درمصداق هرکسی از ظن خود شد یارمن! (فرقه رجوی و توسعه ملی)

درمصداق هرکسی از ظن خود شد یارمن! (فرقه رجوی و توسعه ملی)

Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultصابر ازتبریز ( مضاء محفوظ)، سی ام ژانویه 2015:…  این رژیم آمریکای معبود شماست که امتیاز انحصاری استفاده ازبمب اتمی درمقابل ژاپن کاملا تسلیم شده را دارد وتجربه ی دیگری غیر ازآن دردنیای واقعیات وجود نداشته است! دیگر اینکه اگر دست به ترور زدن دردی رادوا میکرد، شما شاخص ترین گروه ایرانی هستید که میبایست هم اکنون مشکلی نداشتید که می بینیم عملا چنین نیست …2014-09-16-USIran.jpgMassoud Khodabandeh:
America Must Make Its Underlying Intentions Toward Iran Clear

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)

Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultPaulo Casaca, Struan Stevenson and Alejo Vidal-Quadras lost their seats as MEPs over support for terrorism
(پائولو کازاکا، آلجو ویدال کوادراس و استراون استیونسون هر سه بخاطر لابیگری برای تروریسم و رجوی کرسی هایشان در پارلمان اروپا را از دست داده اند)

(با تشکر از صابر، دریافت شد. ایران اینترلینک)
https://iran-interlink.org

فرقه ی رجوی توسعه ملی وآویختن به دیگران را یکی میداند!

سرمقاله ی وبسایت اصلی فرقه ی رجوی : ” ریشه دو رویکرد متضاد مذاکره و صدور تروریسم ” نام دارد که طی آن آمده است:

” … اما روحانی که سخنگوی باند رفسنجانی است، مبنا را «تعامل با جهان» معرفی می‌کند و مدعی است که «توسعه اقتصادی» (بخوانید آویختن به اقتصاد آمریکا) تنها راه نجات نظام است؛ به یاد داریم که روحانی تأکید باند رقیب مبنی بر حضور با اقتدار بر سر میز مذاکره را مسخره می‌کرد و می‌گفت: «می‌گویند شما می‌خواهید با دنیا بسازید، نخیر می‌خواهیم خنجر بکشیم!» (تلویزیون رژیم ـ 14اردیبهشت 93) یا می‌گفت: «اگر برد موشک افزایش پیدا بکند، این می‌شود اقتدار؟ اقتدار این است که ما دستمان برای غذا و نونمان به بیرون دراز نباشد!» (7دی 93) “.

حضرات فراموش کرده اند که درانتقاد از حکومت ارایران، آن را همواره به علاقمندی به تروریزم وعدم تعامل با جهان متهم میکنند وچه دروغ هایی که دراین باره نمی نویسند!

دراین پاراگراف دونقل قول ازرئیس جمهور منتخب ایران که عموما درتشریح توسعه ی اقتصادی آورده شده ، هدف آقای روحانی ازاین توسعه را براحتی میتوان از این جمله ی ایشان : (می‌گویند شما می‌خواهید با دنیا بسازید، نخیر می‌خواهیم خنجر بکشیم… اگر برد موشک افزایش پیدا بکند، این می‌شود اقتدار؟ اقتدار این است که ما دستمان برای غذا و نونمان به بیرون دراز نباشد ) بخوبی روشن وگویا دریافت وبا تفسیر سرمقاله نویس رجوی: (بخوانید آویختن به اقتصاد آمریکا) سازگاری نداشته وهیچ عقل سلیمی این نوع وابستگی وآویختن را از سخنان دکتر روحانی استنتاج نمیکند ، الا فرقه ی منحط رجوی!

دیگر اینکه اکثریت مردم ایران به برنامه های دکتر روحانی دائر بر تعامل با جهان با حفظ کرامت واستقلال داخلی ایران رای داده اند و این مردم هرگز درصدد دشمن تراشی خارجی نبوده و با کمال میل حاضر به برقراری بزرگترین، بهترین وعادلانه ترین رابطه با هرکشور جهان منجمله آمریکا وبا استثنا شمردن اسرائیل غاصب است!

