رجوی! ایرانیان شرور نیستند

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و نهم آوریل 2020:… ” جد بابین در پایان مقاله خود در واشینگتن تایمز نتیجه میگیرد که: برای جبران خطاها، ما باید انقلابیون واقعی ایران را حمایت کنیم تا بانکدار اصلی تروریسم جهان را سرنکون کنند “. جد بابین  نباید موافق هر عمل، فرد وتشکیلات انقلابی باشد واین جمله مسلما ازاو نیست وازتک تک کلماتش بوی متعفن ادبیات باند رجوی به مشام میرسد! بنظر میرسد که این جملات اخیر توسط یک فرد ناشی از مریدان رجوی نوشته شده که دوست دارند خود را انقلابی معرفی کنند وگرنه این مقام اسبق آمریکائی که دشمن هر انقلابی است، غیر طبیعی است که طرفدار حکومت انقلابی ها درنقطه ای ازجهان باشد. رجوی! ایرانیان شرور نیستند