داستان عجیب و غریب تاریخ « شورای مرکزی » در مجاهدین

داستان عجیب و غریب تاریخ « شورای مرکزی » در مجاهدین

فرزاد فرزین فرفرزاد فرزین فر، سوئد، سوم نوامبر 2014: … امید است اگر کسی هوادار این سازمان است فقط برای لحظه ای صداقت داشته باشد و اگر تا الان فکر نکرده است لحظه ای اندیشه کند که > چرا مردان قرار نیست در این شورای مرکزی باشند در صورتی که اشاره کردم در سال 72 که من نوشتم مردان هم بودند ؟ چرا مردان حذف میشوند ؟ قرار بود هزار همردیف بشوند چرا عقب گرد کرده اند حالا میخواهند هزار « ش » بشوند …

گزارش کمپ لیبرتی 1Iran Interlink Fourth Report from Baghdad

(با تشکر از آقای فرزین فر، دریافت شد)

داستان عجیب و غریب تاریخ « شورای مرکزی » در مجاهدین

زمانی در سازمان مجاهدین دفتر سیاسی و کمیته مرکزی وجود داشت تا اینکه بعد از شکست استراتژی مجاهدین در ادعای خودساخته و تخیلی صدها بار تکراری مبنی بر سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی ، مسعود رجوی خائن کودتای درون تشکیلاتی را با اسم رمز پوشالی انقلاب ایدئولوژیک درونی و بیرونی بنا نهاد که با دو مشخصه عجیب و فضاحت بار شروع شد که همان ازدواج با مریم قجر که یک شبه همردیف رهبری شد ( مثل همه سیستمهای استبدادی و آنهم به دلیل پذیرش هژمونی جنسی و برده جناب رهبر که همیشه نقش ژنرال مرگ را در درون تشکیلات ایفا میکرد ) و اقدام بعدی حکم اعدام علی زرکش به منظور فرار از شکست ها . و پس از آن ادعای سانترالیسم دمکراتیک که در جزوه های آموزشی این سازمان مطرح شده بود تبدیل به ویترین همیشه فراموش شده پیوست و رجوی و مریم قجر شدند رهبران مادام العمر در نقش های مختلف با ده ها القاب که مختص سیستمهای استبدادی و ضد حقوق انسانی است و بقیه اعضای بی اختیار تبدیل به ابزار یک بار مصرف شدند و نقش برده و رعیت جناب رهبر تاریخ ساز نوک پیکان تکامل را ایفا نمودند

از آن به بعد بطور مداوم کودتای درون تشکیلاتی در این سازمان صورت میگیرد و همان تعداد افراد و اعضای ثابت به عنوان پیچ و مهره های یک ربات نقش عوض میکنند و هر روز با اسامی و عناوین یکسان و ثابت ظاهر میشوند یعنی همزمان عضو به اصطلاح شورای رجوی ساخته ملی مقاومت و شورای رهبری و شورای مرکزی و …. هستند که در دنیای مدرن امروزی جز پوشال چیزی بیشتر نیستند و آنان که ساز و کار زندگی متمدن امروزی را نپذیرفته اند برای جبران خلا شخصیت خود را مشغول میکنند که جز خود فریبی و دیگرفریبی و دگردیسی در تشکیلات این فرقه تروریستی مخوف و ارتجاعی بیشتر نیست

احتمالا سال 1372 بود ( زمانی که در برزخ اشرف بودم ) اجبارا در یک نشست یا جلسه ای رفتم که ویدئوی اطلاعیه شورای مرکزی را نشان میداد و مخاطب من خود خواهد فهمید که در هر حزب و سازمان دمکراتیک و مدرن این اعضا هستند که باید رای بدهند و شورای مرکزی را انتخاب کنند نه رهبر و مریدان پیرامونش که خود هم حق انتخاب شدن را ندارند و بدون هیچ توضیحی گزینش شورای مرکزی انجام شد آنهم به ما نگفتند اسامی شان شامل چه کسانی هستند ؟ .

در قسمتی از این ویدئو جابرزاده از اعضای ارشد این فرقه اطلاعیه شورای مرکزی را میخواند که مریم قجر عضدانلو گفت که این اطلاعیه تصحیح شود که هیچوقت تصحیح نشد و احتمالا هیچوقت هم در رسانه های این فرقه علنی نشد و مریم قجر هم یک ژست توخالی گرفت تا وانمود کند بیشتر از دیگران در این فرقه می فهمد و آن هم اگر میدانستند روزی پای مان به دنیای آزاد خواهد رسید همان اطلاعیه را هم برای مان نمی خواندند تا مایه آبروریزی شود و این را همگی بخوبی میدانند که این اطلاعیه ها و ادعاها توسط سرکرده و گرداننده و رهبر فرقه صورت میگیرد و امثال جابرزاده ها و حتی خود مریم قجر بدون اجازه مسعود رجوی اجازه نفس کشیدن ندارند . آری سازمانی که ادعا میکند نوک پیکان تکامل است حتی نمیتواند یک دست نوشته ساده ( اطلاعیه ) را سر و ته اش را به هم وصله بزند .

اما متن این به اصطلاح اطلاعیه شورای مرکزی ،بنیاد ها و مقتدایان تاریخی سازمان مجاهدین خلق را به پیامبر اسلام و امام حسین و … ربط داده بود و این در حالی بود که در اطلاعیه قبلی که فکر میکنم انتخاب شورای رهبری بود بنیادها و مقتدایان تاریخی خود را حضرت زهرا و حضرت زینب و اشرف ربیعی قید کرده بودند اولا تاریخ را در دو اطلاعیه ساده و ابتدایی به دو بخش و دیدگاه زنانه و مردانه تقسیم کرده بودند دوما باید از این فرقه پرسید شما کجا مجوز از پیغمبر و امام حسین و حضرت زهرا دارید که چنین ادعاهایی میکنید لطفا اسنادتان تان را نشان بدهید و لاجرم پدر و مقتدایتان که صدام حسین بود و بخاطر عوام فریبی پای مذهب را به میان می کشید و از طرفی باید مشخص کنید در تصمیم جنایتکارانه اعلام جنگ مسلحانه 30 خرداد 1360 ( اعلام جنگ داخلی در زمان جنگ برای سهم بردن از قدرت ) آیا اشرف ربیعی و همچنین موسی خیابانی نقش داشتند یا نه و در اینصورت حساب آنها جداست و چون مرده اند نیازی به تقدس و پرستش آنها نیست !

مطمئنم هر کس با خواندن این سطور به بی اهمیت بودن این مسایل نگاه میکند اما وضعیت ما را نگاه میکردید که اسیر در یک فرقه عجیب و غریب در یک مناسبات وحشتناک امنیتی مجبورمان میکردند که همین شورای مرکزی و هر چه رهبر و همردیف و شورای کذایی رهبری و اطلاعیه شان را و … همه ترشحات روانپریشانه این موجودات عقل و شعور باخته را تمجید و سجده میکردیم و با این موضوعات خوش رنگ جنون آمیز تبدیل به موجودات مغز شویی شده میشدند یا بکشند و یا کشته شوند و از زندگی مدنی و ارزش های انسانی چیزی نمی فهمیدند همچنانکه هیچوقت نخواهند فهمید !

حال دوباره می بینیم که این بختک سیاسی یعنی مریم قجر دوباره به فکر احیای این مناسبات پوسیده به دستور مسعود رجوی افتاده است که گویی شخص رجوی از آن اطلاع نداشته است و با شنیدن آن شوکه شده است و غش کرده است ، که همانا تو گویی چه اتفاق تاریخ ساز دیگری در این فرقه افتاده است که مردمان وجود نداشته کرات آسمانی دیگر همه مات و مبهوت شده اند که این بار این نوک پیکان تکامل چه چیز کشاف عجیب و غریب دیگر دارد ؟!

جناب مریم قجر عضدانلو ( که هیچوقت دوست ندارم تو را خانم خطاب کنم چرا که تو لایق این کلمه نیستی و خود توهین به این کلمه است چون کلمه خانم بار حقوقی و انسانی دارد ولی تو یک قاتل هستی ) یادت میآید در نشست عمومی پس از این که چند شبانه روز خواب و آرام نداشتیم در شب آخر هنگام تمام شدن نشست مسعود رجوی خطاب به همان زنان و مردان گفتی که این شما هستید که روسیاه میشوید ( یعنی خیانت میکنید ) نه مسعود ، یادت میآید که انگار پتک سر همه زدید و همه بصورت یک صدای بلند و مانند جیغ زدن گفتند وای ، و همه تعجب کردند که تو چقدر بیشعور و عقب افتاده و عقده ای هستی که بجای تشکر از چند شبانه روز استثمار به آنها وعده رو سیاه شدن و خائن شدن دادی ؟ راستی از کدام هزار اشرف و شورای مرکزی صحبت میکنی ؟

جناب قجر عضدانلو تو وقتی فهیمه اروانی را بجای خودت به عنوان مسئول اول سازمان انتخاب کردی تا شوهرت ترا رئیس جمهور مادام العمر انتخاب کند و وقتی اولین بار شورای رهبری را انتخاب کردی یادت می آید فهیمه اروانی خطاب به همه و مشخصا همان زنان گفت در خانه کس است یکی بس است ، یعنی جامعه فئودالی و عشیره ای ، و آنهم منظورش تو بود . برده داری را راه انداختی ! ، یادت می آید همان به اصطلاح زنان شورای رهبری اشرف نشان همه خود را مثل دوران برده داری کلفت دوم و نوکر دوم معرفی کردند ؟ و بعد همه شدند شکنجه گر ماهر!. کمی از این شیاد بازی ها شرم بکش و همه آن زنان شکنجه گر عضو ویترین شورای ملی مقاومت هستند.

امید است اگر کسی هوادار این سازمان است فقط برای لحظه ای صداقت داشته باشد و اگر تا الان فکر نکرده است لحظه ای اندیشه کند که > چرا مردان قرار نیست در این شورای مرکزی باشند در صورتی که اشاره کردم در سال 72 که من نوشتم مردان هم بودند ؟ چرا مردان حذف میشوند ؟ قرار بود هزار همردیف بشوند چرا عقب گرد کرده اند حالا میخواهند هزار « ش » بشوند ؟ راستی کدام زن ذیصلاح مجاهد خلق جناب خانم و آقا و جناب مجاهد !؟ همان زنی که به پدر و مادر پیر و منتظر و رنجور خود در پشت سیم خاردارهای قلعه وحشتناک اشرف مجبورش کردید بگوید ننگ ما ننگ ما فامیل الدنگ ما !؟ راستی کدام زن ، همان زنی که از ازدواج و حرف زدن و فکر کردن از آن محروم است و از ترس شما جانوران دو پا حق فکر کردن به آن را تدارد !؟ زنی که حق دیدن فرزندانش و خانواداه اش را ندارد و شما همه چیز را جرم کرده اید !؟ موارد اینقدر زیاد است که نه تنها باید گفت شرم بر شما بلکه ننگ ابدی بر مریم قجر و مسعود رجوی و شگنجه گران مجاهد !. راستی کدام زن ، همان زنی که رحم آنها را در آوردید !؟ لاجرم چرا دروغ میگویید آنها که هزار زن نیستند بین هشتصد تا شاید نهصد نفر هستند چرا ذهن روانپریش تان روی عدد هزار گیر کرده است شما اینقدر بیمار هستید که ذهن تان را روی یک کلمه در دو دهه نمیتوانید آزاد کنید و با بازی با این کلمات نمیتوانید دیگر به عوامفریبی تان ادامه بدهید.

راستی همان تعداد زنان که ادعا میکنید هم عضو شورای رهبری هستند و هم شورای ملی مقاومت و هزار مسئول و فرمانده و قبلا هم عضو شورای مرکزی بودند چرا میگویید انتخاب باید دقیق و عمیق باشد ! از چه وحشت دارید ؟ از چه میترسید ؟ حال می بینید دو کلمه را نمی توانند بنویسند با این ادعا های تارخ ساز .

بجای این خیمه شب بازی ها راست میگویید اگر نمی خواهید آنها در عراق بمانند و کشته شوند و شما در کنار رود سن جشن فرقه ای بگیرید و درد و رنج و خون آنها را به جیب باند جنگ طلب جان بولتن – جولیانی بریزید همان زنان و مردان را آزاد بگذارید تا حداقل یک تماس تلفنی با خانواده هایشان بگیرند و … ! و یا چرا تا الان اسامی شان را اعلام نکردید که بسیاری از خانواده های بدانند آنها زنده اند یا نه ؟ من آنجا بوده ام و میدانم همان زنان چه فکر میکنند و مطمئنم خطاب به مریم قجر عضدانلو و مسعود رجوی خواهند گفت خودتان فرار کردید و رفتید پس عضویت در شورای مرکزی بخوره تو سرتان و این شما هستید که لایق این تحقیر ها و توهین ها هستید بزدل های ترسو و فراری . !.

یادم می آید که مریم قجر همان زمان میگفت زنان مجاهد پیش رو ترین و مترقی ترین زنان جهان هستند . بدون مقدمه میگویم خودش را میگفت چون مثل مسعود رجوی جاه طلب و مقام پرست هستند و دوست دارند شهرت پیدا کنند مثل همین اعلام شورای مرکزی برای پوشش دادن به سیل انتقادها و استعفا از آن یکی شورای دست ساز رجوی . و البته یادآوری کنم من این زنان مجاهد شکنجه گر پیش رو و مترقی را تجربه کردم مثل مهری حاجی نژاد و مریم باغبان و نیره سلطانی و بتول رجائی و شهین حائری و …!

این را هم یاد آوری میکنم آنچه از هژمونی زنان صحبت میشود که در نامه مریم قجر آمده است اولین بار بعد از انتخاب اولین لایه شورای رهبری بود که در نشست مسعود رجوی توسط یک اسیر جنگی گفته شد و تا آن زمان خود همین مریم قجر هم نشنیده بود و آن را ملاک قرار نمی داد و عنوان نمیکرد و آنقدر این مریم قجر کم هوش و بی عقل است که هر که شک دارد از اینها بخواهید تا بحث توحید و ضد توحید وی را منتشر کنند ( که مسعود رجوی میگفت همین بحث کفایت میکند تا ثابت کند که مریم قجر شایسته مسئول اول شدن است ) و البته در همان نشست هیچ کدام از اعضای قدیمی اعم از زن و مرد در آن نشست کوچکترین حرفی نزدند و یا از کلمه هژمونی هیچکس سخنی نگفت .

ایکاش میشد همان زنان و مردان نگون بخت و بیچاره از دست فرقه مزخرف رجوی چاخان نجات پیدا میکردند و هزاران خانواده چشم انتظار رنگ آرامش بخود میدیدند ایکاش میشد این همه نهادها و کشورها مدافع حقوق بشر یقه مریم عضدانلو خائن را میگرفتند تا دست از این شرارت ها و شیطان صفتی و به اسارت گرفتن دیگران در عراق در کمپ لیبرتی دست بر دارد !.

ایکاش میشد در جهان دفاع از حقوق بشر به مفهوم اجرای عدالت باشد !.

ایکاش میشد حامیان داعش در اروپا و آمریکا یعنی مجاهدین خلق تروریست و قاتل حتی برای دلخوشی واژه حقوق بشر برای احیاء عدالت به پای میز محاکمه کشیده میشدند تا دیگران بفهمند دنیای جای حساب و کتاب است نه قتل و آدم کشی و تروریست بازی !.

فرزاد فرزین فر

[email protected]

3/نوامبر/2041

سوئد

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=3935

نظری بر افتتاح به اصطلاح دفتر شورای ملی مقاومت در واشنگتن، ( بخاطر مردم ایران نوشتم )

فرزاد فرزین فر، بیست و پنجم آوریل ۲۰۱۳: … فاصله گرفتن از مردم و روش های دمکراتیک و چسبیدن به ابزار قدرت یکی از بیماری های لاعلاج مجاهدین است وقتی به تاریخچه مجاهدین بعد از قیام ضد سلطنتی ۱۳۵۷ نگاه کنید تمام هدفشان رسیدن به قدرت به هر شیوه ممکن است زمانی برای بدست گرفتن قدرت سیاسی در سال ۱۳۶۰ از ابزار قدرت یعنی اسلحه استفاده کردند و جنگ مسلحانه اعلام کردند که بیشتر به یک عملیات انتحاری احمقانه می ماند و بهایش را مردم ایران دادند زمانی به حیطه قدرت صدام …

Wondering at those Americans who stand under the flag of
Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to
LOBBY for the murderers of their servicemen


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

دلیل اصلی نوشتن این مطلب افتتاح دفتر مجاهدین در واشنگتن نیست بلکه سرنوشت حزن انگیز و تاسف بار انسان هایی است که هزینه اشتباهات دیگران را می پردازند و وقتی اندیشه حاکم بر سیاست ورزان هزینه های انسانی به شهروندان تحمیل میکند سکوت جایز نیست و به همین دلیل این چند سطور را مینویسم .

اگر همه از یادشان برود خود مجاهدین از یاد نبرده اند که قبل از قرار گرفتن در لیست گروه های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا ، در همه این کشورها دفتر نمایندگی داشته اند و در کمپ تروریستی اشرف تنها بولتن خبری – که تنها وسیله خبری و ابزار مغز شوئی بود – که داشتند روزی نبود که از پیروزی سیاسی خبر بدهند و جشن بگیرند و روزی نبود که در همین تلویزیون شان از ضیافت ناهار و شام نمایندگان مجاهدین در نزد پارلمانترهای اروپایی سخن نگویند ! چه شد که آن همه دفتر نمایندگی نتوانست گره ای از مشکلات مجاهدین را حل کند ؟ و چرا به تناقضات نهفته در خودشان پاسخ نمیدهند که آن همه دفتر و دستک به کجا انجامید ؟ حال یک دفتر در واشنگتن پیشکش شما ! و اساسا چه اهمیتی دارد و قرار است چه پارامتری را در صحنه بین المللی برای مجاهدین رقم بزند ؟

مسعود رجوی همیشه در نشستها میگفت : مقاومت – یعنی مجاهدین – دو بال دارد یکی نظامی یا همان ارتش آزادیبخش بازوی مزدور ارتش عراق و صدام حسین و دومی بال سیاسی یا همان شورای ملی مقاومت » . بال نظامی که بی بال و پر شد و جنایت و خیانت کرد و با رفتن صدام حسین تمام شد و به لیبرتی ختم شد و به دلیل سابقه مجاهدین کشورهای اروپایی مایل نیستند که گامی انسانی بردارند و ساکنان لیبرتی را به بعنوان پناهنده و شهروند بپذیرند، و بال سیاسی هم که اعضای غیر مجاهد آن بدلیل دیکتاتوری و هزمونی رجوی و سازمانش ، شورای دست ساز رجوی را ترک کردند و از آن چیزی نماند جز همان تعدادی که از فرماندهان جنگ و ترور در عراق بودند و مسئول شورا که خود رجوی بود از ترس مخفی شد و اصلا معلوم نشد طبق کدام انتخابات مریم عضدانلو یک شبه رئیس شورا شد.

مجاهدین نزد مقامات تصمیم گیرنده و تاثیر گذار در اتحادیه اروپا به بازی گرفته نمیشوند چرا که سابقه تروریستی شان را نمیتوانند از آرشیو این دولت ها پاک کنند چه رسد نزد مردم ایران ، چه بدلیل همگامی با صدام حسین در جنگ هشت ساله و چه بدلیل اعلام جنگ مسلحانه که هزینه های انسانی بر مردم ایران تحمیل کرد .

فاصله گرفتن از مردم و روش های دمکراتیک و چسبیدن به ابزار قدرت یکی از بیماری های لاعلاج مجاهدین است وقتی به تاریخچه مجاهدین بعد از قیام ضد سلطنتی ۱۳۵۷ نگاه کنید تمام هدفشان رسیدن به قدرت به هر شیوه ممکن است زمانی برای بدست گرفتن قدرت سیاسی در سال ۱۳۶۰ از ابزار قدرت یعنی اسلحه استفاده کردند و جنگ مسلحانه اعلام کردند که بیشتر به یک عملیات انتحاری احمقانه می ماند و بهایش را مردم ایران دادند زمانی به حیطه قدرت صدام حسین رفتند و هزینه اش را مردم ایران دادند و حال به حیطه قدرت مقامات سابق آمریکایی خزیده اند که باز هم هزینه اش را باید شهروندان ایرانی بدهند ، و مجاهدین اینقدر قتل و کشتار کرده اند که ارزشی برای انسانیت و حقوق شهروندی و حقوق بشر قائل نیستند !.

ببینید اگر یک نفر به زندگی شرافتمندانه قانع نشد و بخاطر پولدار شدن خواست دزدی کند حاضر است تا پای مرگ پیش برود و این کار را ادامه بدهد . یک گروه بزهکار در سوئد است بنام « فرشتگان جهنم » این گروه هم در شهر گوتنبرگ دفتر علنی داشت و با گروه های بزهکار دیگر درگیر میشد و پلیس هم از همه فعالیت ها و شبکه آن اطلاع داشت ، خوب این سیستم و نگرش این کشورها به حل مسائل جامعه است و دلیل بر مشروعیت آن گروه بزهکار و فعالیت هایش نبود .

بنابر این ایجاد یک دفتر مشروعیتی برای مجاهدین نمی آورد بلکه مجاهدین را در چالش بزرگتری قرار میدهد که فردا افزون بر همه پرونده های جنایت و خیانتی که قبلا مرتکب شده اند به این یکی هم باید پاسخ بدهند که چرا با کسانی هم پیمان شده اند که هر روز یک لایحه تحریم بر علیه ایران صادر میکنند و بر تمام زندگی مردم ایران تاثیر گذاشته است و مردم ایران رنج بسیاری را متحمل میشوند و یا کسانی این دفتر و دستک را راه انداخته اند و برای مجاهدین لابی گری میکنند که آشکار و پنهان از جنگ و حمله نظامی به ایران سخن میگویند و دقیقا و دقیقا کسانی که این دفتر را افتتاح کرده اند هدفشان این است که در صورت بروز جنگ و تغییر نظام سیاسی در ایران منافع استراتژیک خودشان را در نظر بگیرند و چه کسی بهتر از مجاهدین که شرافت و جوهر انسانی ندارند و فقط میتوانند مزدور خوبی برای صاحبان قدرت و سرمایه باشند و آنچه برایشان اساسا اهمیت ندارد سرنوشت ایران و ایرانی و حرمت و ارزش های انسانی است!.

کبوتر با کبوتر ، باز با باز

شود قاتل با قاتل دمساز

من شخصا از فرد جنایتکاری مثل جان بولتن بیزارم بدون اینکه کینه ای از او و امثالهم داشته باشم دلیل اش بر همگان روشن است ایشان نماینده آمریکا و دولت بوش در سازمان ملل بود و حامی اصلی جنگ در عراق ، جنگی که مردم عراق را نابود کرد این شخص در کنار بوش و همین همراهان و بنیانگزاران دفتر فرقه مجاهدین با اسم مستعار شورا باعث درد و رنج بیکران مردم عراق و کودکان بیگناه عراقی شد و اگر عدالتی در سیستم قضایی آمریکا و یا دنیای معاصر وجود داشت باید بلادرنگ محاکمه میشد تا خوشگذرانی و آلترناتیو سازی برای مردم ایران ، و این خود ننگ دیگری است بر تاریخچه سراسر خیانت و جنایت مجاهدین و مریم عضدانلو و مسعود رجوی ، و فقط قاتلین و تروریست هایی مثل مجاهدین هستند که به طناب دار جان بولتن آویزان شده اند که نه تنها ریسمان نجات برای یک غریق نیست بلکه همان طناب داری است که مثل هم پیمانی با صدام حسین مجاهدین را هرچه بیشتر بی آبروتر میکند !.

وقتی در تبیعیدگاه مجاهدین و رجوی در رمادیه عراق بودم یک بار بدنم خارش گرفت و چند قرص دکتر برایم تجویز کرد با چه سختی فقط تعداد اگشت شمار قرص نامرغوب که مثل پودر بود گیر آوردم و من شاهد درد و رنج فراوان آن مردم بودم که با نوشتن ده ها کتاب نمیشود آن همه درد و رنج را به تصویر کشید و من قصد ندارم در این مطلب آنچه را جنایات مجاهدین علیه من و دیگران بود صحبت کنم اما چگونه میتوانم در قبال جان بولتن ها که صفت انسانی ندارند بلاجبار مجبور باشم و بگویم لعنت بر تو مریم عضدانلو و مسعود رجوی که درد و رنج مردم ایران برای شما اهمیتی ندارد و گر نه کسی اگر ذره ای شرافت داشته باشد با جان بولتن قاتل کودکان عراقی که در کنار بوش درد و رنج و مرگ برای مردم عراق آورد دمساز نمیشود مگر مثل شما قاتل باشد !.

چه کسی نمیداند که اگر اسم فرقه مجاهدین برای مقامات مسئول و آگاه آمریکایی و اروپایی دافعه نداشت که از وضعیت این فرقه در ارتباط با مردم ایران آگاه هستند این فرقه به هیچ وجه حاضر نمیشد از اسم دیگر خود به اسم شورای کذایی ملی مقاومت استفاده کند که تا خود را خوشنام جلوه دهد و مقامات این کشورها را بفریبد.

وقتی به سوئد آمدم آن موقع مجاهدین مثل دیگر کشورها در سوئد دفتر نمایندگی داشتند شماره تلفن شان را از یک ایرانی گرفتم تا با آنها صحبت کنم و مدارک قانونی من مثل شناسنامه و کارت معافی خدمت سربازی را که در ترکیه از من دزدی کرده بودند را به من بر گردانند چون در این کشور برای ثابت کردن هویت شخصی خود مثل همه شهروندان نیاز به مدارک شخصی خودم داشتم به دفتر مجاهدین زنگ زدم و پیام گیر جواب داد : « به دفتر رئیس جمهور مریم رجوی خوش آمدید » . میدانستم که اگر اسم خود را بگویم با من تماس نمی گیرند و با گذاشتن شماره تلفن خود تشکر کردم که با من تماس بگیرند ، چند روز بعد یک زن مجاهد تماس گرفت و درخواست مدارک خود را برایش توضیح دادم که تلفن من را قطع کرد و پس از آن انبوه تلفن های مزاحم و توهین آمیز شروع شد ، خوب حال خودتان قضاوت کنید تاسیس دفتر فرقه مجاهدین نه ربطی به مردم ایران دارد نه مبارزه سیاسی و نه راه و رسم دمکراسی !.

و در پایان بدون اینکه نیازی باشد به گفته های لابی های آمریکایی اففتاح کننده دفتر فرقه مجاهدین در واشنگتن بپردازم که میدانم هیچکس نه حوصله خواندن آن را دارد و نه به این لاف زدن ها و شعارها گوش میدهد و هر کس بیشتر از من بدان آگاه است از قول یک جامعه شناس و روانشناس مشهور ایرانی مقیم آمریکا ذکر کنم که در دوران جرج دبلیو بوش گفته بود : مگر رئیس جمهورشان چه میفهمد تا نمایندگانشان.

همانطور که در پی تاسف بار قتل شهروندان آمریکایی در ماراتون شهر بوستون ، پلیس آمریکا بزرگترین عملیات تاریخ خود را برای دستگیری مظنونین انجام داد ایکاش یک مقام آمریکایی شجاعت اخلاقی داشت و به مقامات سابق و لابی گر مجاهدین تذکر میداد اگر شرافت انسانی دارید لحظه ای به این بیندیشید که مجاهدین ده ها هزار نفر را بدون هیچ دادگاهی به قتل رسانده اند از سرباز ایرانی تا کرد عراقی ! ایکاش برای بسیاری شهروندان همه جوامع از نگاه آنان دارای ارزش مساوی و برابر بودند و …!.

هر وقت که زمزمه حمله نظامی و جنگ علیه ایران میشود تمام وجودم را غم فرا میگیرد و بغض گلویم را می فشرد و اشک از چشمانم جاری میشود آخر برای چه جنگ و کشتار ، و چرا و چگونه میشود شاهد قتل و جنایت بود و نه تنها این وجود انسانی را در قبال هموطنانم دارم بلکه نمیتوانم هیچ درد و رنجی را در این دنیا بپذیرم و میدانم شما انسانها این طور هستید و این گونه می اندیشید . به امید روزی که هیچکس در این جهان محزون و غمگین و دربدر و آواره نباشد مخصوصا کودکان عزیز این جهان .

پایان

همچنین:
از حریم خصوصی خود در قبال ترفند های جدید فرقه مجاهدین ( رجوی ) خائن دفاع کنید ! + گزارشی از چهارشنبه سوری
« مرگ یک دختر رضوان شهر » ی از استان گیلان در فرقه رجوی ( مجاهدین خلق جنایتکار)
حمله تروریستی اینترنتی فرقه مجاهدین بعد از روشنگری در رادیو همسفر

زهره اخیانی شکنجه گر رجویترفند اعلام “شورای مرکزی” توسط فرقه رجوی

قربانیان رجوی پاریساین عکس کسانی است که به دستور مریم رجوی خود را ناقص کردند