راه اندازی تیمهای شکار پناه جویان بی‌دفاع توسط مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در سرتاسر اروپا برای برگذاری مراسم ویلپنت درپاریس

راه اندازی تیمهای شکار پناه جویان بی‌دفاع توسط مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در سرتاسر اروپا برای برگذاری مراسم ویلپنت درپاریس

سید امیر موثقی، کانون آوا، اول ژوئن 2013: …  این انسانهای بی‌گناه را از قومیتهای مختلف گول میزنند و برای سیاهی لشکر در ویلپین نیرو جمع آوری میکنند. فارغ از اینکه این نیرو ها ترک باشند و عرب زبان و افغان و سیاه و سفید فرقی ندارد. باید به گفته مریم قجر در یک نشست توجیهی در اور هر یک از انجمنها و نهاد های فرقه که در اروپا هستند تا بیش از 1000 نیرو جمع آوری کنند. مریم قجر برای آن‌ها تعهد کاری گذاشته است و باید …


(Washington backed Maryam Rajavi in terrorist cult’s HQ in Paris)


(Alejo Vidal-Quadras , Mojahedin Khalq logo, Struan stevenson )

لینک به منبع

آری امروز با فرا رسیدن ماه خردادو با درهم کوبیده شدن کمپ اشرف که هرساله فرقه تروریستی رجوی با به راه انداختن انواع مراسم های پوشالی سرگرمی برای نیروهای وارفته در کمپ اشرف براه می انداخت، حال با به راه انداختن تیمهای شکار پناه جویان بی‌دفاع با دادن وعده‌های پوشالی از قبیل سفر به پاریس و گشتن در شهر پاریس و هتل و غذا و پول تو جیبی دارند این انسانهای بی‌گناه را از قومیتهای مختلف گول میزنند و برای سیاهی لشکر در ویلپین نیرو جمع آوری میکنند. فارغ از اینکه این نیرو ها ترک باشند و عرب زبان و افغان و سیاه و سفید فرقی ندارد. باید به گفته مریم قجر در یک نشست توجیهی در اور هر یک از انجمنها و نهاد های فرقه که در اروپا هستند تا بیش از 1000 نیرو جمع آوری کنند. مریم قجر برای آن‌ها تعهد کاری گذاشته است و باید خودشان را با چنگ و ناخن و دندان هم که شده به این تعهد برسانند. در غیر این صورت یعنی هم به انقلاب پوشالی مریم قجر لگد زده اند و هم به برادر مسعود پس گردنی وبیچاره آنهایی که در لیبرتی چشمشان به این مراسم است تا مریم قجر با جیغ و دادو فغان از آمریکا و اروپا ملتمسانه بخواهد تا این آوارگان را برای خلاصی از هم پاشیدگی و بمب و موشک و خمپاره مجدا به کمپ اشرف بازگردانند. آری در این سرفصل خطیر و سرنوشت ساز که ملت ایران با تمام قوا به پای صدقهای رأی میرونند تا به دنیا بگویند رجوی نه وآگاهانه و مختارانه رأی خودشان را در صندوق بیندازند و به مریم قجر و همسر مفلوکش بگویند که بیهوده چرتکه نیندازید و صابون به شکمهایتان نمالید که هیچ خبری نیست برای به قدرت رسیدنتان واگر بوی کباب به مشامتان میرسد از لابی های امریکائی ارو پایی بوی خر داغ کردن است و بس و بساط بیشرمی را جمع کرده و همانند مسعود مفلوک سکوت را در خفاء اختیار نمائید .

سید امیر موثقی
آلمان کلن
کانون آوا

همچنین:
هشدار به آقای مار تین کوبلر و آقای بان کی مون (فرقه رجوی خروج از عراق را بر مجاهدین خلق ممنوع کرد. چرا؟)
تبریک به تمامی خانواده های چشم انتظار
فرقه رجوی بدون خشونت وکشتار معنایی ندارد
مرده خوری سیاسی فرقه رجوی (مجاهدین خلق)

Rajavi Mojahedin Khalq American terrorist lobby


(Izzat Ebrahim and Massoud Rajavi still at large)