رجوى بازوى اطلاعاتى غرب و مرتجعين عرب خاورميانه

رجوى بازوى اطلاعاتى غرب و مرتجعين عرب خاورميانه

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هفدهم می 2015:…  رجوى از زمان تجاوز حكومت بعث عراق به خاك ايران و اشغال قسمتى از مرز و چند شهر مرزى، در كنار دشمن ملت ايران قرار گرفت و با رفتن به عراق بالاترين اشتباه تاريخى، سياسى و ايدئولوژيكى در مزدورى و خيانت در حق مردم كشور خودش را مرتكب شد و زير چتر سازمان جاسوسى عراق قرار گرفت. سياستى تماماً ضد ميهنى و ضد ايرانى، بر خلاف جار و جنجال …

مسعود رجوی مریم رجوی مزدوران صدام حسین مهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

لینک به منبع

رجوى بازوى اطلاعاتى غرب و مرتجعين عرب خاورميانه

چرا رجوى از جنگ طايفه اى در عراق حمايت ميكند و بصورت مزورانه اى بر جنگ داخلى در عراق دامن ميزند؟

چرا رجوى در امور داخلى عراق دخالت مستقيم دارد و به اختلاف افكنى بين دولت مردان اين كشور دامن ميزند و با خرجهاى هنگفت اهدافى را به پيش ميبرد؟

چرا رجوى از كشت و كشتار و قتل عام در هر نقطه اى از خاورميانه توسط تروريست هاى اسلامگرا از قبيل داعش و گروههاى القاعده، حمايت سياسى و معنوى ميكند و بخصوص از قتل عام مردم مظلوم عراق توسط داعش، خفه خون گرفته است؟

چرا رجوى از قتل عام مردم مظلوم و بى پناه يمن، حمايت ميكند؟

چرا حامى عربستان در اين جنگ نابرابر و مظلوم كش است؟

چرا رجوى كه اينقدر ادعاى رعايت حقوق بشر دارد و معتقد است حامى مظلومين و ضد ظالم است، چنين بى مهابا از ظالم و تروريست و وهابى و داعشى، حمايت و پشتيبانى ميكند؟

با نگاهى گذرا به سياست هاى رجوى از ابتداى رفتن به عراق تا الان، خواهيم ديد كه رجوى به هيچ معيار و پرنسيب و اصولى كه ذره از آزادى و حقوق بشر در آن لحاظ شده باشد، همخوانى نداشته و نخواهد داشت، فقط و فقط آنچه كه به نفع خود و منافع اش است، همان سياست را در پيش ميگيرد. بنابر اين، تمام اصول اوليه كه توسط مؤسسين سازمان مجاهدین تدوين شده بود و بايد خط سازمان بر اساس آن اصول پيش ميرفت، رجوى به يك باره كنار گذاشت و به همه اصول و آرمان سازمان پشت پا زد و تمام عيار خود و تشكيلاتش را آلت دست قدرتهاى داراى منافع در منطقه خاورميانه و ارتجاع عرب كه ضد ايران و ايرانى هستند، قرار داد.

رجوى از زمان تجاوز حكومت بعث عراق به خاك ايران و اشغال قسمتى از مرز و چند شهر مرزى، در كنار دشمن ملت ايران قرار گرفت و با رفتن به عراق بالاترين اشتباه تاريخى، سياسى و ايدئولوژيكى در مزدورى و خيانت در حق مردم كشور خودش را مرتكب شد و زير چتر سازمان جاسوسى عراق قرار گرفت.

سياستى تماماً ضد ميهنى و ضد ايرانى، بر خلاف جار و جنجال های حيله گرانه اش در مورد مردم ايران و ادعاى تو خالى وطن پرستانه كه گوش فلك را كر كرده است.

رجوى نه فقط بويى از انسانيت و حقوق بشر نبرده است، بلكه براى بقاء خود و تشكيلات نداشته اش، مظلوم را جلو ظالم به قربانى ميبرد و با حمايت از تروريستهاى وهابى و داعشى در منطقه خاورميانه، آلت دست غرب و آمريكا و سران مرتجع بعضى از كشورهاى عربى و خوراك دهنده اطلاعاتى آنها با استفاده از پس مانده هاى بعث عراق شده است و علنا با دخالت در امور داخلى كشورهاى منطقه از جمله سوريه و عراق و بحرين و يمن، ماهيت ضد تشيع خود را به نمايش گذاشت و ثابت كرد كه نه فقط به هيچ اصول و دين و مذهبى پايبند نيست، بلكه از اين اهرم براى فريب و تفرقه بين مذهب شيعه و سنى، سود ميبرد و با گل آلود كردن فضاى سياسى ـ امنيتى اين كشورها توسط آمريكا و بعضى از كشورهاى غربى و سران مرتجع بعضى از كشورهاى عربى، ميخواهد ماهى صيد كند. اما بايد به اين روباه ناشی گفت، ديگر زمانه شما بسر آمده و اگر همين الان رژيم حاكم بر كشورمان سرنگون شود، شما هيچ جايى در ايران نداشته و نخواهيد داشت. بگذريم كه رجوى خوب اين را ميداند.

قصد و نيت رجوى و همدستى با غرب و سران بعضى از كشورهاى عربى، به آشوب كشيدن انسجام ملى مردم ايران و ساختن نيرويى مثل داعش و انداختن به جان و ناموس مردم است كه بايد گفت، اين قصد و نيت را به گور خواهيد برد.

“پایان”

***

محمد حنیف نژادابراهیم خدابنده: آیا کسی هنوز به رجوی چشم امید بسته است؟

مریم رجوی و سخنرانان اجاره ایاگر رجوی این انرژی را بجای مزدوری و دریوزگی، برای مردم گذاشته بود

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=18192

خانواده، آنتى تز ایدئولوژى رجوى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهارم می ۲۰۱۵:…  راستى چرا رجوى و سران تشکیلاتش اینقدر از خانواده و اسم آن میترسند؟ دلیل این همه رذالت رجوى و سران تشکیلاتش در حق این پدر و مادرهاى پیرى که با بجان خریدن تهدیدات امنیتى به امید دیدار عزیزانشان به عراق میروند، اما با رفتار و برخوردها و انواع و أقسام بد و بیراه ها ى وحشیانه سران فرقه مواجهه …

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویاغلب افراد تحت سیطره فرقه مجاهدین در کمپ لیبرتی دچار بیماریهایی روحی و جسمی شده اند

لینک به منببع

خانواده، آنتى تز ایدئولوژى رجوى

خیانت و جنایات رجوى بى اندازه است و آنچه را که تا حال از زبان عزیزانى که عمر خود را در فرقه رجوى و تشکیلاتش گذرانده اند و از آن جدا شده و در دنیاى آزاد زندگى میکنند، شنیده شده است مشتى از خروارى است که به قلم آمده یا بر زبان جارى گشته است. اما نمونه بارز و خیلى منزجر کننده این فرقه رفتار و تنظیم رابطه اى است که با خانواده اسیران در تشکیلات دارد.

حتى کسانى فیلم رفتار غیر انسانى و غیر اخلاقى سران فرقه رجوى را با خانواده ها ندیده اند و فقط با شنیدن چنین رفتار و برخوردهایى از طرف سران فرقه با پدران و مادران پیر و سالخورده که با امید شنیدن صدا یا دیدار فرزندان دلبندشان بعد از سالیان دورى و بى خبرى و با هزاران مشکل و گرفتارى و فشارهاى روحى و روانى به عراق میروند تا عزیزانشان را ببینند. اما رجوى و سران تشکیلاتش آنها را با انواع اتهامات و مارک زدنها و بد و بیراه گفتن ها اجازه ملاقات و دیدار نمى دهند.

