دست خالی مریم رجوی در نمایش اخیر

دست خالی مریم رجوی در نمایش اخیر

دست خالی مریم رجوی در نمایش اخیرغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، اول نومبر 2021:… فرقه ننه مرده رجوی که برای خودنمایی و فرار از شکسته های روزانه  و منحرف کردن اذعان عمومی از مسئله سالمندان اسیر در آلبانی هر چند وقت یکبار شوهای مسخره با خرج میلیونی برپا می کند. البته این ریخت و پاش ها از جیب ننه مریم رجوی که  خرج نمی شود بلکه دلارها کشورهای مرتجع عرب منطقه است که بخشی از آن به جیب ضد ایرانی ترین جنگ طلبان امریکای ریخت می شود و بخشی هم بعنوان مزدوری در جیب کشاد مریم رجوی و یک تکه استخوانی هم نسیب هوادران این فرقه می شود و آن کسی که سرش بی کلاه می ماند در این وسط فقظ سالمندان و اسیران در خانه اموات در آلبانی هستند. دست خالی مریم رجوی در نمایش اخیر 

استحاله سازمان مجاهدین خلقاستحاله سازمان مجاهدین خلق هم چاره کار رجوی نشد

دست خالی مریم رجوی در نمایش اخیر با آدمهای اجاره ای

اگر بولتون و رودی جولیانی و چندین مهره سوخته اجاره ای دیگر  دردی ازهزاران درد بی درمان  رجوی درمان کردند مایک پنس هم می کند

فرقه ننه مرده رجوی که برای خودنمایی و فرار از شکسته های روزانه  و منحرف کردن اذعان عمومی از مسئله سالمندان اسیر در آلبانی هر چند وقت یکبار شوهای مسخره با خرج میلیونی برپا می کند. البته این ریخت و پاش ها از جیب ننه مریم رجوی که  خرج نمی شود بلکه دلارها کشورهای مرتجع عرب منطقه است که بخشی از آن به جیب ضد ایرانی ترین جنگ طلبان امریکای ریخت می شود و بخشی هم بعنوان مزدوری در جیب کشاد مریم رجوی و یک تکه استخوانی هم نسیب هوادران این فرقه می شود و آن کسی که سرش بی کلاه می ماند در این وسط فقظ سالمندان و اسیران در خانه اموات در آلبانی هستند. 

دست خالی مریم رجوی در نمایش اخیر

فرقه بدبخت رجوی چند روز بیش در یک خیمه شب بازی با خریدن مایک پنس و به صحنه  آوردنش می خواهد بگوید که هنوز هم ما هستیم و تمام نکردیم و هنوز همه نیروهایمان ریزش و از دینا نرفتن

ولی باید به این زنک شیاد یاداوری کرد که

اولا همین چند وقت بیش هم نوچه همین آدم یعنی پمپئو را هم آوردی هیچ  آبی هم برایتان گرم نشد و حتی سالمندان آلبانی هم به ریش نداشته رجوی و صورت ماسه مالی شده تو هم می خندند چون دستتان شما سالهاست بیش اعضای خودتان هم رو شده است

چون اگر مریم رجوی راست می گوید به همین مایک پنس یا همان پمپئو بگوید که یک ویزای ناقابل که سالهاست اروزی دیدن ان را دارید را به شما بدهد یک مسافرتی هم به امریکا داشته باشی

دوم اینکه اگر مریم رجوی راست می گوید که اینها از این مقاومت به اصلاح سازمانیافت حمایت می کنند مگر همین اقایان جان بولتون که سینه چاک شما بود و همچینن همین پنس که معاون رئیس جمهور بود چطوری نمی توانست از شما یکبار هم حمایت کند یا یک کلمه در حمایت از شما بگوید ان زمان که ایشان سر کار بودند و یا وزیر خارجه امریکا پمپئو ایا نمی توانست یک ویزا برای مریم بگیر پس معلوم است که همه اینها پولی و خریدنی هستن و هیچ ارزشی هم ندارد

Mike Pence’s Despicable Shilling for the MEK

حالا بعداز سوختن جان بولتون و جولیانی مریم دنبال مهرهای جدیدی است که صورت خود را همچنان با آویزان شدن به این و آن سرخ نگه دارد

و تازه من به مریم رجوی می گویم پنس  و پمپئوو و و و که شماها اینها را می خرید کاره ای نیستند اگر خود بایدن که همین الان رئیس جمهور امریکا است هم بیاید برای شما سخنرانی کند نتیجه برد نیست بلکه باخت است. 

برد و باخت را پایگاه مردمی نشان می دهد نه حمایت خارجی که با پول اجاره کنید

این در دنیای امروزی برای قدرتهای خارجی بزرگ هم جا افتاده است نمونه اش را هم در عراق دیدیدم خود امریکایها با انکه عراق را گرفتن نتوانستن سلطنت طلبان را که وابسته به انها بودند را سر کار بیاورند .که رجوی این را به چشم کور خودش هم دید و گفت که امریکا بدون پشتیبانی مردم هیچ کاری نمی تواند بکند

واضح ترین نمونه بی پایگاهی بودند این فرقه در میان مردم ایران را هم اگر دقیق گفته باشم هم این بود که یکی از مقالات عربستان هم می خواست که از این فرقه استفاده کند و با مریم رجوی ملاقاتی داشته باشد که پس از تحقیقات  رئیس اطلاعات این کشور گفت بود که اینها در میان مردم ایران هیچ گونه پایگاهی ندارند و در ضمن بسیار منفور هم هستن که ایمیل این هم درتمام دنیا منتشر شد

استحاله مجاهدین خلق ایران از آپارتمان بلور کشاورز تا کمپ تیرانا

پس معلوم می شود که داشتن پایگاه مردمی بسیار مهم و تاثیر گذار است نه سخنرانیهای اجاره ای مریم قجر که چهل سال است که ادامه دارد و هیچ ابی برای رجوی گرم نکرد است

و در این میان هم بسیار واضح است که فرقه مفلوک رجوی در میان ایرانیان حتی ایرانیان خارج کشور بسیار منفور می باشد و اگر دقت کرده باشید در هیچ نمایش که این فرقه برگزار می کند یک ایرانی شریف و سرشناس حضور ندارد

مرحوم رجوی هم از مدتهای بیش یعنی زمانی که در عراق بود به این نتیجه رسید که ارتش پوشالی و ورشکسته اش نیست و نابوده شد و این تشکیلات هم در مسیر فروپاشی و ریزش قرار گرفت و نفرات سالخورده و مریض حال و متناقض به سیاست های دجالگرانه رجوی در امر موضع گیریهای سیاسی او هستن و الان دیگر وبال گردن او هستن ولی رجوی می خواهد با گذاشت زمان و سرگرم کردن نفرات پیر و وامانده  و مریض حال می خواهد کمی زمان را طولانی کند که با مردن این نفرات از شر انها خلاص شود 

غفور فتاحیان

پاریس انجمن نجات از فرقه ها

01 11 2021

مجاهدین خلق شاخص فساد

دست خالی مریم رجوی در نمایش اخیر 

***

مریم رجوی نعل وارونه و ادعای جنگ طلبی ایران و صلح طلبی امریکا در یمن و خلیج فارساز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رسوایی-فیسبوکی-رجوی/

سوز و گداز رجوی بعد از رسوایی فیسبوکی

سوز و گداز رجوی بعد از رسوایی فیسبوکیغفور فتاحیان، دوازدهم آوریل 2021:… با یک بررسی می توان به راحتی فهمید که تعداد حساب های جعلی این فرقه در صفحات مجازی و مشخصا توئیتر بیش از پنچاه هزار اکانت است  در صورتیکه کل جمعیت فعال و دارای توانایی کار در کل فرقه حداکثر 1500 نفر بیشتر نیست ومیشود فهمید که هر نفر توانایی کار؛ حداقل 40 آکانت جعلی دارد که بجز افراد شناخته شده آنهم کمتر از صد نفر بقیه نفرات تماما دارای اکانت جعلی هستند. و نه عکس خودشان و نه اسم خودشان در حساب هایشان می باشد. یکی دیگر از مزایای این اکانت های جعلی تولید لایک برای صفحات مختلف مریم رجوی است که بی آبرو نشود چون بجز تعدادی انگشت شمار هیچ کس صفحات این عفریته مرگ را نگاه نمی کند. سوز و گداز و ناله و فغان دار دسته رجوی بعد از رسوایی فیسبوکی 

سوز و گداز رجوی بعد از رسوایی فیسبوکیاتاق پژواک در مزرعه ترول های مجاهدین خلق

سوز و گداز و ناله و فغان دار دسته رجوی بعد از رسوایی فیسبوکی 

دست خالی مریم رجوی 

غفور فتاحیان پاریس

آقای غفور فتاحیان ، پاریس

بعد از افشا مزرعه ترول پادگان اشرف 3 در آلبانی آب  به لانه مورچه ها سرازیر شد و لرزه بر اندام فرتوت بالا تا پایین  این فرقه انداخت سرگردگان این فرقه از ترس رسوایی جملگی به جنون گاوی مبتلا گشتند ابتدا به ساکن ر ئیس جمهور خود خوانده حسرت به دل دست بکار شد و دستور داد فورا به نام شورای دست ساز رجوی فراری اطلاعیه داده شود که ما جملگی سالم هستیم و حساب های ما دست نخورده باقیمانده و حسابی از ما حذف نشده است حتما مریم قجر به سر اشپز قلعه اشرف در البانی هم دستور داده که اش نذری بار بگزارد  وشله زرد هم در کنارش باشه که فیس بوک حساب های اصلی انها را حذف نکرده انچنان این اطلاعیه را ناشیگرانه منتشرکردند که مرغ پخته با خنده وا می دارد که الحمدالله  حساب های اصلی دست نخورده باقیمانده است

این شتابزدگی و وحشت بیانگر این است  که سران فرقه در وحشت و اضطراب بودند که بخشی و قسمت اعظم حسابهای آنها بسته شود اما وقتی دیدند فقط بیش از  سیصد حساب فیک در آلبانی مسدود شده نفس راحتی کشیدند و در صدد رفع و رجوع این فضاحت شان شدند.

برای اینکه موضوع را ماست مالی کنند به یک بخت النصر بنام محمد سیدالمحدثین فرمان دادند که بنام کمیسیون باسمه ای و موهوم خارجه اطلاعیه صادر کند.  او شروع کرد چند رشته توئیت در این رابطه منتشر کردن که بجدم ما نبودیم این یک توطئه است و استمالت از رژیم ملا هاست اما تا کنون جرات نکردند که با فیسبوک در بیافتند چون ارباب دنیا که اینها دربانش هم محسوب نمی شدند همان ترامپ بی آبرو نتوانست با فیس بوک طرف شود و حساب هایش را در شرایطی که هنوز رئیس جمهور در قدرت بود بستند.

زیرا خود سران فکر می دانند که اگر بخواهند غلط زیادی کنند فیسبوک تک به تک ای پی و آدرس های انها را افشا می کند.

جالب است که فیس بوک برنامه روزانه قلعه اشرف 3را هم بطور دقیق اعلام کرد .در عجبم چرا رجوی خفه شد و جرات نکرد بگوید که غول رسانه ای فیسبوک مزدور جمهوری اسلامی است.

ظاهرا از این بابت هم رجوی فراری خلع سلاح شد.

Link to the detailed report by Facebook (PDF)

بخش عمده این اکانت های جعلی توسط جامعه جداشدگان از این فرقه شناسایی شده اند که به مسئولین ذیربط داده شده است.اگر واقعا حساب و کتابی در بین نباشد و سیستم های مختلف بخواهند این فرقه کثیف را افشا کنند با یک بررسی می توان به راحتی فهمید که تعداد حساب های جعلی این فرقه در صفحات مجازی و مشخصا توئیتر بیش از پنچاه هزار اکانت است  در صورتیکه کل جمعیت فعال و دارای توانایی کار در کل فرقه حداکثر 1500 نفر بیشتر نیست ومیشود فهمید که هر نفر توانایی کار؛ حداقل 40 آکانت جعلی دارد که بجز افراد شناخته شده آنهم کمتر از صد نفر بقیه نفرات تماما دارای اکانت جعلی هستند. و نه عکس خودشان و نه اسم خودشان در حساب هایشان می باشد. یکی دیگر از مزایای این اکانت های جعلی تولید لایک برای صفحات مختلف مریم رجوی است که بی آبرو نشود چون بجز تعدادی انگشت شمار هیچ کس صفحات این عفریته مرگ را نگاه نمی کند.

تعدادی زیادی از این اکانت های فیک کارشان بطور روزانه تهدید به قتل جداشدگا ن و مخالفین این فرقه تروریستی هستند. که بعد از تهدید ههای تروریستی  به دستور فرمانده هانشان سریع آنها را حذف می کنند.

ما بارها و بارها اعلام کرده بودیم که فرقه رجوی همه اعضا را با مغزشویی به ربات تبدیل کرده است .خوشبختانه فیس بوک هم  صحت گفته های مارا تایید کردو در اطلاعیه اش اعلام کرد که ربات هم به غذا نیاز دارند و  همه در یک ساعت شروع می کنند راس یک ساعت همه برای غذا می روند و راس یک ساعت هم خاموش می کنند

باید به اطلاع مسئولین فیس بوک و هموطنان برسانم که ما گفته بودیم که اعضا را فرقه با شیپور بیدار می کند و با شیپور هم همه را بخواب می کند.

و همه کامپیوتر هایش متمرکز هستند و برای هر سه کامپبوتر یک نفر مراقب می گزارند که افراد جرات نکنند وارد سایر بخش هاس اینترنت شوند و به لحاظ فنی کاری کرده اند که هیچ کامپیوتری امکان اپلود و نمایش عکس و فیلم نداشته باشد.

از این بابت خوشحالیم که یک رسانه معتبر  جهانی تمام حرفها و افشاگری های ما را در رابطه با این فرقه تروریستی تاییدکرد.ما اعضا جداه شده از تمام مجامع حقوق بشری در خواست داریم که برای آزادی اعضا اسیر این فرقه امکان گفتگوی ازادانه با خانواده هایشان داشته باشند و به افراد موبایل داده شود که بتوانند با خانواده هایشان ارتباط برقرار کرده و ازادی تردد در شهر را برا اساس پروتکل های پزشکی داده شود متاسفانه اکثریت این اعضا در بدترین شرایط زندگی هستند و با مغزشویی این فرقه از هر گونه احساس و عاطفه تهی شده اند چون داشتن هر گونه احساس و عاطفه بجز برای رهبر در این باند مافیایی ممنوع است  و عملا این افراد به ربات تبدیل شده اند

همچنین ما از توئیتر هم خواستاریم که حساب های جعلی و فیک این را فرقه رسیدگی و مورد بازبینی قرار داده  و همانند فیس بوک حساب های این فرقه تروریستی تروریستی را مسدود کند. 

غفور فتاحیان انجمن نجات از فرقه ها پاریس
 آوریل 2021

سوز و گداز و ناله و فغان دار دسته رجوی بعد از رسوایی فیسبوکی 

دست خالی مریم رجوی 

***

Lucrative MEK Fake Accounts Interfering In American PoliticsLucrative MEK Fake Accounts Interfering In American Politics

مریم رجوی حشمت علوی ، اقدام علیه مصالح عالیه امریکا MEK Cult Operatives Undermining American Democracy

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/پیروزی-جو-بایدن-و-شوکه-شدن-فرقه-صاحب-مرد/

پیروزی جو بایدن و شوکه شدن فرقه صاحب مرده رجوی

پیروزی جو بایدن و شوکه شدن فرقه صاحب مرده رجویغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، نهم نوامبر 2020:… انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا شوک خرد کننده ای بر پیکر پوسیده و تشکیلات درهم شکسته رجوی فرود آورد بطوری که صدای آن در فردا و فرداها با فرار روز افزون بقایای سالخورده در اشرف سه واقع در آلبانی و سکته و مرگ و میر سریالی در این تیمارستان روانی به گوش خواهد رسید و به همین خاطر است که فرقه درماندۀ رجوی تا این لحظه از انتخاب جو بایدن خود را به خریت و نفهمی زده است و هنوز هم دست به دعا و جادو و جنبل برداشته بلکه فرجی برای او حاصل شود و بار دیگر ترامپ به ریاست جمهوری برسد. زیرا این فرقه تمام هست و نیست خود را در جوال ترامپ گذاشته بود که شاید روزی روزگاری ترامپ به ایران حمله کند . پیروزی جو بایدن و شوکه شدن فرقه صاحب مرده رجوی

پایان رویاهای شیرین فرقه رجوی با شکست ترامپ در ریاست جمهوری آمریکاشزچگونه دونالد ترامپ بازی را باخت

پیروزی جو بایدن و شوکه شدن فرقه صاحب مرده رجوی

نوشتۀ شده توسط غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی

پیروزی جو بایدن و شوکه شدن فرقه صاحب مرده رجوی

انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا شوک خرد کننده ای بر پیکر پوسیده و تشکیلات درهم شکسته رجوی فرود آورد بطوری که صدای آن در فردا و فرداها با فرار روز افزون بقایای سالخورده در اشرف سه واقع در آلبانی و سکته و مرگ و میر سریالی در این تیمارستان روانی به گوش خواهد رسید و به همین خاطر است که فرقه درماندۀ رجوی تا این لحظه از انتخاب جو بایدن خود را به خریت و نفهمی زده است و هنوز هم دست به دعا و جادو و جنبل برداشته بلکه فرجی برای او حاصل شود و بار دیگر ترامپ به ریاست جمهوری برسد. زیرا این فرقه تمام هست و نیست خود را در جوال ترامپ گذاشته بود که شاید روزی روزگاری ترامپ به ایران حمله کند و از این رهگذر شاید چیزی نصیب مریم خانم شود ولی فرقه رجوی و تمام سرمداران ان کور خوانده بودند.

چندی پیش هم رهبر فراری به اصطلاح مقاومت که خود در سوراخ قبر مخفی است و جرات علنی شدن را پیدا نمی کند بو کشیده بود که دیگر از ترامپ خبری نیست و در مورد سرنگونی که سی سال پیش وعده آن را داد بود در یک فرار به جلوی مفتضانه مدعی شده بود که با ترامپ و بی ترامپ سرنگونی در تقدیر است .. این رهبر همان فرقه شعبده بازی است که تا همین امروز دست به دعا برداشته و جلسات دعا و نیایش برگزار می کرد تا ترامپ پیروز شود.

حال فرقه درمانده رجوی همانند خر در یک باتلاق گیر کرده است زیر دیگر چیزی برایش در کیسه جادو و جنبلش باقی نمانده است که بتواند بار دیگر با شیادی اسیران دربند و بی خبر را در خانه سالمندان در آلبانی نگه دارد و همچون سالیان گذاشته روی لابیهایش همانند جولیانی و بولتون که در نزد جهانیان از منفورترین موجودات روی زمین هستند حساب باز کند. جولیانی همان موجود کثیفی است که فیلم عصبانیت و جلز و ولزش از باخت ترامپ در شبکه های مجازی بصورت گسترده پخش شد همان که یار و رفیق دیرینه مریم رجوی است.

البته ان زمان هنگامی که در پادگان اشرف بودیم در نشست های مغز شویی در رابطه با کارکرد انقلاب جعلی مریم قجربرای تحقیر کردن نفراتی که رو در روی این انقلاب مریم می ایستادند می گفتند که شما ها درک و فهمی از انقلاب مریم ندارید زیرا همین فهیمه اروانی و دیگر زنان شورای رهبری با همین انقلاب مریم، یک نرینه وحشی همانند جولیانی را که نرینه اش زبانه می کشید به مریم وصل کرده اند.

و در خارجه نیز می گفتند که همین شورای رهبری زنانه همۀ لابیها را به سازمان وصل کرده اند.

بعدها متوجه شدیم که مریم قجر و شوهر ملعونش از هیچ رذالتی برای پیش بردن اهداف کثیف خود فرو گذار نکرده و حتی زنانی را که برای مبارزه و با صداقت پا به میدان مبارزه برای دفاع از مردمشان نهاده بودند به چه بهایی حراج می کرده است.

البته این نوع کارها برای رجوی طبیعی است زیرا کسی که به زن رفیق خودش هم رحم نکرد به کس دیگری رحم نمی کند. رجوی فقط تشنۀ به قدرت رسیدن به هر بهایی است، بود ولی باید به او گفت زهی خیال باطل.

لینک به منبع

پیروزی جو بایدن و شوکه شدن فرقه صاحب مرده رجوی

دست خالی مریم رجوی 

***

همچنین: