی مواجه بودیم که روسری های خود را محکم ببندیم.
۸- حق دیدار با پدر، مادر، خواهر، برادر و هیچ یک از اقوام خود را نداشتیم.
۹- حق استفاده از اینترنت نداشتیم.
۱۰- حتی رفتن به پمپ بنزین ها جداسازی، و مردانه و زنانه شده بود.

بارها و بارها شخص مریم رجوی به زنان تشکیلاتش گفت: “شما هیچ حقی در سازمان من ندارید فقط حق فدای یک جانبه و خالصانه جسم و روح خود برای من و مسعود رجوی را دارید!!”

من یک شاهد از مناسبات به غایت عقب مانده و قرون وسطایی وحشتناک درون تشکیلات سازمان مریم رجوی که به یک فرقه خطرناک تبدیل شده است می باشم و در هر کجای جهان آماده گواهی بر این دیکتاتوری وحشتناک تشکیلاتی و فرقه ای هستم. من به دلیل اعتراضات متعدد نسبت به این تشکیلات با صلیب سرخ به نمایندگی لورن سوژی (در پایان حکومت صدام حسین و حضور آمریکا) در عراق مصاحبه کردم، اسناد آن حتماً در صلیب سرخ وجود دارد. در سال ۱۳۸۹شمسی بعد از فرارم در بغداد با ۳۲ رسانه، تلویزیون ها و رادیوها به ویژه رادیو فرانسه مصاحبه داشتم. همچنین رادیو فرانسه نیز گزارشی از مصاحبه من منتشر نمود. زهره قائمی از فرماندهان مریم رجوی در قرارگاه اشرف واقع در استان دیالی عراق پیام مریم رجوی را به اعتراضات من داد و گفت: “ما برای خود بریده ایم که تو بمیری.”

آری این مریم رجوی واقعیش برای زنان مرگ، اختناق، سرکوب، زنجیر، بردگی و بندگی مفرط می باشد. زنان و دخترانی که در سازمان مجاهدین خلق به فرمان مریم رجوی به خودکشی کشیده شدند مرجان اکبری، محترم بابائی، مینو فتحعلی، مهری موسوی و… زنان و دخترانی که در سازمان مریم شکنجه شدند: مارینا سراج، محبوبه ابوفاضلی، زهرا میرباقری، مهری موسوی، مینو فتحعلی و…. هستند.

نقض حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان در سازمان مجاهدین فراوان می باشد. من خلاصه به مواردی از آن اشاره کردم تا در فرصت های بعدی این بحث را تکمیل نمایم. مریم رجوی خود اولین قربانی الیناسیون فرقه ای خطرناک، توسط مسعود رجوی می باشد که اکنون مسعود رجوی در پناهگاهی پنهان شده و فرماندهی عملیات تروریستی و سیاست های تروریستی و خشونت طلبانه فرقه و سازمان مجاهدین را کنترل و فرماندهی می کند. به امید روزی که من با حقوق مساوی دمکراسی، پاسخگوی مریم رجوی در یک مناظره تلویزیونی در هر کجای جهان از جمله در فرانسه باشم. پیشاپیش تشکرمی کنم.

– رونوشت به رادیو فرهنگ و سایر رسانه ها و مطبوعات.

زهرا سادات میرباقری

(پایان)
*** 

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIبزک مریم رجوی بعنوان “فعال حقوق بشر” مصداق دقیق انتخاب ابزاری غلط برای کاری غلط تر است

جنایات داعش و مجاهدین یکی است؛ آتش زدن انسانها توسط رجوی و بغدادی

هشتم مارس روز جهانی زن یادواره ی تمام زنان مظلوم دنیاست

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31330

نامه سرگشاده به زهرا مریخی و بدری پور طباخ 

 Mirbaqeri_Zahra_2017_1زهرا سادات میرباقری، صفحه فیسبوک، دهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  یاد روزی افتادم که در درمانگاه ن پارسیان بستری بودی ، آری به فرمان مسعود و بی خبر ترا بالای قله خالی و تهی ازجنسیت برده بودند!!!. بدری ،یادت هست بعد از عمل زنانه ، اولین کسی که بتو زنگ زد مسعود رجوی بود ( خوب ناموسش بودی آنهم در مداربالا!!) و بهت تبریک گفت و گفت تبریک بدری، بالای قله رفتی.(ها ها ها این قهقهه سنگدلانه مسعود … 

رویا درودی آلبانیچرا رویا دررودی درگذشت؟ (نام وی در لیست زنان مقطوع النسل فرقه رجوی بود)

لینک به منبع

نامه سرگشاده به زهرا مریخی و بدری پور طباخ

*به بهانه همردیفی زهرا مریخی ومعاونت مسئول اولی بدری پورطباخ .

