راه‌ کارهای توجیه کردن خیانت فرقه رجوی در این روزها

راه‌ کارهای توجیه کردن خیانت فرقه رجوی در این روزها

سید امیر موثقی، کانون آوا، پانزدهم ژانویه 2014: … با‌گذشت زمان که روز به روز خیانتهای رجوی خائن به خدا و خلق عیان تر می‌شود فرقه رجوی در اوج وقاهت و بیشرمی به دنبال سفید کردن چهره کثیف رجوی خائن می‌باشد و از هر فرصتی که بست بیا ورد میخواهد این چنین وانمود سازد که مسعود رجوی خائن تا توانست در مسیر مبا رزه مسالمت آمیز جلو رفت و و این رژیم اسلامی ایران بود که او و خط مشی اورا به اعلام مبارزه …

اعتصاب غذا مریم رجویWondering at those Americans who stand under the flag of
Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to
LOBBY for the murderers of their servicemen

لینک به منبع

راه‌ کارهای توجیه کردن خیانت فرقه رجوی در این روزها

با‌گذشت زمان که روز به روز خیانتهای رجوی خائن به خدا و خلق عیان تر می‌شود فرقه رجوی در اوج وقاهت و بیشرمی به دنبال سفید کردن چهره کثیف رجوی خائن می‌باشد و از هر فرصتی که بست بیا ورد میخواهد این چنین وانمود سازد که مسعود رجوی خائن تا توانست در مسیر مبا رزه مسالمت آمیز جلو رفت و و این رژیم اسلامی ایران بود که او و خط مشی اورا به اعلام مبارزه مسلحانه سمت و سو داد. آری باید از رجوی پرسید که چرا در اولین دوره از کاندیداتوری ریاست جمهوری تو رأی نیا وردی؟ چرا و به چه دلیل برای به قدرت رسیدن، انبوه زن و مرد و جوان و کودک را فدای کیش شخصیتی خودت کردی؟ چرا و به چه دلیل موسی و و اشرف را در ایران گذاشتی با انبوه نیرو های کادر مرکزیت و خود به شکل زنانه از ایران فرار را بر قرار ترجیح دادی؟ چرا و به چه دلیل از زندانهای ساواک شاه جان به در بردی و چهار نفر از اعضای مرکزیت ساز مان در آن دوران حکم اعدام برایشان صادر شد؟ زدو بند های رجوی خائن در آن زمان با ساواک و رژیم شاه چه بود که زنده ماند؟ آری جواب تمامی این سؤال‌ها بنظر من امروز به خوبی روشن و واضح است که رجوی خائن همواره برای جان به در بردن از مسیر مبارزه تا توانسته است خودش را فروخته و نیروهایش را به کشتن داده است از جمله ده سال گذشته به خوبی نشانگر این عمل کردهای کثیف رجوی است. برای خودش در اشرف بهترین امکانات را فراهم کرد تا مبادا سر سوزنی بر او ضربه‌ای وارد شود. بعد هم از اشرف فرار کرد و نیرو هارا به امریکایی ها فروخت تا از لیست تروریستی خارج شود اشرف را خالی کرد و به بهانه فروختن امکانات 100 نفری را در اشرف نگاه داشت و آن‌ها را هم به کشتن داد. بعدهم با سوء‌استفاده از این کشتار ها چهره خودش را در عرصه سیاسی دوباره عیان کند. آری امروز رجوی به جای اینکه پاسخ گو باشد به خیانتهایش بیشتر و بیشتر از خلق در زنجیر طلبکار است. چرا که او تمام تلاشش را کرد و این خلق در زنجیر و نیرو های انقلابی نبو دند که سرسپار در این راه گام ب نداشتند. براستی باید به رجوی و آل رجوی لعنت فرستاد که از بنیان با دروغ و نیرنگ و جاه طلبی میخواست خلق را فریب بدهد و خودش را به رهبری و قدرت برساند و امروز هم میتوان بخوبی به این نتیجه رسید که رهبری صادق کیست و نیرو های ناصادق چه کسانی بودند.

سید امیر موثقی

آلمان کلن

(Maryam Rajavi directly ordered the massacre of Kurdish people)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

Ileana ros lehtinen Mojahedin Khalq terrorism MKO MEK SaddamIleana Ros-Lehtinen thinks her pal Maryam Rajavi is a human rights advocate – LOL

همچنین:

هشداربه نیروهایی که درکمپ لیبرتی دراسارت فرقه رجوی هستند

2014/01/07 by

سید امیر موثقی ، کانون آوا، هفتم ژانویه ۲۰۱۴: … مگر ۷ اسیر آزاد شدند؟  مگرنیروها به اشرف بازگر دانده شدند؟  مگراموال فرقه را فروختند و پولهایش را خرج شماها کردند برای خارج شدن از عراق؟  آری براستی که دیگرباید به پا خیزید وازحق وحقوق از دست رفته خودتان دفاع کنید و از رجوی خائن […]

شکست مفتضحانه فرقه ترو ریستی رجوی

2013/12/21 by

سیدامیرموثقی، کانون آوا، بیست و یکم دسامبر ۲۰۱۳: … بالاخره بعد از گذشت بیش از ۱۰۰ روز اردو کشی و سینه چاک کردن‌های پوشالی و ایجاد جو اختناق در کمپ لیبر تی، امروز مریم قجر با بل گرفتن از یک  به اصطلاح داد گاه اسپانیا مجبور شد که شکست را بپذیرد و با بهانه‌های پو […]

سوءاستفاده فرقه تروریستی رجوی ازدرگذشت نلسون ماندلا

2013/12/15 by

سیدامیرموثقی، کانون آوا، پانزدهم دسامبر ۲۰۱۳: … درروزهای گذشته همزمان با درگذشت والامقام ترین رهبرانقلابی جهان، فرقه تروریستی رجوی با برپایی یک شوی مشمئز کننده و دعوت از به اصطلاح سیاستمداران سیاه پوست این چنین وانمود کرد که گویی مریم قجرهمگام با شوهرانش پا جای پاهای نلسون ماندلا گذاشته‌اند و خودشان راانقلابی و زندانی شده […]