دکتر جمشید تفریشی از دانمارک، میهمان تلویزیون مردم تی واشنگتن

Follow Share on Tumblrارسال – جمشید تفرشی در مصاحبه با پارسا سربی، مردم تی وی، هفدهم اکتبر 2018:… اگر این شخص رجوی ذره ای شرافت داشت. اگر این شخص رجوی ذره ای غیرت داشت. که در نظامهای کلاسیک فرمانده، و در نظامهای پارتیزانی باز فرمانده، اگر مسئول شکست عملیاتی باشد باید درجا یک گلوله خالی کند به … Continue reading دکتر جمشید تفریشی از دانمارک، میهمان تلویزیون مردم تی واشنگتن