در خواست ملاقات خانواده ها حق قانونی و انسانی آنهاست

در خواست ملاقات خانواده ها حق قانونی و انسانی آنهاست

در خواست ملاقات خانواده ها حق قانونی و انسانی انهاستمحمد رزاقی، کانون آوا و “صدای قربانیان فرقه رجوی”، سیزدهم می 2020:… نکته اساسی که باعث شده مریم قجر داعشی اینطور به وحشت به افتد اینکه خانواده ها قبل از این مسائل و خواسته های خود را در سطح داخلی خودشان و یا سایتها مطرح می کردند ولی الان خانواده ها خواسته به حق خود را در سطح بین المللی مطرح کرده اند و این خواسته به حق از طرف ایرانیان شریف چه داخل ایران و یا خارج از ایران مورد حمایت واقع شده . در خواست ملاقات خانواده ها حق قانونی و انسانی انهاست. در خواست ملاقات خانواده ها حق قانونی و انسانی آنهاست 

در خواست ملاقات خانواده ها حق قانونی و انسانی انهاستآلبانی آخرین ایستگاه فرقه رجوی – مصاحبه با آقای محمد رزاقی

در خواست ملاقات خانواده ها حق قانونی و انسانی آنهاست

محمد رزاقی

آقای محمد رزاقی

چند روز گذشته از داخل و خارج ایران خانواده های اعضاء نگونبخت با جمع اوری امضاء درخواست ملاقات با عزیزان خود که توسط مریم قجر و دیگر سران فرقه رجوی داعشی در اسارت ذهنی و جسمی در اردوگاه مانز البانی نگه داشته شده اند اقدام کرده اند .

مریم قجر داعشی با خبر دار شدن از اقدامات گسترده خانواده ها با یاوه سرائی و سفسطه بازی طبق معمول وحشت خود را از اقدام خانواده ها به نمایش گذاشت .

واقعیت اینکه در عصر ارتباطات و در دنیائی که حتا بچه های مدرسه به سیستم و امکانات ارتباطی دسترسی دارند مریم قجر و سران فرقه رجوی اعضاء نگون بخت بیش از 30 سال از دنیای بیرون قطع کرده و اجازه نمی دهد اعضاء نگون بخت با بستگان درجه یک خود ( پدر ؛ مادر ؛ خواهر ؛ برادران ) خود تماس داشته باشند .

من قبلا هم چند بار در مصاحبه با مردم تی وی یا در نوشته های خود تاکید کرده ام  و تا احقاق حقوق به حق خانواده های چشم انتظار هم تکرار خواهم کرد که ملاقات حق مسلم خانواده ها هست چه از نظر حقوقی یا انسانی و ….

طومار درخواست خانواده ها – اطلاع رسانی به مشاور نخست وزیر آلبانی

چندین بار مثال واقعی و مادی زدم و باز اینجا هم تکرار می کنم .

اگر به گفته مریم قجر داعشی و سران فرقه و جیره خوارانش استناد کنیم در ایران زندان اوین و زندان گوهر دشت را بدترین زندان نام می برند .

( البته معلوم نیست انهائی که بعنوان تیمهای تروریستی از عراق به دستور شخص رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی برای ترور و خمپاره زدن به داخل ایران اعزام شده بودند ولی در داخل ایران دستگیر شده اند چطور در زندان اوین هم ملاقات حضوری دارند هم ملاقات روتین و هم می توانند از داخل همان زندانهای ادعائی مریم قجر نامه به شبکه های تلویزیونی و ارگانهای مختلف بنویسند . عجب زندان مخوف و خطرناکی که برای همین فرقه رجوی از داخل زندان تحلیل سیاسی می فرستند !

عجب زندانهای مخوفی که از داخل زندان برای فرقه رجوی و شبکه های مختلف تلویزیونی در امریکا و اروپا فیلم و پیام صوتی می فرستند .

عجب زندانهای مخوفی ادعائی مریم قجر داعشی که اعضاء اعزامی فرقه رجوی از عراق به داخل ایران که در ایران دستگیر شده اند در همان زندان ادامه تحصیل داده و مدرک لیسانس و فوق لیسانس گرفته اند !

آیا اعضاء نگون بخت در اردوگاه بد نام اشرف 3 در مانز البانی از حق و حقوقی که زندانیان وابسته به فرقه رجوی داعشی در زندانهای اوین و گوهردشت را دارند همان حقوق حقوق را دارند ؟

حتا اگر بخواهیم زندانیان عادی که مرتکب قتل و جنایت شده اند یا قاچاقچی ؛  دزد و بودند و … در همان زندانها ادعائی مریم قجر داعشی همه زندانهیا  از حق و حقوق برخوردار هستند ملاقات دارند و حتا کسانی که بر اساس قوانین کشوری محکوم به اعدام شده اند حق ملاقات با خانواده خود را دارند .

 حال مردم ایران و سازمانهای بین المللی و حقوق بشری باید متوجه شوند مریم قجر داعشی و سران فرقه مافیائی و جنایتکار رجوی روح پلید چه زندانی ساخته برای اعضاء نگون بخت ساخته اند که اعضاء از حق و حقوق یک زندانی هم برخوردار نیست !

اشخاصی که دکان 2 نبش حقوق بشری باز کرده اند برای قاتلان و دزدان مسلح ؛  متجاوزین به ناموس وقتی  دستگیر می شوند هم هبیل به هوا داد حقوق بشری سر می دهید ایا شده  یکبار محض نمونه از حق و حقوق خانواده های اعضاء نگون بخت هم حرف بزنید ؟

ایا شده از مریم قجر بخواهید به اعضاء نگون بختی که بیش از 30 سال نه تنها با خانواده های خود ارتباطی ندارند حتا در حد یک زندانی حق مرخصی چند روزه که هیچ حق تماس 3 دقیقه ای هم با خانواده های خود را بدهد ؟

کسانی که در 24 ساعت شبانه روز 25 ساعت خود را مدافع ازادی ؛ دمکراسی ؛ حقوق بشر در شبکه های تلویزیونی و سایتهای مجازی خودشان را جا می زنند . ایا شده از حق و حقوق زنان و مردان نگون بختی که توسط مریم قجر داعشی به اسارت ذهنی و جسمی گرفته شده اند بصورت ظاهری و صوری هم شده دفاع بکنند ؟

البته که نه بقول ما ترکها انها هم سر و ته یک بئز( قماش ) هستند .

اما به نظر من نکته اساسی که باعث شده مریم قجر داعشی اینطور به وحشت به افتد اینکه خانواده ها قبل از این مسائل و خواسته های خود را در سطح داخلی خودشان و یا سایتها مطرح می کردند ولی الان خانواده ها خواسته به حق خود را در سطح بین المللی مطرح کرده اند و این خواسته به حق از طرف ایرانیان شریف چه داخل ایران و یا خارج از ایران مورد حمایت واقع شده .

طرح خواسته به حق خانواده ها مبنی بر ملاقات با عزیزانشان که دراسارتگاه بد نام اشرف 3 توسط مریم قجر و سران فرقه رجوی به اسارت نگه داشته شده اند دیگر محدود به درخواست فردی و یا نامه فردی نشده اینبار خواسته به حق خانواده ها در سطح بین المللی پرده از ماهیت مافیائی و مناسبات ضد بشری فرقه رجوی را در ابعاد بیشتری کنار خواهد زد و سران فرقه رجوی به خوبی و بهتر از همه می دانند با حضور حتا یک خانواده جلو درب اسارتگاه بد نام اشرف در مانز البانی پایه و ستون مناسبات فرقه گرایانه رجوی سست و خواهد افتاد .

رجوی روح پلید ومریم قجر داعشی بیش از 30 سال از اعضاء نگون بخت به شیوه های مختلف سوء استفاده کرده و تا الان هم به سوء استفاده از پیرمردان و پیرزنان نگون بخت ادامه می دهد .

