از مخالفت رجوی (مجاهدین خلق مریم رجوی ) با بنیادگرایی تا چنگ زدن به ستاره داوود (اسرائیل)ا

از مخالفت رجوی (مجاهدین خلق مریم رجوی ) با بنیادگرایی تا چنگ زدن به ستاره داوود (اسرائیل)ا

علی شیرزاد، سایت وطنم ایران، بیست و دوم ژانویه 2019:… باید از مسعود رجوی و مریم عضدانلو سوال کرد پس چی شد مخالفت با بنیادگرایی ؟ آیا بنیادگرایی اسلامی بد ولی بنیادگرایی صهیونیزم که الان درنتانیاهو و ترامپ خلاصه میشود خوب است؟ واقعیت این است که رجوی دستش آلوده به خونهای ملت عراق و سوریه و یمن و جاهای دیگر است. مخالف بنیادگرایی نیست، بلکه برای …  

مسعود رجوی مریم رجوی مجاهدین خلق اسرائیل صهیونیسمجنجال حمایت مالی مجاهدین خلق از راستگرایان اسپانیا (پولشویی توسط اعضا)ا

لینک به منبع

از مخالفت رجوی (مجاهدین خلق مریم رجوی ) با بنیادگرایی تا چنگ زدن به ستاره داوود (اسرائیل)ا

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

 رجوی همیشه میگفت مخالف بنیادگرایی هستم وبنیادگرایی درخاورمیانه تماما وابسته به رژیم خمینی واوپدرخوانده تروریسم است قبول دارم که با امدن خمینی اسلامیست درجهان رشد ودارای قدرت سیاسی درخاورمیانه شده وبه همه اسلامیست ها انگیزه داد ولی اینکه انها وابسته به حاکمیت دینی بوده وخط اورا پیش میبرند راهرگزقبول نداشته وندارم ازهیچ نظرقابل قبول نیست وقتی اوضاع عراق وسوریه بهم ریخت که قبلا مفصل توضیح داده ام رجوی سواربران شده وبا تبلیغات که کاررژیم است شروع به دفاع ازانان وبرای هرکدام اسمی گذاشت یعنی ارتش ازاد درسوریه وعشایرانقلابی درعراق مخالفت خودرا همان موقع به اطلاع فرماندهان وشورای رهبری رساندم که انواع مارکها واتهامات درروبروپشت سرم نثاربنده کرده وخط ایزوله وجزامی کردنم را پیش برد بعد هم رجوی درنشست گفت اگرلازم باشد میرویم سوریه وانجا با خمینی میجنگیم که گفتم من نمیایم هرکس میخواهد برود چون انها ازنظربنده هم بنیادگرا وهم تروریسم هستند وهم جنگ برای ازادی نیست جنگ نیابتی بین خمینی ودشمنانش است درهرصورت مریم عضدانلو شعارالشعب یرید اسقاط نظام را با افتخاردرهمه جا سرداد وبا انها رابطه برقرارودرکنفرانسها پرچم بدست انها داده وازتروریسم حمایت میکرد و فرماندهان انها را به تلویزیون برده ومصاحبه ترتیب میداد تاا ینکه انها شروع به شکست خوردن کردند رجوی هم کم کم بساطش راجمع کرد امروزخبری خوندم که نصرحریری دوست بسیارصمیمصی عضدانلو با التماس گفته راه حل سوریه سیاسی ست چرا دولت راه حل سیاسی را نمیرود( یعنی اینکه ما غلط کردیم وچیز زیادی خوردیم تروریسم شدیم اسد قربونت برم خواهشا ماراهم بازی بده )که چشم روشنی عضدانلو هم هست شاید هم انها دراین دگردیسی شریک باشند با این توضیحات مختصر برویم سر اصل مطلب ببینیم داستان چیست

بارها درجریان عراق ویمن وسوریه وسیاستهای منطقه ای رجوی وعضدانلو رامتهم کردم که انها خط امریکا واسراییل وعربستان وامارات را پیش میبرند ودرزمین انها بازی میکنند ایا این حرفها ازروی دشمنی وضدیت بوده یا واقعیست علاوه براینکه  الان که اسد پیروزشده تمام جهان تروریسم را دست پرورده کشورهای یاد شده میکنند خود مقامات امریکا وهیلاری کلینتون گفت ما داعش را بوجود اوردیم ازاینها که بگذریم رییس ارتش اسراییل ایزونکوت سه روزپیش درمصاحبه گفت ما به مخالفین بخوانید تروریسم درطی سالیان هم غذا دادیم هم دارو ومعالجه انها دراسراییل هم پول وهم سلاح ومهمات این که دیگرحرف هفت سال پیش بنده دراشرف نیست تا رجوی مارکها واتهامات درخورخودرا بما بچسباندا یا با این حرفها نباید ازرجوی وعضدانلو سوال کرد پس چی شد مخالفت بابنیادگرایی ؟ ایا بنیادگرایی اسلامی بد ولی بنیادگرایی صهیونیزم که الان درنتانیاهو وترامپ خلاصه میشود خوب است ؟ اگربابنیادگرایی مخالف بودی چرا ازتروریسم حمایت وچشمانت راروی همه چیزبستی ؟ مگرنمیگفتی که اینها همه وابسته به خمینی هستند پس چراتوازوابستگان خمینی دراین سالیان دفاع وازحرف خود عقب نشستی کردی ؟ (لازم به یاداوریست که وقتی میگویم صهیونیزم که بارها توضیح داده ام منظورم دین یهود وپیروانش نیست منظوربنیادگرایی یهودیت است که بنام صهیونیزم یاد میکنم )واقعیت اینه که رجوی دستش الوده بخونهای ملت عراق وسوریه ویمن وجاهای دیگراست مخالف بنیادگرایی نیست بلکه برای دفاع ازتروریسم و بنیادگرایی و بدست اوردن قدرت چاره رادراین دیده که بعد صدام به ستاره داوود چنگ بزند

(پایان)

*** 

سایت آفتابکاران سایت ایران افشاگر مامورین مجاهدین خلق فرقه رجوی مزدوری وطن فروشیاستراتژی وطن فروشی هم کار رجوی و مجاهدین خلق را چاره نمی کند

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-خلق-و-مریم-رجوی-بالای-منبر-ترام/

رجوی و عضدانلو بالای منبر ترامپ و نتانیاهو خطبه های نمازجمعه میخوانند

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و یکم ژانویه ۲۰۱۹:… ۲۲بهمن امسال است که گفته بودند دیگر رژیم ۴۰ سالگی خودش را نخواهد توانست جشن بگیرد و سرنگون هستند. می خواهد به نیروهای وارفته روحیه باخته آنها را به بهانه ورشو هم انگیزه بدهد و هم از ریزش جلوگیری کند بخاطر این دو مشکل درونی اینقدر تبلیغات راه انداخته و عاشق ورشو شده. باید گفت ورشو منبراست و رجوی …

رجوی وعضدانلو بالای منبر ترامپ و نتانیاهو خطبه های نماز جمعه میخوانندباند رجوی سخنگوی غیر رسمی این جنگ طلب است

لینک به منبع

رجوی و عضدانلو بالای منبر ترامپ و نتانیاهو خطبه های نمازجمعه میخوانند

وزیرخارجه امریکا اوایل، دوازده ماده را ارئه کرد وگفتم هدف جنگ ویاتسلیم حاکمیت دینی ست ودوهفته پیش درمصر صحبت ازتغیرکرد وکنفرانس ورشو را پیش کشید و در یک مقاله نوشتم که کنفرانس ورشو افتضاح و محکوم به شکست است حالا رجوی سر از پا نمی شناسد و بطرز دیوانه واری تبلیغات ان را درشبکه های اجتماعی شروع کرده. میخواهیم ببینیم اولا چرا کنفرانس شکست خورده است . وتبلیغات رجوی برای چیست .

یک کنفرانس ورشو: همانطورکه میدانید ائتلاف امریکایی وشرکا درسوریه وعراق شکست سختی خوردند وهرکاری کردند که به بهانه شیمیایی به سوریه حمله کنند نتیجه ای حاصلشون نشد وترامپ اعلام کرد ازسوریه خارج میشود دوسال پیش نوشتم اگرسوریه پیروز شود امریکا مجبور است از خاورمیانه عقب نشینی کرده که درنهایت به تجزیه امریکا راه میبرد حتی اگرسالیان طول بکشد ودو ماه پیش درمقاله دیگری نوشتم که خروج امریکا ازسوریه یعنی عقب نشینی ازخاورمیانه و پایان جهان تک قطبی واغاز جهان چند قطبی ست . امریکا میخواهد ازسوریه بیرون بکشد برای جلوگیری ازعواقب ان و قدرت نمایی کاذب به کنفرانس ورشو چنگ زده تا اولا عواقب عقب نشینی را به حداقل برساند .دوما باعلم کردن ورشو و دشمنی با ملت ایران میخواهد با اجماع چند کشورجنگی راه انداخته و قدرت نمایی کند  باید گفت ان ممه رولولو برد .سوما میخواهد برروی شکستها درعراق . سوریه . لیبی . یمن . وافغانستان سرپوش بگذارد که موفق نخواهد شد اب رفته را بجوی بازگرداند

دوم رجوی ،عضدانلو : دوهدف را دنبال میکنند اولا میخواهد ازاین نمد کلاهی برای خود بدوزد اگربا این کارها تابحال توانسته کلاهی برای سرخود دست وپا کند دراین قضیه هم خواهد توانست دوما استفاده داخلی است که مهمترودرالویت است یعنی درحال نزدیک شدن به پایان تعهدات نیروهاست وبا پایان گرفتن زمان تعهد که ۲۲بهمن امسال است که گفته بودند دیگر رژیم ۴۰ سالگی خودش را نخواهد توانست جشن بگیرد و سرنگون هستند . می خواهد به نیروهای وارفته روحیه باخته انها را به بهانه ورشوهم انگیزه بدهد وهم ازریزش جلوگیری کند بخاطراین دومشگل درونی اینقدرتبلیغات راه انداخته وعاشق ورشو شده باید گفت ورشو منبراست ورجوی درمسجد ترامپ نتانیاهو وشرکا نمازجمعه میخواند ودربالای منبرانها خطبه جمعه ایراد میکند ایا موفق خواهد شد دراین همه پستی وحقارت ومزدوری ونوکری کلاهی برای خودبدوزد منکه فکرنمیکنم ومعتقدم برعلیه خودش خواهد شد

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/سالروز-آزادی-بریده-مزدور-ساواک-مسعود-ر/

سالروز آزادی بریده مزدور ساواک مسعود رجوی- بیانیه ای که ساواک برای مسعود رجوی نوشت

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم ژانویه ۲۰۱۹:… دوازده ماده که رجوی مدعی بود، این بیانیه را هم ساواک نوشته و بدست رجوی داد طرح دوازده ماده به بیان دیگر ایجاد جنگ داخلی دربین نیروهایی بوده که آن زمان در زندان و داعیه مبارزه با شاه را داشتند …. یکبارهم خودش از کباب خوردنش با سربازجوی اوین می گفت. منوچهری یا کسی دیگر دقیق یادم نیست اسمش را هم گذاشته بود … 

سی دی سالروز آزادی بریده مزدور ساواک مسعود رجویخاطرات بهمن بازرگانی: مسعود رجوی گریه کرد چون به مرکزیت راهش ندادند

لینک به منبع

سی دی سالروز آزادی بریده مزدور ساواک مسعود رجوی

رجوی وعضدانلو طوری وانمود میکردند که کاظم رجوی او را از اعدام نجات داده حالا معلوم میشود بریده مزدوری باعث جان بدربردنش شده بگذارید یک شنیده را درسال ۵۴ برایتون بگویم که اولین باراست ازدهان بنده بعد۴۳ سال خارج میشود رابگویم دوستان بنده که زمان شاه باسازمان رابطه تشکیلاتی داشتند وفعالیت میکردند وسال ۵۹ کلا همه ازسازمان جداشده وگفتند رجوی بی راهه میرود گفتند که کاظم رجوی نماینده ساواک درخارج این رابنده نمیگویم نوشته های بازجویی وهمکاری رجوی که امضای خودش زیر برگه های نوشته هایش است میگوید پرویز ثابتی مامور ساواک که فرمانده تعغیب ومراقبت مجاهدین بوده میگوید

رجوی وقتی دستگیرشد طبق استناد به حرفها وشهادت برگه های بازجویی وثابتی رجوی تماما باساواک همکاری ورهبران خودش یعنی بنیانگذاران سازمان را لو داد وثابتی گفت من درخواست کردم اورا بیاورند وخونه را نشان بدهد که ما زیرنظر داشتیم او را صبح اورده وخونه را نشان داد بعد هم گفت نهایت همکاری را درزندان داشت درحدی که دوازده ماده که رجوی مدعی بود ابتکارخودم بوده و با قراردادن اسلام درچپ مارکسیست مجاهدین را ده سال بیمه کردم این بیانیه راهم ساواک نوشته وبدست رجوی داد طرح دوازده ماده به بیان دیگر ایجاد جنگ داخلی دربین نیروهایی بوده که انزمان درزندان وداعیه مبارزه باشاه را داشتند چرا چون اخوندها را دشمن معرفی می کردند . مارکسیست ها راهم عقب تر از خودمی دانستند . که هر دو این نظریه باعث شد بجای اینکه به شاه پرداخته شود زندانیها بجان هم افتادند وتضادهای خاص خود را درزندانها بوجود اورد بنده انزمان زندان نبودم تا ازنزدیک شاهد باشم حرفها را امروز حلاجی میکنم رجوی همیشه میگفت اخوندها را ایزوله کردیم ودهان مارکسی ست ها را بستیم وپشت سرما حرکت میکردند اگرحرف ثابتی را ملاک بگیریم ساواک کاملا با دوازده ماده به اهداف خودرسیده وانشقاق ودرگیری داخلی بین مخالفین راه انداخته است پس می بینیم که رجوی چطوری بریده و برای ساواک مزدوری میکرده است ویکبارهم خودش ازکباب خوردنش با سربازجوی اوین که اسمش یادم رفته گفت منوچهری یا کسی دیگر دقیق یادم نیست اسمش راهم گذاشته بود توطعه برای شکستن اعتصاب غذا وگفت من نمیخواستم بفهمد دراعتصاب هستم خوردم حالا کسی که چند ماه بقول خودش دراعتصاب بوده چطوری دراتاق سربازجو چلوکباب یکدفعه میخورد معلوم نیست ادم اعتصابی نمیتواند غذای سنگین و یکدفعه بخورد اول باید چندروزی سوپ بخورد وگرنه طوردیگری میشود ولی رجوی میخورد وهیچ اتفاقی هم نمی افتد انهم چلوکباب با ریحان وگوجه که غذای کاملا خشک است وروز سی دی هم ساواک او را به پشت بام بعنوان رهبر مخالفین میفرستد حرفهای خودمسعود است این نمونه ها را کنارهم بگذارید ایا اتفاقی ست خیر درحقیقت ساواک و شاید هم سازمان جاسوسی امریکا که انموقع بالا دست ساواک و کنترل کننده کارهای اوبود رجوی را نگه داشته پرورش داده و بعنوان رهبرمخالفین بیرون فرستاد تا به ماموریتهای محوله بعد شاه ادامه بدهد وکارهایی را بکند که در جریان هستید ایا ما نباید با این سابقه مشعشع به نزدیکی او با امپریالیسم وتکرارحرفهای انها وفشاربملت باخواسته تحریم وبمباران نگاه شک امیز داشته باشیم راستی چرا بسمت امریکا واسراییل وعربستان وامارات میل کرده است؟؟ یکدفعه ومنافع متقابل دوملت درکار است یا مزدوری ونوکری را اشکارکرده است؟؟

*** 

مسعود رجوی دادگاه شاه همکاریهای رجوی با ساواک و تنفر حنیف نژاد از او از زبان یک مقام سابق ساواک

مدارک خیانت مسعود رجوی به سازمان مجاهدین خلق بدون شرح!‌ آیا مسعود رجوی پاسخی برای این اسناد دارد؟

مدارک خیانت مسعود رجوی به سازمان مجاهدین خلق بتول سلطانی: ۳۰ فروردین ۱۳۵۱، یادآور چهل و چهارمین سال خیانت مسعود رجوی به بنیاگذاران سازمان 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-خلق-فرقه-رجوی،-چاقوکشان-سر-کوچ/

رجوی و عضدانلو ( مجاهدین خلق ایران، فرقه رجوی) چاقوکشان سرکوچه سیاست

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هجدهم ژانویه ۲۰۱۹:… سر و کله جداشده ها پیدا شد. رجوی که میدانست این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست از روز اول شروع به سمپاشی برعلیه ما کرد و خیلی از ما هم بخاطر مسایل قانونی و شخصی دو سه سالی چیزی نگفتیم و در سکوت بودیم و او هم د راوهامات خود خر مراد را سوار و چهارنعل می تاخت بعدا ما هم تصمیم گرفتیم جوابش را بدهیم چنان صورتش … 

lمزدور مجاهدین خلق فرقه رجوی سیاوش رجبیچماقدارن و تروریستهای مجاهدین خلق فرقه رجوی در ساختمان پارلمان اروپا به شاهدین جنایات مریم رجوی حمله کردند

لینک به منبع

رجوی و عضدانلو ( مجاهدین خلق ایران، فرقه رجوی) چاقوکشان سرکوچه سیاست

اون قدیما سرکوچه ای چاقوکشی بود که همه را اذیت می کرد  و کسی چیزی بهش نمیگفت سال ۵۶ میرفتم خونه داییم جلومراگرفته وگفت توکی هستی همیشه میایی این کوچه گفتم میروم خونه داییم ، اینجا زندگی میکند، خلاصه مزاحم شد .گلاویز شدیم ، او نگاه به رفت و امد ارام من کرده بود انتظار نداشت ، صورتش نقشه نگاری شود و در محل هم وابرویش برود. حالا شده داستان این زوج چاقوکش درطی سالیان جلو همه رامیگرفت وهرچه دلش میخواست میگفت مزدور وزارتی شعبه سپاه پاسداران مهره رژیم و…. گروهها وافراد هم بهردلیلی چیزی نمی گفتند امثال بنی صدر فرخ نگهدار و….. و او هم هر چقدر میخواست جولان میداد و همه را با این مارک و تهمت ها  ازمیدان بدر می کرد و خود را یکه تاز و رهبراپوزیسیون قلمداد می کرد  . بادمش گردو میشکست که منم رستم پهلوان

تا اینکه سروکله ما جداشده ها پیداشد رجوی که میدانست این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست ازروز اول شروع به سمپاشی برعلیه ما کرد وخیلی از ماهم بخاطر مسایل قانونی و شخصی دوسه سالی چیزی نگفتیم ودرسکوت بودیم واوهم دراوهامات خود خرمراد را سوار وچهارنعل میتاخت بعدا ماهم تصمیم گرفتیم جوابش رابدهیم چنان صورتش نقشه نگار  کردیم وریخت قیافه مزدوری اسراییل وسلاخ عربستان وشیخک امارات وامریکا را بهم ریختیم که دردنیای سیاست گیج ومنگ ودرحال تلوتلو خوردن است چون دیگرنمیتواند خود را اسلام انقلابی ورهبرعقیدتی نشان داده وبخورد ملت بدهد مشت مزدوری وحقارت وپستی اورا بدجوری روکردیم دیگرنمیتواند ازتروریسم بنام عشایرانقلابی وارتش ازاد و ارتش ملی یمن حرف بزند بخاطراین مدتهاست که درسایتهایش ازانها حرفی نمیزند وبه این اکتفا کرده که حرفهای ادمخواران را درحد خبرپخش کند وچنته اش خالی شده عاقبت چاقوکشی دردنیای سیاست وپایبند نبودن به قوانین بازی همین است دست پیش میگرفت تا پس نیفته حال هم دست پیش را قطع کردیم هم ازنظرسیاسی عقب افتاده وپس پسکی میرود فقط باید مواظب باشد که ازعقب بزمین نخورد وسرش اوف شود ودرجیبش باید یک شیشه دواگلی وپنبه بگذارد اگرزمین خورد وسرش شکست ازدواگلی استفاده کند شاید زودتر زخم التیام پیدا کند

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-و-مجاهدین-خلق-با-دمشان-گردو-می-شکست/

بر همگان معلوم شد چرا رجوی با دمش گردو می شکست (وعده جان بولتون و مجاهدین)ا

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم ژانویه ۲۰۱۹:…  چون ما مخالف سیاست وابستگی و پیش برد خط آدمخواران برعلیه ملت و وطن خود بودیم. زیرا برای همین و نجات وطن به رجوی پیوسته بودیم و نمیتوانستیم طور دیگری باشیم و سر خود را در توبره و آخور آدمخواران غربی و حکومتهای اعراب کنیم که رجوی کرده بود و هنوز از آخور سلاخ در حال نوش جان است … 

جایگاه مسعود رجوی مریم رجوی مجاهدین خلق ایران در میان مردم ایرانIran: accusing Iran won’t absolve EU responsibility for housing Mojahedin Khalq (MEK)

لینک به منبع

بر همگان معلوم شد چرا رجوی با دمش گردو می شکست؟؟؟

وقتی رجوی گفت امسال حاکمیت دینی به چهل سالگی نمیرسد جان بولتون آدم خوار آمد در کنفرانس عضدانلو همین حرف را تکرارکرد همه گفتند بولتون پول گرفته که حرف رجوی را تکرارکند. براساس تجربه و شناختی که از رجوی داشتم نوشتم که رجوی خواسته بولتون و سران امریکا را بیان میکند زیرار جوی سالیان است که در سیاستهای جهانی در زیر میز امریکا بازی و خود را با آن و مرتجعین منطقه طبق تعریف رجوی از حکومتهای عربی درز مان صدام تنظیم میکند.

حالا روزنامه های امریکایی نوشته اند که کاخ سفید دستور کار نظامی در سرداشته و به پنتاگون ابلاغ کرده ولی وزارت دفاع و کشور مخالفت کرده اند . روز اول نوشتم که ترامپ دنبال حمله نظامی ست البته اگر بتواند و اگ رنکند معلوم است نتوانسته. حال معلوم شد که کی سیاست کی را پیش میبرد. رجوی درعراق خواهان حمله نظامی امریکا با اعراب به وطنم ایران بود و ما هم از روز اول مخالفت و جلو رجوی ایستادیم در اواسط سال ۸۴ یکی از فرماندهان آمد درسالن غذاخوری و رسما از حمله امریکا دفاع کرد چون میدانست که بنده شدیدا مخالفم بنده در حال خوردن میان وعده بودم جلو او در سالن و د رحین غذا خوردن پیچیدم و بحث شد که او بلافاصله بلندشده و چند نفر را که شاهد بحث بودند را به بیرون صدا کرد انها هم رفتند که به انها گفته بود علی شیرزاد که بنده باشم بریده به حرف هایش گوش ندهید و از او فاصله بگیرید که دو سه نفرامده و بمن گفتند که اینطور میگه و ما هم میدونیم که چون تو جلوش پیچیدی ازن اراحتی و حرس وکینه کشی دنبال بی ابروکردن توست باتوجه به اینکه میدونست مخالفم پس چرا امد وپیش من ازحمله حرف زد دوهدف داشت اگر سکوت کردم پیش بقیه بگوید موافقم وحرفی نزدم وشاهد داشته باشد یاانها بروند تعریف کنند وبقیه که میدونستند مخالفم سکوت راحمل برتایید قلمداد کنند اگرمخالفت کردم خط لجن مال کردن را پیش ببرد وبگوید جلوی رهبری ایستاده منهم باپیچیدن جلواو زدم توی پوزش وهردوخط درنظرگرفته شده را درنطفه خفه وپس گردنی به رجوی وبنده منزل ونوچه ها زدم چون همه اشکارا فهمیدن مخالفم و حرفهای رجوی و مزخرفاتش کینه کشی ست بله فرماندهان رجوی بخاطر این موارد دشمنی بامن میکردند وانواع مارکها واتهامات نثارماکرده وپیش هرکس وناکسی برعلیه مخالفین یاوه گویی وحرافی میکردند چراچون ما مخالف سیاست وابستگی وپیش بردخط ادمخواران برعلیه ملت ووطن خود بودیم زیرا برای همین ونجات وطن به رجوی پیوسته بودیم ونمیتوانستیم طوردیگری باشیم وسرخود را درتوبره واخور ادمخواران غربی وحکومتهای اعراب کنیم که رجوی کرده بود و هنوز از آخور سلاخ در حال نوش جان است. بله رجوی خواسته بولتون و کاخ سفید که دو سه روز پیش روزنامه های امریکایی افشا کردند را خط بخط تکرار و بدنبال بنتیجه رساندن آن است وب ا دمش گردو میشکند

*** 

استفاده موساد از مجاهدین خلق ایران مریم رجوی در آلبانی علیه اتحادیه اروپاMossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

مریم رجوی ملکهمصاحبه خانم مریم سنجابی با مسعود خدابنده. وضعیت روحی روانی مسعود و مریم رجوی

اسرائیل مجاهدین خلق آلبانی سفارت ایران دیپلمات ایرانی اخراج ترور مزدوری جنایتAlbania fell prey to Israeli-US scenario (Albania also hosts MEK terrorists Israel)

مسعود رجوی مریم رجوی صدام حسین مزدوری خیانتSaddam’s Private Army: How Rajavi Changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

همچنین:

 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیست و یکم ژانویه 2019:… 22بهمن امسال است که گفته بودند دیگر رژیم 40 سالگی خودش را نخواهد توانست جشن بگیرد و سرنگون هستند. می خواهد به نیروهای وارفته روحیه باخته آنها را به بهانه ورشو هم انگیزه بدهد و هم از ریزش جلوگیری کند بخاطر این دو مشکل درونی اینقدر تبلیغات راه انداخته و عاشق

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، بیستم ژانویه 2019:… دوازده ماده که رجوی مدعی بود، این بیانیه را هم ساواک نوشته و بدست رجوی داد طرح دوازده ماده به بیان دیگر ایجاد جنگ داخلی دربین نیروهایی بوده که آن زمان در زندان و داعیه مبارزه با شاه را داشتند …. یکبارهم خودش از کباب خوردنش با سربازجوی اوین می گفت. منوچهری

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هجدهم ژانویه 2019:… سر و کله جداشده ها پیدا شد. رجوی که میدانست این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست از روز اول شروع به سمپاشی برعلیه ما کرد و خیلی از ما هم بخاطر مسایل قانونی و شخصی دو سه سالی چیزی نگفتیم و در سکوت بودی

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، چهاردهم ژانویه 2019:…  چون ما مخالف سیاست وابستگی و پیش برد خط آدمخواران برعلیه ملت و وطن خود بودیم. زیرا برای همین و نجات وطن به رجوی پیوسته بودیم و نمیتوانستیم طور دیگری باشیم و سر خود را در توبره و آخور آدمخواران غربی و حکومتهای اعراب کنیم که رجوی کرده بود و 

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سیزدهم ژانویه 2019:… تا که دگر بار بیشرف هایی بنام رجوی و عضدانلو بنام الله، ملت را دوباره به مسلخ نبرند. بله رجوی از اینها میسوزد که رابطه با امریکا و نماز شفاعت برای بوش و دار و دسته آدمخوارش میخواند را افشا کردم. از این میسوزد که نتوانست از بنده امضا بریدگی بگیرد

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، یازدهم ژانویه 2019:… آقای پرویز خزائی! اگرما یکبار ندامت کردیم تو دو بارانجام دادی. یکی وقتی سفیر حاکمیت دینی بودی وی کی هم الان که سفیر رجوی هستی …. واقعیت این است که آقا قبلا زیر پرچم و عبای انقلاب اسلامی با سس ولایت فقیه و ولایت الله سینه و…. الان زیر علم و ردا

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، نهم ژانویه 2019:… سوال از رجوی این است. آیا تو هم اینقدر آزادی به زنان درون تشکیلاتت داده ای؟! حتی یک تار موی آنها از بیرون دیده شود؟؟؟ یا چون نوامیس تو هستند باید یک تار مو هم دیده نشود و با پوشیدن دامنهای بلند و گشاد که بیشتر به گونی برنج شباهت داشت! اجازه ندهندکه ذره 

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، هشتم ژانویه 2019:… در عالم سیاست مرز بندی لچک رسید به اینکه از امریکا خواهان حمله و بمباران ایران شد و برای آدمخوارانی مثل خانم رایس و بوش  و دیک چینی و رامسفلد دست بدعا بردارند و درمسجد فاطمه الزهرا ( مسجد ضرار ) که نام مسجد رجوی در اشرف بود نماز حاجت و ش

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، ششم ژانویه 2019:… رجوی در قرارگاه شان طبل یاحسین میکوبید بر سر و سینه میزد. گل بر سر و صورت و کله و ریش و پشم نداشته میمالید …. مریم رجوی فرماندهانش را برداشته و در آلبانی به کلیسا برده تا در آنجا نماز عشا ربانی بجا آورده و در پایان هم نان و شراب میل فرموده اند. حالا سوال اینه 

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، دوم ژانویه 2019:… رجوی هدفش همین است تا اینکه مثل کشتن مخالفین مرثیه خوانی شهید راه بیاندازد او هدفش تبلیغات سیاسی وبهره برداری سیاسی از گرسنگی و مرگ ملت است بخاطر این دنبال تحریم است بله او ملت را میکشد بعد هم بالای جنازه آنها نماز میت میخواند این اعمال 

  Read More….


 • علی شیرزاد، نسیم آزادی، سی و یکم دسامبر 2018:… هدف مریم رجوی، مجاهدین خلق ایران، با راه اندازی انجمنهای خیریه برای مردم آلبانی اولین کارش پولشویی است کما اینکه انجمن خیریه درانگلیس که دستش روشد پولشویی میکرد. ضمنا افکارعمومی مردم آلبانی وجهان را فریب میدهد بخصوص اینکه روزنامه ها وتلویزیونها

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ عیاران، بیست و نهم دسامبر 2018:… مریم رجوی! تو که میگفتی تحریم غذایی نیست این خبر چیه؟؟ توکه حرفهای وزیر خزانه داری و آن یکی آدمخوار مک گورک و پمپیو را نشخوار میکردی و هواداران کثیفتر از خود و ضد ایرانی را وادار میکردی حرفهای آنها و تو را نشخوارکنند چه جوابی داری؟ بازهم میگویی تحریم غذایی ن

  Read More….


 • ادوارد ترمادو، علی شیرزاد، علی جهانی، بیست و ششم دسامبر 2018:… مریم رجوی و مسعود رجوی سر ما کلاه گذاشتند. باز هم مسیح در مورد اینان چنین می گوید: از پیامبران دروغین برحذر باشید، آنان در لباس گوسفندان نزد شما میایند اما در باطن گرگان درنده هستند، آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت درخت نیکو م

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ عیاران، بیست و سوم دسامبر 2018:… گفتی ورود سخت و هفت خوان رستم است و دیدیم که ورود مثل آبخوردن و با کلاشی و فریب و نیرنگ نیرو می آوردی و بر عکس خروج صد خوان رستم و اجازه نمیدهد یکی خارج شود. راست میگویی سنت حسینی که مدعی آن هستی، درب لیبرتی را بازکن و چشمانت را هم ببند و بگو هر که میخواهد برود ت

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ عیاران، نوزدهم دسامبر 2018:… در سال 61 خط داد که برای حفظ نیرو میتوانید بعد دستگیری بدون همکاری با دشمن طوری رفتارکنید که زنده بمانید و اسمش را گذاشته بود خط حفظ نیرو ولی در عراق طلبکار بود شما ها که زنده مانده اید بریده و با دشمن همکاری کردید و مجاهد آنهایی بودند که اعدام 

  Read More….


 • علی شیرزاد، وبلاگ عیاران، پانزدهم دسامبر 2018:… مناسبات محبت و دوستی و عشق و علاقه به همرزمان  و هر چیزی را برای دیگران خواستند، جایش را کینه  و نفرت ، آن هم از نوع کینه کشی و نفرت شتری . به قیمت له کردن همرزم و هم سنگر خود داد . اسمش هم شد دفاع از ارزشهای انقلاب مریم و مناسبات و ریزبافت کردن تشکیل

  Read More….