راه مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در دشمنی با روش دکتر مصدق است

Follow Share on Tumblrارسال – صابر تبریزی، تبریز، ایران اینترلینک، دوازدهم مارس 2019:… پس اینهمه ترورها ، زندان های داخل مناسبات ، سربه نیست کردن کسانی که کوچکترین زاویه ای با رجوی داشتند، جاسوسی بنفع صدام که موشک هایش بهتر بهدف خورده و مردم بیشتری از ایرانیان را بکشد و یا خرابی زیادتری ایجاد کند، پشتیبانی … Continue reading راه مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در دشمنی با روش دکتر مصدق است