با سلام زهرا و بدری! مرا که بی شک فراموش نکرده اید، در حرفهای دلم در ماه های قبل از فرارم از سازمان مجاهدین و بعد از فرار در مصاحبه هایم در آلمان، همچنین در سایت های اینترنتی و مقالاتم، بر اساس تعهدم به افکار عمومیِ ملت کبیر ایران و مردم جهان، و برای روشنگری این نسل و نسل آینده و همگان گفته بودم، کمترین وظیفه انسانی من اینست که از مناسبات پنهان و آشکار فرقه رجوی بگویم و سکوت نکنم.

در این نامه خطابم به شماست، زیرا که از مسئولینم در ستاد پارسیان بودید، من در ستاد داخله بودم یادتان هست؟ تلاش می کنم خلاصه بگویم .

ابتدا جا دارد یادی از مسئول مستقیمم در آن سالها بکنم، آه! صدیقه مجاوری را می گویم که در “آتش به فرمان” که از طرف مسعود و مریم رجوی گرفتید سوزاندید!. خوب، باید بگویم سوزاندی، چرا که بدری، تو که مسئول مستقیم صدیقه خدا بیامرز بودی، فرمان را در سلسله مراتب تشکیلاتی سازمان به صدیقه منتقل کردی.

شاید بگویی در حضور زهرا مریخی بود. در واقع تفاوتی نمی کند به هر روی تو مسئول مستقیم صدیقه بودی.

انتخاب مسئول اول در سازمان مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی

بدری، وقتی خبر همردیف مسئول اولی شما را شنیدیم (شاید دلخور بشوی که من خواهر خطابت نمی کنم زیرا این کلمه برای سلسله مراتب یک اشل محسوب می شود!)، یاد روزی افتادم که با مریم رجوی و چندین نفر بودیم که به ملاقات تو آمدیم، در درمانگاه نسبتا شیک و جدید پارسیان بستری بودی، آری به فرمان مسعود و بی خبر، ترا بالای قله خالی و تهی از جنسیت برده بودند!!!.

بدری، یادت هست بعد ازعمل زنانه، اولین کسی که بتو زنگ زد مسعود رجوی بود (خوب، ناموسش بودی آنهم در مداربالا!!) و بهت تبریک گفت و گفت تبریک بدری، بالای قله رفتی، ها ها ها… (این قهقهه سنگدلانه مسعود است که همه ما بویژه بانوان تشکیلات سازمان با آن آشنا هستیم وغالبا متنفر از آن).

قهقهه مسعود از این بود که بدلیل مقطوع النسل شدن زنان، دیگر برای ابد زنان در زنجیر بردگی او می مانند و تکان نمی خورند و دیگر هیچ تهدیدی ندارند و هیچ شاخ و شانه ای در تشکیلات نمی کشند. مسعود می گفت از این به بعد هیچ مردی شما اکبیری ها (زشتها) را نمی گیرد، شما پیر و پاتال و… شدید و بر گردن من مانده اید، شما می خواهید به بیرون بروید و یا به قبل از انقلاب مریم (قبل از دگردیسی سازمان) برگردید که مجدد به مردان سواری بدهید؟ !!

حرفهای زشت و رکیک این پیرمرد بی غیرت مسعود خیانت پیشه خیلی تنفرآور و خجالت آور است که برای حرمت کلمات ادامه نمی دهم .

بدری، متاسفانه بدلیل ِالینه شدن شما (از خود بیخود شدن) در تشکیلات منادیان رهایی زنان، در سازمان مجاهدین رجوی، که ترا مقطع النسل کرده بود و در عمل زنان که روی تو انجام دادند شما سلامتی نسبی بعد از عمل را کسب نمی کردید زیرا قیچی در محل عمل بجا مانده بود و شما تب و عفونت و درد داشتید با عمل مجدد متوجه قیچی شدند و آنرا خارج کردند.

بدری، امیدوارم دلخور نشوی و غُر نزنی که چرا من بحث مربوط به زنان را اینجا در نامه سرگشاده مطرح می کنم.

اولا در جهان پیشرفته کنونی ما، این تابو شکسته است و شما نباید به مانند مرتجعین مذهبی این موضوعات را مطرح کنید که: زشت است! موضوع زنانه است! و نامحرم و از این قبیل موضوعات.

دوماً مجبورم در اینترنت نامه ام را بگذارم که شاید بدست شما برسد و بخوانید، البته خیلی احتمالی است و در جلسه زنان مدار بالا شاید و آنهم با تمسخر و آب و تاب همیشگی نامه ام بدستتان برسد !. پس لطفا پشت بحث نامحرم و جنسیت زنان سنگر نگیرید.

وای بر سنگدلان (مسعود ومریم ) که سلامتی زنان را اینگونه با تحمیق بحث بالا رفتن به قله رهایی و آزاد شدن زنان از غُل و زنجیر جنسیت گرفتند و شما را فریب دادند.

زهرا مریخی و بدری پورطباخ

زهرا مریخی و بدری پورطباخ

راستی زهرا و بدری یادتان هست به بهانه روحی و رفاه زنان شورای رهبری، هرچند گاه X را که قبلاً از مدار بسیار نزدیک مریم بود و در انقلاب پا به پای مریم و شما! جلو نیامد و بقول نسرین (مهوش سپهری) مثل خر نجیب در گِل ماند را مسئولیت می دادید تا به آشپزخانه پارسیان برود و گوجه پلو با جوجه درست کند؟ زیرا با حقه زنانه می گفتید گوجه پلوهای X خوشمزه است و سفره های آنچنانی برای فریب و سرگرمی زنان شورای رهبری (که مردان تشکیلات رنگ وبوی آنرا هم نمی دیدند) پهن می کردید!

تز مسعود این بود که برادران سازمان فقط باید خار بخورند و بار ببرند و گرنه خراب و فاسد می شوند (نافرمان می شوند و از تشکیلات فرارمی کنند)، و در سخنرانی رجوی دی ماه ۱۳۸۹ که به صورت کال کنفرانس بود (سالن اجتماعات قرارگاه اشرف) گفت: حق برادران فقط چهار “ت” در تشکیلات است (تیغ، تبر، تپانچه…).

وای بر سنگدلی مسعود رجوی که منادی جامعه بی طبقه توحیدی و عدالت اجتماعی بود ولی در داخل تشکیلات کوچکش ظالم و شمر ابن ذی الجوشن نسبت به مردان بود… خلاصه در آخر سور زنانه شورای رهبری!!! هدایایی می دادند .

راستی مریم رجوی زنان شورای رهبری را مشغول و سرگرم خوردن و شکم چرانی کرد و لباس های غیر متعارف لایه های پایین تر را به آنها بخشید! و دیگر تبعیض های مثبت که تز مسعود بود ولی هویت انسانی آنها را گرفت و حتی به جسم و جنسیت آنها رحم نکرد و زنان را مقطوع النسل کرد، که تا ابد به خیال خام برده و بنده او باشند.

خلاصه اینجوری مشغول تباه کردن عمر و زمان خود بودیم .

مریم رجوی همیشه به بانوان تشکیلات می گفت “مادِ” شما یعنی جنسیت زنانه و خوی زنانه و ماده شما باید همواره در شیشه برود و درش بسته شود و گرنه زبانه می کشد و تشکیلات رجوی را درهم می ریزد.
مریم در بحث دیگر برای فرار نکردن زنان از تشکیلات فرقه می گفت آخر کجا می خواهید بروید اینجا همه چیز شما تامین است، پدر و مادر شما با این سن بالا و انبوه بیماری و فرسودگی دیگر شما را نمی پذیرد. و برای فریب بانوان و دختران جوانتر می گفت شما از تشکیلات بیرون بروید فاسد و معتاد می شوید. اینجا شما را روی بورس و صحنه می بریم و خواسته های بلند پروازانه شما را راضی می کنیم (معاون مسئول اول و… می کنیم).

آری بدری و زهرا، صرفا برای سرگرمی و گذران زندگی خود، مسئول اول و معاون، همه بازی و پوشال است. خود بهتر می دانید هر زنی به نوبت در تشکیلات رجوی یک زمان مصرف دارد. هشدار که اینگونه بودن، خیانت بزرگی است که با شوهای تبلیغاتی جوانان را بفریبید و با وطن فروشان و دشمنان میهنِ و یک ملت کبیر، وارد معامله و معاشقه شوید. این نوع زندگی، انگلی و بس نفرت آوراست، هشدارمی دهم ماهی را هر زمان از آب بگیرید تازه است و در تاریخ می توانید “حُری” دیگر باشید. از این فرقه خیانت و جنایت پیشه و وطنفروش هرچه زودتر فاصله بگیرید و دنیای جدید آزادگی برای خود و دوستان تشکیلات استارت بزنید. 
به امید آن روز!

زهرا سادات میرباقری

۱۹ شهریور ۱۳۹۶

(پایان)

*** 

رجوی، بیمار جنسی عقب مانده

Ashamed of your Leader? Silencing the victims of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult, PMOI, NCRI …) to promote Maryam Rajavi

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30889

مقایسه تطبیقی زندان پاپیون و قرارگاه فرقه رجوی 

Zahra_Mirbagheri_MEK_Rajavi_Cult_ex_member_3زهرا سادات میرباقری، صفحه فیسبوک، پانزدهم اوت ۲۰۱۷:…  مسعود رجوی در یکی از نشست های کال کنفرانس صوتی در قرارگاه اشرف در سالن اجتماعات به یکی از جوانانی که با رؤیای آزدای و عدالت اجتماعی به این قرارگاه آمده بود و در پشت میکروفون قرارگرفت گفت: “شنیده ام که این قرارگاه را با فیلم پاپیون مقایسه کرده ای و می گویی چشم انداز برای خروج از این قرارگاه تیره و تاراست!” رجوی با تلاشی مکارانه … 

ابراهیم خدابنده زهرا میرباقری انجمن نجاتبرگزاری همایش “نقد درون گفتمانی فرقه رجوی” توسط انجمن نجات سیستان و بلوچستان

لینک به منبع

مقایسه تطبیقی زندان پاپیون و قرارگاه فرقه رجوی

زهرا سادات میرباقری – ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

به بهانه ۸۰ سالگی داستین هافمن در فیلم پاپیون.

زهرا سادات میرباقری: مقایسه پاپیون با قرارگاه اشرف در عراق مجاهدین خلق

فیلم سینمایی پاپیون- Papillon – پروانه، شاهکاری قدرتمند و بی نقص سینمای جهان در ژانر درام و جنایی، اثرفرانکلین جی. شافنر و بر اساس کتاب پاپیون (زندگی نامه واقعی و تکان دهنده هِنری شاری یر) با بازی شگفت آور استیو مک کوئین (در نقش پاپیون) و داستین هافمن (در نقش لوئیس) است. شاهکار پاپیون درامی است در ستایش آزادی و پاسداری از ارزش های اخلاقی (دوستی، محبت، انسانیت، جوانمردی) که قلب و روح آدمی را تسخیر می کند.

فیلم پاپیون را اولین بار در سال ۱۳۶۱ به پیشنهاد برادر بزرگم و به همراهی آخرین خواهرم در یکی از سینماهای تهران دیدم. من و خواهرم با عشق زیادی که نسبت به برادرم داشتیم، خوشحال از حضور و سرپرستی او، با انگیزه و علاقه این فیلم جذاب را که یک شاهکار بود دیدیم.

من در آن سال ها یک آرمانگرای انقلابی بودم و به دنبال درهم ریختگی سیاسی کشورم، در فروردین ۱۳۶۵ با رؤیای جامعه ی عدل علی و آزادی انسان و مبارزه با ظلم و بردگی به قرارگاه اشرف رفتم.

آنچه که من در قرارگاه اشرف (پادگان فرقه رجوی در عراق) با آن دست و پنجه نرم کردم و با آن رو به رو شدم داستان دراماتیک طولانی بود که از سن ۲۱ سالگی، ۲۳ سال از عمر و جوانی مرا در خود فرو برد.

این داستان دراماتیک که بردگان اسیر بردگان بودند طولانی و نیاز به تهیه یک کتاب دارد. دیکتاتوری مسعود رجوی (آن هم از نوع دیکتاتوری نوینی که تئورسین آن خودش بود) با سوء استفاده از نامِ خدا، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، عشق و مذهب قرارگاه اشرف را تبدیل به جهنم نوین انسان و بردگی جدید نمود.

دردناک آن است که این دیکتاتوری در مرحله ای از تاریخِ این قرارگاه با چاشنیِ آزادی و عدالت اجتماعی و تبعیض مثبت برای زنان اعمال می شد. آری با عنوان تبعیض مثبت برای زنان؛ زنان را برده ی مسعود رجوی و مردان را بردگان زنان کردند یعنی “بردگان اسیرِ بردگان” داستان پیچیده هزمونی زنان و بند “دال” با تئورسینی دیکتاتور مسعود رجوی بود.

