رجوی آتش بیار جنگ به خود می پیچد

رجوی آتش بیار جنگ به خود می پیچد

رجوی آتش بیار جنگ به خود می پیچدصابر تبریزی، ایران اینترلینک، ششم اکتبر 2019:… امیر آقا ! دادن قسمتی ازپول دزدیده شده از یک ملت ودولت ، کجایش هدیه بشمار میرود؟ شما با اعلام این بینش بشدت ضد میهنی، نشان میدهید که اعتقاد دارید که تمام پول های جهان وازجمله پول های ایران مال آمریکاست واگر درمقاطعی مقداری ازاین پول ها را به صاحبش برگرداند، هدیه است لابد!! عجب پسر بد طینت  ومزدوری است این مریدک رجوی!! رجوی آتش بیار جنگ به خود می پیچد 

رجوی آتش بیار جنگ به خود می پیچدمجاهدین دلواپس مشکلات ایران نباشند

رجوی آتش بیار جنگ به خود می پیچد

این مرید دیر از راه رسیده ی رجوی ”  بلی به جنگ ” را تبلیغ میکند!

07/07/1398

آقای امیر کارگر نامی که از رویش یافتگان رجوی است ، علیرغم اینکه نوشته هایش نشان میدهد که چه کینه ای به ایران منهای رجوی دارد، درعوض این شجاعت ناشی از نادانی را دارد که صراحتا با ایده ی “ نه به جنگ ” مخالفت صریح نماید!

برای اثبات درستی نظرم درمورد این مریدک عاشق جنگ وخونریزی، از نوشته ی او که دررسانه های جمعی رجوی منتشر شده ، کمک میگیرم:

” چند روز پیش وزیر امور خارجه سابق آمریکا « جان کری » در مصاحبه با مارگارت برنان در برنامۀ ” فیس د نیشن ” گفت :معتقدم که ایران یک تنه یا با کمک دیگری در پشت حمله به آرامکو است ، و پر واضح است که آنها حمله را تکذیب می کنند “.

آقای روحانی  ضمن رد حضوری این ادعاها ،از مدعیان درخواست کرد که اسنادشان دررابطه با این اتهام ایران را ارائه دهند واگر درپیش تان نیست، به تهران بفرستید و آیا آقای امیر کارگر فسقلی وجان کری فکر نکردند که ایران که با این قاطعیت طلب مدرک میکند درحمله به آرامکو دست داشته است؟!

ایران اگر قصد چنین کاری را داشت ، زمانی که متوجه شد که حمله با موفقیت ترین شکل  ممکن خود بپایان رسیده و آمریکا  با داشتن اینهمه جاه وجبروت درمنطقه نتوانسته کاری کند واینقدر تحقیر شده ، آیا به آمریکا نمیگفت که دست ازجنایت ها وسلطه گری هایش برداشته وگرنه باضربات متعدد دیگر مواجه خواهد شد!

همچنین :

” شنیدن این سخنان از زبان جان کری که به عنوان یکی از اصلی ترین رهبران مماشات شناخته می شود ، آن چنان تعجب برانگیز بود که بسیاری را دچار این اشتباه محاسبه کرد ، که فشار بر رژیم به نقطه ای رسیده است که حتی شرکای وفاداربه آن و پرقدرت ترین مدافع برجام و هدیه کنندۀ میلیاردها دلار نقد و شهروندی مجانی آمریکا به سران رژیم تروریستی آخوندها هم تغییر موضع داده است  “.

چه مماشاتی پسر؟

چند سالی گروه 1+5 طی جلسات متعدد وطولانی نشستند و بر روی متنی توافق کردند که بدون عقب نشینی های متقابل، امکان تحقق آن وجود نداشت.

اصلا خصلت مذاکرات این است که چیزی داده و چیزی میگیرند واین درحالی است که تندروهای ما هم گفتند که ما زیاد داده وکم گرفتیم وتو آنگاه صحبت از مماشات میکنی؟

امیر آقا ! دادن قسمتی ازپول دزدیده شده از یک ملت ودولت ، کجایش هدیه بشمار میرود؟

شما با اعلام این بینش بشدت ضد میهنی، نشان میدهید که اعتقاد دارید که تمام پول های جهان وازجمله پول های ایران مال آمریکاست واگر درمقاطعی مقداری ازاین پول ها را به صاحبش برگرداند، هدیه است لابد!!

عجب پسر بد طینت  ومزدوری است این مریدک رجوی!!

مجددا :

” ثانیاً او می خواست با تأیید مواضع رقیب و به نوعی دشمن خود و برجام ، یعنی ترامپ ، به زبانی پیچیده ، خط « نه جنگ » با نظام آخوندی را مورد تشویق قرار داده و هندوانه ای بزرگ را در زیر بغل ایشان بگذارد “.

یعنی او باید بگذارد که آمریکا با ایران جنگ کند؟!

پس اصرار مداوم ما که باند رجوی به چیزی جز حمله ی نظامی به ایران راضی نیست  کاملا درست بوده ومریم فریبکارانه اعلام میکرد که چنین چیزی را دوست ندارد؟!

آقای کارگر!

اگر نمیدانی بدان که رئیس ستاد ارتش امریکا برآورد کرده که حمله به ایران منتهی به شکست آمریکا میشود و امثال جان کری ها هم نظر او بوده ومنطقی تر فکر میکنند و این نه بمعنای مماشات گری ونه تغییر موضع است!

صابر  تبریزی

رجوی آتش بیار جنگ به خود می پیچد

***

ترور افسران و کارمندان امریکایی توسط مجاهدین خلق در تهرانسرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق
(سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آژیر-خطر-برای-مجاهدین-رجوی-است/

آژیر خطر برای مجاهدین رجوی است

آژیر خطر برای مجاهدین رجوی استصابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوم اکتبر 2019:… تعداد امریکائیانی که کشته میشوند بمراتب بیشتر ازایران است ویکی ازدلایل این کار، مجاز بودن حمل سلاح درآنجاست وتاکنون هیچ رئیس جمهوری جرات ممنوع کردن آن بخاطر منافع کارخانه های اسلحه سازی را ندارد!! درادامه : ” او همچنین گفت: «تا این رژیم رفتار خود را تغییر ندهد، تحریم‌ها لغو نخواهد شد، بلکه تشدید هم خواهد شد و ما در پاسخ به حمله‌ این رژیم به تأسیسات نفتی عربستان، شدیدترین تحریم‌ها را علیه بانک مرکزی رژیم اعمال کردیم “. ما منظور شما از تغییر رفتار ایران را بخوبی درک کرده ایم. شما کشورها رابه دو دسته ی نرمال ویاغی تقسیم کرده اید! نرمال انهائی هستند که به تجاوزگری ها وخونریزی های آمریکا اعتراضی ندارند واگر لازم شد، کمکی هم به وقوع این جنایت ها میکنند. آژیر خطر برای مجاهدین رجوی است 

آژیر خطر برای مجاهدین رجوی استPompeo attends meeting linked to MEK cult that murdered 6 Americans

آژیر خطر برای مجاهدین رجوی است

10/07/1398

درهمسویی شرم آور با دشمنان غدار ملت ایران، باند رجوی کماکان به انجام وظیفه ی خود مشغول است!

دریکی ازنوشته های این فرقه ی منحط وضد ملی آمده است :

” یک عنصر مهم دیگر سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا در روز سه‌شنبه بود که بیش از یک‌سوم حجم این سخنرانی به مسألهٔ ایران اختصاص داشت که در آن اولاً حساب مردم ایران را از رژیم آخوندی جدا کرد و گفت: «مردم ایران شایسته حکومتی هستند که برای آنها اشتغال بیاورد نه این‌که پولشان را به سرقت ببرد و به ترور در داخل و خارج کشور بپردازد “.

ازیک جهت که تروریزم اقتصادی این فاشیست آمریکائی بیشتر از همه مردم ایران را هدف گرفته، میتوان این ادعای اورا – جدا کردن حساب ….-  باور کرد!

اما بایدازاو پرسید که  با وجود اینکه بیشترین ظلم را درحق مردم ایران و بخصوص دهک های پایین جامعه روا میدارد ، چگونه با ما مردم ایران دوستی میکند و این تناقض را چگونه توجیه مینماید؟!

آیا با این تحریم ها وگرسنگی دادن ها ، میخواهد برای ما مردم ایران ایجاد اشتغال کند و چگونه؟!

این وحشتناک ترین نوع دوستی خاله خرسه است که ترامپ با ما میکند و موجب رضایت خاطر جنایتکارانی مانند رجوی میگردد.

ضمنا سیستم آمریکا بزرگترین مبدا ومنشا تروریزم است که ترامپ میکوشد بااین فرافکنی ها ، اذهان ساده را فریب دهد ودراین راستا نوکر سینه چاکی مانند باند رجوی کمک اش میکند.

درمورد قتل هایی که اتفاق میافتد، تعداد امریکائیانی که کشته میشوند بمراتب بیشتر ازایران است ویکی ازدلایل این کار، مجاز بودن حمل سلاح درآنجاست وتاکنون هیچ رئیس جمهوری جرات ممنوع کردن آن بخاطر منافع کارخانه های اسلحه سازی را ندارد!!

درادامه :

” او همچنین گفت: «تا این رژیم رفتار خود را تغییر ندهد، تحریم‌ها لغو نخواهد شد، بلکه تشدید هم خواهد شد و ما در پاسخ به حمله‌ این رژیم به تأسیسات نفتی عربستان، شدیدترین تحریم‌ها را علیه بانک مرکزی رژیم اعمال کردیم “.

ما منظور شما از تغییر رفتار ایران را بخوبی درک کرده ایم.

شما کشورها رابه دو دسته ی نرمال ویاغی تقسیم کرده اید!

نرمال انهائی هستند که به تجاوزگری ها وخونریزی های آمریکا اعتراضی ندارند واگر لازم شد، کمکی هم به وقوع این جنایت ها میکنند.

یاغی ها کسانی اند که حاضر نیستند امر ونهی های آمریکا را بطور کامل اجرا نمایند و راه تسلیم کامل را انتخاب کنند و ایران علیرغم کاستی های زیادی که درتمشیت امور مردم دارد،  دردسته بندی اخیر قرار گرفته است.

قلم بدست فرقه ی رجوی مینویسد:

” …در واقع آنچه که واقع شد، نتیجه منطقی تعادل‌قوای موجود بود چرا که رژیم توان برداشتن کوچکترین گامی به سمت حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران را ندارد؛ چه از طریق مذاکره و چه از هر طریق دیگر “.

علیرغم هیاهوی اولیه ، طرح فرانسه و …، همان ازآب درآمد که بود واروپای بارفتار کجدار ومریز، کاری نکرد که ایران درتنگنای بیشتری قرار گیرد.

ضمنا اجلاس سازمان ملل متحد ، اجلاس عادی سالانه ی آن بود وجلسه ی فوق العاده ی برای حل مشکلات فیمابین نبود تا شما از سخنرانی ها و … این نتیجه رابگیرید که رژیم ایران توان توان حل وفصل مناقشات راندارد.

ضمنا بازها بشما تذکر داده اند که تعادل قوا، هرگز بدین صورت بنفع جمهوری اسلامی نبوده است.

مابا قبول برجام، مشکلات اتمی خود با شورای امنیت را حل کرده ایم و خیانت ترامپ باین توافق، گناه ما نیست!

سایر مشکلات که مربوط به توان دفاعی ما ویا اقدامات خوب مان در رفع شر تروریزم درمنطقه بوده ، عیب ما نیست و دیگران باید دریابند که مشکل خودتولید کرده ی شان را خود حل کنند وگرنه مسلم است که ایران روی مسائل دفاعی وامنیت مشروع خود، مذاکره ای نخواهد کرد و تصوراینکه شورای امنیت دراین مورد ایران را زیر فشار قرار دهد، تصوری جاهلانه است!

سپس :

“در وهلهٴ بعد موضع‌گیری قاطع سران آمریکا بود که علاوه بر رئیس‌جمهور آن کشور، توسط پمپئو، وزیر خارجه هم در جلسه‌ای که در حاشیهٔ مجمع عمومی به ابتکار سناتور لیبرمن برگزار شده بود، تکرار شد و از جمله حملهٔ رژیم به عربستان را حمله به اقتصاد جهانی توصیف کرد و گفت: «همه چیز نشان داد که من در قضاوتم که این را یک حمله جنگی توصیف کردم اشتباه نکرده بودم… برای ما مشخص است که رژیم ایران مسئول حمله به عربستان بوده و هیچ‌گونه توضیح قابل‌قبول دیگری در این رابطه وجود ندارد”.

این قاطعیت برسر دروغگویی واتهام زنی های خودشان بوده وموضوعی را عوض نخواهد کرد.

همینکه ایران اغلام میکند که در دشمنی با عربستان نفعی ندارد، اورا به شرکت دراتحادی ازکشورهای منطقه که امنیت خلیج فارس را تضمین کند و حمله به پالایشگاه های آن کشور کار ایران نبوده و مدارک محکمه پسندی درمورد این ادعای امریکا ارائه نشده ، برای ایران کفایت میکند وایران مسئول بیدار کردن کسی که نخوابیده وتنها خود را بخواب زده ، نیست !

اندیشمند ی گفته است که قانع کردن کسی که با نیت خاص خود بصرفه اش نمیداند که حرف منطقی بشنود، کار دشوار و حتی غیر ممکنی است!

این حرف درمورد سران جنگ طلب آمریکا صدق میکند.

اما باتوجه به برهم خوردن تعادل نیرو برعلیه آمریکایی که بدجوری فرتوت شده ، تحمیل واقعیات براو غیر ممکن نیست!

ازاین رو توصیه ی هموطنانه ی من به فرقه ی رجوی در قرار ندادن تمامی تخم مرغ هایشان در سبد آمریکاست که درغیر این صورت، آزیر خطر برای آنهاست بیشتر!

صابر تبریزی

آژیر خطر برای مجاهدین رجوی است

***

َAlireza Jafarzadeh NCRI MEK Saddam Private Army Alireza Jafarzadeh has already published his suicide bombing note.
Wondering at those Americans who stand under the flag of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to LOBBY for the murderers of their servicemen

همچنین: