رجوی اولین ناقض حقوق بشر 

Follow Share on Tumblrارسال – میر باقر صداقی، سایت وطنم، سوئیس، بیستم اکتبر 2019:… کارنامه حقوق بشر در مناسبات فرقه ای مجاهدین هم که سیاه است سالها پیش  در پی افشاگری نسرین(بتول) ابراهیمی عضو شورای (کادر) رهبری سازمان مجاهدین خلق در پارلمان اروپا مبنی بر اجرای عملیاتی با عنوان “قله آرمانی” که طی آن اقدام … Continue reading رجوی اولین ناقض حقوق بشر