راز جدایی

راز جدایی

مهدی خوشحال، ایران فانوس، بیست و نهم آوریل 2014: …  می گویند، اعضای ما برای آزادی و اختیار می جنگند و لذا برای ماندن و نماندن، آزادی و اختیار دارند. عضوی که 24 سال اسیر تبلیغات خرافی و غیر واقعی فرقه بوده و در این راستا از جامعه و خانواده و همسر و فرزند و دوست و تخصص و تحصیل و ارتباطات و تلفن و تلویزیون و اینترنت و سایر روابط اجتماعی، به دور بوده اگر به خواهد انتخاب کند، چه چیزی را باید انتخاب …

UN must investigate Rajavi’s role in the deaths of 53 MEK victims in Camp Ashraf

بعد از بیش از سه دهه وعده و وعید، رجوی نهایتا اعضا و هواداران فرقه اش را به آخرت حواله داد

لینک به منبع

راز جدایی

بنا بر نظریه بیگ بنگ که میلیاردها سال قبل در اثر انفجار هسته اتم تحت فشار اتفاق افتاد و زمان و فضا و سپس نور و ماده، خلق شدند و بعدها کهکشانها و ستارگان و سیارات تولید شدند، به نظریه ای که شرحش می رود، اهمیت تازه ای می دهد.

پس از میلیاردها سال از انفجار بیگ بنگ که کهکشان و خورسید و سیارات به ویژه زمین، شکل گرفت و النهایه حیات به وجود آمد، یکی از رازهای حیات و تکامل و تولید مثل، از جدایی و جدایی ها بوده است.

اگرچه ظاهر این واژه و معنایش چندان خوشایند نیست و به مذاق کسی خوش نمی آید، اما واقعیت مبرهنی است که باید پذیرفت. حیات و هستی، مملو از جدایی هاست. از تولد تا مرگ، که یکی فرح بخش و دیگری حزن انگیز است، هر دو، نشانی از جدایی را تداعی می کنند. جدایی جنین از مادر، جدایی جوجه از تخم، جدایی کرم از پیله و همین طور جداشدنهایی که حیات و تکامل را تداوم بخشیده اند.

در مورد مرگ، نیز همین که انرژیها دوباره به مبداء و خالق خود باز می گردند، موهبتی عظیم و جزو اسرار حیات و حیات مجدد است.

با وجود این که کائنات، فلسفه وجودی اش از جدایی آغاز شده و هستی نیز سراسر جدایی است و یکی از دستاوردهای بزرگ بشر امروزی که در عرصه فرد و اجتماع به دست آمده بسیاری از حقوق جدایی های خانوادگی و اجتماعی را مشروعیت بخشیده است، اما هنوز تفکرات و آرمانهایی هستند که به بهانه اتحاد و مبارزه و قداستهای دیگر، همه نظرگاههای خلقت و حیات و فلسفه وجودی هر آنچه دیگر را، زیر سئوال می برند.

انسان مدرن، حق دارد در شرایطی که لازم و ضروری می بیند از شریک زندگی، خانواده، قبیله، جامعه، کشور، آیین، آرمان، حزب و دستجات دیگر خود را ترک و به آنچه دیگر که ایمان و اعتقاد دارد، بپیوندد. این اختیار و آزادی، لازمه حیات و تکامل بوده و خواهد بود.

با این وجود و با وجود مشروعیت و لزوم جداییها در ایجاد خلقت و حیات، جدایی جنین از رحم و جدایی جوجه از تخم و جدایی کرم از پیله و غیره، اما هنوز دستجات و آرمانهایی هستند که به گونه ای دیگر فکر و عمل می کنند. آنان به بهانه وحدت در اجتماع و مبارزه و جنگ، اعتقاد دارند، همه می بایست به حبل الله چنگ بزنند حتی با چنگ و ناخن، ریسمانی که یک سرش دست خدا و سر دیگرش دست نماینده خدا قرار دارد، این اتحاد مقدس است و غیر از این، بریدن از ریسمان خدایی و پیوستن به شیطان معنی می دهد و فرد بریده که در اصل در مسیر زندگی و حیات و تکامل قرار دارد، آن را در مسیر شیطان و پوسیدگی و مرگ، ارزیابی و تبلیغ می کنند.

یکی از این موارد، جداشدن اعضاء از فرقه های بسته و رو به مرگ است که متاسفانه تئوری فرقه، آن را معکوس و رو به مرگ ارزیابی می کند و شرایطی را برای اعضای فرقه ایجاد و تبلیغ می کند که مثلاً، کسانی که از محیط بسته و رو به زوال فرقه جدا می شوند، به فقر و فلاکت و اعتیاد و دشمن و غیره، پناه می برند.

فرقه مجاهدین که جزو بسته ترین فرق و دستجات می باشد، در ارتباط با جدایی اعضاء از فرقه، با شعار معکوس سقف شکنی و پوسته شکنی، قوانین و حربه های سفت و سختی مقرر کرده که بعضاً عضو فرقه را تا سر حد مرگ و تباهی، سوق داده و در این رابطه تعداد زیادی را به مرگ و خودکشی کشانده است. فرقه، با آزادی و انتخاب و حیات و تکامل و سایر نظرگاهها و ارزشهای طبیعی و انسانی، مخالف است و این در حالی است که امروزه عقب مانده ترین مردم و اجتماعات، جهت برون رفت از فقر و فلاکت و استبداد، آزادی و انتخابات و جداشدن از جمجمه پوسیده اجدادشان را بر گزیده اند.

می گویند، اعضای ما برای ماندن و نماندن، آزادی و اختیار دارند. اما آنجا که باید راز فصل بگویند، حدیث وصل می خوانند و فرزندی که سخت نیازمند مادرش است، بحث جدایی را به بهانه جنگ و وصل به رهبری، توجیه می کنند.

می گویند، اعضای ما برای آزادی و اختیار می جنگند و لذا برای ماندن و نماندن، آزادی و اختیار دارند. عضوی که 24 سال اسیر تبلیغات خرافی و غیر واقعی فرقه بوده و در این راستا از جامعه و خانواده و همسر و فرزند و دوست و تخصص و تحصیل و ارتباطات و تلفن و تلویزیون و اینترنت و سایر روابط اجتماعی، به دور بوده اگر به خواهد انتخاب کند، چه چیزی را باید انتخاب کند، زمانی که آزادی و انتخاب نیز از قبل از او سلب شده و جزو گناهان کبیره قلمداد شده و به معنای بریدن و خیانت و جاسوسی و شراکت در کشتار و غیره، تبلیغ می شود.

بی شک، فرقه منحط و بسته مجاهدین در دنیای امروز جزو مرتجع ترین و مرگبارترین فرقی است که تا کنون خلق شده و آنان در این مسیر ثابت کرده اند که با هر آنچه انسان و انسانیت و اجتماع و ارزشهای انسانی و اجتماعی و ایضاٌ با هرگونه حیات و تکامل، سر ناسازگاری و ستیز دارند.

یکی از رازهای افول و زوال شان نیز همین نگاه و شرایط بسته و کهنه و عقب مانده ای است که با زور و فریب و دروغ، اعضایشان را متقاعد به ماندن در مردابی کرده اند که آن مرداب، هر لحظه رو به تعفن و مرگ می رود.


http://www.youtube.com/watch?v=QRoeHj4QBXw&feature=share&list=UUZaGyWCcQiQ7sSc27dJTpUw&index=1

آینده سازمان مجاهدین خلق پس از عراق


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:

رجوی از چه می ترسد؟!

مهدی خوشحال، ایران فانوس، بیست و دوم آوریل 2014: … او شاید  از همه موارد فوق را می ترسد، اما ترس بزرگترش اینها نیست. او از چیزی می ترسد که دیگران نمی ترسند. او از تنهایی و انزوا می ترسد، از زندان و مردن می ترسد، از شکست و انهدام می ترسد، از نرسیدن به تهران می ترسد، اما ترس بزرگش اینها نیست. او از چیزی می ترسد که دیگران

فانوس چگونه ساخته شد

مهدی خوشحال، ایران فانوس، پانزدهم آوریل 2014: … ایران فانوس، هم اکنون قدمتی 23 ساله دارد. یعنی با مجموعه تجارب فردی و جمعی که برای ساختش هزینه شده است. از سال 1370 که از مناسبات فرقه مجاهدین بیرون آمدم و طی مدت یک ماهی که گیج و بیمار بودم وقتی از جا بلند شدم، به دنبال خطراتی که تا کنون فرقه با شعار عوام فریب مبارزه، برای جان و

گروگانها را آزاد کنید

مهدی خوشحال، ایران فانوس، یازدهم مارس 2014: … می خواستم مطلبی به مناسبت روز جهانی زن و در ارتباط با زنان اسیر در لیبرتی بنویسم، زنانی که به نام مبارزه همه چیز را از آنان گرفتند و دریغ داشتند تا در مقام حوریان حرم، تهی و تحقیر شده و لم یرتابو، باقی بمانند. می خواستم مطلبی به مناسبت چهارشنبه سوری، این رسم نیک به جای مانده از