دروغهاى گوبلزى رجوى و اطلاعيه و بيانيه دادن در باره انتخابات

دروغهاى گوبلزى رجوى و اطلاعيه و بيانيه دادن در باره انتخابات

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و سوم فوریه 2016:… مريم رجوى كه خود با انتخاب مسعود رجوى به عنوان رئيس جمهور خود خوانده انتخاب شده است! واقعا خنده دار است كه رئيس جمهور انتصابى و رهبر مفقود شده، حالا فراخوان تحريم انتخابات ميدهند، از مردم ايران ميخواهند كه در انتخابات ٧ اسفند ٩٤ شركت نكنند، رجوى نه مرد است و نه مردم شناس، از بس كه خودش در لانه موش و خانم فرنگ نشسته اش از ايران دور و از … 

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsفرقه رجوی بی وقفه مزخرف میگوید و تناقض سر هم میکند و دراخبار خود بیان میکند!

لینک به منبع

دروغهاى گوبلزى رجوى و اطلاعيه و بيانيه دادن در باره انتخابات

بيش از سه دهه عضو مجاهدين و ربع قرن حضور در تشكيلات آنها در عراق و قرارگاه نحوست و بلا يعنى قلعه و زندان مخوف اشرف با انواع و أقسام محدوديتهاى خودساخته، خدا را شاكرم كه الان دارم در دنياى آزاد نفس ميكشم و از آن جهنم رجوى رها شده و زندگى بدور از دغدغه و جنگ اعصاب را تجربه ميكنم.

در آستانه انتخابات مجلس ايران قرار داريم كه يك هفته ديگر بر گذار خواهد شد، معتقدم كه ملت ايران با درايت هستند و صلاح خودشان را درست تشخيص خواهند داد، اما نكته اى كه خيلى ذهنم را به خود مشغول كرده است، دادن اطلاعيه و بيانيه دروغين و هيستريك رجوى است كه در اين رابطه صادر كرده و به دروغهاى گوبلزى روى آورده است، البته ماهيت رجوى بر دروغ و دغل استوار بوده و من با پوست و گوشت خود آنرا لمس كرده ام و در بطن اينگونه تبليغات دروغين دستگاه جهل و دروغ سازى رجوى قرار داشتم و ميدانم رجوى براى سرگرم كردن افراد و مغزشوئى ماها به چه دروغ هاى بزرگ و غير واقعى روى مي آورد.

يكى از اين دروغهاى بزرگ كه با آن ميخواهند با يك تير دو نشان بزند، سرفصلهاى انتخابات ايران بوده است.

از يك طرف فريب اذهان افراد تشكيلات و سمت دادن ذهن آنها در دستگاه بغايت جنايتكارانه خود و سوء استفاده از آنها است، از طرف ديگر، هم صدا با دشمنان مردم و ميهنمان است كه رجوى واقعا از هيچ خباثتى در حق وطن و مردم خود كوتاهى نكرده است.

دستگاه جهل و جنايت رجوى كه اينقدر خوب اطلاعيه پشت اطلاعيه و بيانيه پشت بيانه در مورد انتخابات ميهنمان ميدهد و از تحريم تمام عيار آن توسط ملت دم ميزند و ماشين شيطان سازى اش گوش فلك را كر كرده است، واقعا اينطور است كه در تبليغات و بيانيه هاى اين شرور و پدرخوانده تروريسم، ميبينيم و ميشنويم!؟

مسلماً كه جواب منفى است و اگر يك از هزار احتمال، اين تبليغات رجوى درست بود و مردم اين رژيم را نميخواستند و در انتخابات مردم به آن “نه” ميگويند، تا الان اثرى از آخوند و حكومت آخوندى در ميهنمان نبود. از ابتداى انقلاب تا الان، رجوى با همين رويكرد و تبليغات دروغين در آستانه هر انتخاباتى كه در ايران انجام ميشد، همه اش اين است كه مردم در انتخابات شركت نميكنند و جواب مردم “نه” است، همانگونه كه به مدت سه دهه افراد تشكيلات را با همين دروغها فريب داده و مسأله سرنگونى شش ماه و يك سال تمديد ميكرد و ما واقعا در ذهن خودمان در تشكيلات فكر ميكرديم سرنگونى نزديك و در دسترس و قريب الوقوع است. اما حيف از عمرى كه تباه كرديم زير چتر دروغهاى رجوى دجال و فريبكار اين هيولاى فريب و نيرنگ.

خودم وقتى كه در تشكيلات بودم، زير تيغ همين بمباران دروغين رجوى و مغزشوئى كه از ما ميكرد اعتقاد و باورم بر همين دستگاه دروغين رجوى استوار بود و فكر ميكردم نود درصد مردم ايران هوادار مجاهدين هستند و به رژيم آخوندها در انتخابات “نه” ميگويند و اين ديكتاتورى مطلق حاكمه است كه از كرسى صدارت پائين نميآيد و با سركوب همچنان بر اريكه قدرت نشسته است، اما وقتى كه از اسارت رجوى خلاص شدم و با هم ميهنانم ارتباط برقرار كردم. همچنين در تماس با خانواده هاى دوستانم در ايران قرار گرفتم. واقعا ذهن دگمى كه تحت تأثير تبليغات دروغهاى گوبلزى رجوى در رابطه با ايران داشتم، تغيير كرد و با توجه به اينكه با حكومت آخوندى سر سازگار ندارم، اما شهادت ميدهم كه رجوى و دستگاهش مطلقاً اعتقادى به آزادى و انتخابات آزاد نداشته و اصلا آزادى و انتخابات آزاد براى رجوى معنى ندارد. در تشكيلات رجوى كلا انتخاباتى وجود ندارد، رهبر و رئيس جمهور باسمه اى مادام العمر هستند و شوراى به اصطلاح رهبرى يا همان مركزيت سازمان هم دست چين و انتصابى خود رجوى هستند و فقط صلاحيت افراد در سرسپردگى خلاصه شده و افراد لايق و با صلاحيت اگر اين خواسته رجوى را در خود نداشته باشند، مطلقاً در جايگاه شايسته خود قرار نمي گيرند.

مريم رجوى كه خود با انتخاب مسعود رجوى به عنوان رئيس جمهور خود خوانده انتخاب شده است! واقعا خنده دار است كه رئيس جمهور انتصابى و رهبر مفقود شده، حالا فراخوان تحريم انتخابات ميدهند، از مردم ايران ميخواهند كه در انتخابات ٧ اسفند ٩٤ شركت نكنند، رجوى نه مرد است و نه مردم شناس، از بس كه خودش در لانه موش و خانم فرنگ نشسته اش از ايران دور و از مردمش فاصله گرفته اند كه از اوضاع داخل اين مملكت و ملت اش اطلاعى ندارند، فكر ميكنند ايران ٩٤ همان ايران دهه ٥٠ است كه مجاهدين را سازمان مجاهدين بنامند. رجوى بيخبر از بر باد رفتن پايگاه اجتماعى خود، نميداند طى سه دهه گذشته كه زير قباى دشمن ملت ايران خزيده و از هر جنايتى و خيانتى در حق مردم و سرزمين خود فروگذار نكرده، تا به امروز، كوچكترين انحراف، خيانت و جناياتش زير ذره بين تمام نماى مردم ايران بوده است، ديگر هيچ كس براى خائنان ميهن تره خُرد نميكند و به طرح و ترفندهاي شيطانى آنها گوش نميدهد.

مشكل رجوى همين است كه خودش در خواب عميق و ديگران را هم ساده و چشم و گوش بسته ميپندارد، اگر مردم ايران به اراجيف هزار بار تكرار شده اين جانيان پليد گوش ميدادند و به فراخوان تحريمشان گوش مى سپردند، از دهه اول انقلاب حكومت مادام العمر مسعود و مريم در ايران داشتيم، البته زير سلطه عربهاى باديه نشين!

خنده دار اينكه اين روزها پادشاهى جهل عربستان و ارباب سعودى نشان رجوى هم عليه انتخابات ايران تبليغات راه انداخته و از نبود آزادى و دمكراسى در ايران سخن مي رانند.

ملك سلمان پادشاه دايناسوريسم آل سعود كه از بيخ و بن عرب، ديكتاتور مادرزاد، ضد آزادى و دمكراسى است، اصلا نميداند “نماينده” كيست؟ انتخابات چيست؟ حقوق بشر و آزادى چه صيغه است! با رجوى هم كاسه شده كه انتخابات مجلس ايران را به تحريم و تعطيلى و شكست بكشانند، عجب انتظار احمقانه و پوچى اين وحشى ها در سر دارند، ببينيم كه شركت مردم فهيم ايران پاى صندوقهاى رأى چى خواهد شد.

