در حاشیه تظاهرات ده ها فرانسوی علیه فرقه تروریستی رجوی در اورسوراواز

در حاشیه تظاهرات ده ها فرانسوی علیه فرقه تروریستی رجوی در اورسوراواز

Massoud Rajavi and Saddam Hussainاحمد. م خ. اروپا، سیزدهم فوریه 2014: …  ما هم مجبور بودیم به جای مراورده و تماس با مردم خودمان و خانواده های خودمان که به ذن خود برای تغییر وضعیت سیاسی و اجتماعی آنها مبارزه می کردیم  در این مهمانی ها شرکت کنیم وبا این افراد پیر و پاتال  تاریخ گذشته دیسکو های شبانه فرانسه مراوده داشته باشیم و دل خوش کنیم که اروپای ها از ما حمایت میکنند!!!! و برای خوش رقصی و جلب رضایت این افراد اجاره ای دلقک بازی …

مریم رجوی دستور قتل منتقدین را به فدائیانش صادر کرد. لزوم بازنگری اروپا در برآوردهای قبلی

(با تشکر از آقای احمد.م خ،  نجات یافته جدید الورود به اروپا، دریافت شد)

در حاشیه تظاهرات ده ها فرانسوی علیه فرقه تروریستی رجوی در اورسوراواز

لینک به گزارش تظاهرات

در تظاهرات روز ۲۶ ژانویه ۲۰۱۴ ، گروه های اجتماعی و دانشجویی، با به همراه داشتن پلاکارد،طومار پارچه های بزرگ و تصاویری از جنایات این گروه در ایران و عراق به افشاگری پرداختند .

وقتی فیلم این تظاهرات را دیدم خیلی خوشحال شدم که همانگونه که خانواده ها سالها در اطراف کمپ فرقه رجوی اردو زدن و با صدای رسا به افشاگری علیه فرقه پرداختن و باعث شدن تا اخباری از دنیای آزاد به گوش ما برسد بخصوص افشاگر خانم بتول سلطانی نوار صوتی ایشان را از بلندگو پخش کردن و چشم ما افراد قبیله رجوی به سو استفاده جنسی از زنان توسط شخص رجوی و با همکاری مهر تابانش بر ملا شد.

امروز هم باید با حمایت از این تجماعت فرانسویان کاری کرد که لانه دوم این فرقه در فرانسه هم بساطش بر چیده شود .

جالب اینکه در فیلم گرفته شده توسط خبرگزاری ها که در یوتیوب موجود هست یک زن فرانسوی با وقاحت رجوی گونه در مقابل تظاهرات کنندگان ایستاده بود و اقدام به فیلم برداری با موبایل خود از چهره افراد میکرد تا آنها را به ارباب خود مریم مهر لنگان برساند و جیره و مواجب خود را بگیرد به خیال خود گویا می توانند صدای این معترضین را با تهدید ها و برچسب زدن ها خفه کند خبر ندارد که در دنیای آزاد جای برای این خبر چینی و اقدامات مافیایی نیست و قانون و حساب کتاب دارد .

اما در مورد این زن فرانسوی باید گفت پیر زن اجاره ای و یکی از کارمندان حقوق بگیر فرقه اور سوراواز می باشد برای این حرفم دلیل دارم زیرا چند سال پیش مریم مهر لنگان این خانم را توسط تعداد محدود افراد دیگر که درمحله همین فرقه ساکن هستن را به عراق کمپ اشرف فرستاد و آنها از جمله این زن اجاره ای هم جزء گروه بود که هر شب در یک مقر میامدن و بهترین سفره های رنگین را برای پذیرایی این زنک اجاره ای تهیه میکردن و ما هم مجبور بودیم به جای مراورده و تماس با مردم خودمان و خانواده های خودمان که به ذن خود برای تغییر وضعیت سیاسی و اجتماعی آنها مبارزه می کردیم در این مهمانی ها شرکت کنیم وبا این افراد پیر و پاتال تاریخ گذشته دیسکو های شبانه فرانسه مراوده داشته باشیم و دل خوش کنیم که اروپای ها از ما حمایت میکنند!!!! و برای خوش رقصی و جلب رضایت این افراد اجاره ای دلقک بازی هم در بیاوریم .

در همین مهمانی ها بود که کمی کنترل کم می شد تا جلوی این افراد فرانسوی اینگونه وانمود کنند که در مناسبات محدودیت و کنترل نیست به همین دلیل ما هم از فرصت استفاده می کردیم و با سایر دوستان شروع می کردیم به گپ زدن { محفل } و اگر کسی هم خواهری تنی داشت از فرصت استفاده می کرد و یک ملاقات و دیداری با افراد خانواده اش می کرد و اطلاعات و اخبار رد بدل می شد .

ماآقایان در بین خود می گفتیم که کار ما به کجا کشیده شده که امثال این پیر زن بی سر و پا باید بیاین از ما حمایت بکنند !!!! و آیا این مراوده ها تاثیر در مسیر مبارزه با دولت ایران دارد ؟

چرا نباید با هم میهنان خودم مراوده نداشته باشیم ؟

چرا درب اشرف را به روی ایرانیان خارج کشورواز جمله خانواده های خودمان باز نمی کنند تا برای آشنایی با زندگی و اهداف ما وارد اشرف بشوند ؟

و انبوه چرا های دیگر اما بعد از اتمام مهمانی از این افراد اجاره ای خبر ها بین مان رد بدل می شد یادم هست که یکی از دوستان بنام بیژن که خواهرش در مقر جداگانه زنان بود از قول خواهرش نقل کرد که این خانم گفته که مریم رجوی دستور داده که هر کدام از ما چند تن از دختران ساکن کمپ اشرف را به دختر خواندگی قبول بکنیم و تمام مراحل قانونی را هم خودمان انجام بدهیم و تمام هزینه را هم سازمان می پردازد و علاوه بر این به هر کدام از ما { همسایه های اور } این کار را بکنیم کادو ویژه ای هم داده {حقوق و مزایای نقدی } داده می شود و این جمله را هم با طنازی خاص زنان اجاره ای گفته بود . حال اینکه از این بازی چه سود های فرقه می برد بماند در مقالات دیگر باید به آن پرداخت .

چند روز بعد که با صدیقه حسینی نشتست داشتیم اظهار کرد که شنیدم محفل های سر آمدن همسایه های خواهر مریم داشتین شما فعل حرام انجام دادین پشت سر مهمانهان ویژه خواهر مریم محفل زدین برید استغفار بکنید و…. تهدید های دیگر اما چون فهمیده بودن پته شان رو شده و این خیمه شب بازی و عروسک بازی با تعدادی پیر پاتال اجاره ای و حقوق بگیر رو شده و ما نسبت به این نمایش های چندش آور مسئله دار شدیم ناچار شد قبول کند که بگوید که این افراد کارمند های سازمان هستن و کلی هزینه برای آنها خرج کردیم و حقوق می دهیم و با تحقیر گفت که همه این کار ها را برای حفاظت شما می کنیم و شما نمک نشناس هستید و علیه اقدامات خواهر مریم و سازمان محفل زدین .

و هارت پورت های دیگرعلیه ما …

خوب فکر کنم به روشنی معلوم شد این خانم که نه زنک اجاره ای و امثالهم به چه منظور و با چه مبلغی آمدن از تظاهر کنندگان شریف فرانسوی که خواهان اخراج و بر چیده شدن فرقه در اور سورواز هستن عکس فیلم تهیه کنند و تا به ارباب خود تحویل بدهند .

جا دارد همین جا هم گفت آقای شهردار در این وقت روز با عجله و شتاب تمام کارهای مهم شهرو شهرداری را ترک کرده!!!!!!!!!! و برای مقابله و بر چیدن تظاهرات چند ده نفر!!!!!!!!! کفش نپوشیده و هول شده سراغ شهروندان آمده و میگوید شما از طرف دولت ایران آمدین !!!!!!!!!!! جا دارد به جای هر شهروند فرانسوی و اروپای گریه کرد که مهد آزادی وحقوق بشر اروپا یعنی فرانسه و پاریس به دست چه شهرداری افتاده که از هول افزایش حقوق و گرفتن یک طاقه فرش نفیس ایرانی جدید از دست مهر لنگان اور سورواز چیزی نمانده بود که شعبان بی مخ ها را وارد کند که البته با گزمه های خودش آمده بود اما غلطی نتوانست بکند . زیرا قدرت حقیقت و آزادی بیش از این تصورات ابلهانه هست و همانگونه که رجوی ملعون و کوتوله را مجبور کرد که خودش به سوراخ بخزد و از تمام شعار های که برای نگهداری اشرف میداد و خون های بابت این حماقت مزدورانه ریخت عقب نشینی بکند دور نیست که همین فرانسویان شریف بساط این جیره بگیر اجنبی را هم در اور برچینند .

Massoud Rajavi and Saddam Hussain


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:

رجوی از چه واژه های برای سرکوب ما استفاده می کرد

احمد. م خ. اروپا، هشتم فوریه 2014: …  رجوی همچون  عضدی مخالف آزاد کردن و خارج شدن اعضای قبیله اش  بود و به هر قیمت  نمی گذاشت کسی دنبال زندگی خودش و انتخاب های خودش خارج از عراق  باشد به همین منظور تمام ارتباطات افراد را با خانوادهایمان قطع کرده بود شخصا برای خارج شدن و آزاد شدن از دست این خود

جامعه بسته {فرقه } و جامعه باز (جنگ، جنگ، جنگ)

احمد. م خ. اروپا، دوم فوریه 2014: …  یکی دیگر از ویژه گی های جامعه بسته که به شکل بسیار کهنه آن در قبیله ها یافت می شود جنگ طلبی و دشمن فرضی درست کردن در اذهان اعضای قبیله است تا افراد گیر کرده در این محیط بسته سر گرم جنگ ذهنی باشند و با دشمن خیالی در حال جنگ باشند . لطف به تعدادی از کلمات یا جملات

در مورد مرگ ناصر محمدی در قبیله اشرف

احمد. م خ. اروپا، شانزدهم ژانویه 2014: …  با شناختی که از رک گویی ناصر داشتم و صراحت همراه با طنز   می دانستم این نقطه نظراتش به مزاج رئیس قبیله خوش نمی آید و ناصر موی دماغش هست و نمی گذارد دیگران را کله پزی کند  و به ترتیبی می خواهد از دست این تیپب افراد خلاص شود . ما بقی داستان را دوست گرامی

حکایت آی دزد دزد را بگیرید، حکایت نفوذی خواندن مسعود دلیلی است.

احمد. م خ. اروپا، چهارم ژآنویه 2014: … یادم هست در همان ایام مسعود دلیلی هم از فرقه جدا شده بود و به بغداد آمد و ما هم خوشحال شدیم فردی با سوابق قدیمی و در موضع حفاظت رجوی جدا شده و به جمع ما می پیوندد اما او  به هیچ طریق رازی نشد به جمع ما بپیوند و حتی جواب نامه های ما جدا شدگان را که توسط نیروهای

جامعه بسته{ فرقه} و جامعه باز (قسمت دوم) – عشیره رجوی

احمد. م خ. اروپا، سی ام دسامبر 2013: …  تصمیم به اعلام جنگ مسلحانه  و وارد فاز نظامی شدن در شرایطی که دشمن خارجی عراق به وطن حمله کرده بود بدون شک از فکر و قد قواره این کوتوله نبوده بلکه توسط کانون های قدرت داخلی و خارجی در رقابت و تضعیف  حکومت  تازه شکل گرفته بوده آنقدر این فکر کودکانه بود که