سرمقاله نویس رجوی چنین ادامه میدهد:

” اما حالا سؤال این است: در شرایطی که نظام ولایت مدتهاست در محاصره بحرانها و تحریمها به‌زانو درآمده، آیا باز هم تروریسم و جنگ‌افروزی و تلاش برای کسب بمب اتمی ، می‌تواند دوای دردهای بی‌درمانش باشد “؟

البته در درجه ی اول این مردم ایران هستند که بار این ظلم تاریخی ناشی از زورگویی و تحریم سلطه گران وتمامیت خواهان جهان را بردوش خود حمل میکنند!

اینکه ادعا دارید که کسان زیادی دراین کشور معتقدند که داشتن بمب اتمی مشکلات اقتصادی و… را حل خواهد کرد، ادعایی کاملا بیجاست وکسی این تصور واهی را با تجربه ای که ازپاکستان پرهرمرج وشوروی سابق اتمی دارند، ندارد!

این رژیم آمریکای معبود شماست که امتیاز انحصاری استفاده ازبمب اتمی درمقابل ژاپن کاملا تسلیم شده را دارد وتجربه ی دیگری غیر ازآن دردنیای واقعیات وجود نداشته است!

دیگر اینکه اگر دست به ترور زدن دردی رادوا میکرد، شما شاخص ترین گروه ایرانی هستید که میبایست هم اکنون مشکلی نداشتید که می بینیم عملا چنین نیست!

وانگهی، کسی ازتروریزم میتواند انتقاد کند که خودش دستی درآن نداشته باشد وحال آنکه شما دراین مورد خاص، شهره ی آفاق اید! و بزرگترین کارنامه ی تروریستی – ازنظر کمی وکیفی را- درتاریخ ایران به ثبت رسانده اید!

دوباره میخوانیم:

” سؤال این است که مگر هر دو باند، مهمتر از منافع باندی، بقای خود را در سرپا ماندن نظام ولایت‌فقیه نمی‌بینند، مگر در این هدف که خمینی آن را «اوجب واجبات» نامیده بود، مشترک نیستند؟ پس چرا مطلقاً نمی‌توانند حتی به‌طور موقت به‌توافق برسند و آن‌چنان تن به جنگ فزاینده و فرساینده قدرت داده‌اند که خود به‌بحرانی در کنار بحرانهای متعدد دیگر تبدیل شده و بر فشردن گلوی نظامشان افزوده است “؟

همین که بزرگترین مقام سیاسی ودینی کشور از مذاکرات هسته ای موجود حمایت میکند و مشکلی درراه مذاکره کنندگان ایجاد نکرده وهمواره به نحوی ازانحا با آنها همراهی میکند، نشانگر عزم جزم کلیت حکومت ایران به رفع سوء ظن های موجود بوده ودراین راستا گوشه ی چشمی هم به آگاه کردن مردم جهان با نیات اصلی وپنهان مخالفین جهانی خود که یک نیت سوء سیاسی درپشت پرده ی نگرانی های هسته ای بیمورد است، دارد و…

درقسمت های پایانی این سرمقاله آمده است:

” جالب است که روحانی در دیدار با وزیر خارجه پرتغال، با رندی همین موضع دوگانه و بلاتکلیف خامنه‌ای را با این بیان مورد اشاره قرار داد که: «موضوع هسته‌یی، موضوعی کاملاً سیاسی است که برای حل و فصل آن، نیاز به یک اراده و تصمیم سیاسی از سوی دو طرف دارد» (روزنامه آرمان 7بهمن)… اگر چه روحانی چند جمله بعد اضافه کرده بود که «این اراده از طرف ما کاملاً وجود دارد تا مسائل را سریعتر حل و فصل کنیم». اما معنی جمله اول، این است که دو طرف فاقد این اراده هستند و روشن است که منظورش خامنه‌ای است “.

دراین نقل قول از رئیس جمهور ایران کاملا به موضوعی که فوقا عرض شد، اشاره ی صریحی شده وان اشاره ی صریح درسیاسی بودن مسئله است که اینجانب بهمراه اکثر ژورنالیست های وطن دوست، بارها باین موضوع اشاره وتاکید داشته ام ولی هرگز دچار این غیب گویی ( منظورش خامنه ای است) نشده ام!

درستتر این است که آقای روحانی ومخصوصا آقای ظریف بارها تاکید کرده اند که طرف ایرانی به تمامی تعهدات خود عمل کرده و این طرف آمریکائی است که باید با قدم پیش گذاشتن وصراحت بیشتر، کل قضیه را حل کند که ازنظر نگارنده تعلل میکند وبنظر می رسد که طولانی شدن مذاکرات ناشی از توقعات سیاسی اغلب غیر عملی آمریکا ، نشات میگیرد که البته این مسئله ابدا مسئولیتی برای ایران تولید نمیکند!

داشتن بهترین روابط با آمریکا بشرط رعایت حقوق برابر برای طرفین، مورد علاقه ی اینجانب و تعداد کثیری ازمردم ایران است که دراین مورد این آمریکاست که باید بپذیرد که توازن قوا به ضرر او درحال تغییر است وجهان تک قطبی امتحان بدی داده ومورد نفرت اکثریت مردم جهان قرار گرفته وباید که سطح توقعاتش با الزامات این تغییرات منطبق گردد که اگر نگردد ، متضرر اصلی نهائی خود او خواهد بود ومتاسفانه ما هم بعنوان ایرانیان ، مشکلات موجود را با شدت وضعفی که درهر مرحله میتواند بوجود آورد، خواهیم داشت والبته این تقصیر مانیست که دیگران طمع زیادی کرده اند وازتاریخ درس لازم را نمیگیرند!

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15786

پیام تسلیت داریم تا پیام تسلیت!

صابر از تبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و پنجم ژانویه ۲۰۱۵:…  پیام تسلیت خانم مریم رجوی به‌مناسبت درگذشت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی ، دارای صفات ومشخصاتی که ذکر شد نبوده و دلیلی برای صدورش وجود نداشته مگر اینکه قبول کنیم وکنند که این خانم محترمه ، علائق مادی، ایدئولوژیک وجهان بینی با پادشاه مرحوم عربستان داشته که متن …

 مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسماگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

(با تشکر از صابر، دریافت شد. ایران اینترلینک)
https://iran-interlink.org

پیام تسلیت داریم تا پیام تسلیت!

معمولا پیام های تسلیت ویا شادباش مربوط به درگذشت روسای کشورها ویا مربوطه به ایام ملی و…، کشور مفروض، ازطرف همردیفان مسئولین کشورهای دیگر صادر میشود!

اما استثناهایی هم دراین امور وجود دارد. بدین معنی که مثلا یک رهبر کاریزماتیک یا انقلابی که نقش فراملی را دردوران زندگی خود ایفا کرده، فوت میکند ، سازمان های سیاسی انقلابی نیز بخاطر اعلام دوستی و الفتی که با این رهبر انقلابی دارند ویا اهمیت روز خاص تاریخی آن کشور که آثارش فراتر ازمرز آن کشور بوده ، پیام هایی صادر میکنند!

بطور کلی پیام های سازمان های سیاسی درحالات خاصی ودرارتباط با یک رویداد فراملی کشوری و یا رهبر انقلابی محبوب مردم جهان صادر میشود!

یا رهبر حزبی که درقدرت بوده ودرگذشته ، پیام سازمان های سیاسی خطاب بدان حزب ( دوست، برادر) و حداکثر مردم آن کشور صادر میشود و دولت مربوطه مورد خطاب قرار نمیگیرد.

پیام تسلیت خانم مریم رجوی به‌مناسبت درگذشت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی ، دارای صفات ومشخصاتی که ذکر شد نبوده و دلیلی برای صدورش وجود نداشته مگر اینکه قبول کنیم وکنند که این خانم محترمه ، علائق مادی، ایدئولوژیک وجهان بینی با پادشاه مرحوم عربستان داشته که متن پیام هم که ذیلا آورده میشود ، حاکی از صحت پیش بینی ماست!

