رئیس جمهور مریم رجوی – پیرزن متوهم

Follow Share on Tumblrارسال – راه نو، بیستم اکتبر 2019:… اکنون که ۲۶ سال از حسرت مریم رجوی در رسیدن به تاج و تخت ریاست جمهوری می گذرد. باید گفت این پیرزن ۶۶ ساله  قدیمی ترین رئیس جمهور متوهم در جهان است که قدرتش تنها در حد حصارهای اردوگاهی کوچک در آلبانی است که در … Continue reading رئیس جمهور مریم رجوی – پیرزن متوهم