افزایش تعداد دستیاران مسئول اول مجاهدین و این همه سر و صدا

افزایش تعداد دستیاران مسئول اول مجاهدین و این همه سر و صدا

افزایش تعداد دستیاران مسئول اول مجاهدین صابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوازدهم سپتامبر 2021:… با وجود اینکه سازمان استحاله یافته ی مجاهدین دوباره خانم زهرا مریخی را مجددا به مسئول اولی؟! انتخاب کرده وتنها به تعداد معاونان اول او افزوده، الم شنگه ای براه انداخته که بیا وببین! آخر آدم های نادرست وبی حساب وکتاب ، انتصاب چند معاون مسئول اول که اختیار خواب وخوراکش هم دست مسعود ومریم است ، چه شق القمری است که درباره اش اینهمه مقاله مینویسید؟ مگر ادارات و وزارت خانه های بزرگ که ده ها تن معاون وپست سازمانی جدید تعریف میکنند ، اینهمه جنجال بپا میکنند. دستیاران مسئول اول مجاهدین 

بمناسبت سالگرد تاسیس مجاهدین خلقبمناسبت سالگرد تاسیس مجاهدین خلق

افزایش تعداد دستیاران مسئول اول مجاهدین و این همه سر و صدا !

21/06/1400

افزایش تعداد دستیاران مسئول اول مجاهدین

با وجود اینکه سازمان استحاله یافته ی مجاهدین دوباره خانم زهرا مریخی را مجددا به مسئول اولی؟! انتخاب کرده وتنها به تعداد معاونان اول او افزوده، الم شنگه ای براه انداخته که بیا وببین!

آخر آدم های نادرست وبی حساب وکتاب ، انتصاب چند معاون مسئول اول که اختیار خواب وخوراکش هم دست مسعود ومریم است ، چه شق القمری است که درباره اش اینهمه مقاله مینویسید؟

مگر ادارات و وزارت خانه های بزرگ که ده ها تن معاون وپست سازمانی جدید تعریف میکنند ، اینهمه جنجال بپا میکنند تا شما هم دردهی بنام علی آباد که در کشور پرتی بنام آلبانی وآنهم درون قلعه ای که پای انسان ها بدان نمیرسد وتنها خودتان اید که شبانه روز دور خود میچرخید ، هیاهو بپا میکنید؟

آیا این هیاهو ها عمدی وازسر پنهان کردن استیصالی است که یقه ی تان را ول نمیکند؟

مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی ایران چه وظیفه ای دارند

دریکی از مقالات متعدد منتشر شده درمورد این حادثه ای که نمیتوان حادثه اش خواند وبقول معروف فرقی نمیکند اتفاق افتادن ونیفتادنش ، چنین نوشته شده است :

” سازمان مجاهدین‌ به‌عنوان سازمان پیشتاز و صاحب شعار سرنگونی، نمی‌تواند یک ساختار ایستا و ثابت داشته باشد. نمی‌تواند و نباید پیوسته خود را نو و متحول نکند و دینامیسم‌آفرینی نداشته باشد. اگر تغییر را از خود آغاز نکند نمی‌تواند و شایسته نیست که خواهان تغییر در جامعه و برهم‌زدن مناسبات مدافع وضع موجود باشد.”

برعکس!

پیشتاز نیست ومرتجع است و ساختار ایستا وثابت برایش مناسب تر است !

چرا پیشتاز نیست؟

برای آنکه همواره دنبال برنامه های متوهمانه ایست که این برنامه ها از40 سال پیش در ذهن مملو ازخود شبفتگی وحقیقت گریزی مسعود رجوی رسوب یافته و تاکنون علاجی به این ویروس های خطرناک پیدا نشده وازاین رو ادعای پویایی بودن این جریان، مسخره ای بیش نیست.

شما بربرگماری مجدد یک فرد وانتخاب چند معاون بی تجربه ونو نهال برای او ، دراصل هیچ کاری نکرده اید و با این وضع نه تنها درجامعه، بلکه دردرون تشکیلات خودتان هم تغییری انجام نداده اید!

این بزرگ کردن ها صرفا برای توجیه مسعود رجوی و تحقیرحنیف نژاد  است

بازهم :

” یک مجاهد خلق برای ماندگاری در مبارزه از روز اول انتخاب می‌کند که وابستگی‌های اسارت‌آفرین را کنار بگذارد. فدا کردن زندگی آرام و بی‌دغدغه، موقعیت‌های اجتماعی،‌ امتیازهای طبقاتی، تشخص‌ها و حتی علاقه‌ها و علقه‌های فردی و خانوادگی و… تا خود را یکسره وقف مبارزه برای آزادی مردمش کند.”

