دلواپسی سرهنگ جان مک کین جنایتکار و همفکرانش برای اسرای لیبرتی!

دلواپسی سرهنگ جان مک کین جنایتکار و همفکرانش برای اسرای لیبرتی!

رجوی مجاهدین خلق اسرائیلنوید، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و چهارم ژوئیه 2014: … وقتی جان مک کین ، سناتور خلبان و قاتل مردم ویتنام سردمدار دفاع ازحقوق برده های لیبرتی میشود، انسان نمیتواند شک وشبهه اش را نسبت به وابستگی عمیق گروه رجوی به جناح هارتر هیئت حاکمه آمریکا به کناری ننهاده ومنطقا پی به میزان عمق ومحتوای این رسوایی وخیانت سیاسی پی نبرد! تعجب …

بی آبرویی رجوی ها برای محکوم نکردن جنایات شدید اسرائیل به غزه


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

لینک به منبع

دلواپسی سرهنگ جان مک کین جنایتکار و همفکرانش برای اسرای لیبرتی!

در وبسایت رسمی باند رجوی و سایر رسانه های مربوطه اش، سخن از نامه ی ایست حمایت آمیز از طرف چهار سناتور سوپر راست آمریکائی از ساکنان لیبرتی واعلام دلواپسی شان از سرنوشت تیره ای که با بحران موجود عراق میتواند برای آنها رقم بخورد.

دراین نامه آمده است:

” نامه سناتورهای آمریکایی به جان کری برای تضمین حفاظت ساکنان لیبرتی : سناتور جان مک کین، سناتور کارل لوین رئیس کمیته قوای مسلح سنای ایالات متحده، سناتور روی بلانت و سناتور جین شاهین طی نامه یی به جان کری وزیرخارجه آمریکا اعلام کردند: یک دهه پیش ایالات متحده قول داد مجاهدان اشرف را که اکنون در کمپ لیبرتی مستقر هستند حفاظت کند. اما از 2009 بیش از صد تن از ساکنان کشته شده اند و لیبرتی هم مکرراً مورد حمله قرار گرفته است. با توجه به وضعیت غیرقابل پیش بینی امنیتی در عراق ما نگرانی عمیق مان را در مورد سلامت اعضای مجاهدین خلق در لیبرتی ابراز می داریم ” .

وقتی جان مک کین ، سناتور خلبان و قاتل مردم ویتنام سردمدار دفاع ازحقوق برده های لیبرتی میشود، انسان نمیتواند شک وشبهه اش را نسبت به وابستگی عمیق گروه رجوی به جناح هارتر هیئت حاکمه آمریکا به کناری ننهاده ومنطقا پی به میزان عمق ومحتوای این رسوایی وخیانت سیاسی پی نبرد!

تعجب دراینجاست که چرا رسانه های خود رجوی ها خود به افشای این وابستگی اقدام کرده و درنظر نمیگیرند که شنیدن این خبر از زبان آنها، برمیزان خشم ونفرت مردم ایران نسبت به مجاهدین وهرکس دیگری را که ” جان مک کین ” را حامی خود معرفی کرده وباین امر مباهات هم میکند، خواهد افزود؟!

ازآنجا که هرجریان سیاسی تلاش برای وجیه الملگی خود داشته واز آوردن این نوع اخبار بشدت پرهیز میکند، چرا باند رجوی دست به این رفتار غیر منطقی میزند؟!

جواب منطقی این سئوال عبارت از این است که فرقه ی رجوی چشمداشتی ازاکثریت مردم ایران نداشته واهمیتی نمیدهد که آنها درموردش چگونه قضاوت میکنند ومهم این است که ساکنان بی رمق لیبرتی با دریافت این خبرها بدانند که پشتوانه ی خارجی محکمی دارند و بنابراین نباید به فکر فرار و جداشدن از مناسبات مرید ، مرادی رجوی باشند!

ساده تر اینکه این خبر برای ما مردم ساکن کشور خودمان که نه ، برای اسرای لیبرتی نوشته شده و تماما مصرف داخلی دارد!

هدف دیگر، اعلام ارادت مجدد به جناح هارتر هیئت حاکمه ی آمریکا و یافتن متحدین خود در دیگر نقاط جهان است. به این معنی که به دیگران چراغ سبزی بدهند تا مجاهدین ما را بهتر بشناسند وبدانند که مرام و روشی شبیه جان مک کین دارند تا این نیروها وقدرت های خارجی در تنظیم مناسبات خود با فرقه ی رجوی ، بدانند که خواست این فرقه چیست. چرا که خواست جان مک کین درمبارزات انتخاباتی اش با اوباما این بود که دولت آینده ی او ایران را بمباران خواهد کرد و روابط تجاری اش با ایران را تنها به صدور سیگار به این کشور محدود خواهد کرد تا طبق گفته ی خودش : ” وسیله ی خوبی برای کشتن ایرانیان که همان سیگار است، داشته باشد” !

اما جان مک کین ودوستانش فراموش کرده که آمریکا بموجب قرارداد هایی ، عراق را ازنظر نظامی ترک کرده نمیتواند آنچنان که شاید وباید، به دولت عراق دستور بدهد که بگذارد درکمپ لیبرتی یک دوجین از رهبران فرقه آزاد باشند تا پروسه ی چند دهه ای مغز شویی، مانند یک آتش مقدس پا برجا باشد!

چگونه است که مک کین در میدان اصلی کیف حاضر شده وبه دوستان نئوفاشیست خود روحیه میدهد ولی فادر نیست که سری به لیبرتی زده و با صحبت ومشورت با این اسرا، به انتقال صلح آمیز آنها کمک کند؟

ما ضمن تاکید به حفظ سلامتی این اسرا که معتقدیم دردرجه ی اول این سلامتی ازطرف همان یک دوجین گماشتگان رجوی درخطراست ، سئوال میکنیم که این اسرا چرا صرفا درعراق بمانند وامنیت شان همان جا حفظ شود وچرا نباید به کشورهایی که حفظ امنیت آنها با کمترین هزینه ممکن است، انتقال داده نشوند؟؟

***

همچنین:

مردان ما در ایران؟

مجاهدین خلق رجوی امام امریکااز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultPaulo Casaca, Struan Stevenson and Alejo Vidal-Quadras lost their seats as MEPs over support for terrorism
(پائولو کازاکا، آلجو ویدال کوادراس و استراون استیونسون هر سه بخاطر لابیگری برای تروریسم و رجوی کرسی هایشان در پارلمان اروپا را از دست داده اند)

خانواده های اسرای کمپ لیبرتی: هشدار جدی! اسامی ۲۱ نفر فوت شده بلادرنگ اعلام شود!

کمپ لیبرتی ژوئیه 2014انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، شانزدهم ژوئیه 2014: …  پاراگراف آخر این نوشته که حکایت از مرگ 21 نفر از فرزندان ما میکند، بشدت مشکوک، نگرانی آور وشیطنت آمیز است! چگونه است که خانواده های این 21 نفر ، کوچکترین اطلاعی ازمرگ اینان ندارند؟ اگر براستی هم این 21 نفر براثر

برای مخدوش نمودن واقعیات ، قاتل ومقتول به خویشتنداری دعوت میشوند !

رجوی مجاهدین خلق اسرائیلسعید، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، شانزدهم ژوئیه 2014: … باند رجوی بر آنست که فلسطینی هایی که در مقابل تجاوزات و بمباران های وحشیانه ی اسرائیل به قتل رسیده وخانه خراب میشوند، تروریست هایی هستند که ازطرف جمهوری اسلامی حمایت میشوند تا از

نکاتی درباره سخنرانی خانم مریم رجوی در جلسه ”جبهه واحد علیه بنیادگرایی اسلامی در جهان و خاورمیانه“

صابر، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، دهم ژوئیه 2014: … سمت وسوی این همبستگی ها برخلاف آنست که این سرکار خانم آرزو میکنند اما مشکل دراینجاست که همبستگی مورد نظر او که تسلیم نهائی دربرابر نظامات سلطه و تابعیت را هدف مقدس؟؟!! خود قرارداده است، محقق نخواهد شد وبنابراین درخ

تروریزم که شاخ و دم ندارد! (قتل یک پدر تحت نام “جوانان …”، به اتهام مزاحمت برای مردم؟!)

مجاهد 09072014نوید، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، نهم ژوئیه 2014: …  اینجانب از صحت وسقم قضیه اطلاعی ندارم و آرزو میکنم که درست نباشد اما اگر این خبر صحت داشته باشد بمعنی این است که شخصی باتهام ایجاد مزاحمت و دخالت درزندگی مردم به مرگ محکوم شده وحکم صادره اجرا گردیده است که