دلیل دشمنی مسعود رجوی با خانواده ها چیست و تا کجا ؟

دلیل دشمنی مسعود رجوی با خانواده ها چیست و تا کجا ؟

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم ژانویه 2016:…  باید از مسعود و مریم رجوی سوال کرد چرا انقدر از خانواده های نیرو و یاران وفادار خوتان میترسید؟ مسعود و مریم رجوی! شما مدعی بودید که خلق قهرمان را از دست آخوندهای دجال و ستمگر رها سازید و به خلق قهرمان آزادی بدهید. مسعود و مریم رجوی پس چرا حاضر نیستید چند کلام با همین خلق قهرمان حرف بزنید و ببینید آنها چه می گویند و چه …

کمپ لیبرتی خانواده گروگانهای مجاهدین خلق فرقه رجویعاطفه اقبال: از حرف تا عمل راهی نیست! ننگ ما ننگ ما مادر الدنگ ما

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

دلیل دشمنی مسعود رجوی با خانواده ها چیست و تا کجا ؟

مسعود و مریم رجوی جنایتکار در چند دهه گذشته غیر از جنایات و خیانت هایی که کرده اند مزخرفات زیادی هم پشت خانواده های که پشت درب اشرف و لیبرتی در انتظار ملاقات با فرزندانشان هستند گفته اند که بعضی از آنها انقدر مسخره هستند که حتی مرغ پخته را هم به خنده وا میداره

موضوع ملاقات خانواده ها با فرزندانشان که اسیر در چنگال مسعود و مریم رجوی هستن سالهاست که روی میز مسعود و مریم رجوی است. مسعود و مریم رجوی که بازیگران اصلی و پشت صحنه این داستان هستن چرا نمی خواهند تن به آن بدهند؟ علتش چیست؟ مسعود و مریم رجوی از چه میترسند که اینگونه مسعود و مریم رجوی با آن مخالفت میکنند ؟

باید از مسعود و مریم رجوی سوال کرد چرا انقدر از خانواده های نیرو و یاران وفادار خوتان میترسید؟

مسعود و مریم رجوی! شما مدعی بودید که خلق قهرمان را از دست آخوندهای دجال و ستمگر رها سازید و به خلق قهرمان آزادی بدهید. مسعود و مریم رجوی پس چرا حاضر نیستید چند کلام با همین خلق قهرمان حرف بزنید و ببینید آنها چه می گویند و چه میخواهند؟

مسعود و مریم رجوی شما خوب میدانید که به رقم خطراتی که در کشور عراق وجود دارد ممکن است باعث از بین رفتن خانواده ها همان خلق قهرمان شود که شما ممانعت میکنید از ملاقات خلق قهرمان و باز به نیروهایتان هم اجازه ملاقات نمیدهید بلکه با سنگ و فحش و ناسزا از خانواده ها همان خلق قهرمان استقبال میکنید مسعود و مریم رجوی واقعا که شما دست آخوندها رو از پشت بستید و چند سور به آنها زدید.

مسعود و مریم رجوی مگر خانواده ها همان خلق قهرمان در ملاقات با فرزندانشان چه میگویند که شمااینگونه از ملاقاتشان میترسید و چهارستون بدنتان به لرزه میافتد پس کجاست این همه سرمایه گذاریتان؟ آیا خودتان در پیش خودتان به انقلاب ایدئولوژِیک شک دارید که نیروهای با سابقه بیست و سی سال مغزشوی شده در تشکیلات و انقلاب ایدئولوژیک انقدر ضعیف و سست باشند که با اولین ملاقات وا بدهند؟

مسعود و مریم رجوی شما چطور این همه سال بر روی نیروهای وفادارتان کارهای تشکیلاتی و ایدئولوژیکی کرده اید که جرات نمی کنید آنها را وارد یک امتحان ساده بکنید ملاقات نیم ساعته بعد از سی سال با خانواده هایشان همان خلق قهرمان.

مسعود و مریم رجوی بهتر از هر کسی میدانند که ملاقات نیروهای وفادارش با خانواده هایشان پایان یک استراتژی غلط و قبول شکست انقلاب ایدئولوژِیک در تشکیلات فرقه و فروپاشیدن دم دستگاه فرقه رجوی به همین دلیل مسعود و مریم رجوی سالهاست که مانع ملاقات خانواده ها با فرزندانشان میشوند مسعود و مریم رجوی خوب میدانند که دیدار خانواده ها می تواند دستگاه ارتجاعی اش را سوراخ کند و تمام تحلیل های آبکی شان را به باد بدهد به همین دلیل به آسمان و ریسمان آویزان میشوند و مانع دیدار خانواده ها میشوند مسعود و مریم رجوی که مناسبات و تشکیلاتی بر پایه و اساس دروغ بنا کرده اند از این کوچکترین حق و حقوق خانواده ها میترسند و با تمام قوا مانع از آن میشوند اما در ورای همه این بندبازی های مسعود و مریم رجوی واقعیت های هم خود به خود بیرون زده که ماهیت فرقه رجوی علیرغم هر تبلیغاتی و هر شعر و شعاری یک واقعیت ارتجاعی و فرقه گرایانه و ضد انسانیست  چرا که حتی یک بچه دبستانی هم می داند که ملاقات پدر و مادری سالخورده با فرزندش نمی تواند خطری متوجه هیچ چیز و هیچ کسی کند اما این فرقه رجوی بنا به دستور مشخص مسعود و مریم رجوی مانع اینکار شده اند و میشوند و این نشانگر میزان عقب ماندگی و ارتجاعی بودن فرقه رجوی است در هیچ سازمان سیاسی ایرانی و یا سازمان سیاسی خارجی نمی توان چنین نمونه هائی را یافت نه تنها نمی توان یافت بلکه تمام سازمان های سیاسی از ملاقات یا دیدار یا آگاهی نیروهای خودش از مسائل روز استقبال میکند ولی مسعود و مریم رجوی وحشت میکنند آری مسعود و مریم رجوی از هر چه روشنایی و نور است میترسند چرا که این ذات خفشان و مسعود و مریم رجوی است

باید به مسعود و مریم رجوی گفت که شاید بتوانی نگذاری که برای مدتی نیروها و یارانت در لیبرتی با خانواده هایشان رابطه برقرار کنند اما هرگز نخواهی توانست عشق و عاطفه پدران و مادران وخواهران و برادران انها را از بین ببری بیشماران نفراتی هستند همین الان در لیبرتی که در قلب شان و روح و ضمیرشان عشق به خانواده موج میزند ولی روزی همه انها سر باز خواهند کرد ممکن است چند صباحی مانع شوید و با نامه های قلابی و دیکته شده بگوئید که نفرات نمی خواهند خانواده های خود را ببینند ولی عشق وعاطفه خانوادگی را هر گز نخواهید توانست مانع اش شوید.

مسعود و مریم رجوی نه فقط در این ۱۲ سال بلکه نزدیک به ۳۰ سال است دارید از هر وسیله ای که توانسته اید استفاده کرده و میکند که مانع این حق اولیه افراد شوید.

مسعود و مریم رجوی دیگر فریب و دروغگوئی حنایتان رنگ باخته و نمی تواند باز هم افکار عمومی را فریب دهید و با درغگوئی از این حق اولیه جلوگیری کنید

مسعود و مریم رجوی باید بداند دیگر حنایشان رنگی ندارد سی سال انحراف از صداقت و فدا مسعود و مریم رجوی را تبدیل به اهرم در دست بیگانگان کرده است.

روزگاری صدام حسین و پس از صدام حسین حالا نوبت به سعودی ها و اسرائیلی ها و داعشی ها رسیده است مسعود و مریم رجوی هیچگاه از تجربه صدام حسین درس نگرفتند و نخواهند گرفت چرا که مسعود و مریم رجوی ماهیتای خوی انسانی خود را از دست داده اند کسی که پدر و مادران سالخورده را با موهای سفیدشان و با عصای در دستان شان مورد هتاکی قرار میدهد بی شک دیگر انسانی با طینت انسانی نیست او هر چه هست ولی انسان نیست

مجید روحی قربانی فرقه رجوی

***

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

آقای رجوی سلاح را برای چه کاری و برای چه کسی می خواهی؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/fa/?mod=view&id=11725

خروج سی صد و نود نفر ازاسارتگاه اشرف نداشتن ناموس و شرف مسعود و مریم رجوی است

.

… خانواده های اسرای گرفتار در پادگان اشرف که بطور خستگی ناپذیری حق خود را فریاد زدند و مسعود و مریم رجوی و جیره خورانشان را در جهان رسوا نمودند و به همگان ثابت کردند مسعود و مریم رجوی سوزنی به فکر منافع عزیزان آنها نمیباشند مسعود رجوی در نشستهای عمومی مدعی بود که سلاح و لباس و اسارتگاه اشرف مثل ناموس و شرف هر مجاهد است و به هر شکل ممکن باید ان را حفظ و سر پا نگه داشت چون بدون اینها هیچ امری محقق نمی شود حتی سرنگونی رژیم ایران اکنون 9 سال است که ستون پنجم صدام حسین ارتش رجوی خلع سلاح شده و نزدیک به 4 سال هم هست که خلع لباس و امروز هم شروع تخلیه و بسته شدن اسارتگاه اشرف!. پس هر انچه را که مسعود رجوی بعنوان ناموس و شرف نداشته اش داشت از دست داده …

مجید روحی، وبلاگ روحی، بیستم فوریه 2012
http://www.rohi13.blogfa.com/post-3528.aspx

وضعیت اسارتگاه اشرف و اعضای اسیر در چنگال مسعود و مریم رجوی به جایی رسیده که بعد از 30 سال وطن فروشی و خود فروشی سیاسی و جنایت و خیانت و دوری از وطن، به شکلی ذلیلانه و خجالت آور باید اسارتگاه اشرف را ترک کرده و به کشوری دیگر پناهنده شوند. زیرا در هیچ کشوری به یک گروه تروریستی امکان اقامت و فعالیت نمی دهند مگر آن که به صورت یک شهروند عادی و با فروپاشی فرقه و تشکیلات رجوی زندگی کنند اقدامات نظامی و سیاسی فرقه رجوی در خاک عراق علیه مردم این کشور و مردم ایران به حدی گسترده و متنوع بوده که قابل چشم پوشی نیست و تقریبا اقشار مختلف مردم ایران و عراق در جریان خود فروشی های سیاسی و جنایتها و خیانت های مختلف و اقدامات زشت مسعود و مریم رجوی بوده اند به همین خاطر دولت عراق حاضر به کنار آمدن با فرقه رجوی نیست و بر خروج هر چه سریعتر فرقه رجوی از کمپ اشرف تاکید دارد.

ومردم عراق به خصوص کشاورزان و اهالی مناطق نزدیک به اسارتگاه اشرف نیز خواستار ترک فرقه رجوی از این منطقه هستند اعضا و نیروهای فرقه رجوی در سال 1986 ميلادي یعنی 1365 به عراق گريختند و تحت حمايت صدام حسين برادر خونی مسعود رجوی اسارتگاه اشرف را در نزديکی مرز ايران برپا کردند و حالا بعد از 26 سال، با خفت و ذلالت باید عراق را ترک کنند زیرا سرنوشت خود را به زندگی فردی مانند صدام حسین گره زدند که علاوه بر حمله به کشورهای کویت و ایران، به مردم عراق به خصوص کردها و شیعیان نیز ظلم کردند و نام خود را در لیست بزرگترین متجاوزان تاریخ ثبت کرد و برگی سیاه برای خود رقم زدند مسعود رجوی نیز با همکاری خود با صدام حسین برادر خونیش عملا هم به ملت ایران و هم به ملت عراق به خصوص شیعیان و کردها ظلم کردند و صدام حسین با سرنوشت شوم و سقوط خود عملا مسعود رجوی و فرقه اش را نیز باخود به داخل جهنمی کشاند که تاریخ در مورد آنها قضاوت بدی خواهد داشت.

اگر چه جوسازی های مختلف مسعود و مریم رجوی و مقابله با پلیس و نیروهای عراق با هدف وقت خریدن باعث شد که آمریکا خواستار شش ماه زمان بیشتر برای ترک اسارتگاه اشرف شود تا گروه فرقه رجوی با ترک اسارتگاه اشرف در یک اسارتگاه دیگر متعلق به آمریکا در عراق ساکن شوند، اما دولت عراق با این درخواست ها مخالفت کرده و عده ای از دولتمردان و اعضای پارلمان عراق نیز اعلام کرده اند که زیر بار فشارهای آمریکا نمی رویم و به اندازه کافی به فرقه رجوی و مسعود و مریم رجوی وقت داده شده بود و بیش از این لازم نیست که وقت بیشتر بدهیم براین اساس باید اعلام کرد که انزوای فرقه رجوی نه تنها از سوی آخوندهای دجال و ملت ایران، بلکه از سوی مردم و دولت عراق و همچنین از سوی دولت های اروپا و آمریکا نیز کلید خورده است زیرا اعمال مسعود و مریم رجوی و فرقه رجوی تنها به یک اشتباه در محاسبات سیاسی مربوط نمی شود بلکه محورهای مختلفی را نیز شامل می شود همکاری مسعود و مریم رجوی با صدام در داخل عراق و کمک به صدام در کشتار شیعیان و انتقال کردها و همکاری با صدام در اقداماتی که بر علیه مردم عراق انجام داده اند حمله به ایران از طریق خاک عراق در عملیات مرصاد و عملیات های سال 1380 برخی اقدامات پراکنده دیگر در نقاط مرزی و داخل خاک ایران و جنایات علیه ایران از طریق اعمال خرابکارانه، بمب گذاری، ترور مسوولان و شهروندان ایرانی فعالیت اعضای فرقه رجوی در حوادث بعد از انتخابات و جریان فتنه کشتار هموطنان تعدادی از مردم بی گناه عادی و … در نقاط مختلف کشور و جنایت هایی که در داخل خاک ایران انجام داده اند و….. بخشی از جنایات و خیانت ها و نفاقی است که فرقه رجوی انجام داده اند.

علاوه بر تخلفاتی که فرقه رجوی در ایران و عراق انجام داده از سوی دولت های غربی به عنوان گروه تروریستی شناخته شده اند و آمریکا و دولت های اروپا به فرقه رجوی و رهبران فراری این فرقه یعنی مسعود رجوی و مریم رجوی روی خوش نشان نمی دهند در نتیجه اعضای اسیر در اسارتگاه اشرف راهی برای زنده ماندن و در امان بودن جز از هم پاشیدن این فرقه و تشکیلات دیکتاتوری ندارند و اگر می خواهند به کشورهای دیگر مهاجرت کنند یا پناهنده شوند راهی جز این ندارند که خود را از چنگال مسعود و مریم رجوی و زنان شورای رهبری همان حرامسرای مسعود رجوی در اسارتگاه اشرف نجات دهند وضعیت اسارتگاه اشرف و تاکید عراق بر خروج نیروهای فرقه رجوی از خاک عراق و اسارتگاه اشرف به مراحل حساسی رسیده و بسیاری از نیروهای بین المللی برخی دولتمردان عراق و آمریکایی ها به دنبال آن هستند که نیروهای فرقه رجوی اسارتگاه اشرف را ترک و تخلیه کنند عده ای به دنبال آن هستند که فرقه رجوی در زیر پرچم امریکا و بیگانگان در یکی از اردوگاه های آمریکا در عراق اسکان موقت داشته باشند اما دولت و مردم عراق با این موضوع مخالف هستند و با وجود آن که آمریکایی ها به دنبال تمدید شش ماهه تخلیه اسارتگاه اشرف هستند اما دولت عراق با این درخواست مخالف است عده ای از طرفداران به اصطلاح حقوق بشر و هواداران مسعود و مریم رجوی و فرقه رجوی در کشورهای اروپایی و آمریکا به دنبال آن هستند که بر اساس طرحی که همکاری سازمان ملل را به دنبال دارد فرقه رجوی به تدریج عراق را ترک کنند و به کشورهای اروپایی ملحق شوند اما از آن جا که فرقه رجوی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده امکان فعالیت گروهی و تشکیلاتی نخواهند داشت و باید به عنوان شهروندان عادی کشورهای مختلف زندگی خود را ادامه دهند براین اساس عده ای از هواداران فرقه رجوی و حتی مخالفان فرقه رجوی مخالف ترک فرقه رجوی از عراق و اسارتگاه اشرف هستند و نگران هستند که آسیبی به فرقه رجوی برسد یا فرقه رجوی به دیگران آسیب برسانند مگر آن که به طور کلی فعالیت های نظامی و سیاسی را ترک کنند و مانند شهروند عادی در اروپا و…زندگی کنند

عده ای از خانواده های اعضای اسیر در چنگال مسعود و مریم رجوی نیز در سفر به عراق و پشت درب اسارتگاه اشرف خواستار آزادی فرزندان خود هستد خانواده های اعضای اسیر در چنگال مسعود و مریم رجوی با حضور در پشت درب اسارتگاه اشرف و شنیدن فحش و بد و بیراه از طرف مسعود و مریم رجوی و مسئولین فرقه رجوی در پشت درب اسارتگاه اشرف گفته اند و از مسعود و مریم رجوی و مسئولین فرقه رجوی خواسته اند که فرزندان آنها و اعضای خانواده آنها را رها کنند تا آنها به کشور دیگری بروند و با مقاومتهای دلیرانه خانواده ها مسعود و مریم رجوی شکست خوردن و عقب نشینی کردن و مجبور شدن سی صد و نود نفر را ازاد کنند و به کمپ امریکایها منتقل شوند و ریل پناهندگی را طی کنند

به عبارت دیگر، وضعیت اسارتگاه اشرف و اعضای اسیر در چنگال مسعود و مریم رجوی به جایی رسیده که بعد از 30 سال جنایت و دوری از وطن، به شکلی ذلیلانه و خجالت آور باید اسارتگاه اشرف را ترک کنند و به کشوری دیگر پناهنده شوند زیرا در هیچ کشوری به یک گروه تروریست امکان اقامت و فعالیت نمی دهند مگر آن که به صورت یک شهروند عادی و با فروپاشی فرقه رجوی و تشکیلات تروریستی و مافیای زندگی کنند مشکلات اسارتگاه اشرف و فرقه رجوی با کشاورزان و کسانی که در نزدیکی اسارتگاه اشرف زندگی می کنند و درخواست آنها برای خروج فرقه رجوی از خاک عراق نیز باعث شده که فشار مردم آن منطقه نیز برای ترک فرقه رجوی و اسارتگاه اشرف افزایش یابد دولت عراق نیز خواستار ترک اعضای اسیر از اسارتگاه اشرف و سکونت فرقه رجوی در کشورهای دیگر شده است توجه دولت عراق و سازمان های بین المللی نیز به این بخش از خاک عراق جلب شده و خبرهای متفاوتی در این زمینه منتشر شده است پس از سرنگونی دیکتاتورعراق می توان گفت که اعضای جدا شده از سازمان هزاران مقاله در رابطه با شرایط حاکم درعراق و شرایط مجاهدین ومنطقه نوشته و هشدار داد ند، اما کسانی که می بایست به این هشدارها توجه کنند نه تنها توجه نکردند بلکه به نویسندگان همین مقالات تاخت تاز کرده و هزاران مارک هم زدند، حضور خانواده های افرادی که در اردوگاه اشرف گرفتار هستند در مقابل درب اشراف را با توهین وبرخوردهای هیستیریک پاسخ دادند، شرایط را طوری چرخاندند که نیروهای عراقی مجبور شدند دست به خشونت بزنند وهمین باعث شد که تعدادی جان خود را در راهی بی هدف و گمراه کننده از دست بدهند. مجاهدین اگر در امورات سیاسی روز عمیق می بودند می بایست در فردای سرنگونی صدام خود داوطلبانه خاک عراق را ترک می کردند حالا هم دوباره به مسعود و مریم رجوی توصیه می کنیم که این افراد را در انتخاب زندگی خود آزاد بگذارند تا بتوانند گذشته به باد رفته خود را با حداقل ها جبران کنند اگر چه عمر رفته بازنخواهد گشت اما می توان در محیط آزاد برای باقی مانده عمر حداقل ها را بوجود آورد و درود بر زحمات بی حد و اندازه خانواده های اسرای گرفتار در پادگان اشرف که بطور خستگی ناپذیری حق خود را فریاد زدند و مسعود و مریم رجوی و جیره خورانشان را در جهان رسوا نمودند و به همگان ثابت کردند مسعود و مریم رجوی سوزنی به فکر منافع عزیزان آنها نمیباشند مسعود رجوی در نشستهای عمومی مدعی بود که سلاح و لباس و اسارتگاه اشرف مثل ناموس و شرف هر مجاهد است و به هر شکل ممکن باید ان را حفظ و سر پا نگه داشت چون بدون اینها هیچ امری محقق نمی شود حتی سرنگونی رژیم ایران اکنون 9 سال است که ستون پنجم صدام حسین ارتش رجوی خلع سلاح شده و نزدیک به 4 سال هم هست که خلع لباس و امروز هم شروع تخلیه و بسته شدن اسارتگاه اشرف!. پس هر انچه را که مسعود رجوی بعنوان ناموس و شرف نداشته اش داشت از دست داده و به استدلال خودش امر سرنگونی رژیم ایران محقق نخواهد شد. حال باید دید که مسعود رجوی شهامت ان را دارد که به گفته خودش عمل کند؟!

انتقال اولین سری نفرات به کمپ لیبرتی یک ترک بزرگ و شکاف تشکیلاتی شکل خواهد گرفت در اسارتگاه اشرف و دیدار خانواده ها با عزیزانشان عاطفه های گره خورده را باز خواهد کرد واخبارهای واقعی را این اسیران آزاد شده از زبان کسانی خواهند شنید که به آنها اعتماد عمیق دارند و تناقضهای بین اخبارغیر واقعی داده شده به خورد نفرات در طول این سال ها در فرقه رجوی و مواجهه شدن با واقعیات موجود، وآزادی های نسبی بدور از سلطه تشکیلات ، باعث باز شدن اذهان بسته وفرقه ای این افراد میشود و این نفرات ازاد شده با پی بردن به واقعیت ها به گذشته های برباد رفته خود سخت افسوس خواهند خورد ومدتی بحران های حاد روحی را بایستی از سربگذرانند ولی خانواده ها بهترین بستر لازم برای بهبودی این افراد خواهند بود و پس از بهبودی نسبی، این نفراتازاد شده از فرقه رجوی ودر راس آن مسعود و مریم رجوی را بطور قانونمند مسئول تمامی خیانت ها ، جنایت ها ، و…….خواهند دانست وعلیه انها دست به افشاگری خواهند زد ، افشاگری هائی که ریزترین وحساسترین موضوعات این فرقه را در خود جای خواهد داد

مجید روحی قربانی فرقه رجوی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/fa/?mod=view&id=11934

چرا زمان بندی های سرنگونی مسعود و مریم رجوی با شکست مواجه می شدند

.

… ولی من هنوز حیرانم که با این همه حمایت و قدرت انقلاب ایدئولوژیک چرا اوق مسعود و مریم رجوی دائم خودشان را بر زمین می زنند که دوباره بروند تو چیز آمریکا و دست نوازش پدرخوانده گی آمریکا را تمنا میکنند راستی کجا رفتند شیخ، جاسم، قاسم، باسم ……. که هربار در اسارتگاه اشرف جمع می شدند فسنجان و قیمه و قوزی را می بلیدن و در حمایت از انقلاب مریم رجوی گردن های کلفت را کمی بالا و پائین می کردند و در حالی که هر کدام چند زن در حرم داشتند بر اصالت انقلاب و طلاق مریم رجوی تایید میگذاشتند هر چه نگاه کنی دروغ است و دغل،حیله و نیرنگ و تبلیغاتی پوچ و بی محتوا این درخت بی ریشه هنوز از خود آدمهایی که در اندیشیدن آزاد نیستند سیراب می شود اسارتگاه اشرف هم به عنوان سمبل و بند اصلی این اندیشه به مثال کنسروی است …

مجید روحی، وبلاگ روحی، پانزدهم مارس 2012
http://www.rohi13.blogfa.com/post-3665.aspx

نام و یاد مسعود و مریم رجوی یادآور فریادهای چوپان دروغگو، تداعی ترس عیان و وعده های نهان با دشمنان ایران است چند دهه مکر و فریب خالی بندی عریان بیگانه پرستی شایان به امید اینکه صدام حسین و بوش و شرکا فرقه رجوی را به تهران برسانند بارها وعده، زمان بندی، حتی دادن ساعت و دقیقه و ثانیه حضور در میدان آزادی، کف های ممتد، خودفریبی های پوچ و کمرنگ، دو ماه تا شش ماه دیگر سرفصل های دوساله برای سرگرم نمودن اعضای فریب خورده در اسارتگاه اشرف و قفل کردنشان در اسارتگاه اشرف از جمله حیله و نیرنگ های مسعود و مریم رجوی خائن و جنایتکار راستی چرا زمان بندی های مسعود و مریم رجوی رجوی با شکست مواجه می شوند، تمدید و تجدید می گردند چرا رژیم بر وقف میل و مراد و وعده های مسعود و مریم رجوی سرنگون نمی شود علت چیست که فرقه رجوی هر روز پس روی می کند و توان برداشتن قدمی رو به جلو ندارد از دروغگویی مسعود و مریم رجوی خیالبافان 30 سال گذشت رژیم ایران همچنان برپاست، دست مسعود و مریم رجوی به سوی آمریکا و اسرائیل دراز است تا شیپور حمله نظامی به ایران را به صدا درآورند تا آخرین زمان بندی و رؤیای شیطانی مسعود و مریم رجوی به حقیقت بپیوندد ولی به مصداق ضرب المثل از این ستون تا آن ستون یا فرج است باز هم در این مسیر از هرچه حقه بازی و کلک و گمراه کردن چه افراد درون اسارتگاه اشرف و چه تاثیر گذاری روی افکار بیرونی با تیره کردن اوضاع کوتاهی نکرده و نمی کنند و الحق که در این راه بسیار پرتلاش و خستگی ناپذیر قسم خورده اند ظاهرا کمپ لیبرتی قرار بود ترانزیتی بر سرراه انتقال افراد به خارج کشور و ترک عراق باشد و نه محل استقرار دائمی و آسایش و مبارزه و جنگی دیگر علیه دولت عراق و……..آیا رسیدن به تهران ارزش ویرانی ایرن را دارد اخباری که از داخل فرقه بروز میکرد حاکی از آن بود که مسعود و مریم رجوی آخرین زمان بندی خود را برای سرنگونی تعیین کرده بودند تمامی اعضای اسیر در اسارتگاه اشرف به دنبال صدور این اطلاعیه مجبور شده بودند تا ورقه هایی به اجبار امضاءِ کرده و تعهد بدهند که تا سررسید زمانی که تعهد اجباری داده بودن در خدمت مسعود و مریم رجوی خائن و جنایتکار مانده و به فعالیت خود ادامه بدهند بنابر محاسبات مسعود و مریم رجوی رژیم ایران سرنگون خواهد شد بعد از موعد تعیین شده مسعود و مریم رجوی رژیم ایران سرنگون نشد و هرکسی که خواهان جدایی باشد، تعهدش تمام شده و می تواند برود جواب معما معلوم و دست نیافتن مسعود و مریم رجوی به رؤیاهایشان مثل روز روشن بود ولی ببینید چگونه مسعود و مریم رجوی به هرخس و خاشاکی دست می زنند تا شاید کمی بیشتر درعراق مانده و قدرت و سلطه خود را بر اسارتگاه اشرف و افراد آنجا از دست نداده و همچنان از مرگ ایدئولوژی پوسیده ی فرقه خود کمی بیشتر جلوگیری کنند نمایشنامه هایی که برای رسیدن به این هدف براه انداخته اند: از داد فغان و بلوا در کمپ لیبرتی گویای همین مطلب است با روشن بودن این موضوع مسعود و مریم رجوی در این دوران تلاش دارند هر چه می توانند انجام دهند و هر تیری که در چنته دارند را رها کنند تا شاید چند صباحی بیشتر در عراق باقی بمانند و حتی در این بین بلحاظ سیاسی باز هم با تئوری های احمقانه و توخالی نیز قدم برمی دارند و به همین خاطر سعی می کنند پروسه انتقال هر چه بیشتر طول بکشد تا باز هم بتوانند اعضای فریب خورده را در بی خبری مطلق از دنیا و البته ایدئولوژی فرقه نگه دارند، و چند صباحی دیگر تشکیلات و ایدئولوژی عقب مانده خود را حفظ کنند و از مرگ فیزیکی فرقه ای که مدت هاست روح آن مرده و دیگر حیاتی ندارد جلوگیری کنند چه بسیار روزها و ماه ها و سالهای هجری، شمسی و میلادی هم گذشتن که آب از آب تکان نخورد همه هستند و جز فرقه رجوی که رو به زوال و انقراض مسعود و مریم رجوی که حیات ننگینش وابسته به دشمنان مردم ایران است روزی را می بینیم که مسعود و مریم رجوی و سرفصل سازی های سرنگونی رژیم ایران پوچ در امد و فرقه رجوی برای همیشه به زباله دان تاریخ افتاد هنوز هم حیران این همه دروغ گویی و دوز و دغل فرقه رجوی هستم از رقم سازی ها و شیادی در بزرگ کردن خود هیچ وقت کوتاه نمی آیند ولی سر بزنگاه هیچ خبری هم نیست

ولی من هنوز حیرانم که با این همه حمایت و قدرت انقلاب ایدئولوژیک چرا اوق مسعود و مریم رجوی دائم خودشان را بر زمین می زنند که دوباره بروند تو چیز آمریکا و دست نوازش پدرخوانده گی آمریکا را تمنا میکنند راستی کجا رفتند شیخ، جاسم، قاسم، باسم ……. که هربار در اسارتگاه اشرف جمع می شدند فسنجان و قیمه و قوزی را می بلیدن و در حمایت از انقلاب مریم رجوی گردن های کلفت را کمی بالا و پائین می کردند و در حالی که هر کدام چند زن در حرم داشتند بر اصالت انقلاب و طلاق مریم رجوی تایید میگذاشتند هر چه نگاه کنی دروغ است و دغل،حیله و نیرنگ و تبلیغاتی پوچ و بی محتوا این درخت بی ریشه هنوز از خود آدمهایی که در اندیشیدن آزاد نیستند سیراب می شود اسارتگاه اشرف هم به عنوان سمبل و بند اصلی این اندیشه به مثال کنسروی است که از محتویات آن حفاظت می کند سوارخ شدن کنسرو برای مسعود و مریم رجوی شمارش معکوس است که ماهی هیچ وقت رویای کنسرو شدن را در سر نداشت و بوی فساد و گندیده گیش کاملا به مشام می آید اما افسوس که این بو را هم جای عطر به دیگران قالب می کنند پایه و اساس فرقه رجوی به فریب و دروغ و ریا نهاده شده است مسعود و مریم رجوی بدون دروغ و نیرنگ لحظه ای نمی توانند دوام بیابند، سراب پشت سر سراب، وعده دروغ یکی بعد از دیگری می دهند، فقط برای ادامه حیات ننگینشان و ایران ستیزی هر چه بیشتر و اینکه اعضاءِ تا پایان عمر تماس و ملاقاتی با پدر و مادرشان نداشته باشند، مهم نیست حال که اوضاع طبق گواهی همه شهود و اسناد و مدارک در صلیب سرخ و مجامع بین المللی و شهادت افراد جداشده به این ترتیب است سؤال این است که اولاً چرا مسعود و مریم رجوی اجازه نمی دهند اسرای اسارتگاه اشرف و نفرات کمپ لیبرتی راه خود را انتخاب کنند؟ و ثانیاً چرا حقایق را وارونه جلوه می دهند و علیرغم اینکه بیش از همه می دانند که هیچ خطری زندگی افراد جداشده را تهدید نمی کند و واقعیت این است که آنها به محض جداشدن به خوشبختی و آزادی و خانواده می رسند.بازهم ناجوانمردانه سعی در ارعاب وفریب اسرای اسارتگاه اشرف و کمپ لیبرتی دارند؟ آری یک سؤال مهمی است که فقط افرادی که دستی در آتش داشته اند می توانند آن را درک کنند و آنهم درک عمق دنائت و رذالت و ناجوانمردی مسعود و مریم رجوی است که عوامفریبی و دروغ و خیانت را در حق اعضای خود در اسارتگاه اشرف و کمپ لیبرتی به اوج رسانده اند

مجید روحی قربانی فرقه رجوی

***

مسعود خدابنده، نشریه سیاست آسیا: مجاهدین خلق و روش های تولید و انتشار اخبار جعلی در مطبوعات
مسعود خدابنده، نشریه سیاست آسیا: مجاهدین خلق و روش های تولید و انتشار اخبار جعلی در مطبوعات
Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

Villepinte – the real message behind Maryam Rajavi’s anti-Iran speech

همچنین:

خطاب به نفران کمپ لیبرتی

2012-03-13
مجید روحی، وبلاگ روحی، سیزدهم مارس 2012: … کار به جایی کشید که شما را رو در روی خانواده ها و پدر و مادر و خواهر و برادرانتان قرار داد تا از صبح تا شام عزیزان خود را سنگسار و غرقه بخون کنید مسعود و مریم رجوی برای شما بد خوابی دیده اند و طرح و نقشه های شوم در سر دارند انتقال به کشورهایی که با آنها معامله و قرارداد دارند جاسوسی در برابر غذا و مزدوری و بیگاری کشیدن از شما و دریافت دینار و دلار بیشتر برای خودشان یعنی مزدوری تمام عیار و عیان برای دشمنان مردم ایران و کشورهای عربی منطقه یا دیگر کشورهایی که جولانگاه صهیونیسم و امپریالیسم علیه ایران شده اند آیا شما به مسعود و مریم رجوی پیوسته اید تا جاسوس و مزدور اجنبی شوید؟ نه…، پس هرچه زودتر از صف دشمان ضد بشر جدا شوید فریب سراب های اروپایی مسعود و مریم رجوی را نخورید …

مسعود رجوی، انواع تحلیل ها و تابلوهای که به خورد اعضای فرقه و شورای ملی مقاومت داد به واقعیت نپیوست

2012-02-21
مجید روحی، وبلاگ روحی، بیست و یکم فوریه 2012: … مسعود رجوی همیشه در تابلوهایش و تحلیلهایش فرقه خود را مقاومت ایران و خلق قهرمان ایران می دانست مسعود رجوی کدام مقاومت و مبارزه برای خلق قهرمان ایران مسعود رجوی از سی سال پیش تا کنون نه تنها در متن جامعه و مردم نبوده بلکه به وسیله خود مردم به حاشیه رانده شده است این جمله بسیار گویا است که فرقه رجوی پیش از آنکه منفور دولت باشند مطرود ملت هستند بارها در بخش های مختلف جامعه و از زبان افرادی متعلق به لایه های مختلف جامعه شنیده ایم و در حوادث مختلف و در رویایی مستقیم میان مردم و رژیم مسعود رجوی و فرقه اش نقش تماشاچی، جاسوس و تروریست را بازی کرده اند اما هیچگاه قدرت سازماندهی عمومی نداشته اند فرقه ای یا حزبی که توان سازماندهی نداشته باشد نه تنها پیشتاز مقاومت نیست بلکه طفیلی و انگل محسوب می شود و …

بهانه مسعود و مریم رجوی برای انتقال اعضای اسیر اشرف به پادگان لیبرتی چیست؟

2012-02-09
مجید روحی، وبلاگ روحی، نهم فوریه 2012: … مسعود و مریم رجوی خوب می دانند که کمپ لیبرتی کمپی است بسیار مجهز که قبل از این محل استقرار نیروهای آمریکایی بوده ، همان آمریکاییهایی که نامشان شاه بیت تمام سخنرانیهای مریم رجوی و مسعود رجوی در درخواست تأمین حفاظت و تضمینهای لازم برای جابجایی بوده است ، مضافأ اینکه این کمپ به لحاظ ظرفیت و استاندارهای اسکان به تأیید نمایندگان سازمان ملل رسیده و این موضوع رسما اعلام گردیده است و طرح دوباره موضوع از سوی مسعود و مریم رجوی چیزی جز فریبکاری و جار و جنحال بیهوده و شانتاژ همیشگی فرقه رجوی و مسعود و مریم رجوی نیست ، آنها فقط می خواهند با تاکتیک ” از این ستون تا آن ستون فرج است ” وقت کشی نموده تا بقول خودشان ” شاید در این مدت اتفاقی بیقتد …

شهر اشرف شهر هرت جای است که ….

2012-02-04
مجید روحی، وبلاگ روحی، چهارم فوریه 2012: … شهر اشرف شهر هرت جاييه که نصف مردمش زير خفقان و سرکوب اما سريالاي تلويزيونيشو توي کاخها مي سازن و دم از ازادی در شهر هرت میزنند شهر اشرف شهر هرت جايي است که چندین سال بايد لباس ارتشی تنت باشه تا دوران بردگی رو ياد بگيري شهر اشرف شهر هرت جاييه که موسيقي خاطرات تعریف کردن حرام است حرام شهر اشرف شهر هرت جايي است که گريه محترم و خنده محکومه شهر اشرف شهر هرت جايي است که به خاطر ازادی وطن باید زندانی و شکنجه بشی شهر اشرف شهر هرت جايي است که هرگز آنچه را بلدي نبايد به ديگري بياموزي شهر اشرف شهر هرت جايي است که همه شغلها پست و بي ارزشند مگر چند مورد انگشت شمار شهر اشرف شهر هرت جايي است که …