دراین پیام که از رسانه های رجوی برگرفته شده ، آمده است:

” خانم مریم رجوی با یادآوری مواضع شجاعانه ملک عبدالله در مسائل مربوط به جهان عرب و اسلام و به‌خصوص مواضع او علیه دخالتهای فاشیسم دینی حاکم بر ایران و سیاستهای ضدانسانی و ضداسلامی این رژیم علیه کشورهای منطقه، ابراز امیدواری کرد که رویکرد مقابله و قاطعیت در برابر این رژیم که ملک عبدالله آن را به درستی «رأس مار فتنه و ریشه همه مشکلات منطقه» توصیف کرده بود، بیش از پیش تقویت شود “.

تذکر این نکته برای کسانی که شاید ازکنه قضایا اطلاعی نداشته باشند، خالی ازفایده نباشد وآن نکته عبارت از این است که پادشاهان عربستان مستقیما به دولت اصلی ودر سایه ی آمریکا متصل اند و اگر شجاعتی ازآنها دربرخورد ورفتار ازموضع قدرت با امثال اوباما وجان کری مشاهده میشود ، مربوط به این ارتباطات قوی تر با راس هرم حاکمیت آمریکا ( دولت واقعی ودر سایه) است!

کسانی که سنی ازآنها گذشته ممکن است هنوز بخاطر داشته باشند که بعد از معلوم شدن بی پشتوانگی دلار آمریکا که وصل به طلاهای سرشار این کشور بود واین طلاها درجنگ های مختلف هزینه شده ودلار را بحال خود گذاشته بودند وصدای ژنرال دوگل ها برای پس دادن دلارهای خود به آمریکا وگرفتن طلا بجای آن بلند شده ومایه ی آبروریزی آمریکا و پول ملی اش گشته بود، این عربستان بود که با وصل کردن دلاربه نفت خودش، موفق شد که نگذارد دلار از ارزش افتاده وکماکان پول مسلط جهان باقی بماند!

بازهم میدانیم که عربستان بجای اینکه این دلارهای حاصل ازفروش بی رویه ی نفت خود را صرف سرمایه گذاری های زیر بنائی درکشور خود ویا دیگر کشورهای اسلامی کند، دربانک های آمریکا به ودیعه گذاشته وبا داشتن قرض بیش از یک تریلیون دلاری خود ازآمریکا ، کمک بزرگی به یک درصدی های آن کشور میکند تابتوانند با این مبلغ نجومی ، کماکان به زورگویی ها ولشکر کشی های خود ادامه دهد که اکثر آنها جهان اسلام را هدف گرفته است!

با این حساب سمت وسوی شجاعت پادشاه عربستان بخوبی روشن گشته وماهیت خانم رجوی برملاتر میگردد!

درادامه ی این بیانیه آمده است:

” رویکردی که نه فقط متضمن دفع شر و شرارت این رژیم ضدانسانی و ضداسلامی از مردم منطقه، بلکه در راستای مقاومت ملت بزرگ و شریف ایران برای رهایی از ستم و جنایت آخوندهای دجال و فریبکاری است که تحت نام اسلام و دین خدا، امروز رکوردار اعدام در جهان و بانکدار تروریسم بین‌المللی است و بدترین جفا و خیانت را اول به مردم ایران و سپس به تمامی کشورهای همسایه و همه مسلمانان جهان کرده است “.

پس رویکرد عربستان را با شرحی که رفت واظهارات شفاف خانم مریم قجر عضدانلو بخوبی دریافتیم وفهمیدیم که کارهای عربستان که دراصل تبلیغ وسیع وهابی گری درتمامی کشورهای مسلمان و تجهیز گروههای تروریستی است، بنفع مقاومت ملت بزرگ ایران ( سازمان مجاهدین خلق) هم بوده است! یعنی اینکه اشاعه ی بنیادگرایی وتروریزم همسو با منافع فرقه ی رجوی بوده وبراحتی میتوان این باند مافیایی را جزو ادوات بنیاد گرایی وتروریزم خواند وبه حکم عقل سلیم، اینها نباید به دیگران بخاطراین صفتی که بدرستی برروی آنها نهاده اند ، اعتراضی داشته باشند مگر اینکه تقسیم بندی آمریکائی تروریزم ” خوب وبد” را پذیرفته وخود را جزو مستبدین وتروریست های ” خوب ” حساب کنند که دراصل همینطور است!

همچنین آمده است:

” مریم رجوی با تأکید بر دوستی ملک عبدالله با رهبر مقاومت ایران و نامه‌ها و دعوتهای مکرر او به ریاض و مکه و مدینه و کازابلانکا در دوران ولیعهدی‌اش از رهبر مقاومت، به‌ویژه هدیه قسمتی از پرده کعبه به مسعود، برای مردم سعودی در راستای صلح و آرامش در منطقه و خلع‌ید از رژیم آخوندی در کشورهای منطقه آرزوی پیشرفت و موفقیت کرد “.

این بار دیگر ” آفتاب آمد دلیل آفتاب”! نگارنده هرگز نمیدانسته که این ولیعهد سابق قسمتی از پرده ی کعبه را به مسعود رجوی داده است ولی میدانسته که این دعوت ها بیجا نبوده واین ولیهعد سابق لااقل درآن زمان از هوش وذکاوتی درحد شناختن مسعود رجوی برخوردار بوده واورا که رئیس جمهور مثلا یک کشور اسلامی نبوده ، متخدی برای خود دانسته و درمقابل رجوی هم با گرفتن این هدیه وهدایای لجستیکی زیادی که درکمپ اشرف مشاهده میشد، مشکلی با بنیاد گرایی وخشونت وتروریزم وگردن زنی نداشته وبا جان ودل این هدایا را پذیرفته است!

پس اینهمه ادعا برای دموکراسی باوری و افراط گری ستیزی فرقه ی رجوی برای چیست؟

ظن من این است که اگر میخ دیگری برتابوت سازمان مجاهدین اسبق لازم بود که زده شود، با این پیام افشاگرانه ی مریم خانم زده شده است!

اشتباه فاحش شیخ عبدالله عربستان سعودی در قبول جایگزینی صدام حسین (ملک عبدالله ولینعمت جدید گروه مزدور مجاهدین خلق، فرقه رجوی) + متن کامل حرفهای مریم رجوی در تلویزیون العربیه (عربستان سعودی)

کلمه: توصیف منافقین (فرقه رجوی) و رسانه‌های عربستان از اقدامات تروریستی داعش: حرکت انقلابی مردم مظلوم عراق!

مریم رجوی صدامیان داعش تروریسمحنیف حیدر نژاد: جنایتکار خوب، جنایتکار بد!

**

همچنین:

حرف های محمد اقبال ، بمنزله ی فتوای قتل لیبرتی نشینان است!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و نهم ژانویه 2015:…  اونخستین کسی در جلسات سازمان بود که به زیر میز رفت تا میزان شرمندگی خود را ازمریم ودیگران نشان دهد واین سنت زشت ومادون انسانی تحقیر شخصیت خود را درفرقه ی رجوی بنیان گذاشت ! همو بود که دریکی ازنشست های مسعود رجوی درصدد حمله به م

برای رفع مشکلات مطرح شده ، کمپ ترا نزیتی لیبرتی را ترک کنید!

صابر از تبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و هفتم ژانویه 2015:…  چرا این مشکلات را با نماینده ی کمیساریای عالی مستقر در لیبرتی مطرح نمی کنید وچگونه است که ازدرمانگاه وامکانات موجود در اختیار آنان استفاده نمیکنید؟؟!! درکشوری که شما حکم اسرای رجوی را دارید، چراباید این توقع را داشته باشید که ح�

پیام تسلیت داریم تا پیام تسلیت!

صابر از تبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و پنجم ژانویه 2015:…  پیام تسلیت خانم مریم رجوی به‌مناسبت درگذشت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی ، دارای صفات ومشخصاتی که ذکر شد نبوده و دلیلی برای صدورش وجود �

ریاکاری باند رجوی درمسائل هسته ای!

صابر ازتبریز( امضاء محفوظ)، بیست و یکم ژانویه 2015:…  میبینید که مردم ایران با چه منطق سخیفانه ای مواجه بوده وتحت فشارند که مجبور گردند اخراج 25 هزار مستشار آمریکائی دوران محمد رضا شاه را که برتمامی عرصه های هستی اجتماعی ایران حکم می راندند ، محکوم کرده و احتمالا آنها را با گفتن ” کرم نما وفرود آ �