راز تروریستهای مجاهدین برملا شد (میثمی: رجوی را نمیدانم ولی سازمان مرحوم است)

Follow Share on Tumblrارسال –  انجمن نجات، مرکز تهران، به نقل از روزنامه سپید، هجدهم ژوئیه 2016:… لطف الله میثمی گفت: « من خبر مرگ مسعود رجوی را نمی توانم تایید یا تکذیب کنم … اما همین که در مراسم آنها ترکی الفیصل حضور دارد و خبر مرگ رجوی توسط او اعلام می شود، این به … Continue reading راز تروریستهای مجاهدین برملا شد (میثمی: رجوی را نمیدانم ولی سازمان مرحوم است)