دروغ گویی در ذات فرقه رجوی است

Follow Share on Tumblrارسال – بخشعلی علیزاده، انجمن نجات، مرکز تهران، سی ام آوریل 2019:… موضوع کتاب دررابطه با آقای مهندس “محمود ملک افضلی” پسر مرضیه “اشرف‌السادات مرتضایی (مرضیه)” خواننده ایرانی بود که از آمریکا به انگلیس برای دیدن کنسرت مادرش رفته بود. که در سالن محل کنسرت توسط افراد فرقه کتک خورده و بشدت آسیب دیده … Continue reading دروغ گویی در ذات فرقه رجوی است