دستگاه تولید فراخوان فرقه رجوی

دستگاه تولید فراخوان فرقه رجوی

علی جهانی، ایران قلم، دوم مارس 2015:… نکته اولی که بسیار برای من جالب و خنده دار بود اینکه فرقه رجوی در فراخوان خودش جوانان ایران را اشرف نشان نامیده است که معلوم نیست کدام اشرف از هزار اشرف نداشته اش منظورش می باشد و همچنین یک نکته دیگر خنده دار در این فراخوان این بود که رجوی در فراخوان از جوانان خواسته که با این بر گزار کردن مراسم چهارشنبه سوری راه تیم ها و دسته ها …

مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسمفراخوان «ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور» طنز یا فاجعه

لینک به منبع

دستگاه تولید فراخوان فرقه رجوی

داشتم خبرها را نگاه می کردم خبر فراخوان فرقه رجوی به مناسبت چهارشنبه سوری نظرم را جلب کرد و این سوال به ذهنم رسید که چرا رجوی دست به چنین فراخوان های پوچ و بی محتوا می زند؟ و اصولا چه اهدافی را از این اقدام دنبال می کند؟

همانطور که همگان مطلع هستند سازمان مجاهدین خلق هر گاه در اوج استیصال قرار گرفته و یا در بن بست کامل سیاسی و استراتژیکی گرفتار شده باشد برای برون رفت از این بن بست اقدام به فیل هوا کردن و راه اندازی دستگاه پیروزی شمارش می کند تا بدین وسیله به نیروهای گرفتار در کمپ لیبرتی که کاملا روحیه باخته و مساله دار و وارفته هستند کمی روحیه تزریق نماید و هم اینکه خودش را مطرح کرده و به دروغ وانمود کند که نه تنها در آستانه فروپاشی و نابودی کامل قرار ندارد ؛ بلکه در اوج قله قرار گرفته است و بقول معروف صورت خودش را بدین وسیله با سیلی دستگاه پیروزی شمارش و دستگاه تولید کننده انواع مختلف فراخوان خود سرخ نگه دارد.

لذا در این شرایط حساس کنونی عراق و وضعیت اسف باری که فرقه رجوی در آن قرار دارد و در حال فروپاشی کامل قرار گرفته است و کشتی استراتژی خشونت و ترور و مبارزه مسلحانه اش بطور کامل به گل نشسته است ؛ رجوی و سازمان تحت رهبری اش نیاز مبرم به فیل هوا کردن هایی نظیر: کشف سایت های اتمی و فراخوان فرستادن و به اعلام پیروزی کردن دارد. بنابراین ما این روزها شاهد تولید انواع و اقسام فراخوان و کشف سایت های اتمی ایران از جانب فرقه رجوی هستیم. در رابطه چند وقت پیش یک فراخوان برای نجات جان یک زندانی فرستاده بود و بعد هم اکنون برای برگزاری جشن چهارشنبه سوری فراخوان فرستاده است. در رابطه با فراخوان برای نجات جان یک زندانی می خواستم از خانم و آقای رجوی سوال کنم که آیا نجات جان یک فرد زندانی مهمتر از نجات جان سه هزار و پانصد نفر از نیروهای گرفتار سازمان مجاهدین خلق در کشور ناامن عراق و در کمپ لیبرتی می باشد؟ و اگر واقعا نجات جان انسانهای بی گناه برای شما اینقدر مهم هست پس چرا شما نه تنها به فکر نجات جان نیروهای گرفتار در کمپ لیبرتی نیستید و در این رابطه برای انتقال آنها به کشورهای امن ثالث با مقامات کمیساریای عالی پناهندگان همکاری نمی کنید بلکه در این رابطه از هیچ کارشکنی و سنگ اندازی دریغ نمی کنید؟ و همچنین چرا شما نه تنها هیچ فراخوانی برای نجات جان نیروهای گرفتار سازمان در کمپ لیبرتی صادر نمی کنید بلکه کسانی را که برای نجات جان این انسانهای بی گناه در کمپ لیبرتی عراق کمپین درست کرده اند و فراخوان می دهند مارک مزدوری می زنی و فرمان قتل آنها را صادر می کنید؟ بنابراین معلوم می شود که شما از روی دلسوزی برای نجات جان یک زندانی فراخوان صادر نمی کنید بلکه برای مطرح کردن خود و مقاصد سیاسی خاص خودتان چنین فراخوان های پوچ و بی محتوا می فرستید

و در مورد فراخوان برای برگزاری جشن چهارشنبه سوری سوالم از سران فرقه رجوی و بطور خاص از رجوی ها اینست که اگر شما این فراخوان را نفرستید مردم ایران این جشن را برگزار نمی کنند؟ البته شما بهتر از هر کسی می دانید که مردم ایران همه ساله این جشن را برگزار می کنند و نیازی به فراخوان دادن شما ندارند. و همچنین بخوبی می دانید که بخاطر عملکرد فرقه گرا یا نه ای که دارید و خیانت های بی شماری که علیه مردم ایران در طول این سالیان مرتکب شده اید نه تنها از هیچ پایگاه مردمی برخوردار نیستید بلکه به شدت مورد تنفر و انزجار آحاد ملت ایران قرار دارید ؛ و به همین دلیل مردم ایران هیچ توجهی به این فراخوان های پوچ و بی محتوای شما نمی کنند و خودشان بلد هستند که چکار کنند و نیازی به این فراخوان های پوچ و بی محتوای شما نداشته و ندارند و در آینده هم نخواهند داشت و شما هم همه اینها را بخوبی می دانید ولی فراخوان می دهید تا بعد از پایان این مراسم چهارشنبه سوری دستگاه پیروزی شمار تان را بکار انداخته و اعلام کنید که مردم به فراخوان ما جواب مثبت داده و شما و پیروزی بدست آورده اید ؛ البته این گونه شعار های توخالی و پوچ و بی محتوا و شگردهای شما دیگر برای همه لو رفته است و نه تنها هیچ خریداری ندارد بلکه به خاطر اینکه خیلی مسخره و مضحک می باشد موجبات خنده مردم را فراهم می کند. آخر واقعا هم مرغ پخته شده را به خنده وادار می کند وقتی که شما بعد از مراسم شب چهارشنبه سوری اعلام کنید که مردم ایران بخاطر فراخوان سازمان این مراسم را برگزار کردند و سازمان پیروزی بدست آورده است

اگر عرایضم را خلاصه کنم فرقه رجوی و بطور خاص رهبری سازمان از این گونه فراخوان صادر کردن ها دنبال اهداف زیر میباشد :

۱) برای مصرف داخلی و تزریق اندکی روحیه به نیروهای وا رفته و روحیه باخته که در کمپ لیبرتی در کشور ناامن عراق گرفتار هستند

۲) مطرح کردن سازمان و بردن سازمان روی آنتن رسانه های خبری و وانمود کردن اینکه هنوز سازمان مجاهدین خلق در حال مبارزه هست و در آستانه فروپاشی و نابودی کامل قرار ندارد

۳) سوار شدن روی مناسبت های مختلف مردم و سوءاستفاده از این مناسبت ها و مصادره آنها به نفع مقاصد سیاسی خاص خودش و پیروزی جلوه دادن آنها برای سازمان فرقه گرای مجاهدین

۴) لاپوشانی نداشتن پایگاه و جایگاه مردمی و به دروغ وانمود کند که نه تنها بخاطر خیانتها یش به مردم ایران مورد خشم و تنفر آنها قرار ندارد بلکه از محبوبیت بالایی در بین مردم ایران برخوردار است

۵) راه اندازی دستگاه پیروزی شمارش بلافاصله بعد از پایان این مناسبت ها و به دروغ وانمود کردن اینکه مردم به فراخوان های سازمان پاسخ مثبت داده اند و اینطوری به دروغ ادعا نماید که بقول خودش تنها آلترناتیو در بین اپوزیسیون داخل و خارج کشور هست و بدین وسیله به خیال باطل خود به کشورهای غربی و آمریکا این پیام را بدهد که روی این سازمان فرقه گرا حساب کنند.

و اما در رابطه با این فراخوان دو نکته بسیار جالب و خنده دار به چشم می‌خورد که می خواهم خدمت شما خوانندگان عزیز و محترم عرض کنم. نکته اولی که بسیار برای من جالب و خنده دار بود اینکه فرقه رجوی در فراخوان خودش جوانان ایران را اشرف نشان نامیده است که معلوم نیست کدام اشرف از هزار اشرف نداشته اش منظورش می باشد و همچنین یک نکته دیگر خنده دار در این فراخوان این بود که رجوی در فراخوان از جوانان خواسته که با این بر گزار کردن مراسم چهارشنبه سوری راه تیم ها و دسته ها و یگان های ارتش آزادیبخش برای مصاف آخرین یعنی سرنگونی آماده کنند ؛ که اولا معلوم نیست که برگزاری جشن چهارشنبه سوری چه ربطی به سرنگونی یا بقول خودش مصاف آخرین دارد؟ و ثانیا کدام تیم و دسته و یکان و کدام ارتش آزادیبخش منظورش هست؟ آیا منظورش از افراد سالخورده و بی سلاحی هست که در کمپ لیبرتی در کشور ناامن عراق گرفتار هستند و منتظر انتقال به کشورهای امن ثالث می باشند؟ ولی در هر صورت رجوی همواره می خواسته که یکی از بیرون برایش مقدمات مصاف آخرین را مهیا و آماده کند و در این رابطه یک روز از قدرت های خارجی و یک روز هم از جوانان ایران می خواهد که مقدمات مصاف آخرین را برای ارتش سالخورده و بی سلاح و زوار در رفته اش فراهم کنند که خیلی جالب و خنده دار می باشد

رجوی و گروگانهاایرج مصداقی: توضیحی مختصر در مورد فرار مسعود رجوی از عراق و ترک صحنه‌ی جنگ

ویلپنت مریم رجوی 2014مجاهدین خلق؛ دروغ، نفرت و خشونت در ویلپنت ۲۰۱۴ ؛ نیمه پنهان یک گروه خطرناک

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16750

واقعیت های جهان امروز و دنیای غیر واقعی رجوی

علی جهانی، ایران قلم، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۵: … یکی دیگر در از واقعیت ها اینست که همه مردم دنیا کانون خانواده رادر شکل گیری جامعه و تربیت فرزندان خود بسیار مهم می دانند و سعی می کنند که کانون خانواده را همیشه گرم نگه دارند ولی در دنیای حقیر و تنگ و تاریک رجوی خانواده کانون فساد است و باید این کانون را منفجر کرد و بر اساس این توهمات رجوی ملاقات نیروهای سازمان را با خانواده …

جعل رجوی اتمی مزدور مجاهدین خلقرجوی عکس صندوق نسوز را بجای تاسیسات اتمی به امریکایی ها قالب کرد

لینک به منبع

واقعیت های جهان امروز و دنیای غیر واقعی رجوی

مقدمتا قبل از اینکه وارد این بحث شوم لازم می دانم خدمت شما خوانندگان عزیز عرض کنم که همانطور که همه شما بخوبی می دانید در دنیایی که ما زندگی می کنیم و در عصر ارتباطات و فناوری و این همه نوآوری جدید و پیشرفت هیچ چیز غیر واقعی نمی تواند وجود داشته باشد و کسانی هم که در عالم غیر واقعی سیر می کنند جایی برای ماندن و ادامه حیات ندارند. رجوی هم با اندیشه فرقه گرا یا نه ای که دارد و افکار قرون وسطایی اش نمی تواند جایگاهی در جهان کنونی داشته باشد. چون که ایشان همانند یک کوتوله در یک دنیای کوچک و غیر واقعی زندگی می کند و با قرون وسطایی اش قادر به درک و فهم واقعیت های موجود در این جهان امروزی نیست در نتیجه در عالم غیر واقعی خودش دچار یک سری توهمات شده و بر اساس این توهمات خودش همه چیز را آنطور که می خواهد می بیند و تحلیل و تفسیر می کند. در اینجا به عنوان مثال به چند نمونه از این قبیل واقعیت های موجود در این جهان امروزی و توهمات رجوی در رابطه با این واقعیت ها اشاره ای مختصر می کنم:

واقعیت اینست که همه ما بخوبی می دانیم که بعد از باد جهانی که آمد و با سیاست پروستریکای آقای گورباچف شوروی سابق و بلوک شرق را از هم پاشید ؛ دیگر دوران مبارزه مسلحانه و جنگهای چریکی بسر رسید و همه گروههای سیاسی و اپوزیسیون در کشورهای مختلف به شیوه های مسالمت آمیز و اصلاح طلبانه شروع به مبارزه کردند؛ ولی رجوی همچنان بر این شیوه مبارزه و استراتژی ترور و خشونت اصرار می ورزد و علی رغم اینکه کشتی این استراتژی شکست خورده به گل نشسته است همچنان رجوی در عالم غیر واقعی خودش تصور می کند می تواند و تنها راه حل برای مبارزه همین هست و بس و بقیه راه حل های مسالمت آمیز و اصلاح طلبانه را نه تنها قبول ندارد بلکه همه گروههای سیاسی که به راه حل های مسالمت آمیز و اصلاح طلبانه معتقد هستند را مارک خیانت و سازشکاری می زند ؛ اینها همه اش در حالی است که مردم ایران در جریانات اخیر سیاسی در ایران بخصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد و هشت با جنبش سبز نشان داند به شیوه های مسالمت آمیز و اصلاح طلبانه معتقد هستند و راه حل های غیر مسالمت آمیز و اصلاح طلبانه را قبول ندارند ؛ اما رجوی بخاطر اینکه در دنیای غیر واقعی و توهمات سیر می کند قادر به درک و فهم این واقعیت ها نبوده و نیست و نخواهد بود.

یکی دیگر از واقعیت ها اینست که وقتی از ارتش حرف می زنیم یعنی اینکه در تمام دنیا ارتش تشکیل شده است از سه نیروی زمینی و هوایی و دریایی که متشکل از کادرهای زبده و کار آمد و نیروها ی جوان می باشد ولی در دنیای کوچک و حقیر رجوی حدود سه هزار و پانصد نفر بی سلاح و سالخورده که اکثریت آنها بالای پنجاه سال سن دارند ارتش هستند و می توانند بجنگند و یک حکومت را سر نگون کنند.

یکی دیگر از واقعیت ها اینست که ما در عصر ارتباطات و فناوری زندگی می کنیم و همه مردم دنیا کم و بیش به اینترنت و رسانه های خبری دسترسی دارند ولی در دنیای کوچک و غیر واقعی رجوی باید سانسور شدید در تشکیلات سازمان حاکم باشد و نیروها ی سازمان باید در بی خبری مطلق قرار داشته باشند طوری که حتی گوش دادن به یک رادیو و تماس با خانواده ممنوع است و جرم محسوب می شود.

یکی دیگر در از واقعیت ها اینست که همه مردم دنیا کانون خانواده رادر شکل گیری جامعه و تربیت فرزندان خود بسیار مهم می دانند و سعی می کنند که کانون خانواده را همیشه گرم نگه دارند ولی در دنیای حقیر و تنگ و تاریک رجوی خانواده کانون فساد است و باید این کانون را منفجر کرد و بر اساس این توهمات رجوی ملاقات نیروهای سازمان را با خانواده ممنوع اعلام کرده است و همه خانواده ها را مزدور رژیم ایران می داند

یکی دیگر از واقعیت های موجود در این جهان امروزی اینست که رهبران زیادی در دنیا وجود دارند و داشته اند که به سبب افکار بلند شان و کار هایی که در مبارزه و خدمت به مردم کشور شان انجام داده اند بسیار محبوب و معروف هستند رهبرانی مثل ماندلا و یا مصدق در حالیکه بسیار محبوب و معروف بودند و هیچگاه در تاریخ به فراموشی سپرده نمی شوند و همیشه در یاد و خاطره مردم باقی می مانند ؛ بسیار مهربان و دلسوز و معتقد به راه حل های مسالمت آمیز و اصلاح طلبانه بودند و هیچ ادعایی هم نداشتند ولی رجوی در حالی که هیچ چیزی از دنیای سیاست نمی داند و هیچ بویی از مهربانی و شفقت نبرده است و تحمل شنیدن کوچک ترین انتقاد از جانب دیگران را ندارد و منتقدان خودش را تهدید به قتل می کند ؛ در عالم هپروت و توهمات خودش را رهبر عقیدتی یا بهتر بگویم مثل عمر البغدادی در گروه تروریستی داعش خودش را خلیفه مسلمین جهان می داند.

یکی دیگر از واقعیت های موجود در این جهان امروزی اینست که وقتی یک سازمان سیاسی یا گروه سیاسی یا یک شخصیت سیاسی از پایگاه مردمی برخوردار باشد و دارای محبوبیت زیادی بین مردم کشور خودش باشد می تواند ادعای اپوزیسیون بودن کرده و به مناسبت های مختلف فراخوان هایی صادر کند ولی رجوی در حالیکه که به سبب خیانتها و جنایاتیکه علیه مردم ایران مرتکب شده است نه تنها از هیچ پایگاه مردمی برخوردار نیست بلکه به شدت مورد تنفر و انزجار آحاد ملت ایران است و همچنین به دلیل خودخواهی مفرطی که دارد از هیچ جایگاهی در بین اپوزیسیون داخل و خارج کشور برخوردار نیست ؛ ولی خودش را تنها آلترناتیو می پندارد و دستگاه فراخوان تولید کننده اش به مناسبت های مختلف فراخوان تولید می کند و بعدش هم در دنیای کوچک و غیر واقعی خودش تصور می کند که مردم به فراخوان هایش جواب مثبت داده اند و لذا بلافاصله بعد از آن مناسبت ها دستگاه پیروزی شمارش به کار افتاده و با آب و تاب فراوان اعلام می کند که پیروزی بزرگی بدست آورده است در صورتیکه چنین چیزی واقعیت ندارد.

باز یکی دیگر از واقعیت های موجود اینست که حکومت اسلامی ایران با هر وضعیتی که دارد بعنوان یک قدرت منطقه ای طرف حساب قدرتهای بزرگ جهانی می باشد اما رجوی در دنیای حقیر و کودکانه اش از سال شصت تا کنون بارها گفته است که وارد مرحله سرنگونی شده ایم و حکومت ایران در اوج ضعف قرار گرفته است و در آستانه سرنگونی است و نمی دانم در سراشیبی سقوط قرار گرفته است و یا وعده های سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران در عرض شش ماه را می داد و بند” سین ” یعنی سرنگونی اعلام کرده بود که خلاصه همه اینها غیر واقعی و بر خلاف واقعیت های موجود در جامعه ایران امروز هست.

در پایان می خواستم خطاب به این زوج رجوی ها توصیه کنم که واقعیت های موجود در این جهان امروزی بسیار سر سخت تر از آن هستند که شما بتوانید با آن افکار قرون وسطایی و پوسیده و عهد دقیانوس خود با آنها مقابله کنید. لذا شما نه تنها قادر به مقابله و ایستادگی در مقابل این واقعیت ها نیستید بلکه چون یک سونامی و سیل آسا ساختار عهد بوق شما را در می می پیچد و شما راهی جز پذیرش این واقعیت ها ندارید بنابراین بهتر است که این واقعیت ها را قبول کرده و خود را با آنها منطبق کرده و وفق دهید وگرنه نیست و نابود خواهید شد و از صفحه روزگار محو خواهید گشت و هیچ آینده روشنی نخواهید داشت. امید که سر عقل آمده و چنین کنید و واقعیت های موجود را بپذیرید. البته من فکر نمی کنم که رجوی به سبب خود خواهی مفرطی که دارد و در آن مخفیگاهی که بسر میبرد قادر باشد که واقعیات را بپذیرد و از آن پیله افکار قرون وسطایی و فرقه گرا یانه ای که دور خودش در آن فضای کوچک و تنگ و تاریک مخفیگاهش به دور خود تنیده است بیرون آمده و دنیای واقعی را ببیند و قبول کند.

***

سقوط اشرف _ ” آرمانشهر ” مسعود رجوی _ تشکیل شورای رهبری زمینه ساز ” پروژه حرمسرا سازی ( قسمت چهارم )

2014-09-16-USIran.jpgAmerica Must Make Its Underlying Intentions Toward Iran Clear


Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16528

رجوی در آلبانی دنبال چه اهدافی هست؟

علی جهانی، ایران قلم، هجدهم فوریه ۲۰۱۵: … رجوی می خواهد کمپ آلبانی را جایگزین اشرف نماید و اور سور واز بعنوان قرار گاه فرماندهی کل و کمپ آلبانی بعنوان قرار گاه بدنه سازمان مجاهدین خلق باشد .همچنین رجوی برای فرار از پاسخگویی و توجیه شکست استراتژی مبارزه مسلحانه و ترور و خشونت و به گل نشستن کشتی استراتژی خشونت طلبی اش می خواهد به نیروهای سازمان اینطوری القا کند …

mek_albania_June2013اخبار و ناگفته های کمپ پناهندگان در آلبانی – قسمت دهم (مریم رجوی به مسئولین فرقه در کمپ پناهندگان هشدار داده است)

لینک به منبع

رجوی در آلبانی دنبال چه اهدافی هست؟

مقدمتا قبل از اینکه وارد این بحث شوم و به این سوال پاسخ دهم باید کمی به عقب بر گشته و به تاریخچه این سازمان در رابطه با این موضوع بپردازم .

بعد از سرنگونی رژیم شاه در ایران و وارد شدند سازمان مجاهدین خلق به مبارزه مسلحانه و انتخاب استراتژی ترور و خشونت ابتدا رجوی می گفت می خواهد نیروهای سازمان را به جنگل های شمال ایران منتقل کند و به جنگ چریکی بپردازد ولی به گفته خودش چون جنگل های شمال راه در رو نداشت و از آنجایی که رجوی خودش شخصا فردی ترسو هست و هر جا احساس خطر کند سریعا فرار را بر قرار ترجیح می دهد، لذا نیروهای سازمان را به جنگل های شمال فرستاده و خودش به پاریس گریخت و در کنار رود سن در کاخ برادر ش مشغول زندگی شد و نیروها ی بیچاره هم که تعدادی بعد از لو رفتن مخفیگاه های شان جنگل و دستگیر و تعدادی زیادی از آنها اعدام و یا کشته شدند باقیمانده نیروهای سازمان به کردستانب رفتند و بعد هم که رجوی ابتدا به پاریس فرار کرد و برای توجیه این فرار ادعای رهبری آزادی خواهی و تنها آلترناتیو را در می آورد و خود را رهبر تبعیدی می دانست و می گفت می خواهد حکوکت اسلامی ایران را ظرف شش ماه سرنگون کند ولی بعدا چون اوضاع را در سال هفتاد و سه اعدام را در کشور فرانسه بر وفق مراد ندید از فرانسه به عراق نقل مکان کرد و گفت می خواهد آتش ها در کوهستان ها بیافروزد ولی چون عراق کشوری کوهستانی نیست لذا مجبور شد برای نوکری صدام در جنگ ایران و عراق شرکت کرده و کوهستان های ایران به آتش کشیده و به سرباز کشی مشغول گردد و مناطق مسکونی و غیر نظامی را خمپاره باران کند و مردم غیر نظامی را هدف قرار دهد و برای این منظور گفت می خواهد ارتش به اصطلاح آزادی بخش تاسیس کند لذا برای خدمت به خلق قهرمان ایران زمین های کشاورزی اهالی استان دیالی عراق را با حمایت صدام حسین اشغال کرده و قرار گاه اشرف را بنا نهاد ولی بعد از سرنگونی حکومت صدام حسین علی رغم اینکه می خواست به بهانه حفظ اشرف و حفظ اموال اشرف تعداد زیادی از نیروهای سازمان را به کشتن داد مجبور شد یا بقول مریم رجوی به توصیه هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا حاضر شد به تخلیه کامل اشرف تن بدهد و حال هم علی رغم اینکه شعار ماندن در عراق و کمپ لیبرتی سر می دهد ولی می داند که دیگر عراق جایی برای ماندن نیست و باید دیروع یا زود این کشور را ترک کند و در همین راستا تعداد قابل توجهی از نیروهای سازمان تا کنون به کشور آلبانی منتقل شده اند لذا سازمان و بطور خاص رهبری سازمان دیگر هیچ چشم اندازی برای ماندن در عراق نمی بیند بنابراین دنبال اهداف زیر در کشور آلبانی می باشد:

یکم: کمپ آلبانی را جایگزین اشرف نماید و اور سور واز بعنوان قرار گاه فرماندهی کل و کمپ آلبانی بعنوان قرار گاه بدنه سازمان مجاهدین خلق باشد.

دوم: رجوی برای فرار از پاسخگویی و توجیه شکست استراتژی مبارزه مسلحانه و ترور و خشونت و به گل نشستن کشتی استراتژی خشونت طلبی اش می خواهد به نیروهای سازمان اینطوری القا کند که ما هنوز به صورت ارتش آزادیبخش زنده هستیم و تنها آلترناتیو هستیم و از این قبیل شعار های توخالی و پوچ و بی محتوا که فقط برای فریب افکار عمومی و پوشاندن نقض فاحش حقوق بشر در داخل مناسبات و تشکیلات استالینی و قرون وسطایی اش و گول زدن نیروهای گرفتار سازمان مجاهدین خلق هست.

سوم: برای جلوگیری از پاشیده شدن تشکیلات قرون وسطایی اش و حفظ نیروهای سازمان در کمپ آلبانی که در این رابطه حتی حاضر شده است که از انقلاب کذایی مریم کوتاه بیاید و اخیراً شنیدم که آقای جواد خراسان خودش در ازدواج و عقد تعدادی از بچه‌ها در کمپ آلبانی شرکت فعال داشت و بقول معروف رجوی حاضر هست نیروهای سازمان را به قیمت سوراخ کردن انقلاب کذایی مریم حفظ کند تا بدین وسیله از جدا شدن نیروهای سازمان و افشاگری های آنها علیه جلوگیری کند.

چهارم: اخاذی از نیروهای سازمان در کمپ آلبانی و وانمود کردن اینکه سازمان مجاهدین خلق پول ندارد و در همین رابطه من شنیده ام که از اندک پول پناهندگی نیروهای مستقر در کمپ آلبانی نمی گذرد و می خواهد آنرا از آنها بگیرد.

پنجم: وانمود کردن اینکه رجوی هم در کمپ آلبانی هست همانطور که در کمپ اشرف و لیبرتی چنین تصوری را برای نیروها ایجاد کرده بود و الآن هم در کمپ آلبانی در صدد ایجاد چنین تصوری هست تا به نیروهای وا رفته و روحیه باخته کمی روحیه تزریق نماید و به آنها انگیزه ماندن و جدا نشدن از سازمان بدهد.

ششم: یکی دیگر از اهداف رجوی هم می تواند این باشد که نیروهای کمپ آلبانی را علیه نیروهای جدا شده و منتقدان سازمان تحریک کند و از آنها بعنوان چماقدار و اراذل و اوباش علیه اکسیون های اعتراضی جدا شدگان و منتقدان خودش استفاده کنند تا بدین وسیله آن فرمان قتل جدا شدگان را که اخیرا توسط رجوی از مخفیگاه خود در یک نوار صوتی منتشر کرده است را عملی نماید.

ولی به نظرم همانطور که رجوی تا کنون نتوانسته است به اهداف شوم و پلیدی که در سرش می پرورانده برسد بنابراین در آینده هم نخواهد توانست به این اهداف و مقاصد سیاسی اش جامه عمل بپوشاند و من به این زوج رجوی توصیه می کنم که دوران استراتژی های ترور و خشونت بسر آمده است و آن سیاست های بچه گانه رجوی که همیشه می گفت از این ستون به آن ستون فرج هست و یا می گفت تغاری بشکند و ماستی بریزد تا جهان به کام کاسه لیسانی چون رجوی گردد دیگر کهنه شده است و دیگر جواب ندارد لذا همانطور که از ستون اشرف به ستون لیبرتی هیچ فرجی برای حفظ تشکیلات و پوشاندن نقض فاحش حقوق بشر در داخل مناسبات قرون وسطایی و استالینی اش حاصل نشده است بنابراین از ستون کمپ لیبرتی به ستون کمپ آلبانی آویزان شدن هم هیچ فرجی برای حفظ تشکیلات قرون وسطایی و پوشاندن شکست فضاحت بار استراتژی ترور و خشونت و فرار از پاسخگویی و جلوگیری از فروپاشی کامل تشکیلات قرون وسطایی و استالینی حاصل نخواهد گردید

لذا بجای اینکه دنبال تاسیس یک اشرف جدید در کشور آلبانی و جایگزین کردن آن بعنوان کمپ اشرف و بقول موسسان نمی دانم چندم ارتش به اصطلاح آزادی بخش باشید دست از سر نیروهای گرفتار در کمپ لیبرتی بردارید و به فکر پاسخ گویی باشید.

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویاغلب افراد تحت سیطره فرقه مجاهدین در کمپ لیبرتی دچار بیماریهایی روحی و جسمی شده اند

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15899

قابل توجه دولت آلمان : مریم رجوی شریک جرم مسعود رجوی است

علی جهانی، ایران قلم، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۵:… براساس اخبار دریافت شده از درون تشکیلات مجاهدین خلق در فرانسه احتمالا مریم رجوی هم قصد شرکت در این مراسم رسوا را دارد تا با سوء استفاده از فضای کنونی حاکم بر جامعه غربی و اسلام هراسی که بوجود آمده است و حقوق بشر و حس انسان دوستانه مردم اروپا سخنرانی کند و اهداف فرقه تروریستی خودش را پیش ببرد . اما دولت آلمان باید مطلع باشد …

مریم رجوی و خودسوزی های سال 2003مرگ های مشکوک در فرقه رجوی ادامه دارد (ادامه طرح سر به نیست کردن ها به پادگان مریم در پاریس رسیده است)

مریم رجوی داعش تروریسم فرانسه، مقصر یا قربانی

لینک به منبع

قابل توجه دولت آلمان : مریم رجوی شریک جرم مسعود رجوی است

فرقه رجوی از حالا برای راه اندازی خیمه شب بازی هشت مارس در برلین آماده سازی می کند

همانطور که همگان مطلع هستند سازمان مجاهدین و بطور خاص مریم عضدانلو رییس جمهور مادام العمر و برگزیده شوهر فراری اش همه ساله با سوء استفاده از روز جهانی زن یک خیمه شب بازی تحت عنوان هشت مارس راه اندازی می کند تا فرقه تروریستی خودش را روی آنتن خبری رسانه های غربی ببرد.

لذا امسال هم بر طبق اطلاعات رسیده از هم اکنون در حال تدارک گسترده و جمع آوری نیرو برای اجرای این شوی سیاسی در شهر برلین آلمان می باشد و طبق معمول همیشه حتما تعدادی از زنان کشور های اروپایی و عربی با خرجهای کلان تحت عنوان سخنران به این مراسم رسوا می کشاند و حتما هم طبق معمول هر ساله موضوع این مراسم حقوق بشر و بنیاد گرایی و زن ستیزی می باشد و در پایان هم ماده حمایت از شورای به اصطلاح ملی مقاومت و حمایت از ماندن نیروهای سازمان در کمپ لیبرتی گنجانده می شود و به دروغ مدعی خواهند شد که شرکت کنندگان خواستار چنین چیزی شده اند .

براساس اخبار دریافت شده از درون تشکیلات مجاهدین خلق در فرانسه احتمالا مریم رجوی هم قصد شرکت در این مراسم رسوا را دارد تا با سوء استفاده از فضای کنونی حاکم بر جامعه غربی و اسلام هراسی که بوجود آمده است و حقوق بشر و حس انسان دوستانه مردم اروپا سخنرانی کند و اهداف فرقه تروریستی خودش را پیش ببرد . اما دولت آلمان باید مطلع باشد و هوشیاری لازم را داشته باشد ، چرا که مریم رجوی شریک جرم مسعود رجوی در کلیه جنایت ها و تآخرین فرمان مسعود رجوی هدید به قتل اعضای جداشده و سایر منتقدین در ۱۱ آبان ۱۳۹۳ می باشد.

فرقه رجوی در حالی سنگ حقوق بشر و دموکراسی و ضد بنیاد گرایی و رهایی زنان را به سینه می زند که خودش در مناسبات قرون وسطایی و استالینی اش سانسور شدید و خفقان و سرکوب شدید بیداد می‌کند و نقض فاحش حقوق بشر در داخل مناسبات و تشکیلات استالینی اش زبانزد عام و خاص شده است و گزارش سال گذشته یونامی در عراق این موارد نقض فاحش حقوق بشر در داخل تشکیلات قرون وسطایی سازمان را تایید کرده است .

بله فرقه تروریستی رجوی در حالی ژست دموکراتیک بودن و مدره نمایی می گیرد که از گروههای تروریستی در کشور سوریه حمایت می کند و از گروه تروریستی داعش در عراق تحت عنوان عشایر انقلابی و مبارز عراقی حمایت می کند و هر ساله سالروز ترور و خشونت را گرامی می دارد و اخیراً هم به بهانه حفظ امنیت ساکنان لیبرتی طی یک اطلاعیه از دولت آمریکا خواستار برگرداندن ده درصد از سلاحهای انفرادی و گروهی خود شده است و همچنین رهبری این سازمان فرقه گرا چندی طی یک نوار صوتی فرمان قتل اعضای جدا شده از سازمان را صادر کرده است که جرمشان اینست که منتقد سازمان مجاهدین هستند و علیه نقض فاحش حقوق بشر در داخل مناسبات سازمان فعالیت می کنند و خواستار رهایی و خروج ساکنان لیبرتی از کشور نا امن عراق به کشورهای امن ثالث هستند.

مریم رجوی در حالی تدارک چنین خیمه شب بازی را با خرجهای کلان می بیند که ساکنان کمپ لیبرتی در کشور ناامن عراق در وضعیت بسیار بحرانی قرار گرفته اند و بایستی هر چه سریعتر از این وضعیت خارج شده و به کشورهای امن منتقل گردند ولی سران فرقه رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو نه تنها برخلاف نظر کمیساریای عالی پناهندگان در عراق و مقامات دولتی عراق خواهان ماندن این افراد در لیبرتی است بلکه از هیچ کار شکنی و سنگ اندازی فروگذار نمی کند و می خواهد همه آنها را در عراق به کشتن دهد .

در پایان ضمن هشدار به مقامات دولتی آلمان نسبت به سوءاستفاده از احساسات حقوق بشری مردم آلمان توسط این سازمان فرقه گرا از این سران فرقه رجوی و بطور خاص مریم عضدانلو رییس جمهور مادام العمر می گویم که واجب تر از بر گزاری این نمایش رسوا با خرجهای کلان تلاش برای هر چه سریعتر خارج کردن ساکنان کمپ لیبرتی و انتقال آنها به کشورهای امن ثالث می باشد بنابراین به فکر نجات جان نیروهای گرفتار در کمپ لیبرتی باشید و بیش از این با سرنوشت این انسانهای بی گناه بازی نکنید.


Link to the full description of Mojahedin (MEK, MKO) Logo (pdf file)

link to one of the Mojahedin Khalq songs
advocating terror and killing Americans
 
(In Persian, After Iranian revolution) 

رجوی داعش 5The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy: Methods of Information Manufacture

***

همچنین:

نامه ای به دوستان عزیزم در آلبانی

علی جهانی، ایران قلم، یازدهم فوریه ۲۰۱۵:…  دوستان عزیز همه ما از روز اول برای اهداف والایی به سازمان پیوستیم ولی کم کم متوجه شدیم که رجوی قدرت طلب و هوس ران دنبال اهداف و مقاصد سیاسی خاص خودش هست و برای جان نیروهای سازمان هیچ ارزشی قائل نیست و حاضر هست برای رسیدن به اهداف شوم خود همه نیروهای سازمان را به کشتن دهد و در این �

لوث شدن واژه های مقدس و ارزشمند در فرهنگ فرقه رجوی

علی جهانی، ایران قلم، ششم فوریه ۲۰۱۵:…  یکی از واژگان کلیدی و مقدس برای هر ملتی و بطور خاص برای مردم عزیز ایران کلمه انقلاب هست یعنی اینکه تغییر و تحول و دگرگونی بنیادی وضعیتی که درش قرار گرفته اند و تبدیل آن به یک وضعیت بهتر و متکامل تر ؛ اما در فرقه رجوی انقلاب و تغییر یعنی اینکه افراد سازمان انقلاب کذایی مریم را قبول کر

نتایج حاصل از استراتژی ترور و خشونت

علی جهانی، ایران قلم، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۵:…  یکم: خارج شدن این سازمان از صفت یک سازمان سیاسی و انقلابی به یک فرقه تروریستی و باند مافیایی خطرناک که بسیار خطرناک تر از گروه تروریستی داعش هست دوم: به کشتن دادن هزار ان نفر از جوانان و خبره ترین استعداد های مردم ایران توسط رجوی به بهانه های مختلف تحت عنوان عملیات داخله و ن

فرقه تروریستی رجوی هم عملیات تروریستی در کشور فرانسه را محکوم می کند

علی جهانی، ایران قلم، نوزدهم ژانویه ۲۰۱۵:…  چند روز پیش داشتم وقایع اخیر پاریس را در مورد حمله تروریستی نگاه می کردم خبر محکوم کردن این حمله تروریستی توسط مریم رجوی نظرم را جلب کرد و برای من خیلی عجیب بود که ایشان این حمله تروریستی را با چه رویی محکوم می کنند در این رابطه لازم دیدم که نکاتی را بعرض شما خوانندگان عزیز برسا

درخواست ده درصد از کل سلاحهای گرفته شده از آمریکا توسط رجوی

علی جهانی، ایران قلم، یازدهم ژانویه ۲۰۱۵:… شما در زمان صدام با آن همه سلاح و امکانات کاری از پیش نبردید الان هم با ده درصد سلاح های خود و نیروهای سالخورده نمی توانید کاری بکنید و این درخواست شما در این شرایط حساس و نا امنی که در کشور عراق حاکم است نه تنها نمی توانید الگوی امنیت در کشور ناامن عراق گردید بلکه بیشتر به این شر