دهان‌دریدگان چاله‌میدانی سایتهای مجاهدین خلق دردی دوا نخواهند کرد – نامه به مریم رجوی

دهان‌دریدگان چاله‌میدانی سایتهای مجاهدین خلق دردی دوا نخواهند کرد – نامه به مریم رجوی

دهان‌دریدگان چاله‌میدانی سایتهای مجاهدین مزدوران صدام و عربستان غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، نهم مارس 2021:… خانم مریم رجوی هر بار که مخالفین شما خلاف یاوه گوییهای شما و سازمانتان چیزی می گویند شما بلافاصله تعدادی بی وطن با فرهنگ لمپنی و چاله میدانی که در شأن سازمان شما هست.. به سر کوچه می آورید تا علیه همین مخالفین شما یعنی کسانی که بیش از سی سال و یا بیشتر در سازمان یا همان فرقه شما بودند لجن پرانی کنند و اخیرا هم سوال می کنند که چند گرفتی از کی گرفتی و…. من می خواستم جواب این را به شما بدهم می خواستم بگویم که آن کس که چمدانهای پر از دلار را از رئیس استخبارات عراق ژنرال حموش گرفت شوهر شما بود، مهدی ابریشمچی بود و عباس داوری بود و در ضمن فیلم آن هم هست . دهان‌دریدگان چاله‌میدانی سایتهای مجاهدین خلق دردی دوا نخواهند کرد – نامه به مریم رجوی 

دهان‌دریدگان چاله‌میدانی سایتهای مجاهدین مزدوران صدام و عربستان سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

دهان‌دریدگان چاله‌میدانی سایتهای مجاهدین خلق دردی دوا نخواهند کرد – نامه به مریم رجوی

نامه سرگشاده به مریم رجوی در اعتراض به نگه داشتن سالخورده اسیر در آلبانی  و سرکوب مخالفین خود با مشتی عناصر خود فروشاخیرا هم سرکوب مخالفین را با آوردن مشتی بی وطن دهان دریده و چاله میدانی در سایت های اجاره ایت شروع کردید می خواستم بگویم که مطمئن باش را به جای  نخواهید برد

نوشتۀ غفور فتاحیان از اعضای قدیمی جدا شدۀ سازمان مجاهدین

اینجانب غفور فتاحیان از اعضای سابق تشکیلات شما هستم که به خاطر اعمال ضد انسانی و ضد ایرانی شما و همسر مرحومتان از این تشکیلات جدا شدم و اکنون وظیفۀ انسانی خودم می دانم که هر کاری که از دستم برمی آید برای آزادی و رهایی دوستانم و کسانی که سالیان سال با هم بودیم انجام بدهم ولی می دانم که با نوشتن این نامه جزئ فحش و ناسزا و ترور شخصیت که از پایه و اصول فکری شما است چیزی نصیب من نخواهد شد ولی به هر حال تصمیم گرفتم نامه ای خطاب به شما بنویسم شاید ذره ای از انسانیت در وجود شما باشد که دست از سر این اسیران نگونبخت بردارید  ولی هیهات

اعضای شورای ملی مقاومت مقاله قابل انتشار نمینویسند؟

خانم مریم رجوی

هر بار که مخالفین شما خلاف یاوه گوییهای شما و سازمانتان چیزی می گویند شما بلافاصله تعدادی بی وطن با فرهنگ لمپنی و چاله میدانی که در شأن سازمان شما هست.. به سر کوچه می آورید تا علیه همین مخالفین شما یعنی کسانی که بیش از سی سال و یا بیشتر در سازمان یا همان فرقه شما بودند لجن پرانی کنند و اخیرا هم سوال می کنند که چند گرفتی از کی گرفتی و….

من می خواستم جواب این را به شما بدهم می خواستم بگویم که آن کس که چمدانهای پر از دلار را از رئیس استخبارات عراق ژنرال حموش گرفت شوهر شما بود، مهدی ابریشمچی بود و عباس داوری بود و در ضمن فیلم آن هم هست

غفور فتاحیان پاریس

آقای غفور فتاحیان ، پاریس

چون بدرستی سازنده این جمله خودش معلوم است که خیلی خیلی در این زمینه تجربه داشته است و کارهای که خودش انجام داده با زیرکی گردن این و ان می اندازد ….

آخر وقتی که سایت های اجاره ای و ریز و درشت و مهمانیها و گشت و گذارهای شما ودر نهایت  اخراج شما از فرانسه  به آلبانی را می بینم که دوباره با ترفندها و شگردهای خاص خودتان می خواهید هر طور شده اسیران رو به مرگ را ولو برای چند صباحی در آلبانی نگه داری آن هم نفراتی که بیش از هشتاد درصد آنها در ردیف بازنشستگان هستند و بقیه هم با انواع مشکلات روحی و روانی و مریضی جسمی دست و پنجه نرم می کنند و به یقین می توانم بگویم که بیش از نود درصد اسیران آلبانی به زور و اجبار درانجا نگه داشته شده اند چون من  خودم در آنجا بودم و با اکثر کسانی که در آنجا هستند آشنایی کامل یا نسبی دارم و در ضمن به شما یاداوری می کنم که تمام کسانی که در آنجا هستند دیگر گوششان به حرفهای شما و پز دادن سیاسی شما بدهکار نیست و می دانند که همۀ حرفهای شما دروغ محض است و فقط جهت روحیه دادن به افراد اسیرتان است چون بعداز این همه سال با شگردها و همسر گریزپایتان آشنایی کامل دارند.و می دانند که شما ذره ای درد ازادی مردم ایران را نداری و فقط به فکر خود و همسر فراریتان هستی و خجالت هم  نمی کشی که بعد از این همه خیانت بازهم به ان ادامه می دهید مگر همین چند وقت بیش نبود که رهبر مخالفین روسیه با وجود اینکه یکبار او را تا نزدیکی مرگ رساند ولی با کمک پزشکان به زندگی دوباره برگشت و بعداز بهبودی دوباره خودش و همسرش با مردم عادی به همان روسیه برگشتن و در ورود به روسیه دوباره بازداشت و زندانی شد این فرد مسئول است و بهای هر انچه را گفت است را خودش مستقیم از جیب اش پرداخت می کند …

حال سوال اینجاست ایا شما که این همه جوان را قربانی هوا و حوسهای شوهر فراریت کردید و  یک نسل را نابود ساختی و ان چه که باقی مانده در البانی هم به تفاله تبدیل کردید حاضری چنین کاری کنی مگر خون شما از بقیه رنگین تر است حالا که اینها را گفتم پیش کش ایا شوهر فراریت حتی جرات ندارد خودش را نشان بدهد چه برسد به اینکه از این کارها کند
اگر رجوی از این کارها بلد بود از روز اول تا به الان د رحال فرار و مخفی شدن نبود

و حال هم با سرمایه گذاری های کلان پولهای صدام دادۀ مردم فقیر عراق ودولارهای میلیونی کشورهای عربی در تبلیغات گسترده سعی بر نگه داشتن این اسیران دارید و آنهایی هم که قصد جدا شدن از شما را دارند با دادن پول به عنوان کمک مالی سعی می کنید آنها را دوباره به همان سیستم جهنمی تشکیلاتی برگردانید.و یا حداقل در برابر گرفتن پول برای شما از دوستان سابق شان جاسوسی کنند

خانم رجوی یادتان هست که قبلا و تا همین امروز چقدر روی جنگ آمریکا و ایران سرمایه گذاری کردید و حتی برای آمدن ترامپ نذزی و قربانی دادید و امیدوار بودی  که روزی جنگ شروع شود تا شما و ارتش سالمندان بتوانید از این آب گل الود جنگ و کشتار ماهی قدرت بگیرید و تنها امیدتان هم همین بود و برای همین از افراد اسیرتان تعهد چندین باره گرفته اید که این بار تا آخر دورۀ ریاست جمهوری ترامپ در سازمان بمانید و بیرون نروید!!  ولی شما و گماشتگان دربارتان بخوبی می دانید که همۀ اسیران درست نظر عکس شما را داشتن  و این را هم در نشستهای گذشته که خودم در آنها بودم در تناقضات روزانه اشان بیان می کردند و دیدید و رویتان سیاه شد که تا به حال حرف ما درست بود نه تحلیل های آبکی و شیادیهای شوهر فراریتان؟! و حالا هم با امدن بایدن و بیرون انداختن ترامپ از کاخ سفید دیگر چه خوابی برای این سالمندان اسیر دیدید

پولشویی یا همیاری مجاهدین – سفید کردن پول مزدوری

خانم رجوی آیا به یاد می آورید که با فروش اطلاعات هسته ای به سرویسهای اسرائیلی و آمریکا و دامن زدن به تحریم های ملت ایران نقش آفرینی می کردید؟!

خانم رجوی آیا فراموش نکردید که در جریان مذاکرات سویس شما یک اتاق عملیات در محل خودتان واقع در اورسور واز راندازی کرده بودید و مدام با لابیهای خود در آمریکا و اسرائیل در تماس بودید و از آنها می خواستی علیه توافق غرب با ایران کار شکنی کنند و شما به لابیهای خود بیشنهاد پول بیشتری می دادید؟

خانم رجوی آیا فراموش نکردید که در جریان مذاکرات سویس شما یک اتاق عملیات در محل خودتان واقع در اورسور واز راندازی کرده بودید و مدام با لابیهای خود در آمریکا و اسرائیل در تماس بودید و از آنها می خواستی علیه توافق غرب با ایران کار شکنی کنند و شما به لابیهای خود بیشنهاد پول بیشتری می دادید؟

خانم رجوی آیا در مقابل ملت ایران شرم نمی کنید که بعداز توافق هسته ای به خیابانها ریختند و این غرور ملی را جشنی گرفتند؟

البته تاریخ همه چیز را مشخص خواهد کرد.

حال چی می گویید؟ آیا باز هم بر ماندن اسیران در آلبانی و ایزوله کردن آنها ادامه می دهید؟

به نظر من عاقلانه ترین کار که البته شهامت و دلیری می خواهد این است که اشتباهات خود را ببییند و به آنها اعتراف کنید و از مردم ایران عذر بخواهید گرچه می دانم در وجود شما چینن چیزی پیدا نمی شود و اگر به انداز سر سوزنی هم وجود داشت تا الان عمکرد خودش را نشان می داد ولی باز هم به شما یادآوری می کنم تا دیر نشده تصمیم درست بگیرید و دست از سر این اسیران بردارید.

غفور فتاحیان – انجمن نجات از فرقه ها پاریس

دهان‌دریدگان چاله‌میدانی سایتهای مجاهدین خلق دردی دوا نخواهند کرد – نامه به مریم رجوی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اسارتگاه-بدنام-اشرف-سوم-در-آلبانی-را-تح/

اسارتگاه بدنام اشرف سوم در آلبانی را تحمل نکنید – غفور فتاحیان

اسارتگاه بدنام اشرف سوم در آلبانی را تحمل نکنید - غفور فتاحیانغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، سی ام ژوئن 2020:… در همین خارجه که من و دیگرجداشده ها هستیم باور کنید نمی توانیم به ایرانیها و کسانی که آشنایی اندکی هم با این فرقه تروریستی داشتند بگویم که ما درسازمان مجاهدین بودیم زیرا این سازمان بسیار نزد ایرانیان منفور شده است بطوریکه آنها بلافاصله به ما اعتراض میکنند که چرا این همه سالیان عمرتان را با اینها که ماهیت وطن فروشیشان برای همه مشخص است ماندید متاسفانه هیچ جواب قانع کنندای نداریم که به اینها بدهیم و تازه من خودم با وجود اینکه نزدیک به چندین سال است که از این فرقه جدا شدم ولی باز هم به شدت پشیمان هستم که چرا زودتر تصمیم درست و بجا را نگرفتم و چرا خیلی خیلی دیر یعنی بعداز بیش از بیست سال که انجا بودم جدا شدم ولی به هر حال به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است پس تا دیر نشده خودتان را از جهنم رجوی نجات بدهید اسارتگاه بدنام اشرف سوم در آلبانی را تحمل نکنید. 

اسارتگاه بدنام اشرف سوم در آلبانی را تحمل نکنید - غفور فتاحیاناسیران رجوی در آلبانی به فکر نجات خود باشند

اسارتگاه بدنام اشرف سوم در آلبانی را تحمل نکنید – غفور فتاحیان

پیام به دوستان سابق در اسارتگاه بدنام اشرف سوم در آلبانی

نوشته شده توسط غفور فتاحیان عضو قدیمی جدا شده از فرقه رجوی

دراین دوره ماندن در کنار مریم و مسعود رجوی خیانت به وطن و ایران و ایرانی است و به یاد و خاطر داشته باشید که ملت ایران این خیانت ها را هیچ گاه فراموش نمی کنند

و در حال حاضر هم بسیاری از خانواده های شما خواستار آمدن به آلبانی و دیدار با شما هستن و اینها از هیچ تلاشی برای دیدن شما فرو گذار نکردند و واقعا جای تشکر و قدردانی و بوسیدن دست تک به تک این مادران و پدر پیر است که شبانه و روز برای دیدار با شما لحظه شماری می کنند ولی متاسفانه سردمداران این فرقه پلید و در راس ان مریم قجر چینن اجازه ملاقات ساده خانواده گی را نمی دهد راستی برای شما سوال نشده که مریم قجر از چی می ترسد

دوستان و همرزمان سابق اجازه ندهید رجوی و عوامل پلیدش بیشتر از این از شما سواستفاده کند رجوی و دارو دسته اش فقط می خواهند شما را به تفاله تبدیل کنند همچنانکه امروزه شاهد ان هستی که چطوری بیشتر مسئولین این فرقه را به شکنجه گر و پست تر از تفاله و تهی از انسانیت تبدیل کرد چرا شماها تن به این همه ذلت وپستی می دهید و مریم و مسعود رجوی به سادگی از شما سواری می گیرند ایا تا اینجای کار که عمر و جوانی خود را به باد فنا دادید کافی نیست ان هم برای کسی که به اندازه سر سوزنی ارزش برای شما قائل نیست و این را شما صد برابر بهتر از من می دانید که رجوی نه انقلابی است و نه مبارزه او یک خانم باز فراری ترسو است که در اکثر سرفصل ها فقط در حال فرار بوده است

و هم چینن شما الان بهتر از من می دانی که تبلیغات و داستانسراییهای رجوی و دار و دسته اش در مورد سرنگونی و کانونهای شورشی وووو …..و خیلی چیزهای دیگر که همگی ان اراجیف و یاوه گوییهای است برای سرپوش گذاشتن به شکست های روزمره سیاسی تشگیلاتی و نگه داشتن شما در هفت حصار تشگیلاتی برای استفاده از شما به عنوان ابزار تبلیغاتی بیرونی است

مگر شما نمی دانید حداقل نزدیگ به سی سال است که رجوی دیروز و مریم قجر رنگ شده امروز همین شعارهای سرنگونی امروز و فردا را سر می دهند و هر بار هم به سیاق سابق با اوردن مشتی دلیل و برهان زمین و زمان را به هم می بافد که یک تعهد دیگر را از شماها بگیرند برای ماندن در اسارتگاه آلبانی

این بار هم برای صدمین بار هم چنان که همگی می دانید رجوی با دخیل بستن به ترامپ و بولتون سال میلادی امسال را سال سرنگونی اعلام کرد و از شماها تعهد ماندن در خانه سالمندان را گرفت ولی در اخر دیدی که جان بولتون را با چه وضعیتی از کاخ سفید با توک پا بیرون انداختن و تا چند ماه دیگر هم ترامپ هم به همان سرنوشت دوچار خواهد شد و بعد هم خواهیم دید که این بار رجوی شیاد چه فیلی را هوا خواهد کرد فقط در این وسط بازنده اصلی شماها هستی که عمرتان را بر باد فنا خواهید داد

البته روشن است که هدف رجوی و پاچه خوارانش از این اراجیف صدها بار استفاده شده تنها و تنها برای نگه داشتن شما در آلبانی است واگرنه هیچ دستاوردی ندارد رجوی با چشم دوختن به ترامپ و امثال او فقط عمر شماها را تلف می کند وگرنه شماها که بهتر از من می دانید ماندن در خانه سالمندان بیهوده است پس چرا بیخودی اخر عمری خود را تلف می کنید

درست است که نزدیک به نودونو درصد از شماها در عالم واقعیت بازنشسته و از کار افتاده هستید و یا با بسیاری بیماریها دست و پنجه نرم می کنید و با خود می گوید که در این شرایط سنی حداقل یک سرپناه و مقداری غذا برای حداقل زندگی دارید پس اینجا بهتر است …

اولا به شما یاداوری کنم که رجوی و دارو دسته اش سالیان سال است که دارند به ملت ایران خیانت می کنند و مزد مزدوریشان را روزانه از سرویسهای امینیتی دریافت می کنند اینها زندگی شان را اینطوری می گذارند و روز به روز هم به دارایها و ثرو ت مریم خانم اضافه می شود و مریم هر روز از این ثروت باد اورده برای جراحی صورت و خرید لباسهای گرانقیمت خود استفاده می کند در حالی که شما سالیان مدیدی است پشت یک جفت کفش طبی مانده مگر یادتان رفت است

همرزمان سابق

به شماها یاد اوری کنم که سازمان مجاهدین سالها بیش مرده است و تبدیل به یک بیزانس اطلاعاتی شده است پس نگذارید از شماها سواستفاده کند ماندن حتی برای یک لحظه در کنار رجوی خیانت به تمام ملت ایران است

بگذارید به شماها بگویم که در همین خارجه که من و دیگرجداشده ها هستیم باور کنید نمی توانیم به ایرانیها و کسانی که آشنایی اندکی هم با این فرقه تروریستی داشتند بگویم که ما درسازمان مجاهدین بودیم زیرا این سازمان بسیار نزد ایرانیان منفور شده است بطوریکه آنها بلافاصله به ما اعتراض میکنند که چرا این همه سالیان عمرتان را با اینها که ماهیت وطن فروشیشان برای همه مشخص است ماندید متاسفانه هیچ جواب قانع کنندای نداریم که به اینها بدهیم

و تازه من خودم با وجود اینکه نزدیک به چندین سال است که از این فرقه جدا شدم ولی باز هم به شدت پشیمان هستم که چرا زودتر تصمیم درست و بجا را نگرفتم و چرا خیلی خیلی دیر یعنی بعداز بیش از بیست سال که انجا بودم جدا شدم

ولی به هر حال به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است پس تا دیر نشده خودتان را از جهنم رجوی نجات بدهید

تصمیم امروزتان را به فردا نیاندازید همین لحظه خودتان را نجات بدهید تا حداقل چند صباحی در دنیای ازاد بتوانید زندگی کنید

باور کنید که رجوی اصلا لیاقت ماندن در کنارش را ندارد و خودتان بهتر از من می دانید فقط کافی است یک انتقاد به رجوی کنید انوقت چهره پلید و جنایت کار او برای شما روشن می شود

هدفم از بیان این نمونه ها افشای چهره پلید رجوی و همسرش و دیگر جانیان دستگاه رجوی است که به هیچ اصولی پایبند نیست وطی این سالیان هم برای همه شما مشخص شده است

نمونه ها زیاد است که اگر بخواهم بگویم یک کتاب می شوید ولی فقط به شما یاداوری کنم که تا زمان و عمری از شما باقی مانده صف خود را از وطن فروشان بی وطن رجوی جدا کنید

غفور فتاحیان
پاریس 30 06 2020

لینک به منبع

اسارتگاه بدنام اشرف سوم در آلبانی را تحمل نکنید – غفور فتاحیان

***

Old_Members_MKO_MEK_Maryam_Rajavi_Cult_Tirana_Albania-1024x576[1]Maryam Rajavi’s MEK Propaganda Fightback Goes Wrong

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-هادی-ثانی-خانی-را-به-دو-هزار-دلار-ا/

رجوی هادی ثانی خانی را به دو هزار دلار از قاچاقچی خرید

رجوی هادی ثانی خانی را به دو هزار دلار از قاچاقچی خریدغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، بیست و سوم فوریه 2021:… این فرد آواره به نام هادی ثانی خانی است که فرقه رجوی در یک پروزه جذب نیرو که اگر اشتباه نکنم در سال ۸۰ بود که توسط قاچاقچی به فرقه رجوی به قیمت دوهزار دلار فروخته شده در آن زمان گویا مسعود رجوی مداوم از مقامات عراقی اجازه عملیات تروریستی در داخل خاک ایران را می کند که مسئولین عراقی و صدام حسین به  مرحوم رجوی می گویند که شما در ایران پایگاه اجتماعی ندارید و دیگر کسی طرفدارشما نیست و این مطلب را کلیه مسئولین سازمان در نشستهای مختلف بیان می کردند و می گفتن باید کاری کنیم که توی چشم عراقیان فرو کنیم که ما در ایران پایگاه اجتماعی داریم.  رجوی هادی ثانی خانی را به دو هزار دلار از قاچاقچی خرید 

غفور فتاحیان : محراب را هم در کمپ رجوی در آلبانی کشتندغفور فتاحیان : محراب را هم در کمپ رجوی در آلبانی کشتند

رجوی هادی ثانی خانی را به دو هزار دلار از قاچاقچی خرید 

سواستفاده رذیلانه فرقه رجوی از یک آواره و اسیر گرفتار در باند رجوی  به نام هادی ثانی خانی

غفور فتاحیان پاریس

آقای غفور فتاحیان ، پاریس

نوشته شده توسط غفور فتاحیان عضو قدیمی و جدا شده از فرقه رجوی

فرقه رجوی با بیشرمی تمام یک بار دیگر چهره پلید خود را به نمایش گذاشت و یک فرد اواره را که سالیان در مناسبات خودشان بوده را دربدترین شرایط گیر می اورد و با بیشنهاد اوردن او به اروپا از او می خواهد که مطالبی که توسط مهدی ابریشمچی نوشته شده را امضا کند تا او را به اروپا ببرندقابل توجه سرویسهای امینتی فرانسه در رابط با قاچاق انسان توسط مهدی ابریشمچی

فرقه رجوی که در این روزها ضربات سختی  از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک را متحمل شده و در استانه فروپاشی کامل قرار گرفته بخصوص بعداز جمع شدن بساط این فرقه در اروپا و اخراج انها از کشورهای اروپای و بسته شدن مرزهای کشورهای اروپای به روی مریم و مسئولین بالای این سازمان و همچینن با روی کار آمدن دولت بایدن در امریکا تمام نقشه های مرحوم رجوی را که در خواب و رویای در دینای ترامپ دیده بود را نقش بر اب کرد و این فرقه را در استانه فروپاشی کامل قرار داد ه است.

از این رو مسئولین جنایتکار و شکنجه گر این فرقه می خواهند با این  ترفنده ها از جدا شده گان انتقام بگیرد جدا شده گانی  که چهره پلید این فرقه را افشا کردند و سران این فرقه را از اروپا اخراج کردند

از این رو فرقه رجوی دست به دامن یک آواره بدبخت شده که شاید دردی از هزاران درد بی درمان رجوی دوا  کند ولی رجوی کور خوانده است و با این قبیل کثافت کاریها راه به جای نمی برد.

حال این فرد آواره به نام هادی ثانی خانی است که فرقه رجوی در یک پروزه جذب نیرو که اگر اشتباه نکنم در سال ۸۰ بود که توسط قاچاقچی به فرقه رجوی به قیمت دوهزار دلار فروخته شده

در آن زمان گویا مسعود رجوی مداوم از مقامات عراقی اجازه عملیات تروریستی در داخل خاک ایران را می کند که مسئولین عراقی و صدام حسین به  مرحوم رجوی می گویند که شما در ایران پایگاه اجتماعی ندارید و دیگر کسی طرفدارشما نیست و این مطلب را کلیه مسئولین سازمان در نشستهای مختلف بیان می کردند و می گفتن باید کاری کنیم که توی چشم عراقیان فرو کنیم که ما در ایران پایگاه اجتماعی داریم.

از این رو مرحوم رجوی به  فکر حلیه و فریب می افتد و به مسئولین فرقه دستور می دهد که هر کسی که می خواهد برود اروپا اگر به عراق یعنی به پادگان اشرف بیاید ما او را برای کار به اروپا می فرستیم از این رو فرقه رجوی به تمام قاچاقچیان خود می گوید که هر نفری که می خواهد به اروپا برود  را بیاورید ما از اینجا خودمان به اروپا می فرستیم و به ازای هر نفر هم دو هزار دولار می پردازیم  و همچننین به تمام نیروها هم در داخل پادگان اشرف گفت شده هر کسی که فامیل و یا برادری و یا خواهری دارد می خواهد برای کار به اروپا بیاید او را بیاورید که ما او را به اروپا می فراستیم که من خودم یکی از نفراتی بودم که یک نامه به برادرم با جواهر نامرئی نوشتم که بیاید اینجا که من او را برای کار به اروپا بفرستم

که فرقه رجوی می خواست با این کارش به مقامات عراقی و بخصوص به صدام نشان بدهد که در داخل این هوادار دارد

رجوی هادی ثانی خانی را به دو هزار دلار از قاچاقچی خرید

برگه اقامت آلبانی آقای هادی خانی ثانی

و این هادی ثانی خانی هم یکی از این نفرات بود که به دنبال جویای کار و به امید رفتن به اروپا به اشرف امده بود و من یادم می اید که نفراتی زیادی را به این شیوه به عراق کشاندن که هیچ کدام ازاین نفرات نه سیاسی بودند و نه سازمان را می شناختن و چندین ماه طول کشید که به این نفرات حالی کنند که اینجا فرقه رجوی و این نفرات ایرانی هستن و خلاصه یاد بگیرند که کجا هستنند

خلاصه رجوی از ابتدای به وجود امدنش دائما با دروغ و فریب به حیات ننگین خود ادامه داده و هر بار هم که سرش به صخره می خورد بازهم از رو نمی رود علت ان هم این است که به جزئ دروغ و فریب دیگر راهی ندارد

و حال فرقه رجوی که به پیسی افتاده است دست به دامان این اواره بدبخت شده که بیاید به داد سازمان برسد و ما به ازای ان تو  را به اروپا می اوریم این اخر و عاقبت یک فرقه است که هزاران کانون شورشی خیالی در ایران دارد …

البته از مهدی ابریشمچی شکنجه گر و قاتل دها نفر در اشرف است بیش از این انتظار نیست

البته یاداوری کنم که این موارد برای بیشتر جداشدگان اتفاق افتاده است که یکبار هم برای خود من در همین پاریس پیش امد که وقتی تازه وارد اینجا شده بودم و هیچ جا و مکانی برای خواب و استراحت نداشتم فرقه رجوی توسط یکی از نفراتش که من نمی دانستم هوادار سازمان است به من نزدیک شده و من با دعوت این فرد به رستورانی در منطقه شتله که بعدها فهمیدن متعلق به فرقه رجوی است  رفتم و در انجا با بهزاد نظیری روبرو شدم که من بلافاصله می خواستم خارج شوم که بهزاد به من گفت چند دقیقه بیاست که می خواهم با تو صحبت کنم که او به من پیشنهاد داد که سازمان به من خانه و ماهانه پول   نقد می دهد .  و به اضافه بیشنهاد کار در یک رستوران و یا هر چی که من انتخاب می کنم   و  من در مقابل فقط  یک درخواست سازمان را انجام بدهم  و ان این است که کمسیون شورا یک اطلاعیه به اسم من  منتشرمیکند و دیگر هیچ کاری با من  ندارند و فقط همین درخواست است

من بلافاصله بیشتر عصبانی شدم و گفتم من اگر پولی بودم وارد سازمان نمی شدم و زندگیم را فدا نمی کردم وهم چینن  خوابیدن در خیابانها سرد پاریس هزاران بار شرف دارد به تشگیلات جهل و دروغ  و فریب شما و فورا بیرون امدم و بهزاد نظیری التماس کنان دنبال من می امد ولی همان که گفتم و او هم برای همیشه گورش را گم کرد

آره این از شگردهای کثیف این فرقه است که وقتی کسی را در تنگنا می ببیند می خواهد از او نهایت سواستفاده را بکند چون در این کارهای کثیف خبره و تجربه فراوان دارد. ولی مهدی یا همان بهمن تهرانی بداند که با این بی شرمیها کار به جای نخواهید برد

غفور فتاحیان 
پاریس 23 02 2021

رجوی هادی ثانی خانی را به دو هزار دلار از قاچاقچی خرید

***

همچنین: