در باره رجوی(2) حسود بی ادب بخیل

در باره رجوی(2) حسود بی ادب بخیل

ایران دیدبان، پنجم ژوئیه 2013: …  حقیقت آن است که بنا بر حسادت، رجوی به هیچیک از رفقایش رحم نکرد و هرکدام را که ذره ای جذابیت سیاسی و تشکیلاتی داشتند با همدستی مریم رجوی به زیرکشید و له کرد و هر کدام که نامی و نشانی از ایشان به ضرورت منافع رجوی باقی مانده است، به سخافت دل خواه وی تن داده اند تا به سرنوشت دیگران دچار نشوند. او فقط به له کردن آنها اکتفا نکرد بلکه به بی ادبانه ترین شکل ممکن …

لینک به منبع

در باره رجوی (1)
رجوی، بیمار جنسی عقب مانده

رجوی رهبر فراری گروه تروریستی مجاهدین، تحت عنوان ” انقلابی گری” زشت ترین اعمال و رفتار را در حق کسانی که همراه و هم پیمان وی بودند روا داشت، به اسم ” ایدئولوژی فدا “، افراد را از شخصیت تهی و خود را در رأس نشاند و به بهانه ” مبارزه ” هم کیشان خود را قلع و قمع کرد و دهان هم مرامانش را دوخت… اینها خصایص یک انقلابی ولو شکست خورده ، الزام یک تشکیلات ولو آهنین و لازمه یک مبارزه حتی سنگین و مخفی نیست، فجایعی این چنین را روحی حقیر، شخصی حسود، فردی بی ادب و خودخواه و انسانی تنگ نظر و بخیل رقم می زند و از این رو در تحلیل وضعیت، به بیراهه های سیاسی و تشکیلاتی نبایستی رفت تا دنائت و رذالت این فرد در لابلای توجیهات چاپلوسانه هم باندیهایش که رنگ و لعاب سیاسی و امنیتی هم خورده است گم نشود.

انسانهای زخم خورده از خوی ضدانسانی رجوی، در عمق وجدان خویش به این حقیقت که ریشه مصائب در کجاست، گواهی می دهند، اما احتمالاً در بیان آن توان کافی ندارند، بدان سبب که پس از عمری هدر شده بر سر آرمان و حق خواهی و آزادی طلبی، رمقی برای برسرپا ایستادن و بیرون کشیدن خنجری که از پشت در قلبشان فرورفته، باقی نمی ماند.

بایدحق داد، رنج شکستی که بر اثر شرایط و الزامات یک مبارزه (که هر مبارزه ای را شکستی است و پیروزیی) رقم نزده است ، بلکه باعث آن پذیرش زعامت فردی حقیرو حسود، دشوار و از طاقت خارج است، اما با مردم باید سخن گفت، برای ثبت در سینه تاریخ؛ حقیقت را بایستی گفت!

حقیقت آن است که بنا بر حسادت، رجوی به هیچیک از رفقایش رحم نکرد و هرکدام را که ذره ای جذابیت سیاسی و تشکیلاتی داشتند با همدستی مریم رجوی به زیرکشید و له کرد و هر کدام که نامی و نشانی از ایشان به ضرورت منافع رجوی باقی مانده است، به سخافت دل خواه وی تن داده اند تا به سرنوشت دیگران دچار نشوند.

او فقط به له کردن آنها اکتفا نکرد بلکه به بی ادبانه ترین شکل ممکن آنها را تحقیر کرد و در میان کسانی که برایشان اعتباری قائل بودند آنها را لجن مال کرد.

زنان را برسرکار گمارد تا چاپلوسی او را بکنند و مطیع و گوش به فرمان اوباشند و هرگاه می‌خواهد با بی ادبی و همچون کنیزان با آنها رفتار کند و خود را آقا و سرور آنها بنامد.

رجوی بخیل، خود را “صاحب عله” نام داد تا صاحب مال و ناموس مجاهدین شود و آنان را از داشتن مال و نام و ناموس و خانه و زندگی محروم سازد، همه نامها و عنواین را از آن خود سازد، رهبرسازمان و رئیس شورا و فرمانده ارتش باشد تا هیچکس از او بلندتر نباشد.

به فرمان رهبرایدئولوژیک، هرآنچه هر کس داشت از او ستاند و بخیلانه آنها را از ماعون و همراه و همسر منع کرد و طعامی اندک و پرتلخابه از منت و یادآوری و به رخ کشیدن بدانان داد.

کرد آنچه را کرد با نزدیکترین کسانش، با هر که به او اعتماد کرد، شرح آن مثنوی هزارمن کاغذست …

همچنین:

فاجعه عقب ماندگی در مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

2013/07/03 by

محمد ب، وبلاگ باند رجوی، سوم ژوئیه ۲۰۱۳: … مارتین کوبلر پس ازپایان مأموریت سه ساله خود از عراق رفت. اما مجاهدین خلق با هزاران مشکل و مصیبت همچنان در عراق جنگزده مانده اند و هیچ آینده ای برای آنها متصور نیست. از آنجایی که «رهبری عقیدتی هر شکست را برای سازمان به پیروزی تبدیل […]

عصبانیت بقایای رجوی از هشیاری سازمان ملل؛ ماجرای کوبلر و مجاهدین

2013/07/02 by

ایران دیدبان، دوم ژوئیه ۲۰۱۳: … رهبری گروه تروریستی مجاهدین نقشه‌های زیادی برای فریب ملل متحد و کمیساریای عالی پناهندگان کشیده بود و بنا داشت کلاه کمیساریا را هم مثل کلاه پنتاگون بردارد، غافل از آن که برنامه پنتاگونیستها آن بود که همسران رجوی دلی از آنان ببرند و با گمان این که افسران آمریکایی […]

فرصت هایی که برای رجوی به خودزنی تبدیل می شود؟!!

2013/07/02 by

بهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، دوم ژوئن ۲۰۱۳: …  به قاعده و تا اینجا هر کس از مجاهدین و شورا جدا شده بدون کمترین استثنا مورد هجمه و ترور شخصیتی و اخلاقی قرار گرفته است. حتی کسانی که بدون کمترین اشاره به دلایل ماهوی این جدایی به ضرورت برخی ملاحظات حتی از طرح دلیل جدایی […]


(Women “rewarded” with pendants and robes after sexual ordeal)