در دام معیارهای خود ساخته

در دام معیارهای خود ساخته

Mojahedin Khalq Rajavi cult history 3کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، شانزدهم فوریه 2016:… عددها سرناسازگاری با مجاهدین گذاشته اند تیراژها وواحدهای شمارش سر به مخالفت گذاشته اند و مجاهدین در تلاشی بیهوده فی المثل میکوشد که بگوید اشرف نه اسم یک محل که اسم زن اول مسعود و یک سمبل مبارزه است برای زنان و با تعطیلی اشرف خللی به آن وارد نخواهد آمد. اما خودشان و هواداران و اعضای اسیر به خوبی میدانند که اشرف سمبل یک کمیت بود … 

مجاهدین خلق بفرقه رجویسی و هشت سال حسرت – سی و هشت سال حسرت فرقه رجوی و سالگرد انقلابی که نتوانستند سرقت کنند

لینک به منبع

در دام معیارهای خود ساخته

کانون وبلاگنویسان مستقل ایرانی —-

مجاهدین و معیار پیشرفت تشکیلاتی ،سیاسی و نظامی و ایدئولوژیکی —–

از فردای انقلاب پنجاه و هفت که مجاهدین به اندازه های واقعی خود واقف بودند تحت رهبری سلطه طلبانه مسعود رجوی دچار اشتباه و خطایی غیر قابل جبران شدند ،خطایی که امروزگریبانشان را گرفته و تاکتیک آنها را به زنجیر گرفتاریشان تبدیل کرده است .

مجاهدین خلق همچون برخی زندانیانی که بخاطر یکشبه پول دار شدن قید راه اصولی و کار و ابداع و نبوغ را زده و همه چیز خود را در راه خلاف به هدر داده و اکنون گرفتارند ،عمل کرده است .

آنها که بعد از انقلاب نمیخواستند یک گروه چریکی کوچک از کار افتاده باشند(در حالی که جنگ چریکی نیز به پایان رسیده ) و نیز ظرفیت ،حوصله ، توان ودانش کار اصولی و رشد را نداشتند تصمیم گرفتند بجای هر نوع کارکیفی و بالا بردن کیفیت کار خود دست به کار کمی بزنند و معیار رشد و پیشرفت خود را کمیت قرار دهند ، همین سیاست باعث شد که جذب نفرات ،تعداد دفاتر و پایگاهها ، تیراژ نشریه و تعداد شرکت کنندگان در متینگ ها برایشان در اولولیت قرار بگیرد، همین روندکه بیشتر به نظر میرسد برای فریب رقیب باشد کم کم خود مجاهدین را فریب داد ، تعداد ملیشیا ، تعداد زندانیان ، تعداد کشته شدگان و بعدها تعداد کسانی که خارج شده و به مقرهای سازمان در عراق میپیوستند ملاک و معیار قرار گرفت و سازمان کوشید با هر ترفندی آمارها را بالا ببرد و متاسفانه که تعداد کشته ها نیز یکی از این آمارها بود که باید بالا میرفت تا رشد و پیشرفت مجاهدین را نشان دهد .

تعداد عملیاتها نیز فارغ از کیفیت داستان بسیاری از جنایت هایی شد که که خون بیگناهان زیادی را بر زمین ریخت و بعد هم در عراق تعداد پایگاهها ، تعداد سلاح ها و رژه ای با خود فریبی کامل که هرکس بیش از ده بار از جلو رجوی عبور کرد تا تعداد رزمندگان ده و صد برابر جلوه کند .

نمیدانم در این سالهای اخیر رهبران فرقه حسرت خورده اند که بجای اینهمه کمیت و فریب ایکاش ذره ای به کمیت هم فکر میکردندیا نه ؟ اما امروز که راه کمیت برایشان بسته شده ونه پایگاهی اضافه میشود ونه عضوی و سلاحی و حتی جمع کردن نیرو برای شوهای خارج کشوریشان هم با مشکل مواجه شده ،دیگر برای فکر کردن به کمیت خیلی دیر به نظر میرسد مجاهدین که روزی شعار کوه اگر بجنبد اشرف زجا نجبد و هزار اشرف به پا خواهیم کرد میدادند ، کاش کوشیده بودند در اشرف بجز آموزشهای یکبار مصرف جنگ و فحاشی و خشونت به اعضای خود چیزی بیاموزند و کمی کیفیت را بالا ببرند مگر نه که دوره دکترای کامل هر رشته ای از اول ابتدایی تا انتها بیست و دو تا بیست وچهارسال بیشتر طول نمیکشد و مگر نه اینکه بیشتر اعضای اسیر مجاهدین نزدیک ربع قرن است که درپایگاههای مجاهدین به سر میبرند .

حالا مجاهدین در تله خود ساخته سنجش با رشد کمی افتاده است امری که پوشالی بودن تمام حیاتش را رو میکند .

عددها سرناسازگاری با مجاهدین گذاشته اند تیراژها وواحدهای شمارش سر به مخالفت گذاشته اند و مجاهدین در تلاشی بیهوده فی المثل میکوشد که بگوید اشرف نه اسم یک محل که اسم زن اول مسعود و یک سمبل مبارزه است برای زنان و با تعطیلی اشرف خللی به آن وارد نخواهد آمد. اما خودشان و هواداران و اعضای اسیر به خوبی میدانند که اشرف سمبل یک کمیت بود معیار ی برای به عدد کشیدن اعتماد صدام حسین و ابعادی به کیلومتر که میشد با افتخارآن را شهر نامید ، همچنان که رژه و عملیاتهایی که حتما هرکدام از قبلیشان میباید با یکی از اعداد( تعداد اسرا ،تعداد غنائم ، مساحت منطقه عملیاتی یا حتی تعداد کشته ها) بیشتر میبود .

امروزه مجاهدین با پول هم نمیتوانند خیلی زیاد عددها را به یاری بطلبند ، تعدادی پارلمانتر و شرکت کننده های اجاره ای البته چنان با کیفیت در جنگند که به چشم نمی آیند . (درست مثل افزایش تعداد اعضای شورای دست ساز مجاهدین با تزریق صدها مجاهد اونیفورم پوش که بجای نشان پیشرف باعث ریزش شورایی های باسابقه شد و مجاهدین اونیفورم پوش هم موضوعیت خود را از دست دادند ) .

آری مجاهدین در معیارشان در حال نابود شدن هستند و اینجاست که باید برایشان خواند که :

یک شاخه گل دِماغ پرور

از خرمن صد گیاه بهتر

دیروز و امروز مجاهدین خلق رجوی

دیروز و امروز مجاهدین خلق رجوی

دیروز و امروز مجاهدین خلق رجوی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22176

پیام مسعود رجوی به لشکرهای ارتش آزادیبخش

بینا عارف، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، بیست و سوم نوامبر ۲۰۱۵:… افتخار کشته شده های این موشک باران از نظر پیام دهنده (مسعودرجوی احتمالا) این است که ۵ روز بعد از عاشورا و در سرزمین پیامبر کشته شده اند درست افتخاری که احتمالا همه داعشی هایی که دوروز قبل تر کشته شده اند نیز با مراتبی بالاتر دارا هستند چرا که به عاشورا نزدیک تر بوده ان حالا قبول داشته باشند یا نه مهم نیست چنان که در …

مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسمدرخواست مضحک برگرداندن ده در صد سلاح زمینه سازی برای کشتار ساکنان لیبرتی

لینک به منبع

پیام به لشکرهای ارتش آزادیبخش

موشک باران پایگاه لیبرتی و پیام مسعود رجوی ———–

این روزها کار مسعود رجوی که القابی همچون فرماندهی کل ارتش آزادیبخش را و رهبری عقیدتی خاص الخاص مجاهدین و رهبر انقلاب و رئیس شورای ملی مقاومت رابه دوش میکشد , خلاصه شده به تک و توکی پیام آنهم نه با صدا و تصویر خودش و فقط در حدی خلاصه که هر روبه موت یا مرده ای هم میتواند . البته این پیامها از جهتی هم حائز اهمیت است چرا که خلاصه ایدئولویکی و سیاسی مواضع مجاهدین خلق را نشان میدهد چرا که هرکس نوشته باشد بالاخره بالاترین سطح در مناسبات فرقه ای است .

پیام مسعود رجوی برای لشکرهای فدایی است دقت کنید لشکرهایی که قرار است فدا شوند نه لشکری که بجنگد و قادر باشد پیروزی کسب کند بلکه لشکرهایی که خاصیت وجودی شان فدا شدن است و البته اینکه فدای چه چیزی میشوند را هم در پیام بدون پاسخ مانده است .

افتخار کشته شده های این موشک باران از نظر پیام دهنده (مسعودرجوی احتمالا) این است که ۵ روز بعد از عاشورا و در سرزمین پیامبر کشته شده اند درست افتخاری که احتمالا همه داعشی هایی که دوروز قبل تر کشته شده اند نیز با مراتبی بالاتر دارا هستند چرا که به عاشورا نزدیک تر بوده ان حالا قبول داشته باشند یا نه مهم نیست چنان که در مسیر عاشورا بوده اند یا نه هم در پیام اشاره ای نشده است .

پیام میگوید که آرامش و کنترل وخونسردی خود را حفظ کنید و آماده کارزارهای بعدی باشید البته نمیگوید منظورش از کارزار همین موشک خوردن است یا نه چرا که به مثابه جنگیدن آخرین بار در دوران صدام حسین بود که ارتش آزادی با سلاح و اطلاعات و دستور حزب بعث عملیات انجام داد و حالا فقط گرفتار است و به تاکید سازمان برای بیرون آمدن از لیست تروریستی مدتهاست که سلاح را زمین گذاشته و بعنوان یک رویا همانطور که در ترانه هایش میگوید فقط در فکر وخیال لمس ماشه است و بس و بدون آن هم البته با توجه به گرفتاری در عراق و بازی کردن نقش پناهنده کارزاری غیر از این موشک خوردن در تصور پیام دهنده نیست.

اما چرا این حمله انجام شده دلایلش در این پیام وضعیت سوریه و برجام و یمن و اب و هوای کره زمین و پدیده ال نینو است و بس و ابدا ربطی به سیاست های شکست خورده ماندن در عراق و حفظ اشرف و یا همه یا هیچ برای جابجایی و پیوند زدن سرنوشت مجاهدین با صدام و مزدوری و …… ندارد.

پریدن و فحاشی به خانواده هایی که قبل تر برای نجات فرزندانشان آمده بودند و سازمان مانع شده بود وگرنه قبل از زخمی و کشته شدن لااقل خانواده وعزیزان خود را دیده بودند و نیز پریدن و فحاشی و پاچه گیری منتقدانی که حدس میزند چه خواهند گفت یعنی قصاص قبل از انتقاد هم بخشی از این پیام است تا رجوی یا پیام دهنده مجبور نباشد در باره سیاستی که کار را به اینجا کشانده توضیحی بدهد .

خوشبینانه ترین بخش پیام این است که بجای شعار سرنگونی و امسال سال سرنگونی و پیروزی است و این حرفهای تکراری آمده است که روز مظلوم بر ظالم نزدیک است یعنی حواله شده است به قیامت و خلاصه کلام اینکه شعارهای امروز و فردا کنار گذاشته شده و یکسر موکول شده است به قیامت چرا که روز مظلوم بر ظالم یعنی

روز مظلوم بر ظالم (روزیست که خداوند باز خواست ظلم را از ظالم کند)

ارتش آزادی بند از بند نظام حاکم بر ایران میگسلد این را که میگوید هیچ توضیحی ندارد که چگونه و با کدام استراتژی و پایگاه مردمی و شرایط دیگر

خلاصه اعتقاد مجاهدین در این پیام این است که میگوید در مبارزه با رژیم آخوندی قیمت را مثل همیشه و بیش از همه مجاهدین داده و میدهند و این اعتقاد یعنی سهم خواهی و تمامیت طلبی آنهم برای کاری بیهوده که به کشتن دادن افراد است یعنی چون مجاهدین اینهمه را به کشتن داده اند آنهم برای هیچ و پوچ پس حق بیشتری دارند و سهم بیشتر و بقیه باید خفه شوند و سرکوب گویی که به کشتن دادن افراد حقانیت می آورد با این استدلال باید به فرمانده ای که در جنگ بیشتر کشته و زخمی میدهد وکمتر پیروز میشود درجه بالاتری داد و باز طبق این نظر با کشته شدن اینهمه داعشی در حمله اکراد و ارتش سوریه و نیروهای مردمی عراق و روسیه باید در باره خاورمیانه فقط داعش حق اظهار نظر و سهم خواهی داشته باشد و بس چرا که بیشتر از همه دارد قیمت میدهد .

وقتی میگوید بارخدایا از ما بپذیر فیلم قبلی مسعود را نشان میدهد و البته از این فیلم ها زیاد است که هر بار مسعود بقول خودش با خدا معامله میکند و هربار همین شعار تکراری را میدهد که البته پاسخگو نباشد.

آخر سر هم به شمارش و نام بردن کشته ها میپردازد کاری که علاقه وافری به آن در سلسله مراتب بالایی سازمان هست از چاپ کتاب و دادن لیست و تلاش برای بالابردن آمار شهیدان گرفته تا آن را سابقه و حقانیت کردن برای خود و البته این نام بردن نه به ترتیب الفبا است ونه به ترتیب قدمت مبارزه سا سن بلکه به نسبت نزدیکی به سازمان و عقاید فرقه ای آن است و از چند نفر اول که بگذریم کسانی را میبنیم که سازمان از کشته شدنشان خوشحال هم هست چرا که بجای افراد مسئله دار و منتقد شهید دارد که نام میبرد و به آن میبالد.

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجوی

مسعود رجوی و فرمان قتل های بیشترمسعود رجوی و فرمان قتل های بیشتر

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21901

لیچارگویی مجاهدین شما را به یاد کدام ادبیات می اندازد (+ تحصن و خشونت)

کانون وبلاگنویسان مستقل ایرانی، دهم نوامبر ۲۰۱۵:…  سعید جان!! حرف زیاد دارم ولی جمله آخرت را هنوز نتوانسته ام از روده کوچیکه عبورش بدهم تا به سلامت به محل اصلی اش برسد، نگاه کن چه غمگنانه گفته ای: ( خواسته حتما فحش باشد ولی چرا حرفهای انتقادی وجمله آخر کسی باید حتما جایش در روده بزرگ نویسنده انقلاب ایدیولوژیک کرده سازمان باشد را متوجه نشدم یا اینکه روده بزرگ جای بدی است ویا نویسنده …

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

کانون وبلاگنویسان مستقل ایرانی، دهم نوامبر ۲۰۱۵
لینک به منبع

تحصن و خشونت

هواداران و اعضای مجاهدین خلق در هلند بعد از حمله موشکی به قرارگاهشان دست به یک تجمع چند نفره در جلوی پارلمان درشهر لاهه یا همان دن هاخ دست زدند در این تجمع که هشت نفر و هشتاد پرچم زرد رنگ با آرم مجاهدین و یک پرچم ایران شرکت کرده بود ، در انتها به خشونت کشیده شد . مجاهدین با شنیدن انتقاد یک ایرانی که گفته بود :؛ اصلا مسعود رجوی برای چه این بیچاره ها را به عراق بردد و چطور خودش و خانمش عراق را ترک کردند و اینها اینهمه سال موندن اگه عراق خوب بود اونا هم میموندن . ؛ به او حمله ور شده و با تهمت های مزدور و موشک زن و قاتل اشرفی ها شروع به کتک کاری وفحاشی کردند .این ایرانی وطن پرست بعد از انتقال به اورژانس اعلام کرد که از ضاربین شکایتی نداشته و فقط از بابت دلسوزی نکاتی را به آنها یاد آورشده ، او معتقد بود که این افراد در یک فشار و استرس وشانتاژ روحی و تبلیغاتی توسط سازمانشان قرار گرفته اند و نمیدانند چه میکنند و چه میگویند چرا که تمام احساسهای هیجانی و تعصبات فرقه ای و مذهبی آنها تحریک شده است. اوعنوان کرد که راضی نیست اسم و مشخصاتش علنی شود بدون اینکه این کار دلیلی بر عدم حقانیت ویا تغییر موضع یا تکذیب حرفهایی باشد که آنجا زده است.

بینا عارف، کانون وبلاگنویسان مستقل ایرانی، دهم نوامبر ۲۰۱۵
لینک به منبع

لیچارگویی مجاهدین شما را به یاد کدام ادبیات می اندازد

چه حکمتی است که همه افراطیون و آنها که دستشان از استدلال خالی است زبان به تهدید و فحاشی و دست به خنجر و چماق میگشایند و میبرند . چه حکمتی است که این افراطیون در ظاهردشمن با هم رفتار مشترک ضد دمکراسی دارند .

چه حکمتی است که این ادبیات گستاخانه و پوپولیستی بلافاصله تبدیل میشود به تروریسم خشن و وحشی .

چه حکمتی است که که همه کسانی که این ادبیات را استفاده میکنند خود را حق دانسته و انبوهی نیروهای مارایی را هم حافظ و پشتیبان خود میبنند .

هرحکمتی هست نشان میدهد که باید لقمان وار مقابله کرد و به گردابشان غوطه ورنشد َنشان میدهد که این دشمنان ظاهری دو روی یک سکه اند وباید با خردورزی و آگاهی بخشی راهشان را سد کرد.

برای نمونه یک مقاله از مجاهدین را ببینید که علیه آقای سعید جمالی( یکی از منتقدان سازمان و فرقه رجوی )نوشته اند.: قرمز شده ها برای توجه شما و فحش هایی است که مجاهدین میدهند و داخل پرانتزهای آبی شده از من است بقیه نوشته های کج شده تماما از نویسنده و کارشناس مجاهد خلق است .

سعید جان!!: نامه پر از مهر ومحبتت رسید ودیدگان تازه عمل کرده ام (‌چرا و چه ربطی دارد نمیدانم )را نور تازه بخشید، تو این مدت کجا بودی؟ که ما را از نعمت حضورت حسرت به دل کردی ، سعید جان!!: تو که اینقدر دنبال من و ما هستی، و میدانی که ما نمی توانیم از کمپ خارج شویم، میشود قدمی کوچک رنجه فرموده و بیایی و مرا ببری؟؟؟ (معلوم نیست که چرا نویسنده مجاهد از رهبریش انتظار ندارد بیاید و نجاتش دهد ) می بینی چقدر ساده است؟ از موشک و این چیزها هم که اصلا ترس نداری و برای تو و امثال تو هم که «گراگیری» نمیشوند، پس اگه میشه زودتر بیا که بد جوری دلم هواتو کرده… راستی یادت نره «سخنگوی سراسری آزادی سازی لیبرتی» یعنی آبجی «ع.الف» راهم همراهت بیار، تا نتایج «مبارزه» چندین ساله اش را برای نجات ما ببیند و بیشتر انگیزه بگیرد. (چطور است نماینده شورا بیاید تا از نتایج مبارزات ضد امپریالیستی شما انگیزه بگیرد یا از مبارزات شما علیه جمهوری اسلامی که چه نتایجی هم دارد)

ضمنا آقای «حقوق الممالک» را هم خبر کن، زیرا تصمیم گرفته پا جای پای احمد کسروی بگذارد، اینکه چطوری را من نمیدانم، تا آنجا که من میدانم و کم هم او را نمی شناسم، «لیبرالی» بود که ظاهرا مخیله اش را آخر عمری از دست داده، در روستایمان به این هم ولایتی یک بسته یونجه را که میدادیم تا بین دو تا الاغ، تقسیم کند، شک نداشتیم که نمی تواند، اما حالا میخواهد بشود کسروی؟؟؟؟؟ با آنچنان نعره بلندی که ماتحتش را متحمل ۱۰-۲۰ تا بخیه کرده و به قول افغانی ها «زر» میزند که ” بجای مرگ در رختخواب پیرانه سر و برای دفاع از حقوق و حیثیت انسانی به استقبال خطر بروم و فضلیت جانبازی به میراث بگذارم. ”

لطفا رفیق قافله اش را که ادعای دکتری دارد را برای فراهم کردن بخیه و دوختن محل جر خورده صدا کنید. آخه تو و استقبال از خطر؟ تو و جانبازی؟ تو قمار باز هم نیستی! نمیخواد فضیلت به میراث بگذاری، از فضله همان برون طراود که در اوست ( طبق این حرف میتوان دلیل این همه زشت گویی را فهیمید)

این «پیرانه سر» واقعا نیاز به نصحیت دارد و بهش بگید: «…..زیادی نخور».

در هرحال من منتظرم زود بیا ! همین الان بیا! با فالح فیاض و کوپلر بیا!، بمحض اینکه پشت درب لیبرتی رسیدی، یک سوت بزنی من حاضرم.

یک بیت شعر هم میدهم که بدی به «اسی بی شرف» (منظورش اسماعیل وفا یغمایی است که روزی مدحش میکردند و شاعر نسل انقلاب و برگزیده مریم مسعود بود وبا اولین انتقادش به این روز رسید) و نظرش را برایم بیاور. این شعر کوچه و خیابان است که به سبک «خراباتی ها» میخواندیم.

سگ با زبان میزند به زخم تنش دوا

کمتر زسگ کسی که زخم زبان می زند

سعید جان!! حرف زیاد دارم ولی جمله آخرت را هنوز نتوانسته ام از روده کوچیکه عبورش بدهم تا به سلامت به محل اصلی اش برسد، نگاه کن چه غمگنانه گفته ای: ( خواسته حتما فحش باشد ولی چرا حرفهای انتقادی وجمله آخر کسی باید حتما جایش در روده بزرگ نویسنده انقلاب ایدیولوژیک کرده سازمان باشد را متوجه نشدم یا اینکه روده بزرگ جای بدی است ویا نویسنده نمیدانسته بعد از عبور از روده کوچک به روده بزرگ میرسد ویا هم میدانسته و منظورش از مسیر دیگربوده که بعد از روده کوچک به معده برسد و هضمش کند.)

”حرف زیاد است و من در گوشه ای دلشکسته و زانوی غم در بغل و ….. ماتم زده….. با قلبی دریده و شرحه شرحه

نامردی تا به کجا؟؟؟؟»

با شناختی که از تو دارم این جمله را هنگامی گفته ای که جلوی آینه ایستاده بودی و از خودت حسابرسی میکردی، اینطور نیست ، سعید جان!!!!

ادبیات مجاهدین خلق فرقه رجوی

***

گزارش کمپ لیبرتی 1Iran Interlink Fourth Report from Baghdad

تازه ترین ابتکار مجاهدین در مبارزه

بهزاد علیشاهی: آقای رجوی کجای معادله سرنگونی ایستاده؟ درباره پیام مسعود رجوی خطاب به خامنه ای و رفسنجانی

همچنین:

کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، سوم فوریه ۲۰۱۶:…  پاسخ آقای ژان بورل ریس بخش بین المللی اتحادیه کارفرمایان فرانسه اما در مقابل این سوال معادلات مجاهدین را بهم میریزد او میگوید در میان ۱۹۵ کشور جهان چند دمکراسی واقعی وجود داردو ادامه میدهد که در میان کشورهای آن نقطه از جهان کدام کشور دمکراسی بیشتری دارد؟

مریم رجوی البغدادی مجاهدین خلقکانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، بیست و هفتم دسامبر ۲۰۱۵:… در خبرها بود که گروه داعش توافق کرده که از حومه دمشق (اردوگاه یرموک ) به رقه بروند این انتقال با نظارت سازمان ملل انجام میشود . نمیدانم که آنها در محل فعلی خود شعار کوهها اگر بجنبن

کانون وبلاگنویسان مستقل ایرانی، هفدهم دسامبر ۲۰۱۵:… زنان در جداشدن از فرقه رجوی بیشترین ضربه را به سازمان وارد میکنند چرا که هم با ایدئولوژی دست ساز رجوی در رده بالای مسئولیت قرار دارند , رجوی می اندیشید که زنان فاقد اعتماد به نفس و مطیع برای 

کانون وبلاگنویسان مستقل ایرانی، دوم دسامبر ۲۰۱۵:… البته مقایسه بین این دو قطعا به زوایای زندگی شخصی خانم رجوی هیچ ربطی ندارد ,فی المثل منظور رابطه با شهردار اور ویا همسری آقای رجوی بعداز طلاق از همسرش ابریشمچی ویا برگزاری جلسات رقص رهایی برای مسعود رجوی نیست . ای

بینا عارف، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، بیست و سوم نوامبر ۲۰۱۵:… افتخار کشته شده های این موشک باران از نظر پیام دهنده (مسعودرجوی احتمالا) این است که ۵ روز بعد از عاشورا و در سرزمین پیامبر کشته شده اند درست افتخاری که احتمالا همه داعشی هایی که دوروز قبل

بینا عارف، کانون وبلاگنویسان مستقل ایرانی، شانزدهم نوامبر ۲۰۱۵:… حتما اعضای مجاهدین یادشان هست که در دوران دولت اصلاحات که سلاح وپولهای صدام در جامعه ای که به سوی آرامش و بردباری میرفت چندان وبال گردن این فرقه شده بود که مسعود رجوی فرمان عملیات چریکی(تروریستی