دفتر کمیسیاریای عالی پناهندگان در خدمت فرقه رجوی!ا

دفتر کمیسیاریای عالی پناهندگان در خدمت فرقه رجوی!ا

Ehsan Bidi Tirana UNHCRفریاد آزادی، پنجم نوامبر 2018:… به گفته یک کارمند کمیساریا دستهای پشت پرده زورشان زیادست و فردی بنام مرتضی اسماعیلیان(جواد خراسان)از فرماندهان ارشد فرقه رجوی بارها به اتفاق افراد دیگری در وزارت کشور و کمیساریا و… بر سر این قضیه ملاقات و توطئه کردهاند. اکنون به پایان سال میلادی نزدیک میشویم و دوباره این مساله مطرح است این توطئه تا کجا و چگونه خواهد بود؟! … 

احسان بیدی تیرانا آلبانی کمیساریای پناهندگی سازمان مللنامه سرگشاده بیش از ۵۰ تن از افراد جدا شده از فرقه رجوی به دبیرکل کمیساریای عالی پناهندگی

لینک به منبع

دفتر کمیسیاریای عالی پناهندگان در خدمت فرقه رجوی!

فرقه رجوی که جداشدگان را خاری در چشم خود میبیند و مخصوصا بعد از مدتی که میدید که وجود آنها در آلبانی انگیزهای برای جدا شدن بقیه گردیده تا دنبال زندگی خود بروند، دسیسهای را طرح و شروع به اجرای آن کرد، قبلا هم در چند مرحله این طرح با تقلیل مستمری جداشدگان- که طبق قرار با دولت آلبانی بایستی تامین میکرد- پیش برده و دیده بود که هیچ نهاد و سازمانی هم عارض نمیشود، مقامات آلبانی را هم که از قبل با رشوه باخود همراه کردهبود، پس چند ماه به 2018 شروع کرد به گفتن این مطلب به برخی جداشدگان که چون کمیساریا خرج ما را قطع کرده ما بودجه نداریم و از سال جدید دیگر بهشما مستمری ماهانه پرداخت نمیکنیم و از الان هم آنرا بهتدریج کم میکنیم و بایستی فکری بهحال خود بکنید، البته فرقه به افراد نزدیک و مطیع خود اطمینان داده بود که هوای آنها را خواهد داشت. جداشدگان با نوشتن طومار و شکایت به ارگانهای بین المللی مراجعه و بعداز کش و قوس فراوان و البته کارشکنیهای فرقه از طریق افراد تحت نفوذش و حتی ملاقات نماینگان فرقه با ارگانهای دولتی آلبانی و نیز و کمیساریا، بالاخره تلاش جداشدگان به بار نشست و نماینده کمیساریا اعلام کرد که بودجه تعیین شده و به جداشدگان کمک مالی خواهدشد و اما ماجرا به اینجا ختم نشد و کارشکنیهای فرقه باز آغاز شد و مبلغ تعیین شده طبق برآورد هزینههای زندگی در آلبانی، با دخالت عوامل فرقه در دفتر کمیساریا و از جمله شخصی بهنام رفیع تقلیل یافت. در ابتدا نماینده اعزامی کمیساریای ژنو به آلبانی اعلام کرده بود که این کمک در دو پریود ۶ ماهه، در طول سال ۲۰۱۸ صورت خواهدگرفت و علاوه بر آن در شش ماه اول سال دولت آلبانی امکان دیدار افراد با خانوادهشان را میسر و برای این افراد اجازهی کار صادر خواهد نمود و با مجوز معتبر موقت، امکان مسافرت تفریحی این افراد به کشورهای مجاور اروپایی را فراهم خواهد کرد، فرقه رجوی که دید ناخواسته سبب خیر برای جداشدگان شده است، رنگ عوض کرد. این اقدامات به مذاق فرقه خوشآیند نبود و اگرچه ظاهراً آرام مینمود اما دامنه ی اقدامات توطئه آمیزش را گسترش داد، اول خط چند دستگی بین جداشدگان جدیتر را پیشبرد و با کمک افرادی که کماکان تحت نفوذش بودند شروع به بدنام کردن تعدادی از جداشدگان از طریق شایع هسازی که فرقه در آن ید طولایی دارد نمود، از آنجاکه قرار شده بود تمام جداشدگان مشخصا اعلام کنند مبلغ مستمری ماهانه ی خود را از کمیساریا یا فرقه دریافت میکنند و اگر کسی از فرقه دریافت میکند اسمش را به کمیساریا اعلام کند، فرقه به افراد وابسته اش گفته بود ما به شما کماکان کمک میکنیم اما شما از کمیساریا هم پول دریافت کنید و ما به آنها نخواهیم گفت و بدین ترتیب افرادی از هر دو طرف مستمری میگرفتند، کسانیکه در جریان نوشتن طومار و شکایت به ارگانهای بین المللی نه تنها همراهی نکردند بلکه خیلی اوقات به فرمان فرقه کارشکنی کردند، کمیساریا هم کاری از دستش بر نمیآمد و یا نمیخواست اقدامی کند- که البته گفته میشد کارمندان کمیساریای آلبانی را فرقه به طرق مختلف خریده است، که با توجه به سوابق فرقه چندان بعید و دور از ذهن هم نیست- البته این در رفتار کارمندان و برخورد دوگانه آنها با افراد کاملا مشهود بود. بهرحال بعد از ۶ ماه اول کمیساریا شروع به بهانه گیری کرد که مستمری مردانه قطع میشود و برخلاف قول خودشان گفتند که قرار فقط یک پریود ۶ ماهه بوده و…. و چون افراد دوبار اعتراض و گوشزد کردند که قرار اینگونه نبوده و بقیه تعهدات و… کمیساریا کمی عقبنشینی کرد و قرار شد هرماه ارزیابی شود و اگر تشخیص داده شد پرداخت شود و معلوم شد فرقه در این مدت نیز مشغول توطئه و ساخت وپاخت بوده به گفته یک کارمند کمیساریا دستهای پشت پرده زورشان زیادست و فردی بنام مرتضی اسماعیلیان(جواد خراسان)از فرماندهان ارشد فرقه رجوی بارها به اتفاق افراد دیگری در وزارت کشور و کمیساریا و… بر سر این قضیه ملاقات و توطئه کردهاند. اکنون به پایان سال میلادی نزدیک میشویم و دوباره این مساله مطرح است این توطئه تا کجا و چگونه خواهد بود؟! کمیساریا اعلام میکند تا پایان اینسال ماموریتش تمام خواهدشد و تمامی کمکها به جداشدگان قطع میشود از چند ماه قبل هم به بهانه های واهی و بی ربط کمک به تعدادی را قطع کرده که اکنون در وضعیت دشواری بهسر میبرند، فرقه هم از انجام تعهداتش که قبلا و در بدو ورود به آلبانی جزء شروطِ ورود به آلبانی بوده سرباز میزند و فقط هوای مزدوراناش را دارد اکنون جای این سوال است که تکلیف جداشدگان چیست و چه کس یا ارگانی صدای آنها را خواهد شنید و کمک خواهد کرد مخصوصا آنها که حاضر نشدهاند برای فرقه جاسوسی کنند و زیرآب دیگران را بزنند، اکنون بر سر آنها چه خواهد آمد؟

سعید کیانی 2018 / 11/ 04

*** 

Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_AlbaniaFarid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania 

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Mossad To Use MEK Maryam Rajavi For Fatal False Flag Op In AlbaniaMossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33537

چرا فرقه رجوی برعلیه جداشده ها درآلبانی دست به هر توطئه ای می زند؟ (متن کامل)ا 

منوچهر عبدی تیرانا آلبانیمنوچهر عبدی، فریاد آزادی، هجدهم سپتامبر ۲۰۱۸:… در مورد رابطه بین افرادی که فرار میکنند و ما جدا شده ها این دقیقا محصول کاری که ما جدا شده ها و افشاگریهای که کردیم هست و یکی هم فشارهای بی نهایت روحی … 

MSNBC_Massoud_KhodabandehMassoud khodabandeh: No decent American intelligence officer would say MEK is trustworthy 

Albawaba_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MKO_MEK_NCRI_2018Who are the MEK? How One Iranian Group Lobbied Itself From Terrorist to Freedom Fighter

چرا فرقه رجوی برعلیه جداشده ها درآلبانی دست به هر توطئه ای می زند؟ (قسمت اول)
لینک به منبع

سوال اینست که چرا فرقه رجوی بر علیه جدا شده ها در آلبانی دست به هر توطئه ایی میزند؟

با سلام خدمت شما آقای سربی و هموطنان وبینندگان عزیزم بله موضوع اول همانطور که فرمودید اینکه فرقه چرا علیه جدا شده ها توطئه میکنه

ببیند جدا شده ها تاثیر خیلی کیفی روی فروپاشی این تشکیلات دارند زمانی که از عراق اخراج شدیم و به آلبانی منتقل شدیم کمیساریا قبول کرده بود که کمک هزینه را مستقیم به نفرات بدهند .اما در زدوبندی اون اهرم مالی که سازمان قصبش کرده و با این وسیله جدا شده ها رو برای جا سوسی و دستگاه امنیتی خودش بخدمت میگرفت . این اهرم را بچه ها توانستند با اتحاد و همبستگی دوستان جدا شده از دست فرقه بیرون بیاورند فرقه هم این مدت بیکار نشسته و به توطئه برای بدست آوردن اهرم فشار مالی، مجدد وارد توطئه ها و زدو بند های جدید شد .حدود یکماه پیش مجددا همین کمیساریای عالی پناهندگی بر خلاف قانون و تعهدی که پذیرفته بود ما جدا شده ها رو جمع کردن یکی یک برگه گذاشتن جلوی ما و به همه رسما ابلاغ کردن که از ماه آینده هیچ حق و حقوق پناهندگی ما به شما نمی دهیم ما که تجربه این را داریم که این سازمان چقدر رذل و کثیفه این توطئه زیر سر سازمانه و به هیچ جدا شده ایی رحم نمی کنه یعنی این سازمان جنایتکار به هیچ کسی رحم نمی کنه حتی به مردم ایران چون یک سازمان خائن و مزدورهست . ولی ما جدا شده ها در مقابل این توطئه کوتاه نیامدیم ما جدا شده ها از آنجایی که این فرقه را خوب می شناسیم با ترفند ها و شانتاژهاش آشنا هستیم با دوستان حدود بیست و پنج نفر جمع شدیم بطور جمعی و از راه قانونی به وزارت کشور و کمیساریای عالی پناهندگی ومسئولین این کیس مراجعه کردیم البته ما چندین روز رفتیم جلوی وزارت کشور آلبانی هیچ کس جوابی به ما نمی داد و ما را پاس میدادند به کمیساریا و کمیساریا هم پاس میداد به وزارت کشور و هیچ کس تعهد نمی پذیرفت ما می دانستیم که این توطئه سازمانه ولی با دوستان وجدا شده با اتحادی که داریم طوماری را امضا کردیم به سازمانها و ارگانهای مربوطه این موضوع را منعکس کردیم بعد از ۲۵ روز دو باره کسانی را که طومار امضا کرده بودند را صدا کردن که این ماه را هم میدهیم ولی بعد از آن معلوم نیست البته این حرف من فکر میکنم بلوفه چون این کار در اساس غیر قانونیه این کاری که وزارت کشور و کمیساریا میخواهند بکنند اما چرا سازمان از جدا شده ها در آلبانی میترسه ؟ ببیند این سازمان آلان ما اطلاع داریم که فرقه ترددات نفرات را به بیرون چه برای گردش یا خرید یا هر چیز دیگر با جو سازی و امنیتی کردن فضای شهر تیرانا ما جدا شده ها را کردن لولو برای افراد درون تشکیلات برای اینکه در سطح شهر با ما مواجه نشن چون تاثیر کیفی روی نفرات اسیر در فرقه می گذارد فرقه یک مشت دروغ به نفرات داخل تشکیلات می گوید که از این ماه کمیساریا پولی به نفرات جدا شده نمیده افرادی که قصد جدایی دارند نا امید بشن که بیرون خبری نیست یعنی پولی کمیساریا بهشون نمیده که بترسن از سازمان بیرون نیان ولی مشخص که این سازمان چقدر حقه بازه و به دروغ درون تشکیلات پخش کرده که جدا شده ها از این به بعد حقوقی نمی گیرن و کمیساریا حقوقشان را قطع کرده ، توی پارک و خیابان می خوابن از این اراجیف و مزخرفات که مصرف داخلی دارد چرا چون هر جدا شده ای اینجا یک خار در گلوی این سازمانه یعنی وقتی نفرات در سطح شهر جدا شده ها را می بینند متوجه میشوند که اصلا چنین چیزی نیست و دست سازمان و دروغ هاش رو میشه

داستان مالی با پیگیری و همبستگی و امضای طومار یک پله عقب نشینی کردن و دوباره مار را صدا کردن و گفتن این ماه هم کمک هزینه به شما تعلق میگیرد دراینجا بود که اطمینان پیدا کردیم که این توطئه سازمانه

حالا تاثیرات ما جدا شده ها درآلبانی اینکه فرقه رجوی میداند که ما آنها را افشا میکنیم این سازمان از افشاگری اعضای جدا شده وحشت دارند آلان دیگه بحث جدا شدن نیست چند وقت پیش۵ تن از زنان فرقه از سازمان فرار کردن برای چی اینها فرار میکنند ببیند تحت چه فشارهای شدیدی قرار گرفتن در مناسباتشون آنقدر فشارهای فکری و روحی ، قطع ارتباط با دنیای بیرون ، فقط یک تلویزیون خودشونه همانی که از قبل در عراق هم بوده اراجیفی که خودشون یک طرفه میگن آدما که دیگه قبول نمی کنند آخه اینجا که عراق نیست ، آلبانی در اروپا این همه وسایل ارتباط جمعی بعد ما جدا شده ها را درسطح شهر می بینند حالا فرقه ببینید نفرات را به چه نقطه ای میرسانند که مبادرت به فرار میکنند مثلا همین ۵ تا خانمی که فرار کردن در واقع به حدی بی اعتماد شدن به سازمان دیگه نمیان ابلاغ بکنند که ما میخواهیم جدا بشویم

سربی: آیا شما درآلبانی اجازه کار دارید ؟

اجازه کار که چه عرض کنم اصلا ما اینجا هیچ استاتویی نداریم یعنی کیس ما جدا شده ها را کمیساریا و امریکا از سازمان جدا نکردن، نه اجازه کار داریم ، نه پاسپورت میدن ، حتی آیدی کارت هم نداریم ، یک ورقه کاغذی بعنوان سند بهمون دادن که مشخصاتمون در آن ثبت شده مثلا میخواهیم بریم سیم کارت تلفن بخریم آنقدر اعتبار نداره

بقول شما این کشور فقیره در گیر زد و بند هم با این فرقه شده سازمان هم با پول و دلارهایی که خرج میکنه با لابی کردن تمام فشار را روی ما جدا شده ها میگذارند که آلبانی را از جدا شده ها خالی کنند یک تعداد از این جدا شده ها که از سازمان پول میگرفتن و برای سازمان جاسوسی و خبرچینی می کنند طی همین مدت به نفر چند هزار یورو داده که بایید از آلبانی بروید و خود سازمان براشون نفر قاچاق بر دست وپا کرده که اینها رو از آلبانی درو کنه ، به قول معروف به شکار میگه بدو به تازی میگه بگیرش از یک طرف پول بهشون میده که در آلبانی نباشند از اون طرف هم لاپورتشون میده که آلان در زندانهای صربستان و کرواسی و یونان آواره هستند در واقع چشم دیدن هیچ جدا شده ایی را ندارد برای اینکه با افشاگری مثل خار در گلوی سازمان هستیم نمی گذاریم هر غلطی دلشون خواست در آلبانی انجام بدهند نفرات داخل تشکیلات از دست فشارهای مسئولین و دروغهای مریم قجر خسته شده اند ما جدا شده ها رو که میبینند متوجه دروغ های سازمان میشوند و بعضی هاشون ارتباط برقرار میکنند و دوست دارند از فرقه جدا بشن ولی با این توطئه های که سازمان میکنه میترسن بیان بیرون ولی ما اینجا هستیم من به هموطنانمان به خانوادهاشون که در ایرانند بگویم که باید اینها هم فعالیت بکنند از طریق سازمانهای ذی ربط فعالیت بکنند که بتوانند بیایند آلبانی بچه هاشون رو از چنگال این سازمان نجات بدهند مثلا همین خانم و آقای محمدی از روزی که به آلبانی برای بردن دخترشون آمدن تمام رسانه های آلبانی این موضوع را انعکاس دادن نزد افکار عمومی مردم آلبانی این سازمان خیلی خیلی منفور و ضد انسانی میدانند ما از هرکسی می پرسیم میگویند این سازمان کیه و چه کار دارند می کنند در اینجا چون تمام اخبار تاپ چنل و گزارش شبکه ۴ تلویزیون انگلستان اینها رو پخش کردن مثلا خبرنگار انگلیسی رفته به مقر فرقه برای تهیه گزارش چماقداران فرقه با آنها درگیر شده به خبرنگار انگ مزدور و اطلاعاتی زدن ، این سازمان کارشه در هوچیگری خبرس میدونه داره چه کار میکنه ولی ما جدا شده ها جا نمی زنیم و در آلبانی افشاشون میکنیم تمام اون دوستانی در فرقه اسیرند گول حرفهای فرقه رو نخورید در کمیساریا ژنوفعلا تا آخر امسال تصویب شده که حق وحقوق جدا شده ها رو بدهند و کیس ما جدا شده ها رو باید از کیس سازمان جدا بکنند چون ما دیگه جدا شدیم حالا اون دوستی که سوال کردن برای برگشتن به ایران اینها رو دقیق نمیدانم خب خیلی از این جدا شده ها دوست دارند برگردند به وطن خودشون اون یک مراحل دیگری داره ، ما اینجا تلاشهای خودمان را میکنیم که سازمان به اهداف شوم خودش نرسه یعنی توطئه علیه جدا شده ها ، ما که اینجا در آلبانی صحیح و سالم هستیم ولی فرقه در نشست های درون تشکیلات بریف برای ترساندن نفرات میگذارند که اینها در پارک میخوابند و آواره هستند از این مزخرفات و اراجیف اگر این چیزی که فرقه میگه درسته پس چرا این ۵ تا خانم فرار کردن حتی اعلام جدایی هم نکردن پس اینها چیه اگر این سازمان راست میگه که هم میدانیم دروغ میگه ، یک تعداد بدبخت و بی چاره را اسیر کردن در زندان هارون الرشید در شهر مانز هر روز هم وعده های پوشالی دروغ بهشون میدن

چرا فرقه رجوی برعلیه جداشده ها درآلبانی دست به هر توطئه ای می زند؟ قسمت اخر
لینک به منبع

سربی: شما درمورد این ۵ نفری که فرار کردن گفتید حالا سوال دوم اینکه چه رابطه ایی بین جدا شده ها و افرادی که از فرقه فرار میکنند وجود داره بفرمایید

عبدی: در مورد رابطه بین افرادی که فرار میکنند و ما جدا شده ها این دقیقا محصول کاری که ما جدا شده ها و افشاگریهای که کردیم هست و یکی هم فشارهای بی نهایت روحی و روانی که روی افراد در تشکیلات هست آلان خیلی از نفرات حتی اون موقعی که من خودم آنجا بودم در اثر فشارهای روحی که فرقه وارد میکرد نفرات وقتی بیرون برای خرید میامدند قرص های آرام بخش و روان گردان مصرف میکردند از دست این فرقه وقتی طرف فرار میکنه بطور علمی بخواهیم بگیم وقتی کمیت ها روی هم انباشته میشه در نقطه بلوغ خودش طرف به انفجار میرسه یعنی بقدری فشارهای روحی و روانی به افراد توی تشکیلات زیاده همان ضوابط پوشالی و قوانین من در آوردی فرقه اینها طرف را به نقطه استیصال میرساند به نقطه بی اعتمادی میرسانند مثل این ۵ خانمی که فرار کردن ، خانم سارا هفت برادران که پدرش هم در فرقه از همان ذوب شده ها فرقه هست این خانم خواهرش توی اشرف صبا هفت برادران کشته شد همین فرقه جنایتکار این خانم رو زیر خون ریزی نگه داشت و نفرستاد بیرون معالجه بشه که بنده خدا فوت کرد این خانم هفت برادران و بقیه کسانی بودن که در سطح بالای سازمان بودن که حتی اعلام جدایی هم نکردن بقدری به این سازمان بی اعتماد شدن ، به رسمیت نشناختن حالا مثل بقیه جدا شده ها که از قبل گفتن و یک ریلی باهاشون رفتن تا آمدن بیرون ولی وقتی این ۵ نفر فرار میکنند این نشاندهند اینکه سازمان در حال فروپاشی و باتلاق آلبانی محل دفن شان خواهد بود چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ ایدئولوژیک حالا این فرقه این هم آویزان امریکا شده اول باید بره خودشو جمع کنه امریکا دیگه اون دوره نیست که بروند پشت درهای بسته برای کشورها و دولتها تصمیم بگیرند در ثانی این سازمان از نظر ساختاری هم هیچ سنخیتی با بورژوازی نداره همش تبلیغ ضد بورژوازی تا آلان داشته حالا چی شده برای کسب قدرت این همه چسبیده به امریکا و آویزان آن شده ، این قدرت پرستی و شهوت قدرت این رجوی ملعون ببینید چطوری دارن جونای مردم را قربانی مقاصد و مطامع خودشون میکنند چند هزار نفر انسان را اینها اسیر کردن با وعده های پوشالی اون از توی عراقشون اون بلاها رو سر اعضا آوردن و جنایتهایی که در حق مردم ایران کردن ، اون خیانتها در زمان جنگش حالا آمده آلبانی خیلی ها فکر میکردن که اون فشارها و محدودیتها جمع میشه حالا این ۵ نفری که فرار کردن از خودیهای فرقه از بچه های سازمان بودن ذوب شده در سازمان بودن کسی که خواهرش کشته شده پدرش درفرقه هست فرار میکنه یا خانم های دیگه ، مرضیه ، راحله ضابطی ، سرور، مژگان و سارا هفت برادران اینها هر کدام سمتی داشتن در سازمان ولی فرار میکنند معلومه که تشکیلات و فشارها به این نقطه رسانده آنها را که جانشان را برداشته و مبادرت به فرار کردن

ببینید مثلا مالک شراعی وضعیتش درابهامه نه وزارت کشور و نه پزشک قانونی این بنده خدا رو کشتن و کسی هم نیست که به فریادشون برسه چون این دستگاه آلبانی هم فاسده چرا پزشک قانونی نیامده علت مرگ را مشخص بکنه حالا وقتی طرف فرار میکنه یا از ترس جانشه میگه اگر اعلام جدایی کنم به خاطر اطلاعاتی که دارم سر به نیستم می کنند خوب طرف فرار میکنه دیگه نمیاد اعلام بکنه اینها پارامترهایی که دخیله یا نمونه دیگه خانواده این بنده خدا آقای محمدی که این چماقدارا و قداره بندهای فرقه توی خیابان برسرشان میزیزند یک پیرمرد و همسرش که بچه شون در فرقه ۲۰ ساله اسیره مگر این خانواده چی میخان بجز دیدن دخترشون، چرا این فرقه تا این حد از خانواده میترسه ، چرا مگر خانواده چیه ؟

سربی: شما با این دوستان رابطه ایی دارید قبل از فرار تماس میگیرن راهنمایی به آنها میکنید موضوع دوم این بود که چه رابطه ایی بین جدا شده ها و افرادی که از فرقه فرار میکند هست ما میخایم بدانیم این برنامه ها این افشاگریهای شما آیا کمکی میکنه به آنهایی که درون سازمان هستند و به قول معروف دارند ۲۴ ساعت شتشوی مغزی میشن و فرار آنها نتیجه دست پیدا کردن به تلفن و اینترنت و اینها هست این رابطه را اگر میشه برای من توضیح بدهید

عبدی: بله دقیقا این تاثیر بلافصل همین کارها و افشاگریهایی که جدا شده ها در آلبانی دارند میکنند چون اولا وقتی ما جدا شده ها را در سطح شهر می بینند متوجه میشن که سازمان درون تشکیلات زهواردررفته اش داره دروغ تحویل اعضا میده بعد همین افشاگریها وقتی منتشر میشه در رسانه ها بالاخره آنها هم راه و روشهای خودشون را دارند دوستان جدا شده ارتباط خودشون با درون فرقه دارند همین کمک میکنه اخبار ما جدا شده ها به درون فرقه نفوذ میکنه و این تاثیر بلافصل همین زحمات دوستان جدا شده هر کس به نوعی کمک می کنه حتی توی خیابون ما آماده ایم، هر کدام که فکر میکنند اگر بیان بیرون به مشکلی بر میخورند من خودم اینجا تضمین می کنم که اینجا با هیچ مشکلی مواجه نخواهد شد این را من اطمینان میدهم بهشون چون ما اینجا هستیم نمی گذاریم کسی که بیرون میاد مشکلی براش پیش بیاد همان طور که فرمودید تاثیر فعالیتهای همین دوستان جدا شده میباشد

در مورد چماقداران و عربده کش های فرقه که فرمودید خبرنگار انگلیسی و آلبانیایی که به اشرف۳ در مانز رفته بودند چماقداران فرقه تهدید کرده بودند فرقه روش خودشو داره اول با تطمیع و پول دادن، اگر دیدن کارایی نداره و طرف را با پول نمیتوانند بخرند با تهدید ، من خودم با اون آقایی که از خبرنگاران آلبانیایی بود صحبت میگردیم تعریف میکرد که چماقدارای فرقه دست گذاشته بودن گلوی این خبرنگاره و تهدیدش کرده بودن ، بسیار وقیحن این چماقدارای رجوی خیال میکنند اینجا عراق و زمان صدام حسینه ، این مملکت درسته که مشکل داره از نظر مالی ولی یک کشور اروپایی و دارای قوانینی هست ، شما باید اون گزارش شبکه ۴ تلویزیون انگلیس رو دیده باشید بطور کاملی توضیح میده و پروسه را میگه

من یک توضیحی خدمتتان عرض کنم که با این تبلیغات پوشالی و شانتاژهای سازمان در خارج که با پول نفرات را جمع میکنه و چند تا خبرنگار را هم میاره مردم ایران فریب اینها رو نمی خورند و به ترفندهای فرقه کاملا آشنا هستند که در فضای مجازی چه شامورتی بازی در میاورند و مردم ما فهیمند و میدانند البته این سازمان هم شنیده بوی کباب میاد ولی نمی داند که خر داغ میکنند این خبرا نیست آخه هیچ پایگاه اجتماعی ندارن در بین مردم ایران، مردم ایران از این سازمان متنفرند حالا بروند خودشان را جر بدهند با ۴ تا روزنامه و پول دادن به چند تا خبرنگار از این فضا سازیها بکنند مردم ایران که دیگر گول این فرقه را نمی خورند ، سی الی چهل ساله که تاریخ این سازمان خیانت به مردم ایرانه دیگه با ۴ تا خبرنگار و روزنامه و خبر که مردم فهیم ایران گول نمی خورند خوب این سازمان را میشناسند و به خیانت های آشنا هستند و ما جدا شده ها هم در آلبانی در خدمت مردممان هستیم تمام این دوستان در بند فرقه را هواشون داریم واین سازمان هم داره مراحل فروپاشی کامل خودشو طی میکنه دوستانی هم که درون فرقه صدای من بهشون میرسه هیچ ترس واهمه ایی نداشته باشن از جدا شدن و بیرون آمدن به این سیاه نمایی هایی که فرقه درون تشکیلات میکنه اصلا توجه نکنند اینجا تمام دوستان جدا شده هستند کمکشون می کنند با خانواده هاشون تماس برقرار کنند و هر کمکی لازم باشه انجام میدهند.

موچهر عبدی

*** 

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) keyboard warriors target journalists, Academics, activists

Mojahedin_Khalq_MEK_Ch_4_News_AlbaniaThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33506

چرا فرقه رجوی علیه اعضای جدا شده ها از مجاهدین در آلبانی توطئه میکند؟ 

منوچهر عبدی تیرانا آلبانیمنوچهر عبدی، سایت نجات یافتگان در آلبانی، شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۸:… در حال حاضر ما اطلاع داریم که فرقه مجاهدین ترددات نفرات را به بیرون چه برای گردش یا خرید یا هر چیز دیگر یا ممنوع کرده  یا به حداقل رسانده است و با جو سازی و امنیتی کردن فضای شهر تیرانا تلاش می کند نگذارد اعضای قربانی در درون سازمان … 

حسن حیرانی تلویزیون کانال چهار انگلستان پرسه زنی چند قلاده از آدمکشهای فرقه رجوی در آلبانی دراطراف محل اسکان افراد جدا شده (+ ویدئوی جشن تولد سمیه محمدی)ا

لینک به منبع

چرا فرقه رجوی علیه اعضای جدا شده ها از مجاهدین در آلبانی توطئه میکند؟

منوچهر عبدی، سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ، ایران ـ آزادی ۱۵٫۰۹٫۲۰۱۸

واقعیت این است که اعضای جداشده از مجاهدین خلق تاثیر خیلی کیفی روی روند فروپاشی  تشکیلات فرقه رجوی دارند . زمانی که ما از عراق اخراج شدیم و به آلبانی منتقل شدیم کمیساریای عالی پناهندگان مسئولیت حقوقی و قانونی خود را مبنی بر پرداخت هزینه به پناهندگان  به سازمان مجاهدین داده بود تا بدین وسیله اعضای جداشده و ناراضی را در تنکنای مالی قرار دهد تا آنها را به ادامه همکاری با تشکیلات رجوی وادار نماید.

 این اهرم فرقه رجوی را بچه هاب جداشده در البانی با تلاش فراوان توانستند با اتحاد و همبستگی از دست فرقه مجاهدین بیرون بیاورند. سازمان مجاهدین هم این مدت بیکار نشسته و به توطئه برای بدست آوردن مجدد اهرم مالی فشار حداکثری را گذاشت، حدود یکماه پیش مجددا همین کمیساریای عالی پناهندگی بر خلاف قانون و تعهدی که پذیرفته بود ما اعضای جدا شده از مجاهدین که پناهندگان قانونی در آلبانی هستیم را جمع کرد و  یکی یک برگه گذاشتند جلوی ما و به همه رسما ابلاغ کردند که از ماه آینده هیچ حق و حقوق پناهندگی ما به شما نمی دهیم .

ما که تجربه و شناخت کافی از سازمان مجاهدین داریم ، می دانیم که  سازمان چقدر رذل و کثیف هست و بدون تردید این توطئه زیر سر فرقه مجاهدین است که به هیچ جدا شده ایی رحم نمی کند.  یعنی این سازمان جنایتکار به هیچ کسی رحم نمی کند حتی به مردم ایران چون یک سازمان خائن و مزدور هست.  ولی ما جدا شده ها در مقابل این توطئه کوتاه نیامدیم . ما جدا شده ها از آنجایی که این فرقه را خوب می شناسیم ، با ترفند ها و شانتاژهاش آشنا هستیم ،با دوستان حدود بیست و پنج نفر جمع شدیم بطور جمعی و از راه قانونی به وزارت کشور و کمیساریای عالی پناهندگی ومسئولین این کیس مراجعه کردیم البته ما چندین روز رفتیم جلوی وزارت کشور آلبانی هیچ کس جوابی به ما نمی داد و ما را پاس میدادند به کمیساریا و کمیساریا هم پاس میداد به وزارت کشور و هیچ کس تعهد نمی پذیرفت.  ما می دانستیم که این توطئه سازمان مجاهدین است ولی با دوستان جدا شده و اتحاد و همبستگی که داشتیم و داریم مریم قجر را از این موضوع بسیار وحشت زده کرده است. در ادامه ما طوماری را امضا کردیم به سازمانها و ارگانهای مربوطه این موضوع را منعکس کردیم بعد از ۲۵ روز دو باره کسانی را که طومار امضا کرده بودند را صدا کردند که این ماه را هم میدهیم ولی بعد از آن معلوم نیست .البته این حرف من فکر میکنم بلوف است و   این کاری که وزارت کشور و کمیساریا میخواهند بکنند .

اما چرا سازمان از جدا شده ها در آلبانی میترسه؟ در حال حاضر ما اطلاع داریم که فرقه مجاهدین ترددات نفرات را به بیرون چه برای گردش یا خرید یا هر چیز دیگر یا ممنوع کرده  یا به حداقل رسانده است و با جو سازی و امنیتی کردن فضای شهر تیرانا تلاش می کند نگذارد اعضای قربانی در درون سازمان با ما جدا شده در بیرون برخوردی داشته باشند،  چون مسعود رجوی و مریم رجوی بهتر از هر کس می دانند که اعضای جدا شده چه تاثیر کیفی بر روی روی نفرات اسیر در  این فرقه می گذارد. فرقه مجاهدین یک مشت دروغ به نفرات داخل تشکیلات تحویل می دهد و می گوید که از این ماه کمیساریای عالی پناهندگان  پولی به نفرات جدا شده نمیدهد تا افرادی که قصد جدایی دارند نا امید شوند که بیرون در تنگنای مالی قرار دارند . یعنی پولی کمیساریای پناهندگان به آنها نمی دهد که بترسند و از سازمان بیرون نیایند. مشخص است که  سازمان مجاهدین چه وحشتی دارد و چقدر حقه باز و شارلاتان هست که مطرح می کند الان اعضای جداشده توی پارک یا خیابان می خوابند ، اراجیف و مزخرفاتی که مصرف داخلی دارد چرا چون هر جدا شده ای اینجا یک خار در گلوی این سازمان مجاهدین است یعنی وقتی نفرات در سطح شهر جدا شده ها را می بینند متوجه میشوند که اصلا چنین چیزی نیست و دست سازمان و دروغ هاش رو میشه چون همه سرحال بشاش خندان و شیک زندگی میکنند.

داستان مالی با پیگیری و همبستگی و امضای طومارطرف حسابها یک پله عقب نشینی کردند و دوباره ماررا صدا کردند و گفتند این ماه هم کمک هزینه به شما تعلق میگیرد دراینجا بود که اطمینان پیدا کردیم که این توطئه سازمان هست.

حالا تاثیرات ما جدا شده ها درآلبانی اینکه فرقه رجوی میداند که ما آنها را افشا میکنیم این سازمان از افشاگری اعضای جدا شده وحشت دارند آلان دیگه بحث جدا شدن نیست چند وقت پیش۵ تن از زنان فرقه از سازمان فرار کردن برای چی اینها فرار میکنند ببیند تحت چه فشارهای شدیدی قرار گرفتن در مناسباتشون آنقدر فشارهای فکری و روحی ، قطع ارتباط با دنیای بیرون ، فقط یک تلویزیون خودشونه همانی که از قبل در عراق هم بوده اراجیفی که خودشون یک طرفه میگویند آدم ها دیگر قبول نمی کنند آخه اینجا که عراق نیست ، آلبانی در اروپا این همه وسایل ارتباط جمعی بعد ما جدا شده ها را درسطح شهر می بینند حالا فرقه ببینید نفرات را به چه نقطه ای میرسانند که مبادرت به فرار میکنند مثلا همین ۵ تا خانمی که فرار کردند یا در گذشته افراد دیگری هم فرار کرده بودند. مطمئنا آینده نیز چنین خواهد بود و راه گریزی برای فرقه مجاهدین نخواهد بود.

دوستان عزیزی که هنوز در فرقه مجاهدین  هستید.  عمر و جوانی خودتان را به پای مریم قجر هدر ندهید. شما نیز به این صف بپیوندید.

***  

شانتاژ مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی در آلبانی و تهدید به ترور در کشورهای اروپاییشانتاژ فرقه مجاهدین خلق در آلبانی علیه خبرنگاران و رسانه های بین المللی

Mijear_Yje_Margarita_Kola_Margarita_Kolës_Paid_Mercenary_Mojahedin_Khalq_MEK_AlbaniaMijear_Yje_Margarita_Kola_Margarita_Kolës_Paid_advocate_Mojahedin_Khalq_MEK_Albania

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

همچنین:

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32933

حمله چماقداران و قداره بندان رجوی به خانواده آقای مصطفی محمدی در آلبانی 

 Ù…نوچهر عبدی تیرانا آلبانیمنوچهر عبدی، فریاد آزادی، تیرانا، آلبانی، بیست و نهم ژوئیه ۲۰۱۸:… این سازمان جنایت کار نمیخواد سر به تن هیچ جدا شده ایی باشد و تا بتواند از هیچ دسیسه ایی علیه ما دست بردارنیست نمونه آن راهمه به چشم دیدیم که چگونه مالک شراعی را به قتل رساند ما نباید مرعوب این سازمان شده باید محکم جلوی آنها ایستاد امروز پدر و مادری که برای دیدن فرزندانشان … 

ضرب و شتم مصطفی محمدی پدر سمیه محمدی در تیرانا آلبانی بدست مزدوران مجاهدین خلق مریم رجویحمله چماقداران فرقه رجوی در آلبانی به مصطفی محمدی و همسرش

Malek_Shara'i_Murdered_Albania_MEK_Maryam_RajaviOpen letter to Filippo Gerandi, United Nations, asking for investigation into the murder of Makek Sharaii in Albania

لینک به منبع

حمله چماقداران و قداره بندان رجوی به خانواده آقای مصطفی محمدی در آلبانی

کجائید آقای پاندولی مایکو وزیر مهاجرین کشور آلبانی ؟ آیا ملاقات خانوادگی پناهندگان در کشور شما ممنون است؟

با سلام خدمت دوستان و هموطنان عزیزم اینجانب منوچهر عبدی از اعضای نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی هستم

چندی پیش آقای مصطفی محمدی و خانم محبوبه حمزه ، پدر و مادری دل سوخته از جور و جفای این سازمان تروریستی و تبهکار از کانادا برای دیدار دخترشان خانم سمیه محمدی به آلبانی سفر کردند. تا شاید بتوانند بعد سالیان درد و رنج فرزندشان را که سازمان ضد خلق به گروگان گرفته و درزندان هارون الرشید مبحوس نموده ملاقات کنند

آقای محمدی و همسرشان از مقامات آلبانی تنها خواسته شان این بوده که بتوانند فقط چند دقیقه با فرزندشان تنها صحبت کنند البته از آنجایی که این فرقه تبهکار و جانی و ضدبشر و مرتجع هیچ درک درستی از مقولات انسانی ، تاریخی و اجتماعی ندارند و بسیار دگم و بی عاطفه هستند با علم کردن همان نامه دیکته و چند بار مصرف شده از قول خانم سمیه محمدی فرزند این خانواده، گفته که ایشون حاضر به ملاقات با خانوادش نیست ! که البته دروغ که چه عرض کنم صدروغ میگویند

بنده خود سالیان در اسارت این سازمان و تشکیلات جهنمی آن بوده ام و با جنایات این سازمان در درون فرقه در حق اعضای ناراضی و در بیرون از فرقه با مردم ایران و عراق آشنایی دارم و حالا هم بعد از اخراج از عراق در آلبانی مریم قجر به سرکردگی شوهر سابقش مهدی ابریشمچی زندان هاروالرشید در قلب اورپا درست کردن و اجازه ملاقات خانوادگی به اسرای فرقه را نمیدهند در واقع نیت این فرقه درهر کجا که حضور داشته باشند و اینجا در آلبانی هم با تبلیغ و اختلاف افکنی و پول همان خط قبلی درعراق را با خرجهای میلیونی و خریدن افراد و عضوگیری در بین مردم آلبانی میخاد پیش ببره

جمعه ۲۷ جولای بنده و دوستان مطلع شدیم که آقای مصطفی محمدی از طرف چماقداران سازمان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح و مصدوم شده ، ایشون برای شکایت به کلانتری شماره ۴ واقع در سه راهی توفین ، فرزکو مراجعه کرده من و دوستانم وقتی از موضوع مطلع شدیم برای دیدن ایشون به کلانتری مراجعه کردیم

تقریبا ۵۰ نفر از اوباش و چماقداران فرقه در داخل کلانتری ۴ جلوی درب ورودی و حتی در آنسوی خیابان حضور داشتند و کلا کلانتری را قرق کرده و حتی به وکیل آقای محمدی که یک خانم آلبانیایی هست هم توهین کرده

وقتی من و دوستان برای دیدن آقای مصطفی محمدی وارد کلانتری شدیم یکی از زنان مسئول فرقه به اسم ژیلا که از جانیان قدیمی سازمان هست شروع کرد به ما فحاشی کردن و بقیه قداره بندان و چماقداران سازمان هم شروع به فحاشی، هتک حرمت و هرآنچه که لایق خودشان و رهبری خائن شان هست بما گفتن که اوضاع کلانتری آشفته شده و مامورین کلاتنری و یکی از کارمندان وزارت کشور که در صحنه حضور داشتن از بنده و دوستان خواهش کردن که محل را ترک کنیم که ما هم با خویشتنداری و صحه صدر عکس المعل نشده و محل را ترک کردیم

دوستان جدا شده این سازمان جنایت کار نمیخواد سر به تن هیچ جدا شده ایی باشد و تا بتواند از هیچ دسیسه ایی علیه ما دست بردارنیست نمونه آن راهمه به چشم دیدیم که چگونه مالک شراعی را به قتل رساند ما نباید مرعوب این سازمان شده باید محکم جلوی آنها ایستاد امروز پدر و مادری که برای دیدن فرزندانشان به تیرانا آمده را کتک میزنه ، فردا نوبت ماهاست سکوت و عدم موضگیری به نفع هیچ یک از نجات یافتگان و جدا شدگان نیست

همه به خوبی این سازمان را میشناسید تهدید و ضرب شتم هرکدام ما به مثابه تهدید همه ماست قبلا مسعود رجوی ملعون فتوای قتل همه ما را صادر کرده ما جدا شده ها خواه و ناخواه بخشی از زندگیمان به ننگ این فرقه آلوده شده بنابر این نباید سکوت کنیم و هر عملی را که فرقه علیه ما جدا شدگان انجام میدهد را با واکنش مناسب باید جواب داد و از هیچ چیزی نترسید در آلبانی هیچ غلطی نمی تواند بکند با راهکارهای قانونی، کمک گرفتن از افکارعمومی، رسانه های مستقل و بی طرف آلبانی باند جنایتکار رجوی را افشا و رسوا کنید قربان شما

منوچهر عبدی ۲۸ / ۰۷ / ۲۰۱۸

*** 

Pandi Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianëOpen letters to Albanian Government objecting Pandeli Mijko paid lobbying for Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq, terrorism and violence

Mojahedin assault an Iranian who seeks to remove his daughter from the camp

مصطفی محمدی محبوبه محمدی تیرانا آلبانی Exclusive / Mojahed’s parents say: We are not agents, our daughter was kidnapped by Mojahedin Khalq (MEK, MKO, Rajavi cult, NCRI …)

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32913

مصاحبه منوچهر عبدی قسمت اخر 

منوچهر عبدی تیرانا آلبانیمنوچهر عبدی، فریاد آزادی، بیست و هشتم ژوئیه ۲۰۱۸:… بگیم زندان هارون الرشید که زندانبانش هم مهدی ابریشمچی شوهر سابق مریم قجره ، دریک نقطه دور افتاده آلبانی یک عده را اسیر و در بند کردن….. ملیجک های مریم قجره، مسعود فرشچی در اینستاگرامش آقای علیزاده را تهدید کرده اینجا از آلبانی به تهران یک مشت مزخرفات و تهدید به مرگ که عاقبت خائن و … 

MEK_Maryam_Rajavi_Terrorists_Thugs_Tirana_AlbaniaMEK assault parents then send tens of thugs to hunt down ex-members in Tirana 

ضرب و شتم مصطفی محمدی پدر سمیه محمدی در تیرانا آلبانی بدست مزدوران مجاهدین خلق مریم رجویMojahedin Khalq (MKO, MEK, Maryam Rajavi Cult, NCRI … ) hostage takers attack father of Somayeh Mohammadi, in Albania

لینک به منبع

مصاحبه منوچهر عبدی قسمت اخر

یکی از موضوعات دیگه سازمان این شوی ویلپنت را که اجرا کردن این وزیر مهاجرت آلبانی آقای پاندولی مایکو از طرف فرقه دعوت شده بود البته من تعجب میکنم چون چند ماه پیش خود سیستم دولت آلبانی در یکی از رسانه هاش سازمان را جزء گروه های تروریستی دسته بندی کرده بود و فرقه را برای جامعه و مردم آلبانی مضر و خطرناک شناخته بود من البته نمی دونم ایشون وزیر این کشور هستند و به این شوی مسخره رفتن بله ایشون چون وزیر مهاجرت هم هستند کیس مجاهدین و حتی ما جدا شده ها که آلان در آلبانی هستم به این آقای وزیر مربوط میشه حالا ایشون از این فرقه یا شناخت ندارن یا اشراف به ماهیت ضد انسانی این فرقه ندارند البته من فکر میکنم ایشون شناخت ندارن چرا چون درسته که این سازمان از لیست تروریستی اروپا درآمده ولی هیچ دولتی باهاش هیچ نوع رابطه ایی نداره و هنوزم که هنوزه اینها رو تروریست میشناسند حالا وقتی این آقا به مراسم فرقه میرود واقعا جای تعجب داره بجای اینکه در اینجا به حقوق پناهندگان برسه همین توطئه هایی که این فرقه علیه ما انجام میده و کمبود هایی که ما باهاش مواجهیم رفته در شوی مسخره فرقه شرکت کرده االبته به خودشون مربوطه ولی موضوعی که هست ایشون اشراف ندارن این سازمان موقعی که در عراق بودن با نفوذ توی سیستم های عراق یعنی اینکه مردم را دعوت میکردن با یک ناهار و شام و پول یک تعداد از مردم عراق رو استخدام میکردن که توی جامعه و سیستم اداری عراق نفوذ می کردن و کلا اوضاع اجتماعی و سیاسی عراق رو بهم زده بوده این سازمان پادگانی که به اسم اشرف درست کرده بودند من خودم شاهد بودم که چهارهزار عراقی رو شام میدادند مهمانی میدادند خودشون میگفتن کمربند امنیتی یعنی ما از پائین با مردم عراق رابطه برقرار میکنیم یک تعدادشون را مزدور خودشون میکردند یعنی استخدامشون میکردن توی سیستم های دولتی عراق نفوذ میدادند که بتونند اوضاع سیاسی ،اجتماعی عراق را بنفع خودشون بهم بزنند

دقیقا همان خطی که در عراق فرقه اجرا میکرد همان را میخاد در آلبانی اجرا بکنه چرا چون اوضاع تشکیلاتی خیلی نا بسامانی داره میخاد توی جامعه آلبانی هم نفوذ کنه در آلبانی هم همان خط میخاد پیش ببره آلان این اشرف ۳ که نه بهتره بگیم زندان هارون الرشید که زندانبانش هم مهدی ابریشمچی شوهر سابق مریم قجره ، دریک نقطه دور افتاده آلبانی یک عده را اسیر و در بند کردن درست کپی همان اشرف عراق را میخواد همینجا پیش ببره ،همان تشکیلات با همان فشارها اتفاقا از موقعی که به آلبانی آمدن این فشارها بیشتر شده حالا این آقای وزیری که به دعوت سازمان در شوی آنها شرکت کرده هنوز شناخت کافی نداره یا بقول دوستان میخاد جیب های خودشو پر بکنه در صورتی که مطبوعات آلبانی این سازمان را یک گروه خطرناک و مضر برای امنیت آلبانی تشخیص داده اند آلان خط فرقه همینه میخاد با این زندان هارون الرشیدی که درست کرده جلوی فرار افراد را بگیره، اینجا هم از بالا توی دولتمردان نفوذ کنه و از پائین هم در مردم ، البته مردم اینجا من خیلی بعید میدانم چون مردم اینجا هرجا که صحبت فرقه میشه همه با تنفر از این سازمان یاد میکنند توی مردم اینجا واقعا منفوراند حالا این آقا وزیر بجای اینکه به امور مهاجرین که ما هم جزشون هستیم رسیدگی کنه چسبیده به فرقه !

موضوع دیگه اینکه اولا من خدمت خانواده مرحوم مالک شراعی تسلیت عرض میکنم ایشون را من از نزدیک دیده بودم ولی اینکه تحت مسئولش باشم یا کار باهاش کرده باشم اینطور نبوده ، آقای مالک بیت مشعل و دوستان به اندازه کافی مطلب در مورد ایشون نوشته و مصاحبه های افشاگرانه کردن این مرحوم رو معلوم که فرقه به قتل رسانده یعنی این مهدی ابریشمچی و مریم قجر باید پاسخگو باشند باید جواب قتل مالک شراعی را بدهند باید جواب خانواده مالک رو بدهند ایشون رو دفن کردن نه گزارش پزشکی قانونی اصلا به چه اجازه ایی این رو دفن کردن چرا تحویل خانوادش ندادن ایشون چندین ماه بوده که دورن فرقه اعلام جدایی کرده بوده و میخواسته که از سازمان جدا بشه از افراد ناراضی سازمان بوده بعد اعلام جدایی این بنده خدا را یک مدت نگه داشتن ولی دیدن نه فایده ای نداره مالک عزم جزم برای جدا شدن داره سناریو غرق شدن و خبر مرگ ایشون را ابلاغ میکنن من واقعا خیلی متاسف شدم اینطوری که دوستان از این مرحوم تعریف می کنند ایشون یک شناگر و غواص خیلی ماهری بوده ، کلا سناریوی که این فرقه توی اعلامیه هاش گفته سرتا پا کذب محضه سرتا پا دروغ محضه ما میدونیم که ایشون را به قتل رساندن ولی سند و مدرکی نداریم و از کم و کیفش خبر نداریم تحلیل میشه کرد تحلیل فردی من اینکه خب این بنده خدا اعلام جدایی کرده دنبال زندگی مطلوب خودش بوده ، این فرقه هی کشش داده و نگه اش داشتن، مالک هم دیده که سازمان نمی گذاره جدا بشه و متوجه توطئه شده احتمالا خواسته فرار کنه که با چماقدارای فرقه درگیر شده و توی درگیری بنده خدا را کشتن و بدنبال آن سازمان سناریوی غرق شدن را درست کرده علت به قتل رسیدن مالک بخاطر اطلاعاتی که از جنایتها و کثافتکاریها و آدمکشی های فرقه درعراق داشته درواقع مرحوم مالک را بخاطر اطلاعاتی که داشته سازمان میترسیده که بیاد بیرون افشاگری کنه چون وقتی بیرون بیاد بیشتر به ماهیت کثیف این سازمان پی میبره ، کسی که درون تشکیلات میگه آقا من میخام جدا بشم یعنی به یک آگاهی و بلوغ فکری رسیده ، فهمیده که این سازمان سرتا پاش کذب و دروغه ، وقتی مالک اعلام جدایی میکنه بخاطر اطلاعاتی که داشته و این اطلاعات درز نکنه و بیشتر رسوا نشن ، وقتی مالک بیاد بیرون خب بیشتر به ماهیت کثیف سازمان پی میبره و حتما افشاگری میکنه ، این بنده خدا را کشتن بعد هم دفن اش کردن حالا دولت آلبانی هم وقتی کسی کشته میشه یا فوت میکنه باید پزشکی قانونی کالبد شکافی کنه علت مرگ را گزارش بده حالا اگر این راست میگه که ما همه حتی نفرات درون تشکیلات هم میدانند که مالک را کشتن اگر نکشته بودن و این قتل نیست ، باید گزارش پزشکی قانونی را ابلاغ میکردن ولی این سکوت و خفه خونی که گرفتن نشاندهنده اینکه مالک را کشتن بی سرو صدا حالا یا با دولت آلبانی تبانی کردن، از لابیهای امریکایشون کمک گرفتن حالا چه کار کردن را من نمیدانم ولی خونش را من قول میدم که ضایع نمیشه من هرروز دارم نامه های خانوادش مادر و خواهر مالک را می خوانم و از دولت ایران هم خواهش میکنم به خانواده ایشون کمک کنند، انتقام خون مالک باید از این فرقه گرفته بشه اینجا عراق نیست وسط اروپا جوان مردم ۲۰ سال ۳۰ سال بهت خدمت کرده برات زحمت کشیده حالا میکه میخام برم دنبال زندگیم، چی شد میگی رفته دوستشو نجات بده غرق شد!!! به قول خودتون اف ان لکم لما تعبدون ، واقعا اف برشما ، جوان مردم را کشتن میگن غرق شده نه آقا این حرفا نیست ، غرق شده یعنی چی، ما اینجا این موضوع را پیگیری میکنیم به مجامع بین اللملی ، کمیته حقیقت یاب ، نیاز باشه از هرکس و هرجا کمک میگیریم ، درسته این سازمان با پول همه را خریده ولی تا کی میتونه مسکوت نگه داره، تا کی میتونه آدم بکشه و کسی یقه اش را نگیره نه خیر اینجا اروپا و آلبانی بالاخره چند ماه دیگه معلوم میشه نمیگذاریم خون مالک ضایع بشه حتی شده به تک تک مردم آلبانی میگویم و کمک میخایم از رسانه های مستقل و غیر دولتی از افکار عمومی کمک گرفته تا حقیقت روشن بشه یک عده کارشناس باید بیان موضوع را روشن کنند من واقعا متاسف شدم جوانی که میخاد بیاد بیرون ازسازمان و به دنبال زندگیش بره ، می کشنش، میگن غرق شده ، به چه فلاکتی افتاده این سازمان، این هم که اوضاع بهم ریخته تشکیلاتش، از ترس فرار نفرات دست به چه جنایت هایی میزنه، به هر قیمت شده اعضای اسیر رو میخاد نگه داره آنهایی که اطلاعات ندارن که میان بیرون، ولی افرادی مثل مالک که نفر عملیاتی بوده سالیان تجربه داره و غواص ماهری بوده ، در ۱۰ شهریور در پادگان اشرف درعراق شاهد جنایت های این مسعود ملعون و مریم قجر بوده که چه جوری افراد خودشون را به کشتن دادن مالک تمام این اطلاعات را داشت و فرقه سربه نیستش کرد، حالا اسمشو گذاشته غرق شدن

یه موضوع دیگه که یادم آمد را میخواستم خدمتتان بگم چند روز پیش در اینستاگرام دیدم که یکی از دوستان جدا شده که درایران هستن آقای بخشعلی علیزاده که ازطرف فرقه تهدید شده ، یک فردی به اسم مسعود فرشچی که درسیمای به اصطلاح آزادی درقسمت تبلیغات فرقه فعالیت داره، یکی از اون دلقک های و ملیجک های مریم قجره، مسعود فرشچی در اینستاگرامش آقای علیزاده را تهدید کرده اینجا از آلبانی به تهران یک مشت مزخرفات و تهدید به مرگ که عاقبت خائن و… که البته آقای علیزاده و هموطنان عزیز جواب محکم و دندان شکنی به این مردک داده اند من و بقیه دوستان جدا شده در آلبانی هستیم به این فرقه و مسعود فرشچی میگم چرا رفتی سراغ اون بنده خدا که درتهرانه ما که اینجا در آلبانی داریم افشاتون میکنیم از این غلط ها نکنید شماها دیگه دوره تون تمام شده ، آقای مسعود فرشچی در اینستاگرام پیغام میفرستی برای آقای علیزاده و ایشون رو تهدید میکنی خائن و مزدور شماهائید تاریخ شما تاریخ خیانت به مردم ایرانه ، خواستم که همین مسعود فرشچی و فرقه بشنوند هیچ غلطی نمی توانید بکنید

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32832

مصاحبه منوچهر عبدی قسمت اول

 منوچهر عبدی تیرانا آلبانیمنوچهر عبدی، فریاد آزادی، بیست و سوم ژوئیه ۲۰۱۸:… از زمانی که این اهرم فشار از دستش در آمده دنبال انتقام گیریه ،این شایعات را هم درست میکنه که نفرات را به جان هم بیندازه و افراد درون تشکیلات که درحال حاضر اعلام جدایی کردن بهشون بگه که پول خبری نیست و دوباره پول دادن میاد دست خودم میخاد نشون بده که از دست کمیساریا داره خارج میشه که البته این دروغ و حقه سازمانه … 

Trump has tough sell recruiting Iranian-Americans in campaign against Tehran

لینک به منبع

مصاحبه منوچهر عبدی قسمت اول

عبدی : خدمت شما و هموطنان عزیز سلام عرض میکنم این موضوعی که فرمودید وظیفه انسانی و اخلاقیمه که اینجا برای نجات بقیه دوستانم که در آلبانی اسیر فرقه هستند تلاش کنم در مورد اوضاع و احوال فرقه بسیار اوضاع بحرانی داره آلان جدیدا یکی از توطئه ها و ترفندهای کثیف این سازمان اینکه افرادی را بعنوان جدا شده سازماندهی کرده که این افراد از نفرات قدیمی سازمان هستند و هرکدام بالای ۲۵ الی ۳۰ سال سابقه دارند اینها رو به اسم جدا شده نفوذشون دادن و سازماندهی کردن و از شکنجه گران قدیمی سازمان هم بودن که من اسامی آنها خدمتتان عرض میکنم

این افراد کارشون اینکه بین جدا شده ها هستند میان از شون عکس و فیلم میگیرن و دنبال توطئه بر علیه ما هستند و برای هریک از ما پرونده درست کردن اسامی آنها یکشون نعمت فیروزی ، عبدالله مغنی و بیژن غریب هستند مثلا من این آقای نعمت فیروزی را خدمتتان عرض کنم اینها از طرف فرقه دنبال توطئه علیه جدا شده ها هستند بخصوص کسانی که در آلبانی هستیم و علیه سازمان داریم افشاگری میکنیم از طرف اداره رمسا که یکی از زیر مجموعه های کمیساریای عالی پناهندگی در آلبانیه بالاخره برای اینکه ما جدا شده ها رو با دنیای بیرون آشنا کنند تا بتونیم در جامعه زندگی کنیم یک سری زحمات میکشند، از جمله کمیسونهای پزشکی، کمیسیون کاریابی و… به آموزشهایی میدهند که ما یاد بگیریم چطوری با دنیای بیرون ارتباط برقرار بکنیم بعد سر دسته این اسامی که گفتم نعمت فیروزیه چندین بار این آقا را بچه های جدا شده دیدن و تذکر بهش دادن که آقا تو آمدی نشستی در کمیسون پزشکی اون آقایی که مسئول نشسته داره راجع به مسائل پزشکی صحبت میکنه که یه سری چیزها رو یاد بگیریم تو چرا از بچه ها عکس و فیلم میگیری اون هم به صورت خیلی موذیانه ، کاری کردش که گفتن گوشی همراه آوردن ممنوع ، بله اینها فیلم و عکس تهیه میکنند و به سازمان میدهند دنبال آدما و ردشون هستند توی خیابونها نفر را تعقیب میکنند که مثلا خونه من کجاس اصلا بیا من آدرس خونه ام را بهت بدم آخرش چی؟!

من نمی دانم سازمان با این همه ادعایی که داره ، این حس انتقام و کینه شتری که نسبت به جدا شده ها داره برای چیه، برای افشاگریه ، خب ما دست از افشاگری برنمی داریم و رسواتون میکنیم ، اینطور نیست که توی آلبانی هر غلطی خواستید بکنید اینجا مگر عراقه که آدمارو سر به نیست کنید و یا بدهید دست استخبارات عراق اینجا آلبانی یک کشور آزاد اروپاییه، بله این افراد را بعنوان جدا شده سازمان دهی کرده ، مثل یه خونه تیمی با هم کار میکنند اطلاعات جدا شده ها را که از کجا میاد به کجا میرود ازشون فیلم و عکس و گزارش تهیه می کنند و مستقیم با درون سازمان ارتباط دارند بوسیله تلفن و هم تماس فیزیکی یعنی حضوری چماقداران فرقه را دیده و گزارش ما جدا شده ها رو میدن که عرض کردم اسامیشون نعمت فیروزی ، عبدالله مغنی و بیژن غریب هستند البته کسان دیگری هم هستند که زیر مجموعه این افراد و با اینها کار میکنند که بعدا اسامی آنها اعلام خواهد شد فکر نکنند که ما نمیدانیم، ما میدونیم و اطلاعاتشان بدستمان رسیده ولی این سه نفر مخصوصا نعمت فیروزی کارش شده تو این نشست ها و جاهای دیگری که میرویم جاسوسی و تهیه عکس و فیلم ، آدرس خونه هامون در بیارن و به سازمان گرازش کنند همان سرسپردگی به سازمان هنوزم که هنوزه ادامه دارد

سربی: شاید با این وسیله اینها رو نگه میدارند که اینها هم دلشو خوشه که یک کاری دارند انجام میدن

عبدی: خب اینها رو سازماندهی کرده فرقه اینها رو فرستاده بیرون ، چون ضربه کاری و محکمی از این افشاگریها خورده ، از همبستگی و اتحاد جدا شده ها ضربه خورده حالا به هر وسیله ای شده میخاد تلافی کنه در یک نشستی که صد یا صد و پنجاه نفر از جدا شده ها شرکت کردن و موضوع پزشکی را عنوان می کنند این فرد از بقیه افراد عکس و فیلم میگیری

سربی: وقتی بهش میگین چی میگه

عبدی: میگه نه حاشا میکنه اتفاقا یک مورد که من خودم شاهد آن بودم چند نفری از دوستان جدا شده بلند شده به همین نعمت فیروزی گفتن چرا از افراد عکس و فیلم میگیری که انکارکرد گفت من فیلم نمیگیرم که یکی از دوستان رفت به مسئول نشست و رمسا که آلبانیایی بود موضوع را گفت ایشون آمد بالای سرش تذکر داد و گوشی نعمت رو گرفتن ازاطاق بردنش بیرون چک کردن دیدن که بله از بچه ها عکس و فیلم گرفته همانجا همه عکسها و فیلم ها رو از گوشیش پاک کردن و بهش تذکر دادن که دیگر این کار را نکند موضوع بعدی که میخواستم بگم نوع دیگری از توطئه های فرقه یا به اصطلاح سازمان مجاهدین از چند ماه پیش شروع کرده به شایعه سازی و دروغ پراکنی حالا این شایعه و دروغ چی بوده . از قول رمسا توسط عواملش این شایعه را پخش کرده که کمیساریا میخاد این کمک هزینه ماهیانه همان بخور نمیر، همان آب باریکه ، ۲۴۰ یوروه که نصفشم برای خونه و برق هزینه میشه عوامل فرقه شایع کردن که اینو میخاد قطع بکنه و منبعد ما خودمان پول را میدهیم چه مستقیم و غیر مستقیم با جدا شده ها ارتباط برقرار کرده هدفش از این شایع سازی این بوده که آدما تحریک بشن و نسنجیده عمل کنند و با داد و بی داد کردن با کارمندای کمیساریا برخورد کنند یا اینکه حرکت اعتراضی جلوی کمیساریا انجام بدهند به این شیوه میخواسته جدا شده ها رو تحریک و درگیر بکنه با کمیساریا و اداره رمسا در واقع این شایعات رو پخش کرده که جدا شده ها رو درگیر بکنه حالا داستان پشت پرده چی بوده ، داستان اینکه از یک طرف به چند نفر از دوستان جدا شده که البته اونها این پیشنهاد را قبول نکردن و یک تعداد هم قبول کردن فرقه گفته که ما میدونیم که این پول کم هست و کفاف زندگی و معاش شما را در آلبانی نمیده شما بیاید همان قدر که از رمسا میگیرید ما هم همان اندازه بهتون میدهیم تعدادی قبول نکردن گفتن ما فقط از کمیساریا پول میگیریم طبق اون تعهدنامه ایی که امضا کردیم این خلاف مقررات کمیساریاس هم از شما بگیریم هم از رمسا چماقداری سازمان و عواملش که توی این جور کارای کثیف واردن گفتن ما نمیگذاریم که آنها بفهمند یعنی ما اطلاع نمیدهیم که ازما هم پول میگیرید که یک تعداد قبول نکردن متاسفانه تعدادی هم از سر نیاز یا طمع حالا انگیزه هر چه بوده قبول کردن و به حساب افتادن توی تله و دام این فرقه با این کار میخوان چند دستگی ایجاد کنن و بین ما تفرقه بیندازن هدف اصلی اینکه ما جدا شده ها که داریم فرقه را افشا میکنیم اینها میخواهند دو دستگی ایجاد کنن یک عده سمت فرقه و تعدادی هم که دنبال زندگیشونن و داریم فرقه رو هم افشا میکنیم سازمان از ترس افشاگری جدا شده ها گفته ما به شما پول میدهیم که کسی دنبال افشای سازمان نباشه همان حرفای درسینه نهفته ولی هدف اصلی اینکه چون اوضاع تشکیلاتی خیلی بحرانی و بهم ریخته هست اگر خاطرتون باشه این پولی که قبلا سازمان به جدا شده ها میداد، جدا شده ها با اتحاد جلوی سازمان ایستادن و این اهرم فشار صنفی رو از دستش در آوردن بطوری که آلان ۶ الی ۷ ماهه که اداره رمسا داره این کمک هزینه را میدهد خب این یک ضربه به این فرقه بود چون خبرش به درون تشکیلات رفت آلان همه اعضای اسیر سازمان میدانند این پول که فرقه بعنوان اهرم فشار استفاده میکرد از چنگش در آمده و خود اداره رمسا ماهیانه این پول رو میده از اون موقع این فرقه کثیف به فکر انتقام و به کینه کشی علیه ما جدا شده ها افتاده حالا به هر وسیله ای شده با شانتاژ با شایع پراکنی و پشت پرده ما خبر داریم که داره تلاش میکنه که اگراگر بتونه باز این پول دادن ها بدست خودش انجام بشه با زد بندهای پشت پرده اینکه بتواند یا نه را من نمیدانم ولی دنبال این کار هست با این شایع سازیها میخواهد که به اون افراد ناراضی درون تشکیلات که اعلام جدایی کرده و میخان بیان بیرون امید آنها را ناامید بکنه که از جدا شدن از سازمان پشیمان بشن و با هر حقه ایی شده نگهشون داره دنبال این هم هست که دوباره این اهرم فشار را بدست بگیره ولی من بعید میدانم چون رفته ژنو تصویب شده چند بار رفت و برگشت داشته اینجا عراق نیست که هر غلطی دلش خواست بکنه درسته پول خرج میکنه پارتی بازی میکنه، نفوذ و لابی داره ولی نه تا این اندازه ، از زمانی که این اهرم فشار از دستش در آمده دنبال انتقام گیریه ،این شایعات را هم درست میکنه که نفرات را به جان هم بیندازه و افراد درون تشکیلات که درحال حاضر اعلام جدایی کردن بهشون بگه که پول خبری نیست و دوباره پول دادن میاد دست خودم میخاد نشون بده که از دست کمیساریا داره خارج میشه که البته این دروغ و حقه سازمانه من از همینجا اعلام میکنم که سازمان دروغ گفته ،همه جدا شده ها همین چند روز پیش صدا کردن همان تعهدنامه ایی که داده بودیم دوباره تمدید شد یعنی این پول رو اداره رمسا میده حتی این سیستم اداری اینجا هم به حقه بازیهای این سازمان اشراف پیدا کردن و دیگر گول سازمان را نمی خورن

سربی: ببخشید شما گفتید چند وقت پیش ما را صدا کردن که تعهد بدیم منظورتون پرکردن فرمه که اینها را برای شش ماه پر میکنند که اگر شرایط زندگی تغییر کرد و کاری گیر آوردی یا از این کشور بروی منظورتون از تعهد چی هست

عبدی: یک تعهدنامه ای شش ماه پیش زمانی که پول رو میخاستن بدهند یعنی از دست سازمان افتاد دست رمسا یک تعهدنامه ایی ما امضا کردیم در یازده ماده که هر وقت کار گیرآوردیم یا منیع درآمدی پیدا کردیم این پول قطع میشه

آلان هم این شش ماه تمام شده و ازما امضا گرفتن و دوباره تمدید شد و تیر فرقه به سنگ خورد و جدا شده ها متوجه موضوع و توطئه فرقه شدن اتفاقا خیلی محکم تر و منسجم تر از قبل این اتحاد و همبستگی رو حفظ کردن و گول فرقه را نخوردند حالا یه تعدادی هم در اثر نیاز یا طمع باز رفتن گرفتن البته ببینید چون محض رضای خدا این سازمان که به کسی پول نمیده که وقتی پولی میده در مقابلش کاری میخاد، یعنی ببینید به چه روز به چه فلاکت و کثافتکاری کشیده شده این سازمان از چهار تا جدا شده ایی که میخواهند دنبال زندگیشون بروند دست بردار نیست ادامه دارد……..

منوچهر عبدی ۲۰۱۸/۰۷/۲۲

***

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32687

آقایان فتاحیان و رزاقی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

کانون آوا (مردم تی وی)، دهم ژوئیه ۲۰۱۸:…  روزدوشنبه نهم ژوئیه ۲۰۱۸ برابر با ۱۸ تیرماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران آقای غفور فتاحیان    عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه    دررابطه با: ۱- نگاهی به سناریوی ساختگی فرقۀ رجوی مبنی بر تلاش برای حملۀ تروریستی به شوی سالانۀ مریم قجر در ویلپن پاریس و اهداف و انگیزه های … 

Malek_Shara'i_Murdered_Albania_MEK_Maryam_Rajaviجسد مالک شراعی کجاست ؟

لینک به منبع

آقایان فتاحیان و رزاقی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه نهم ژوئیه ۲۰۱۸ برابر با ۱۸ تیرماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

آقای غفور فتاحیان

عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه

دررابطه با:
۱- نگاهی به سناریوی ساختگی فرقۀ رجوی مبنی بر تلاش برای حملۀ تروریستی به شوی سالانۀ مریم قجر در ویلپن پاریس و اهداف و انگیزه های این فریبکاری و تحلیلهای ناظران و رسانه ها در مورد آن.
۲- سوابق این سناریوسازیها توسط سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) در قرارگاه اشرف در عراق با شلیک خمپاره به زمینهای بایر اشرف که خود اینجانب شاهد و دست اندرکار آن بودم برای گرفتن امتیازات بیشتر امنیتی از رژیم صدام.
۳- افسار پاره کردن سران فرقۀ رجوی در سایتهایشان و مشخصا سایت موسوم به «یاران شیطان» که نام مستعار خودشان است علیه اینجانب و جداشدگان دیگر به دنبال افشاگری و فعالیتهای گسترده مان در پاریس همزمان با شوی سالانۀ مریم قجر در ویلپن در سوزش از شکست و رسوایی آن.
بمدت یکساعت

و آقای محمدرزاقی

عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه

دررابطه باموضوعات زیر:
۱ـ قتل مالک شراعی در البانی و واکنشهای بیرونی به این جنایت
۲ ـ سابقه دیرینه لودادن أعضاء درفرقه مجاهدین
۳- اطلاعیه و پیام مریم قجر در هر اتفاقی که داخل ایران می افتد به نفع چه کسی تمام می شود ؟
بمدت یکساعت صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.
توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیرنیز پخش گردید:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

***

جان مک کین مریم رجوی مزدوری جنایت تروریسممحمد رزاقی: دیدار مریم قجر داعشی با بنیانگذاران داعش!ا

تیرانا آلبانی مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسم فساد قاچاقAlbania’s Modern Slavery Problem Alienates Europe

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32633

آقایان بیت مشعل وکرمی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم 

 کانون آوا (مردم تی وی)، پنجم ژوئیه ۲۰۱۸:…  روزدوشنبه دوم جولای ۲۰۱۸ برابر با ۱۱ تیرماه ۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران. آقای مالک بیت مشعل  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با قتل مالک شراعی(توضیح اینکه فرقه مجاهدین طی اطلاعیه ای دراول تیرماه ۹۷ اعلام کرد که یکی از اعضایش بنام مالک شراعی بخاطر نجات … 

Malek_Shara'i_Murdered_Albania_MEK_Maryam_RajaviRajavi’s Show In France Distracts From Sinister Death In Albania

لینک به منبع

آقایان بیت مشعل وکرمی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزدوشنبه دوم جولای ۲۰۱۸ برابر با ۱۱ تیرماه ۹۷ ساعت ۱۲ ظهر بوقت واشنگتن – ساعت ۱۸ بوقت آلمان وساعت ۲۰:۳۰ بوقت ایران

آقای مالک بیت مشعل  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با قتل مالک شراعی

(توضیح اینکه فرقه مجاهدین طی اطلاعیه ای دراول تیرماه ۹۷ اعلام کرد که یکی از اعضایش بنام مالک شراعی بخاطر نجات جان یکی ازهمرزمانش در دریاچه روتول درمنطقه دورس آلبانی درتاریخ سه شنبه ۲۹خرداد ۹۷ غرق شد.)

و آقای محمد کرمی مدیر کانون فریادآزادی و فعال حقوق بشر ازفرانسه  دررابطه با – قتل وحذف در فرقه مجاهدین  – توضیحاتی پیرامون شوی روز شنبه ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ فرقه مجاهدین در سالن ویلینت پاریس  صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم  در طول برنامه از طریق تلفن ویا ایمیل با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم نیز پخش گردیدند.

***

Mojahedin Khalq Terrorist Training Camp Ashraf 3 in Albaniaفرقه رجوی از خرابی های سیل تا ارتباط با مافیا و همسایه شدن با داعش – موج ریزش نیرو

رجوی نفرات را در لیبرتی به قصد به کشتن دادنگوئید کشته شدند ؛ بگوئید رجوی به کشتن داد !

فاجعه کمپ اشرف نوزدهم فروردیدرگیری های ۱۰ شهریور ۹۲ در پادگان اشرف

آن خدابنده سینگلتون پارلمان اروپا Fact-Finding Mission to Rescue Separated MEK Unearths Profound Security Issues

Sir_David_Amess_MP__Maryam_Rajavi_Cult_MEK_Mojahedin_Khalq_Saddam_TerrorismThe Iranian Cult and the British Gentlemen (Mojahedin Khalq, MEK, MKO, NCRI, Maryam Rajavi Cult)

Document on Mojahedin Khalq released by RAND (The Mujahedin-e Khalq in Iraq, A Policy Conundrum)

‘No Exit’ – Human Rights Abuses Inside the Mojahedin Khalq Camps – Human Rights Watch, May 2005

(Rajavi cult or MKO aslo known as Saddam’s Private Army)

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIIntroducing Maryam Rajavi as a human rights activist is the wrong tool for the wrong job

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/

اوهام و رویاهای شبانه فرقه مجاهدین و اربابان تعبیر نمی شود

 Ehsan Bidi Albania 3احسان بیدی، سایت نجات یافتگان در آلبانی، ایران آزادی، شانزدهم ژوئیه ۲۰۱۸:… از سوی دیگر آدم هایی مثل بولتون و جولیانی به مریم رجوی قول داده اند که فرقه مجاهدین  جایگزین قدرت حاکم در ایران است و این در حالی هست که فرقه رجوی حتی از راه اندازی یک تظاهرات یا راهپیمایی یا یک آکسیون در ایران عاجز است. باید به اربابان این فرقه گقت مجاهدین خلق می‌توانند مزدور … 

مصاحبه احسان بیدی با نشریه دیتا در تیرانامصاحبه احسان بیدی با روزنامه “دیتا” (تبعات ورود تعداد کثیری از مجاهدین به آلبانی را جدی بگیریم)

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsAlbanians angry that America dumps its terrorists on them (Mojahedin Khalq, MEK, ISIS, … )

لینک به منبع

اوهام و رویاهای شبانه فرقه مجاهدین و اربابان تعبیر نمی شود

احسان بیدی ـ سایت نجات یافتگان در آلبانی ـ ایران آزادی ـ ۱۶٫۰۷٫۲۰۱۸

حتما با خبر هستید که اربابان رجوی  از بولتون و جولیانی گرفته تا بقیه گفته بودند که خواب هایی درتیرماه دارند و در یکی از شوها ملیجک  نمادی ازبرجام را پاره کرد و دست اخر وعده سرنگونی در تیر ماه را داده بود.

انچه فهم کردم را میخواهم با شما به اشتراک بگذارم که شاید عمق فاجعه خودفروختگی مریم رجوی بیشتر عیان شود.

سوالی که ذهنم را گرفته بود این بود که چه ارتباطی میشود بین حضور تیم ملی فوتبال ایران و درگیری ها در ایران پیدا کرد؟

آنچه برایم بارز شده بود تمام قدرتشان را گذاشته بودند که نتیجه نگرفتن تیم ملی را با اعتراض های احتمالی در این ارتباط   گره بزنند ولی هوشیاری ملت ایران اولین توطئه را خنثی کرد و  عملکرد عالی فوتبال ایران از یک طرف باعث شد که ملت ایران به رقص و پایکوبی بپردازند و از سوی دیگر سکوت مرگبار فرقه مجاهدین و مریم رجوی در ارتباط با این موفقیت بود، تقریبا هیچ گروه ایرانی نبود که از موفقیت تیم ملی فوتبال ایران خوشحال نشده باشد و این تنها مریم رجوی و فرقه مجاهدین بود که همه چیز را با عینک سیاه ،تاریکی و خیانت دیده بودند، بنابراین در مرحله اول مریم رجوی به قول خود مسعود رجوی بور شد.

بحث گرانی ارز و جداشدن بخشی از شهرهای مرزی و خوزستان وریختن و دست به سلاح بردن و کشتار نفرات عادی وشعارها داشت سمت سوی این را نشان میداد که دستان مریم رجوی پشت این قضیه است ولی باز هوشیاری ملت ایران و مرزبندی بین خواسته هایشان و موجی که پیش امده بود نشان میداد که ملت ایران فریب این نیرنگ را نمیخورند ولی در گیر و دار همین اوضاع خبر وزارت دارایی امریکا و بلوکه کردن ۱۴۸ ملییارد دلار و دادن اسامی بالغ بر ۳ هزارنفراز وابستگان به حکومت ایران داشت پازل این بازی را تکمیل میکرد.

از سوی دیگر آدم هایی مثل بولتون و جولیانی به مریم رجوی قول داده اند که فرقه مجاهدین  جایگزین قدرت حاکم در ایران است و این در حالی هست که فرقه رجوی حتی از راه اندازی یک تظاهرات یا راهپیمایی یا یک آکسیون در ایران عاجز است. باید به اربابان این فرقه گقت مجاهدین خلق می‌توانند مزدور  آمریکا باشند ولی نمی توانند دوست مردم ایران باشند . چه کسی هست که نداند در این فرقه  اعضا باید بطور شبانه روزی در نشست های مغزشویی سرسپردگی و  وفاداری خود را به مسعود رجوی و مریم رجوی اثبات و تمدید کنند؟ نمونه بارز عقب مانده بودن فرقه مجاهدین ، برخورد آنان با اعضای جداشده از خود در البانی هست که آنها را با هزار نیرنگ تحت فشارهای مختلف قرار می دهند . بنابراین نه شرایط فرقه مجاهدین، و نه شرایط جامعه ایران، این نیست که شرایط معیشتی و مشکلات اقتصادی منجر به تعبیر اوهام و رویاهای شبانه فرقه رجوی و  اربابان آن شود.

احسان بیدی
البانیا _ تیرانا

***

موساد مجاهدین خلق آلبانی تروریسم وطن فروشی مزدوری مریم رجویآلبانی ، موساد و مجاهدین خلق

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیMojahedin Khalq (MEK) presence in Albania highlights security risks for Europe

مریم رجوی داعش تروریسم Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) to invest on new landlord!

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran
2015-10-29-1446141457-4261917-syria2013Aleppo.jpgMassoud Khodabandh, Huffington post Nov. 2015:

مسعود خدابنده، نشریه سیاست آسیا: مجاهدین خلق و روش های تولید و انتشار اخبار جعلی در مطبوعات
مسعود خدابنده، نشریه سیاست آسیا: مجاهدین خلق و روش های تولید و انتشار اخبار جعلی در مطبوعات
Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32748

پاگنده های فرقه مجاهدین و اخلال در کار کمیساریای پناهندگان در آلبانی 

hassan_heyrani_1حسن حیرانی، سایت نجات یافتگان در آلبانی، چهاردهم ژوئیه ۲۰۱۸:… ازحدود سه چندماه پیش که نفرات به دلیل فشارهای روحی روانی توسط تشکیلات فرقه مجاهدین و کارهایی که از آنها خواسته میشد و مجموعه مشکلات که اعتراضاتی را به دنبال داشت و النهایه تجمع افراد منجر به تقبل پرداخت کمک هزینه توسط کمیساریای عالی پناهندگان شد . از اینجا نیرنگ و کینه فرقه مجاهدین توسط … 

کمپ اشرف 3 زندان گروگانهای مریم رجوی در تیرانا آلبانیFootage of the MEK’s secret base in Albania
(Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Saddam’s private army, Rajavi cult …)

لینک به منبع

پاگنده های فرقه مجاهدین و اخلال در کار کمیساریای پناهندگان در آلبانی

سایت نجات یافتگان در آلبانی ـ ایران آزادی ـ حسن حیرانی ـ ۱۴٫۰۷٫۲۰۱۸

حسن حیرانیبا سلام به همه دوستان چه آنهایی که در آلبانی و  چه کسانی که در خارج از آلبانی هستید و یا حتی شما هموطنان شریف و آزاده ای که به دلایلی مسائل مربوط به مجاهدین و به طور خاص جدا شدگان را دنبال میکنید . و به هر حال برایتان از در جه اهمیتی برخوردار است. می خواهم به اطلاع برسانم که در چند روز اخیر مشکل جدیدی به وجود آمده البته دقیقتر بگویم این مشکل را به وجود آورده اند و کاملا مهندسی شده است.  اینکه در چند روز اخیر تعدادی از پاگنده های تشکیلات سازمان پر افتخار مجاهدین !!!! در قالب هیئت عزاداران رجوی با شایعه سازی و به بهانه اینکه از طرف مسئولین ذی ربط در کمیساریا و یا رمسا گفته شده که کمک هزینه پناهندگی شما از ماه آینده قطع خواهدشد و علی رغم اینکه به لحاظ اداری و قانونی در کشور آلبانی افراد هنوز نه پاسپورت و نه اجازه کار و بیزینس و ….. را ندارند و حتی خانواده های آنها به آلبانی برای دید وبازدید نمیتوانند بیایند گفته شده که بازهم این اتفاق خواهد افتاد!!! و با این حرفها  اقدام به دامن زدن نگرانی افراد و تحریک و تهیج نفرات علیه مسئولین کمیساریا و رمسا در تیرانا کرده اند که باید مثلا یک آکسیون خشن اعتراضی و یا اینکه فلان و بهمان کرد و یا با الفاظ نامناسب مسئولین رمسا و کمیساریا را مورد خطاب قرار داد.

اما حقیقت صحنه چیست و اینکه این موضوع از چه میزان صحت وسقم برخوردار است واز چه نقطه ای شروع شد وبه طور دقیقتر از کجا مهندسی شده، نگارنده رو برآن داشت که مطالبی رو که در این مدت در جریان بوده درحدی که اینجانب باخبرم رو جهت آگاهی دوستان اطلاع رسانی کنم.

ازحدود سه چندماه پیش که نفرات به دلیل فشارهای روحی روانی توسط تشکیلات فرقه مجاهدین و کارهایی که از آنها خواسته میشد و مجموعه مشکلات که اعتراضاتی را به دنبال داشت و النهایه تجمع افراد منجر به تقبل پرداخت کمک هزینه توسط کمیساریای عالی پناهندگان شد . از اینجا نیرنگ و کینه فرقه مجاهدین توسط “پاگنده های” خود آغاز شد تا  از یک سری افراد و رمسا و کمیساریا انتقام بگیرند که چرا راهی برای نجات افراد جداشده با شده است  و به این ترتیب  دیگه تشکیلات نتواند از اهرم نیازمندیهای صنفی افراد سوءاستفاده کند و مطامع و منافع خودش رو به نفرات تحمیل کند.

از اینجا بود که به هر حیله ای متوسل شد تا در کار جدید کمیساریای عالی پناهندگان اخلال ایجاد کند. توطئه های زیادی انجام شده که چند تاش رو بنده بیشتر به طور تام و تمام نمیدونم و چون در این مختصر نمیگنجد میگذارم برای یک فرصت دیگه ولی یکی از همین مکر وحیله هایی که تشکیلات بکار بست در این مدت اخیر تماس به صورت مستقیم و غیر مستقیم به افرادی که از رمسا پول میگیرند که بیایند دفتر سازمان و ماهیانه از سازمان هم همونقدر که رمسا پول پرداخت میکنه از دفتر سازمان هم بگیریند که در این میان به خود من هم و دوستم مراجعه شد که ما گفتیم نه ما از رمسا داریم پول میگیریم که اتفاقا خیلی هم اصرار شد که نه اشکالی نداره از هر دو طرف بگیرید و فلانی هم رو هم دو روز پیش بردیم و براش پول گرفتیم و او هم از سازمان پول میگیره و هم از رمسا که البته فرد مزبور بعدا توسط سازمان به اسمش مقاله ای علیه اینجانب با کلی دروغ و دبنگ چاپ شد که البته طبیعی هم بود چون دفتر سازمان پر افتخار مجاهدین !!! محض رضای خدا و انسانیت واینکه به هر حال شما سی سال چهل سال یا بیست سال تو سازمان ما بودی با سخت ترین شرایط و کارهای سخت جسمی الان که باز نشسته شدید یا نه انتخاب کردید خارج از تشکیلات باشید پولی خیرات نکرده و به کسی نداده گرچه خود اون پول خیرات سعودی به سازمانه به همین بسنده میکنم که بحث به حاشیه نره .

این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اینکه نفراتی به دلایل مختلف از نیاز مالی گرفته تا طمع به دریافت پول بیشتر به سراغ حلوای خیراتی مجاهدین رفتند و به جماعت پاگنده های فرقه مجاهدین پیوستند درحالی که از رمسا هم پول میگرفتند من شخصا به خیلی از آنها گفتم که این کاری که شما میکنید خلاف مقررات کمیساریا و رمساست چون شما آنجا برگه و سند امضاء کردید که از تشکیلات سازمان پولی نمیگیرید و کمکی دریافت نمی کنید. آنها به من میگفتند خود سازمان گفته که ما به کمیساریا نمیگیم و اسم شما رو نمیدیم که البته به من هم همین راگفته بودند. من ادامه این روند را به مسئولین ذی ربط گوشزد کردم که چنین کثافت کاری و توطئه ای از جانب تشکیلات سازمان النهایه منجر به عدم اعتماد کمیساریا به همه افراد خواهد شد وپیامدهایی خواهد داشت که همه ضرر کنند و بطورخاص کسانی که حاضر به پذیرش دریافت مستمری  تحقیر آمیز سازمان نشدند که شخصا به اینجانب گفته شد که نگران نباشید ما دیگه فریب آنها رانخواهیم خورد سه سال پیش هم همین سناریو را رفتند و با دادن پول بیشتر نفرات را به سمت خودشان کشاندند و بعد به کمساریای عالی گفتند که ما هزینه نفراتمان را خودمان میدهیم و به لحاظ اخلاقی درست نیست که سازمان ملل هزینه کند که البته بقیه اش را همه میدانند که پس از قطع هزینه کمکی رمسا چطور تشکیلات شروع به نشان دادن اون روی هاپوی خودش کرد و وضعیتی شد که دیگه نفرات تحمل نداشتند و کاربه اونجا کشید که دوباره نفرات رفتند پیش کمیساریا تا کمک هزینه دریافت کنند.

شاید خوانندگان این افشاگری احساس تاسف کنند از چنین کارهای سخیف و بدسگالی یا اینکه تعجب و یاحتی تف لعنت کنند به تشکیلاتی که به چنین سادیسم عجیب و غریبی مبتلا شده که جنگ با جمهوری اسلامی و به ارمغان بردن آزادی و دموکراسی در پرتوی پاگنده های انقلاب مریم پاک رهایی !!!!! به کناری گذاشته و به جون افراد جداشده و انتقام کشی آن هم به چنین شیوهای کثیفی افتاده ولی واقعیت امر مقداری فراترسراصلی این قضیه نه افراد جدا شده و کسانی که در خارج تشکیلات هستند . بلکه سوژه اصلی این موضوع افراد ناراضی درون تشکیلات هستند که هرآن احتمال بیرون زدن دارند مخصوصا که به زمانبندی پایان دوساله سرنگونی هم چند ماهی بیشتر نمانده و از حلوای خیرات ترامپ هم چیزی نصیب جماعت دو رو و دغل باز نشد.

از همه خوانندگان خواهشمندم جهت انتشاربیشتردر نشر این سطور هرطور که میتوانند و به هرجایی که دسترسی دارند و هر اقدامی که قادر به انجام آن هستند فروگذار نکنند.

ارادتمند حسن حیرانی (آزاد)

*** 

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

US Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEKUS Forces Albania To Take IS Fighters After Hosting MEK

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgMaryam Rajavi — MEK Propaganda Queen — Advertises Her Services For Iran’s Enemies

مسعود خدابنده تلویزیون ایران اینترنشنال ژوئن 2018گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین در پاریس با ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و علیرضا نامور حقیقی

Me Presidentin Macron, Franca mund të luajë një rol të rëndësishëm në marrëdhëniet perëndimore me Iranin
Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

مرگ مسعود رجوی
The death of Massoud Rajavi
https://youtu.be/CBJ3XiaQwT4

مرگ مسعود رجویGrand Controversy as MEK can’t prove leader Massoud Rajavi is dead or alive

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgMaryam Rajavi — MEK Propaganda Queen — Advertises Her Services For Iran’s Enemies

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31996

دوران اپوزسیون سازی و شرط بندی روی اسب مرده به پایان رسیده

 ehsan_Bidi_Tirana_Albaniaاحسان بیدی، نجات یافتگان در آلبانی، پنجم نوامبر ۲۰۱۷:… همزمان با شکل گیری برجام و پروسه اجرایی شدن آن ،اخراج سازمان مجاهدین از عراق آن هم  توسط ارباب بزرگ آغاز شد که نشان داد بی شک پرده تمامی ابهامات افتاده  و  ماهیت این سازمان برای همه عریان تر شده است. مجاهدین خلق با ازدست دادن پایگاه خودشان در فرانسه و زمزمه های اخراج انها وامدن مریم رجوی بانوی ترور در  البانی، اعلام مرگ … 

مصاحبه احسان بیدی با نشریه دیتا در تیراناAlbanians should be wary of Mojahedin Khalq activities in their country

لینک به منبع

دوران اپوزسیون سازی و شرط بندی روی اسب مرده به پایان رسیده 

احسان بیدی، تیرانا ، آلبانی ـ ۰۵٫۱۱٫۲۰۱۷

بدون شک باید آنچه در  جامعه بین المللی از گفتگو و  تفاهم ایران با کشورهای ۵+۱ به نام  برجام معروف شده  ، را محصول دوران جدیدی سیاست ورزی در صحنه سیاسی جهان دانست که دست خشونت و ترور و جنگ را از پشت می بندد . در بازی برجام همه می برند ، یک بازی برد ـ برد . اما درصفحه شطرنج برجام که مهره های آن بمانند یک دومینو چیده شده است، کوچکترین حرکت خطا ازطرفین منجر به نتیجه باخت ـ باخت خواهد شد که نتایج کنفرانس سالیانه سازمان ملل و اتفاقات بعد از آن نشان می دهد که رویکرد برد ـ برد همچنان باقی است.

قصد دارم نگاهی به گذشته بکنم وشرایط بحران زده سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی را بعد از برجام  نیم نگاهی داشته باشم.

همزمان با شکل گیری برجام و پروسه اجرایی شدن آن ،اخراج سازمان مجاهدین از عراق آن هم  توسط ارباب بزرگ آغاز شد که نشان داد بی شک پرده تمامی ابهامات افتاده  و  ماهیت این سازمان برای همه عریان تر شده است. مجاهدین خلق با ازدست دادن پایگاه خودشان در فرانسه و زمزمه های اخراج انها وامدن مریم رجوی بانوی ترور در  البانی، اعلام مرگ صاحب زمان دست ساخته ارباب سازمان توسط ترکی فیصل ، شرایط بحران زده و اعلام خشم مردم آلبانی ازحضور سازمان تروریستی و دهنه وافسار زدن به این سازمان درکشور میزبان، میزان ریزش وبرملا شدن ماهیت تروریستی این سازمان درکشور میزبان و آمدن نفرات امریکایی در  هییت حقیقت یاب ضد تروریستی اینجا و یک دهنه دیگر بر دهنه مریم رجوی زدند، ریزش نیروها دربالاترین سطح وتنفر جوامع کشور میزبان ومردم اینجا بیشک سهام داران سازمان تروریستی مجاهدین خلق و اربابان این سازمان دیدند تنها ابزاری که داشتند که میتوانست با ان بازی بکنند ازدستشان گرفته شده است.

تا اینکه درست چند هفته مانده به گردهمایی سران دولت هادرسازمان ملل سهام داران سازمان مجاهدین فیل هواکرده و هوا را غبار آلود کرده بودند که شاید بتوانند صحنه را به سمت خود تغییر بدهند  ولی غافل از   اینکه انجه زدن چکش برمیخ تابوت شواریی دست سازبود به نام ” شورای ملی مقاومت ”

جالب این بود که رسانه های فرقه مجاهدین وقتی روحانی داشت صحبت میکرد همزمان با ان نمایشی ازحضور هواداران سازمان تروریستی خودشان را نشان میدادند که سازمان ملل باید شورای قلابی و دست ساز رجوی و اربابان را به رسمیت بشناسد و روی سخنرانی ترامپ سرمایه گذاری کرده بودند. اما اینبار روحانی چون درسبد خودش  بردهای مربوط به برجام  را داشت و به همین دلیل دیدیم که رییس دولت آمریکا هم به برجام سنگ می زد تا بشکند، اما نتوانست ، چرا که اتحادیه اروپا هم در جبهه ایران بود.

اربابان رجوی از آنجایی  که فکر میکردند با این گرد و غباری که راه انداخته بودند که شورای دست ساز رجوی و رابابانش را قالب کنند ولی اینبار داستان چیز دیگر ی بود و سهامداران سازمان تروریستی مجاهدین  وقتی این بحران رادیدند و وقتی  طمع زهر الود برجام را درگلوی خودشان احساس کردند تازه ازخواب مرگ خودشان درکنفرانس سازمان ملل بیدار شدند و فهمیدند دوران اپوزسیون سازی و شرط بندی روی اسب مرده گذشته است ،یک زمانی با ارتش آزادیبخش ، یعنی همان ارتش دست ساز صدام حسین ، بازی کردند و این حربه در عراق ازشان برای همیشه گرفته شد ، در اروپا که دیگر بدتر از عراق. ماهیت تروریستی مجاهدین خلق برای مردمان میزبان آنها عریان و   شرایط بحرانی روبه انجطاط و فروپاشب سازمان مجاهدین برایشان مسجل شده است.

*** 

https://youtu.be/2pFRoIgNAkA

سایت رسمی مزدور فراری مسعود رجویی

لینک به “جیغ بنفش” اخیر مزدور فراری مسعود رجوی در سایت رسمی “سازمان مجاهدین خلق ایران؟!!”

همچنین:

 • Hassan_shahbazنجات یافتگان در آلبانی، دهم سپتامبر ۲۰۱۸:… ما را به یک واحد مسکونى بردند در مسیر راننده پرسید: برنامه سیما را میبینید؟ کدام سیما ؟ سیماى آزادى. نه تابحال ندیده ایم. واکنش مردم وقتى خواهر مریم آزاد شد، چه بود؟ خواهر مریم کیست ؟ بعد از توضیحاتش گفتم: یادم آمد چند وقت پیش یک روزنامه در ایران عکس اورا با همین خبر درج کرده بود

  Hassan_Heyrani_4_Newsحسن حیرانی، سایت نجات یافتگان در آلبانی، تیرانا، هشتم سپتامبر ۲۰۱۸:… از طرفی هم فرقه رجوی تمام اعضای خود را به استثنای افرادی که در خانه های امن و سکرت این فرقه موسوم به سرپل در شهر تیرانا هستند بقیه آنها در مزرعه حیواناتی بنام اشرف ۳ یا همان آرمان شهرکه مریم پاک رهایی این نام را برا

  شانتاژ مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی در آلبانی و تهدید به ترور در کشورهای اروپاییسایت نجات یافتگان در آلبانی (ایران آزادی)، تیرانا، آلبانی، چهارم سپتامبر ۲۰۱۸:… فرقه مجاهدین خلق در آلبانی در دو اطلاعیه پی در پی در هفته گذشته شانتا

  Ehsan_Bidi_Tirana_Albaniaاحسان بیدی، سایت نجات یافتگان در آلبانی، ایران آزادی، بیستم اوت ۲۰۱۸:… پایان کار دیکتاتور مست مسعودرجوی و رهبری فرقه گرایی او با قربانی شدن همه همراه است. مسعود رجوی همچنانکه از قربانی شدن ، خیابانی ها ، اشرف ربیعی ها و علی زرکش

  سوز و گداز مرحوم مسعود رجوی و مریم رجوی و مجاهدین خلق در آلبانیسایت نجات یافتگان در آلبانی، ایران آزادی، دهم اوت ۲۰۱۸:… در این شرایط فرقه رجوی داد و فغان سر داده  که چرا وقتی در جستجوگر گوگل کلمات مجاهدین و آلبانی را جستجوی می کنیم با صدها مطلب

  MEK_MKO_Maryam_Rajavi_misinformation_Campain_Albanian_Tiranaحسن حیرانی، نجات یافتگان در آلبانی، ایران آزادی، چهارم اوت ۲۰۱۸:… اما  سازمان پرافتخار مزدور پرور مجاهدین این است  در این متن عنوانی که معرف ماهیت مسعود رجوی است را روی من گذاشته  و نوشته است  “این فرد خودفروخته ” . پاسخ من به مسعود رجوی

   MEK_Maryam_Rajavi_Terrorists_Attack_Mohammadi_Tirana_Albania_1نجات یافتگان در آلبانی- ایران آزادی، سی و یکم ژوئیه ۲۰۱۸:… بعد از یک ساعت خانواده محمدی  به سمت بازار رفتند و  مزدوران و جاسوسان رجوی که در تعقیب خانواده محمدی بودند ، این پدر و مادر رنج دیده را دوره کردند و  مشغول توهین و فحاشی علیه خانواده محمدی شدند و مردم تیرانا که این

  Hassan_shahbazسایت نجات یافتگان در آلبانی، ایران آزادی، بیستم ژوئیه ۲۰۱۸:… مسعودرجوی که میگفت مجاهد خودش باید تصمیم بگیره ولی این یک دروغ بزرگ بود. سازمان مجاهدین به خودش اجازه می داد که به جای تک تک اعضای سازمان تصمیم بگیرد ، از جمله اینکه نباید ملاقاتی با خانواده های خود داشته باشند و حتی تنفر از “خان

   Ehsan Bidi Albania 3احسان بیدی، سایت نجات یافتگان در آلبانی، ایران آزادی، شانزدهم ژوئیه ۲۰۱۸:… از سوی دیگر آدم هایی مثل بولتون و جولیانی به مریم رجوی قول داده اند که فرقه مجاهدین  جایگزین قدرت حاکم در ایران است و این در حالی هست که فرقه رجوی حتی از راه اندازی یک تظاهرات یا راهپیمایی یا یک آکسیون در ایران عاجز است. باید به اربابان ای

  hassan_heyrani_1حسن حیرانی، سایت نجات یافتگان در آلبانی، چهاردهم ژوئیه ۲۰۱۸:… ازحدود سه چندماه پیش که نفرات به دلیل فشارهای روحی روانی توسط تشکیلات فرقه مجاهدین و کارهایی که از آنها خواسته میشد و مجموعه مشکلات که اعتراضاتی را به دنبال داشت و النهایه تجمع افراد منجر به تقبل پرداخت کمک هزینه توسط کمیساری

  Mojahedin-Khalq_Israel_jafarzade-MEK_Rajaviسایت نجات یافتگان در آلبانی، دهم ژوئیه ۲۰۱۸:…  به اعتقاد کارشناسان سیاسی در آلبانی افتتاح ” دفتر موساد در آلبانی”  و همچنین ” دفتر مبارزه با تروریسم ” می تواند به خاطر حضور مجاهدین خلق در آلبانی صحنه رقابت ها وتنش ها میان اسرائیل و ایران شود. همچنین اخبار

  Hasan_Heyran_MEK_Survivor_Tirana_Albaniaسایت نجات یافتگان در آلبانی، یازدهم ژوئیه ۲۰۱۸:… طی این یک هفته که من این موضوع رو برای نفرات میگفتم و به گوش تشکیلات میرسید خب برایشان قابل تحمل نبود که النهایه در غروب بیست فروردین منو صدازدند که جواد خراسان و فائزه و افشین اف مقرمان بود که گفتند در رابطه با او

  بهمن_اعظمیبهمن اعظمی، سایت نجات یافتگان در آلبانی، بیست و ششم ژوئن ۲۰۱۸:… در مورد بخشی از سوال شما البته تنها من نبودم ، ما یک تیم سی نفره بودیم  که همه لودر وبلدزر داشتیم  که شاید  دو هفته ای ما فقط سوزاندیم و چاله کندیم و خاک کردیم و خاک کردیم. یادم میاد که دستور تشکیلاتی بود که تمامی ملات ها و ا

   Massoud_Rajavi_Dead_Marym_Rajavi_Deadاحسان بیدی، سایت نجات یافتگان در آلبانی، تیرانا، بیست و سوم نوامبر ۲۰۱۷:… مسعودرجوی زنده است به این دلیل که حتی پا را فراتر  گذاشته و به مریم رجوی دستور داده که ازدواج های درون سازمانی را برای افراد معترض استارت بزند  که شاید با رنگ ولعاب دادن بتواند اعضای از دست

   Massoud_Rajavi_Dead_Marym_Rajavi_Deadاحسان بیدی، سایت نجات یافتگان در آلبانی، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۷:… از انجاییکه صدام حسین در عراق سرنگون شده بود و دیگر عراق صاحب جدید داشت و یک دولت واحد تشکیل داده بود بیشک مردم عراق و ارگانهایی بین المللی مسعودرجوی را طبق اسناد  به پای میز محاکمه میکشاندند و دستان ا

   ehsan_Bidi_Tirana_Albaniaاحسان بیدی، نجات یافتگان در آلبانی، پنجم نوامبر ۲۰۱۷:… همزمان با شکل گیری برجام و پروسه اجرایی شدن آن ،اخراج سازمان مجاهدین از عراق آن هم  توسط ارباب بزرگ آغاز شد که نشان داد بی شک پرده تمامی ابهامات افتاده  و  ماهیت این سازمان برای همه عریان تر شده است. مجاهدین خلق با ازدست دادن پایگاه خودشان در فرانسه و

  survivors-of-rajavi-cult-in-albaniaسایت نجات یافتگان در آلبانی، پانزدهم اکتبر ۲۰۱۷:… در همین ارتباط  جواد اسماعیلیان و عبدالله استواری که مسئولیت برخورد با تعدادی از اعضای سازمان که ارتباط تشکیلاتی خود را قطع کرده اند را دارند. افراد فاصله گرفته از سازمان مجاهدین  در ساختمانی خارج از تشکیلات سازمان مجاهدین اقامت کرده اند و خط جد

  ehsan_Bidi_Tirana_Albaniaاحسان بیدی، جداشدگان در آلبانی، سی ام سپتامبر ۲۰۱۷:… دولت آلبانی مجموعا نگرانی و کارشکنی هایی سازمان و دخالت های ان و همچین وضع جداشده ها و شکایت های قضایی از سازمان مجاهدین را به آنها اطلاع داد . همه اینها باعث شده است که  حتی  ژنو ـ مرکز اصلی کمیساریای عالی پناهندگان در حال ت

   احسان بیدی، نجات یافنگان در آلبانی، دوازدهم سپتامبر ۲۰۱۷:… بحث رهبری و کنترل برارث و میراث رجوی چنان شکافی به جان مریم رجوی انداخته بودکه به ناچار درصدد امد تا مهوش وحتی زهرا مریخی را از گردونه خارج کند ولی بخت یاریش نکرد سیر حوادث و از طرفی باند بازی کار را به جایی رساند تا آنجاییکه ترکی فیصل دریک نشست به میدان امد وعلنا مر