دست شورای ملی مقاومت بخون ملت ایران آلوده است (+ لنگر کشتی شورای ملی مقاومت و قلب ما)

Follow Share on Tumblrارسال – علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هشتم مارس 2019:… الان زمان آن رسیده که آنها هم پاسخگوی عمل خود در 37 سال گذشته یعنی ازسال 60 سال تاسیس شورا تا به امروز باشند شورا یک تشکل سیاسی ست که کارش در طی سالیان حمایت سیاسی از عملکرد سازمان مجاهدین به رهبری … Continue reading دست شورای ملی مقاومت بخون ملت ایران آلوده است (+ لنگر کشتی شورای ملی مقاومت و قلب ما)