راستى چرا رجوى و سران تشکیلاتش اینقدر از خانواده و اسم آن میترسند؟

دلیل این همه رذالت رجوى و سران تشکیلاتش در حق این پدر و مادرهاى پیرى که با بجان خریدن تهدیدات امنیتى به امید دیدار عزیزانشان به عراق میروند، اما با رفتار و برخوردها و انواع و أقسام بد و بیراه ها ى وحشیانه سران فرقه مواجهه میشوند، چیست؟

خطابم به رجوى و سران تشکیلات ، شما که تمام عواطف افراد را در درون کشته اید و به قول خودتان در ظرف رهبرى (مسعود و مریم) ریخته اید و ذره اى از عواطف انسانى در درون تشکیلات باقى نگذاشته اید و به بهانه هاى مبارزه با رژیم آخوندى در ظرف ایدئولوژى خود ساخته و درون کک خود به خورد افراد میدهید، آیا انتظار دارید آن پدر و مادر پیر و سالخورده اى که به مدت ربع قرن و یا بیشتر عزیزش را ندیده است و میخواهد الان بعد از سرنگونى دیکتاتور عراق و به یمن فضاى باز سیاسى و آزادیهاى نسبى در این کشور و با هماهنگى سازمانهاى حقوق بشرى به امید دیدار دلبندشان میآیند! آیا میخواهید مثل درون تشکیلاتت فقط و فقط عاطفه شان نثار رجوى شود و هر گونه ابراز عاطفه و دیدار همانند درون تشکیلات ممنوع و جرمى نابخشودنى به حساب آید و باید زیر بیرق ایدئولوژى لجن شما قرار گیرند؟

آیا انتظار دارىد که این پدر و مادر پیر شعار خود ساخته و فریب دهنده “به نام خدا و بنام مسعود و مریم یا ایران رجوى، رجوى ایران” سر دهند و کورکورانه فریب دجالیت و شعارهاى تو خالى و بى محتواىت را بخورند و در تشکیلات نداشته ات سازماندهى شوند؟

شاید از این خانواده ها انتظار دارید که چون تشکیلاتت ابتر و بى آینده است و هیچگونه زاد و ولدى در تشکیلاتت ندارید، بروند کارخانه تولید مثل زده و بعد تولیدات خود را کٓت بسته به تشکیلاتت آورده و در اختیار دستگاه جرم و جنایت ات قرار دهند. بنظرم آقاى رجوى این راه کارت معقول نمی باشد. چرا که دیگر ظرف استراتژى مبارزه مسلحانه ات که همان پادگان اشرف بود و به قول خودت تداوم مبارزه در بیخ گوش آخوندها برایت میسر کرده بود و در کنار مرزها قرار داشت، دیگر وجود خارجى ندارد و از دست دادىد، ظرفى که براى آن چه جانهاى پاکى را نثار نکردى و هدیه سیاست و استراتژى اشتباهت نشد، اى لعنت خدا و خلق خدا بر شما باد، آیا باز هم شرم نمیکنید و عبرت نگرفته اید؟

بعد از ساقط شدن همپیمانش دیکتاتور عراق، رجوى براى روحیه دادن به نفرات تشکیلات که کلاً خود را بازنده میدیدند و روحیه اى براى ماندن در تشکیلات نداشتند، سیاست مزورانه عضوگیرى از خانواده ها را در دستور تشکیلات قرار داد. خانواده هایى که براى دیدار به اشرف مى آمدند، با طرح و برنامه ریزى و توجیهات مبسوط و قرنطینه کردن نفر ملاقات شونده توسط سران تشکیلات در مکانى به اسم اسکان که براى اینکار در نظر گرفته شده بود و امکانات رفاهى زیادى به آنجا اختصاص داشت تا خانواده فریب زرق و برق و شعارهاى تو خالى را بخورد با محدودیت هاى خاص ملاقات در حضور نفرات همراه صورت میگرفت با امید اینکه نفرات جدید را در اشرف نگه میدارند انرژى و خرجهاى هنگفتى پشت آن میرفت. در اشرف خانواده را به پارک میبردند و یا موزه شهدا که تحت تأثیر قرار گیرند و یا مزار و … اما این حقه و فریب نگرفت و افراد تشکیلات با دیدن خانواده در اشرف و حسرت به دوستان ملاقات شونده جو مسئله دارى در درون تشکیلات بارز شد که انرژى زیادى را از تشکیلات گرفت و نشستهاى طولانى و ادامه دارى حول خانواده به راه افتاد که بیش از چهار تا پنج سال افراد با آن سر گرم بودند. آثار ورود خانواده در اشرف و در معرض دید افراد قرار گرفتن حس عاطفى زندگى را در درون افراد شعله ور کرد. بصورتى که روزانه چندین نفر از تشکیلات فرار کرده و خود را به نیروهاى آمریکایى تسلیم میکردند. رجوى که قافیه را باخت چون میخواست با این ترفند نفرات جدید جذب تشکیلات کند و به بقیه روحیه بدهد، غافل از اینکه افراد وقتى کوچکترین تماس با خارج تشکیلات داشته باشند، حس زندگى و خانواده و زنده شدن عواطف به سمت زندگى طلبى آنها را از تشکیلات جدا میکند، جو امنیتى – پلیسى در یگانها راه انداخت و به بهانه عواطف افراد به سمت خانواده در نشستهاى لایه اى افراد به جان هم افتاده و بشدت با سوژهایى که انتخاب میشد، برخورد خشن و ناسزاهاى رکیک و حتى کتک کارى صورت میگرفت تا کسى جرأت نزدیک کردن حتى ذهن خود را به سمت خانواده نداشته باشد و سالیان فاکت عملیات جارى و پروژه نویسى، شده بود خانواده و زندگى طلبى و نفرت از آن.

رجوى در نشستهاى عمومى، خانواده را مرکز فساد و ضد مبارزه توصیف میکرد و تمام اعضاى تشکیلات را موظف کرد موضع ضدیت با خانواده و پدر و مادر داشته باشند و کتباً از همه تعهد انزجار از خانواده گرفت و بعد از آن کسى که فاکتى از احساس نسبت به خانواده میداشت، سوژه رسواى نشستها میشد و دیگران باید با دیده جزامى به او نگاه میکردند تا پروژه نویسى کرده و در جمع ابراز انزجار و استغفار داشته باشند و از رهبرى طلب عفو کنند.

تعهد نامه هایى که رجوى شخصا از طریق نشستهاى کال کنفرانس صوتى از افراد میگرفت، باید در نشستهاى جمعى خوانده میشد و مورد تأیید جمع قرار میگرفت تا به اصطلاح تشکیلات در برابر خانواده آببندى شود.

از آن به بعد، اجازه هیچ ملاقاتى به خانواده ها داده نشد و به قول سران تشکیلات هر چه که از این پس در برابر مقوله اى به اسم خانواده داریم، نفرت است و انزجار ولا غیر.

شعار ” ننگ ما ننگ ما، فامیل الدنگ ما” از این مرحله عموى شد و افراد را در برابر خانواده قرار میدادند. سپس با تولید صداهاى ناهنجار با وصل بلندگوهاى کَر کننده در داخل اشرف راه شنیدن صداى خانواده را بستند و فقط صداى کر کننده بلندگوهاى درون اشرف بود تو مخ میرفت و مانند سمباده اعصاب را خراش میداد و موجب سلب آسایش تمام افراد شده بود. حتى مواردى بود بر اثر همین صداهاى ناهنجار و فشارهاى تشکیلاتى نفر تعادل روحى و روانى خودش را از دست میداد.

رجوى علاوه بر افراد تشکیلات، جنایات زیادى در حق خانواده آنها انجام داد و تشکیلات را مجبور میکرد که با سنگ پرانى و دشنام و ناسزا که تنها لایق خودش و زن فرنگ نشسته اش بود، به مقابله با خانواده رفت و در این بین افراد زیادى از آنها توسط سنگ پرانى مجاهدین مجروح شده و حسرت به دل دیدار عزیز خود بر گشتند و بعد بعلت فشار ناشى از این درد و کهولت سن، دار فانى را وداع گفته و از این دنیا رفتند و داغ دیدن عزیزشان را با خود به آن دنیا بردند.

ننگ و نفرین ابدى براى رجوى و سران نابکارش.

به امید روزى که حصار جهل از روى تشکیلات با همت همین خانواده ها و سازمانهاى حقوق بشرى برداشته شود و آنها به دنیاى آزاد قدم نهاده و زندگى نوینى را شروع کنند، زندگى اى که در آن عواطف خانوادگى در آن موج بزند و اثرى از جهل و خرافات فرقه ای نباشد. به امید آن روز.

“پایان”

مجاهدین خلق فرقه رجوی و سوء استفاده از کودکانزندگی ما در پادگان مخوف اشرف و زندگی مریم رجوی ! خود قضاوت کنید

مسعود خدابنده آن سینگلتون نشریه سیاسی سیاست آسیا
Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=18061

چرا رجوى پاسخگوى اعمالش نیست

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هفتم آوریل ۲۰۱۵:… چرا جواب این سیاست شکست خورده ات و اینکه دیگران تاوان آنرا میدهند و تشکیلات هدیه این سیاست و استراتژى شوم شماست، خفه خون گرفتى و مطلقاً جوابگوى اشتباهات خود نیستى؟ مطمئن باش که هرچه طفره بروید و خود را از این پاسخگویى که به هیچ یک از خواسته ها نرسیده اید و خسارات و زیانى که …

لینک به منبع

چرا رجوى پاسخگوى اعمالش نیست

در آستانه سالگرد سرنگونى دیکتاتور عراق قرار داریم اما همچنان بعد از سالیان رجوى در مخمصه اى که خود براى تشکیلاتش در عراق درست کرده بود دست و پا میزند.

راستى روزى که دشمن ملت ایران حمله نظامى به خاک میهن مان را داشت و مردم بى گناه شهرها را با موشک و هواپیما مورد حمله قرار میداد و روزانه جان بى گناهان گرفته میشد، چرا رجوى از فرانسه عزم جزم کرد که به جوار خاک میهن عزیمت کند و بقول خودش “تا برافروزد آتشها بر کوهستانها ” و با این خیز رژیم ملاها را سرنگون کند.

آیا این وعده و استراتژى مبارزه اش درست از آب در آمد؟

هدف چى بود که به نصیحت هیچکدام از دلسوزان و اپوزیسیون رژیم بى توجهى کرد و فقط و فقط می گفت استراتژى من درست است هر کس همراهى نکند و تابع تمام عیار من نباشد، دشمن و خائن به ملت است؟

این استدلال رجوى بر پایه چه منطقى بود؟

غیر از این بود که رفتن به عراق و دست گذاشتن در دست دشمن ملت ایران به خاطر سر نگونى رژیم آخوندى بود؟

و روى این استراتژى هم مانور میداد و وعده هاى سه ماهه و ششماهه و یکساله سرنگونى رژیم را به افراد تشکیلات وعده میداد و طبعاً به مدت بیست سال به همین شکل تمدید میکرد؟

یادمان نرفته است که چه نشستهاى عریض و طویلى میگذاشت و حتى نوک دکل سرنگونى رژیم را میدید که عنقریب سرنگونى نزدیک است و یا سال سرنگونى مشخص میکرد و حتى ساعت “سین” را میگفت!

از مزدورى و جاسوسى اش براى بیگانه و دشمن ملت ایران بگذریم، آیا بعد از سى سال از عربده کشى جنگ مسلحانه با این همه تاوان رنج و شکنج مجاهدین مستقر در عراق و کمپ اشرف و این همه تلف کردن جان افراد در تشکیلات، این استراتژى غلط و وعده هاى دروغین و بى حاصل سرنگونى رژیم آخوندى سود دیگرى داشت؟

آیا بعد از دوازده سال از سرنگونى متحدش یعنى دیکتاتور عراق صدام حسین، باز هم بر طبل تو خالى خود بدمد و هنوز به خاطر سیاست و استراتژى غلطش باید از جان افراد بیگناه تشکیلات مایه بگذارد و رجوى در خفاء و زنش در فرنگ بنشینند و همچنان بر این استراتژى صدها بار شکسته خورده، پافشارى بکنند و همین سیاست مزورانه را در تشکیلات پیاده کرده و جان بیگناهان را فداى اشتباهات استراتژى رهبرى سازمان نمایند؟

باید این پرده تیرگى رجوى را درید و بهر شیوه اى که ممکن است افراد تشکیلات را از این مخمصه نجات داد. باید رجوى و خانمش جواب اعضاى مجاهدین و نیز اپوزیسیون این رژیم را بدهند که چرا و چرا؟

آقاى رجوى این همه وعده و وعید دروغین در سرنگونى رژیم آخوندى و اینکه با همین ترفند زندگى را از تشکیلاتت به یغما بردى و نسلى را بى آینده کردى و یا به کشتن دادى، چرا پاسخگو نیستى؟ تویى که خود را سیاست مدارترین شخص در این برهه میدانستى و نیز مسئول ترین فرد،

چرا جواب این سیاست شکست خورده ات و اینکه دیگران تاوان آنرا میدهند و تشکیلات هدیه این سیاست و استراتژى شوم شماست، خفه خون گرفتى و مطلقاً جوابگوى اشتباهات خود نیستى؟

مطمئن باش که هرچه طفره بروید و خود را از این پاسخگویى که به هیچ یک از خواسته ها نرسیده اید و خسارات و زیانى که تشکیلات متحمل شده، در لانه موش پنهان کنى، آخر الامر همین ستم دیدگان تشکیلاتت از حلقومت بیرون خواهند کشید.

من به عنوان یک عضو قدیمى و جدا شده از تشکیلات رجوى، از تمام مجامع بین المللى و حقوق بشرى و همچنین سران کشورهاى اروپایى و آمریکا میخواهم که وضعیت افراد در اسارت رجوى در کمپ لیبرتى را مشخص و بلحاظ انسانى آنها را در کشور خود بپذیرند و نیز خواستار حمایت از خانواده دوستانم در کمپ لیبرتى هستم که براى ملاقات با عزیزان خود در عراق بى دلیل رجوى از دیدار آنها با فرزندانشان ممانعت بعمل میآورد.

“پایان”

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17953

عزت ابراهیم جنایتکارى که جنایاتش فراموش نخواهد شد

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیستم آوریل ۲۰۱۵:… رجوى در سیاست پفیوزى و حیله گرى، بى همتا است و در ابتداى سرنگونى صدام حسین و حفاظت تشکیلات سازمان در اشرف توسط نیروهاى آمریکایى ، رجوى تمام عیار در خط آمریکا رفت و شریک حلقه به گوش و مزدور ارتش آمریکا شد. رجوى در هماهنگى با سرویس اطلاعاتى ارتش آمریکا، با توجه به پیشینه نزدیک او با حزب بعث، در اتاق فکرى که در اشرف به …

مریم رجوی صدامیان داعش تروریسمAmerica Must Make Its Underlying Intentions Toward Iran Clear

مسعود رجوی شورای ملی مقاومت تروریسم کلمه: توصیف منافقین (فرقه رجوی) و رسانه‌های عربستان از اقدامات تروریستی داعش: حرکت انقلابی مردم مظلوم عراق!

لینک به منبع

عزت ابراهیم جنایتکارى که جنایاتش فراموش نخواهد شد

عزت الدورى معروف به عزت ابراهیم معاون دیکتاتور معدوم عراق و دبیر کل حزب بعث، بعد از اعدام صدام حسین، به عنوان لیدر و خط دهنده تمام جنایاتى که در عراق صورت میگرفت، شناخته میشد.

این عنصر بغایت بیرحم و خونریز، با گردآورى عناصر سازمان امنیت بعث، ابتدا در مقابله و تضاد با نیروهاى آمریکایى مستقر در عراق بر آمده و نیز در ستیز با اکثریت شیعه قرار گرفت. اما بعد از مدت کوتاهى این تاکتیک را تغییر داد و از کشتن نظامیان آمریکایى دست کشید و فقط استراتژى جنگ بین شیعه و سنى را در پیش گرفت و با براه انداختن حمام خون و کشتار مردم بیگناه، چه شیعه و چه سنى و دامن زدن به اختلافات مذهبى و عشیره اى، میخواست حکومت جدید عراق را ساقط و مجددا بعث را به قدرت برگرداند.

این خط و استراتژى، دقیقا با هماهنگى و استفاده از تجارب سازمان مجاهدین و در اتاق جنگ مشترک، طراحى و برنامه ریزى میشد و رجوى نیز شریک لاینفک این جانى در کشتار مردم عراق بود.

رجوى در سیاست پفیوزى و حیله گرى، بى همتا است و در ابتداى سرنگونى صدام حسین و حفاظت تشکیلات سازمان در اشرف توسط نیروهاى آمریکایى ، رجوى تمام عیار در خط آمریکا رفت و شریک حلقه به گوش و مزدور ارتش آمریکا شد.

رجوى در هماهنگى با سرویس اطلاعاتى ارتش آمریکا، با توجه به پیشینه نزدیک او با حزب بعث، در اتاق فکرى که در اشرف به منظور هماهنگى و طراحى در نظر گرفته بودند با دعوت از سران بعث که بیرون از زندان بودند براى آشتى با آمریکائیها و خط جنگ با شیعه و دامن زدن به اختلافات مذهبى از هیچ جنایتى فروگذار نکرد و موفق شد تشکیلات بعث که در رأس آن عزت ابراهیم قرار داشت، جنگ با نیروهاى آمریکایى را متوقف کند و خوش خدمتى اش براى ارباب جدیدش به اثبات برساند و بر حملات کور خود در کشتار مردم بى دفاع بیافزایند و بى ثباتى در عراق را پیش ببردند و این تاکتیک هم تا حدودى در آن دوران موفق بود و با استفاده از جو و شرایط حاکم، با روى کار آوردن عناصر بعث در هرم قدرت و در حکومت، راه براى دامن زدن به وضعیت بى ثباتى و کشتار، باز تر شد و شدت مشاجرات و اختلافات سیاسى و قومى – مذهبى به حدى رساند که هیچ کارى در راستاى رونق کشور صورت نمیگرفت و انرژى همه پشت این اختلافات تلف میشد و رجوى و پس مانده هاى بعث هم خوب از این آب گل الودى که درست کرده بودند، ماهى میگرفتند.

دخالتهاى رجوى در انتخابات و حکومت عراق، شاخص بارز این استراتژى سه جانبه(آمریکا، بعث، رجوى) بود، به حدى که رجوى ادعا میکرد که مردم عراق خواهان ریاست او بر مردم عراق هستند و با همین توهم، سنگ ماندن در عراق را به سینه میزد و این همه کشته را از تشکیلات سازمان هدیه این سیاست غلط و مزدورى خود کرد.

عزت ابراهیم که از اندک سران حزب بعث بود و در بیرون زندان قرار داست، میخواست به هر طریقى شده مجدداً حکومت بعث را به قدرت برگرداند و این هدف براى رجوى آب حیات بود. لذا رجوى در پادگان اشرف با به راه انداختن شبکه هاى اجتماعى و آوردن افراد عادى جامعه عراق به درون پادگان اشرف و برگذارى سمینارهاى متعدد و خرج پولهاى هنگفت، در واقع اذهان مردم فقیر و بدبخت که نان شب هم نداشتند، سر سفره اى رنگین و وعده هاى دروغین به آنها راه و زمینه ظهور تفکر داعش را فراهم میکرد که در زیر چتر بعث و انسجام نیرو، بتوان دولت قانونى را سرنگون نمایند. این پروژه، عضو گیرى و آموزش هاى نظامى و عقیدتى با هماهنگى سران بعث و سازمان و نیروهاى آمریکا صورت میگرفت.

بطورى که این پروژه و آموزش مردم عادى را به اسم حفاظت از اشرف به خورد تشکیلات میدادند. آنروزها که ماها خبرى از هدف پشت پرده اینکارها نداشتیم، دلخوش بودیم که نیرویى براى پشتیبانى از خودمان داریم.

افراد تشکیلات، به هیچ عنوان حق ارتباط با نفرات عراقى در حال آموزش را نداشتند و مربیان از افراد منتخب توسط مسئولین بودند و فقط اینها بودند که ارتباط داشتند و ما هیچگونه خبرى از نوع آموزش و کم و کیف قضیه نداشتیم.

ماحصل این کارها بعدا از الانبار با سرکردگى و فتنه اى به اسم احمد العلوانى، شروع شد و استارد داعش در عراق کلید خورد و دستگاه تبلیغاتى و شیطان سازى رجوى با راه انداختن شیپور قیام مردمى هدف و نیت شوم خود را به نمایش گذاشت و رهبرى این اغتشاشات هم در دست عنصر جنایتکار، عزت ابراهیم بود. در تاخت و تاز داعش به عراق و تصرف چند شهر و کشتار وحشیانه و بربریت محض، عزت ابراهیم، نقش کلیدى و اصلى بازى کرد و در جذب سنى ها در این تشکیلات مخرب پیشتاز بود.

چند روز پیش، آنتن خبرگزاریها خبر کشته شدن دبیر کل حزب بعث و شخص کلیدى در پیشبرد خط داعش یعنى عزت ابراهیم، آمده بود اگر این خبر موثق باشد، مردم عراق از این پس نفس راحتى خواهند کشید و تشکیلات داعش و بساط آن در عراق برچیده خواهد شد و براى شخص رجوى و تشکیلاتش یک ضربه کشنده خواهد بود، چرا که حامى اصلى که به پشتوانه او رجوى در عراق یکه تازى میکرد و دستش در جنایت باز بود و زیر این چتر نیرو را در عراق محبوس نگه داشته بود، دیگر وجود ندارد و باید رجوى و تشکیلات پوسیده اش در عزا براى این جنایتکار بنشینند و سپس نابودى خود را نظاره گر باشند.

“پایان”

استراون استیونسون مجاهدین خلق صدام مریم رجوی تروریسمپشت پرده بیانیه تکراری استیونسون (دلقک معزولی که دیگر خنده دار نیست)

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIفیگارو: مجاهدین خلق در کنار تکفیریها در سوریه می جنگند
Le Figaro: Mojahedin Khalq (aka MKO, MEK, Rajavi cult) Fight alogside insurgents in Syria

***

همچنین:

وجه اشتراک دو گروه تروریستى رجوى و البغدادى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هفدهم فوریه ۲۰۱۵:… ”رجوى میگوید، کسى که با ایدئولوژى من نیست بر من است و باید از مسیر مبارزه برداشته شود (درون تشکیلات) داعش میگوید، اسلام من اسلام واقعى است و هرکس زیر این بیرق من نیاید مرتد است و باید گردن زده شود.”رجوى میگوید، رهبر اید�

نامه به دوستان و همسنگران قبلى در آلبانى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ششم فوریه ۲۰۱۵:…  دوستانى که شاهد تمام شقاوتهاى رجوى و سرانش در تشکیلات بودیم و چه یارانى را براى اهدافى پوچ از دست دادیم و الان در زیر خروارها خاک خوابیده اند، یادآورى میکنم شکنجه و کشتن و سر به نیست کردن دوستانمان که حتى حق اسم آوردن ا�

تهدید در بیرون و فراهم کردن زمینه کشتار در درون

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۵:… این روزها قافیه بر رجوى به تنگ آمده است و فشارها بر پیکره پوسیده تشکیلاتش در عراق با توجه به واقعیتهاى ژئوپولیتیک منطقه اى و همچنین فراخوانهاى پى در پى براى انتقال ساکنان لیبرتى از عراق و نیز فشار خانواده هاى ا