دولت انسانیت وعطوفت رجویه؟!ا

دولت انسانیت وعطوفت رجویه؟!ا

 Massoud_Rajavi_Maryam_Rajavi_ISIS_ISIL_Terrorismایران قلم، بیست و سوم اوت 2017:… براساس کدام عملکرد باند رجوی باین نتیجه رسیده اید که خواهد توانست دولت مبتنی برانسانیت ، عطوفت وعشق را برپا دارد؟! جریانی که یک سازمان اقلا استقلال طلب ایرانی را به زائده ی امپریالیزم مبدل کرد ، سیستم تفتیش عقاید قرون وسطایی در تشکیلات برقرار کرد ، کودکان منسوبه را از والدین شان جدا کرد وبه ناکجا آباد های اروپا و … فرستاد ، همه ی اعضای … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی داعش تروریسمپدیده تروریست و راه اشتباه جهان

لینک به منبع

دولت انسانیت وعطوفت رجویه؟!

31مرداد 1396 ـ ارسال شده از طرف آقای نوید ـ امضا محفوظ ـ با تشکر از ایشان

عمده مطالب یک نوشته که از رسانه های رجوی برگرفته شده وعمدتا در 6محور تنظیم وجواب های مختصر ومفید من به تک تک قسمتهای انتخاب شده بشرح زیر است:

” 1- بیست و نهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی توسط رژیم آخوندی، در جلسه یی در حضور خانم مریم رجوی و شماری از شخصیتهای سیاسی و حقوق بشری از آمریکا و اروپا و شمار زیادی از مجاهدین در تیرانا برگزار شد… خانم رجوی تأکید کرد: رویکرد با این جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی آزمایش وفاداری جامعه بین‌المللی به ارزشهای حقوق بشری است “.

حضور یک شخصیت حقوق بشری در جلسه ای که مریم رجوی معلوم الحال برگزار میکند ، محل شک وتردید وسبب حرف وحدیث است !

این شرکت کنندگان دراین جلسه ی کذائی ، اگر درد حقوق بشر داشتند ، دردرجه ی اول باید ازاتهامات زیادی که متوجه این خانم  حی وحاضراست سئوال می کردند وآنگاه به سراغ کسانی که بعید که بتوانند با آنها ارتباطی برقرار نمایند ، می رفتند!

بااین وصف معلوم میشود که این حاضران در مراسم خیمه شب بازی مریم خانم ، غم چیزهای زیادی را داشتند الا حقوق بشر!

و درمقابل، خانم مریم رجوی این پرروئی خاص را دارد که آنها را بعنوان ” جامعه ی بین المللی ” به خورد خلق اله بدهد!

و:

” 2- خانم کری کندی در این جلسه خطاب به جمعیت گفت: «شما تلاش می کنید دولتی را که مبتنی بر انسانیت و عطوفت و عشق به یکدیگر است و نه بر رنج و سرکوب، به کشورتان ببرید و در این امر تمامی جهان با شماست. و من مفتخرم که امروز در این مسیر در کنار شما هستم. چرا که ما به آزادی اعتقاد داریم. ما در همبستگی با مردم ایران علیه آخوندهایی که مسبب وحشتهای بازگو نشده یی در کشور عزیز شما هستند، در کنارتان ایستاده ایم. آخوندها مردم ایران را از غرور میراث فوق العاده شان، که در سراسر جهان مورد تحسین است، محروم کرده اند. ایران باید آزاد گردد! ایرانی که اولین منشور حقوق بشر را حدود ۲۵۰۰ سال پیش مکتوب نمود…”.

اگر این خانم نقش مسعود رجوی در ترورها واعدام های متعاقب آن دردهه ی 60 را نمیداند ، بی شعور است ولی اگر میداند وبه روی خود نمیاورد تبهکار!

خانم کری کندی!

براساس کدام عملکرد باند رجوی باین نتیجه رسیده اید که خواهد توانست دولت مبتنی برانسانیت ، عطوفت وعشق را برپا دارد؟!

جریانی که یک سازمان اقلا استقلال طلب ایرانی را به زائده ی امپریالیزم مبدل کرد ، سیستم تفتیش عقاید قرون وسطایی در تشکیلات برقرار کرد ، کودکان منسوبه را از والدین شان جدا کرد وبه ناکجا آباد های اروپا و … فرستاد ، همه ی اعضای گروه غصب کرده اش را مجبور به جدا شدن از همسرانش نمود وبطور فداکارانه ای ؟؟!! تمام وظایف زناشوئی و … را یکطرفه بعهده گرفت ، به کشور خودش که اززخم های عمیق جنگ 8 ساله رنج میبرد حمله کرد و…

آیا  این گروه به پشتوانه ی این عملکرد درخشان میخواهد عشق وعطوفت را در کشور ایران حاکم گرداند؟!

درمورد این حرف حقوق بشری کذائی حرف وحدیث بسیار است و من هرچه که به تورق تاریخ وبررسی دوران های تکامل بشریت می پردازم ، ابدا نمیتوانم نتیجه بگیرم که در2500 سال پیش  ودراوج جولان روابط برده داری برسراسر گیتی ، حقوق بشری میتوانست درکار باشد!

راست آنست که مسئله ی حقوق بشر در همین چند صد سال اخیر مطرح شده و حاصل غلبه ی سرمایه داری رقابتی براشکال کهنه تر مناسبات اجتماعی بوده وحال که در حال حاضر، این سرمایه داری رقابتی درمقابل امپریالیزم ( سرمایه داری انحصاری ) شکست خورده ، مجددا مسئله ی حقوق بشر رنگ باخته  وحداکثر درسطح آزادی بیانی که به کمک انحصار رسانه ای خفه میشود ، باقی مانده است!

همچنین :

“3-  پیترو لیوتزی، عضو کمیسیون فرهنگ و کمیسیون سیاست اتحادیه اروپا در سنای ایتالیا در سخنرانی خود گفت:  رژیم ایران همواره و به طور فعال به بی ثبات کردن منطقه خاورمیانه حمایت می کند و از سازمانهای تروریستی و از شبه نظامیانی که این نقش را برای رژیم ایران بازی می کنند، پشتیبانی می کند. … “.

ایران خاورمیانه را ملک طلق خود نمیداند تا بخواهد هرچه را که مایل بود درآنجا انجام دهد وشما آدرس اشتباهی رفته اید!

این رئیس جمهور امریکا بود که گفت که امریکا کشوری استثنایی بوده ورسالت رهبری جهان باوسپرده شده وبنابراین برهم زننده ی ثبات خاورمیانه را درجای دیگری جستجو کنید!!

مردم ایران بخاطر نداشتن احتیاج یا امکان به واردات مواد خام دیگران وصدور کالاهای صنعتی خود بجای آنها ، هیچ نفعی در نا امنی خاورمیانه ندارد و جستجو نموده وپیدا کنید که چه قدرتی این امکانات واین منافع نامشروع  را تواما دارد!

درادامه :

” 4- ماریو رابینو، عضو کمیسیون خارجی و کمیته حقوق بشر پارلمان ایتالیا نیز در سخنرانی خود گفت: … هیچ منفعت رئال پولتیک، منفعت اقتصادی با رژیم ایران نبایستی قبل از حقوق بشر قرار گیرد. از نورنبرگ، تا لاهه از دادگاه مربوط به یوگسلاوی سابق تا دادگاههای مربوط به جنایت علیه بشریت در افریقا، در آسیا، در امریکا، دیکتاتورها و جنایتکاران سرانجام مجبور شدند که در برابر عدالت و در برابر کشف حقیقت که از طرف جامعه بین المللی دنبال می شد قرار گیرند. و اکنون نوبت جنایتکاران در ایران است “.

واقعا؟!

آیا این اولویت داشتن مسائل حقوق بشری بر منافع اقتصادی شامل حال شما هم میشود جناب پارلمانتاریست ؟!

درصورت نبودن حق الزحمه ، بازهم حاضرید که بخاطر خوشآیند مریم واربابان خارجی اش ازاین حرف ها بزنید؟!

اگر اینهمه برای حقوق انسان ها سینه چاکی نشان دهید ازشما سئوال خواهم کرد که این مسئله شامل اعضای اسیر و یا سربه نیست شده ی مجاهدین رجوی هم می شود یانه؟

چه کسی حقوق این گمنامان زنده ومرده را اعاده خواهد کرد و چرا حقوق خانواده هایی که دهه هاست که حتی به دادن نامه ای به فرزندان اسیر خود توفیقی نیافته اند ، مورد حمایت شما قرار نمیگیرد؟!

درمورد دادگاه های مورد اشاره باید گفت که این محاکمه شدگان براثر شکست حکومت خود به اسارت درآمده بودند و هیچکس را که درکشور خود ودرقدرت باشد نمیتوانند به این دادگاه ها ببرند و آیا شما این محاکمه را ازطریق اشغال ایران انجام خواهید داد!

سئوالم ازاین شخصیت حقوقی آنست که آیا بعد از سرنگونی ژنرال خون آشام شیلی- پینوشه- که بدست عمو سام بقدرت رسیده و صدها هزار نفر را بقتل رسانده بود که هنوز تمامی این قربانیان احراز هویت نشده اند – اقدامی برای محاکمه ی پینوشه کرد واگر نکرد چرا ؟؟!!

همینطور :

” 5- سناتور اینگرید بتانکورد نیز گفت: .. ما از سازمان ملل متحد می خواهیم که محاکمه مجرمان کشتار۶۷ را آغاز کند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد باید یک تحقیق مستقل برای تحقیق درباره این قتل عام آغاز کند …کسانی که زنده اند باید در یک دادگاه بین المللی محاکمه شوند؛ و ما تا تحقق این امر آٰرام نخواهیم گرفت “.

آسیاب به نوبت!

شما ابتدا بطور سمبلیک هم که شده ، هیئت حاکمه ی آمریکا را بخاطر کشتار چندین میلیونی مردم ویتنام، کره ، لائوس ، کامبوج ، عراق و … محاکمه کنید وباقی کار را به ما مردم ایران بسپارید!!

آرام وصبور باشید عالیجناب !

قتل عام اندونزی با روی کار آمدن سوهارتوی عامل آمریکا ، بیش از یک میلیون ازمردم این کشور را به کام مرگ کشاند و بنابراین به گنده گویی شما ها تا زمانی که به این مسائل که قبل از وجود جمهوری اسلامی اتفاق افتاده توجه نکرده و کسی را محاکمه ؟! نکنید ، تره ای هم خرد نخواهد شد!

شما فعلا بهتر است این خانم مریم (عزیز دل برادر)  را کمتر سرکیسه کنید!

ایضا :

” 6- طاهر بومدرا، رئیس سابق بخش حقوق بشر یونامی، نیز گفت:‌ .. مایلم بگویم که نمی‌خواهم آنهایی را که در اشرف و لیبرتی ترور شدند فراموش کنم. آن تروریستها نیز بایستی پاسخگو باشند…ما باید سخت کار کنیم تا آنهایی را که مرتکب جنایت شدند به دست عدالت بسپاریم “.

در زندانی کردن ، شکنجه نمودن ، شستشوی مغزی کردن- که چیزی بدتر ازترور جسمی است – و سربه نیست کردن ساکنین اشرف ولیبرتی ، شخص مسعود و مشاطه گر سابق اش مریم ، نقش مستقیم یا غیر مستقیم عمده ای دارند و آیا این حکم را شامل آنها نیز خواهید کرد؟؟!!

نوید

*** 

رفسنجانی، بهشتی، فرقه رجوی ترور حزب جمهوریرجوی بنیانگذار تروریسم و عملیات انتحاری

تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی در تهرانروز چهارشنبه آخرین عملیات تروریستهای داعشی در ایران بود !

Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

امریکا علت حمله به عراق را پشتیبانی صدام از مجاهدین خلق اعلام کردHow do you explain this to the families of over 4000 US servicemen Killed in Iraq?

Elona Gjebrea përgëzon Marjam Raxhavin për mbajtjen e skllevërve modernë në Tiranë

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30960

طبیعی است که فرقه ی رجوی این خبرها را نبیند!ا

 رجوی و تروریستهای سوریهایران قلم، بیستم اوت ۲۰۱۷:… وجود این سلاح های غیر متعارف مانند سلاح های شیمیایی که برعلیه مردم سوریه بکار برده میشود ، ابدا توسط منابع بی طرف ، هرگز تایید نشده وآنچه که مسلم است ، ارباب بزرگتر درهمکاری با ارباب منطقه ای باند رجوی است که این نوع سلاح ها دراختیار انواع گروه های تکفیری قرار می دهند وسازمان مجاهدین رجوی ، این عمل را به دولت سوریه نسبت داده و جنجال های زیادی درحول … 

رجوی و تروریستهای سوریهبرنامه مجاهدین نظیر طرح داعش در سوریه است

لینک به منبع

طبیعی است که فرقه ی رجوی این خبرها را نبیند!

ارسال شده از طرف آقای نوید ـ با تشکر از ایشان ـ ۱۹٫۰۸٫۲۰۱۷

۲۸/۰۵/۱۳۹۶

هروقت به وبسایت ها و رسانه های دیگر باند رجوی نگاه میکنیم ، آنها را پر از خبرهایی میبنیم که گویا ارتش سوریه ومتحدانش شب  وروز ندارند و همواره سرگرم استعمال سلاح های غیر متعارف برعلیه مردم ؟؟!! سوریه هستند !

وجود این سلاح های غیر متعارف مانند سلاح های شیمیایی که برعلیه مردم سوریه بکار برده میشود ، ابدا توسط منابع بی طرف ، هرگز تایید نشده وآنچه که مسلم است ، ارباب بزرگتر درهمکاری با ارباب منطقه ای باند رجوی است که این نوع سلاح ها دراختیار انواع گروه های تکفیری قرار می دهند وسازمان مجاهدین رجوی ، این عمل را به دولت سوریه نسبت داده و جنجال های زیادی درحول وحوش این دروغپردازی ها براه میاندازد!

از بی عدالتی روزگار اینکه ، آنچه که باید وشاید ، هرگز مقصرین اصلی به مردم معرفی نمیشوند وفرقه ی رجوی پارا فراتر رسانده وسکوت مطلقی را دراین مورد اختیار میکند – یا بدتر- به وارونه سازی خبرپرداخته وبرای عاملین اصلی برائت کسب کرده ومدافعین واقعی از حفظ امنیت و یک پارچگی در سوریه را بجای این جنایتکاران می نشاند! !

به خبر زیر که اتفاقا منبع اش هم جمهوری اسلامی ایران نیست ورویتر است توجه نموده ومیزان بی صداقتی ودروغگویی این چماق دست زورمندان جهانی را بهتر دریابییم :

” کشف موشک های آمریکایی در لبنان – رویترز به نقل از منابع امنیتی لبنان اعلام کرد که در مخفیگاه های تروریست های “جبهه النصره”، موشک زمین به هوا و ضد تانک TOW ساخت آمریکا را کشف کرده اند. به گزارش اسپوتنیک، این موشک ها پس از تصرف چند مقر تروریستها در شمال شرق لبنان، کشف و ضبط شد. پیش از این نیز “فیصل مقداد” معاون وزیر خارجه سوریه خبر داده بود که مواد شیمیایی که در در انبارهای مهمات تروریست ها در حلب و شرق دمشق یافت شدند، توسط شرکت های آمریکایی و انگلیسی ساخته شده بودند. نمایندگان این شرکت دخالت در ارسال این مواد به سوریه را رد کردند. پنتاگون نیز اعلام کرد که هیچگونه مواد شیمیایی برای تروریست ها ارسال نکرده اند. ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد؛ امکان تحویل مواد شیمیایی و مسموم کننده آمریکا به تروریست های غیر قابل درک می باشد. سازمان ملل متحد نیز از تحقیق در مورد مواد شیمیایی که در اختیار تروریست ها بوده خبر داد، از اظهار نظر در مورد اتهامات سوریه خودداری کرد “.

وآنگاه ببینید که چه جریان فاسد ودروغگویی ادعای نجات مردم ایران را دارد؟!

راستی این جبهه النصره که اتفاقا کلاه سفیدهای محبوب فرقه ی رجوی اغلب در صفوف آن پیدا میشوند ، در لبنان چه میکند ؟؟

نوید

(پایان)

***

(مسعود رجوی و مهدی ابریشمچی در خدمت استخبارات صدام حسین)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30776

نگاهی به “سر سخن ” رسانه ی رسمی باند رجوی 

 MEK_ISIS_Terrorism_Rajavi_Cult_Documents_1ایران قلم، هشتم اوت ۲۰۱۷:… رجوی هم در قد وقامت وقواره ی خودش یک دیکتاتور است وایا این قاعده شامل اوهم میشود که به بهانه ی برقراری امنیت داخل تشکیلاتی ، شروع به جاسوس گیری وشکنجه کردن اعضای باسابقه اش پرداخت؟! آیا لازم نیآمد که کسانی که سالیان سال درزندان بوده و عمر خود را بخاطر تئوری های مالیخولیایی وابن الوقتی رجوی برباد داده واینک شاهد عینی ماجرا بودند … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسمحامد صرافپور: از نیایش عاشورا و زیارت آل علی تا طواف کاخ سفید و دمیدن در صور صهیونیزم

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشخبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟!ا

لینک به منبع

نگاهی به “سر سخن ” رسانه ی رسمی باند رجوی

ارسالی از طرف آقای نوید ـ با تشکر از ایشان ـ ۰۷٫۰۸٫۲۰۱۷

” خطر سرنگونی، ورد زبان همه در رژیم ” نام سر سخن ( سرمقاله ) رسانه ی رسمی رجویه است وطی آن میخوانیم :

” این روزها در اظهارات مهره‌ها و مطالب رسانه‌های حکومتی به‌کرات با اعترافهای بی‌سابقه‌یی با مضمون خطر سرنگونی و چشم‌انداز براندازی مواجه می‌شویم. از جمله اعتراف به‌ جهانی شدن موضوع تغییر نظام و ابراز نگرانی از خشم متراکم و انفجاری جامعه و همچنین اعتراف به‌ جایگاه اجتماعی و بین‌المللی مقاومت ایران که از نظر رژیم عامل رواج دهنده ضرورت سرنگونی است “.

تقریبا تمامی کشورهای جهان درمدار سیستم سرمایه داری نئو لیبرالیستی قرار دارند و اوضاع همگی بدرجات معین ” قاریشمیش ” است وایران نیز باوجود اینکه نمیتوان ادعا کرد یک سیستم سرمایه داری کلاسیک درآن حکم میراند، به هردلیلی در داخل نظام ” سرمایه ” قرار دارد وازگزند بحران بزرگی که این سیستم با آن مواجه است ، درامان نیست!

به این مشکلات باید اوضاع خاص ایران را که ازآن خواسته میشود که تسلیم کامل شود وبرای تحقق ان هرتوطئه ودسیسه ای برعلیه اش بکار گرفته می شود ، توجه کرد وآنگاه تحلیل کرد که چرا حکومت ایران درآستانه ی سرنگونی قرار دارد ودیگران نه!

این سرنگونی در راستای برقراری چه نوع ساختاری است؟!

اگر ساختار حکومتی ایران ، تماما ضد مردمی است ، ارتجاع وامپریالیزم جهانی سودی دراین کار ندارند وبنابراین اصرارآنها برای سرنگونی ازبهر چیست ؟

بنظر می رسد که آنها  باوردارند که انقلاب ۱۳۵۷ایران علیرغم هرضربه ای که بدان وارد شده باشد، هنوز پتانسیل های لازمی برای توسعه ی همه جانبه ی کشور دارد و علت تمام دسیسه های دشمنان بشریت ،  ترس از وجود همین پتانسیل است!

پتانسیلی که میتواند با قدرت بیشتری درمقابل نظام سلطه گر ظاهر شده و مسئله ی تسلیم کامل را دچار مشکل کرده ویا حتی منتفی سازد!

فرقه ی رجوی باید مسائل را اینگونه دیده و خواب ورویاهایش را دراین سمت وسو نظم وترتیب بدهد!

آیا میخواهد ایران به درجه ای از وابستگی وسلطه پذیری گردن نهد که ازاو میخواهند؟!

دراین صورت چه احتیاجی به سرنگونی و باند رجوی وجود دارد؟!

درادامه :

” منظور این‌که فاشیسم تروریستی مذهبی حاکم بر ایران، امنیت ادعایی خود را به‌قیمت ناامن کردن کشورهای منطقه و غرقه کردن آنها در جنگ و کشتار و تروریسم به‌دست آورده است و امروز دیگر بر هیچ‌کس پوشیده نیست که رژیم ملایان اولین عامل بی‌ثباتی تمامی کشورهای منطقه است؛ کمااین‌که از خود خامنه‌ای تا سایر سردمداران رژیم، دخالت و جنگ‌افروزی خود را این‌گونه تئوریزه و بیان می‌کنند که اگر امروز در سوریه یا عراق و یمن نجنگیم، فردا بایستی در خیابانهای شهرهای خودمان با دشمن بجنگیم …”.

هروقت که دست میدهد، مقامات مسئول به لزوم برقراری صلح وامنیت منطقه ای پافشاری کرده وتحلیل میکنند که ثبات حاصله بنفع ایرانی است که سخت محتاج سازندگی وانجام انقلاب صنعتی خودش میباشد وبنا براین رجوی ها درادعای خود دایر بر وجود ارتباط مثبت بین ناامنی منطقه وامنیت ایران دروغ ودر راستای خوش رقصی برای دشمنان مردم ایران وبراساس منافع موهومی است که دراین مورد برای خود درنظر گرفته اند!

حضور درسوریه ای که برای تجزیه ی آن کشور مورد تعرض سلطه گران و برگماردگان آنها انجام شده ، برایران تحمیل شده و منافع ایران بیش ازهمه در آرامش وسکون سوریه  است !

مسلما جنگ تحمیلی برعلیه مردم سوریه ، برای ما هم تحمیلی است وما میل ورغبتی به ادامه ی تشنج درسوریه را نداریم وبهمین خاطر است که برای برقراری صلحی عادلانه دراین کشور ، می رزمیم!

همینطور :

” اما جدای از این واقعیت، «امنیت» همواره کلیدواژه مورد علاقه همه جباران و دیکتاتورهاست و همه آنها سرکوب و اختناق را با «امنیت» توجیه می‌کنند؛ کمااین‌که آزادی نیز در فرهنگ لغات دیکتاتورها هرج و مرج یا بی‌بند و باری نام دارد؛ در حالی که امنیت واقعی و پایدار، با شاخص آزادی و میزان رضایت مردم از حاکمیت سنجیده می‌شود “.

رجوی هم در قد وقامت وقواره ی خودش یک دیکتاتور است وایا این قاعده شامل اوهم میشود که به بهانه ی برقراری امنیت داخل تشکیلاتی ، شروع به جاسوس گیری وشکنجه کردن اعضای باسابقه اش پرداخت؟!

آیا لازم نیآمد که کسانی که سالیان سال درزندان بوده و عمر خود را بخاطر تئوری های مالیخولیایی وابن الوقتی رجوی برباد داده واینک شاهد عینی ماجرا بودند چنان قلع وقمع گردند که نطق شان دربرابر خود کامگی های رجوی برنیآید؟!

آری منهم استثنائا با این نظر شما – که البته پایبندی عملی بدان ندارید – موافقم که امنیت یک کشور ازرضایت مردم تامین میشود واتفاقا باین خاطر بشما متذکر میشوم که تلاش دولت برای تامین رفاه مردم – مردمی که درانتخابات اخیر نشان دادند هنوز هم به پتانسیل قابل اعتنای انقلاب خود باور دارند- لازمه ی این کاراست و دشمنان بشریت درست بهمین خاطر است که سعی در درگیر کردن دولت با تهدیدها وتحریم های ظالمانه است!!

نوید

***

شرکت مشاور غیر رسمی ترامپ در نشست سالیانه مجاهدین خلق به چه معنی است ؟ آیا باید آن را جدی گرفت؟

https://youtu.be/rb9HOofjGpo

علیرضا نوری زاده: خانم رجوی! چرا بچه های عضو را برای شرکت در کارناوال نیاوردید؟ ترسیدید؟ 

https://youtu.be/hLpUSEubkKA

چرائی عشق ورزیدن جنگ طلبان واشنگتن به مجاهدین خلق

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30573

یاوه نویسی ۱۰ صفحه ای این مرید رجوی 

 مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسمایران قلم، تبریز، بیست و هفتم ژوئیه ۲۰۱۷:… این یکی را بیش ازهمه مدیون خانواده ها هستیم که با امکانات کم خود واراده ی فولادین وانگیزه ی محکم ، به مسعود ومریم تحمیل کردند تا بچه های پیر شده ی شان را دردرجه ی اول از اصابت تیرهایی که  بطور طبیعی و مدام درفضای عراق سرگردانند ، حفظ کنند واین درحالی است که رجوی ها تا آخرین قطره ی رمق شان مانع این هجرت وانتقال بزرگ بودند! وارتش آزادی رجوی هم … 

https://youtu.be/DUhySyaBDJ8?list=PLi6CyO25v18fvS5O-_6HVWfLrOzMlhKcl

لینک به منبع

مطلب ارسالی از طرف آقای نوید ـ با تشکر از ایشان ـ ۲۶٫۰۷٫۲۰۱۷

یاوه نویسی ۱۰ صفحه ای این مرید رجوی

وقتی  در سایت های اینترنتی فرقه ی رجوی ، به این نوشته ی بهرام مودت برخورده و حجم ۱۱ صفحه ای آنرا مشاهده کردم ، با توجه به عنوان آن ” تصویری زیبا از ایران فردا “ تصور کردم که با تحلیل مشعشی روبرو خواهم شد و شایق به خواندنش شدم که بعد ازمرور دوصفحه ای از آن ، متوجه شدم که هنر این مرید رجوی ، کپی وچسباندن مطالب بوده است!

تصویر جدیدی ازایران فردا ارائه نداده وتنها نقل قول هایی ازمریم و السابقون خارجی نقل کرده که من دهها بار آنها را دیده و درموقع خود برخوردهای با این رجز خوانی ها داشته واحتیاجی مجدد به نقد آنها احصساس نکردم!

واقعیت آنست که این آقا دست به نوشتن انشای  کیلویی  و رجوی گول زن زده وکار جدیدی نکرده است!!

اما برای اینکه احساس حقارت نکند که چرا نظری درمورد نوشته ی طولانی اش ننوشتیم ، به نقل ونقد نوشته های خودش میپردازیم.

او مینویسد :

 ” گردهمایی با شکوه و جذاب ایرانیان با شعار ” ایران آزاد ” در روز ۱۰ تیرماه ۱۳۹۶ در ویلپنت پاریس قدرت و توانمندی مقاومت را در ابعادی تازه و با چشم‌اندازی به‌مراتب روشنتر در راستای سرنگونی رژیم دیکتاتور مذهبی آخوندها به اثبات رساند “.

این توانمندی وقدرت باند رجوی را کدام برنامه ی مشخصی نشان می دهد که درآن نشست به تصویب رسید ؟!

فرقه ی رجوی که نزدیک ۴ دهه است شعار تاکتیکی واستراتژی اش سرنگونی بوده ، پس تازگی کار درویلپنت دیگر چه صیغه ایست ؟!

آیا سازمان مجاهدین رجوی که در مرزهای ایران مستقر بود وبدفعات زیاد دست به تعرض  نظامی مستقیم به خاک ایران زده ، مرحله ی سرنگونی را هنوز آغاز نکرده بود واین حمله ها جنبه ی انتقادی داشت فقط؟!

بازهم :

” … گردهمایی ویلپنت ۱۳۹۶ در چنین شرایطی آنهم با شکوهمندی و زیبایی چشمگیر با باور و ایمان بیشتر با ورود ارتش آزادی به فاز تهاجمی (که نمونه‌اش را در فعالیت و نقش یگان‌های ارتش آزادی در تبلیغات تحریم انتخابات و معرفی هرچه بیشتر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی در بین هم‌میهنان در ایران را شاهد بودیم) برگزار شد “.

اتفاقا درجریان انتخابات دیدیم که خبری از فعالیت این ارتش آزادیبخش نبوده وتحریم های اعلامی سازمان ، یا شنیده نشد ویا مورد تمسخر آگاهان قرار گرفت و میزان شرکت مردم دراین انتخابات بیشتر ازهمه ی ادوار بوده که خود نشان دهنده ی اراده ی مردم برتعیین سرنوشت خود با توسل به صندوق های رای بود ومسلما دراین جو غالب عمومی ، راهکارهای باند رجوی – که خشونت بار است – ازاقبال مردم برخوردار نیست!

همینطور :

” دختران و پسران سفیدپوش در کنار و همراه مریم رجوی در هنگام ورود به سالن گردهمایی و سپس اجرای آهنگ بسیار دیدنی و جذاب این سفیدپوشان که آینده روشن و شادی را برای نسل جوان نوید می‌دادند، جذابیت خاصی داشت. .. وقتی با علاقه به هر گوشه‌ای از سالن نظری داشتم و با نگاه کنجکاوانه‌ام به چهره‌های حاضرین یک پیام و یک امید که بسا بزرگتر، قوی‌تر و روشنتر از گذشته بود را حس می‌کردم و آن ایقان به سرنگونی رژیم و باور و امید به ایرانی آزاد و آباد با پیروزی مقاومت بود”.

یعنی اگر این پسران ودختران مثلا زرد و … پوش بودند ، جذابیتی نداشت وامیدی درشما بوجود نمی آورد؟!

چگونه است که رنگ لباس و … ، میتواند خبر از سرنگونی رژیم بدهد ومقاومت ( باند مهجور رجوی ) را به پیروزی برساند؟!!!

فکر نمیکنید که دراصلاح اینگونه نگرش خیالبافانه ی خود ، بهتر است که به متخصص فن- روانپزشک یا کلینیک روان درمانی-  مراجعه کنید؟!

ونیز :

“انتقال و هجرت بزرگ و موفقیت‌آمیز مجاهدین از زندان لیبرتی عراق به کشور آلبانی … عملیات این انتقال اگرچه پیچیده و پرهزینه بود ولی غافلگیری و بور شدن خامنه‌ای را در برداشت که در رویای نابودی تمام و کمال ارتش آزادی در فکر بقای بیشتر خود و رژیم و فرار از سرنگونی بسر می‌برد. نکته مهم در این رویداد تاریخی خروج مجاهدین، مقاومت و ارتش آزادی از فاز تدافعی و ورود به فاز تهاجمی می‌باشد ” .

این یکی را بیش ازهمه مدیون خانواده ها هستیم که با امکانات کم خود واراده ی فولادین وانگیزه ی محکم ، به مسعود ومریم تحمیل کردند تا بچه های پیر شده ی شان را دردرجه ی اول از اصابت تیرهایی که  بطور طبیعی و مدام درفضای عراق سرگردانند ، حفظ کنند واین درحالی است که رجوی ها تا آخرین قطره ی رمق شان مانع این هجرت وانتقال بزرگ بودند!

وارتش آزادی رجوی هم همانطور که درعراق زمینگیر بود ، درآلبانی زمینگیر تر شده مگر اینکه شما هارت وپورت های پیر وپاتال های بازنشسته های غرب سلطه گر را بحساب تهاجم بگذارید که گفته اند آرزو عیب است اما برجوانان عیب نیست ودنیای آرزو مرز وحد سرش نمی شود!

وسرانجام اینکه :

”  انتخابات ریاست جمهوری ایالات‌متحده آمریکا نیز یک رویداد مهم دیگری است، از آنجا که دیدگاه شخص ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و ترکیب کابینه دولتش نسبت به رژیم آخوندها و منطقه کاملا متفاوت با سیاست مماشات دولت قبلی اوباما می‌باشد باید منتظر تغییراتی در سیاست خارجی آمریکا بود…”.

بلی باند رجوی به تنها چیزی که میتواند امید ببندد، به همین قلدری های دولت آمریکاست وگرنه خود بهتر از من وتو میداند که ذره پشتوانه ای درمیان ” خلق قهرمان ” ندارد!

عیب این واقع نگری؟! رجوی ها این است که با وجود تاکید برتغییر دوران ، نمیدانند که این تغییر دوران وتوازن قوا برعلیه سلطه گران به پیش میرود!

حسن مسئله  برای باند رجوی عبارت ازاین است که با وجود پایین آمدن اعتبار اقتصادی آمریکا ( تبدیل ثروتش از ۵۰ درصد به ۲۵درصد ثروت جهان  ) هنوز هم چنگال های خونین نظامی اش را حفظ کرده ومیتواند دست به جنایات پیش بینی نشده ای بزند!

اما مشکل اینجاست که دیگران هم دستشان مشغول پلو خورانی نیست ومقاومت خواهند کرد که این امر ، نابودی جهانی را درپی خواهد داشت وکسی باقی نمی ماند تا فکر حکومت وسلطنت هم داشته باشد!

نوید

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30437

مصاحبه محمد حسین سبحانی با علامه السید الحسینی مشاور ارشد مریم رجوی 

sobhani-Alhosseini-Rajaviایران قلم، چهاردهم ژوئیه ۲۰۱۷:… به نام خدای مهربان خدا را شکر که من توانستم راه درست را پیدا کنم و  فریب ها و نیرنگ های مجاهدین خلق را متوجه بشوم و به شعار های دروغین آنها پی ببرم. من بیش از ده سال با سازمان مجاهدین ارتباط مستمر داشتم.  بیشترین انگیزه من و هدفم از حضور در برنامه های مجاهدین خلق کمک به اعضای این سازمان  و افرادی بود که … 

کارناوال مریم رجوی در ویلپنت پاریس بدون ایرانیاگر این اعتلااست، پس ارتجاع واضمحلال چیست ؟

لینک به منبع

مصاحبه محمد حسین سبحانی با علامه السید الحسینی مشاور ارشد مریم رجوی در امور کشورهای عربی و اسلامی

محمد حسین سبحانی علامه حسینی جدایی از مجاهدین خلق فرقه رجویروز  شنبه ۸ یولی ۲۰۱۷ علامه السید الحسینی  مشاور ارشد مریم رجوی در امور کشورهای عربی و اسلامی با شرکت در جمع اعضای جداشده از مجاهدین خلق ، جدایی قطعی و رسمی خود را از فرقه مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت اعلام کرد . این خبر انعکاس گسترده ای در رسانه های فارسی زبان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داشته است و یکبار دیگر نشان داده شد که سازمان مجاهدین نه تنها یک فرقه مذهبی ، بلکه یک باند مافیایی  ماکیاولیستی است که برای رسیدن به هدف ، کسب قدرت سیاسی ، از  هر وسیله ای استفاده می کند. توضیحات آقای الحسینی و همچنین سخنان خود مریم رجوی که در این ویدئو قابل مشاهده است ، نشان می دهد که علامه الحسینی از جایگاه ویژه ای در تشکیلات مجاهدین خلق بر خوردار بوده است و اعلام جدایی وی ، آن هم در همایش اعضای سابق مجاهدین خلق ، تنش های تشکیلاتی شدیدی را دردرون تشکیلات مجاهدین در اوورسورواز پاریس ایجاد کرده است که لازم است در فرصت مناسب به آن پرداخته شود.

اما روز جمعه ۷ یولی ۲۰۱۷ آقای محمد حسین سبحانی با آقای علامه السید الحسینی دیدار  و  مصاحبه تلویزیونی با وی انجام داد.در این مصاحبه آقای  علامه السید الحسینی به نکات مهمی اشاره کرد که بخشی از این مصاحبه در زیر آورده می شود. نسخه کامل این مصاحبه تصویری بعد از ترجمه کامل بزودی در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

محمد حسین سبحانی: خدمت جناب علامه حسینی هستیم و خوشبختانه فرصتی به ما دادند که بتوانیم با هم گفتگویی داشته باشیم. بسیار سپاسگذار هستم جناب علامه حسینی. من با نام و چهره شما از طریق رسانه های تبلیغاتی وابسته سازمان مجاهدین  آشنا شدم و  زا فعالیت های شما مطلع بودم. اما همیشه افسوس می خوردم و تعجب می کردم که سازمان مجاهدین چگونه توانسته است یک شخصیت علمی و مذهبی مانند شما را فریب بدهد  و مورد سواستفاده قرار دهد تا از این طریق  توجیهی باشد برای سرکوب و نقض حقوق بشر در درون تشکیلات سازمان مجاهدین و از سوی دیگر پیش بردن سیاست های وابستگی و مزدوری برای دولت های خارجی  جنگ طلب . اما خوشجال شدم و از طریق اطلاعیه دفتر شما مطلع شدم که از سازمان مجاهدین خلق فاصله گرفته اید و به این سازمان انتقاداتی دارید. ممنون می شوم توضیح دهید که چگونه با مجاهدین ارتباط پیدا کردید و چگونه از این سازمان فاصله گرفتید؟

علامه السید الحسینی: به نام خدای مهربان خدا را شکر که من توانستم راه درست را پیدا کنم و  فریب ها و نیرنگ های مجاهدین خلق را متوجه بشوم و به شعار های دروغین آنها پی ببرم. من بیش از ده سال با سازمان مجاهدین ارتباط مستمر داشتم.  بیشترین انگیزه من و هدفم از حضور در برنامه های مجاهدین خلق کمک به اعضای این سازمان  و افرادی بود که در حصار تشکیلات آن اسیر شده و بویژه در اشرف و لیبرتی . آنها برای نجات از درد و رنج محاصره و شرایط سخت عراق و تروریسم و مرگ  نیاز به کمک و مساعدت داشتند تا صدایشان به مجامع بین المللی برسد اما رهبری مجاهدین خلق نمی خواشتند عراق را ترک کنند . من شخصا در مقر مریم رجوی در پاریس مبنی  بی اعتقادی شخص مریم رجوی و اطرافیان او و دیگر سران این فرقه به ادعاهایشان و دورویی و نفاق آنان مشخصا در رابطه با اسلام و عدم پایبندی شان به شعائر و مشخصا نماز و روزه و غلط بودن استنادهای مسعود رجوی در کتابها و سخنرانیهایش به قرآن و سنت پیغمبر و امامان و خلاف شرع بودن مقایسۀ خودش با پیغمبر را دیدم و درک کردم . من متوجه شدم که مجاهدین خلق تنها با تکیه  به بیگانگان  و  با پرداخت پولهای کلان به افراد  برای سخنرانی در میتینگهای آنها می خواهد تشکیلاتش را از فروپاشی نجات دهد چرا که به طور کامل حمایت مردم ایران و ایرانیان داخل و خارج را از دست داده است. متن کامل این مصاحبه بعد از ترجمه در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت . بخش کوتاهی از این مصاحبه را در لینک زیر می توانید مشاه کنید.

https://youtu.be/v92r6qQyXwI

***

محمد حسین سبحانی مجاهدین خلق از تهران تا تیرانامحمد حسین سبحانی : مجاهدین خلق ، از تهران تا تیرانا 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30370

جدایی آقای علامه حسینی مشاور ارشد مریم رجوی از فرقه مجاهدین 

alame_Hosseini_mojahedin_Maryam_Rajaviسایتهای مختلف، دهم ژوئیه ۲۰۱۷:… مریم رجوی اعتراف می کند که علامه حسینی یک شخصیت برجسته لبنانی می باشد که زندان و اذیت و آزار نیز او را مجبور نکرد که علیه مجاهدین سخن بگوید. مریم رجوی می گوید:  او فشارها را تحمل کرد و در مقابل فشارها ایستاد و از جمله  شنیدم که علامه با صدای بلند و رسا در صحن  دادگاه گفت من با مجاهدین خلق هستم چون آنها بر حق هستند و با آنها باقی خواهم ماند. بلافاصله بعد …

اعلام جدایی علامه حسینی از مجاهدین خلق شورای ملی مقاومت فرقه رجویعلامه حسینی: تمام روابطم را با سازمان مجاهدین قطع کرده ام و هیچگونه حمایت و همکاری با آن نخواهم داشت

جدایی آقای علامه حسینی مشاور ارشد مریم رجوی در امور کشورهای عربی و اسلامی از فرقه مجاهدین

ایران قلم ـ ۱۰٫۰۷٫۲۰۱۷
لینک به منبع

https://youtu.be/j6r6Pz0-5XA

آقای علامه حسینی مشاور ارشد مریم رجوی در امور کشورهای عربی و اسلامی از فرقه مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت جدا شد. علامه حسینی که یکی از روحانیون شیعه لبنانی می باشد، روز  شنبه ۸ یولی ۲۰۱۷  با شرکت در گردهمایی اعضای منتقد و سابق مجاهدین خلق در شهر پاریس اعلام جدایی و قطع همکاری خود با مجاهدین خلق و شورای دست ساز رجوی  به نام ” شورای ملی مقاومت ” اعلام کرد ، این در حالیست که علامه حسینی جایگاه ویژه و بسیار مهمی در تشکیلات مجاهدین خلق در منتطقه خاورمیانه و کشورهای عربی و اسلامی بر عهده داشته است . او تقریبا بیش از یک دهه در ارتباط تنگاننگ با مجاهدین خلق بوده است و همیشه مسدولیت کارهای وی بر عهده مریم رجوی و محمد سید المحدثین بوده است .آقای علامه حسینی در نشست جداشدگان از فرقه مجاهدین خلق ابعاد مختلفی از انحراف و سرکوب در درون تشکیلات مجاهدین خلق تا خیانت و وابستگی فرقه مجاهدین در بیرون به کشورهای جنگ طلب را تشریح کرد که بتدریج در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

فیلم سخنان مریم رجوی که به استقبال علامه حسینی در شهرک اووروسوراز پاریس امده است و از وی به شدت تجلیل می کند به اندازه کافی بحث را روشن می کند که چه جایگاهی آقای علامه حسینی در پیشبرد سیاست های مجاهدین خلق در کشورهای عربی داشته است. از سخنان مریم رجوی و  اقدام تشکیلاتی هماهنگ اعضای سازمان در مقر اوروسواز که فرقه مجاهدین به چند نکته مهم می توان اشاره کرد، در این فیلم ویدئویی :

ـ اعضا و مسئولین سازمان مجاهدین ضمن استقبال از علامه حسینی دست جمعی در حالیکه شاخه های گل نثار وی می کنند شعار التقاطی  عربی و فارسی می سرایند و می گویند: اهلا و سهلا مرحبا خوش امدی خوش امدی

ـ مریم رجوی ضمن اینکه شخصا خودش به استقبال علامه حسینی می آید، خطاب به وی و حاضرین می گوید که : جناب علامه حسینی شجاعانه پرچم شیعه علوی را در مقابل ولایت فقیه برافراشته است.

ـ مریم رجوی اعتراف می کند که علامه حسینی یک شخصیت برجسته لبنانی می باشد که زندان و اذیت و آزار نیز او را مجبور نکرد که علیه مجاهدین سخن بگوید. مریم رجوی می گوید:  او فشارها را تحمل کرد و در مقابل فشارها ایستاد و از جمله  شنیدم که علامه با صدای بلند و رسا در صحن  دادگاه گفت من با مجاهدین خلق هستم چون آنها بر حق هستند و با آنها باقی خواهم ماند. بلافاصله بعد از این سخنان مریم رجوی نیز حضار که در ردیف اول آن مهدی ابریشمچی ، محسن رضایی ، معصومه بلورچی، دولت نوروزی و شهرزاد حاج سید جوادی نشسته بودند به شدت علامه حسینی را تشویق می کنند و …

اکنون پرسشی که مطرح می شود این است که آیا فرقه مجاهدین ترور شخصیت در مورد علامه حسینی را مثل سایر منتقدین وناراضیان از سیاست های مجاهدین خلق را آغاز می کند ؟ آیا رهبری مجاهدین خلق انتقادات  فردی که چنین جایگاه رفیعی به قول خود مریم رجوی  در تشکیلات مجاهدین خلق داشته است را تحمل می کند؟ پاسخ به اعضای سازمان در آلبانی چه خواهد بود؟ زیرا تقریبا همه اعضای سازمان اهمیت جایگاه اور ا می دانسته اند. باید منتظر شد و دید که مریم رجوی چه پاسخی دارد.

عکس های گردهمایی اعضای جداشده از مجاهدین خلق با علامه حسینی را در ابتدای این نوار ویدئویی می توانید مشاهده کنید

علامه حسینی مشاور مریم رجوی اعلام جدایی کرد

گزارشی از سمینار افشاگرانه در پاریس

ایران فانوس، ۱۰ .۰۷ . ۲۰۱۷
لینک به منبع

دیروز شنبه نهم ماه یولی برابر با هفدهم تیرماه، تعدادی از اعضای جداشده از مجاهدین خلق، مرکب از انجمنها و کانونهای سیاسی و فرهنگی، در پاریس گرد هم جمع شده و به افشاگریهای جدید یکی از شخصیتهای جداشده از مجاهدین خلق، گوش سپردند.

شخصیت مورد نظر، علامه سید محمد علی حسینی، رییس شورای عربی/ اسلامی و روحانی مبارز و اهل لبنان است که سابقه همکاری ده ساله و لابی دراز مدت مجاهدین خلق را در کشورهای عربی و اروپایی در کارنامه خود دارد و مشاور ارشد مریم قجر در امور کشورهای عربی و بین المللی، بوده است. علامه حسینی، کسی است که مجاهدین خلق در مورد او همواره اذعان داشتند، اگر همه هواداران و لابیهای مجاهدین در کشورهای عربی را یک طرف جمع کنیم، علامه حسینی به تنهایی در طرف دیگر و همطراز و هموزن سایر لابیهای مجاهدین جای دارد.

علامه حسینی، دیروز هفدهم تیرماه، در نشستی خبری و در میان شگفتی و بهت هیئتی از جداشدگان از مجاهدین خلق، ضمن اعلام جدایی و برائت از تشکیلات و سیاستهای مجاهدین خلق، شدیداً تنفر و ابراز انزجار کرد و از خدا و مردم پوزش و مغفرت جهت سالیان همکاری با مجاهدین خلق را خواسته است. او خود و احساساتش را مورد مذمت و شماتت قرار داد که چرا زودتر از این ترفندها و ماهیت خطرناک مجاهدین را نشناخته است. او با خود و خدای خود و مردم عهد کرد، از این پس هر آن چه در توان دارد در راستای افشای ماهیت خطرناک و ضد ایرانی و ضد بشری مجاهدین خلق در میان کشورهای عربی و اروپایی، از هیچ امری دریغ نورزد.

علامه حسینی که خود یک شیعه معتدل و مخالف با خشونت است و معتقد به همزیستی مسالمت آمیز اقوام و مذاهب مختلف است و در ارتباط با مسایل سیاسی و اسلامی و فقهی، بیش از هفتاد کتاب نوشته است، شناخت کاملی از تشکیلات و شخصیتها و ایدئولوژی و سیاستهای مجاهدین خلق را دارد، او ضمن اشاره به تناقضات و نفاق و دو رویی مجاهدین، آنان را ابتر و بدون آینده نامید. وی در مقابل پرسش یکی از زنان از بند رسته که سئوال کرد، مسعود رجوی از قرآن و از سوره احزاب آیه آورده و خود را همطراز و همانند پیامبر اسلام دانسته و از آیات دیگر قرآن استنتاج کرده که خدا مرا مورد مهر و پاداش خود قرار داده و آن رحمت و ایثار، داشتن زنان فراوان و سپس بردن آن زنان به بهشت است، علامه حسینی، در پاسخ به این پرسش و پرسشهای دیگری که مطرح شد، پاسخ داد، مجاهدین خلق همیشه نظر و نیات خود را از قرآن استخراج کرده و در مورد سوره احزاب نظر و تفسیرهای مختلف وجود دارد، ولی در کلیت، اسلام مجاهدین خلق با روح اعتدال و اسلام واقعی، فرق اساسی دارد. آنان سعی دارند از اسلام و شیعه، تلقی و برداشت خشونت و ترور استخراج کنند که همواره در مسیر راه دچار تناقض می شوند و اسلام چنین روشهای افراطی و تروریستی را همواره رد کرده و پذیرا نبوده است. همچنین، طلاق و استثمار بیرحمانه از زنان، نه تنها با مکتب و مرام اسلام و زندگی پیامبر اسلام، بلکه با روح جامعه و طبیعت نیز سازگاری نداشته و اینها تنها برداشتها و تفسیرهای غلط مجاهدین خلق از اسلام و ایدئولوژی و جامعه است. آنان مثل همیشه با برداشتهای غلط از اسلام، شرک می ورزند و روح بردبار اسلام واقعی با عملکردهای مجاهدین خلق، منافات داشته و مسعود رجوی در هر آیه و تفسیر اسلامی و حتی سیاسی، تنها و تنها به فکر منافع شخصی و تشکیلاتی خود بوده و همواره از اسلام ابزاری برخورد کرده و مورد سوء استفاده قرار داده است.

علامه حسینی، در متن افشاگریهای بی سابقه اش در مورد رهبران مختلف مجاهدین، زبان به اعتراف گشود و به طور اخص در مورد مریم قجر، گفت، روزی از مریم رجوی سئوال کردم آیا شما به این حجاب و روسری اعتقاد دارید؟ او پاسخ داد، نه اعتقاد ندارم، ولی ضرورت زمان و تشکیلات ناچارم کرده است. علامه حسینی، مجدداً از مریم قجر پرسید، آیا در مورد طلاقها نظرتان مثبت است که مریم رجوی این بار نیز جواب داد، مورد طلاق من و سایر زنان، فرمان مسعود رجوی بوده است.

علامه حسینی افزود، مجاهدین در آلبانی و اروپا هیچ مقاومت و مبارزه ای نمی کنند، مبارزه و مقاومت بدون جبهه و مردم، معنا و مفهوم ندارد. آنان هم اکنون چون سلاحی در دست قدرتها قرار دارند و تنها برای پول کار می کنند. آنان اجاره دولتهای دیگر هستند.

علامه حسینی در این بحثها و شرح مختصات ویرانگر مجاهدین خلق، نه تنها در امور اسلامی و برداشتهای غلط مجاهدین از اسلام، بلکه در سایر موارد دیگر از جمله مالی و سیاسی و تبلیغاتی، مجاهدین خلق را نیرویی منافق و افراطی دانست و با انواع و اقسام نمونه و شهود که خود از نزدیک شاهد آنها بوده و با لهجه صریح بیان می کرد، مناسبات ضد کودک مجاهدین خلق را با حکومت هیتلر مقایسه کرد و باعث حیرت و شگفتی حضار در جلسه شد که او علامه حسینی، با وجود این که ایرانی و عضو داخل تشکیلات مجاهدین خلق نبوده و به زبان فارسی تسلط کافی ندارد، چگونه با مفاهیم و اهداف و از ماهیت خطرناک مجاهدین خلق این چنین اطلاعات کامل به دست آورده است.

 کانون سیاسی/ فرهنگی ایران فانوس

لینک به عکسها (ایران فانوس)

اعلام جدایی علامه محمدعلی الحسینی از مجاهدین همراه با ویدیو وعکس

کانون آوا، دهم ژوئیه ۲۰۱۷
لینک به منبع

علامه محمدعلی الحسینی از لبنان از حامیان مجاهدین و شورای ملی مفاومت بعد از ۱۰ سال همکاری اعلام جدایی نمود و درجلسه ای که بدعوت جداشدگان فرقه رجوی در تاریخ ۸ ژوییه ۲۰۱۷ در پاریس برگزار شده بود شرکت نمود و حقایق تکان دهنده ای از این فرقه مخرب که نام اسلام را یدک می کشد، برملا نمود.

درزیر چندویدیو و تصاویری از این جلسه ملاحظه می فرمایید.

گزارش کامل بزودی منتشر می گردد.

لینک به عکسها (کانون آوا)

دوگانگی و بی پرنسیبی مریم رجوی از زبان دکتر علامه  

زنان ایران، آلمان ۱۰٫۰۷٫۲۰۱۷
لینک به منبع

شنبه گذشته درست یک هفته پس ازآنکه فرقه رجوی با هزار مکر و حیله جمعیتی را در فرانسه جمع کرد تا وجود خودش را در عرصه سیاسی مطرح کند یکی از هم پیمانان فرقه رجوی آقای علامه حسینی به جمع منتقدان فرقه پیوست و افشاگری کردند. فرقه رجوی که مکارانه بدنبال کشاندن مجدد این علامه به برنامه های خود و ادامه سوء استفاده سیاسی از ایشان بود و در این زمینه شکست خورد سراسیمه در سایت وابسته خود موسوم به ایران افشاگر شروع به لجن پراکنی  کرد.

آقای علامه حسینی تحت تأثیر شعارهای سازمان مدتی جذب فرقه رجوی می شود در درون این فرقه پی به دوگانگی و بی پرنسیپی مریم رجوی و رهبری سازمان می شود و بلافاصله از آنها فاصله گرفته و از عملکردهای آنها انتقاد می کند و روز شنبه در جمع انجمنهای منتقدین و جدا شدگان از فرقه حضور یافت وسخنان مهمی ایراد کرد ایشان نوار ویدئوی صحبتهای مریم رجوی که ازایشان تمجید و تعریف می کند و دست زدن و شور واشتیاق وابستگان به رجوی را پخش کرد سپس گفت که از این لحظه هدف تروریسم فرقه رجوی هست اما هراسی ندارد و باید که به حقیقت اذعان کند. در این جلسه خانم بتول سلطانی از انجمن زنان، آقای عیسی آزاده از انجمن پیوند رهائی و آقای محمد کرمی از انجمن فریاد آزادی و آقای عباس صادقی از کانون آوا و  آقای محمد رزاقی سخنرانی کوتاهی داشتند توجه شما علاقمندان را نوار ویدئوئی کامل ایشان جلب می کنیم.

لینک به نوار ویدئوئی سخنان علامه حسینی تهیه شده توسط کانون آوا

لینک به نوار تنظیم شده ویدئوی توسط کانون قلم

ایشان در پاسخ خانم بتول سلطانی در مورداستناد رجوی برای توجیه عمل و اقدام مسعود رجوی در عقد کردن و ایجاد رابطه جنسی با زنانی که طی پروسه های انقلاب از شوهران خود جدا شده اند فرمود:

در شناخت من از رجوی به این نتیجه  رسیدم که برداشت او از اسلام غیر صحیح هست و او فقط در پی کسب سلطه و قدرت است.

او مدعی اسلام جدید هست و هر کس می تونه ادعا کنه ولی این به این معنی نیست که هر ادعائی صحیح است. جایز نیست کسی خودش را با پیامبر مقایسه کند. برای اینکه به پیغمبر وحی می شد. اما به مسعود رجوی وحی نمی شه. ما مجاز نیستیم خودمون را با امام حسین در کربلا مقایسه کنیم.

مشکل در فهم گفتمان دینی هست مشابه همین رجوی را با داعش هم داریم. آیه قرآنی می گوید: در دین اجبار نیست. نمی تونم به دخترم بگم که تو باید مذهبی باشی و او را مجبور به نماز و روزه بکنم. اما من دیدم در سازمان مجاهدین حجاب را اجباری کردند. در حالیکه مریم رجوی به من گفت که به حجاب اعتقاد نداره پس چطور کاری را انجام می دهد که به آن اعتقاد ندارد!

مشکل ما با رژیم ایران چیه؟ استبداد دینی واین درست نیست و ما خواهان آزادی برای همه مردم منقطه هستیم.

پیامبر گفت که دو امانت در میان شما می گذارم یکی کتاب خدا و دیگری عترت هست. در مورد زنان پیامبر اینها خصوصیات ویژه داشتند که با سایر زنان قابل مقایسه نیست. و ما نمی توانیم گفتمان مذهبی در قرنهای گذشته با امروز مقایسه کنیم.

همایش اعضای سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) در پاریس با حضور علامه حسینی

پیوند رهایی – ۱۸ تیرماه ۱۳۹۶
لینک به منبع

روز شنبه ۸ ژوئیه ۲۰۱۷ برابر با ۱۷ تیر ۱۳۹۶ گروهی از جداشدگان از سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) در یک سمینار در پاریس با حضور روحانی برجستۀ شیعۀ لبنانی علامه سید محمد علی حسینی که اخیرا بعد از بیش از یک دهه همکاری با فرقۀ رجوی و حمایت از آن و حضور و سخنرانیش در میتینگهای سالانۀ مریم رجوی وبرنامه های مذهبی این فرقه در فرانسه از جمله در مقر این فرقه در حومۀ پاریس، تمام روابطش با فرقه را قطع کرده و اقدام به افشای ماهیت تروریستی آن کرده است، گردهم آمده و به سخنان بسیار جامع و عمیق ایشان در بیان مشاهدات و تجارب خود در تشکیلات این فرقه در پاریس و به طور خاص در مقر مریم رجوی در اوسوراواز گوش دادند.

ایشان در سخنرانی خودشان در این همایش و نیز در مصاحبۀ مفصلی که با رسانه های جداشدگان از فرقۀ رجوی در هتل محل اقامت خودشان در پاریس به عمل آوردند گفتند من نیز مثل شما جداشدگان از این فرقه گول تبلیغات و شعارهای مطنطن و پوچ این فرقه مبنی بر طرفداری از آزادی و دموکراسی و برابری و حقوق بشر و تکیه شان در این شعارها بر اسلام و قرآن و پیغمبر و امامان شیعه را خورده و اینهمه سال از آن حمایت کردم و اکنون با تأسف و تأثر فراوان از این حمایتهایم از آنجا که به خطا بودن این راه و پوچ بودن شعارهای آزادی و دموکراسی و حقوق بشر آنها و دیکتاتوری و سرکوب وحشتناک و نقض حقوق بشر توسط رهبران این فرقه در داخل تشکیلات آنان علیه اعضای خود و افکار و اعمال خلاف اسلام و خلاف قرآن که دارند پی برده ام به درگاه خداوند توبه و استغفار می کنم و می خواهم که با انتشار این صحبتهای من جلوی فریبکاریهای فرقه بعد از مرگ من گرفته شود چرا که می دانم اگر این صحبتها و موضعگیریهای جدیدم علیه آنها نباشد و منتشر نشود آنان بعد از مرگ من از حمایتهای سابقم از آنان و سخنرانیهایم در برنامه هایشان بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی می کنند و حتی مرگ مرا به اطلاعات رژیم ایران نسبت می دهند و البته خودم را نیز در این مدت قطع روابطم با آنان و خودداریم از شرکت در گردهمایی هایشان پیوسته در خطر توطئه های آنان برای قتلم می دیدم تا جلوی افشاگری های مرا گرفته و قبل از اینکه موضع جدیدم را اعلام و منتشر بکنم از مرگم به نفع خودشان به تبلیغات سیاسی بپردازند، چرا که یکی از شخصیتهای شورای اینها که نزد من در مقر مریم رجوی در اورسورواز مخفیانه ابراز ناراحتی و نارضایتی از خطوط و سیاستها و افکار و اعمال رجوی می کرد وقتی از او پرسیدم چرا بیرون نمی روی؟ گفت می ترسم با توجه به تجربۀ آنها در رابطه با جداشدگان قبلی از شورا که بیرون رفته و دست به افشاگری علیه این فرقه زدند این بار مرا قبل از اینکه از دسترس آنان دور شده و جدایی ام را اعلام کنم و دست به افشاگری علیه آنها بزنم، فورا به قتل برسانند.

جناب علامه حسینی با نشان دادن قسمتهایی از ویدیوی سخنان مریم رجوی در تمجید و ستایش از او در مقر وی در اورسوراواز و شعارها و ابراز احساسات نوچه های وی نسبت به او گفت: من مواقع حضورم در مقر مریم رجوی در اورسوراواز نارضایتی بسیاری از اعضا و نیز شخصیتهای شورای این فرقه از سیاستهای رجوی و مخالفتشان با او را احساس می کردم و برخی از این شخصیتها در صحبتهایشان قصد خودشان مبنی بر ترک صفوف این فرقه و شورای آن را برای من ابراز داشته و افکار و اعمال رجوی بویژه در رابطه با خانواده و طلاق و ممنوعیت ازدواج را خلاف آیین اسلام می دانستند.

وی ضمن بیان نمونه هایی از مشاهدات عینی خودش در مقر مریم رجوی در فرانسه مبنی بر بی اعتقادی شخص مریم رجوی و اطرافیان او و دیگر سران این فرقه به ادعاهایشان و دورویی و نفاق آنان مشخصا در رابطه با اسلام و عدم پایبندی شان به شعائر و مشخصا نماز و روزه و غلط بودن استنادهای مسعود رجوی در کتابها و سخنرانیهایش به قرآن و سنت پیغمبر و امامان و خلاف شرع بودن مقایسۀ خودش با پیغمبر و مشخصا در رابطه با ازدواج و همسران، به مقایسۀ فرقۀ رجوی با خوارج و قرامطه و پیروان حسن صباح و دیگر فرقه ها در تاریخ پرداخت و افزود: سازمان مجاهدین اکنون فرقه ای بیش نیست که تنها با تکیه اش به بیگانگان و مقامات سابق و اسبق اروپا و آمریکا و برخی کشورهای منطقه که هیچ تأثیری در سیاست این کشورها ندارند با پرداخت پولهای کلان به آنان برای سخنرانی در میتینگهای آنها می خواهد تشکیلاتش را از فروپاشی نجات دهد چرا که به طور کامل حمایت مردم ایران و ایرانیان داخل و خارج را از دست داده است. وی ادامه داد: بیشترین انگیزه ام و هدفم از حضور در برنامه های این فرقه کمک به مجاهدین و افرادی بود که در حصار تشکیلات آن اسیر شده و بویژه در اشرف و لیبرتی برای نجات از درد و رنج محاصره و شرایط سخت عراق و تروریسم و مرگ در آنجا نیاز به کمک و مساعدت در رساندن صدایشان به مجامع بین المللی و مقامات و رسانه های عربی و غربی برای خروج از عراق داشتند ولی مسئولان سازمان مجاهدین برایم تأکید می کردند که ما می خواهیم حتی به قیمت مرگ همۀ افراد در عراق باقی بمانیم و آسیبها و مرگها و کشته شدنها در عراق برایمان بهره های سیاسی فراوان دارد و بدینگونه دیدم که اینها می خواهند با جان اعضایشان دادوستد سیاسی بکنند و این در حالیست که اکنون با وقاحت تمام انتقالشان از عراق را بزرگترین پیروزی!! می نامند. وی به همۀ جداشدگان توصیه کرد که وظیفۀ اول شما تلاش برای نجات بقیۀ اسیران تشکیلات این فرقه در آلبانی و رسیدگی و کمک به جداشدگان در آنجا می باشد و من نیز از هیچ کمک تبلیغی و رساندن صدای شما و آنان به مجامع و مسئولین بین المللی و منطقه ای بویژه در رابطه با ضرورت ابتدایی ترین حقوق انسانی آنان یعنی ارتباط با دنیای خارج و تماس و دیدار با خانواده هایشان، دریغ نمی کنم و این کفارۀ  گناهان همه مان در حمایت از فرقه می باشد.

وی تأکید کرد که با افشاگری علیه این فرقه دوستان دیگرم در میان شخصیتها و روزنامه نگاران عرب در تمام کشورهای عربی را از حمایت از این فرقه با فریب خوردن از تبلیغات و شعارهای پوچ آنها برحذر خواهم کرد و با این دوری من از این فرقه و قطع تمام روابطم با آن بسیاری از عربهای فریب خورده به جز آنها که تنها هدفشان دریافت پولهای این فرقه می باشد دست از حمایت از آن برخواهند داشت.

بعد از سخنان علامه حسینی در این سمینار برنامۀ پرسش و پاسخ و صحبتهای شرکت کنندگان اجرا شد که طی آن نمایندگان و برخی اعضای انجمنها و تشکلهای اعضا و مسئولین سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) خانم بتول سلطانی عضو سابق شورای رهبری سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) از انجمن زنان (آلمان) و آقایان قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد عربی سابق در بخش روابط خارجی سازمان از انجمن پیوند رهایی (فرانسه)، رضا صادقی جبلی از اعضا و مسئولین قدیمی جدا شدۀ سازمان، عیسی آزاده عضو قدیمی و از فرماندهان ومسئولان سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) از انجمن پیوند رهایی (فرانسه) و داود باقروند ارشد از اعضا و مسئولین قدیمی سازمان و «شورای ملی مقاومت» آن از جنبش «نه به تروریسم و فرقه ها» (آلمان) و محمد حسین سبحانی (از کانون قلم در آلمان)، علی اکبر راستگو (از کانون آوا در آلمان)، محمد کرمی (از انجمن فریاد آزادی در فرانسه) و محمد رزاقی از اعضا و مسئولین قدیمی سازمان (فرانسه)، ضمن خوش آمد گویی به مهمان ارجمند وتشکر از ایشان که دعوت انجمنهای اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق (فرقۀ رجوی) در اروپا و شرکت در گردهمایی آنان در پاریس را پذیرفته و اینجا حضور یافته اند هر یک سخنان مفصلی مبنی بر مشاهدات و تجارب خودشان در داخل تشکیلات این فرقه و مشخصا در عراق بویژه در رابطه با دیکتاتوری رهبری فرقه و سرکوب مخالفان در داخل تشکیلات و زندان و شکنجۀ آنان و قطع ارتباط اعضای سازمان با دنیای خارج و ممنوعیت استفاده از انترنت و موبایل و رادیو و تلویزیون و مطبوعات و هر گونه تماس و ارتباط و دیدار با افراد خانواده در داخل و خارج ایران و پول گرفتن رهبران فرقه از صدام و غارت نفت و ثروتهای عراق و دخالتهایشان در امور این کشور و همکاری شان با اشغالگران آمریکایی و جاسوسیهایشان علیه عراقیان و به کشتن دادن نیروها و بهترین فرزندان مردم ایران و فسادهای اخلاقی شخص رجوی و کیش شخصیت او و مقایسۀ خودش با پیغمران و امامان ایراد کردند که مورد تأیید علامه حسینی قرار گرفت و در مواردی شگفتی او را برانگیخت به طوریکه اظهار داشت که از شنیدن این نمونه ها و موارد بویژه در رابطه با افکار و اعمال و رفتارهای رجوی و سرکوب تشکیلاتی و زندان و شکنجه در اشرف و فسادهای اخلاقی رجوی شوکه شده است.

مشروح سخنان علامه حسینی در این سمینار پاریس و نیز در مصاحبۀ مفصلی که توسط آقای سبحانی با ایشان در هتل محل اقامتشان انجام شد به زودی ترجمه و به صورت ویدئویی و نیز به صورت مکتوب به علاوۀ پرسش و پاسخها و صحبتهای دوستان جداشده از فرقۀ رجوی در این گردهمایی در حضور این مهمان گرانقدر، منتشر خواهد شد.

در لینگ زیر قسمتی از این سمینار و سخنرانی علامه حسینی را مشاهده می کنید.

در لینگ زیر قسمتی از این سمینار و سخنرانی علامه حسینی را مشاهده می کنید.

https://youtu.be/VJ4S7Dy1rjs

و این هم فیلم ویدیویی استقبال از علامه حسینی در اورسور اواز با فرش قرمز و حرفهای مریم رجوی در تعریف و تمجید از او
https://www.facebook.com/alimohamadfatima/videos/1521755887874377

تعریف و تمجیدهای دیروز مریم رجوی از علامه حسینی و استقبال از او با فرش قرمز در اورسوراواز را با اطلاعیۀ امروز فرقۀ او مبنی بر آخوند مزدور و خودفروخته خواندن علامه حسینی مقایسه کنید. چگونه دیروز علامه بود و بلافاصله بعد از اقدام ایشان به افشاگری علیه فرقۀ رجوی آخوند و ملای خودفروخته و مزدور شد؟!!! این هم از معجزات خمره و آزمایشگاه یک شبۀ مریم قجر!!!

علامه حسینی مریم رجوی جدایی از فرقه رجوی مجاهدین خلق

photo 2017-07-09 20-03-18

عکس اولی دیدار علامه حسینی با مریم رجوی در مقر رهبر فرقه در اوسوراواز فرانسه همراه با نوچه های مریم قجر محمد محدثین و سنابرق زاهدی و عکس دوم سخنرانی علامه حسینی در ماه رمضان چند سال پیش در پاریس در حضور مریم رجوی

لینک به عکسهای مرتبط (پیوند رهایی)

(پایان)

*** 

همچنین:

 • Mojahedin_Khalq_Paris_Carnaval_Terrorists_2ایران قلم، ششم ژوئیه ۲۰۱۷:… اگر صحبت مرتجع ومرتجعین درکار باشد ، رهبری مجاهدین که از همان روزها درحال استحاله سازمان به فرقه شده ونزدیک چهار دهه براین خیانت خود اصرار ورزیده ومناسبات برده داری را درتشکیلات رواج دادند ، دراصل مرتجع ترین جریان ایرانی بوده و ش

  Against Human rights abuse by Maryam Rajavi ISIS MEK NCRIانجمنهای فانوس، قلم، آوا و پیوند رهایی، سوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  اعضای جدا شده از سازمان با برپایی میز کتاب و توزیع بروشورها و حمل پلاکاردهای مصور درحالیکه باران شدیدی می بارید، ضمن افشای هدف واقعی از برگزاری شوی سازمان در پاریس و اعتراض به اجازۀ اق

  Mohammad_Houssein_Sobhani_2017محمد حسین سبحانی، ایران قلم، اول ژوئیه ۲۰۱۷:… سازمان مجاهدین می گفت و می گوید که دیگر قبل از سی خرداد ۱۳۶۰ و آغاز مبارزه مسلحانه   فضاییی برای مبارزه مسالمت آمیز و سیاسی وجود نداشت و به همین دلیل در ۲۸ خرداد ۱۳۶۰ در یک اطلاعیه سیاسی ، نظامی آغاز فعالیت مسلحانه خود را رسما اعلام ک

  MEK_ISIS_Terrorism_Rajavi_Cult_Documents_1ایران قلم، بیستم ژوئن ۲۰۱۷:… همان گونه که در ابتدا یادآوری کردیم مردم ایران ، برعکس تصور رهبری فرقه مجاهدین ، از گردهمایی   این فرقه  در اول یولی ۲۰۱۷ در ویلپنت پاریس بدون تردید بهره مند می شوند چون فرصتی فراهم می‌شود که هر چه بیشتر به ماهیت این گروه پی ببرند. ام

  Mirsadegh_Hejazi_MEK_Rajavi_Cult_Albania_1ایران قلم، یازدهم ژوئن ۲۰۱۷:… دراین اواخر اطلاع یافتیم که شما از عراق به آلبانی منتقل شده اید . بسیار خوشحال شدیم که شاید بعد ازاین حداقل با تلفن یا تلگرام باما تماس خواهی گرفت وما ر ا ازخبر سلامتی خود با خبر خواهی ساخت ولی متاسفانه تاکنون این امر میسر نشده است.

  ایران قلم، هشتم ژوئن ۲۰۱۷:… دونالد ترامپ از آغاز  عملیات فرقه تروریستی داعش در صبح امروز تاکنون که ۱۰ ساعت گذشته است همچنان سکوت کرده است، به نظر می رسد وی نیز مثل یکی از مقامات وزارت خارجه اش که در مقابل سوال خبرنگار آسوشیتدپرس که  پرسیده بود در عربستان دمکراسی هست یا ایران و…  شوکه شده است چه بگوید. این مقام وزارت خارجه آ

   ایران قلم، دوم ژوئن ۲۰۱۷:… شنیده شده است که مسعود رجوی بعد از سی و شش سال یاد فردوسی ، رستم و سهراب و سیاوش افتاده است تا با پخش گسترده عکس هایی از نمادهای ملت ایران در میان خیمه شب بازی خود در اول یولی ۲۰۱۷ در ویلپنت پاریس   ماهیت ضدایرانی خود را ماستمالی کند. اما مگر شدنی ست؟ مگر می توان لباس مزدوری و خشونت را از تن مجاهدین خلق در آورد

   مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسمایران قلم، سی ام آوریل ۲۰۱۷:… اشرف مرحوم ، حدود ۴۰۰۰ نیرو را دردرون قلعه ها وجوارخاک ریزهای مخوف خود داشت واگر قرار است به ۱۰۰۰تا تبدیل شود ، شامل ۴میلیون نیرومیشود و با داشتن این نیروی بزرگ که میتواند نتیجه ی هرانتخاباتی را بنفع رهبر خود تغییر دهد! ، چرا اینهمه سراسیم

   ایران قلم، یازدهم آوریل ۲۰۱۷:… اما هم سران این کشورها وهم فرقه ی رجوی میدانند که زیاده روی آمریکا و … دراین تشنج آوری به جاهای باریک میکشد و ممکن است به جنگ جهانی هم بکشد که اگر رجوی حقیر مهم نیست آیا برای اربابان اوهم که اینهمه ثروت جمع کرده ومیخواهند ازاین جهان مادی کامی در بالاترین حد خود بگیرند، مهم نیست وآیا واقعا باین سادگی

   Mojahedin Khalq Maryam Rajavi Massoud Rajavi terrorist cultایران قلم، بیست و نهم مارس ۲۰۱۷:… براستی هم مبارزه طلب علم میکند و واقع بینی ناشی ازنقد گذشته ، استفاده از نظریات دیگرانی که خبره دراین کار بوده اند والبته این مطالعه وتحقیق با زندگی درمیان مردم وآمیختن  با رنج و درد آنها تکمیل میگردد . بازهم آفرین! وقتی تئوری مبارزه را

   Radicalised Mojahedin Khalq from Iraq to Albaniaایران قلم، دهم مارس ۲۰۱۷:… ویدئو های زیر مربوط به زنان قربانی شده توسط رهبری فرقه مجاهدین خلق می باشد، زنان قربانی که ابتدا مغزشویی شده اند، بعد سوگند داده شده اند، سپس در رهبر ذوب شده اند. قربانیانی که بعد از سال ها اسارت در عراق ( پادگان اشرف و کمپ لیبرتی ) به آلبانی رسیدند ، اما همچنان در آلبانی توسط  مسعود

  Linda-Chavez-Ingrid-Betancourt-Mojahedin_Khalq_MEK_terroristsجمعی از خانواده ها، ایران قلم، سوم مارس ۲۰۱۷:… اما دولت آلبانی هم باید به تعهدات خود که بازسازی فکری اسرای جسمی وروحی رجوی و برگرداندن آنها به جامعه باشد ،عمل کند واینطور نباشد که رجوی ها اجازه داشته باشند کلاس های مغزشوئی خود را بطور مداو

   ایران قلم، بیست و هفتم فوریه ۲۰۱۷:… ما هنگامیکه مسعود رجوی با سینی پر از حلقه های ازدواج با بالای سِن برگشت روی به مریم رجوی و جمعیت گفت: ” حالا من رها شدم.” البته بهای این رهایی موقت رهبری فرقه مجاهدین، اسارت اعضای مجاهدین در چمبره مناسبات فرقه گرایانه مجاهدین بوده است که در صد زیادی از آنها هنوز