دلواپسیان واکسن امریکایی انگلیسی

دلواپسیان واکسن امریکایی انگلیسی

دلواپسیان واکسن امریکایی انگلیسیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، چهاردهم ژانویه 2021:… خود این اروپائی ها شدید تر ازما درمعرض کشتار کرونا هستند و اروپا دراین مورد شق القمری نکرده که ما انتخابی بهتر ازآن برای تهیه ی واکسن نداشته باشیم . این کارشناسان مورد اشاره ی شما چه کسانی هستند؟ مگر درکل جهان چقدر واکسن تزریق شده که درمورد ایران اینقدر اشک تمساح میریزید؟ آیا شمااینقدر بیشعورید که نمیدانید منبع این دشمنی ها خود آمریکاست و اروپا با به نعل  و میخ زدن ها و مماشات با این شیطان اکبر، سبب این دشمنی هاست.  ما استعمار گر نبودیم ودرعوض اسعمار گران غربی را علت عقب ماندگی خود میدانیم! دلواپسیان واکسن امریکایی انگلیسی 

دلواپسیان واکسن امریکایی انگلیسیمریم رجوی و کرونا . وعده سرنگونی از صدام تا بولتون. از ارتش آزایبخش تا ویروس کرونا

دلواپسیان واکسن امریکایی انگلیسی

ما استعمار گر نبودیم ودرعوض اسعمار گران غربی را علت عقب ماندگی خود میدانیم!

25/10/1399

باند رجوی به تبعیت ازبرنامه های خائنانه ی دنیای غرب برای منزوی کردن ایران که هم بمنظور باج خواهی وهم عقب نگه داشتن ایران – عقب نگهداشتنی که صرفا وصرفا برای بزانو درآوردن وتسلیم کامل ما دربرابر توقعات نامشروع واستعمار گرایانه ی خود انجام میدهد- نغمه ای دیگر ساز کرده است.

درقسمتی از مقاله ای که دراین راستا نوشته شده چنین میخوانیم :

” بسیاری از کارشناسان و گروه‌هایی از ایرانیان بی‌پروایی رهبر جمهوری اسلامی را در ممنوع کردنِ ورود واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی به کشور، حسابگریِ سیاسی توصیف کردند. در پس این دشمنی، برنامۀ هسته‌ای ایران قرار دارد. رهبر جمهوری اسلامی و محافل نزدیک به او سالیان درازی است که هستی و بقای نظام جمهوری اسلامی را به برنامۀ هسته‌ای آن نظام گره زده‌اند و ابایی ندارند از اینکه ده‌ها بلکه صدها هزار ایرانی را در این راه فدا کنند “.

رهبر ویا دولت هرکشوری حق دارد که کالایی را ازکشوری بخرد یا نخرد ودراین مورد مسائلی ذیدخل است که ماها قادر به ارزیابی دقیق مسئله نبوده وبهتر است با پرهیز ازنخود هر آش بودن ، درهرآنچه دردایره ی صلاحیت ما نیست ، دخالت نکنیم.

بخصوص که این دخالت کننده باند رجوی باشد که دشمنی خود با مردم ایران را کرارا نشان داده وماهیت دخالت اش بر ناظران بیطرف روشن است .

ضمنا برابر فتاوی موجود ، ایران ساختن سلاح اتمی را حرام میداند  وازاین بابت فعالیت های هسته ای اش صلح آمیز و همسو با پیشرفت صنعت کشور است و هیچ میهن دوستی با این قبیل فعالیت های علمی- صنعتی مخالف نیست و اعتقاد ندارد که این کار باعث مرگ صدها هزار ایرانی باشد.

وحشت مریم رجوی از احتمال تمدید بررسی لایحه فاتف – اف.ای.تی.اف

دوباره :

” پرسشی که در بیشتر واکنش‌ها به شکل‌های گوناگون مطرح شد این بود که چگونه ممکن است رهبر یک کشور جانِ شهروندانش را با چنین بی‌پروایی بازیچۀ کینه و دشمنیِ خود نسبت به اروپاییان و آمریکاییان قرار دهد؟ بعضی از کارشناسان ممنوعیتِ ورود واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی را به ایران در گرماگرم کُشت و کشتار ویروس کرونا در کشور، فرمان به نسل‌کشی خواندند “.

خود این اروپائی ها شدید تر ازما درمعرض کشتار کرونا هستند و اروپا دراین مورد شق القمری نکرده که ما انتخابی بهتر ازآن برای تهیه ی واکسن نداشته باشیم .

این کارشناسان مورد اشاره ی شما چه کسانی هستند؟

مگر درکل جهان چقدر واکسن تزریق شده که درمورد ایران اینقدر اشک تمساح میریزید؟

آیا شمااینقدر بیشعورید که نمیدانید منبع این دشمنی ها خود آمریکاست و اروپا با به نعل  و میخ زدن ها و مماشات با این شیطان اکبر، سبب این دشمنی هاست.

آمریکابطور خیره سرانه ای خود را ازدهها هزار کیلومتر دورتر فاصله به همسایه ی پرآزارما تبدیل کرده و این امر با ایجاد 50 پایگاه نظامی در سرحدات کشور ما و با استفاده ازتوهم، بی استخوانی وتسلیم طلبی سران کشورهای هم کیش ما درمنطقه محقق شده است.

درمقابل، ما که یک وجب خاک تحت تصرف دراطراف آمریکا نداریم  و اراضی اش ابدا ازطرف سلاح های ما تهدید نمیشود ، چه ضرری میتوانیم به آمریکا برسانیم؟

ضمنا بهتر بود که شما منتظر جواب مثبت واکسیناسیون درآمریکا واروپا میشدید وآنگاه سران ایران را متهم میکردید که به مردمی که دارائیها وارزهایش تحت اختیار آمریکا و دیگران بوده وتحت مضیقه هستند ، واکسنی تزریق نکرده وسبب کشتار میلیونی آنها گردیده است.

سازمان مجاهدین خلق در آلبانی ثبات منطقه را تهدید می کند

بازهم :

” به گفتۀ کارشناسان، خامنه‌ای زمانی از بی‌اعتمادی به واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی سخن می‌گوید که این واکسن‌ها همۀ مراحل آزمایشِ انسانی را پشت سر گذاشته‌اند. در حالی که واکسن‌های چینی چنین مراحلی را نگذرانده‌اند “.

هیچ کارشناسی که شرافت انسانی دراو یافت میشود، چنین ادعایی را قبول نکرده ودراین مورد کفه ی مثبت ترازو  متاسفانه؟؟!!بیشتر بنفع چین بعنوان کاشف مولکول کرونا و گذاشتن بی تمنای این کشف عظیم دراختیارجهانیان است والبته منظور من این نیست که واکسن باید از چین خریده شود بلکه معتقدم که خرید آن پس از راست آزمایی وارزیابی حسن نیت کشور فروشنده باشد و بطور کلی جان و پول مردم ایران است که باید دراولویت این داد وستدها باشد.

مضاف براینکه ما هم راسا وهم درهمکاری با کشورهایی که اغراض سیاسی واستعماری دراین مورد نداشته ویا نمیتوانند داشته باشند ، اقدامات گسترده ای  در تولید واکسن انجام داده ایم.

چرا شما که اینهمه ازواکسن های غربی خوشتان میآید ، چند صدتایی ازاین واکسن ها را به اعضای خود تزریق نمیکنید؟!

اگر میکنید ونتایج خوبی نمیگیرید ، چرا بمردم ایران توصیه میکنید که راه غلط شما را دوباره امتحان کنند؟

در زمانی که دراغلب روستاهای ایران با جمعیت هایی باندازه ی اهالی قلعه ی مانز ، تقریبا کسی ازکرونا نمیمیرد، چرا آمار مرگ ومیر شما اینقدر زیاد است؟

یعنی اگر لالایی بلدید، خودتان چرا نمیخوابید؟

صابر  تبریزی

هدف مجاهدین از سرنگونی ؟ چه مرامی، چه وسیله ای ؟

دلواپسیان واکسن امریکایی انگلیسی

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/کفن-پاره-کردن-رجوی-پس-از-شنیدن-پیام-آیت/

کفن پاره کردن رجوی پس از شنیدن پیام آیت الله خامنه ای

کفن پاره کردن رجوی پس از شنیدن پیام آیت الله خامنه ایحامد صرافپور، انجمن نجات، مرکز فارس، نهم ژانویه 2021:… بی تردید مریم رجوی که چیزی جز سابقه ضدیت با مردم ایران در پرونده خود ندارد، نمی تواند نقش دایه مهربان تر از مادر برای مردم ایفا کند و نگرانی او از جنس نگرانی هایی است که دوستان جنگ افروز غربی او برای ایران دارند. زنی که صراحتاً برای تجزیه ایران تلاش می کند (و شوهرش قرارداد اهدای جزایر سه گانه به سعودی دارد و پیش از این هم قرارداد اهدای اروندرود در بخش جنوبی عراق را به صدام داده بود تا به قول خودش صدام راحت تر بتواند به دریا متصل باشد) و زنی که رسماً از جوامع غربی و عربی درخواست تحریم مردم ایران دارد، طبعاً نمی تواند دلسوز بیماران ایرانی باشد. کفن پاره کردن رجوی پس از شنیدن پیام آیت الله خامنه ای 

کرونا در زندان اشرف . نامه به ریاست اداره مهاجرت آلبانیکرونا در زندان اشرف . نامه به ریاست اداره مهاجرت آلبانی

کفن پاره کردن رجوی پس از شنیدن پیام آیت الله خامنه ای

هنوز لحظاتی از سخنرانی آیت الله خامنه ای در سالروز قیام مردم قم نگذشته بود که تمامی شبکه های ضدایرانی (بخصوص فارسی زبان) به تحرک درآمدند و با به میدان آوردن جریانات وابسته به سرویس های جاسوسی، ترس و نگرانی خود در مورد «پروژه کرونا» را به نمایش گذاشتند.

آیت الله خامنه ای در سخنرانی خود اشاراتی به «واکسن کرونای انگلیسی و آمریکایی» داشت و با استدلال هوشیارانه، وارد کردن این مدل واکسن به ایران را رسماً ممنوع اعلام نمود که مهمترین خوراک خبری رسانه های مختلف جهان، از جمله شبکه های فارسی زبان و سایت های مجاهدین و سایر حقوق بگیران نهادهای خارجی شد.

کفن پاره کردن رجوی پس از شنیدن پیام آیت الله خامنه ای

اینکه چرا همه شبکه های وابسته به نهادهای امنیتی انگلیس، آمریکا و سعودی نگران واکسن زدن مردم ایران شده اند، خود مقوله مهمی است که طبعاً برای کمتر انسان آگاهی پوشیده است. اما عجیب ترین واکنش را مجاهدین از خود بروز دادند به نحوی که علاوه بر توئیت های پیاپی مریم رجوی و سایت های متصل به این فرقه تروریستی، مسعود رجوی را هم وادار کردند تا برای لحظاتی از تابوت خود بیرون بجهد و برای مردم ایران ابراز نگرانی کند.

این سطح واکنش از فرقه مجاهدین برای واکسن کرونای «آمریکایی و انگلیسی» مسلماً ناشی از نگرانی حال بیماران و یا مردم ایران نیست چون مجاهدین خود درگیر این بیماری هستند و گفته می شود تعدادی از مجاهدین و از جمله یک عضو ارشد شورای رهبری مجاهدین به نام «سعیده شاهرخی» در همین روز و یا در هفته های گذشته به دلیل ابتلا به کرونا فوت کرده اند.

لذا اینگونه واکنش های هیستریک را باید در ابعاد امنیتی آن مورد بررسی قرار داد (که از قضا رهبر جمهوری اسلامی نیز اشاره به همین نکته داشت). باید پرسید چرا کشوری مثل آمریکا که روزانه گاه بیش از 4000 نفر مرگ و صدها هزار مبتلا به کرونا دارند و سالها طول می کشد تا برای مردم خودشان واکسن تهیه کنند، نگران فروش واکسن به کشورهای آفریقایی و آسیایی هستند و اصرار دارند که ایران نیز واکسن آنها را خریداری کند؟ چرا همین الان واکسن فایزر را به میلیون ها بیمار کرونایی خودشان تزریق نمی کنند تا بهتر آزمایش شود و در عوض با پروپاگاندای رسانه ای می خواهند آنرا به مردم ایران تحمیل کنند؟ مگر در انگلیس روزانه حدود 1000 نفر مرگ و میر و 60 هزار مبتلا یافت نمی شود و «کرونای انگلیسی» از همانجا به سایر نقاط جهان منتقل نشده است، پس چرا با واکسن انگلیسی جلوی آنرا نمی گیرند؟

مهمتر از آن، چرا تمام جریانات ضدایرانی که سالهاست برای تشدید تحریم های ملت ایران فعالیت دارند و مدام آمریکا و اسرائیل و سعودی را ترغیب به جنگ با ایران می کنند (و صراحتاً می گویند چند میلیون ایرانی هم کشته شوند ارزش جنگ را دارد) نگران جان همان مردمی شده اند که درخواست بمباران آنها را دارند؟ آیا نباید به چنین «واکسن های انگلیسی و آمریکایی» تردید کرد که «در بهترین حالت» می خواهند با قربانی کردن مردم ایران، به خطرات آن پی ببرند و در عین حال سودهای نجومی برای خود دست و پا کنند، و «در سیاهترین حالت» درصدد هستند تا با تزریق واکسن های تغییر داده شده ژنتیکی، مردم ایران را دچار خطر کنند و روی نسل های بعدی اثر منفی بگذارند؟

کفن پاره کردن رجوی پس از شنیدن پیام آیت الله خامنه ای

بی تردید مریم رجوی که چیزی جز سابقه ضدیت با مردم ایران در پرونده خود ندارد، نمی تواند نقش دایه مهربان تر از مادر برای مردم ایفا کند و نگرانی او از جنس نگرانی هایی است که دوستان جنگ افروز غربی او برای ایران دارند. زنی که صراحتاً برای تجزیه ایران تلاش می کند (و شوهرش قرارداد اهدای جزایر سه گانه به سعودی دارد و پیش از این هم قرارداد اهدای اروندرود در بخش جنوبی عراق را به صدام داده بود تا به قول خودش صدام راحت تر بتواند به دریا متصل باشد) و زنی که رسماً از جوامع غربی و عربی درخواست تحریم مردم ایران دارد، طبعاً نمی تواند دلسوز بیماران ایرانی باشد.

بنظر می رسد که رهبر جمهوری اسلامی، با این تصمیم مقتدرانه، تمام نقشه های شوم غربی ها و ایادی آنها را درهم شکسته باشد که حتی مردگانی چون مسعود رجوی هم از گور بیرون ریخته اند!

حامد صرافپور

لینک به منبع

کفن پاره کردن رجوی پس از شنیدن پیام آیت الله خامنه ای

***

همچنین: