در نامه ای به اینجانب (حسین نژاد) سیاستمدار برجستۀ عراقی سوء استفادۀ فرقۀ رجوی از نام و موقعیتش را افشا می کند

در نامه ای به اینجانب (حسین نژاد) سیاستمدار برجستۀ عراقی سوء استفادۀ فرقۀ رجوی از نام و موقعیتش را افشا می کند

قربانعلی حسین نژاد، ایران قلم، نوزدهم اکتبر 2013: … بیست و پنج سال پیش در بخش روابط با عراق در سازمان به عنوان مترجم ارشد همۀ نامه ها و بیانیه ها و اسناد و نوشته ها و کتابهای رهبری و اطلاعیه ها و نشریات و سایتهای عربی سازمان کار می کردم از جمله مشخصا در ده سال اخیر بعد از سقوط دولت سابق عراق که ترجمۀ بسیاری نامه ها و بیانیه ها و حتی مصاحبه های از قبل آماده شده (هم سؤال و هم جواب آماده آن هم به فارسی!!) …

مهوش سپهری مجاهدین خلق فرقه رجوی

داستان کمپ اشرف  مجاهدین خلق قربانیان اربابانی بی شمار  تقدیم به خانواده های  تمامی قربانیان فرقه رجوی

لینک به منبع

در نامه ای به اینجانب (حسین نژاد)

سیاستمدار برجستۀ عراقی سوء استفادۀ فرقۀ رجوی از نام و موقعیتش را افشا می کند

به قلم قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین خلق

ghorbanali1329@gmail.com

یکی از روشها و ترفندهای تبلیغاتی فرقۀ رجوی برای فریب افکار عمومی با توهین به شعور دیگران علاوه بر جذب لابی با هزینه های پولی هنگفت، سوء استفاده از نام و اعتبار و وجهۀ برخی شخصیتها و سیاستمداران برجستۀ کشورهای مختلف از جمله کشورهای عربی بویژه عراق می باشد.

اینجانب از بیش از بیست و پنج سال پیش در بخش روابط با عراق در سازمان به عنوان مترجم ارشد همۀ نامه ها و بیانیه ها و اسناد و نوشته ها و کتابهای رهبری و اطلاعیه ها و نشریات و سایتهای عربی سازمان کار می کردم از جمله مشخصا در ده سال اخیر بعد از سقوط دولت سابق عراق که ترجمۀ بسیاری نامه ها و بیانیه ها و حتی مصاحبه های از قبل آماده شده (هم سؤال و هم جواب آماده آن هم به فارسی!!) توسط عباس داوری و حسین مدنی و علی بهاری به نام و امضای بسیاری از شخصیتها و سیاستمداران گروهها و جریانات اپوزیسیون دولت عراق به زبان فارسی!! به علاوۀ بیانیه های جعلی با ادعای امضای میلیونها عراقی!! که تماما به فارسی نوشته می شدند و من آنها را به عربی ترجمه می کردم!! بر عهدۀ من بود.

از جملۀ این شخصیتها و سیاستمداران برجستۀ عراقی آقای دکتر ظافر العانی نمایندۀ سابق پارلمان عراق از جریان العراقیه (اپوزیسیون) و از رهبران آن و دبیر کل گردهمایی ملی آیندۀ عراق می باشد که طی ده سال اخیر در حالیکه وی از آمدن به قرارگاه اشرف خودداری می کرد و دعوتهای سران فرقۀ رجوی را برای حضور در برنامه ها و جشنهایی که در اشرف برای عراقیان با هزینه های هنگفت ترتیب می دادند نمی پذیرفت و حاضر به دیدار و صحبت با هیچیک از مسئولین و افراد سازمان نمی شد مرتبا به نام او بیانیه و نامه و حتی مصاحبه به زبان فارسی جعل می کردند و به من می دادند تا آنها را به عربی ترجمه کنم که فارسی آن را حتی زودتر از انتشار عربی آن!! در تلویزیون فرقه موسوم به سیمای آزادی پخش می کردند و عربی آن را در سایتهای عربی خودشان و سایتهای دست سازشان منتشر می نمودند.

در ماه رمضان گذشته قبل از حوادث اشرف، دستگاه تبلیغاتی فرقۀ رجوی چندین بیانیه و نامه به مقامات بین المللی به نام آقای دکتر ظافر العانی و با سوء استفاده از موقعیت و اعتبار سیاسی و اجتماعی او در جامعۀ عراق جعل کرده و منتشر نمود که در آنها از قول او خواستار بازگرداندن ساکنان کمپ لیبرتی به پادگان اشرف و باقی ماندن در عراق شده بودند. از آنجا که اینجانب از نزدیک چگونگی صدور و جعل این نوع نامه ها  و بیانیه ها را تجربه کرده بودم از متن اصلی فارسی و ترجمۀ قلابی و مغلوط عربی آن که فارسی بودن اصل آن کاملا از ترجمۀ آن مشخص بود به جعلی و تقلبی بودن آن یقین کردم، لذا طی نامه ای به دکتر ظافر العانی سوابق این کار سران فرقۀ رجوی مخصوصا در رابطه با ایشان را که خودم شاهد و مترجمش بودم به اطلاع ایشان رساندم و از او خواستم که به این ترفندها و جعل و تقلبهای فرقۀ رجوی اعتراض کند تا به اسم او فرزندان و عزیزان ما را بیش از این در جهنم عراق نگهدارند و به قتلگاه نفرستند. البته بعد از اینکه نامه ام به ایشان را در فضای مجازی منتشر کردم سازمان نامۀ جعلی به اسم او به دبیر کل ملل متحد را از هر دو سایت فارسی و عربی خودش حذف نمود. در زیر این مقاله متن نامۀ اینجانب به دکتر ظافر العانی وترجمۀ فارسی آنرا آورده ام و اینک به ترجمۀ فارسی پاسخ ایشان به نامۀ من که متن عربی آن را نیز در پایان این مقاله درج می کنم توجه کنید:

برادرم علی حسین نژاد، رمضان مبارک، متأسفم از اینکه به نامه تان دیر پاسخ می دهم چرا که به علت تراکم کارهایم همین الآن نامه تان را دیدم. من با شما در رنج خانوادگی تان و این پراکندگی و جدا افتادن پردرد افراد یک خانواده که شما گرفتار آن شده اید ابراز همبستگی می کنم. من در واقع از انتقال برادران از قرارگاههایشان در بغداد و اشرف به هر کشور امنی که بتوانند در آنجا در امنیت زندگی کرده و آزادی اتخاذ تصمیم متناسب با نقطه نظرات خودشان داشته باشند حمایت می کنم و هر گونه زور و اجبار تروریستم فکری است و من ضد آن هستم. من از شما که مرا از انجام جعل و تقلب به عنوان موضعگیریهای من با انتشار نامه هایی و اظهاراتی منسوب به من آگاه کردید سپاسگزارم. بدون شک شما می دانید که من یک روز هم به قرارگاه اشرف نرفته ام و با آنها دیداری نداشته ام و حتی هر گز وقتی نمایندۀ پارلمان بودم با رهبران و مسئولین آنها دیداری نکردم و این یک موضع اصولی من می باشد، ولی من به مبارزۀ آنها علیه رژیم تهران احترام می گزارم. امیدوارم با خانواده تان دور هم جمع بشوید و در کنار آنها با شرافت و آزادی زندگی کنید. درودهای برادرانه و دوستانۀ مرا بپذیرید.

ظافر العاني

اینک با مراجعه به لینگهای زیر در سایتهای فارسی و عربی سازمان مجاهدین به نمونه هایی دیگری از جعل بیانیه واظهارات بدون ذکر منبع و زمان و مکان و یا بدون متن کامل و اصل عربی بیانیه یا اظهارات به نام گروههای ساختگی و موهوم و شیوخ عشایر و شخصیتهای پارلمانی و سیاسی عراق توجه کنید.

http://www.mojahedin.org/news/126431

سایت مجاهد: فراخوان ۲۷۴۰۰۰ تن از مردم عراق به دولت آمريکا و سازمان ملل برای آزادی فوری ۷ گروگان اشرفی.  این بیانیه فقط بیانیۀ مطبوعاتی است و خبری از خود بیانیه با امضاهای ادعایی در هیچیک از سایتهای فارسی و عربی سازمان مجاهدین نیست، همچنین اصلی بودن متن فارسی آن در مقایسه با ترجمۀ آن به عربی که تماما با فرهنگ و نگارش زبان فارسی است کاملا مشخص است.

http://www.mojahedin.org/news/123920

جعل صحبتها از قول دکتر ظافر العانی نمایندۀ سابق پارلمان عراق و از رهبران العراقیه توسط سایت مجاهد. در این متن اثری از منبع انتشار و رسانۀ مصاحبه کننده یا طرف گفتگو و زمان و مکان آن وجود ندارد.

http://www.mojahedin.org/newsar/18760

لینگ متن عربی  ترجمه شده از فارسی یک بیانیه به اسم دکتر ظافر العانی در سایت مجاهد عربی توسط خود من که بدون کوچکترین اطلاع نامبرده آن را به فارسی نوشتند و اینجانب به فارسی ترجمه کردم و منتشرش کردند.

http://www.mojahedin.org/news/126524

لینگ فارسی نقل قول سایت مجاهد از مظهر الجنابی نمایندۀ پارلمان عراق بدون ذکر هیچ منبعی و طرف صحبت و بدون ذکر زمان و مکان اظهارات.

http://www.mojahedin.org/newsar/28650

لینگ متن عربی نقل قول سایت مجاهد عربی از مظهر الجنابی نمایندۀ پارلمان عراق بدون ذکر هیچ منبعی و طرف صحبت و بدون ذکر زمان و مکان اظهارات.

http://www.mojahedin.org/news/126770

فارسی نقل قول سایت مجاهد از لقاء وردی نمایندۀ پارلمان عراق بدون ذکر هیچ منبعی و طرف صحبت و بدون ذکر زمان و مکان اظهارات.

2013/07/20 05:04 مساءً

علي حسين نجاد

بسم الله الرحمن الرحیم

الدكتور ظافر العاني السلام عليكم، ورمضان كريم، قرأت في صفحة سيادتك على فيس بوك وأنت تباهي حقا وصدقا بنجاح ابنك في دراسته بدرجة ممتازة وأنا أهنئك وعائلتك الكريمة وابنك بهذا النجاح ولكن بنتي زينب حسين نجاد بقيت منذ ما يقارب عشرين سنة في العراق في مخيمي أشرف وليبرتي وهي الآن في مخيم ليبرتي ببغداد بعمر بالغ 35 عاما دون دراسة ودون زواج لكون الزواج محظورا وحراما في منظمة مجاهدي خلق ودون أية إمكانية لها للاتصال بي اي والدها في باريس وبشقيقتها الصغرى في إيران ودون أي اتصال بالعالم الخارجي ولم تكن المنظمة تسمح لي باللقاء ببنتي عندما كنت في أشرف وليبرتي في صفوف المنظمة حتى قبل عام وبعد خروحي من ليبرتي عبر الأمم المتحدة وكنت في بغداد لم تسمح قيادة المنظمة لبنتي بأن تلتقي بي كما لم تسمح لها بأن تلتقي بشقيقتها القادمة من إيران والمتزوجة والبالغة من العمر ثلاثين عاما فيما أن الشقيقتين لم تريا بعضهما إطلاقا في حياتهما ووالدتهما قتلت في عملية المنظمة عام 1988 (اقرأ شروح الصور وسيرتي اي بروفيلي في فيسي). فأرجوك أن لا تسمح لقيادة المنظمة بكتابة رسائل أو بيانات باسم وتوقيع سيادتك لاستغلال وزنك وسمعتك ومصداقيتك باعتبارك نائبا في البرلمان عن أقوى قوة شعبية في العراق لتمرير هدفها النفعي وهو إبقاء أولادنا وأصدقائنا في جحبم العراق تحت نيران صواريخ الإرهاب الطائفي الممول من النظام الإيراني الغاشم المجرم وذلك ليس إلا لاتخاذهم متاريس تختفي خلفهم خوفا من الاعتقال فى العراق أي جعلهم أكباش فداء ثمنا لأخطائها القاتلة طيلة السنوات الثلاثين الماضية والتي لم تكن نضالا وإنما كانت ولا تزال خدمة فعلية لبقاء النظام الغاشم حتى اليوم على السلطة في إيران. إني كنت أعمل منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما في قسم العلاقات مع العراق في المنظمة كالمترجم الأقدم لكل رسائل وبيانات ووثائق وكتابات وكتب القيادة ومنشورات المنظمة ومنها ترجمة العديد من الرسائل والبيانات وحتى المقابلات المعدة مسبقا من قبل كل من عباس داوري وحسين مدني وعلي بهاري باسم وتوقيع سيادتك باللغة الفارسية!! إلى العربية!! إضافة إلى البيانات المزورة بزعم تواقيع ملايين العراقيين!! والتي كانت كلها تكتب بالفارسية وأنا كنت أترجمها إلى العربية!!. إلى جانب تدخلات سافرة لقيادة المنظمة في أوضاع العراق لتشديد الخلاف والشقاق بين قائمة العراقية والكيانات الأخرى. وكنت شاهد عيان عبر ترجمتي لرسائل شخص رجوي إلى صدام حسين ومحاضر الاجتماع بينهما وكذلك بينه وبين رئيس المخابرات العراقية آنذاك الفريق طاهر على تزويد صدام حسين منظمتنا آنذاك بثلاثة ملايبن برميل من النفط شهريا على هيئة كوبينات كانت مكاتب المنظمة في أوربا وأميركا تبيعها وتحولها إلى مليارات الدولارات وتستثمرها هناك وفي العراق وبلدان عربية أخرى حتى الآن كألمصدر الرئيس لأموال وإيرادات المنظمة الملياردية، ناهيك عن عشرات الآلاف من اسلحة ومعدات العراق التي سلمتها قيادة المنظمة لأعداء ومحتلي العراق أي الأمريكان وتجسسات المنظمة للأمريكان ضد المقاومة العراقية الباسلة والتي كنت أنا شاهد عيان عليها عبر مهنتي في المنظمة أي الترجمة. إن قيادة منظمة محاهدي خلق أمرتنا جميعا في المنظمة منذ عام 1989 بتطليق أزواجنا حيث أفتى مسعود رجوي بحرمة تشكيل العائلة والزواج وذلك خلافا للنصوص الصريحة للقرآن والسنة فمنذ أكثر من عشرين سنة جميع كوادر وأعضاء المنظمة سواء في العراق أو الخارج مطلقون ومطلقات أو غیر متژوجین وغير متزوجات إلا شخص الزعيم مسعود رجوي زوج مريم في باربس الذي أفتى بأن جميع نساء المنظمة زوجاته. وقال لنا مهدي أبريشمجي الرجل الثاني في المنظمة والمقيم في فرنسا كمساعد لزوجتها السابقة مريم رجوي التي طلقت زوجها مهدي عام 1985 وتزوجت في اليوم نفسه من مسعود رجوي دون الالتزام بالعدة إن زوجاتكم طلقنكم وتزوجن من الأخ مسعود احتذاء بمريم التي طلقتني وتزوجت من الأخ مسعود!!. إن طلب الإعادة إلى أشرف أي مجزرهم السابق ليس إلا حجة مضحكة وواهية لضمان بقاء القيادة في العراق فأرجوكم أن تساعدوا حملات نحن العوائل لنقلهم الى البلدان الثالثة حفاظا لحياتهم بدلا عن الوقوع في فخ قبادة المنظمة لإقحامكم في دماء أولادنا وإشراككم فعلا في جرائم ارهابيي النظام الإيراني في العراق حيث أنكم وبهذا التعاون معهم تحملون جانبا من المسؤولية تجاه عوائل سكان ليبرتي عن دماء اولادنا وإخواننا الذين يزهق أرواحهم إرهاب النظام الإيراني. إني انفصلت عن المنظمة لأنها تحولت من منظمة سياسية إلى طائفة تخدم الإمبرياليين بزعامة أميركا وتم هذا التحول على أيدي قيادتها مسعود ومريم رجوي التي تنفق ملايين الدولارات من ثروة العراق النفطية التي توزعها على رجال دولة وجيش واستخبارات أمريكيين وأوربيين سابقين لدعاية ودعم اهدافها الحربية التي لا يدعمها الشعب الإيراني وفقدت قاعدتها الشعبية تماما في ايران. فلذلك أوصي سماحتك برفض طلبات هذه الزمرة للسماح لها بكتابة وإصدار الرسائل والبيانات باسمك وتوقيعك وذلك حفاظا على وزنك وسمعتك الشريفة والحسنة لانه لا هدف لها إلا استغلالهما لتمرير هدفها وهو البقاء في العراق. والله الموفق وهو المستعان. أخوكم: علي حسين نجاد – باريس 10رمضان المبارك 1434 19 تموز 2013

2013/07/27 02:00 مساءً

ظافر العاني

اخي علي حسين نجاد : رمضان مبارك وانا آسف لتاخري في الرد على رسالتك فقد انتبهت عليها للتو بسبب كثرة الانشغالات . انا متضامن مع محنتك العائلية وهذا التشتت القاسي الذي تعانونه ، وانا بالفعل ادعم نقل الاخوان من معسكراتهم في بغداد واشرف الى اي بلد امن يستطيعون فيه الحياة بشكل آمن وتتاح لافرادهم الحرية في اتخاذ القرار الذي ينسجم مع قناعتهم الفكرية ، فاي موقف قسري هو ارهاب فكري اقف منه بالضد ، واشكرك انك نبهتني على تزوير مواقفي في وضع رسائل وتصريحات باسمي . انت لاشك تعرف باني لم اذهب يوما ما الى معسكر اشرف ولم ازورهم ، بل لم التقي بقياداتهم ابدا حين كنت نائبا في البرلمان ، وهذا موقف مبدئي بالنسبة لي ، لكني احترم نضالهم ضد نظام طهران . امنياتي لك بلم شمل عائلتك والعيش معهم بكرامة وحرية . تقبل تحياتي الاخوية الصادقة .

ترجمۀ نامۀ اینجانب به دکتر ظافر العانی:

بسم الله الرحمن الرحیم

دکتر ظافر العانی،

درود بر شما، ماه رمضان بر شما مبارک باد،

در صفحۀ فیس بوکتان خواندم که شما به درستی و صداقت برای موفقیت فرزندتان در تحصیلش با نمرۀ ممتاز افتخار می کنید که من این موفقیت را به شما و خانوادۀ محترمتان و به فرزندتان تبریک می گویم، ولی دختر من زینب حسین نژاد نزدیک بیست سال است که در عراق در کمپهای اشرف و لیبرتی مانده و اکنون در کمپ لیبرتی در بغداد 35 ساله شده بدون تحصیل و بدون ازدواج چرا که ازدواج در سازمان مجاهدین خلق ممنوع و حرام می باشد و نیز فاقد هر گونه امکان تماس با من یعنی پدرش در پاریس و خواهر کوچکترش در ایران و بدون هر گونه ارتباط با دنیای بیرون است. سازمان حتی موقعی که من تا یک سال پیش خودم در اشرف ولیبرتی و در داخل سازمان بودم مانع دیدار من با دخترم می شد. بعد از خروجم از لیبرتی از طریق سازمان ملل متحد نیز که در بغداد به سر می بردم رهبری سازمان به دخترم اجازه نداد که با من دیدار کند، همچنین به او اجازه نداد که با خواهرش که متأهل و سی و یک ساله می باشد و از ایران به عراق آمده بود دیدار کند در حالیکه این دو خواهر در عمرشان همدیگر را ندیده اند. مادرشان در عملیات سازمان در سال 1988 چنانکه در شرح تصاویر و پروفیلم در صفحۀ فیس بوکم می بینید کشته شد. از این رو از شما خواهش می کنم که به رهبری این سازمان اجازه ندهید که به نام و امضای آنجناب برای سوء استفاده از موقعیت و جایگاه و چهره و اعتبارتان به عنوان نمایندۀ پارلمان از قویترین نیروی مردمی عراق نامه یا بیانیه بنویسد و منتشر کند تا از آن در جهت اهداف ومنافع خود و مشخصا نگهداشتن فرزندان و دوستان ما در جهنم عراق زیر آتش موشکهای ترور فرقه ای تأمین مالی شده از جانب رژیم سرکوبگر و جنایتکار ایران بهره برداری کند. تنها هدف رهبری سازمان از این تلاش برای نگهداری افراد در عراق قراردادن آنها به عنوان کیسه شنی و سنگرهایی است تا از ترس دستگیری در عراق پشت آنان پنهان شود یعنی آنها را به عنوان بهای اشتباهات کشنده اش در طول سی سال گذشته گوشت دم توپ نماید، سی سالی که هر گز مبارزه نبوده بلکه پیوسته در عمل و نتیجه در خدمت سرپا ماندن رژیم حاکم در ایران تا به امروز بوده است.

اینجانب از بیش از بیست و پنج سال پیش در بخش روابط با عراق در سازمان به عنوان مترجم ارشد همۀ نامه ها و بیانیه ها و اسناد و نوشته ها و کتابهای رهبری و اطلاعیه ها و نشریات سازمان کار می کردم از جمله ترجمۀ بسیاری نامه ها و بیانیه ها و حتی مصاحبه های از قبل آماده شده توسط عباس داوری و حسین مدنی و علی بهاری به نام و امضای آنجناب به زبان فارسی!! به علاوۀ بیانیه های جعلی با ادعای امضای میلیونها عراقی!! که تماما به فارسی نوشته می شدند و من آنها را به عربی ترجمه می کردم!!، همچنین دخالتهای آشکار رهبری سازمان در اوضاع عراق برای تشدید اختلاف و تعمیق شکاف بین لیست العراقیه (اپوزیسیون عراق) و دیگر جریانها . من از طریق ترجمۀ نامه های شخص رجوی به صدام حسین و صورت جلسه های دیدار بین آندو و نیز بین او و رئیس اطلاعات عراق در آنموقع سرلشکر طاهر شاهد عینی دادن ماهانه سه میلیون بشکه نفت به صورت کوپن به سازمان بودم که توسط دفاتر سازمان در اروپا و آمریکا به فروش رفته و تبدیل به میلیاردها دلار می شد که مورد سرمایه گذاری در آن کشورها و در عراق و چندین کشور عربی دیگر قرار گرفته که تا کنون منبع اصلی درآمدهای میلیاردی سازمان می باشد. تازه اینها غیر از دهها هزار سلاح و تجهیزات عراق می باشد که رهبری سازمان تسلیم دشمنان و اشغالگران عراق یعنی آمریکائیان نمود به علاوۀ جاسوسی های سازمان برای آمریکاییها علیه مقاومت دلیرانۀ عراق که من از طریق کارم در سازمان یعنی ترجمه شاهد عینی آنها بودم.

رهبری سازمان مجاهدین خلق از سال 1989 به همۀ ما دستور داد تا همسرانمان را طلاق دهیم و مسعود رجوی فتوای حرام بودن تشکیل خانواده وازدواج را بر خلاف نص صریح قرآن و سنت صادر کرد بطوریکه اکنون بیش از بیست سال است که تمام کادرها و اعضای سازمان چه در عراق و چه در خارج اعم از زن و مرد طلاق داده شده یا مجرد و ازدواج نکرده هستند به جز شخص رهبری مسعود رجوی همسر مریم که در پاریس مستقر می باشد چرا که مسعود رجوی فتوا داد که همۀ زنان سازمان زنان او هستند. مهدی ابریشمچی مرد شماره دو سازمان بعد از مسعود رجوی که اکنون مقیم فرانسه و دستیار همسر سابق خود مریم رجوی است که از شوهرش مهدی در سال 1985 جدا شد و همان روز با مسعود رجوی بدون مراعات عدۀ شرعی ازدواج کرد در سال 1989 وقتی در عراق بودیم به ما گفت همسران شما پا جای پای مریم گذاشته و شما را طلاق داده و با برادر مسعود ازدواج کرده اند!!.

درخواست بازگشت به اشرف یعنی قتلگاه سابقشان جز یک بهانۀ مضحک و واهی برای تضمین بقای رهبری سازمان در عراق نیست لذا از شما می خواهم که به جای افتادن به دام رهبری این سازمان برای وارد کردن پای شما در خون فرزندانمان و شریک کردن عملی شما در جنایات تروریستهای رژیم ایران در عراق، از فعالیتها و کمپینهای ما خانواده ها برای انتقال این افراد به کشورهای ثالث برای حفظ جان آنان حمایت کنید، زیرا شما با این همکاری با رهبران سازمان مجاهدین بخشی از مسئولیت را در قبال خانواده های ساکنان لیبرتی در رابطه با خون فرزندان و برادرانمان که تروریسم رژیم ایران بر زمین می ریزد بر عهده می گیرید.

اینجانب از سازمان مجاهدین خلق جدا شدم چرا که دیگر یک سازمان سیاسی نیست بلکه فرقه ای است در خدمت امپریالیستها به رهبری آمریکا و این تحول به دست رهبری این سازمان مسعود و مریم رجوی صورت گرفته که میلیونها دلار از سرمایه های نفتی عراق را با توزیع آنها بین دولتمردان و فرماندهان سابق ارتش و اطلاعات آمریکا و اروپا برای تبلیغ و حمایت اهداف جنگ طلبانه شان صرف می کنند اهدافی که مورد حمایت مردم ایران نیست و این سازمان تمام پایگاه مردمی خود در ایران را از دست داده است. از این رو از آنجناب می خواهم که درخواستهای این فرقه مبنی بر اجازه دادن به نوشتن نامه و بیانیه به اسم و امضای شما را رد کنید تا اعتبار و جایگاه و چهرۀ خوب و شرافتمندانه تان را حفظ نمایید زیرا رهبری این سازمان هدفی جز بهره برداری از چهره و اعتبار شما برای پیشبرد هدفش یعنی باقی ماندن در عراق ندارد.

بردارتان: علی حسین نژاد – پاریس 10 رمضان 1434 – 19 ژوئیه 2013

ترجمۀ پاسخ دکتر ظافر العانی به نامۀ اینجانب:

برادرم علی حسین نژاد، رمضان مبارک، متأسفم از اینکه به نامه تان دیر پاسخ می دهم چرا که به علت تراکم کارهایم همین الآن نامه تان را دیدم. من با شما در رنج خانوادگی تان و این پراکندگی و جدا افتادن پردرد افراد یک خانواده که شما گرفتار آن شده اید ابراز همبستگی می کنم. من در واقع از انتقال برادران از قرارگاههایشان در بغداد و اشرف به هر کشور امنی که بتوانند در آنجا در امنیت زندگی کرده و آزادی اتخاذ تصمیم متناسب با نقطه نظرات خودشان داشته باشند حمایت می کنم و هر گونه زور و اجبار تروریستم فکری است و من ضد آن هستم. من از شما که مرا از انجام جعل و تقلب به عنوان موضعگیریهای من با انتشار نامه هایی و اظهاراتی منسوب به من آگاه کردید سپاسگزارم. بدون شک شما می دانید که من یک روز هم به قرارگاه اشرف نرفته ام و با آنها دیداری نداشته ام و حتی هر گز وقتی نمایندۀ پارلمان بودم با رهبران و مسئولین آنها دیداری نکردم و این یک موضع اصولی من می باشد، ولی من به مبارزۀ آنها علیه رژیم تهران احترام می گزارم. امیدوارم با خانواده تان دور هم جمع بشوید و در کنار آنها با شرافت و آزادی زندگی کنید. درودهای برادرانه و دوستانۀ مرا بپذیرید.

ظافر العاني


لینک به برخی سرودهای ضد امریکایی فرقه رجوی

image
(سر مقاله نشریه فرقه مجاهدین خلق)

همچنین:

زمینه سازان و جاده صاف کنهای واقعی کشتارها در اشرف و لیبرتی

2013/09/23 by

فربانعلی حسین نژاد، وبلاگ شخصی، پاریس، بیست و سوم سپتامبر ۲۰۱۳: …معصومه ملک محمدی که هم اکنون در لیبرتی است و از ۲۰ سال پیش تا کنون مسئول بخش روابط خارجی و در زمان صدام حسین مسئول ارتباط با دولت عراق بود، بعد از سرنگونی صدام حسین نیز همچنان به عنوان مسئول روابط خارجی سازمان […]

یاد یاران قربانی سیاست رجویها در عاشورای بی حسین اشرف ۱۰ شهریور (قسمت دوم و سوم)

2013/09/05 by

قربانعلی حسین نژاد، وبلاگ حسین نژاد، پنجم سپتامبر ۲۰۱۳: … جوان دیگری از جمله جوانان بزرگ شده در اشرف و سازمان که در کشتار جنایتکارانۀ نیروهای مالکی با چراغ سبز و طراحی رژیم آخوندی به شهادت رسید یاسر حاجیان فرزند مجاهد شهید مسعود حاجیان می باشد که در  تابستان سال ۶۰ به جرم هواداری از […]

آقایان قربانعلی حسین نژاد و غفور فتاحیان میهمانان این هفته مردم تی وی

2013/08/31 by

کانون آوا، سی و یکم اوت ۲۰۱۳: … آقای قربانعلی حسین نژاد فعال حقوق بشراز فرانسه درتلویزیون MardomTV.com درباره -اصرار سازمان برای نگهداشتن افراد در عراق و تبلیغات و فعالیت سران سازمان در خارجه و حرفهای اخیر آقای رجوی در لیبرتی در این راستا – جواب بیانیۀ تفصیلی شورا در مورد استعفای قصیم و روحانی ودرمورد روند […]


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

(Mehdi Abrishamchi and Massoud Rajavi taking orders from Saddam’s head of secret services