کدام مجاهد خلق؟

مجاهد خلقی که ابتدا توسط شاه قلع وقمع شده بود ودر تداوم این رویه، رجوی کار نیمه تمام شاه وساواک را تکمیل کرد ومحتمل که روی آنرا هم سفید کرد؟

کسی که به خودش وعواطف واحسسات خویشتن ارزشی قایل نشود وازعزیزان خود بیزار باشد وخوبی های زندگی را نبیند، چگونه میتواند منشآ خیر وصلاح برای مردمش باشد؟

ضمنا معنی حرف شما این است که مریم که ولخرج وخوش گذران است ومسعود هم که شاهانه زندگی میکرد وحالا نمیدانیم که در سوراخ موش اش صاحب چه امکاناتی است ، مجاهد نیستند!

دوباره :

” در ورود به تشکیلات انقلابی باید تضادهای عدیده‌یی را حل کرد. مانند … زیر پا گذاشتن منافع و مصالح شخصی، احترام به دیگران و به‌رسمیت شناختن آنها، اصرار نکردن بر نظر و برداشت‌های خود و صرف‌نظر کردن از آنها در مقابل نظر جمع، به جیب نریختن تلاش دیگران،‌ برداشتن قسمت سخت کارها و داوطلب بودن برای مسئولیت بیشتر در راستای مبارزه، بی چشمداشت کار کردن و…”

تمامی اینها را که برشمردید، خودبخود بد نیست وبلکه خوب هم هست!

مشکل اینجاست که  در تشکیلات مجاهدین ، تمامی این کارها برعلیه اعضای تشکیلات وبنفع مسعود ومریم بکار گرفته میشود والبته تعدادی هم دست های پرچرب آنها را لیس زده وخواهی نخواهی بهره هایی ازبعضی نعمات زندگی میبرند که نام این دسته ی معدود، ریزه خواران رجوی است.

آیا مسعود ومریم در بیان نظریات خود اصرار نداشته وبا تواضع انسانی ، ازنظر خود درمقابل نظر جمعی که هرگز شنیده نمیشود ، صرفنظر میکنند ویا آنها موجودات ماورای انسانی بوده واحتیاجی به احترام گذاشتن به نظر دیگران ندارند؟!

کردکشی مجاهدین خلق و وارونه نگاری مرید رجوی

مجددا:

” … ما با سازمان مجاهدینی نو و جوان مواجه هستیم. این است راز ماندگاری، بالندگی و ادامه‌داری مجاهدین. نکتة مهم این است که سرچشمة این انرژی پایان‌ناپذیر است؛ زیرا با زنان و مردان آگاه و انتخاب‌ها و توانمندیهای شگفت آنها سر و کار دارد.”

تشکیلات شما مانند آب راکدی است که بدین سادگی امکان نو شدن وزلال گشتن ندارد.

یک دوجین افرادی وجود دارند که رجوی درمواقع مختلف  وازسر بی کاری جای آنها را با هم عوض میکند.

افرادی که نباید کوچکترین زاویه ای با رجوی نداشته باشند ونقدی ازکارهای او نکنند.

شما چرا تصور نمیکنید ویا ریاکارانه میخواهید تصور نکنید که نقد وانتقاد است که تشکیلاتی را جلا میدهد وموجب شکفته شدن آن میگردد.

درتشکیلات شما ، جای این نقد واظهار نظرها کاملا خالی است وبا این وجود ، باتلاق گندیده ی تشکیلات رجوی نمیتواند میل به جوان شدن داشته باشد!

صابر  تبریزی

افزایش تعداد دستیاران مسئول اول مجاهدین و این همه سر و صدا !

***

مریم رجوی نعل وارونه و ادعای جنگ طلبی ایران و صلح طلبی امریکا در یمن و خلیج فارساز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

رد پای فرقه رجوی در همه جریانات ضد ایران وایرانیخانم رجوی دکتر مصدق چه ربطی به شما دارد؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مسئول-اول-مجاهدین-خلق-چکاره-است/

بازی مسخره رجوی بنام انتخابات – مسئول اول مجاهدین خلق چکاره است

مسئول اول مجاهدین خلق زهرا مریخیادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، نهم سپتامبر 2021:… یک پرسش اساسی پیش میاید آنهم اینکه مسئول اول امروز در فرقه رجوی به چه کاری میاید و اساسآ برای چیست؟ زمانی که رجوی در پاریس مستقر بود و هنوز به پابوسی صدام نرفته بود همین پست امروزی خانم مریخی را به عهده داشت، با رسانه ها مصاحبه می کرد و در جلساتی در پاریس شرکت می کرد و به هر حال تحرکی داشت و به قولی کار سیاسی می کرد، اما امروزه فرقه رجوی در گوشه ای از آلبانی و در انزوا و رانده شده از اروپای غربی که کانون فعالیت های سیاسی برای احزاب است مسئول اول چه نقشی در روابط خارجی این گروه بی سر می تواند داشته باشد؟ مسئول اول مجاهدین خلق چکاره است؟ 

ادوارد ترمادو اسیر جنگی صدام و رجویادوارد ترمادو اسیر جنگی صدام و رجوی

مسئول اول مجاهدین خلق چکاره است؟ بازی مسخره رجوی بنام انتخابات

وبلاگ ادوارد 08 سپتامبر 2021

در تمام دنیا انتخابات  قابل قبول یک شکل است و معمولآ انتخاب مخفی است، حتی در سیستم هایی که انتخابات را دستکاری و مهندسی می کنند، در فرقه رجوی انتخابات نه تنها معنی و مفهومی ندارد بلکه رای دهندگان توسط رهبر فرقه به سخره گرفته می شوند و البته کسی رای دلخواه رجوی را تآیید کند یا نکند اصلآ مهم نیست، که البته کسی جرآت چنین کاری را ندارد.

رجوی ها هیچگونه اعتقادی به انتخابات نداشته و ندارند، همانگونه که به هیچ عنوان به آزادی و دمکراسی معتقد نیستند و تنها برای فریب مردم و امروز مقامات غربی شعارش را سر می دهند، در فرقه رجوی انتصاب از اولویت برخوردار است و هر کسی را که رجوی ها پسندیدند به افراد غالب می کنند آنهم با شارلاتان بازی که تنها از دست همین گروه ضد مردم و ضد ایرانی و رهبر فراری اش بر میاید.

چندی روز پیش هم خانم زهرا مریخی را در یک مبارزه بسیار فشرده و در یک انتخابات کاملآ دمکراتیک و آزاد در رقابت با خودش دوباره به تخت مسئول اولی فرقه نشاندند، سیستم انتخابات در فرقه رجوی در سالن و با دست بلند کردن انجام می شود که هیچ کسی جرآت نداشته باشد دستش را بالا نبرد حتی این نوع از انتخابات را به شورای کذایی ملی خود هم تحمیل کرده و به همین دلیل هم گفتم رجوی ها رای دهندگان که اکثرآ اعضای نگون بخت خودش هم هستند را به سخره می گیرد و این یعنی آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته.

مسئول اول مجاهدین خلق زهرا مریخی

مسئول اول مجاهدین خلق زهرا مریخی

از این موضوع که بگذریم یک پرسش اساسی پیش میاید آنهم اینکه مسئول اول امروز در فرقه رجوی به چه کاری میاید و اساسآ برای چیست؟ زمانی که رجوی در پاریس مستقر بود و هنوز به پابوسی صدام نرفته بود همین پست امروزی خانم مریخی را به عهده داشت، با رسانه ها مصاحبه می کرد و در جلساتی در پاریس شرکت می کرد و به هر حال تحرکی داشت و به قولی کار سیاسی می کرد، اما امروزه فرقه رجوی در گوشه ای از آلبانی و در انزوا و رانده شده از اروپای غربی که کانون فعالیت های سیاسی برای احزاب است مسئول اول چه نقشی در روابط خارجی این گروه بی سر می تواند داشته باشد؟

واقعیت این است که هیچ، مسئول اول درعراق هم کاربرد بیرونی و سیاسی نداشت و تنها برای کنترل نیرو و پیشبرد انقلاب کذایی مریم که هدفش تنها سرویس دادن به فرد مسعود رجوی بود و دیگر برای سرکوبی منتقدین یا معترضین در تشکیلات بکار گرفته می شد به همین دلیل هم رجوی تلاش می کرد از میان زنان دور و برش زنی را برای این پست انتخاب کند که هار و پاچه گیرتر از دیگران باشد، مثل مهوش سپهری با نام مستعار (نسرین) که زنی درنده خو و بد دهان و بی عاطفه بود و اکثر اعضای سازمان هم از وی دوری می جستند و از وی متنفر بودند، شخصآ بارها و بارها در جمع بچه ها در درون تشکیلات شاهد بودم که چه الفاظ رکیکی نثار این زن وحشی می کردند، حالا هم در آلبانی همین بساط را هر دوسال یکبار تنها برای فریب دادن اعضای در بند و اسیر در اشرف سه پهن می کنند، تثبیت و تحمیل خانم مریخی دو دلیل دارد، یکی اینکه خانم رجوی کسی را که قابل اعتماد تر از خانم مریخی باشد ندارد و به قول معروف کف گیرش ته دیگ خورده که این هم متقابلآ نشانه ای است از بی اعتمادی دیگر زنان عضو نسبت به خانم رجوی و تشکیلات روبه زوالش و دیگر اینکه از نظر خانم رجوی خانم مریخی در فریب افراد و سرکوبی تشکیلاتی خوب عمل کرده و خانم رجوی مدال مسئول اولی را دوباره به گردن ایشان آویزان کرده که از نظر اینجانب اتفاقآ در این دوسال و در دورانی که خانم مریخی مسولیت مقام اول فرقه را برعهده داشته ریزش نیرو بیشتر بوده و امیدوارم که در دوسال آینده باز با همان سیاست قبلی باعث ریزش بیشتر نیرو شود تا افراد بیشتری به دنیای آزاد برسند.

لازم به ذکر است، پخش و اعلام بیرونی این انتخابات مضحک تنها به این دلیل است که به مردم بگویند ما در درون فرقه انتخابات آزاد داریم، اما این دکور ها و بازار گرمی هاهم کسی را نمی فریبد. بهتر بود که فیلم انتخابات را هم پخش می کردند تا مردم ببینند این انتخاب است با انتصاب و البته تمام ابن تلاش ها دست و پا زدن در لجنزار خودساخته ای است که مسعود رجوی در خودخواهی تمام نصیب اعضای نگون بخت کرد و سازمان مجاهدین را از سازمانی انقلابی به فرقه ای مخوف تبدیل کرد که امروز هم به زمین خورده و زمین گیر شده و هم اینکه برای سرپا نگهداشتن تشکیلاتش بایستی افراد خود را در یک زندان به نام اشرف سه در انزوا نگهدارد و هم اینکه دائم به مردم ایران دروغ بگوید و از ملاقات اعضای خود با خانواده هایشان در هراس باشد.

لینک به منبع

مسئول اول مجاهدین خلق چکاره است؟ بازی مسخره رجوی بنام انتخابات

***

*** 

زهرا مریخی در آلبانیزهرا مریخی قبل از فرار از عراق مسئول اول سازمان تروریستی مجاهدین خلق و  تحت الامر سیستم اطلاعاتی نظامی صدام حسین بود

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/زهرا-مریخی-مسئول-اول-مجاهدین-خلق/

شعبده انتصابات نمایشی مسئول اول در درون فرقه رجوی . بازی با زهرا مریخی برای دو سال دیگر

زهرا مریخی ارتش خصوصی صدام فرقه رجویغفور فتاحیان،  انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، ششم سپتامبر 2021:… فرقه رجوی در سایتهای اجاره ایش  اعلام کرده که در یک انتخاب مجدد زهرا مریخی را برای دوسال دیگر تمدید کرد چون در واقع تضادها درونی و سردرگمی ها تشکیلاتی  حتی اجازه به مریم قجر نداد که یکی دیگراز زنان از کار افتاده را با زهرا مریخی جابجا کند . این کارها و تبلیغات هیچ گونه کاربرد بیرونی ندارد بلکه فقط و فقط تبلیغات داخلی است و برای روحیه دادن به اسیران درون تشکیلات کاربرد دارد آن هم نه در این زمان چون خیلی وقت است که دست رجوی برای همه نفرات رو شده و همه می دانند که این ترفندهای تکراری سالیان تنها یک بازی درون تشکیلاتی است. 

زهرا مریخی ارتش خصوصی صدام فرقه رجویزهرا مریخی بعنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران انتخاب شد

شعبده انتصابات نمایشی مسئول اول در درون فرقه رجوی . بازی با زهرا مریخی برای دو سال دیگر

غفور فتاحیان پاریس

آقای غفور فتاحیان پاریس

فرقه جنایت کار رجوی که غرق بحرانهای تشکیلاتی  داخلی وفرار روزافرون اسیران در بند مواجهه است در این شرایط مجبور است که برای سر پوش گذاشتن براین تضادی و فریب اعضای نگونبخت و سرگرم کردن انها با مسائلی همچون شوهای مجازی و جلسات درونی و این یکی هم شعبده انتصابات مسئول اولی شکستهای بیرونی و درونی را کم اهمیت جلوه دهد

قبلا فرقه رجوی شوها مجازی و غیره راهر چند ماه  یکبار انجام می داد ولی در این شرایط جدید بخصوص بعد از رفتن ترامپ و ایادی او و شکستهای پی در پی فرقه و سر باز کردن تضادها درونی و افسارگسیخته در درون تشکیلات در این شرایط فرقه رجوی به لحاظ داخلی  نیازمند روزانه فیل هوا کردن است

فرقه رجوی در سایتهای اجاره ایش  اعلام کرده که در یک انتخاب مجدد زهرا مریخی را برای دوسال دیگر تمدید کرد چون در واقع تضادها درونی و سردرگمی ها تشکیلاتی  حتی اجازه به مریم قجر نداد که یکی دیگراز زنان از کار افتاده را با زهرا مریخی جابجا کند .

البته بهتر است که بگویم این یک انتصابات درون تشکیلاتی است که فقط و فقط توسط مریم قجر و مرحوم رجوی انتخاب شده است  قبلا هم رجوی زمانی که افراد زیادی راجب به انتخابات دروغین در داخل تشکیلات دوچار تناقضات شده بودند در جواب  اعلام کرد که ما در درون سازمان هیچگونه انتخابات نداریم و نباید هم داشته باشیم این کلمه انتخابات هم که ما می نویسیم و روی ان تبلیغات می کنیم بخاطر مسائل بیرونی است و بنابراین ما هیچ گونه انتخاباتی در درون تشکیلات نداریم این هم همانند انتصاب مریم رجوی است که الان حدود سی سال است که رئیس جمهور مداوم العمر است

پشت پرده تبلیغات رجوی ، شوهای تکراری و حاضران اجاره ای و فریبکاریها از عراق تا آلبانی

البته اضافه کنم که این کارها و تبلیغات هیچ گونه کاربرد بیرونی ندارد بلکه فقط و فقط تبلیغات داخلی است و برای روحیه دادن به اسیران درون تشکیلات کاربرد دارد آن هم نه در این زمان چون خیلی وقت است که دست رجوی برای همه نفرات رو شده و همه می دانند که این ترفندهای تکراری سالیان تنها یک بازی درون تشکیلاتی است.

این نظر من فقط نیست بلکه نظر بعضی از مسئولین بالای سازمان هم است که به ما وقتی داخل تشکیلات بودیم می گفتند و آنها همین الآن هم در تشکیلات رجوی در آلبانی اسیر هستند.

در سال ۱۳۷۸ وقنی که بهشته شادرو به این سمت منصوب شد رجوی و دارو دسته اش روی این خیلی تبلیغات کردند. در پایان این جلسه وقتی که به سمت مقرهایمان برمی گشتیم من با یکی از مسئولین بالای سازمان که خیلی به من اعتماد داشت در رابطه با این موضوع مسئول اولی وارد بحث شدم چون از لحاظ سیاسی خیلی با سواد بود و همه هم قبولش داشتند. من هم از فرصت استفاده کردم و گفتم راستی من یک سؤال در رابطه با این موضوع مسئول اولی دارم و آن این است که این انتخاب چه دست آوردی برای سازمان در راستای سرنگونی دارد؟

بلافاصله در جوابم گفت هیچی من هم گفتم آخر نمی شود که هیچی باشد! سازمان و مسئولین آن بیکار نیستند که این همه نشست و امکانات و وقت و انرژی بگذارند و هیچ نتیجه ای هم نداشته باشد. در جوابم گفت برای پیش برد سرنگونی هیچی ندارد ولی برای تشکیلات و سرگرم کردن نفرات بالاترین دست آورد را برای سازمان دارد، به عنوان مثال همین انتخاب بهشته حد اقل تا یک سال نفرات را درگیر خودش می کند که فاکت بنویسند و نشست در این رابط بگذارند و در یک کلام ذهن آدمها را به خودش مشغول می کند این همان چیزی است که سازمان می خواهد وگرنه هیچ ربطی به سرنگونی و این طور مسائل ندارد و بطور واقعی اگر سازمان یک کمی شعور سیاسی می داشت همان  بعد از عملیات فروغ همه را جمع می کرد و به خارج می رفتیم تازه این جای خودش اصلا آمدن به عراق اشتباه استراتژیک بود ولی بعداز فروغ می توانستیم به خارجه برویم زیرا آن موقع امکانش بود که به جایی برسیم ولی الآن زمانش گذشته و باید با یک مسائلی سر این نفرات را گرم کنند حال می خواهد با مسئول اولی باشد یا یک بند از انقلاب فرقی نمی کند مهم برای سازمان سرگرم و درگیر کردن نفرات با یک بحثی است حال هر چی باشد.

جرجی تاناسی محقق آلبانیایی : من عاشق کشورم هستم و مجاهدین خلق را یک تهدید امنیت ملی میدانم

من هم کنجکاو شدم و پرسیدم یعنی اینکه مسعود رجوی این موضوع را که شما  گفتید می داند؟ در جوابم گفت شک نکن که خیلی خیلی هم خوب می داند.

گفتم پس چرا این کار را انجام نداد گفت اولا بهترین جا برایش همین عراق است که می تواند اینجا حکومت کند چون درب اشرف را بسته و کسی هم نمی تواند خارج شود و برای خودش مثل یک پادشاه زندگی می کند مثل ما نیست که همانند برده زیر کار یدی کمرش  خمیده شودو در ثانی اگر به خارجه برویم اینکه نمی تواند اینطوری حکومت کند آنجا باید شعارهای دموکراسی را تبلیغ کنیم و در انجا باید اصلش را رعایت کند و به آن اعتقاد داشته باشد ولی متأسفانه او به دموکراسی نه اعتقاد دارد و نه آن را پیاده می کند پس بهترین جا برایش همین عراق است که آمد.

و با گذشته سالها مشخص شده که بهترین جا و مکان برای رجوی همان عراق زیرسلطه اربابش صدام حسین بود چون با رفتن صدام و امدن باقی مانده فرقه رجوی به البانی رجوی هم جرات بیرون امدن از سوراخ موش را ندارد

اری دوستان عزیز این بازیهای مسئول اولی برای مشغول کردن ذهن افراد است وگرنه هیچ فایده ای ندارد و تنها هدفش این است که این فرقه شاید بتواند چند صباحی سالمندان آلبانی را داخل تشکیلات نگه دارد و آنها را مشغول کند

غفور فتاحیان

06 09 2021 انجمن نجات از فرقه ها پاریس

شعبده انتصابات نمایشی مسئول اول در درون فرقه رجوی . بازی با زهرا مریخی برای دو سال دیگر 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/نمایش-مسئول-اول-در-سازمان-مجاهدین-خلق/

نمایش “مسئول اول” در سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی)!ا

Mojahedin_Khalq_MEK_Rajavi_Cult_Glorifying_Terrorism_In_Tirana_Albania_1حامد صرافپور، صفحه فیسبوک، هشتم سپتامبر 2017:… در بازی جدید 12 نفر کاندید (آمار مورد علاقه مریم رجوی و متناسب با بخش های مختلفی تشکیلات) معرفی شده است. اقدامی که صرفاً جنبه تشریفاتی داشته و هیچگونه رقابتی در آن به چشم نمی خورد. از قضا از همان آغاز زهره مریخی 86 درصد آراء را در بین اعضای شورای مرکزی (که داستان آن قبلاً شرح داده شده بود) کسب می کند و در شور دوم 84 درصد … 

فروغ جاویدان مجاهددین خلق مسعود رجوی مریم رجویفروغ خاموش جاویدان

مجاهدین خلق فرقه رجوی زهرا مریخیانتصاب زهرا مریخی بعنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق چگونه و با چه روندی؟ 

لینک به منبع

نمایش “مسئول اول” در سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی)!

 با فرارسیدن سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق (15 شهریور)، مریم رجوی که طی 6 سال گذشته در چالش کشتارهای اشرف – لیبرتی و اخراج از عراق (ناتوان از انتصاب مسئول اول برای سازمان مجاهدین)، زهره اخیانی را از شهریور 1390 در این پست پوشالی حفظ کرده بود، دست به نمایش جدیدی در تشکیلات فرقه زده است.
در این نمایش تکراری که از حدود ربع قرن پیش تاکنون ادامه دارد، مریم قجرعضدانلو، زهرا مریخی را به عنوان مسئول اول مجاهدین برگزید تا با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بیش از این مورد تمسخر و تناقض اعضا و هواداران خویش قرار نگیرد!

مجاهدین خلق فرقه رجوی زهرا مریخی

نکته جدید این نمایش، حضور “12 کاندید” در سه شور انتخاباتی، در پاسخ به انتقادات طنزآلود مخالفان و منتقدان فرقه، و تناقض هواداران مجاهدین در خارج کشور می باشد که مدام سران این فرقه تروریستی را به استبداد، خودرایی و دیکتاتوری متهم و از اینکه مجاهدین هیچگونه انتخاباتی در کادر رهبری خویش ندارند و اهل برگزاری کنگره نیستند، مسعود و مریم رجوی را زیر ضرب می بردند (البته دهه 60 مهدی ابریشمچی مدعی بود که مجاهدین کنگره ندارند اما مدام در حال برگزاری نشست های مختلف می باشند!).

لینک به مطلب در سایت سازمان مجاهدین خلق ایران

با این حال، نمایش جدید نیز برای کسانی که از نزدیک مجاهدین را می شناسند، چیز تازه ای به همراه ندارد و روشن است که طبق معمول زهرا مریخی نیز همانند دوره های قبل، برگزیده شخص مریم رجوی برای این پست بادکنکی تشکیلات مجاهدین می باشد، با این تفاوت که در بازی جدید 12 نفر کاندید (آمار مورد علاقه مریم رجوی و متناسب با بخش های مختلفی تشکیلات) معرفی شده است. اقدامی که صرفاً جنبه تشریفاتی داشته و هیچگونه رقابتی در آن به چشم نمی خورد. از قضا از همان آغاز زهره مریخی 86 درصد آراء را در بین اعضای شورای مرکزی (که داستان آن قبلاً شرح داده شده بود) کسب می کند و در شور دوم 84 درصد و در شور نهایی 100 آراء را از آن خود می کند که واضح است چنین نمایشی جز تشریفات تبلیغاتی نمی تواند باشد. البته شیوه کار مجاهدین برای چنین انتصاباتی به این شکل بود که ابتدا مسعود و مریم رجوی در چند جلسه بسیار محدود با حضور شورای رهبری یکی از افراد مورد نظر خود را که سرسپردگی اش اثبات شده بود انتخاب می کردند و آنگاه در یک شور وسیع تر با حضور کلیه کادرهای شورای رهبری و برخی مسئولین رده بالای مجاهدین این شخص مورد تبلیغ قرار می گرفت و در مرحله پایانی در یک نشست عمومی ابتدا گروهی از همان شورای رهبری به تعریف و تمجید از شخص منتخب مسعود رجوی می پرداختند تا زمینه برای معرفی او آماده شود. در نهایت نیز وی به روی سن می آمد و مسعود از همگان می خواست که اگر او را قبول دارند دست بلند کنند. طبیعی بود که در فضای خفقان تشکل فرقه ای مجاهدین کسی جرأت نداشت دست خود را بالا نگیرد و شخص منتصب رهبر، به اتفاق آراء برای پست انتخاب می شد. همانطور که در بالا اشاره گردید تفاوت این دور فقط حضور چند کاندید باسمه ای برای ظاهر سازی یک انتخابات آزاد و تبلیغ برای آن بوده است ولی در محتوا همان شیوه همیشگی بکار گرفته شده است.

نکته دیگر اعلام همردیفی چهار زن دیگر برای زهرا مریخی است. این چهار نفر عبارتند از: بدری پورطباخ، مینا رضایی، منیژه کریمی و مهناز کرمی. طبعاً اعلام چنین پستی فرضی برای این افراد خود مبحث دیگری است که ریشه در تناقضات درون تشکیلاتی مجاهدین دارد. مریم رجوی برای راضی نگهداشتن برخی اعضای کادر شورای رهبری (مرکزی) خویش ناچار است همزمان با انتخاب یک یا چند مسئول، تعداد دیگری را نیز به عنوان همردیف اعلام کند که از یک سو تناقض و حسادت دیگران را تسکین دهد و از سوی دیگر زمینه های انگیزشی را برای دیگر کادرها فراهم آورد تا دلسردی آنان را فرا نگیرد.

زهرا مریخی مریم رجوی مجاهدین خلق

بجز این اشخاص، سه نفر دیگر به عنوان معاونین مسئول اول در نظر گرفته شده اند که قابل توجه است. این افراد عبارتند از: نرگس عضدانلو، نسرین مسیح و ربیعه مفیدی. این دختران همگی از اعضای “شورای مرکزی” می باشند که حدود سه سال قبل مریم رجوی در یک عقبگرد ایدئولوژیک تشکیل آنرا اعلام نمود.

توضیح: عمده اعضای شورای مرکزی، زنان و دخترانی هستند که سالیان طولانی با وعده های مکرر مریم رجوی و با انگیزه رسیدن به رده “شورای رهبری” سختی های راه را پذیرا شدند. اما با توجه به نزدیک شدن انتقال مجاهدین از عراق به آلبانی، و هراس مریم قجرعضدانلو از تکرار فرار تنی چند از کادرهای شورای رهبری (مریم سنجابی، زهرا میرباقری، بتول سلطانی و…) و افشای فساد و جنایت های مسعود رجوی، این آرزوها به سرانجام نرسید و مریم رجوی همه زنان را از رده شورای رهبری منع و آنان را به عنوان عضو شورای مرکزی فرقه مجاهدین معرفی نمود. برخی از این افراد تا چندی قبل به عنوان میلیشیا شناخته می شدند و فرزندان بزرگ شده اعضای پیشین مجاهدین هستند.

دو سال قبل در چنین روزهایی، نگارنده در یک مقاله تحت عنوان “مردی که می گریست”، به طور مبسوط به برخی از مسائل تشکیلاتی مجاهدین اشاره کرده بودم که از جمله توضیحاتی حول نرگس عضدانلو بود، از این منظر که برخی کارشناسان فرقه نظرشان بر این است که احتمالاً این خانم به عنوان مسئول اول مجاهدین در سال 94 انتخاب خواهد شد که البته با توجه به سابقه تشکیلاتی وی، بعید به نظر می رسید اما در این دور به نظر می رسد که با انتخاب او بعنوان معاون اول، راه برای انتصاب وی در آینده هموار شده باشد. نرگس فرزند محمود عضدانلو (برادر مریم قجر) و شهرزاد صدر (برادر زاده احمد صدر حاج سید جوادی) است که سه سال قبل به عنوان عضو شورای مرکزی مجاهدین انتخاب و دو سال قبل در سخنرانی مریم رجوی در ویلپنت، برای اولین بار ابراز وجود نمود.

نرگس قجر عضدانلو فرقه رجوی مجاهدین خلقhttps://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20724 

قدر مسلم اینکه نمایش انتخاباتی مجاهدین با بکارگیری چند دختر جوان تر به عنوان معاون مسئول اول مجاهدین، تنها یک نمایش ظاهری جهت لاپوشانی پیر شدن مجاهدین و نداشتن پایگاه اجتماعی برای جذب نیروهای جوان است. چیزی که از دید ناظران سیاسی پنهان نیست و جنگ افروزان آمریکایی نیز اینرا بخوبی می دانند اما بخاطر دلارهای اهدایی مریم رجوی چشم بر آن فرو بسته اند. نمایش حاضر بجز انگیزه دادن به آن گروه میلیشیای باقیمانده در تشکل مجاهدین، صرفاً تبلیغاتی برای فروکش کردن تناقض هواداران مجاهدین در خارج کشور، جذب احتمالی تعدادی نیروی جوان، و بازتاب دادن در میان جامعه ایرانیان و پنهان کردن چین و چروک صورت رهبران و فرماندهان مجاهدین و بخصوص شورای ملی مقاومت است که جز چند جسد نزدیک به دفن در آن باقی نمانده است.

مریم رجوی خشونت ترور قتل و جنایت از تیرانا آلبانی

شکست های پی در پی مریم رجوی بخصوص در رخدادهای خاورمیانه (سوریه و عراق)، و تلاش برای تشدید بحران و جنگ بین عربستان و ایران، تناقض بازماندگان مجاهدین را شدت بخشیده است. رهبران مجاهدین با چنین نمایش هایی تلاش دارند با توسل به ضرب المثل “از این ستون به آن ستون فرج است”، نیروهای ناامید خویش را باز هم کشان کشان با خود همراه سازند. اما این اقدامات نیز نخواهد توانست بحران عمیق تشکیلات مجاهدین را تسکین بخشد و فرقه های تروریستی محکوم به فروپاشی هستند.

حامد صرافپور
16 شهریور 1396
7 سپتامبر 2017

(پایان)

*** 

همچنین: