رجوی در رأس لیست سیاه وطن فروشی

رجوی در رأس لیست سیاه وطن فروشی

رجوی در رأس لیست سیاه وطن فروشیعاطفه نادعلیان، انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و پنجم مارس 2020:… مرز بسیار روشنی که ویروس کرونا بین دوستان و دشمنان مردم ایران ترسیم نمود. سازمان مجاهدین خلق به عنوان مدافع سرسخت اعمال تحریم ها علیه مردم ایران، کاملاً روشن است که در کجا ایستاده و چه نیات شومی را دنبال می نماید. در واقع فرقه رجوی سردمدار این خط جنایتکارانه و وطن فروشانه است. مسعود رجوی همیشه و در همه حال برای عرضه ی خدمات خائنانه خود به دشمنان ایران و ایرانی آماده بوده و در این میدان به هیچ عنوان عقب نمانده است. اگر این روزها به صفحات اجتماعی مختلف سری بزنید دو گروه کاملاً قطب بندی شده در برابر هم مشاهده می کنید: اقلیتی که طرفدار تحریم های آمریکا و متحدانش علیه ملت ایران هستند و به ندای جهانی برای رفع تحریم ها پاسخ مثبت نمی دهند، و اکثریتی که مخالف این تحریم ها بوده و صدای خود را به اعتراض بلند کرده و خواهان تخفیف تحریم ها حداقل تا پایان دوره اپیدمی می باشند. رجوی در رأس لیست سیاه وطن فروشی .

رجوی در رأس لیست سیاه وطن فروشیتحریم خواست مجاهدین خلق است نه ملت ایران

رجوی در رأس لیست سیاه وطن فروشی

مرز بسیار روشنی که ویروس کرونا بین دوستان و دشمنان مردم ایران ترسیم نمود

انجمن نجات مرکز تهران6 فروردین 1399

در حال حاضر نزدیک به 200 کشور در سراسر جهان با ویروس کرونا و بیماری کووید 19 درگیر هستند. در این میان گفته می شود که ایران بدترین شرایط از بابت گستردگی و تعداد مبتلایان و درگذشتگان در خاورمیانه و پنجمین در کل دنیا را دارا می باشد. متأسفانه هر 31 استان کشور به میزان قابل ملاحظه ای به این ویروس آلوده شده اند.

در اخبار ملاحظه می شود که چه فشار طاقت فرسایی بر کادر پزشکی و درمانی وارد آمده است. کمبود امکانات به دلیل تحریم های آمریکا و غرب، مقابله با این مهمان ناخوانده را بسا دشوار نموده است. مقامات ایرانی از آمریکا خواسته اند تا در وضعیت فعلی، تحریم ها را کاهش دهد. اما آمریکا در شرایط اپیدمی کرونا فرصت را مغتنم شمرده و بر تحریم ها افزوده است.
کشور ایران در حال حاضر چهار دهه است که تحت تحریم های مختلف ایالات متحده آمریکا و متحدانش می باشد که این تحریم ها در سه سال گذشته تحت زمامداری دونالد ترامپ با شدت و گستردگی بیشتری دنبال می گردد. تحریم ها شامل اقلام و دستگاه های پزشکی و دارویی نیز می شود.

خانم رجوی حالتان خوب است؟

در بسیاری از رسانه های بین المللی به موضوع ویروس کرونا در ایران و بحرانی شدن آن به دلیل تحریم ها اشاره شده و گزارش هایی در این خصوص منعکس گردیده است. هر جا سخن از ایران و ویروس کرونا است سخن از مظلومیت مردم ایران و تحریم های ظالمانه ی آمریکا نیز می باشد.

همچنین در بسیاری طومارها که علیه تحریم شدن ملت ایران در شرایط فعلی به جریان افتاده یادآوری گردیده است که طبق قوانین بین المللی، تحریم در شرایط جنگ و اپیدمی، جنایت علیه بشریت محسوب می شود.

یک اجماع جهانی برای رفع تحریم ها علیه مردم ایران در سراسر دنیا در حال شکل گیری است. از چین و روسیه گرفته تا پاکستان و یونان و حتی کشورهای بسیار نزدیک به آمریکا نظیر انگلستان و فرانسه و آلمان و شخصیت های برجسته آمریکایی مانند سناتور برنی سندرز و نهایتا ملل متحد از ترامپ خواسته اند تا برای کاهش بار مبارزه با اپیدمی گسترده در ایران، از میزان تحریم ها بکاهد.
این روزها در شرایط گسترده شدن ویروس کرونا، نحوه ی موضع گیری در خصوص تحریم های آمریکا علیه مردم ایران، شاخص خوبی برای تمیز دادن دوست از دشمن می باشد.

در حالی که برخی نیروها و شخصیت های اپوزیسیون ایران نیز همصدا با ملت ایران برای رفع تحریم ها تلاش می کنند، هستند عناصر و دسته هایی که به بهانه های سخیف و توجیهات مبتذل همچنان برای خوش رقصی در مقابل آمریکا و متحدان منطقه ای اش مدافع اعمال هرچه بیشتر تحریم ها علیه ایران می باشند.

تحریم داروئی مردم ایران – همدستی مزدوران، خائنین و وطن فروشان در جنایات علیه بشریت 

سازمان مجاهدین خلق به عنوان مدافع سرسخت اعمال تحریم ها علیه مردم ایران، کاملاً روشن است که در کجا ایستاده و چه نیات شومی را دنبال می نماید. در واقع فرقه رجوی سردمدار این خط جنایتکارانه و وطن فروشانه است. مسعود رجوی همیشه و در همه حال برای عرضه ی خدمات خائنانه خود به دشمنان ایران و ایرانی آماده بوده و در این میدان به هیچ عنوان عقب نمانده است.
اگر این روزها به صفحات اجتماعی مختلف سری بزنید دو گروه کاملاً قطب بندی شده در برابر هم مشاهده می کنید: اقلیتی که طرفدار تحریم های آمریکا و متحدانش علیه ملت ایران هستند و به ندای جهانی برای رفع تحریم ها پاسخ مثبت نمی دهند، و اکثریتی که مخالف این تحریم ها بوده و صدای خود را به اعتراض بلند کرده و خواهان تخفیف تحریم ها حداقل تا پایان دوره اپیدمی می باشند.
چه عناصر و دسته هایی در چنین شرایطی می توانند مخالف اعمال تحریم های آمریکا نباشند؟ جواب روشن است. آن هایی که منافع ملت ایران در معادلاتشان مطرح نیست و تنها منافع قدرت طلبانه ی خود را دنبال می کنند و در بودجه ی کلان آمریکا علیه ایران سهم داشته و سود می برند.

امروز می توان یک لیست از دشمنان قسم خورده ی ملت ایران تهیه کرد که شاخص آن نحوه ی برخورد با تحریم های آمریکا در شرایط سخت انسانی اپیدمی کرونا در ایران است. البته همه خوب می دانند که نام رجوی و فرقه اش در رأس این لیست سیاه قرار می گیرد.

همچون سالیان گذشته، زمستان خواهد رفت و روسیاهی به زغال خواهد ماند.

عاطفه نادعلیان

درمان کرونا با اغتشاشات . پیام شماره 22 مسعود رجوی

رجوی در رأس لیست سیاه وطن فروشی

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/mektrolls-آخرین-تیر-ترکش-رجوی/

#mektrolls آخرین تیر ترکش رجوی

#mektrolls آخرین تیر ترکش رجویعاطفه نادعلیان، انجمن نجات، مرکز تهران، پنجم مارس 2020:… در حال حاضر ارتش به اصطلاح آزادی بخش ملی رجوی در آلبانی که از همه جا رانده شده صرفاً به امر خطیر شایعه پراکنی در فضای مجازی به منظور ایجاد تشویش در اذهان عمومی در جهت امیال دشمنان ایران و ایرانی مشغول است، تا بلکه رهبری مجهول المکان فرقه بتواند کمکی دریافت کرده و همچنان به حیات خفیف و خائنانه خود ادامه دهد. ماشین ترول مجاهدین خلق #mektrolls در حال حاضر  تنها امکان فرقه رجوی برای ارائه خدمات به حامیان مالی اش می باشد. هر زمان که فرصتی به دست بیاید، عده ای اسیر و گرفتار همچون بردگان به ردیف، پشت کامپیوترهای خود می نشینند و هر یک با چندین حساب جعلی بدون اشاره به هویت مجاهدین خلق در انواع شبکه های اجتماعی به شایعه پراکنی و ایجاد ناامنی روانی در جامعه می پردازند. این روزها موضوع مورد سوءاستفاده فرقه رجوی بیماری ایجاد شده با ویروس کرونا است که به آن بیماری کووید ۲۰۱۹ (COVID-19) می‌ گویند. #mektrolls آخرین تیر ترکش رجوی 

#mektrolls آخرین تیر ترکش رجویشورش کرونایی در آلبانی – کمپ مجاهدین خلق ، فرقه رجوی

#mektrolls آخرین تیر ترکش رجوی

شایعه پراکنی، آخرین تیر ترکش رجوی

انجمن نجات مرکز تهران15 اسفند 1398

در حال حاضر ارتش به اصطلاح آزادی بخش ملی رجوی در آلبانی که از همه جا رانده شده صرفاً به امر خطیر شایعه پراکنی در فضای مجازی به منظور ایجاد تشویش در اذهان عمومی در جهت امیال دشمنان ایران و ایرانی مشغول است، تا بلکه رهبری مجهول المکان فرقه بتواند کمکی دریافت کرده و همچنان به حیات خفیف و خائنانه خود ادامه دهد.

ماشین ترول مجاهدین خلق #mektrolls در حال حاضر  تنها امکان فرقه رجوی برای ارائه خدمات به حامیان مالی اش می باشد. هر زمان که فرصتی به دست بیاید، عده ای اسیر و گرفتار همچون بردگان به ردیف، پشت کامپیوترهای خود می نشینند و هر یک با چندین حساب جعلی بدون اشاره به هویت مجاهدین خلق در انواع شبکه های اجتماعی به شایعه پراکنی و ایجاد ناامنی روانی در جامعه می پردازند.

این روزها موضوع مورد سوءاستفاده فرقه رجوی بیماری ایجاد شده با ویروس کرونا است که به آن بیماری کووید ۲۰۱۹ (COVID-19) می‌ گویند.

فرقه رجوی مترصد فرصت است تا جنگ روانی نیابتی به راه بیندازد و با شایعه پراکنی و تولید فضای یأس و ناامیدی در زندگی روزمره مردم اخلال به وجود آورد. این سیاست در راستای همان سیاست های جنگ، ترور، تحریم، تهدید و اقدامات ضد امنیتی است که از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز از جانب دشمنان در جریان بوده است.

رجوی خائن به تنها چیزی که فکر نمی کند عالی ترین مصالح ملی است. وی خام خیالانه تلاش می کند تا بلکه با ایجاد نا امنی به هر شکل ممکن راه را برای به قدرت رسیدن خود باز نماید. او در فردای انقلاب اسلامی به سراغ سفارت شوروی سابق در تهران رفت و خدمات جاسوسی خود را ارائه نمود، سپس همزمان و همسو با دشمن متجاوز به خاک میهن دست به اقدامات تروریستی وسیع در داخل کشور در برابر ملت و جمهوری اسلامی نوپا و فاقد دستگاه امنیتی زد و بعد با همدستی با همان دشمن علیه مرزبانان و مدافعان میهن وارد جنگ گردید.

حال این جنایتکار که دستش از همه جا کوتاه شده همراه با دشمنان ایران و ایرانی که ظاهراً دیگر بعد از جنگ، ترور، تحریم، تهدید و توطئه، سلاحی به غیر از جنگ روانی و تبلیغاتی ندارند همسو شده و امر خطیر شایعه پراکنی های مفتضح، ساخت آمار و ارقام قلابی و کلیپ های صوتی و تصویری کذب را به عهده گرفته است.

در شبکه های اجتماعی انواع اطلاعات کذب، عکس ها، فایل های صوتی و تصویری جعلی در خصوص اپیدمی جهانی جدید ارائه می گردد که منشأ همگی آنان آلبانی است و چنانچه کسی به ساختگی بودن آن ها اعتراض نماید فوراً آماج انواع اتهامات و تهدیدات قرار می گیرد.

تا جایی که سراغ دارم هموطنان ما نسبت به این ترفندها و توطئه ها هوشیار بوده و به هیچ وجه فریب این گونه اقدامات روانی و تبلیغی را نمی خورند و در کامنت ها پاسخ کوبنده ای به این نوع خودفروختگی می دهند.

عاطفه نادعلیان

#mektrolls آخرین تیر ترکش رجوی

لینک به منبع

*** 

Ali Safavi NCRIRemember: MEK was an American excuse to invade Iraq

The Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud KhodabandehThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

همچنین: