دوران آماده باش سرنگونی دروغ از آب درآمد

Follow Share on Tumblrارسال – محمد کرمی، وبلاگ عیاران، نوزدهم نوامبر 2018:… طبق بند شش پیام منتصب به مسعود رجوی تا این لحظه هیچ کانون شورشی درشهر شوش و اهواز پیدایش نشد که این سیل عظیم مردم را سمت و سو بدهند و راهنمای عمل باشند . و از ان ترکیب که نسخه پیچیده بودند … Continue reading دوران آماده باش سرنگونی دروغ از آب درآمد