دخالتهای تروریستی فرقه رجوی در عراق. میزگرد آقایان باقروند، حسین نژاد و آزاده

دخالتهای تروریستی فرقه رجوی در عراق. میزگرد آقایان باقروند، حسین نژاد و آزاده

پیوند رهایی، شانزدهم آوریل 2015:…  حقایقی تلخ در مورد سرنوشت سازمان و مسیری که طی میکند. پایگاه مردمی سازمان مجاهدین از ادعا تا واقعیت (حقایقی درمورد جعل اسناد حمایت مردمی). دخالت های آقای رجوی در سیاست داخلی عراق. اعتراضات مردمی و رسمی مقامات عراق نسبت به دخالتهای آقای رجوی در عراق. استخدام، تعلیم نظامی، سیاسی و ایدئولژیک …

بروکسل فوریه 2015متن بیانیه  “اعلام مواضع اعضای قدیمی و منشعب سازمان مجاهدین خلق ایران”

لینک به منبع

بحث و گفتگو پیرامون دخالتهای تروریستی فرقۀ رجوی در امور عراق

میز گرد با شرکت آقایان داوود باقروند ارشد، قربانعلی حسین نژاد و عیسی آزاده

مباحث میزگرد اول اعضاء ارشد جدا شده از سازمان مجاهدین.

حقایقی تلخ در مورد سرنوشت سازمان و مسیری که طی میکند

پایگاه مردمی سازمان مجاهدین از ادعا تا واقعیت (حقایقی درمورد جعل اسناد حمایت مردمی)

دخالت های آقای رجوی در سیاست داخلی عراق

اعتراضات مردمی و رسمی مقامات عراق نسبت به دخالتهای آقای رجوی در عراق

استخدام، تعلیم نظامی، سیاسی و ایدئولژیک جوانان روستاهای اطراف قرارگاه اشرف تحت عنوان مجاهدین عراقی و فرستاندن آنه بداخل عراق، اهداف و نتایج

طرح اشغال استان دیالی آقای رجوی و اعلان رسمی آن با تکیه بر مجاهدین عراقی

طرح ریزی سرنگونی دولت عراق طی چهل روز تحت عنوان طرح سین 40

راه اندازی جنگهای عشیره ای در عراق با تکیه به بکارگیری عناصر تعلیم دیده.

بکارگیری عناصر تعلیم دیده بعنوان جاسوسی در مورد نیروهای مقاومت عراق

در نهایت شرکت عناصر تعلیم دیده خود مجاهدین در قتل عام مجاهدین در اشرف


https://youtu.be/P3q3dF9PcjE

متن سخنرانی آقایان قربانعلی حسین نژاد، عیسی آزاده و داوود باقروند ارشد در پالمان اروپا

***

همچنین:

غلط کردم نامه و سوزش رجوی در وحشت از نامۀ ۸۰ نفر از مخالفانش به رئیس جمهور فرانسه

قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، پاریس، سی و یکم مارس 2015:… این کلیپ که از تلویزیون رسمی فرقۀ رجوی پخش شده و در سایتهایش گذاشته شده است نهایت سوزش بیت رهبری در اورسوراوایز فرانسه و حضرت علیا مخدره اش در آنجا و ترس و وحشتش از این نامه جمعی با این تعداد امضا علیه مقاصد تر�

متن سخنرانی آقای داوود باقروند در جلسه پارلمان اروپا روز ۲۵ فوریه ۲۰۱۵

پیوند رهایی، هفدهم مارس 2015:… دستیابی به دمکراسی و آزادی تنها دلیل موجه درپیوستن افرادی مانند ما به گروهها و سازمانیهایی بود که مدعی مبارزه برای آزادی و دمکراسی بودند زیرا کسب این هدف وقتی دارای ارزش است که بصورت جمعی و با همیاری هم باشد. با این هدف بود که ما بهترین ز

بیانیۀ شماره ۴ (سکوت معنی دار فرقه رجوی در مواجهه با اعلام انشعاب تنی چند از کادرها و فرماندهان ارشد ضمن افشاگریهایشان در پارلمان اروپا)

پیوند رهایی، یازدهم مارس 2014:…  بدنبال اعلام مواضع و انشعاب چند تن از فرماندهان و کادرهای ارشد و قدیمی سازمان مجاهدین خلق و افشاگریهای آنان در سخنرانیها و مصاحبه هایشان در پارلمان اروپا علیه فرقۀ رجوی و رهبری آن و پیوستن بسیاری دیگر از فرماندهان و اعضای ارشد سازمان به آنها و اعلام حمایتشا�

توضیح و معنای واقعی اعلام مواضع و انشعاب گروهی از اعضا و کادرهای قدیمی …

پیوند رهایی، ششم مارس 2015:… ما اعلام می کنیم که دوران تشکلهای اینچنینی که تروریسم را تحت نام مبارزه مسلحانه تجویز و بکار میگیرند نه تنها گذشته بلکه تاریخ اینگونه تشکلها نشان داده که نمیتوان یک حاکمیت را با تکیه به تروریسم و خشونت بوجود آورد که منتهی به دمکراسی شود. تمامی تشکلهای اینچنینی آ�

متن سخنرانی آقای عیسی آزاده در اجلاس پارلمان اروپا ۲۵ فوریه ۲۰۱۵

پیوند رهایی، دوازدهم مارس 2015:…  بیش از سی سال در تشکیلات سازمان مجاهدین خلق ایران (mek) بودم بعد از سرنگون شدن شاه ایران و ایجاد یک فضای باز سیاسی نشاًت گرفته از پتانسیل انقلاب به امید تحقق آزادی و دموکراسی در ایران و ساختن یک کشور جدید مبتنی برعدالت و رفاه اجتماعی و آزادی و برا�

متن سخنرانی آقای قربانعلی حسین نژاد در پارلمان اروپا

پیوند رهایی،  فرانسه، چهارم مارس 2015:…  آقای حسین نژاد با نشان دادن عکسهای دختر اسیرش در زندان رجوی ساختۀ لیبرتی و دختر دیگرش در ایران و با اشاره به اینکه رهبران فرقۀ رجوی نگذاشته اند دخترش با او وبا دختر دیگرش دیدار کند و نمایندۀ دبیر کل ملل متحد شخصا نامه او به د