وقتی فیلم پاپیون را مجدداً می دیدم صحنه شلیک به زندانی فراری مرا به یاد شکنجه ی منتقدین و مخالفین از مردان و زنان به نام های مارینا سراج (فاضله)، محبوبه ابوفاضلی و…. همچنین به قتل رساندن مرجان اکبری، مینو فتحعلی و مهری موسوی و… با شیوه های مکارانه و اختناق بی مانند و نوین رجوی در اردوگاه های فرقه انداخت.

با دیدنِ صحنه ای از فیلم پاپیون که در آن بردگانِ زندانی تبدیل به شکارچیان انسان در “اردوگاه مرگ” به فرمان شده بودند و مأمور “اردوگاه مرگ” در حال شلیک تیر خلاص به زندانی در حال فرار بود؛ من به یاد شکارچیان انسان که مأموران رجوی بودند افتادم اما به شکلی متفاوت، با استفاده از شیوه های نوین و با زدن آمپول های بیهوشی و نامتعادل کردن فرد و مکرهای دیگر که مانع فرار فرد از “شهر مرگ” فرقه می شد.

شرح هر یک از تصاویر زیر، نگارش مقالات و کتاب های زیادی را می طلبد.

زهرا سادات میرباقری: مقایسه پاپیون با قرارگاه اشرف در عراق مجاهدین خلق

زهرا سادات میرباقری: مقایسه پاپیون با قرارگاه اشرف در عراق مجاهدین خلق

زهرا سادات میرباقری: مقایسه پاپیون با قرارگاه اشرف در عراق مجاهدین خلق

زهرا سادات میرباقری: مقایسه پاپیون با قرارگاه اشرف در عراق مجاهدین خلق

محبوس کردن انسان های زیادی از زنان و مردان در قرارگاه اشرف توسط سران فرقه در طی سال های طولانی؛ انسان های دربند را مجبور به طرح نقشه فرار و اجرای آن نموده بود که این گریزها همچنان ادامه دارد. من خود یک فراری انقلابی و موفق از این اردوگاه سیاه هستم.

مسعود رجوی در یکی از نشست های کال کنفرانس صوتی در قرارگاه اشرف در سالن اجتماعات به یکی از جوانانی که با رؤیای آزدای و عدالت اجتماعی به این قرارگاه آمده بود و در پشت میکروفون قرارگرفت گفت: “شنیده ام که این قرارگاه را با فیلم پاپیون مقایسه کرده ای و می گویی چشم انداز برای خروج از این قرارگاه تیره و تاراست!”

رجوی با تلاشی مکارانه سعی می کرد مسبب وضعیت تیره و تار قرارگاه اشرف را به گردن لشگرکشی و حمله آمریکا به عراق بیاندازد.

با آن که در اردوگاه وحشتناک فیلم پاپیون، انسان هایی مشغول طراحی برای فراربودند اما هدف و تبلیغ آشکار و نهان این اردوگاه واضح بود یعنی همان ظلم و شکنجه و سیاهی وحشتناک. در حالی که در اردوگاه اشرف که شهر آرمانی مسعود رجوی بود همه چیز پنهانی، متناقض، تئوریزه شده با رنگ و لعاب انقلابی و مذهبی، با شعار آزادیخواهی و مبارزه با ظلم بود.

مأموران اردوگاه مرگ در فیلم پاپیون؛ مردان نظامی و تفنگ به دوشی بودند که خود شکارچیانی خود فروخته و زندانی بودند اما مأموران مرگ در اردوگاه های مخوف رجوی مردان و زنانِ انقلابی دیروز و تحمیق شده ی امروز هستند به ویژه زنان ارشد شورای رهبری.

این فرقه؛ فریبی نوین در تاریخ ایران زمین است که انسان های زیادی را در گذشته، حال و آینده درگیر طراحی برای فرار از اردوگاه های آن نموده است، یک روز در قرارگاه اشرف روز دیگر در لیبرتی و اکنون در تیرانا – آلبانی.

اینک انسان های بسیاری در حال طراحی نقشه برای رهایی از چنگال فرقه رجوی هستند. به امید پیروزی و آزادای همه ی بردگان از چنگال خونریز فرقه رجوی.

لینک قسمتی از فیلم پاپیون در یوتیوپ:

(پایان)

***

همچنین:

 • زهرا سادات میرباقری، شانزدهم دسامبر ۲۰۱۵:… بعد از بازی های نمایشی با این لایه، مسعود رجوی به مژگان گفت روی تابلو بنویس: “ناموس یا بی ناموس مسله اینست دیگر هیچ” آری مسعود برای مغزشویی و تهدید بانوان این لایه می خواست دل ما را خالی کند. او می گفت اگر با من مخالفت کنید بی ناموس هستید و تکل

  مزدا پارسی، انجمن نجات، مرکز فارس، بیست و دوم اکتبر ۲۰۱۵:… به محض اینکه، مسئولانش روی خود را برگرداندند، او دری را که در کنار در اتاق دکتر بود باز کرد . در به راهرویی باز می شد. تمام طول راهرو را دوید. در انتهای راهرو در دیگری بود که به سالنی باز می شد، باز هم دوید ، به سوی پنجره ای ، خوش شانس بود

  زهرا سادات میرباقری، هفتم مارس ۲۰۱۵:…  من (زهرا میرباقری) که ۲۳ سال در این فرقه مخرب در اسارت بودم، لیستی از حدود ۱۰۰ زن داخل فرقه منتشر کردم که بر روی آنها عمل خارج کردن رحم و تخمدان ها انجام شده است. در دوران اسارت در فرقه، بارها مریم و مسعود رجوی شخصاً برای من پیام دادند

  زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز فارس، بیست و سوم فوریه ۲۰۱۵:…  در قسمت های پیشین این مقاله موضوع حجاب اجباری و ابعاد دیگری از اجبارات و دروغ را در تشکیلات فرقه رجوی مورد بررسی قرار دادیم. اما ببینیم موضع گیریهای مریم رجوی در برابر زنان فرمانده و بویژه مردانِ مناسبات و تشکیلات .

  مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز فارس، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۵:…  در قسمت اول و دوم این مقاله موضوع حجاب اجباری و زوایایی از اجبارات و دروغ در تشکیلات فرقه رجوی را مورد بررسی قرار دادم. اکنون می خواهم به ابعاد دیگری از دروغ های مریم رجوی در موضع گیری های جها

  زهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز فارس، چهاردهم ژانویه ۲۰۱۵:… مریم رجوی که مدعی “برابری برای زنان و از جمله برابری درآزادی ها و حقوق اساسی زنان” است، خودش حجاب اجباری را در تشکل فرقه ای مجاهدین روی زنان اعمال می کند. وی که مدعی آزادی ها برای زن و مرد است، در تشکیلات خارجه سازمان (آلبانی-فرانسه) و همچن

  مریم رجوی درخواست سلاح از امریکازهرا سادات میرباقری، صفحه فیسبوک، هفتم ژانویه ۲۰۱۵:…  همچنان که مسعود رجوی تحت عنوان “سخنگوی مجاهدین” این موضع را تکرار کرده و یادآور می‌شود، در سال ۱۳۶۷ هم خود او بود که به زندانیان مجاهد، اجازه نداد تا نفی عضویت کنند و باعث کشتار آ

  mirbagheri03012015زهرا سادات میرباقری، صفحه فیسبوک، سوم ژانویه ۲۰۱۴:…  من به مدت ۲۳ سال که در تشکیلات این فرقه مخرب بوده ام فقط مجاز بودم از فرم پوشش سبزرنگ با جنس زبر و روسری سبز استفاده کنم. حجاب اجباری حتی در مکانهایی که فقط زنان حضور داشت

  زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز فارس، سی ام دسامبر ۲۰۱۴:…  آیا یادت هست با خط و خطوطی که مسعود رجوی (کسی که خود را ناموس وی می خواندی) به تو داده بود، با من چکارکردی؟ آیا بیاد داری مرا در حالی که بیمار بودم با روش فاشیستی از خوابگاه به محل نشست آشین ها (زنان شورای رهبری لایه دوم – ش

  زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، هجدهم دسامبر ۲۰۱۴:… در واقع ”داعش“ و سایر گروه های بدنام مشابه مثل القاعده، النصره، بوکوحرام و…، دقیقاً با شیوه های مطلق گرایانه رجوی عمل کرده و می کنند با این اختلاف که مسعود رجوی در اروپا برای تبلیغ جهت بدست آوردن حمایت و پول از دولت ه

  زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، نهم دسامبر ۲۰۱۴:…  اول اینکه معلوم نیست بعد از کشته شدن زهره قائمی که مسئول «ستاد اجتماعی مجاهدین درداخل کشور» بود، چه کسی را ولو به صورت فرمالیستی، به فرماندهی چنین ستادی منصوب کرده اند؟! دوم اینکه ظاهراً این ستاد کذایی آنقدر پوشالی و ب

  زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و سوم نوامبر ۲۰۱۴:… باید به رجوی ودستگاه سرکوب وشکنجه اش گفت زهی خیال باطل، شما فقط اسیران لیبرتی را درچنگال خود دارید اگرلحظه ای دست ازشستوی مغزی ودربند کشیدن آنها بردارید وبگذارید آنها آزادانه فکرکنند ویک نامه ازخانواده ودوستان

  زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، دوازدهم نوامبر ۲۰۱۴:… برای اینکار با کنترل تشکیلات از یکی ازمادران بنام مادر باباخانی [این پیرزن مادرمرضیه باباخانی است که به دستوررجوی درخودسوزی بدلیل دستگیری مریم رجوی درپاریس شرکت کرد،این پیرزن شدیدا مغزشویی شده است] استفاده نمودم

  زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و هشتم اکتبر ۲۰۱۴: …  رجوی حتی کتاب راه حسین را که از تالیفات یکی از بنیانگذاران سازمان بود و بعد از انقلاب به نیروها آموزش داده می شد ، را دراین اواخر ناقص می دانست چون به خودش ختم نمی شد !!. چون وی ازسال ۶۴ که خود را بعنوان رهبر ایدئولوژ

  زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و هفتم اکتبر ۲۰۱۴: …  رجوی جنایتکارمعلوم است مثل همیشه مسئولیتی دربرابرواقعیتهای بیرون اسارتگاه لیبرتی احساس نمی کند وبرایش عواطف وجان اسیران لیبرتی بویژه زنان مهم نیست ،رجوی درجریان عدم تخلیه اشرف درپیام داخلی به ما می گفت من چهر

  زهرا میر باقریزهرا سادات میر باقری، انجمن نجات، مرکز تهران، شانزدهم اکتبر ۲۰۱۴: … ماده افزوده به آئین نامه شورا درباره استعفا در ادامه سیاست های خفقان آور و ضد دمکراسی فرقه رجوی می باشد آنچه که ده ها سال است در مناسبات خلافت اسلامی رجوی و فرقه ای سازمان در اشرف و لیبرتی داشته و دارد اکنون در شورا گ

  صرافپور میرباقری 2نقل از صفحه فیسبوک آقای حامد صرافپور، چهاردهم اکتبر ۲۰۱۴: … با توجه به آنچه گفته شد، من و زهرا تصمیم گرفته ایم برای ادامه تلاش های خود و برای زندگی کردن، ایران را برگزینیم. لذا هر دو آگاهانه از امتیازات موجود در اروپا دست کشیده و در ایران زندگی خواهیم کر

  زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و هشتم سپتامبر ۲۰۱۴: …  باید گفت همین فرقه رجوی بودند که ازداعش تحت نام عشایر انقلابی پشت سرهم در سایت های خوداخبار پیروزی درج می کردند چرا آن موقع سکوت پیشه کرده بودید ؟! زمانیکه داعش درموصل ودردیگر مناطق عراق را تصرف می کرد ،اماکن مذهبی وتاریخی

  زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، هفدهم سپتامبر ۲۰۱۴: …  رهبری مسعود رجوی مناسبات سازمان را به اختناق وبی اعتمادی مطلق و آزادی کشی وستم بویژه در مورد زنان کرده است . در این فرقه ازدواج و مادر شدن که حق طبیعی هر انسانی است ممنوع است . دراین فرقه ارتباطات خانوادگی والدین ،خواهر،برادر و زن

  زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، یازدهم سپتامبر ۲۰۱۴: …  وزنانی مثل مهری موسوی و مینو فتحعلی که ازشورای رهبری بودند بدلیل اعتراض به مناسبات فرقه ای وجنسی وتجاوزات مسعود رجوی که داشتند با اعمال شکنجه های بسیار وسرانجام با سیانور وروشهای دیگر کشته شدند ،عکس های آنها موجو

  زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، تهران، هشتم سپتامبر ۲۰۱۴: …  مریم رجوی وهمسر فراری اش با شیادی وبی شرمی هر چه تمام تر می خواهند این را در اذهان القاء کنند که فضا سیاسی و حاکمیت دولت جدید عراق به نفع آنها چرخیده و امکان بقاء فرقه را در عراق فراهم کرده است.که این برای مصرف داخلی فرقه و

  زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، تهران، سی ام اوت ۲۰۱۴: … زمانی که من دراین فرقه حضورداشتم وهنوزموفق به فرارنشده بودم،در “ستاد داخله کشور”بودم واین ستاد کارش ارتباطات با داخل وحتی کانال هایی هم با خارج کشورداشت ،دراین شرایط واجراء این برنامه ها برای اینکه به عناصرداخل فرقه وهوادار

  زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، بیستم اوت ۲۰۱۴: …  خانم جین هال لوت عزیز “مشاور ویژه دبیر کل ملل متحد جهت انتقال ساکنان اردوگاه لیبرتی به خارج از عراق” درودهای مرا پذیرا باشید . اینجانب زهراسادات میرباقری کاندیدای شورای رهبری سابق سازمان مجاهدین (فرقه رجوی) بودم و در سال ۲۰۱۱ از بیمارستان عراق جدید

  زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، هفدهم اوت ۲۰۱۴: …،در سایت رجوی بنام ایران افشاگر درتاریخ ۲۴ مرداد فقط چند سطرازطرف سمیه چاپ شده است بقیه نوشته ها کپی نامه های واداشته شده گذشته است که اکثر آنها در زمان حفاظت امریکایی ها دراشرف بوده است .این شیوه رجوی در قبال تمام افشاگریهای خانواده ها

  زهرا میر باقریزهرا سادات میر باقری، انجمن نجات، مرکز تهران، چهاردهم اوت ۲۰۱۴: … همان طورکه در سطور بالا مشخص است رجوی ها علیرغم شعارهای دمکراسی وصلح دوستی که درمجامع وسایتهای خود می دهند دربحث هسته ای ایران و روابط جهانی با ایران با مخالفت های بی وقفه ای که برای توافق هسته ای وبرهم زدن میزمذاکرات هسته ای می کنند، بدنبال ایج

  زهرا میر باقریزهرا السادات میر باقری، انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و هشتم ژوئیه ۲۰۱۴: … در جریان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط جمهوری اسلامی و قبول آتش بس با عراق ،رجوی تحلیل می کرد که صلح با عراق طناب دار جمهوری اسلامی است و زهر آتش بس باعث سرنگونی جمهوری اسلامی می شود . رجوی می گفت زمان ضربه نهایی وزمان سر

  زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهراان، سیزدهم ژوئیه ۲۰۱۴: … این خبرهای مهم وعمیقا درد آور و صحنه های فجیع کشتار و زخمی های کودکان و نوجوانان و سایر اقشار فلسطینی ها برای فرقه رجوی و سایتهایش ارزش کوچکترین انعکاس را نداشت !؟ حتی به اندازه خبر رانش زمین در افغانستان و خبر طوفان

  زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، نهم ژوئیه ۲۰۱۴: … چرا مریم رجوی که نسبت به رانش زمین در افغانستان ورخ دادن طوفان در ایران ودختران اسیر شده نیجریه ای پیام میدهد .اما نسبت به تخریب اماکن مذهبی شیعیان ونیز مراکز مذهبی سنی ها و کلیسا ها توسط داعش که در شهرهای موصل و تلعفر و منطقه حلبیه در نزدیکی تلع

  زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، پنجم ژوئیه ۲۰۱۴: … هرچه زمان می گذرد مریم رجوی ماهیت واقعی فرقه رجوی را برای ما و جهانیان شفافتر و روشنترمی کند ،آری در فرهنگ رجوی ها زمانیکه ازکشتاربیرحمانه مردم کوچه وبازاروشهرهای ایران ، وانفجار بمب ها تحت نام عملیات انتحاری علیه سرپنجه های اختناق آفرین گذش

  Maryam Rajavi terrorist syriaزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و سوم ژوئن ۲۰۱۴: … زهی بی شرمی ازچنین حمایتی ازگروه آدمکش وکین توزوجنایتکاری که طی این سالها که  پرونده ای از کشتارانبوه مردم عراق درانفجارات خیابانها وعملیات انتحاری داشته است . شما به دروغ درسایتها وپیام های خود برای د

  Maryam Rajavi terrorist syriaزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، شانزدهم ژوئن ۲۰۱۴: … رجوی همیشه درنشستها و پیامهای درونی اش می گفت: ” من ماهیتا سرجاده استراتژیک خاورمیانه نشسته ام تا تخم مرغی از بالا بیافتد و من نیمرو بخورم .” رجوی فراری فرصت طلب وخائن به میهن و جنایتکار، پروسه کشتار و شکنجه

  زهرا سادات میر باقری، انجمن نجات، مرکز تهران، دهم ژوئن ۲۰۱۴: … اکنون بعد ازکشتارها وشکنجه های فراوان دراشرف ولیبرتی که مسئول درجه یک آن فرقه رجوی وشخص مریم رجوی است چرا که این مریم رجوی بود که مستمر پیام می داد اشرف باید بماند وبعد خط مسعود رجوی این به اصطلاح رهبر فراری را تبلیغ می کرد که لیبر