دعوت از مریم رجوی توسط نماینده لیبرال طرفدار تحریم و جنگ توهین به مردم کانادا است

دعوت از مریم رجوی توسط نماینده لیبرال طرفدار تحریم و جنگ توهین به مردم کانادا است

سعید سلطانپور، تلویزیون ایران و امریکا، نوزدهم می 2014: … یکی از روزهای بد در تاریخ کانادا روزی است که قرار است خانم مریم رجوی جنایتکار جنگی و ناقض حقوق بشر . من البته پرونده مربوط به ایران او را فعلا وارد نمی کنم به این  مسئله  و صرفا در داخل خود سازمان مجاهدین و در حوضه حقوق بشر صحبت می کنم در زمانی که در عراق بودند. در زمانی که در اردوگاه اشرف بودند  و در مورد بچه هایی که از کانادا بردند …

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIIntroducing Maryam Rajavi as a human rights activist is the wrong tool for the wrong job

رجوی مجاهدین خلق اسرائیل


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

لینک به منبع

دعوت از مریم رجوی توسط نماینده لیبرال طرفدار تحریم و جنگ توهین به مردم کانادا است

یکی از روزهای بد در تاریخ کانادا روزی است که قرار است خانم مریم رجوی جنایتکار جنگی و ناقض حقوق بشر . من البته پرونده مربوط به ایران او را فعلا وارد نمی کنم به این  مسئله  و صرفا در داخل خود سازمان مجاهدین و در حوضه حقوق بشر صحبت می کنم در زمانی که در عراق بودند. در زمانی که در اردوگاه اشرف بودند  و در مورد بچه هایی که از کانادا بردند به عراق و  خیلی ها را علیرغم خواست خودشان غیرقانونی بردندشان و غیر  قانونی آوردنشان. کسانی که آنجا بودند و کسانی مانند سعید نوروزی  که ارتباط کانادایی داشتند و آنجا کشته شدند و هیچ جوابی هم داده نشد. به هر حال نماینده طرفدار جنگ و طرفدار تحریم و البته طرفدار حقوق بشر !!؟


http://www.youtube.com/watch?v=BDVTeIDBimA&list=UUDcNdAVMV2cZumEEBk5ETOg&feature=share&index=1

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=6593

هیچ کسی برای مجاهدین گریه نخواهد کرد

سعید سلطانپور کانون بیان، دوازدهم سپتامبر ۲۰۱۳ (نوشته شده در تاریخ  ۲۳ فروردین ۱۳۸۸، چهار سال و نیم پیش): … متاسفانه سازمان با حضور تمام عیار و استفاده از کمکهای تسلیحاتی و مالی عراق سرنوشت خود را بیش از بیش به سرنوشت صدام خواسته و یا ناخواسته گره زده است. خوش بینانه ترین صورت این است که صدام از قدرت به اختیا ر خودش کنار برود. البته آمریکا هم در شرایط فعلی ترجیح می دهد که صدام …

بعد از بیش از سه دهه وعده و وعید، رجوی نهایتا اعضا و هواداران فرقه اش را به آخرت حواله داد

لینک به منبع

(این مطلب چهار سال و نیم پیش نوشته و منتشر شده است. ایران اینترلینک)

هیچ کسی برای مجاهدین گریه نخواهد کرد

آن سالها که هواداران جوان مجاهد در جلوی ستاد علوی ، جلوی حملات چماق داران وابسته به حزب جمهوری اسلامی دست در دست سرود خوانان ، مقاومت می کردند

آن زمان که دختران روزنامه فروش ، در سر چهارا ه ها ازچماقداران حزب الله کتک می خوردند وخونین و مالین می شدند

آن زمان که ستاد بهداری خیابان بهار مورد حمله چماقداران قرار گرفت

آن زمان که بعد از اعلام جنگ مسحانه توسط رهبری مجاهدین در خرداد۶۰ ، خانه های هواداران و اعضا مورد هجوم مسلحانه نیروهای کمیته و سپاه قرار گرفت

آن زمانی که دسته دسته جوانان و نو جوانان این کشور ، ایندگان ایران به جرم خواندن روزنامه مجاهد و یا شرکت در تظاهرات قانونی قبل از ۳۰ خرداد ، شکنجه و اعدام شدند

آن زمان که در گورهای بی نام و دسته جمعی خاک شدند و پول تیرها از خانواد ه های مظلوم وصول می شد

در تمامی این دوران بسیاری از مردم ایران ، حتی پدر ومادرانی که به حاکمیت وابستگی مذهبی داشتند ولی یک انسان مسلمان بودند ، بر این ستم هایی که بر نسل جوان و صادق ایران رفت گریستند

آن زمان که مسعود رجوی به قیمت جان دهها همافر و زندانی وبیکار شدن ، هزاران عضونیروی هوائی از پایگاه شکاری مهرآباد به اتفاق دکتر بنی صدر رئیس جمهوری وقت ، به فرانسه رفت ، هزاران نفر ا زخوشحالی گریستند زیرا قرار بود رجوی برای صلح ، آزادی و برابری و برادری مردم ایران تلاش کند . رجوی در مصاحبه با بی بی سی گفت با اولین برف زمستان به ایران بازخواهد گشت و از نیروها خواست که حملات را برای سرنگونی رژیم افزایش بدهند.

۲۸ سال گذشت برف امد ، آب شد ، سیل آمد ، خشکسالی شد ولی نه تنها رجوی نیامد که ۶ سالی هست که سرنوشت خودش ، را از ما بهتران تعیین می کنند و دست خودش نیست.

مجاهدین و رجوی آن زمان که نباید در جلوی خمینی ، دستور جنگ مسلحانه را میداد در حالیکه خودش قصد خروج از ایران را برای شناساندن ، اپوزیسیون به غرب را داشت ، در حالیکه تقریبا تمامی ۱۰۰ هزار نیروی اصلی و هوادار بغیر از آموزش های اولیه نظامی ، از فنون نظامی چیزی نمی دانستند در آن سالها ی ۶۰ تا امروز صدها مجاهد زندانی ، شکنجه و یا کشته شدند.

رجوی آن زمان که بایستی دستور دفاع از خود نیروها را در برابرحملات نظامی آمریکا که مواضع مجاهدین در قرارگاه های اهدائی صدام حسین در عراق را بغیر از اشرف ، بمباران می کرد ، می داد ، بر عکس دستور زمین گذاشتن اسلحه ها راداد. و بر خلاف آنچه که ادعا می کند ۳۰ خرداد واعلام جنگ مسلحانه شرف ، یک مقاومت بود ، زمین گذاشتن اسلحه در جلوی آمریکائی ها ، عین بی شرفی و خیانت بود

هر چند در آن زمان در آبان ۸۲- ۲۰۰۲از عملیات آمریکا نوشتم که ، حمله قطعی است ، سرنوشت خود را به صدام گره نزنید. کو گوش شنوا

(۲)

دنیا متاسفانه مجل عدالت نیست هر کس قوانین حاکم را و قوانین بازی را بهتر رعایت کند برنده خواهد بود.

برای برنده شدن و حاکم بودن نبایستی حق بود. قرار هم نیست که برای حاکم شدن به هر وسیله ای همانند مجاهدین و رجوی ، متوسل شد و البته شکست خورد . قرار هم نیست که حاکمان دیکتاتور به سزای اعمال خود برسند. می توان برنده نشد ولی حق بود

عید ی امین دیکتاتور اوگاندائی که هزاران نفر را کشت ، شاه ایران و خمینی که دستور کشتار زندانیان را دادند یکی در تبعید و دیگری در اوج قدرت ، مردند و در برابر دادگاهی نایستادند

دیکتاتور شیلی ، ژنرال پینوشه نیزهیچ گاه بدلیل کشتار آلنده و مخالفین دولت کودتا ، محاکمه نشد.

استالین دیکتاتور خون آشام کمونیست ، در بستر مرد . جورج بوش پدر و پسرزندگی خوب و امنی را دارند .

معاویه و یزید هم که ستم زیادی به خاندان اهل بیت کردند نیز ، در حاکمیت مردند .

و هزاران دیکتاتور دیگر که تنها در دادگاه تاریخ و مردم که البته مهمترین دادگاه وجدان بشری هست ، محکوم شده اند . صدام هم اگر خود را ایزوله نکرده بود الان می توانست با پیشنهاد ۵ میلیارددلاری آمریکا در قطر زندگی کند واعدام نشود . صدم هم آنزمان که باید اسلحه اش را که با آن مخالفان بسیاری را کشته بود ، استفاده می کرد ، نکرد و در خفت اعدام شد .

د رهر حال ، همانگونه که مجاهدین ستادهای علوی در میدان مصدق ( ولی عصر فعلی ) ، ستاد انزلی در خیابان طالقانی ، ستاد انجمن دانشجویان مسلمان در خیابان ۱۶ آذر ، و ستادهای شهرستانها را زیر فشار حکومت ، علیرغم حمایت های بخش های زیادی از مردم ایران ، تخلیه کردند ،

همانگونه که قرارگاه های حنیف در عراق را تعطیل کردند

همان گونه که قرارگاه علوی و بقیه را مجبور به بستن شدند اردوگاه اشرف را هم علیرغم مخالفت سیاستمداران غربی بدلیل عدم پایگاه مردمی دهه ۶۰ . تخلیه خواهند کرد

مجاهدین با عملکرد خودشان و پیروی کورکورانه از مسعود رجوی ، رهبر بلاتکلیف و خودخواه و بی مسولیت اخلاقی و انسانی ، و اصرار در اقامت دراشرف ، کاری کرده اند که هیچ ایرانی بر ای آنان گریه نخواهد کرد .

۱

هر چند امیدواریم که بدون فاجعه انسانی ، حماقت مجاهدین و رجوی که قصد دارند با شبیه سازی با سازمان آزادی بخش فلطسین و عرفا ت در اردوگاهی در کنار ایران ، حضور بهر قمیتی داشته باشند ، به پایان برسد .

۱٫ در سایت مجاهد مقاله ای با عنوان ” فریاد یا حسین یا مظلوم اشرفیان در شهر ها اروپا ” منتشر شده است که نشان از موضع ضعف برای ایجاد حس ترحم و همدردی نوشته شده است

۲ اعلام طرح جبهه همبستگی از سوی شورای ملی مقاومت

یک تاکتیک مصلحتی یا استراتژی ؟

ب :آیا شرایط فعلی عراق بعنوان عامل اصلی طرح جبهه است؟

ـ سازمان مجاهدین و شورای مقاومت ملی پوسته خارجی آن در شرایطی این نشست را برگزار کرد که سمت و سوی سیاست جهانی برهبری آمریکا و انگلیس به سمت حمله به عراق برای برکناری صدام حسین آماده شده است. چنین فضائی عرصه هر گونه فعالیتی را برای نیروهای متحد با صدام حسین محدود میکند. جورج بوش در صدد کسب پیروزی آسان در عراق برای مصرف داخلی است و عراق هم در حال حاضر تنها کشور بی صاحبی است که میتوان بدون اعتراض جدی دولتها ی غربی به آن لشکر کشی کرد.

رهبران عرب و روسیه در صدد تشویق صدام برای واگذاری قدرت هستند که با توجه به خصوصیات شخصی صدام شانس اندکی دارد که وی به این تن بدهد.

راه دوم کودتا در عراق و برکناری صدام با مصونیت دادن به تمامی اعضا حزب بعث(طرح عربستان) که با توجه به حکومت استالینیستی صدام بدون خونریزی و احتما لا به آتش کشیدن چاه های نفت عراق نخواهد بود.

شمال عراق منطقه کردستان تحت کنترل نیروهای کرد است که بنوعی با کمک ترکیه و آمریکا آنجا را اداره می کنند. دشمنی دیرینه کر دها که بعنوان پیش قراولان نیروهای نظامی آمریکا برای سرنگونی صدام عمل خواهند کرد انگیزه کافی به آنها خواهدد اد.

کردها بنوعی خواهان انتقام شکست سال ۱۹۹۱ خود هستند. در آن زمان نیروهای ارتش آزادی بخش متهم به سرکوبی آنان و همدستی با صدام شدند. دو تا از پایگاههای سازمان در مسیر حرکت کردها قراردارد. قرارگاه اشرف یکی از آنان است.

لازم بتذکر است که قبلا هم در گیری هائی در منطقه کردستان بین نیروهای مجاهدین و بعضی احزاب سیاسی کرد که توسط جمهوری اسلامی حمایت می شدند شده بود که در نهایت سازمان مجبور به ترک منطقه کردستان عراق شده بود. صدام حسین بعد از بیرون راندن کردها از بعضی مناطق مانند “کفری “ که مقر نیروهای بارزانی بود آن مناطق را به عنوان زمین مانور در اختیار سازمان قرار داده بود.

یکی از دلایلی که ارتش آزادی بخش نمی توانست از منطقه کردستان در ایران عملیات کند همین دشمنی آنها با سازمان و اتحاد با جمهوری اسلامی بود.

در جنوب هم شیعیان عراقی هستند که قیامشان در ۱۹۹۱ توسط نیروهای عراقی سرکوب شد و از حمایت جمهوری اسلامی بر خوردار هستند و در ضدیت کامل با مجاهدین هستند. لشگر بدر تحت فرماندهی سپاه متشکل از نیروهای معاود عراقی که قبلا هم در در گیری ها و عملیات علیه سازمان و ارتش شرکت داشته اند. عملیات از سمت کرمانشاه بر علیه صدام و مقر ها ی ارتش آزادی در مسیر آن به سمت بغداد.

در شرایط بحران جنگی دست نیروهای مسلح رژیم برای عملیات گسترده مستقیم باز خواهد بود. این حداقلی است که کالین پاول قصد دارد برای کسب اعتماد مقامات ایرانی به آن ها اجازه این عملیات را بدهد.

متاسفانه سازمان با حضور تمام عیار و استفاده از کمکهای تسلیحاتی و مالی عراق سرنوشت خود را بیش از بیش به سرنوشت صدام خواسته و یا ناخواسته گره زده است.

خوش بینانه ترین صورت این است که صدام از قدرت به اختیا ر خودش کنار برود. البته آمریکا هم در شرایط فعلی ترجیح می دهد که صدام با میلیارد ها دلار و خانواده با مصونیت به یک کشور دیگر پناهنده شوند تا وی را بکشند. زیرا صدام در صورت کشته شدن به چهره تاریخی ضد آمریکائی در بین ملل جهان سوم در خواهد آمد. ( البته به ناحق ). محاکمه وی در یک دادگاه بین المللی مانند میلواسویچ بعنوان جنایتکار جنگی میسر نیست زیرا بسیاری از جنایات صدام با آگاهی و بعضا‌چراغ سبز غرب بوده است. در هر حال آمریکائیان در حال حاضر زنده بودن وی را به مردن وی در حاکمیت ترجیح می دهند.

در هر حال هر قدرت بعدی به رژیم ایران نزذیک تر خواهد بود. نزدیکی با ایران به مفهوم ایزوله شدن سازمان است.

همچنین:

قرارگاه اشرف پایان غم انگیز وابستگی- تلفن بینندگان

۲۰۱۳/۰۹/۰۶ by

سعید سلطانپور، شبکه تصویری راه حل، ششم سپتامبر ۲۰۱۳: …  جوانانی که یک روزی آرزو داشتند که ایران را نجات بدهند امروز به روزی افتاده اند که متاسفانه  نمی توانند حتی خودشان را نجات بدهند. آنجا هم بصورتی که من عکس ها و فیلم ها را دیدم همه تقریبا هم سن و سالهای خودمان بودند […]

وقتی روسیاهی به زغال می ماند- نگاهی به سطح بینش و دانش سیاسی وفا یغمایی در سال ۲۰۰۶

۲۰۱۳/۰۸/۲۲ by

سعید سلطانپور، کانون بیان، بیست و دوم اوت ۲۰۱۳: … چندی است که گروه رجوی و اسماعیل وفا یغمایی علیه همدیگر نامه پراکنی می کنند.  گروه رجوی و رهبران ان سالهاست که حرف خودشان را می زنند و هر کس را که با انها مخالف باشد وابسته می خوانند .  ولی بد نیست که وفایغمایی […]

گفت و گوی ویدئویی سعید سلطانپور با سیامک – کادر نظامی سابق مجاهدین خلق- فروغ جاودان-

۲۰۱۳/۰۸/۰۶ by

سعید سلطانپور، کانون بیان، ششم اوت ۲۰۱۳: …  مجاهدین خلق ایران بخشی از تاریخ معاصر ایران هستند بدون دانستن روایت های شفاهی  ، نمی توان  تاریخ ایران و شرایط سیاسی ایران را بدرستی تجزیه و تحلیل کرد. این مصاحبه بخشی از روایت شفاهی تاریخ معاصر و سازمان مجاهدین هست. عملیات فروغ جاودان در سال ۶۷ […]

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters