رجوی از افتخار به مزدوری تا حمایت دروغین از کردها

Follow Share on Tumblrارسال – علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، شانزدهم اکتبر 2019:… رحمان کریمی درهرمصاحبه وهرنوشتاری صحبت ازاین میکند که من بیست سال با مجاهدین زندگی کردم ونوکران ومزدوران خمینی درخارجه چنین وچنان میکنند اقای کریمی برو پیش کسانی ملق وپشتک وارو بزن که خودشون سی وچهل سال درون تشکیلات رجوی زندگی نکرده باشند … Continue reading رجوی از افتخار به مزدوری تا حمایت دروغین از کردها