در زیر سایه ملکه تروریست ها!

در زیر سایه ملکه تروریست ها!

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsامیر حسین پناهی، آریا ایران، پاریس، نهم دسامبر 2013: …  زن و مرد “گورو” را می گویم که دکان به دکان و مجلس به مجلس در میان هورای نامردمان ضد ایرانی می چرخند تا از “مبارزه” شان چیزی کم نشود.آن سه هزار لیبرتی نشین را برای چنین روزهایی به گروگان گرفته اند.اگر آنها نبودند،اینها نیز نبودند.و اگر آنها به حقیقت می رسیدند،اینها را با سیل طغیان خود جا کن می نمودند.پس بهتر است نه آنها حقیقت را دریابند و …

(Maryam Rajavi directly ordered the massacre of Kurdish people)

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terrorists

Rudy Giuliani with MEK leader Maryam Rajavi

لینک به منبع

در زیر سایه ملکه تروریست ها!

masoud maryam radjavi در زیر سایه ملکه تروریست ها!

سایت های مجاهدین را نگاه کنید؛هر کسی از خط مریم رجوی در غصب آزادی،شکنجه روزمره و کشتار تدریجی ساکنان لیبرتی و اعضای به بند کشیده شده حمایت ننماید،یقه اش را می درند،دهان اش می بندند و با هزاران جمله تهدید آمیز، برای حال و آینده اش حکم اعدام صادر می کنند.مبارک ملکه تروریست ها باد. این است معنی “آزادی”،”عدالت”،”صلح” و “برابری” در فرقه رجوی!

در زیر سایه ملکه تروریست ها!

برای فریب آزادی خواهان، لباس آزادی می پوشند.

برای تقویت و گسترش جنگ،صلح طلب می شوند.

و برای منفعت جویی، واژه برابری را هر روز هزار بار جویده و به آینه تمام قد مردم تف می کنند.

اینها همه جا هستند،همه جا می روند،تا یکی را با هزار حیله و فریب به دست بیاورند.

پول،سرمایه وعمرش را به گروگان گرفته، آزادی اش را به بند بکشند و برابری را در سلول های تنگ و تاریک تشکیلات به تاراج دهند.

آنها دیوارهای شرم را از هم گسیخته اند.برای رسیدن به آنچه می خواهند، به هر کاری تن می دهند، از استخوان قربانیان خود بالا می روند و به روی انسانیت تف می اندازند.

یک روز خود را “ژاندارک ایران” می نامند، روزی دیگر “ژنرال دو گول” می شوند و در روزهای واپسین “ماندلای ایران”.

عجب روزگاری است!

روزگاری که تبهکاران سیاسی، “مردم” و سرزمین مادری را با جلوه های رنگارنگ حقوق بشر و “نبرد برای آزادی”، به دشمن سازان می فروشند تا اینچنین دشمن شوند و مرگ و تباهی را ارمغان یک نسل بنمایند.

عجب روزگاری است!

بنام آزادی یقه می درند و بنام عدالت دهان می بندند.هر معترض و منتقدی را به سیخ جاسوسی و مزدوری می کشند تا جاسوسی و مزدوری خود را در پستوهای تاریک پنهان نمایند.اینها “شرم” انسانی را از خود تهی نموده و با قربانیان همان می کنند که شایسته خودشان است.

عجب روزگاری است!

از ایران تا عراق و از آنجا تا اقصی نقاط جهان، انگار با فریب و دروغگویی بارور شده اند.سه هزار نفر را در عراق و صدها تن را در سراسر جهان به دروغ سرنگونی قریب الوقوع آلوده اند تا باورها سرخم نکند،متزلزل نگردد،و آشوب های احتمالی یقه خود آنان را نگرفته و محکم به صخره نابودی نکوبد.

liberty h 300x214 در زیر سایه ملکه تروریست ها!

زن و مرد “گورو” را می گویم که دکان به دکان و مجلس به مجلس در میان هورای نامردمان ضد ایرانی می چرخند تا از “مبارزه” شان چیزی کم نشود.آن سه هزار لیبرتی نشین را برای چنین روزهایی به گروگان گرفته اند.اگر آنها نبودند،اینها نیز نبودند.و اگر آنها به حقیقت می رسیدند،اینها را با سیل طغیان خود جا کن می نمودند.پس بهتر است نه آنها حقیقت را دریابند و نه اینها بنیان کن!

مریم رجوی با فریبکاری تلاش می کند مسئولیت بازی “اعتصاب غذای لیبرتی نشین ها” را از سرخود کنده و به خود آنان محول نماید.این نمایش ضد انسانی به دستور چه کسی شروع شده و چه کسانی آن را هدایت و کنترل می نمایند؟

او در پاسخ به سیل انتقادات صاحب نظران،منتقدین و افراد جداشده، گروه های جدیدی را به صف “اعتصاب غذا کنندگان” کشاند.و به این شکل بازی ضد انسانی خود را گسترش داد.

سایت های مجاهدین را نگاه کنید؛هر کسی از خط مریم رجوی در غصب آزادی،شکنجه روزمره و کشتار تدریجی ساکنان لیبرتی و اعضای به بند کشیده شده حمایت ننماید،یقه اش را می درند،دهان اش می بندند و با هزاران جمله تهدید آمیز، برای حال و آینده اش حکم اعدام صادر می کنند.مبارک ملکه تروریست ها باد. این است معنی “آزادی”،”عدالت”،”صلح” و “برابری” در فرقه رجوی!

۹ دسامبر ۲۰۱۳

امیر حسین پناهی

Khodabandeh: Did Pentagon lobby for Mojahedin Khalq?

همچنین:

خط گرفتن ملکه ترور از نتانیاهو (سنگ پرانی به سوی جامعه بین المللی)

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، تهران، چهارم دسامبر 2013: … تنها چند ساعت بعد از اینکه روزنامه انگلیسی ساندی تایمز از دستور نتانیاهو  به موصاد برای جستجو و یافتن دلیلی مبنی بر نقض توافقنامه هسته ای ژنو از  سوی ایران خبر داد، یکی از سایت های وابسته به فرقه تروریستی مجاهدین خلق  در باره

یک بازرس پیشین سازمان ملل: منافقین در مقابل پول هر جنایتی انجام می‌دهد

ایسنا، چهارم دسامبر 2013: …  او در این کتاب آورد است که استفاده دولت آمریکا از گروهک منافقین برای اعمال فشار بر ایران یک ابزار منسوخ به شمار می‌رود. ریتر در ادامه افزود که تنها کسی که از روابط میان سیا و گروهک استفاده می‌کرد تنها خود گروهک بود. زمان سقوط صدام، پرونده این گروهک بسته

نتانیاهو و سگ زنجیری اش؛ حفاظت از توافق ژنو وظیفه جدید باند رجوی!

مسعود رجوی نتانیاهوایران دیدبان، سوم دسامبر 2013: … رهبری مفلوک مجاهدین که پیش از این به کمتر از اجرای کامل قطعنامه های شورای امنیت از سوی ایران رضایت نمی داد و قدرتهای غربی را از موافقت با ایران بر حذر می داشت و توافق با ایران را فرصتی برای ساخت بمب اتم اعلام می کرد( البته همه اینها روی کا