در خواست پارلمان اروپا برای ایجاد دفتر رسمی در تهران

در خواست پارلمان اروپا برای ایجاد دفتر رسمی در تهران

میلاد آریایی، ایران قلم، چهارم آوریل 2014: … در هنگامی که با افتضاحی تاریخی و غیر قابل وصف مجاهدین مجبور به ترک خاک پادگان اشرف به عنوان اصلی‌ترین پایگاه استراتژیکی خود در خاک عراق شدند و در این مسیر جان 53 انسان رانیز ضمیمه آن کردند . در موقعیتی که مسعود رجوی و شورای دست سازش دچار شکافی و عمیق و از دست دادن دو تن از 4 عضو غیر مجاهد شورای کذایی …

سازمان ملل در مورد نقش رجوی در کشتار ۵۳ تن از قربانیان مجاهدین خلق در کمپ اشرف تحقیق کند

لینک به ممنبع

در خواست پارلمان اروپا برای ایجاد دفتر رسمی در تهران

در شرایطی که مجاهدین با تلاش بی‌وقفه و شبانه روزی تا همین 6 ماه گذشته سعی میکردند از برگزاری اجلاس ژنو جلوگیری کرده و مانع توافق اروپا و آمریکا بر سر برنامه اتمی ایران شوند.

در هنگامی که با افتضاحی تاریخی و غیر قابل وصف مجاهدین مجبور به ترک خاک پادگان اشرف به عنوان اصلی‌ترین پایگاه استراتژیکی خود در خاک عراق شدند و در این مسیر جان 53 انسان رانیز ضمیمه آن کردند .

در موقعیتی که مسعود رجوی و شورای دست سازش دچار شکافی و عمیق و از دست دادن دو تن از 4 عضو غیر مجاهد شورای کذایی شد و در بنیاد تاب تحمل چنین ضرباتی را نداشت .

و در همین امتداد بود که بی سر وصدا اعتصاب دروغین برای نجات 7 گروگان در حمله به پادگان خود را به بهانه حکم دادگاهی در اسپانیا !!! یواشکی خاتمه داده و آنرا پیروزی بزرگی قلمداد میکرد.

اهسته و پیوسته دو جریان درغرب و اروپا به ایران نزدیک . نزدیکتر شده و نهایتاً در آذر ماه سال 1392 به توافق مهمی پیرامون مسیر فعالیت‌های اتمی ایران و حق غنی سازی در تهران رسیدند و فضای جنگ و اضطراب جای خود را در دولت جدید به تعامل و ارتباط با غرب داد/

و جالب اینکه هر چه مجاهدین به کمک لابی های آمریکایی و اسراییلی داد میزدند و یا با برگزاری کنفرانس های متعدد خبری و عکس‌های ماهواره های اسراییلی سینه چاک میدادند قادر نبودند و نمی توانستند جلوی خواسته همکاری غرب با تهران را بگیرند و هیچ گوش شنوایی در چهار گوشه جهان صدای انان را نمیشنید و آنان را به وضوح پشیزی ارزش قایل نبود .

اکنون تنها 4 ماه از این ارتباط نگذشته است که پارلمان اروپا خواستار بازگشایی دفتری رسمی در تهران شده است که این خبر خود بازگو کننده رابطه عمیق و دراز مدتی است که اروپا برای ایران در نظر گرفته است.

از سوی دیگر بحران اوکرایین و جنگ سرد جدید روسیه و آمریکا سبب همکاری نزدیک‌تر تهران و مسکو شده است و اکنون در خبر ها آمده است که تبادل نفت در برابر کالا توافق جدیدی است که نشان میدهد روسیه برای فشار آوردن به آمریکا و دهن کجی آشکار برای اروپا راه و چراغ سبز دیگری را برای تهران روشن کرده است و طبعا حکومت تهران از این موقعیت سود میبرد.

اکنون سؤال این است که نتیجه تکاپوی شبانه روزی مجاهدین برای ایجاد شک و شبهه با انواع شیوه‌های غیر کار آمد وبا انواع دروغ پردازی هایی که در کنفرانس های خبری سازماندهی میشد به چه نتیجه‌ای رهنمون شده ا ست و مسعود رجوی حال برای اعضای سرگردان و بی آینده در لیبرتی چه داستانی را سر هم خواهد کرد .

مگر این رجوی نبود که می‌گفت با خروج از لیست گروههای تروریستی آمریکا راه بند پیشرفت و اقدام برای سرنگونی حکومت تهران برداشته شده است ولی اکنون با‌گذشت زمانی طولانی شرایط برای آنان بدتر شده که بهتر نشده است.

راستی در آینده نزدیکی اروپا و غرب به تهران که آنرا علناً اعلام و با درخواست برپایی دفتر رسمی در تهران بلند فریاد میکنند چه سرانجام و سرنوشتی برای پایگاههای متعدد مجاهدین در خاک اروپا و بویژه در فرانسه رقم زده است؟

آیا اروپا بین حکومت تهران و مجاهدین برای چند صدمین بار حکومت تهران را پذیرفته است و اگر در این مسیر پوئن یا امتیازی برای مجاهدین قایل می‌شود بیشتر یک خروس قندی در بازی سیاست است که جلوی مجاهدین پرتاب میشود؟

در معادلات پیچیده و درهم سیاسی امروز که کانون سیاسی خبرها به یک شب و روز از سوریه برداشته شده و روی روسیه و تحولات اوکرایین متمرکز می‌شود آیا مجاهدین و مریم رجوی طعمه یک حریق سیاسی از آن نوعی که در سال 2002 و تسخیر بیش از 160 پایگاه مجاهدین در خاک فرانسه ، نخواهند شد؟

آیا چنین نگاهی به مسایل ایران واروپا دور از تصور است ؟

در این مسیر قطعاً بازی ایران و تحرکات سیاسی وی که اکنون به نظر میرسد بسیار کار پخته‌تر عمل میکند جایی که لازم باشد در تحولات اوکرایین سکوت اختیار میکند و در جایی دیگر چون سوریه علناً به دفاع بر میخیزد مبین این حقیقت سیاسی است که مجاهدین بعد از بسته شده اشرف به آرشیو و بایگانی دوره های سیاسی و سیاست هایی که به قولی هیچ پدر و مادر ندارند نقل مکان میکند

و این مثال « جک استراو » سیاست مدار تاریخی و وزیر امور خارجه انگلیس در زمان « تونی بلر» که حکایت مجاهدین را اینگونه فرموله کرده بود به یاد می آورد که می‌گفت :

قدرت نظامی مجاهدین در برابر تهران به مانند تخم مرغی است که بر یک دیوار بتونی فرود آید »

و آیا گذر ایام فارغ از اینکه چه کسی این حرف را زده است پس از نزدیک به 15-16 سال همین حقیقت را بازتاب نمیدهد؟

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters

همچنین:

مشکلات حقوقی و حقیقی مجاهدین خلق در حذف فیزیکی منتقدان خود

میلاد آریایی، ایران قلم، ششم مارس 2014: …  مسعود رجوی در همین ماه فوریه 2014مجدداً جداشدگان از سازمان اش را بشدت مورد تهدید قرار داد و برای چندمین بار حذف فیزیکی آنان را تکرار و خواستار اجرای آن شد. سؤال این است در وضعیت نامتعادل مجاهدین در اروپا بویژه که پرونده جنایی این سازمان در فرانسه می‌رود که بازگشایی شود مجاهدین مجدد

آقای رجوی ! خود شکن ، آیینه شکستن خطاست. رجوی اعتراف می کند که در خاک زانو زده است

میلاد آریایی، کانون ایران قلم، بیستم فوریه 2014: …  جالب اینکه رجوی مثل ترفند های همیشگی خود بطور سمبلیک فردی که بر روی وی خیمه زده است را رژیم و حکومت اسلامی قلمداد کرده است . غافل از اینکه بر طبق گفته خود مسعود رجوی حکومت اسلامی که از سی سال قبل دشمن مجاهدین بوده اند. پس آنکس که رجوی را در یک دهه اخیر به زانو در آورده است در

پناهگاه سیاسی مسعود رجوی

میلاد آریایی، ایران قلم، نهم فوریه 2014: … جدا از بررسی پناهگاههای نظامی برای حفظ جان شیرین سؤال اصلی این است که طی این سالیان پناهگاه سیاسی مسعود رجوی کجا بوده است ؟ و امروزه پناهگاه سیاسی آنان کجا است ؟ منطقاً حمایت گسترده خلق قهرمان ایران میبایست پناهگاه سیاسی می‌بود و در رهگذر هر توفان سیاسی و یا نظامی مردم ایران آنان