خواسته خانواده ها حق است . زیر علم مرزبندی با رژیم از نقض حقوق بشر در فرقه رجوی دفاع نکنید

اما در اخر یک پیام دارم به خانواده های اعضاء اسیر در چنگال فرقه رجوی :

مادران ؛ پدران خواهران و برادران من بعنوان کسی که 20 سال بصورت شبانه روزی در تشکیلات و مناسبات فرقه رجوی بودم ؛ بعنوان کسی که از واکنشهای سران فرقه می توانم وقتی موضوعی را مطرح میکنند از چه جنبه ای هست و شناخت کافی نسبت به ماهیت و شیوه های فرقه رجوی دارم . به شما قول و اطمینان صد درصد می دهم یاوه سرائی ؛ سفسطه بازی ؛ نشسته پارس کردن ؛ در تاریکی همچون ادم ترسو برای خود صوت زدن و … نشان ازترس و لرز وحشت مریم قجر و دیگر سران فرقه رجوی داعشی ازاقدامات و خواسته های به حق شما خانواده هاست .

اقدامات شما چنان ترس ؛ وحشت به جان سران فرقه انداخته که استخوانهای رجوی روح پلید هم به لرزه افتاده و تا حال نتوانسته اند از زبان ان ریق رحمت سر کشیده مفقودالقبر در مورد اقدام خانواده ها پیامی منتشر کنند !

البته اگر بعد از این بخواهند از زبان ان ریق رحمت سر کشید ه روح پلید هم پیامی در کنند باز نشان ترس ؛ وحشت بیشتر مریم قجر و سران فرقه رجوی را  مشخص و ثابت خواهد کرد .

 اما از این طریق یک پیام هم دارم به مریم قجرداعشی و دیگر سران مخ پوسیده فرقه رجوی این شما هم خوب میدانید تا روزی که یک خانواده و یکی از جدا شده ها زنده هستند دست از افشاگری و ازادی اعضاء نگون بختی که در اسارت ذهنی و جسمی شما هستند دست بر نخواهند داشت .

حال مریم قجر و سران فرقه بخواهند بصورت مستقیم زوزه و سوزش خود را به نمایش بگذارند و یا از طریق جیره خواران و حقوق بگیران خود . در اصل و محتوا هیچ چیزی عوض نمی شود زوزه و سوزش از طرف چه کسی باشد مهم ان هست که زوزه و سوزش را به هر طریق ممکن به نمایش می گذارند .

پاریس  : محمد رزاقی

لینک به منبع کانون آوا

لینک به منبع صدای قربانیان فرقه رجوی

آلبانی مانع دیدار خانواده ها با بستگان خود در اردوگاه مجاهدین خلق می شود. چرا؟

در خواست ملاقات خانواده ها حق قانونی و انسانی آنهاست!

***

MEK cult in Albania poses public health riskMEK cult in Albania poses public health risk

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خانواده-های-گروگانهای-رجوی-پشت-درب-زند/

خانواده های گروگانهای رجوی پشت درب زندان اشرف3

خانواده های گروگانهای رجوی پشت درب زندان اشرف3محمد سیدی، نجات یافتگان در آلبانی، دهم می 2020:…  رجوی در خلوت خود می گفت که شتر سواری که دولا دولا نمیشه ، خوب اگر قرار باشد آدم مزدور باشه ، چرا مزدور اصل کاری یعنی آمریکا نباشه . این خودش انقلاب !! و چند گام به پیش است صدام حسین و عراق کجا آمریکا کجا ؟ در این بستر بود که توافق صورت گرفت و نیروهای مجاهدین خلق به آلبانی ، کشوری که پایگاه ناتو در آن قرار دارد، منتقل شدند. کشوری که با ایران رابطه دیپلماتیک مستجکم ندارد و اساسا در ایران کنسولگری و سفارتخانه نداشته و ندارد . پس در نتیجه  خانواده‌ هیچکدام از قربانیان نمی‌توانند ویزا بگیرند تا  برای نجات فرزندانش پای خود را به آلبانی و پشت دیوار زندان اشرف 3 در ماینز برسانند ، این همه آن چیز هایی بود که رجوی می خواست و قبل از انتقال از عراق به آلبانی بررسی و مطالعه کرده بود. البته رجوی فکر یک جایی را نکرده بود و آن هم اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی بود … خانواده های گروگانهای رجوی پشت درب زندان اشرف3 

خانواده های گروگانهای رجوی پشت درب زندان اشرف3طومار درخواست خانواده ها – اطلاع رسانی به مشاور نخست وزیر آلبانی

خانواده های گروگانهای رجوی پشت درب زندان اشرف3

پای خانواده ها به پشت دیوار زندان اشرف 3  در آلبانی خواهد رسید

آمریکا در بکارگیری رجوی و مجاهدین خلق می گوید مگر من از صدام حسین کمترم!

محمد سیدی ، تیرانا ، تحریریه سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 09.05.2020

به نظر می رسد باید هر کس به این پرسش واقعی پاسخ دهد که چرا  سازمان مجاهدین از افراد جدا شده از این فرقه در آلبانی وحشت دارد؟ تا حدی که آن‌ها  24 ساعته موجب مشغولیت فکری رجوی شده‌اند و تلاش می‌کند با هر ترفندی این روشنگری ها را خنثی  و اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین را با هر توطئه ای  زمین گیر کند.

دلیل اهمیت این موضوع این است که هیچ کس جز همین افراد جدا شده نمی توانند  پدیده‌ای به نام ” رجوی ” و ” فرقه مجاهدین خلق ” را به جامعه معرفی  و درباره چگونگی فعالیت های خیانت بار این سازمان افشاگری کند. البته آن هم نه  افراد  فاصله گرفته از سازمان مجاهدین ، بلکه افرادی که از آن زخم خورده و درد دارند و اساسا با زخم و تضاد و درگیری به شناخت از  سازمان مجاهدین رسیده اند، وگرنه اگر کسی به هر دلیلی خسته و جدا شده، جدا نه ، بلکه فاصله تشکیلاتی از سازمان مجاهدین خلق می گیرد، سکوت می کند و حتی خود را به سازمان بدهکار می داند، بدون تردید این فرد تهدید سازمان مجاهدین محسوب نمی‌شود .تهدید رجوی و فرقه مجاهدین آن افرادی هستند که به طور مداوم و مستمر این سازمان را نقد کرده و می کنند و اجازه نمی دهند که سازمان مجاهدین یک روند خیانت بار را به راحتی بتواند دوباره تکرار کند.

چرا که اگر ما می گفتیم که طلاق های اجباری در تشکیلات سازمان مجاهدین تحت عنوان « انقلاب ایدئولوژیک « صورت گرفته، این غلط نبوده است. یا اگر می گفتیم سازمان در درون دخمه های خود زندان انفرادی دارد، واقعا وجود داشته است. اگر می‌گفتیم رجوی اعضای ناراضی و منتقد خود را به زندان ابوغریب می‌فرستد ، دروغ نبوده است. اگر از دادگاه های جمعی درون تشکیلاتی صحبت می‌شده دروغ نبوده است ، چرا که این مسائل را هم فقط یک نفر مطرح نکرده است. حبس اعضای ناراضی سازمان مجاهدین خلق در زندان ابوغریب تائید شده است، چون فقط یک نفر که در آنجا در حبس نبوده ، بلکه در همین زندان 150 نفر بوده اند که تعدای از آنها اکنون در اروپا زندگی می کنند. یا در جلسات دادگاه جمعی که فقط اختصاص به یک نفر نداشته است.

اگر اعضای جدا شده از مجاهدین خلق می‌گفتند که رجوی ها با پول فراوانی که از زمان صدام و از پول نفت مردم عراق، دزدی و غارت های دیگر به جیب سازمان مجاهدین آمده است تغذیه می شوند، واقعیت داشته و هم‌ اکنون فیلم ها و اسناد آن در اینترنت موجود است.

بنابراین حالا نیز تأکید می‌کنیم که رجوی و سازمان مجاهدین علاوه بر این ثروت به یغما رفته از جیب مردم عراق در گذشته ، هم‌اکنون نیز این سازمان از سرویس های اطلاعاتی عربستان، امارات ، اسرائیل و آمریکا  پول می گیرد. مثلا وقتی آمریکا رسما اعلام می کند که 80 میلیون دلار به اپوزیسیون حکومت ایران می‌دهند ، این پول کجا و به جیب چه کسانی می رود؟

وقتی سازمان مجاهدین باصطلاح خود را یک اپوزیسیون می داند، می توان گفت لااقل نصف به علاوه یک آن در سازمان مجاهدین می رود. تازه آن هم به شکل رسمی ، غیر رسمی که با عناوین مختلف دیگر جای خود دارد. البته همه این ها در برابر هزینه هایی که سازمان مجاهدین برای استخدام تماشاچی و سخنران اجاره ای و … می کند، رقمی نیست.