اما باز خطابم به رجوى است كه آقاى سوراخ موشى و خانم فرنگ نشسته، حال كه شما اكثريت هوادار در ايران داريد و با ارتش آزادى داخله مجهز است و هميشه روى آن مانور ميكنيد، لطف بفرمائيد يك قيام كوچكى در ايران شكل بدهيد كه كوزه آخوندها را بر سرشان بشكنيد و ايران را آنطور كه ميگوئيد نجات دهيد و ماهاى فلك زده كه يك عمر در دستگاه جهل و جنايت ات عمر هدر داديم و در آستانه پيرى هستيم، يكبار ديگر چشممان به ديدار وطن و عزيزانمان روشن شود. آنوقت است كه حرفهاى خود را پس گرفته و دروغهاى شما را باور خواهيم كرد.

“پایان”

*** 

Rajavi cult attack Peace association

https://youtu.be/Un-Y8sM9U70

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23034

خانم رجوى! اختلاف ایران و عربستان دردى از شما دوا نخواهد کرد

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نهم ژانویه ۲۰۱۶:…  امروز در اخبار سیماى شیطان سازى رجوى، از قول یک تحلیلگر عربستانى نقل و قول کردند که “عربستان در مقابله با ایران راهى جز مقابله نظامى” ندارد و رجوى پیتاره هم چنان با آب و تاب در سیماى نکبت خود میدمید، انگار که الان است سرزمین ایران به اشغال وهابیت در آید. ناخودآگاه، یاد زمانى افتادم که خودم در اسارت تشکیلات بودم و در قرارگاه اشرف، عین …

اعدام شیخ شیعی، مهدی کروبی، دادگاه ویژه روحانیت، و اراذل و اوباش ضدایرانی‌

لینک به منبع

خانم رجوى! اختلاف ایران و عربستان دردى از شما دوا نخواهد کرد

ماهیت حکام سعودى و چند کشور کوچک عربى در حمایت مالى، تسلیحاتى و لجستیکى تام و تمام از آدمخورهاى داعش و دیگر گروهاى تروریستى در منطقه خاورمیانه بر کسى پوشیده نیست و اینکه سران آل سعود براى برترى گزینى مکتب وهابیت چه اعمال شنیعى را انجام میدهند و چه پولهایى را در جیب تروریستها میریزند و به اسم اسلام دست به هر جنایتى میزنند و جنگ طایفه اى و مسلمان و غیر مسلمان کشى راه انداخته اند و کورکورانه برداشتهاى ارتجاعى از تعالیم پیامبر اسلام دارند و به صورت دگم، شریعت دست ساخته خود را بر دیگران تحمیل میکنند و میگویند آئین وهابیت اسلام ناب است، بقیه مذاهب را تکفیر میکنند و کشتن و سربریدن آنها را جایز میشمارند و کسانى که در محدوده قلمرو خود دارند، باید بدون چون و چرا از عقائد جهل و جنایت و کشت و کشتار و سر بریدن و کودک کشى آنها پیروى نمایند، در غیر اینصورت خود باید قربانى این مکتب قرون وسطایى وهابیت گردند.

اعدام یک رهبر مذهبى و یک عالم دینى که خواستى جز طلب حقوق اقلیت شیعه در عربستان و افشاى آئین وهابیت نداشت، در راستاى جنگ طایفه اى است که وهابیت قرون وسطایى این را نمیفهمد که اکثر سنى مذهبها از این آئین بیزارند و آنرا خرافه میدانند و حتى با پولهاى سرازیر شده به سمت آنها هم نمیتواند روى این واقعیت سرپوش بگذارد که وهابیت به هیچ عنوان نمیتواند چنین مکتب تنفرانگیزى را بر دیگران تحمیل نماید. بلکه حکام سعودى همانند سلف خود، دیکتاتور بعثى عراق رو به زوال هستند و تقدیرى همانند صدام حسین در انتظار آنان خواهد بود.

اما جالب توجه در این بین، ماهیت ضد ایرانى مریم رجوى است که خود را در این نقطه بخوبى نمایان کرده است.

موضع گیریهایى که بعد از اعدام شیخ نمر بدست حکام آل سعود از طرف سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق گرفته میشود، دقیقا منطبق بر خواسته و خط وهابیت آل سعود است و با حمایتهاى هیستریک وار از جنایات آنان بر طبل جنگ طایفه اى میکوبند و نیز براى خوردن مغز افراد تشکیلات و مغزشوئى آنها خوراک و سرگرمى دست و پا میکنند.

امروز در اخبار سیماى شیطان سازى رجوى، از قول یک تحلیلگر عربستانى نقل و قول کردند که “عربستان در مقابله با ایران راهى جز مقابله نظامى” ندارد و رجوى پیتاره هم چنان با آب و تاب در سیماى نکبت خود میدمید، انگار که الان است سرزمین ایران به اشغال وهابیت در آید. ناخودآگاه، یاد زمانى افتادم که خودم در اسارت تشکیلات بودم و در قرارگاه اشرف، عین همین سناریوها که آمریکا به ایران حمله خواهد کرد و بزودى به تهران خواهیم رفت و کشور را در ید اختیار خود میگیریم.

یادم نرفته است که با نشستهاى سیاسى – ایدئولوژیکى در باره جرقه و جنگ میان آمریکا و ایران، مدت هشت سال ما را سرگرم کرد و با گذاشتن نشستهاى طویل المدت توسط خود مسعود رجوى، به صورت کال کنفرانس که فقط صدایش را می شنیدیم و کشیدن تابلو در همین راستا و تأکید بر به وقوع پیوستن جنگ میان ایران و آمریکا، در واقع تور اسارت بر گرداگرد افراد تشکیلات مى تنید و ما را در اسارت خود نگه میداشت.

حال خطابم به مریم رجوى است که توبره دهان گشادى را براى افراد تشکیلاتش دوخته است و با سوءاستفاده از وضعیت موجود، میخواهد ذهنها را از روى شرایط اسفبار افراد اسیر در لیبرتى عراق بر دارد و زمینه کشتارى دیگر را فراهم آورد.

خانم رجوى! نه خودت و نه شوهر مفقود شده ات نمی توانید این آرزو را داشته باشید که ایران بدست وهابیت و تروریسم بیفتد و اگر هم چنین است آنرا به گور خواهید برد.

شما هر کارى را بکنید و دست به هر خودفروشى هم که بزنید وهر جنایتى هم مرتکب شوید و یا از آن طرفدارى کنید، نمیتوانید و نخواهید توانست ایران این مهد یلان و دلیران و سرزمین نوادگان کورش کبیر را در زیر سیطره دشمنان این مرز و بوم ببینید.

خانم رجوى! یادت رفته است زمانى که تمام کشورهاى عربى و بسیارى از کشورهاى غربى با اهرم صدام حسین دیکتاتور عراق بر علیه این سرزمین تاختند و شما و شوهر مفقود شده کنونى و قبلى تان با حرص و ولع به کمک دشمن مردم ایران آمده و با بعث عراق هم کاسه شدید و بر علیه مردم کشورت جنگیدید!

آیا چیزى عایدت شد که الان بشود؟ و آیا آرزوى تو و شوهرت بعد از ربع قرن به ثمر نشست که الان باز هم خودفروشى را ادامه میدهید؟

بیاد داشته باش که دست حق نگهدار ایران زمین بود و دشمنانش که بسوى آن دست درازى داشتند به خاک سیاه نشاند و هر روز بر عظمت این سرزمین و مردمانش افزوده شد. آیا هنوز عبرت نگرفته اید و حال میخواهى با شجره خبیثه ات یعنى آل سعود و وهابیت، ایران را بگیرى؟ لعن و نفرین مردم ایران بر شما و شوهرتان باد که تا این حد خود را در ضدیت با مردم ایران انداخته اید.

“پایان

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمدست به دامن شدن عضدانلو این بار به سعودی

مسعود رجوی عربستان سعودیفرقه رجوی٬ فاحشه سیاسی (گدایی رجوی از مقامات سعودی در ازای ترور در ایران)

کلمه: مجاهدین خلق؛ همچنان نماد وابستگی، خشونت و ترور

Maryam Rajavi terrorist syriaگروهک منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) رسما از داعش حمایت کرد

تد پو: مجاهدین برای ما و سازمان سیا سنگ تمام گذاشته اند

(مسعود رجوی و مهدی ابریشمچی در خدمت استخبارات صدام حسین)(مسعود رجوی و مهدی ابریشمچی در خدمت استخبارات صدام حسین)

کلمه: توصیف منافقین (فرقه رجوی) و رسانه‌های عربستان از اقدامات تروریستی داعش: حرکت انقلابی مردم مظلوم عراق!کلمه: توصیف منافقین (فرقه رجوی) و رسانه‌های عربستان از اقدامات تروریستی داعش: حرکت انقلابی مردم مظلوم عراق!

مزدور هادی روشن روانروزنامه سعودی دست به دامان مسئول جاسوسی «منافقین» شد

بهزاد نظیری مجاهدین خلق فرقه رجویمصاحبه بهزاد نظیری با العربیه سعودی، نماینده اسیران لیبرتی در ژنو؟!

alerabiehالعربیه از طریق سازمان مجاهدین چه هدفی را دنبال می کند؟

عربستان سعودی رجوی را بی پشتوانه میدانداطلاعات عربستان سعودی: مجاهدین خلق در ایران بی اعتبار و در خارج پر از نفوذی اطلاعات ایران هستند

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22826

موقعیت رجوى و وضعیت تشکیلاتش در عراق

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هشتم دسامبر ۲۰۱۵:…  تحولات اخیر بر علیه گروه تروریستى داعش و ضربات پى در پى بر پیکره این گروه و همچنین پیروزیهاى اخیر ارتش و مردم عراق بر داعش در کشورشان و بازپسگیرى شهرهاى تحت سلطه داعش یکى بعد از دیگرى این واقعیت را نمایان میسازد که عراق با انسجام ملى توان غلبه بر ترفند و توطئه هاى بیرونى و درونى را دارد و از این پس، عراق جایى …

مسعود رجوی، مهدی ابریشمچی، ژنرال حبوش و کشتار اکراد عراقی

لینک به منبع

موقعیت رجوى و وضعیت تشکیلاتش در عراق

تحولات اخیر بر علیه گروه تروریستى داعش و ضربات پى در پى بر پیکره این گروه و همچنین پیروزیهاى اخیر ارتش و مردم عراق بر داعش در کشورشان و بازپسگیرى شهرهاى تحت سلطه داعش یکى بعد از دیگرى این واقعیت را نمایان میسازد که عراق با انسجام ملى توان غلبه بر ترفند و توطئه هاى بیرونى و درونى را دارد و از این پس، عراق جایى براى جولان دادن هیچ گروه تروریستى نخواهد بود، حتى گروههاى شورشى کردى و گروههاى تروریستى که در این منطقه عراق حضور دارند به نقطه تعیین و تکلیف خواهند رسید.

اما در این میان، سازمان مجاهدین چه میشود که بیش از ربع قرن در این کشور ارتزاق کرده و دست به هر کشتار و جنایتى زده است، اما بعد از سرنگونى اربابش با وضعیت بسیار أسفبارى گریبانگیر است.

بیشتر نیروى تشکیلاتش جدا شده و موى دماغ رجوى شده اند و از طرف دیگر رجوى و سرانش با به کشته دادن عده اى از افراد تشکیلات، باز هم نعره ماندن در عراق سر میدهند و با کمیساریاى پناهندگى مستقر در عراق، نه اینکه همکارى نمیکند بلکه مانع عمل کرده و چوب لاى چرخ انتقال افراد از عراق به یک کشور امن می اندازد.

این وضعیت در حالى است که رهبر سازمان یعنى مسعود رجوى، بعد از سقوط دیکتاتور عراق در سوراخ موش خزیده و یک دهه است که در انظار دیده نشده و یا تصویرى از خود بیرون نمیدهد، انگار که حفظ جانش از اهم واجبات بوده و جان بقیه برایش اعتبارى ندارد.

بنابراین میتوان گفت که:

مسعود رجوی شخصیتی است حقه باز، فتنه گر، خودفروش، حراف، متوهم و تخیلگرا که کیش شخصیت از او یک بیمار روحى- روانى به تمام معنا با خصلت سادیسم وحشیانه، ساخته است که کشتار و شکنجه و حتى آزار و اذیت نیروى تشکیلات خودش با انواع و أقسام ترفندها و خرد کردن شخصیت دیگران از سرگرمى هاى ایشان محسوب میشود.

از طرف دیگر خود را صنم ساختن و اجبار به پرستش بى چون و چرا و از خود تقدس ساختن و از همه مهمتر اعتیاد به سکس و داشتن حرمسرا و اعمال هژمونى مطلق در سازمان در دورانى که زیر سایه ارباب جولان میداد و ًکسى جرأت نفس کشیدن بدون اجازه او را نداشت، گذشت.

چنین شخصیتى، مطمئنا در انزوا بغایت ترسو و بزدل است و براى حفظ جان خود به هر زبونى و خودفروشى سیاسى تن میدهد.

از طرف دیگر، سابقه جنایات تروریستى رجوى در حق مردم ایران و کردکشى و شیعه کشى مردم کشور عراق و حتى جنایاتش در حق اعضاى تشکیلات، بارى است که بر گرده این جانى بزدل و ترسو است و انتظار نیست که رجوى شجاعت آنتنى کردن خود را بعد از سقوط ارباب و حامى اش صدام حسین را داشته باشد.

بنابراین رجوى زیر بیرق و حمایت هر سازمان امنیتى که خود را از ترس جان محبوس کرده باشد، یک جسم بی روحى بیش نیست و نخواهد بود و از دست دادن اشرف و عراق و بالطبع هژمونى دیکتاتور مأبانه خود در سازمان از هم پاشیده کنونى و بدون چشم انداز فردایى بهتر، خواه و ناخواه حتى اگر بخواهد در انظار خود را علنى کند، مردارى است که هر چه بگذرد بوى تعفنش همه را آزار خواهد داد و کسانى هم که به اصطلاح او را زیر چتر حفاظتى- امنیتى خود گرفته اند، تحمل بوى تعفن او را نداشته و عاقبت اسفبارى را براى او رقم خواهند زد.

“پایان”

خودسوزی عملیات انتحاری مجاهدین خلق فرقه رجویمجاهدین خلق (فرقه رجوی) در گزارش سالانهی تروریسم ۲۰۰۷ امریکا

عملیات انتحاری مجاهدین خلق تروریستمریم رجوی قاتل ندا حسنی و دیگر قربانیان ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22447

اجراى برجام پایان رؤیاى رجوى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هفتم دسامبر ۲۰۱۵:… اما به رجوى بر میگردیم که از این فتنه هسته اى پیراهن گشادى براى خود و تشکیلاتش دوخته بود و با چشمِ امید بستن به غرب و اسرائیل در مقابله و منازعه هسته اى با ایران و نهایتا زدن استارت جرقه و جنگ با ایران، بقول معروف ایران را در یک سینى طلایى تقدیم رئیس جمهور خود خوانده و باسمه اى اش و تنها رهبر بلامنازع و نماینده خدا بر روى زمین و تنها …

لینک به منبع

اجراى برجام پایان رؤیاى رجوى

گزارش دبیرکل آژانس بین المللى انرژى اتمى در باره برنامه هسته اى ایران و إذعان به عدم انحراف در آن و تأکید آمریکا بر رأى مثبت دادن به آن در شوراى امنیت عملا برنامه چندین ساله هسته اى و بازیهاى سیاسى دول غربى و اسرائیل بخصوص سرمایه گذارى رجوى براى سر پا نگهداشتن تشکیلاتش به انتهاى خود رسید و شفاف سازى صورت گرفت و راه براى اجراى “برجام” عملا باز شد و طرفین در مسیر اجراى توافق وین قرار دارند و چند روز دیگر شاهد اجراى رسمى آن خواهیم بود.

اما به رجوى بر میگردیم که از این فتنه هسته اى پیراهن گشادى براى خود و تشکیلاتش دوخته بود و با چشمِ امید بستن به غرب و اسرائیل در مقابله و منازعه هسته اى با ایران و نهایتا زدن استارت جرقه و جنگ با ایران، بقول معروف ایران را در یک سینى طلایى تقدیم رئیس جمهور خود خوانده و باسمه اى اش و تنها رهبر بلامنازع و نماینده خدا بر روى زمین و تنها مخلوق معصوم خداوندى یعنى مسعود رجوى خواهند کرد و این پیام بصورت وحى( استغفرااله ) از طرف خداوند بر آقا مسعود نازل شده بود و هیچ شک و شبهه اى براى ما اعضاى تشکیلاتش هم وجود نداشت.

از این رو تمام عیار خودش رو مزدور و خودفروخته و در معرض فروش قرار دادن یک تمدن و فرهنگ دو هزار و پانصد ساله مردم ایران به این سیاست بازان و قدرتهاى جهانى صحنه رقابت بر سر مصادره ذخائر و ثروت ملى کشورهاى خاورمیانه از جمله وطن عزیزمان ایران کرد.

راستى ایام و روزهایى که شخص رجوى و سران مفلوکش نشستهاى طویل المدت سیاسى من باب برنامه هسته اى ایران میگذاشتند و با وعده و وعیدهاى دروغین سر افراد تشکیلات شیره مالیده و مخ همه رو میخوردند که رژیم از زیر این پروژه سالم بیرون نخواهد آمد و قول سرنگونى و شکست ایران را صد در صد میدادید و نه حتى ٩٩ در صد که آمریکا و اسرائیل از این بابت رژیم را سرنگون خواهند کرد، الان چى شد!؟

آن همه هیاهو و کُرکُرى خواندنهاى سیاسى و تبلیغاتى و آن هم رو کردن اطلاعات دروغین ات و در شیپور دمیدن تبلیغاتى ات چى شد!؟

آیا هنوز هم حاضرىد نفس بکشید و به حیات ننگینت ادامه بدهید؟

نابود باد سیاست مزورانه ات و راه گمراهى که انتخاب کرده اید!

نزدیک به ده سال رجوى روى این سیاست پست و مزورانه و شیره مالیدن سر افراد تشکیلات، مانور داد و با پیوند زدن این سیاست با ایدئولوژى زمینه به کشته دادن نفرات و مقابله با دولت قانونى عراق را در پیش گرفت و با قلدرى تمام عیار دخالت در روند سیاسى عراق را شروع نمود. نکته اى که باید روى آن انگشت گذاشت وضعیت بسیار بهم ریخته تشکلات و روند ریزش و فرار و جدایى افراد از سازمان ، روحیه نفرات باقیمانده بسیار پاىین و بسط تشکیلاتى به ضعیف ترین نقطه خود رسیده بود تا جایى که افراد توان انجام کارهاى یومیه را نداشتند، لذا رجوى و سرانش با جوسازیها و دروغ پردازیها در باره پرونده هسته اى رژیم وعده سرنگونى میدادند و رجوى در واقع مجددا دست به ترمیم تشکیلات زد و با مخ خورى افراد آنها را سر پا کرده و آماده براى اجراى خواسته هاى بعد خود نمود و بر همین اساس و زیر این اهرم عربده اشرف اشرف سر میداد و با زمان و زمین سر ترک عراق در ستیز بود و کارشکنى داشت و بسیارى از افراد تشکیلات را به همین دلیل ساده براى افزودن چند صباحى بر عمر ننگین خود به کشتن داد و جلوى تیر و تپانچه فرستاد و هنوز که هنوز است از این سیاست پفیوزى کوتاه نیامده است، اما بداند که دیگر هیچ اهرم و دستآوردى براى ماندن در عراق و پر کردن مخ افراد باقیمانده در تشکیلات ندارد و بالاجبار تن به خروج از عراق و نهایت انحلال تشکیلات خواهد داد.

“پایان”

***

جان بولتون مجاهدین خلق تروریسماول قرارشان بود که “مبارزه مسلحانه” شان علیه “امپریالیسم” باشد

***

همچنین:

توافق هسته ای اضمحلال فرقه رجوی

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس نوزدهم ژوئیه ۲۰۱۵:… ناراحتی مسعود و مریم رجوى از توافق هسته ای به خاطر موجودیت تشکیلاتشان است، چرا که این توافق در کل منطقه اثراتش را خواهد گذاشت و منطقه در تعادل قبلى که رجوى آنرا هوا هوا میکرد و جو ضد رژیم بود، از بین میرود و رابطه ها ا
عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هفتم ژوئیه ۲۰۱۵:…  در فرقه رجوى سوء استفاده از مقدسات و شعائر اسلامى از جمله روزه گرفتن، یک دسیسه و نیرنگ بیش نیست که رجوى بصورت فرمالیستى با اجبار کردن افراد تشکیلات به انجام آن، آنها را برده و بنده خود میکند. سوء استفاده رجوى از روزه ب
عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهارم می ۲۰۱۵:…  راستى چرا رجوى و سران تشکیلاتش اینقدر از خانواده و اسم آن میترسند؟ دلیل این همه رذالت رجوى و سران تشکیلاتش در حق این پدر و مادرهاى پیرى که با بجان خریدن تهدیدات امنیتى به امید دیدار عزیزانشان به عراق میروند، اما با رفتا