در رابطه با امریکایی هاای که برای لابی کردن قاتلین سربازانشان زیر پرچم مجاهدین خلق می ایستند چه باید گفت؟!!

در رابطه با امریکایی هاای که برای لابی کردن قاتلین سربازانشان زیر پرچم مجاهدین خلق می ایستند چه باید گفت؟!!
.
ایران اینترلینک، سوم ژانویه 2011: … مسعود رجوی در بالای سن در حال رجز خوانی برای آمریکا بود. وی دست به کمر زده بود و با اشاره به القاعده و شخص بن لادن می گفت و با اشاره به خودش و ارتش دست ساز صدام که بنام ارتش آزادیبخش نام نهاده بود ادامه داد پس از سقوط صدام حسین و مصاحبه هايی که برای تعین هویت افراد این سازمان توسط مامورین وزارت خارجه ، سیا ، اف بی آی ، و به خصوص ام آی ارتش آمریکا با تک تک افراد انجام دادند. بیش از هزاران ساعت اطلاعات ذیقیمت در این رابطه به دست آوردند که تماما گواه و تائید ایدئولوژی و استراتژی ضد امریکائی این سازمان تروریستی است. پس از سقوط صدام حسین …

(Rajavi from Saddam to AIPAC)
مشاوران بوش خواستار خروج منافقین از لیست سیاه شدند
ایران اینترلینک، سوم ژانویه 2011
لینک به متن اصلی (انگلیسی)
https://iran-interlink.org/?mod=view&id=9216
A documentary about Washington backed Mojahedin Khalq terrorists
Mojahedin Khalq, MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult terrorism in Iran and Iraq

سرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق
(سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)
افسر امریکایی مقتول، کاپیتان لویس لی هاولینز
Captain Lewis Lee Hawkins
(Photograph courtesy Annette Hawkins)
چند سند دیگر:
Lets create another Vietnam for America(pdf).
(Mojahedin English language paper April 1980)
Letter to Imam (Khomeini) (pdf).
(Mojahedin English Language paper April 1980)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

(Izzat Ebrahim and Massoud Rajavi still at large)

(Washington backed Maryam Rajavi in terrorist cult’s HQ in Paris)
(MKO members in European Countries 2003)

(Abdolmalek Rigi on Voice of America, presented as a democratic alternative)

(Mojahedin’s Maryam Rajavi and Jondollah’s Abdolmalek Rigi)

Jafarzadeh on Fox News

Jafarzadeh representing terrorist organisation NCRI
(Picture form MKO/ NCRI clandestine television)

(Daniel Zucker, Maryam Rajavi and ALi Safavi)

(Ali Safavi as the commander of Saddam’s Private Army in Iraq)

|