لازم است که به این نکته اصلی هم  اشاره شود که  آمریکا برای فشار به جمهوری اسلامی به ابزار فشار احتیاج داشته و دارد و برای این کار سازمان مجاهدین هست و تجربه این کار را نیز قبلا زیر نظر صدام حسین کسب کرده اند.

آمریکایی ها با خود می گویند که صدام حسین قبلا اعضای سازمان مجاهدین را به عنوان جاسوس، نیروی پیاده، بازوی ارتش عراق و ارتش آزادی بخش و غیره به کار گرفته و از آنها استفاده خود را کرده است، مگر ما از صدام حسین کمتر هستیم ؟ پس ما نیز می توانیم این کار را بکنیم..! آمریکایی ها با خود می‌گویند که بگذارید سازمان مجاهدین فکر کنند که اپوزیسیون هستند! بگذار بگویند که  هزار کانون شورشی در ایران فعال است؛ ما یعنی ـ سرویس جاسوسی آمریکا ـ که خودمان می دانیم این مساله دروغ است، ولی بهتر است با گفتن این حرف ها این سازمان را به عنوان یک اهرم و ابزار فشار برای اهداف جنگ طلبانه، تحریم و غیره برای خود نگه داریم. بنابراین در محتوی و در اصل خودِ نیروی جنگ طلب آمریکا نیز سازمان مجاهدین خلق را بیش از یک ابزار  جدی نمی گیرد.

اما در هر صورت در این بستر بود که آمریکا با زدوبند و با هدف بکارگیری بیشتر  فرقه مجاهدین خلق آن‌ها را از عراق به آلبانی منتقل کرد. رجوی نیز همین را می‌خواست ، رجوی در خلوت خود می گفت که شتر سواری که دولا دولا نمیشه ، خوب اگر قرار باشد آدم مزدور باشه ، چرا مزدور اصل کاری یعنی آمریکا نباشه . این خودش انقلاب !! و چند گام به پیش است صدام حسین و عراق کجا آمریکا کجا ؟ در این بستر بود که توافق صورت گرفت و نیروهای مجاهدین خلق به آلبانی ، کشوری که پایگاه ناتو در آن قرار دارد، منتقل شدند. کشوری که با ایران رابطه دیپلماتیک مستجکم ندارد و اساسا در ایران کنسولگری و سفارتخانه نداشته و ندارد . پس در نتیجه  خانواده‌ هیچکدام از قربانیان نمی‌توانند ویزا بگیرند تا  برای نجات فرزندانش پای خود را به آلبانی و پشت دیوار زندان اشرف 3 در ماینز برسانند ، این همه آن چیز هایی بود که رجوی می خواست و قبل از انتقال از عراق به آلبانی بررسی و مطالعه کرده بود.

البته رجوی فکر یک جایی را نکرده بود و آن هم اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی بود، اعضای جداشده در آلبانی همچنان مهمترین تهدید برای رجوی و تشکیلات فرقه مجاهدین  و همچنین پایگاه امید برای نجات یافتگان آینده از فرقه مجاهدین خلق می باشند. آن‌ها اگر چه شمع هستند و به شعله تبدیل نشده اند، اما همچنان فروزان باقی خواهند ماند و پای خانواده های قربانیان را به پشت دیوار زندان اشرف 3 در آلبانی خواهد رساند.

لینک به منبع

خانواده های گروگانهای رجوی پشت درب زندان اشرف3

***

فرار مسعود رجوی و مرگ اعضای مجاهدین خلق ایرانعلی اکبر کلاته اسیر نگون فرقه رجوی در آلبانی مرد

Saddam’s Private ArmySaddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

life of camp AshrafThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

همچنین: