دستور کارجدید البانی

دستور کارجدید البانی

 Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsمحمود سپاهی، یاران ایران، شانزدهم فوریه 2017:… از وقتی که جریان ترامپ وتهدید های او شروع شده وسلطنت طلبها شروع به کار کرده اند که مبادا اتفاقی بیفتد در ایران سران فرقه هم روش کار البانی را عوض کرده که مبادا اینها هم عقب بیفتند مریم رجوی با فرستادن سران مورد اعتماد خودش به البانی برای اموزش ومشخص کردن وظایف انها راه کار و اموزشهای جدیدی … 

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 1Wesley Martin at yet another paid gathering of Mojahedin Khalq Rajavi cult promoting Saddam’s Private Army
اول قرارشان بود که “مبارزه مسلحانه” شان علیه “امپریالیسم” باشد

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟

لینک به منبع

دستور کارجدید البانی

 از وقتی که جریان ترامپ وتهدید های او شروع شده وسلطنت طلبها شروع به کار کرده اند که مبادا اتفاقی بیفتد در ایران سران فرقه هم روش کار البانی را عوض کرده که مبادا اینها هم عقب بیفتند مریم رجوی با فرستادن سران مورد اعتماد خودش به البانی برای اموزش ومشخص کردن وظایف انها راه کار و اموزشهای جدیدی وکلاسهای سیاسی برای سرگرم کردن و راضی نگاه داشتن انها اقدام کرده اند  هرچند که اسیران خودشان میدانند که این هزارمین بار که نه بلکه صد هزارمین بار است که از اشرف گرفته تا لیبرتی والعان هم در البانی این حرفها گفته شده ودردی را دوا نکرده است راستی من نمیدانم ادم چگونه میتواند سر خودش هم کلاه بگذارد حال میگوییم اگر در عراق بودند چیزی حتی بدون سلاح وتانک وتوپ خوب میگفتیم با یک وطن فروشی تعدادی سلاح به دست می اوردند اما در البانی دیگر چرا وچگونه این وعده های تو خالی را به این اسیران میدهند نکند واقعا توهم زده شده اند حال به این جمله توجه کنید

در یک مناظره که سلطنت طلبها گذاشته بودند وطوری حرف میزدند که باید همین الان بار وبندیل خود را بسته که عقب نیفتند هرکسی در هر جایی تماس میگرفت یکی از این تماس گیرنده ها گفت پس سازمان مجاهدین این وسط چه میشوند طرف جوابش را این گونه داد که انهم با خنده گفت اینها کابوت سیاسی هستند به این چیزها گوش ندهید ما در اروپا به انها میگوییم کابوت سیاسی حتی همین خانم رجوی هنوز پناهنده سیاسی ان داده نشده چندین ماه برای گرفتن ویزا ورفتن به سازمان ملل تلاش کرد ولی دولت فرانسه جواب رد داد وگفت که شما هنوز تحت تعقیب هستید واجازه داده نمیشود

حال بنگرید که که دیگر وضع چقدر خراب است که انها هم فکر میکند با امدن ترامپ همه به نون ونوایی میرسند

به همین خاطر در البانی تشکیلات را سفت وسخت تر کرده

گوش دادن به رادیو ممنوع اعلام شده

خروج افراد باید زیر نطر فرمانده فرد باشد

هر روز به مدت دوساعت کلاس سیاسی وتشکیلاتی با دوران جدید

که بیشتر نفرات یا مریض هستند که نمیروند ویا به نحوی از زیر این کار در میروند

اما باید گفت که شتر در خواب بیند زیرا این فرقه در ایران نه پایگاه مردمی دارد ونه هوادار ونه کسی دلخوشی از اینها دارد فقط این کار برای نگاه داشتن اسیرانی هست که نمیخواهند به انها اجازه انتخاب زاد داده شود به این بهانه میخواهند رازهای خود را مخفی نگه داشته

محمود سپاهی  انجمن یاران ایران

پاریس

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28392

آب درهاون کوبیدن فرقه رجوی 

 Col. Jack Turner Col. Paul Shafferمحمود سپاهی، یاران ایران، نهم فوریه ۲۰۱۷:… سرمایه گذاری سازمان بر روی دولت امریکا از روزی که ترامپ شروع به تهدید کرده فرقه رجوی از خوشحالی نمیدانند چکار باید بکنند وهر شب جشن وشادی میکنند که همین روزها میرویم ایران وسرنگون میکنیم اگر رجوی بود فکر کنم الان هزارتا پیام به قهرمانان البانی فرستاده بود که نگفتم با انقلاب مریم سرنگون میکنیم باید … 

کلنل ترنر و شیفر بدست مجاهدین خلق کشته شدندگزارش آسوشیتد پرس: خانواده کلنل ترنر که بدست مجاهدین به قتل رسیده به دادگاه شکایت و خواهان ۳۵۵ میلیون دلار غرامت شده اند

لینک به منبع

آب درهاون کوبیدن فرقه رجوی

سرکوچه کمینه مجاهده پرو کینه      آمریکایی بیرون شو خونت روی زمینه

سرمایه گذاری سازمان بر روی دولت امریکا از روزی که ترامپ شروع به تهدید کرده فرقه رجوی از خوشحالی نمیدانند چکار باید بکنند وهر شب جشن وشادی میکنند که همین روزها میرویم ایران وسرنگون میکنیم اگر رجوی بود فکر کنم الان هزارتا پیام به قهرمانان البانی فرستاده بود که نگفتم با انقلاب مریم سرنگون میکنیم باید خودتان را اماده کنید وحتما یک. سین. دیگر اعلام میکرداما امروز بجایش مریم این کار را میکند که اعضای شورای دست سازش را به پا بوسی میفرسد اما چه حیف که اب در هاون کوبیدن است از وقتی که ترامپ بعنوان رئیس جمهور امریکا انتخاب شد همه چیز به طور کلی از یاد رفت از سرودهای ضد امپریالیسم گرفته تا شادی برجهای دوقلو کشته شدن نیروهای امریکایی در جنگ عراق وفکر میکنند که خبری هست اولا به قول رجوی خودش این را درنشستها گفت نه یک بار بلکه بیش از ده بار که امریکا به هیچ عنوان نمیتواند به ایران حمله کند چون نه مرز ان را دارد ونه کسی به او اجازه میدهد ونه بخاطر طبیعت ان جرئت میکند با ایران وارد جنگ شود این از حرفهای خود رجوی گذشته از ان این تبلهای تو خالی هستند وزیاد دلخوش اینها نباشید چون نه به شما ونه به امریکا این وسط چیزی میرسد فقط خراب کردن چهره خویش است حال بگذریم از این حرفها

راستی چگونه شد که یک دفعه سازمان سمت وسو عوض کرد ودوستدار سرسخت امریکا شد وعربستان وسوریه را فروخت وپشت امریکا را گرفت

البته این توی خون این فرقه است که وطن فروشی کنند با وجود اینکه ردجا رنگ عوض میکنند وخود را ندبیق دهند حال بعدها خواهید دید که رفتن دنبال امریکا بیخودی بوده ودوباره حامی سرسخت عربستان وسوریه میشوند کما اینکه زمان نوری مالکی اولش این فکر را کردند مردم عراق را برادر دینی خود دانستند اما قافل از اینکه عراق انها را تروریست وغده چرکی میدانست که عراق را به خاک سیاه میکشند وبه خاطر همین تصمیم گرفت انها را از عراق بیرون کند عاقبت این کار هم نتیجه ای جز این نیست  هرچند که همگان وحتی سران فرقه هم میدانند قبری که سر ان گریه میکنند مرده ای در ان نیست

محمود سپاهی انجمن یاران ایران

پاریس

*** 

کلنل ترنر و شیفر بدست مجاهدین خلق کشته شدند

The US follows a new version of policy by delisting the convicted murderers of Americans
(Mojahedin Khalq, MKO, MEK, Rajavi cult)

***

Lets create another Vietnam for America(pdf).
(Mojahedin English language paper April 1980)

Letter to Imam (Khomeini) (pdf).
(Mojahedin English Language paper April 1980)

Some questions unanswered regarding the US military invasion of Iran (pdf).
(Mojahedin English Language paper June 1980)

link to one of the Mojahedin Khalq songs
advocating terror and killing Americans

(In Persian written and distributed after the Iranian Revolution)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28236

کاسه گدایی این خانم 

Maryam Rajavi Iraq Saddam 3محمود سپاهی، یاران ایران، پاریس، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۷:… از یک طرف اشک تمساح ریختن واز طرف دیگر برای اینکه ضایع شدن خودشان را توجیح کنند مریم رجوی با سوز وگداز از تاتونی ودرماندگی خودشان در برابر انتقال اسیران از لیبرتی واینکه چه مشکلاتی دارند گفت همان‌طور که می‌دانید، مقاومت ایران موفق به انتقال تمامی مجاهدان لیبرتی به اروپا و به‌خصوص آلبانی شده … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشبازخوانی “استراتژی تغار” ده سال بعد، نوشته آقای قاسم قزی، نروژ، سال ۲۰۰۷

لینک به منبع

کاسه گدایی این خانم

 از یک طرف اشک تمساح ریختن واز طرف دیگر برای اینکه ضایع شدن خودشان را توجیح کنند مریم رجوی با سوز وگداز از تاتونی ودرماندگی خودشان در برابر انتقال اسیران از لیبرتی واینکه چه مشکلاتی دارند گفت همان‌طور که می‌دانید، مقاومت ایران موفق به انتقال تمامی مجاهدان لیبرتی به اروپا و به‌خصوص آلبانی شده است. مایلم از کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک و همه پارلمانترهایی که در این کارزار شرکت کردند، تشکر کنم. حل مسأله استقرار این نفرات، به‌لحاظ مالی برای مقاومت بسیار سنگین است. به‌خصوص درمان بیماران و مجروحانی که مدتها از درمان محروم بودند. اما ما بر این مشکلات به لطف حمایت مردم ایران و دوستانمان فائق خواهیم آمد این حرف به دو منظور گفته شد یکی اینکه پولشوییهای خودشان را توجیح کرده باشند ودواینکه هم کاسه گدایی را نشان دهند واینکه ما مستقل هستیم وخودمان کارهایمان را حل وفصل میکنیم اگر شما ها در باره ایران موضع سفت وسخت بگیرید حال دولت فرانسه چشم دیدن اینها را ندارد که اینقدر خودشان را شیرین وحامی فرانسه ودلسوز نشان میدهند گذشته از اینکه این فرقه فراموش کرده که همین چند سال پیش دولت فرانسه انها را به جرم تروریست زندانی کرد وتمام دارایی انها را مصادره کرد

نکته بسیار جالب اینجاست که میگوییند با کمک مردم وهوادارهای سازمان از یک طرف میگویید که مردم ایران زیر خط فقر هستند از یک طرف به شما کمک میکنند وضعیت هواداران هم در خارج از کشور که مشخص است

اگر بقول خودتان که مردم ایران زیر خط فقر هستند پس این هزینه های کلان وسرسام اور از کجا پشتیبانی میشود که بقول خودتان خدا ملیارد فقط هزینه کرایه ماهواره است خودتان هم خوب میدانید که با این پولها امکان پذیر نیست وگذشته از همه اینها چرا مریم رجوی به سوریه وایران پیله کرده تو فعلا گلیم خودت را از اب بیرون بکش بعد سر کشور وسیاست دیگری حرف بزن فعلا نیروهایی را که در چنگال خود اسیر کرده اید را ازاد کن بعد مردم سوریه را

اما مهمتر از همه اینها ببینید این حرفهای مریم رجوی است

نمی‌توان اصول را فراموش کرد و چشمان را بر نقض حقوق‌بشر و حقوق زنان در ایران بست.
ایران امروز، دارای آلترناتیوی با یک برنامه دموکراتیک مبتنی بر احترام به آزادی مذهب، آرا و عقاید، جدایی دین و دولت و برابری زن و مرد است. بایستی که حرف این آلترناتیو شنیده شود

کدام برابری همان برابری که خودتان در اشرف ولیبرتی والان در البانی دارید اجرا میکنید همان برابری که که هیچ زنی حق نداشت با کسی حرف بزند همان برابری که باید همه طلاق میدادند وزن یکی دیگه میشدند لطفا اول قوانین را در خانه خود اجرا کنید وبه ان پایبند باشید تا بتوان ان را به بیرون هم نشان داد

چرا فقط برای حرف زدن کسی جلودرتان نیست ولی برای اجرا مرگ برای همسایه خوب است درضمن دولت فرانسه گوشش از این حرفهای شما پر شده

محمود سپاهی انجمن یاران ایران

پاریس

*** 

مریم رجوی در حال مزخرف گوییبازهم حرف مفت و بی مالیات مریم رجوی! 

مریم رجوی عراق صدام حسینایرج شکری: توّهم بی پایان .

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28158

اشرفی دیگر خواهیم ساخت (رجوی روی کاغذ حتی قطعه مروارید و سوله ها و زمین صبحگاه را هم مشخص کرده است)ا

 محمود سپاهی، یاران ایران، پاریس، بیستم ژانویه ۲۰۱۷:… به اسیران گفته شده که در نقشه ای که نمودار آن در سالن های تجمعات ساختمان شیشه کاغذی آلبانی رویت شده آمده است که در اشرف آلبانی هم خیابان ۱۰۰و۶۰۰و۴۰۰ وجاده خبرنگاری هست وهم جاده های امن مانند( جاده های محصور در سیاج و سیم خاردار برای تردد رهبری و رده های بالایی در عراق). درنقشه ای که … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی آلبانی تیرانامجاهدین دیگر به هدف نمی رسند و مبارزه شان به پایان رسید

کمپ بدنان اشرف تعطیل شداین مسیر رجوی به بدتر ازناکجا آباد منتهی شد!

لینک به منبع

اشرفی دیگر خواهیم ساخت

 سران فرقه رجوی به دولت البانی گفته اند که زمینی میخواهیم به طول وعرض اشرف خارج از شهر ودور از سکنه دقیقا مثل اشرف

یعنی حتی طرح ان نه چیزی کم ونه چیزی بیشتر از اشرف جای قطعه مروارید را هم مشخص کرده اند

در نشست ها و بحث های درون تشکیلاتی و چشم انداز سازی های فرقه ای به اسیران رجوی نوید داده شده که زمینی به اندازه طول و عرض اشرف نه یک متر کمتر و نه یک متر بیشتر از دولت آلبانی خریداری شده و از هم اکنون با مقاطع کاران و مهندسین وابسته به تشکیلات فرقه قراردادها بسته شده که اشرفی در آلبانی بنا نهاده شود (تلاش رجوی برای حفظ وبرپایی اسارتگاه وقلعه رجویه به هرقیمتی ودرهرکجای دنیا) .

به اسیران گفته شده که در نقشه ای که نمودار آن در سالن های تجمعات ساختمان شیشه کاغذی آلبانی رویت شده آمده است که در اشرف آلبانی هم خیابان ۱۰۰و۶۰۰و۴۰۰ وجاده خبرنگاری هست وهم جاده های امن مانند( جاده های محصور در سیاج و سیم خاردار برای تردد رهبری و رده های بالایی در عراق).

درنقشه ای که برای فریب اسیران به آنها وعده داده شده مقرها عینأ برابر نقشه اشرف از سالن اجتماعات گرفته تا سوله های انبار غذایی –قلعه های استقرار ومقرهای پشتیبانی و زمین صبحگاه وپارک ها و ورزشگاه و سایر اماکن عینأ در نقطه مختصات های زمین خریداری شده برابر آنچه که در اشرف عراقی و صدامی بود ساخته می شود .

این جدا شده می گوید تعهد کار وتلاش صدهزار برابر از افراد اخذ شده که برای ساخت و ساز وکار وکار در این پروژه اشرف سازی خود را آماده کنند

به نظر میرسد این فرقه یک صدام حسین دیگری را پشتیبان خود دارند که اینگو مهدی ابریشمچی عربده میکشد ودر البانی مسقر شده چرا کسی که محل زندگیش در فرانسه وپناهنده ان کشور است به او اجازه داده شده که در انجا بماند

در هفته‌های اخیر طبق اطلاعاتی که در مورد افراد اسیر در فرقه رجوی به ما رسیده مهدی ابریشمچی از فرانسه وبه دستور مریم رجوی به همراه برخی دیگر از سران این فرقه به کشور شما آمده و در آنجا به عنوان محل کار ومسئولیت جدیدش مستقر شده است. او بر روی افرادی که معترض هستند و می خواهند از فرقه جدا بشوند عربده کشی کرده و افرادی را که میخواهند از این اسارت رها شوند مورد تهدید و شانتاژ قرار داده است که من گوشه ی از صحبتهای او را ذیلا بازگو میکنم:

– آلبانی در دست ما است. با یک تلفن هر کاری که با وزیر کشور یا ادارۀ مهاجرت داشته باشیم انجام می دهیم.

–دولت آلبانی در دست ما است.  هر اقدامی بخواهیم می کنیم.

– فکر نکنید کمیساریای آلبانی پشت سر شما است، ارزش کمیساریا به اندازه یک فرد عادی است و هیچ کمک و کاری برای شما نمی تواند بکند اگر دولت البانی چنین اختیاراتی در اختیار این فرقه گذاشته است پس باید گفت صدامی دیگر وعراقی دیگر وجنگهایی دیگر نیز در پیش رو خواهید داشت

محمود سپاهی پاریس

انجمن یاران ایران.

***

از بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدیناز بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدین (کیهان لندن)

فاطمه علیزاده کمپ اشرف عراق رهبر مفقود فرقه، جدائی صنف معتمدین را چگونه توجیه می کند؟ 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28135

از آلبانی چه خبر جدیدا 

 محمود سپاهی، یاران ایران، پاریس، هفدهم ژانویه ۲۰۱۷:… ایضاً مبلغ قابل توجه ای را به عنوان کمک هزینه در نظر گرفته اند تا بدین وسیله این افراد زبان باز نکنند و علیه فرقه موضع نگیرند . اما خبر مهمتر این است رهبران فرقه در آلبانی نقش حلقه وصل زنان و مردان جدا شده را به عهده گرفته اند. آنها در آلبانی دفتر وکالت ازدواج و طلاق راه انداختند تا مردان و زنان جدا شده را به هم …

احسان بیدی سیاوش رستارنجات یافتگان در آلبانی اقدامات تروریستی مجاهدین در تیرانا را محکوم می کنند

مجاهدین خلق تیراناآیا فرقه رجوی می تواند آخرین سنگر تشکیلاتی اش را حفظ کند

لینک به منبع

از آلبانی چه خبر جدیدا

 این روزها البانی خبرهای را از درون خودش بیرون میدهد که باور کردن انها مشکل اشت منکه خودم باور نکردم ولی چیزهایی را که از سایتها دیده ام مقداری شک کردم وباورم شد این را بر اساس چیزهایی که قبلا بوده ودیدم میگویم که مشکل است کسی باور کند ولی واقعیت دارد برای اینکه بدانید که چه بوده وچه شده است

یک خورده به عقب برگردیم یعنی به اشرف ولیبرتی حرف اول واخر این فرقه انقلاب بود هر کاری را هم که قرار بود انجام شود ان را از فیلتر انقلاب عبور میداند  چه در کارهای جاری چه در کارهای سیاسی وخلاصه هر کاری حتی بیکاری وسنگر کندن هر وقت هم میخواستن دهنت را ببندند که حرف نزنید بهت میگفتن که انقلابت سوراخ شده افتادی تو خط زن وزندگی چندین بند وقانون ونمیدانم التزام واز این چیزها انقلاب را اسکورت میکرد

بحث طلاق ابد الدهر

بحث لم یر تابو . طلاق برگشت ناپذیر

غسل هفتگی وعملیات جاری تعهد کارو همه اینها نتیجه خودش را در البانی نشان داد البته برای همه بلکه برای کسانی که میخواهند بروند ویا به دنبال زندگی هستند

از قرار معلوم فرقه رجوی برای این که افراد جدا شده و معترض در ضدیت علیه فرقه موضع نگیرند مخصوصاٌ آنهائیکه رده تشکیلاتی بالائی داشتند رسیدگی ویژه ای از آنها به عمل می آورد علاوه بر

مخارج امرار معاش و کرایه هتل ایضاً مبلغ قابل توجه ای را به عنوان کمک هزینه در نظر گرفته اند تا بدین وسیله این افراد زبان باز نکنند و علیه فرقه موضع نگیرند .

اما خبر مهمتر این است رهبران فرقه در آلبانی نقش حلقه وصل زنان و مردان جدا شده را به عهده گرفته اند. آنها در آلبانی دفتر وکالت ازدواج و طلاق راه انداختند تا مردان و زنان جدا شده را به هم وصل کنند .

ناگفته نماند بحث های انقلاب را خط به خط دارند در آلبانی ماده می کنند

محمود سپاهی

انجمن یاران ایران

*** 

Shqipëri: John Kerry sjell terroristët, John Bernnan paralajmëron rrezikun e tyreShqipëri: John Kerry sjell terroristët, John Bernnan paralajmëron rrezikun e tyre

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ تیرانا آلبانیَاینجا کجاست ؟!

احسان بیدی سیاوش رستارCan Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe?

anne-khodabandeh-singleton-albanian-gazeta-impkt-2017Qytetarët shqiptarë të frikësuar nga grupi Muxhahedin Halk i radikalizuar meritojnë më shumë informacion

Anne Singleton: Key to de-radicalization of MEK hostages in Albania are their families

IMPAKT 55 – Muxhahedinet iraniane ne Shqiperi. Interviste eksluzive me Anne Singleton
https://youtu.be/8v-Q7UWfN3M

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26680

همه چیز یهویی؟ 

محمود سپاهی، یاران ایران، پنجم سپتامبر ۲۰۱۶:…  یهویی اقای ترکی در مراسم ویلپنت شرکت کرد وبعد هم یهویی گفت که مرحوم رجوی خلاصه داستانهایی که اتفاق افتاد وبعدش هم بخاطر خانم رجوی یهویی رابطه عربستان با ایران عوض شد. بعد هم یهویی ملک سلیمان از مریم رجوی خواست که برای مناسک حج به عربستان تشریف بیاورند. خلاصه طولی نگذشت که یهویی سران سازمان همه لیبرتی را ترک کردند وتعدادی اسیر را بدون یار ویاور … 

ادامه فرار سرکردگان منافقین از عراق به اروپا (اسامی، عکسها، مشخصات)

لینک به منبع

همه چیز یهویی؟

یهویی اقای ترکی در مراسم ویلپنت شرکت کرد وبعد هم یهویی گفت که مرحوم رجوی خلاصه داستانهایی که اتفاق افتاد وبعدش هم بخاطر خانم رجوی یهویی رابطه عربستان با ایران عوض شد
بعد هم یهویی ملک سلیمان از مریم رجوی خواست که برای مناسک حج به عربستان تشریف بیاورند

خلاصه طولی نگذشت که یهویی سران سازمان همه لیبرتی را ترک کردند وتعدادی اسیر را بدون یار ویاور رها کرده وبه اروپا تشریف اورده خوب حتما یهویی مریم رجوی این تصمیم را گرفته وهیچ ربطی به عربستان وقاطی شدن این سازمان با حامی تروریست نبوده خوب این جای سوال است مگه در سازمان همیشه ترس از این نبود که نباید سررا ازبدنه جدا کرد حالا چه اتفاق عظیمی رخ داده است که تعدادی اسیر که هیچ اطمینانی به انها نیست را در میان عراق رها کرده اند عراقی که از هر طرف جنگ و خون ریزی است

لابد هم به نظر میرسد چند وقت دیگه این سران فراری یهویی سر از عربستان در می اورند وبه صاحبخانه جدید خود خوش خدمتی خواهند کرد البته این تحلیل من است زیرا هر طوری به این قضیه نگاه میکنم صلاحی نمیبینم که این همه اسیر بدون فرمانده بالای سازمان در عراق بمانند چون ان زمان که ما بودیم حتی بدونه فرمانده نمیتوانستیم به سالن غذاخوری برویم اما امروزه چیزی را میبینم که تصور ان برای من امکان پذیر نیست مگر میشود زمانی این موضوع مرز سرخ بود برای سازمان اما امروز به راحتی از این مرز سرخ گذشته وتمامی فرماندهان بالای سازمان به اروپا امده اند

نظر شخصی من این است که کاسه ای زیر نیم کاسه باید باشد که یدفعه تمامی رده های بالای سازمان لیبرتی را ترک کنند انهم بعد از پیام ترکی فیصل ودعوت ملک سلیمان وبهم ریختن اوضاع سیاسی عربستان با ایران البته دوستان جدا شده این را خوب میدانند که مرز سرخ یک تا هزار برای این سازمان جدا کردن سر از بدنه بود ولی امروزه این مرز سرخ را زیر پا گذاشته شده است خوب طبیعی است هر کسی به این موضوع شک کند

هرچند که درست یا غلط بودن این موضوع مشخص نیست اما باید در مرحله اول به این موضوع شک کرد ودوم اینکه عربستان عاقبتی کمتر از صدام ندارد وهیچ ابی از این حامی تروریست نتها برای این سازمان بلکه برای هیچکس گرم نخواهد شد درضمن گیرم که اصلا این حرفها صحت نداشته باشد چرا وبا چه نیتی این همه اسیر را در لیبرتی جا گذاشته اید وجان خودتان را به در برده اید ایا انها حق زندگی ندارند ایا فقط این میان سران سازمان برای رجوی مهم هستن یا انهایی که سالیان سال جان خود را در کف گرفته وبرای این سازمان خون دادند هم برای سازمان مهم است اگر مهم است چرا میدان راخالی کرده وانها را در خواب غفلت رها کرده اید وخود خارجه نشین شده اید

محمود سپاهی انجمن یاران ایران

پاریس

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26496

خاکسپاری یا مناسک حج؟ (+ دو مطلب دیگر مرتبط با سعی تروریستها در جایگزین کردن عربستان سعودی بجای صدام)ا 

Rajavi_Faisal_1محمود سپاهی، علیرضا نصراللهی و همایون کهزادی، یاران ایران، بیست و سوم اوت ۲۰۱۶:… الان هم مریم رجوی با عربستان کارش را آغاز کرده که از قبل نتیجه آن روشن است همان آش و همان کاسه خواهد شد که با صدام داشتند ولی اینبار نه اشرفی هست و نه سلاحی،جالا عربستان اسم آن را ادای مناسک حج بگذارد و یا هر اسم دیگر، ولی پشت پرده همه میدانند که حج در کار نیست بلکه خانم مریم رجوی یا برای دیدار مسعود رجوی به عربستان … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشارتباط خبر مرگ رجوی با دست ندادن مریم قجر با شاهزاده وهابی 

مجاهدین خلق بفرقه رجویسی و هشت سال حسرت – سی و هشت سال حسرت فرقه رجوی و سالگرد انقلابی که نتوانستند سرقت کنند

مزدوران مجاهدین خلق عربستان سعودی یبهزاد علیشاهی: رزومه مجاهدین خلق (رجوی) برای استخدام دائم

محمود سپاهی، یاران ایران
لینک به منبع

وطن فروشی .خاکسپاری یا مناسک حج

 دعوت ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی، «مریم رجوی» رییس شورای ملی مقاومت (شاخه اجرایی سازمان مجاهدین خلق) برای انجام مناسک حج به این کشور سفر می کند. در ماه‌های اخیر ارتباط مقامات عربستان سعودی با سازمان مجاهدین خلق واکنش هایی را به همراه داشته است. حضور ترکی الفیصل، شاهزاده عربستانی و رییس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان

تحلیلگران دعوت مریم رجوی توسط ملک سلیمان را مشکوک قلمداد میکنند در یکی از سایتها نوشته بودند که این سفر ممکن است چند هدف را دنبال کند

اول اینکه بعد از حرفهای ترکی فیصل خانم رجوی به قصد مزار رجوی به عربستان سفر میکند زیرا قانونمند حرفهای ترکی با زمان دعوت ملک سلیمان به هم ربط مستقیم دارد

دوم اینکه همان کاری را که صدام حسین در زمان جنگ ایران وعراق کرد اینبار عربستان میخواهد انجام دهد واین سازمان را بخاطر دادن اطلاعات وخبرچینی از انها استفاده کند وشاید هم در این میان کار نیمه تمام صدام را انها بتوانند تمام کنند وقرارگاهی برای انها به عنوان مزد هدیه دهند که سازمان بتواند لیبرتی را به انجا منتقل کند البته بعید نیست که عربستان این کار را نکند زیرا حامی تروریست بوده وهست

ویا شاید این دعوت یک پیوندی باشد بین عربستان وسازمان وتهدیدات ترکی در رابطه با ایران البته هیچ بعید نیست مگر زمان جنگ ایران وعراق همین کار را نکردند مگر همین ها نبودند که با دادن مختصات به دولت عراق زن وبچه وپیر وجوان را زیره بمبهای عراقی به کشتن دادند مگر با فرمان همین صدام کرد کشی صورت نگرفت مگر با اطلاعات همین سازمان بیشتر عملیاتهای ایران لو نرفت حال نوبت عربستان است البته این سازمان بخاطر حفظ بقای خود دست به هر کاری میزند

دیدار محمود عباس با مریم رجوی سه هفته پس از حضور ترکی الفیصل در نشست سالانه مجاهدین خلق در پاریس نیز محل بحث بود و بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران از روابط نزدیک دولت عربستان با تشکیلات خودگردان فلسطین و حمایت سعودی‌ها از این دیدار خبر دادند.

پس میتوان نتیجه گرفت مرگ رجوی از زبان ترکی فیصل دیدار محمود عباس دعوت ملک سلمان نمیتوان بی دلیل جلوه داد که در عرض کمتر از دوماه این همه اتفاق انهم بین عربستان فلسطین واین سازمان بیفتد عربستانی که برای ایران خط ونشان میکشد وسازمانی که سالیان است میخواهد این رژیم را سرنگون کند همه این دیدارها وحمایتها فقط وفقط توسط عربستان صورت میگیرد که از این سازمان استفاده ابزاری واطلاعاتی ورسانه ای کند واز اب گل الود ماهی بگیرد

محمود سپاهی انجمن یاران ایران

پاریس

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20386

وقتی که اب سر بالا میرود قورباغه ابو عطار میخواند

محمود سپاهی، یاران ایران، نوزدهم اوت ۲۰۱۵:…  یک زمانی که سازمان دستش یه خورده باز بود ومیتوانست خوب پول خرج کند پانصد هزار به قوله خودشان امضاء جمع میکردند وهر شب مهمانی وبزن بکوب بود اما امروز همانهایی که روزی با این سازمان بودند امروز بر علیه این سازمان بیانه صادر میکنند که این فرقه باید از عراق برود زیرا بلاهایی که بر مردم عراق نازل شده بخاطروجود این سازمان است دقیقا مثله شیخ شمری …

حیدر العبادی ظریف بغداددرد اصلی رهبری مجاهدین چیست؟ رفتن مالکی هم بحران تشکیلات رجوی را حل نکرد

العبادی روحانیحیدر العبادی: منافقین (فرقه رجوی) تروریست و جنایتکاراند. اقدام لازم را انجام میدهیم

لینک به منبع

وقتی که اب سر بالا میرود قورباغه ابو عطار میخواند

یک زمانی که سازمان دستش یه خورده باز بود ومیتوانست خوب پول خرج کند پانصد هزار به قوله خودشان امضاء جمع میکردند وهر شب مهمانی وبزن بکوب بود اما امروز همانهایی که روزی با این سازمان بودند امروز بر علیه این سازمان بیانه صادر میکنند که این فرقه باید از عراق برود زیرا بلاهایی که بر مردم عراق نازل شده بخاطروجود این سازمان است

دقیقا مثله شیخ شمری که در نشستها بلند میشد وهیهات میگفت اما چند ماه بعد وقتی که حسابی سیر شد انها را رها کرد ورفت

اما چند روز پیش شیوخ عراق یک نامه به رئیس جمهور عراق نوشته بودند که وجود این سازمان در عراق از چند طرف برای کشورمان خطر ناک است از یک طرف ایران از طرف دیگر جنک شیعه وسنی واز طرف دیگر داعش که این برای ما مشکل ساز است ومیخواهیم بدانیم که باید با کی بجنگیم ودشمن ما کیست البته نمی گوییم دشمن ما این سازمان است ولی بخاطر وجود انها ما یک جبهه جنگ داریم ومیخواهیم که این سازمان از خاک عراق به جای دیگر منتقل شوند که هم برای انها بهتر است وهم برای مردم عراق

شیوخ عراق که زمانی پشتیبان این سازمان بودند البته بقول خودشان وپولهای کلانی که بابت انها داده میشد الان خواستار اخراج این سازمان از خاک عراق هستند

البته بخشی از این درگیریها ونا امنیها مربوط به این سازمان است چون در امور داخلی این کشور دخالت میکند وبرای نا امن کردن کشور به نفع خود به شیعه وسنی بودن دامن میدهد تا شاید بتواند از این اب گل الود ماهی بگیرد وبرای خودش زمان بخرد شاید از این ستون به ان ستون فرجی حاصل شد

محمود سپاهی انجمن یاران ایران

پاریس ۱۸/۸/۲۰۱۵

***

همچنین:

دیگر وقت آن رسیده که روی پای خود باشید

محمود سپاهی، یاران ایران، پاریس، دوم فوریه ۲۰۱۵:… با سلام به تمامی دوستانی که از لیبرتی رها شدند وبه دنیای دیگری پا گذاشتند دنیای که در ان میتوان دید که این سالیان چقدر در حق ما ها که در اشرف ولیبرتی بودیم ظلم شده بود البته تا وقتی که در ان حصار بسته بودیم هیچ چیزی را نمیتوانستیم ببنیم واین اجازه را به ما نمیدادند که
 
 
محمود سپاهی، یاران ایران، پاریس، سی ام ژانویه ۲۰۱۵:…  اولا باید از این تجمع کنندگان پرسید که چه کسی اسیران لیبرتی را محاصره کرده ونمیگذارند به دنبال زندگی خود بروند چرا چشمهایتان را باز نمیکنید چرا از خودتان سوال نمیکنید که راستی چرا سازمان این همه نیرو بدون سلاح وتجهیزات با این همه درگیری ونا امنی در عراق نگاه دا
 
 
محمود سپاهی، یاران ایران، پاریس، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۵:…  وقتی که ان روی سکه بر میگردد خیلی چیزها هم نمایان میشود حال بنگرید کسی که برای خلق قهرمان ایران بقول خودش میجنگد خون میدهد در سرما وگرما سختی میکشد چگونه با دادن پولهای کلان به سناتور ها وپارلمانترها فشار می اورند که ایران رابیشتر زیره فشار تحریم ببرید
 
 
یاران ایرانیاران ایران، پاریس، هفدهم ژانویه ۲۰۱۵:…  مرگ ومیرهای اخیر در لیبرتی یک امر طبیعی نیست وبرای همگان یک علامت سوال است ایا تا بحال به این موضوع فکر کرده اید چرا این همه مرگ انهم در یک فاصله زمانی بسیار کوتاه ایا به این فکر کرده اید چراچند سال پیش این هجم از افراد فوت نمیکرد چگونه است که در فا