رجوی در کمین جداشدگان

رجوی در کمین جداشدگان

مسئولیت جان هادی ثانی خانی رجوی در کمین جداشدگان علیرضا نصراللهی، یاران ایران، پاریس، بیست و ششم فوریه 2021:… من خود در گونه های مشابه که آقای هادی ثانی خانی را مورد اذیت و آزار قرار داده اند شاهد اذیت های روحی روانی دیگر دوستانم بوده ام و خودم از جمله نفراتی بودم که در جایگاه متهم ردیف دوّم بودم و کاوه همدانی دوست و رفیق من که در کمپ تیف آمریکایی ها هم با ایشان بودم در دادگاهی که بین ۲۰ الی ۲۵ نفر آدم در آن مستقر بود و از قبل تمام سناریو چیده شده بود و زمانی که ما وارد آنجا شدیم فرشته یگانه، رضا مرادی، علی اوسط وسعید نقاش و چند نفر دیگه که الان اسامی آنها خاطرم نیست چنان فرهاد با اسم مستعار( کاوه )  من را مورد هجوم و حمله قرار دادند که منو فرهاد گیج شده بودیم و هر آنچه را که مستحق خودشان و جد و آبادشان بود به منو فرهاد نسبت دادند و دست آخر هم وقتی فرهاد تنها شد به فرهاد گفتند: ببین اگه مثل بچه آدم سرجایت نشستی که خوب دوست و همرزم هستیم وگرنه بلایی سرت می آوریم که جسدت هم باقی نماند. رجوی در کمین جداشدگان 

#MaryamRajavi #MehdiAbrishamchi Smuggled #HadiSaniKhalni to France#MaryamRajavi #MehdiAbrishamchi Smuggled #HadiSaniKhalni to France for false flag operation

رجوی در کمین جداشدگان 

توطئه و پاپوش و خطری که در کمین جداشده گان در اروپا در حال وقوع می باشد.

علیرضا نصراللهی عضو جداشده از سازمان مجاهدین از انجمن یاران ایران پاریس بیست و پنجم فوریه ۲۰۲۱

مهر بان بودیم ولی خنجر زدند بر پشت ما                     داس نامردی زدند بر دست و بر انگشت ما

علیرضا نصراللهی باشگاه خبرنگاران بروکسل

آقای علیرضا نصراللهی

دوستانی که خودتان را در قالب دوست جا می زنی ،با ما همگام می شوید از پشت خنجر می زنید بدن ما با خنجرهای شما عمری هست که آشناست. اگر چه به روی خودمان نمی آوریم ولی فکر نکنید که هالو هستیم نه، ما به شما نارفیقان فرصت تغییر میدهیم تا که شاید ذره ای وجدان بی وجدانتان روشن شود. از نام پاک رفیق هرچه خوردم من زخم از دست دوست گفت  که شاید پاک شود از نام دوست.

ما اعضای جداشده از سازمان مجاهدین متاسفانه،به علت رفتار و شکنجه های روحی روانی،جلادان فرقه،در بعضی از مواقع دچار لغزش ها و انحراف های فردی و شخصی می شویم،و به طور کلی در آن دقایق همه چیز را فراموش کرده،و فقط در فکر چگونه ضربه زدن به دوست،هموطن،و هم خون خود می شویم،و تا زمانی که خشم خودمان را خالی نکنیم از این اهریمن کوتاه نخواهیم آمد.

متاسفانه رجوی در این سالیان چنان بلایی بر سر ما وارد کرده که سال های سال نتوانیم با انواع و اقسام دکترها هم مغز خودمان را به طور کلی از ماجراهای سخت و طاقت فرسای درون قعله الموت توهی کنیم،این ضایعه مغزی تمام نقشه شوم رجوی بوده و هست.

رجوی همیشه در نشست های درونی خودش دو تابلو رسم می کرد،یک می گفت هر کسی که با ماست که تکلیف او روشن است،ولی اگه با ما نبود،صد در صد با دولت جمهوری اسلامی می باشد،این رهبر به اصطلاح باهوش ولی شیاد سازمان مجاهدین این موضوع را بارها و بارها تکرار میکرد،و زمانی هم که خودش نبود زیر دستانش تکرار مکررات می کردنند،که طرف بترسد و هیچ وقت فکر جدا شدن به سرش نزند.

راستش من اصلاً منظور با شخص خاصی نیست ولی تجربه این را ثابت کرده هر چقدر عمر تشکیلاتی فرد بیشتر می باشد،لغزش و تناقض های او هم بیشتر می شود تا آنجا که بازهم پست و مقام و درجه برایش ارزش می شود و اینجا را با درون تشکیلات اشتباه می گیرد،و میخواهد دوباره همان دستگاه رجوی را در دنیای آزاد برقرار کند،چون فکر می کند از همه بالاتر و اطلاعاتش بیشتر،می باشد.

در مورد آقای هادی ثانی خانی،هم من هیچ اطلاعاتی ندارم هر چه میدانم از دوستانی هست که او را می شناختند،و یا آقای عیسی آزاده،به عنوان فرمانده یگان ایشان،و تعریف خاطرات این فرمانده ی با سابقه ی اسبق مجاهدین از آزار و اذیت ارازل و اوباش رجوی که آن موقع آقای هادی خانی را تحت شعاع  قرار دادند.

هادی ثانی خانی کجاست ؟

من خود در گونه های مشابه که آقای هادی ثانی خانی را مورد اذیت و آزار قرار داده اند شاهد اذیت های روحی روانی دیگر دوستانم بوده ام و خودم از جمله نفراتی بودم که در جایگاه متهم ردیف دوّم بودم و کاوه همدانی دوست و رفیق من که در کمپ تیف آمریکایی ها هم با ایشان بودم در دادگاهی که بین ۲۰ الی ۲۵ نفر آدم در آن مستقر بود و از قبل تمام سناریو چیده شده بود و زمانی که ما وارد آنجا شدیم فرشته یگانه، رضا مرادی، علی اوسط وسعید نقاش و چند نفر دیگه که الان اسامی آنها خاطرم نیست چنان فرهاد با اسم مستعار( کاوه )  من را مورد هجوم و حمله قرار دادند که منو فرهاد گیج شده بودیم و هر آنچه را که مستحق خودشان و جد و آبادشان بود به منو فرهاد نسبت دادند و دست آخر هم وقتی فرهاد تنها شد به فرهاد گفتند: ببین اگه مثل بچه آدم سرجایت نشستی که خوب دوست و همرزم هستیم وگرنه بلایی سرت می آوریم که جسدت هم باقی نماند.

حالا شما فکر می کنید این بدبخت چی میخواست ایشان با زنش که توسط پدر زنش به سازمان وصل شده بود آمده بود سازمان،و بعد از ورود زنش را ازش گرفتند،و بهش گفتند،از همین الان دیگه زنت را طلاق گرفته حساب کن،و دیگه ایشان زن شما نیست خواهر شماست،فرهاد تمام تلاش خودش را کرد تا زنش بیاید بهش بگوید من خواهرت هستم نه زن تو،ولی هرگز موفق به این کار نشد.

فرهاد زمانی توانست زن شرعی و رسمی و قانوی خودش را ببیند،که سال ها گذشت،تا توانست فرار کند و بیاید پیش آمریکایی ها،فرهاد ماجرا و داستان خودش را برای جنرال های آمریکایی تعریف کرد،آنها هم بعد از مزاکرات با مجاهدین بعد از پیگیرهای مستمر فرهاد،آمریکایها توانستند یک ملاقات برای فرهاد با زنش بگیرند.

روزی که فرهاد،آماده رفتن با سربازهای آمریکایی به محل ملاقات شد خیلی خوشحال و شاداب بود که بالاخره بعد از سال ها توانست زنش را ببیند و بتواند او را متقاعد کند که بیاید در کمپ آمریکایی ها،شب قبل از رفتن فرهاد ما پیش او بودیم بهش راهنمایی دادیم،خلاصه فرهاد،با دنیایی آرزو و شادابی و خوشحالی راهی دیدار با زنش شد.

فرهاد بعد از دو ساعت غمیگن و افسرده برگشت،وقتی ماجرا را برایم با اشک تعریف می کرد،آدم دوست داشت هیچ وقت جای او نباشد،بعد سال ها،پیگری در تمامی این سال ها،وقتی با زنش رو به رو می شود،همراه با خواهری دیگر از مجاهدها،که مانع تنها بودن آنها می شود،و زنش چشم در چشم او بهش می گوید برای چی مزاحم من می شوی بریده،تو که مناسبات را شخم زدی دیگه چرا میخواهی ابروی من و پدرم را ببری من با تو هیچ نسبتی ندارم،دبگه هم نمیخواهم هرگز تو را ببینم.

رجوی هادی ثانی خانی را به دو هزار دلار از قاچاقچی خرید

شما اگه جای فرهاد،بودید،چکار می کردید،فرهاد بعد از آن روز دیگه هرگز خنده بر لبهایش نیامد.یک فرد افسرده و گوشه گیر شد،و هیچ وقت هم از عراق خارج نشد،حداقل تا جای که من میدانم،چون بازم چشم براه زنش بود.

بله دوستان،ما اعضای جداشده،باید پشت به پشت هم و دست،در دست هم،و همه. همراه هم با پشتکار و پشتیبانی خانواده ها یک هدف داشته باشیم،آنهم رسوایی و رو کردن دست فرقه رجوی برای مردم ایران و جهان،نه اینکه به جان هم بیفتیم،و با کینه و نظرات شخصی که هر کدام به کوچکی یک دانه گندم هست خودمان را بازیچه و مزحکه دست سازمان مجاهدین کنیم.

اگر به هر دلیل آقای هادی ثانی خانی،به گمراهی کشیده شده،و همانند علی پاک ها،خریداری شده،و سازمان میخواهد از او به عنوان طعمه استفاده کند،ما نباید بگذاریم این اتفاق به وقوع بپیوندد,و باید با تمام توان از بروز این حادثه جلوگیری کنیم،مگر اینکه خودش آگاه بخواهد در رکاب رجوی باشد،در آنصورت ما هیچ مسئولتی در مقابل او نداریم،ولی اگه کمک بخواهد از روی صداقت نه پلیدی حتماً او را یاری خواهیم کرد.

ما میتوانیم مشکلات و اختلاف های شخصی خود را خیلی راحت باهم حل کنیم، اگر هم انتقاد،داریم میتوانیم آن را خارج این فضای مجازی حل کنیم،ما نباید اَتو دست فرقه رجوی دهیم و با حرف های زشت و زننده باعث خوشحالی و شادی آنها گردیم.

اگر هر یک از ما در مقاله و خاطراتش دچار،اشتباه و لغزشی می شود حق او تیرباران و خراب کردن فرد در دنیای مجازی نیست،اگر اشتباه کرده و یا اشتباهی نوشته،باید به او تذکر دهیم که آن را تحصیح کند،و به او بفهمانیم ما مجاهدین نیستیم که بخواهیم با دقل و دروغ خط و کار خودمان را پیش ببریم.

هادی ثانی خانی یاد آور جریان دزدیدن دکتر جمشید تفرشی

ما برای این از فرقه جدا شدیم چون او با همین شیوه با پیرامون خودش تنظیم می کرد،سر دَر خانه اش نوشته بود صداقت و فدا ولی در داخل خانه اش دورغ و فریب حکم فرما بود،من و خیلی از دوستان جداشده با این شیوه مخالف هستیم که بخواهیم کسی را در فضای مجازی ترور شخصیت کنیم،و مثلاً بخواهیم به بقیه بفهمانیم ما بیشتر از همه متوجه می شویم،و ما هستیم که داریم با فرقه مبارزه می کنیم و خودمان را الترناتیو مجاهدین بدانیم،و با گفتن حرفهایی مثل انشعاب بخواهیم در درون جامعه،سازمان مجاهدین دیگری راه اندازی کنیم و هر فرد بخواهد خودش را برتر از دیگران بداند،نه چنین چیزی هست و نه ما آن را قبول خواهیم کرد.

هدف ما اعضای جداشده یک سری انتقادات به سازمان مجاهدین هست که مسیر و خط خودش را اشتباه پیش می برد،و ما هیچگاه دشمن سازمان نبوده و نیستیم،ما خواهان تغییرات اساسی در بدنه سازمان هستیم،و میخواهیم ما هم در تصمیمات و خط کاری سازمان نظرات خودمان را بگویم و حق رأی تاثیر گذار داشته باشیم،نه مثل سابق در درون تشکیلات،سیاهی لشگر باشیم.

دوستان و اعضای جداشده از سازمان مجاهدین،که در حال حاضر در حال مقاله نوشتن،و مصاحبه با تلویزیون مردم تی وی و یا رسانه های دگر هستید و با نوشتن این مطالب میخواهید به سازمان متذکر شوید که باید بابت همه ی سال های از دست رفته ما برای مبارزه در راه آزادی،جوابگو باشند،که چرا در تمام این سال ها ما را فریب دادنده اند و با جان و عمر ما بازی کردنند؟

این انتقادها نباید مسیر دُرست و ارزشمند ما را به انحرافات شخصی،و حساب و کتاب های سازمانی بکشاند،متاسفانه ما هر چه تلاش بکنیم بازهم اثرات مخرب روحی و روانی سازمان مجاهدین را نمی توانیم بطور صد در صد از روی ذهنمان پاک کنیم ما گذشته ای داریم که هیچوقت نمی توانیم آنرا انکار کنیم هر چقدر هم تلاش کنیم که خودمان را با دنیای پیرامون خودمون کاملاً وقف دهیم باز ذرات کابوس رجوی بر روی مغزمان بازی می کند.

حالا شما نگاه کنید این وسط تعدادی جداشده هم پیدا شود که سر ناسازگاری به دگر جداشدگان پیدا کنند،و میخواهند هر کدام حرف خودش را به کُرسی بنشانند،و بگوید من از رجوی بهتر میتوانستم سازمان را هدایت کنم و من درُست میگویم،واقعاً با این حساب سنگ روی سنگ بند می شود،و میتوانیم در ادامه مسیر متمرکز باشیم؟

از همان ابتدا که ما از فرقه رجوی جدا شدیم و هنوز پایمان به کمپ آمریکاییها باز نشده بود و به قول معرف جای انگشتمان خشک نشده بود،سازمان مارک مامور وزارت اطلاعات را بر پیشانیمان کوبید،چه برسد که این مارک نچسب را خودمان هم بخواهیم بر پیشانی دوستانمان بزنیم،و از این طریق صفر صفر کنیم یا با زبان عادی با طرف تسویه حساب کنیم به هر دلیل،این وسط کی سود خواهد برد معلومه فرقه رجوی.

استیصال فرقه مجاهدین در  آلبانی از کمپین خانواده ها

در دورانی که سازمان پروژه خریداری و برگشت نفرات را با توبه نامه آغاز کرد،با شخصی به نام علی پاک آغاز شد،و نفر دوّم من بودم که این پرونده را یکبار برای همیشه بستم،می دانید چرا چون هرگز نمی خواستم شرف و آبروری خودم و مملکتم را با مقداری کاغذ پاره ( پول ) عوض کنم،در صورتی که خیلی ها با کمتر از آن هم خودشان فروخته اند.

ما هرگز حق نداریم دیگران را قضاوت کنیم،اگر کسی میخواهد،با شخصی تسویه حساب کند آتش آنها نباید کار و زندگی بقیه جداشدگان را تحت تاثیر قرار دهد،متاسفانه قصه رجوی و سازمان او تا آخر عمر همانند وصله نچسب به ما وصل است،پس زدن مارک مزدور،و یا مجاهد،به هر جداشده مساوی است با همه ی جداشدگان،و این چراغ سبز هم به مجاهدین هست و هم به وزارت اطلاعات،در کُل ماجرا فرقی ندارد.

من از تمام دوستان جداشده خواهش دارم اگر هر انتقادی در هر مطلبی،و یا صحبتی دارند،با آن شخص تماس گرفته و به صندق پیام های شخصی آن فرد،پیام ارسال کند تا دیگران از این انتقادها سوءاستفاده نکنند،که شک دارم تا الان از همین داستان ها سازمان مجاهدین بهره برداری نکرده باشد!

سازمانی که در سالن های کمپ اشرف ( ۳ ) صدها کامپیوتر،نسب کرده و با دروغپردازی،بر علیه جداشدگان،و خانواده ها شبانه روز به لجن پراکنی مشغول هست الان از موضوعات درگیری ما کوتاه خواهد آمد؟

ما باید منتظر عاقبت این ندانم کاری،و اشتباه فاشمان باشیم،تا ببینیم چه خوابی برایم خواهد دید،من از دوستان خواهش میکنم در این رابطه کمی بیشتر اندیشه کنید با عصبانیت و عجله تصمیم نگیرید،ما فرد نیستیم،ما هر کدام کوچکترین اشتباهی انجام دهیم به پای همه ی جداشده خواهند نوشت.

البته این را به خوبی می دانم همه ی دوستان خیلی مهربان و با گذشت می باشند،امیدورام که ما بتوانیم همه ی تلاش و انرژی خودمان را صرف افشاگری علیه فرقه رجوی و آزادی اسرای در بند آلبانی کنیم.نه اینکه به جان هم بیفتیم،که الان دقیقاً دوستان همین کار را در حال انجامش هستند.متاسفانه،مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان

لینک به منبع

رجوی در کمین جداشدگان 

***

مسئولیت جان هادی ثانی خانی رجوی در کمین جداشدگان مسئولیت دولت آلبانی در قبال جان هادی ثانی خانی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/بازگشت-برجام،-فغان-رجوی/

بازگشت برجام، فغان رجوی

بازگشت برجام، فغان رجویعلیرضا نصراللهی، یاران ایران، پاریس، بیست و سوم فوریه 2021:… سازمان مجاهدین در طول چهار سال ریاست جمهوری دونالدترامپ هر چه می توانست کرد و هر چه را که قدرتش نمی رسید واگذار می کرد به دو توله سگ وفادار پول یعنی جان بولتون و رودی جولیانی و از طریق آنها میتوانست بر روی ماهیت ضد ایرانی بودن ترامپ مسلط گردد و اگر نخواهیم پا روی حق بگذاریم تا ۹۰% هم موفق شدند و همانطور که شاهد بودیم تا آخرین دقایق هم ترامپ برای ایران تحریم تصویب می کرد. بازگشت برجام، فغان رجوی 

بازگشت برجام، فغان رجویرهبر مجاهدین بعد از 42 سال روضه سرنگونی امروز نگران عاقبت برجام شد

بازگشت برجام، فغان رجوی 

آه و فغان رجوی از امنیت اجتماعی دوباره مردم ایران و بازگشت به برجام

علیرضا نصراللهی،انجمن یاران ایران،بیست و سوّم،فوریه،۲۰۲۱

در طی چهار سال ریاست جمهوری دونالدترامپ،و بازگشت،یکطرفه ترامپ،به خاطر ماهیت،ضد ایرانی بودنش،و بادمجان دور قاب چین های او همانند،رودی جولیانی،جان بولتن،مایک پمپئو،که همگی آنها نشان دادند،که در طی این چهار سال،ریاست جمهوری دونالدترامپ از هیچ تحریمی نسبت ایران و ایرانی،کوتاهی نکردنند،و تیشه را برداشتند که بزنند به ریشه هرچی ایرانی هست.

این آقایان به ظاهر محترم حتی در دنیای دو دوتای سیاسی هم اصول آن را رعایت نکردنند،و پایبند به حقوق شهروندی کشوری که آن را تحریم می کنند،هم نبودنند،که با قوانین بین المللی،خیلی از تحریم ها نباید به لحاظ حقوق انسانی،اعمال گردد،ولی خوب به لطف ایرانی های خارجه نشین،و اپوزیسیونهای قلابیه جمهوری اسلامی ایران،که به دشمنان ایران هر چه میتوانید فشار را بر مردم افزایش دهید،تا مردم تحت فشار،جانشان به لب برسد و در مقابل دولت ایران قرار بگیرند،بلکه از این طریق ما بتوانیم به حکومت برسیم.

بله دوستان دونالد ترامپ و هم پیمان او در مدّت چهار سال سفره های زیبا و مهمان نواز ایران را کوچک و کوچکتر کردنند، مَرد خانواده را در جلوی زن و بچه هایش شرمنده کردنند،اشک های پنهان مادران و غم و غصه آنها برای لقمه نانی که بچه هایشان شکم سیر بر بالین بگذارند،شرمساری پدر و مادر بزرگانی که توان پهن کردن سفره ای ده دوازده نفری را،برای بچه ها و نوه هایشان ندارند،خط فقری که باعث آن کسی جز سازمان خیانتکار رجوی نبوده و نیست.

من با چشم اشکبار،فلیم هایی در اینستاگرام دیدم که مردم با غیرت ایران برای اینکه در جلوی خانواده و مردم صورتش را با سیلی سرخ کند،دست به فروختن اجزای بدن خودش کرده،که چرا ؟تعدادی از خدا بی خبر مثل مریم رجوی با خرج کردن پول های خون جوانان این مرز و بوم،تصمیم به نابودی این سرزمین گرفته و می خواهد،ریشه ایران را یکجا تحویل آمریکا و اسرائیل دهند.

 ای مردم شهید پرور ایران زمین،این سازمان،همانی سازمانی هست که با مبارزه با امپریالسیم،بنیاد آن را بنا کرد،به خاطر همین هم در سال ۱۳۵۰ به خاطر ضدیت با آمریکا و اسرائیل بنیانگزارن این سازمان اعدام شدند،بجز مسعود رجوی که با گفتن غلط کردم و همکاری با ساواک،و لو دادن همرزمانش و رهبری آن زمان سازمان.

 کاظم رجوی،برادر مسعود رجوی  از دوستان و نزدیکان ساواک بود،و با پارتی بازی و همکاری کامل مسعود رجوی با ساواک توانست اعدام او را با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل کند،مدارک و اسناد،همکاری مسعود رجوی با ساواک در اینترنت موجود می باشد.

سازمان مجاهدین در طول چهار سال ریاست جمهوری دونالدترامپ هر چه می توانست کرد و هر چه را که قدرتش نمی رسید واگذار می کرد به دو توله سگ وفادار پول یعنی جان بولتون و رودی جولیانی و از طریق آنها میتوانست بر روی ماهیت ضد ایرانی بودن ترامپ مسلط گردد و اگر نخواهیم پا روی حق بگذاریم تا ۹۰% هم موفق شدند و همانطور که شاهد بودیم تا آخرین دقایق هم ترامپ برای ایران تحریم تصویب می کرد.

«به راستی که رهبر جمهوری اسلامی داغ بر دل ترامپ و مجاهدین و اسرائیل نهاد و با مذاکره نکردن در طول چهار سال ریاست جمهوری ترامپ،باعث شد که ترامپ با این آروز به گور برود»

ترامپ و دارو دسته او یک موضوع را فراموش کردند،آنهم غیرت ایران و ایرانی را،مجاهدین چهار سال نامه پشت نامه، نشست پشت نشست،خریدن رسانه های بی غیرت ایرانی،و عرب باز پول دوست،سلبریتی،خائن که با وجود اینکه می دانستند که مردم ایران،خوب دقت کنید،نه حکومت،مردم ایران از عربستان متنفر هستند،به خاطر همدستی با آمریکا و اسرائیل،و اهانتی که به مردم ایران کردنند،و نام خلیج فارس را به خلیج عربی تغییر دادند،ولی باز دهن گشادشان را باز کردنند،و با هواپیمای خصوصی عرب ها رفتند و برای اینکه ثابت کنند که خیلی کثیف هستند،شروع به خواندن کردنند،ننگ بر همه ی مزدوران  و خیانتکاران ایرانی،که برای پول ناموس خودشان را هم به عرب جماعت می دهند،مثل همان نفرانی که با هواپیمای شخصی شیخ به استقبال عرب ها رفتند

بازم قصه های خیانت و وطنفروشی،ایرانی ها،به راستی واقعاً برایم جای سوال هست،قدرت و ثروت،چقدر ارزش دارد،و ما چقدر وقت داریم در این دنیا که حاضر هستیم،برای رسیدن به آن ( رسیدن به حاکمیت بر مردم ) تمام نفرین های مردم یک مملکت را به جان بخریم،و در راه رسیدن به آن پا بر روی هر آدمی،بگذاریم،و اشک و آه مادران و پدران را برای از دست دادن،فرزندانشان شاهد باشیم و خم به ابرو نیاوریم،دقیقاً کاری را که سالیان است رجوی در حال انجام آن است.

پدران و مادران عزیزتر از جانم،من هم همانند شما زخم خورده و آسیب دیده این فرقه می باشم،من هم جوانیم را به پای این سازمان جهنمی ریختم،حتما میخواهید بدانید چرا؟

دلیل آن واضح و روشن است من فکر کردم این خداوند الموت،مسعود رجوی واقعاً یک آزادیخواه می باشد و در راستای آزادی مردم ایران است که دست به جهاد و مبارزه زده است،آن زمان مثل الان نبود که با کیک کردن بر روی یک دکمه تاریخچه نفر در مقابل تان ظاهر شود،شرایط بسیار خطرناک بود،و نمی توانستی مثل الان به راحتی در مورد سازمان مجاهدین حرف بزنی،به قول معرف شرایط پلیسی بود،که صد البته باید همین طور هم می بود برای همین با اندک اطلاعاتی راهی سفر بی بازگشت می شدی،که آخر آن اصلا مشخص نبود.

من فکر می کردم در راهی قدم گذاشته ام که آخر آن تحقوق،آرمان ها و خواسته های مردم عزیزم هست من خود قربانی این داستان هستم،خود من زمانی به این اشراف رسیدم که این سازمان یکی از بزرگترین تباهکاران این قرن است که دیگه نه راه پس داشتم و نه راه پیش،و بیچاره ما و مردم من که در این دوره به دنیا آمدیم که درونش چنین جنایتکارانی هستند.این فرقه به معنای واقعی کلمه،شیاد و خائن به ایران و ایرانی می باشد،و نمی تواند برای این همه خیانت دلیل قانع کننده بیاورد،مسعود رجوی و مریم رجوی هر دو جنایتکار جنگی هستند و دادگاه های ببین المللی باید آنها را محاکمه کند و اگر اینکار را انجام ندهد یعنی یه جای کار خودش هم می لنگد.

من از تمام دوستان جداشده ام تقاضا دارم در اولین فرصت مناسب با مدارک و اسناد حقوقی پرده از جنایتهای این فرقه فاشیسم مذهبی برداشته که اگه از حق نگذریم جداشده ها بعد از خروج از این سازمان،تمام تلاش خودشان را در راه نابودی این فرقه سکت برداشته اند و با ارائه همان مدارک و جمع کردن طوماری دال بر محاکمه مسعود و مریم رجوی به دادگاه لاهه و مراجع ذیصلاح بتوانیم به خونخواهی از یک ملّت حق پایمال شده مردم ایران را بگیریم،البته باید خدمت مردم شریف و عزیزم عرض کنم،ما در صورتی می توانیم در این راه پیروز گردیم که شما عزیزان در کنار ما باشید،ما بدون شما هیچ هستیم.

آه و فغان مریم رجوی از برگشت دوباره برجام ولی اینبار با اقتدار ملی مردم شریف ایران و نه از روی ضعف،و همین باعث خشم دوشمنان ایران شده است،دوستان به راحتی میتوانیم دشمنان ایران را تشخیص دهیم از زمانی که بایدن به عنوان ریئس جمهور آمریکا منتخب شده شما در رسانه های مختلف شاهد لجن پراکنی دشمنان ایران بوده اید،در همین راستا،دیدار آقای گروسی و آقای صالحی در تهران. این دومین سفر رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک سال گذشته به ایران است

ایران و آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی از دستیابی به یک تفاهم نامه جدید برای ادامه فعالیت‌های نظارتی ‘ضروری’ آژانس در این کشور به مدت سه ماه خبر داده اند. این خبر در پی سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس به تهران و دیدار او با علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران،‌ در یک بیانیه مشترک اعلام شد.

بازگشت برجام، فغان رجوی

این خبر همانند پُتکی بر سر مریم قجر فرود آمد و از سنگینی ضربه وارد شده سراسیمه و دستپاچه به رسانه های وابسته به این گروه خطرناک و بلاگ های ساخته شده توسط نفرات آلبانی،از قول این و آن شروع به اسید پاشی کرده و دست پیش را گرفته که عقب نماند،و از قول رهبر ایران در سایت ایران افشاگر گفت : برادر مجاهد مسعود رجوی گفت:آیت الله خامنه ای بار دیگر پرده را کنار زد و نشان داد که خواهان هر چه بیشتر تحریم ها برای حفظ هژمونی و ادامه حکومت است.

آخه یکی نیست به این آقا مسعود رجوی بگوید شما که خودت را از عالم و آدم برتر می دانی،چرا از این شاخه با آن شاخه می پری،یک روز می گویید تمام این تحریم ها که گریبان گیر حکومت ایران شده دست رنج تلاش شبانه روزی مجاهدین هست،یک روز دیگر می گویید آقای خامنه ای خواهان مانده گاری همه تحریم ها می باشد.این شما بودید که خبر منتشر می کردید که ایران خودش را به هر دری میزند تا از تحریم بیرون بیایید،حالا چی شده که رهبر ایران خواهان ماندگاری تحریم هاست؟

آقای مسعود رجوی من این حق را دارم که از شما سوال کنم،آیا شما خودتان را به دکتری در این مدت نشان داده اید؟

آیا شما صلاحیت نظر در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی ایران و دنیا  را دارید؟

تا آنجا که من یادم هست،شما در همه ی نشست های درونی ما هر سال با یک تابلو جدید در مورد وضعیت دولت ایران که امسال دگر سال آخر حکومت آنها می باشد سرگرم می کردید،و اگر یادتان باشد در سال ۱۳۷۹ به مرحله سین،آ رسیدیم،سین،آ یعنی مرحله سرنگونی،آقای رجوی ماه آینده به سال ۱۴۰۰ می رسیم،البته میدانم تمام حرف های شما برای دلخوشی اعضای بخت برگشته خودت بود.

ولی آیا واقعاً شما در تمام این سال ها لحظه ای به حرفی که خودت می زدی اعتقاد داشتی؟

آقای مسعود رجوی من فکر می کنم عشق به مریم قجر عضدانلو هوش و حواس تو را از همه چیز دور کرد،تا آنجا که برای رسیدن به این حَوس کثیف،انقلاب ایدئولوژیک،یا انقلاب مریم را پیش کشیدی

ازدواج مسعود رجوی مریم عضدانلو ابریشمچی بازگشت برجام، فغان رجوی

چرا به جای مریم قجر شخص دیگری را انتخاب نکردی البته بارها و بارها در مورد اینکه چرا مریم صحبت شده و بحث شده ولی تمام حرف های شما غیر قابل قبول هست،ولی ما آنجا جرأت بیان نداشتیم همانند انتخابات مسول اوّل سازمان،خودتان یکی را انتخاب می کردید و در نشست دست خودتان را بالا می بردید آیا دیگه کسی جرأت مخالفت داشت. چون خودت بهتر از هر کس میدانی،هوس تو به مریم غیر قابل کنترل بود،تا آنجا که در خیلی از نشست های درونی در بین حرفهایت قاف می دادی،مثل نشست باقرزاده که داشتیم روی سیمیلاتور مانور میکردیم و شما آمدی ابروی آن را درست کنی زدی چشم آن را هم کور کردی،گفتی دیشب از خواب بلند شدم دیدم خواهر مریمتان نیست،بعد سریع گفتی اره از خواهران شورای رهبریتان پرسیدم مریم کجاست گفتند رفته پای سیمیلاتورها.

دوستان که در آن نشست بودند باید یادشان باشد،البته بر هیچ کس پوشیده نیست رابطه تو با مریم،ولی خواهش می کنم نگو ازدواج ایدئولوژیک،شاید با این اسم فقط بتوانی سر خودت و مریم جانت را کلاه بگذاری،وگرنه بقیه میدانند چه خبره.

آقای رجوی در طول چهار سال ریاست جمهوری ترامپ،سازمان مجاهدین کم چوب لای چرخ این برجام نکرد،تا آنجا که رودی جولیانی،وکیل دونالدترامپ،حامی و عشق مریم قجر در جلوی رسانه ها برجام را پاره کرد و یک تُف هم بهش انداخت.

من هرگز این صحنه را فراموش نخواهم کرد،رودی جولیانی،به هشتاد میلیون ایرانی تُف کرد،و این کار او را تلافی خواهیم کرد شما مرده و ما زنده ببینید چگونه حامی های شما به زودی پشتتان را خالی خواهند کرد.

حالا در رسانه های وابسته به خودت دستور بده در رابطه با برجام سم پاشی کنند تا بلکه از این طریق بتوانی دیوار شکسته اعضای زوار در رفته کمپ اشرف ( ۳ ) تا زمانی دیگر در درون این قعله وحشت نگهداری،آقایان و خانمومان،رده بالای فرقه رجوی این بیمار شما احتیاج به جراحی دارد با زدن مسکن هیچ دردی از این بیمار علاج نمی شود،شماها با دورغپردازی و اخبار کذب به اعضای نگون بخت داخل حصار اشرف فقط تا مدتی میتوانید آنها در کنترل خودتان داشته باشید بالاخره این حصار پاره خواهد گذشت و این بنده های خدا به اطلاعات شما دست پیدا خواهند کرد،آنگاه چکار خواهی کرد،دیگه از اسب نشانی خواهد ماند و نه از سوار

انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین خلق بازگشت برجام، فغان رجوی

خانم رجوی برایت فقط یک راه وجود دارد آنهم تا دیر نشده و دولت آلبانی به خاطر تحولات آمریکا و ایران و اروپا تو را به خاطر جنایت و پولشوی،و قاچاق،تحویل دولت ایران نداده هر چه سریعتر بارو و بندیل خودت را جمع کن و برو پیش پدر خوانده ات،پدر اسرائیل البته اگه اونم تو را قبول کند،آقای رجوی یادت هست در نشستی فلسطین را اسرائیل محاصره کرده و یاسر عرفات گیر کرده و تو جلوی ما قدم رو میرفتی و می گفتی چکار کنیم ای کاش میتوانستیم برویم کمک فلسطین،چی شد الان موساد شده رفیق شفیقت.

خانم قجر و یا رجوی هر اسمی که داری،دو هزار نفر بیکار و الاف رو جمع کردی،و هر زوز منتظر گرفتن کرونای بیشتر از آنها هستی،و به آنها یاد دادی که بیایند و برای خودشان اسم و مشخصات دورغی بسازند،و در دنیای مجازی،همانند حیوان درنده ای کمین کنند تا لقمه ای گیر بیاورند،و شروع کنند هر آنچه که لایق و شایسته خودت و دستگاه کثیفت هست را به مردم و دولت ایران نسبت دهند.و آنها توجیح کردی به هیچ عنوان در ارتباط گیری اسمی از سازمان مجاهدین بر زبان نیاورند،خودت هم می دانی که چه لجنی هستید.

مسعود و مریم رجوی؛اعضای جداشده از زندان رجوی مثل شیر بیدار،خوب گوش کن شیر بیدار،نه خفته،در اروپا هستند و خواهند بود تا تو و امثال تو نتواند،با فریب و نیریگ هموطن های منو در دام بیندازند،به زودی از اروپا،خبرهایی به گوش خواهی شنید که تا بناگوشت،قرمز خواهد شد.

دورد بر همه ی خانواده ها و پدران و مادران گرامی صبح آزادی در راه است

لینک به منبع

بازگشت برجام، فغان رجوی 

رجوی در کمین جداشدگان  

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/کمپ-مجاهدین-در-آلبانی-کرونا-نقض-حقوق-بش/

کمپ مجاهدین در آلبانی ، از شیوع کرونا و نقض حقوق بشر تا عزا بخاطر بازگشت برجام

کمپ مجاهدین در آلبانی علیرضا نصراللهی و سعید ناصری، یاران ایران، پاریس، بیست و پنجم ژانویه 2021:… الان درست برگشتیم به چهار سال قبل. امّا به این تفاوت که خیلی چیزها عوض شده و حتی مردم آلبانی هم متوجه تروریستی بودن این فرقه رجوی شده اند و دیگه مریم قجر عضدانلو چیزی برای ارائه کردن ندارد جز یک مشت دورغ و دونگ برای اعضای درونیش که آنهم دیگه برد ندارد چون تا آنجا اخبار از درون فرقه منتشر شده خیلی از اعضای آن در حال جداشدن می باشند و سازمان با وعده های هر سال خودش که امسال دیگه سال آخر هست آنان را از خروج باز می دارد.  کمپ مجاهدین در آلبانی ، از شیوع کرونا و نقض حقوق بشر تا عزا بخاطر بازگشت برجام 

کمپ مجاهدین در آلبانی سازمان مجاهدین خلق در آلبانی ثبات منطقه را تهدید می کند

کمپ مجاهدین در آلبانی ، از شیوع کرونا و نقض حقوق بشر تا عزا بخاطر بازگشت برجام

رجوی در کمین جداشدگان  

1- نامه‌ی سرگشاده به آقای ایلر متا، رئیس‌ جمهور محترم آلبانی

علیرضا نصراللهی،انجمن یاران ایران،بیست و یکم ژانویه،۲۰۲۱

اینجانب علیرضا نصراللهی ، به عنوان عضو سابق سازمان مجاهدین خلق که سالها پیش از این سازمان جدا شده و در حال حاضر ساکن پاریس می‌باشم.

علیرضا نصراللهی پاریس

آقای علیرضا نصراللهی، پاریس

به عنوان یک فعال حقوق بشر و یک عضو جداشده و منتقد این سازمان نکاتی را به اطلاع شما می‌رسانم: مجاهدین خلق از بدو تاسیس خود، مشی مبارزه مسلحانه را به عنوان هم استراتژی و هم تاکتیک جهت نیل به اهداف سیاسی خود برگزیده است و از جمله بدعت گذار عملیات انتحاری در خاور‌میانه به حساب می‌آید که در سالهای پس از آن الگویی برای جریان‌های خشونت ‌طلب در این منطقه شده است. از آنجا که مجاهدین امروزه تمرکز خود را بر فعالیت‌های سیاسی گذاشته اند، ذکر این نکته حائز اهمیت است که در میان مردم ایران و نیز جریان‌های سیاسی اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور، مجاهدین جایگاه سیاسی و پایگاهی مردمی نداشته و هرگز نخواهند داشت به علت سابقه و وطنفروشی های همیشگی سازمان مجاهدین

و اصولا حکومتی تحت رهبری مجاهدین را از آنچه اکنون موجود است ارتجاعیترو بسا بدتر می‌پندارند، لذا الگویی که مجاهدین برای آینده‌ی ایران در نظر دارند، نه خواست مردم ایران که توهمات ذهنی خانم رجوی است که اصولا منافع ملی در آن نقشی ندارد. مجاهدین برای اینکه خودشان را بعنوان اپوزیسیون تبعیدی و تنها راه حل سرنگون شدن دولت ایران را  نشان بدهند، سعی میکنند به هر قیمت شده اعضای غالبا ناراضی خود را به شیوه های مختلف و با سرکوب و فشار و نیز استفاده از شیوه های مغزشویی در درون تشکیلات خود نگه دارند.

سازمان مجاهدین سازمانی با ساختار فرقه ای و کیش شخصیت حول رهبری مسعود رجوی و جانشین او مریم رجوی است. اعضای مجاهدین در دهه های گذشته در پشت دیوارهای بلند و سیم های خاردار تحت کنترل سازمان و ارتش سرکوب گر حزب بعث عراق مغزشویی بوده و در دنیای خیالی خود زندگی می کرده اند و سازمان مجاهدین می ترسد که افراد از طریق تماس با “دنیای واقعی” و بخصوص خانواده های این اعضا واقعیت خود را مورد شک قرارداده و از واقعیتهای سازمان از طریق هم خونهای خودشان باخبر شده و ار این فرقه سکت و شکنجه گر جدا شوند.

این سازمان یک فرقه مذهبی ـ مافیایی با تمام تعاریف علمی یک فرقه است . اعضای فرقه مجاهدین حق انتخاب آزادانه مذهب و دین مورد دلخواه خویش را ندارند.تمامی اعضای این فرقه باید بی چون چرا تمام حرفهای دیکته شده فرمانده های خودشان را قبول کرده و با جان دل پذیرا باشند  هیچ دین و مذهبی در فرقه رجوی به رسمیت شناخته نمیشودجز آن چیزی را که مسعود رجوی میگوید. لازم به یادآوری میباشد که رهبری مجاهدین دارای تعریف خاص خویش از مذهب شیعه دوازده امامی مسلمان را داشته و تنها این برداشت مورد قبول فرقه میباشد. اعضای فرقه مجاهدین هیچ حق انتخاب و فعالیت آزادانه سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را ندارند. تا کنون در درون فرقه مجاهدین هیچ انتخابات درون حزبی آزادانه برگزار نگردیده است و فرقه دارای رهبری مادام العمری میباشد که تمام امور فرقه تحت هدایت و کنترل شخصی شدید وی میباشند .

در این شرایط با وجود اینکه این فرقه همه منتقدان خود را ترور شخصیت و برای آنها پرونده سازی می کند چرا که آنها افشاگران چهره واقعی این سازمان هستند ، اما ما همواره به افشاگری و آگاه کردن انسان های نوع ‌دوستی که فریب تبلیغات دروغین فرقه را می خورند پرداخته ایم .

واقعیت این است که پیوسته اعضای این فرقه به محض پیدا کردن فرصت مناسب و یا اندکی مجال ذهنی به خود می آیند و روزانه از آن جدا می شوند ، در چنین شرایطی انتظار ما از شما این است که در مواجهه با تلاشهای مسؤولان فرقه رجوی جهت ارتباط گیری با دولت و مقامات آلبانی هشیار تر عملکرده و تهدیداتی که ازجانب این فرقه می تواند متوجه کشور شما شود را دست کم نگیرید.

از طرف دیگر موضوع مهم دیگر ، سرنوشت اعضایی است که از این جریان جداشده اند و یا قصد جدایی دارند اما به دلیل نگرانی از دخالت های سران فرقه در روند اقامت و مانع فکنی بر روند کارهای قانونی در آلبانی تحت فشار های طاقت رسایی قرار دارند . در همین راستا نکته دیگری که در انتخاب آزادانه اعضا برای جدایی از این تشکیلات و اعتماد به نفس لازم جهت تشکیل یک زندگی مستقل به آنها کمک می کند ، ارتباط آنان با خانواده هایشان است که مجاهدین آنها را دشمن تشکیلات خود قلمداد می کنند و این به دلیل نقش خانواده ها در رهایی این افراد از بند اسارت این فرقه است ، انتظار ما جداشدگان از این فرقه و فعالین حقوق بشری که در ارتباط با رهایی اعضای مجاهدین فعالیت دارند ارائه تسهیلات و فراهم آوردن شرایطی است که خانواده های این افراد بتوانند به آلبانی سفر کرده و از نزدیک پیگیر وضعیت عزیزان خود باشند .

آقای ریئس جمهور من به عنوان شخصی که در درون این تشکیلات مورد شکنجه های روحی قرار گرفته ام از شما درخواست دارم که لطفاً با رویکرد دیگری به مسولان این فرقه بنگرید و از زاویه باز تری به این نفرات نگاه کنید چون من به شما قول میدهم که اگه شما از این بازی که سازمان شما را در آن قرار داده بیرون بیایید و از بیرون به این دشمن مردم آلبانی نگاه کنید حاضر نخواهید بود خودتان و مردم محترم آلبانی را حتی برای چند صدم لحظه دچار دردسر و در دام تروریسم مذهبی قرار دهید.

لزا به عنوان یک فرد که با دنبال حق و حقوق برباد رفته اعضای ناراضی این فرقه می باشم دستور دهید تا خانواده های این اعضا بتواند با اخذ ویزا از کشور با تمدن شما با فرزندان خود دیدار و گفتگو کنند،و یا بتواند از طریق شبکه های اینترنتی بچه های خودشان دیدار  و از سلامتی آنها آگاهی کسب کنند،شای خیلی زود دیر شود

شما به عنوان رئیس‌جمهور آلبانی و مسئول دولت، میتوانید با هماهنگی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و حمایت از جداشدگان مجاهدین ،مانع از این فشارهای غیرانسانی شده به یاری اعضای ناراضی و بدون حامی این جریان بشتابید .

با احترام

ترجمه به زبان آلبانیایی،و ارسال به سفارت آلبانی،در پاریس

Një letër e hapur për Z. Iller Meta, President i Shqipërisë
Unë, Alireza Nasrollahi, si ish-anëtar i Organizatës Mojahedin Khalq, i cili u largua nga organizata shumë vite më parë dhe tani jeton në Paris, si një aktivist i të drejtave të njeriut dhe një anëtar i shkëputur dhe kritik i kësaj organizate, do të doja t’ju informoja: Mojahedin Khalq Që nga fillimi, ajo ka adoptuar politikën e luftës së armatosur si strategji dhe taktikë për të arritur qëllimet e saj politike dhe konsiderohet si një nga novatorët e operacioneve vetëvrasëse në Lindjen e Mesme, e cila në vitet në vijim u bë një model për lëvizjet e dhunshme në rajon. Ka qene. Meqenëse moxhahedinët janë përqendruar në aktivitete politike sot, është e rëndësishme të theksohet se midis popullit iranian si dhe rrymave politike opozitare iraniane jashtë vendit, mojahedinët nuk kanë dhe nuk do të kenë kurrë një pozicion politik dhe bazë popullore për shkak të historisë së tyre. Dhe patriotizmi i përhershëm i Organizatës Mojahedin

Dhe në parim, ata e konsiderojnë një qeveri të udhëhequr nga Mojahedin të jetë shumë më reaksionare sesa ajo që është tani, kështu që modeli që Mojahedin synon për të ardhmen e Iranit nuk është vullneti i popullit iranian, por iluzionet mendore të zonjës Rajavi në të cilat interesat kombëtare nuk kanë asnjë rol. Në mënyrë që të paraqiten si një opozitë e mërguar dhe zgjidhja e vetme për të përmbysur qeverinë iraniane, Mojahedinët përpiqen të ekspozojnë anëtarët e tyre shpesh të pakënaqur me kosto të ndryshme në mënyra të ndryshme, me shtypje dhe presion, si dhe përdorimin e metodave të larjes së trurit brenda organizatës. Mbaje veten.

Organizata Mojahedin është një organizatë me një strukturë sektare dhe një kult të personalitetit rreth udhëheqësit, Massoud Rajavi dhe pasardhësit të tij, Maryam Rajavi. Anëtarët e Mojahedinit janë larë me truri me dekada pas mureve të larta dhe telave me gjemba nën kontrollin e organizatës dhe ushtrisë Ba’atiste shtypëse në Irak, dhe Mojahedinët kanë frikë se njerëzit do të vijnë në kontakt me “botën reale”. Dhe posaçërisht familjet e këtyre anëtarëve kanë dyshuar në realitetin e tyre dhe janë bërë të vetëdijshëm për realitetin e organizatës përmes të afërmve të tyre të gjakut dhe janë ndarë nga ky sekt dhe sekt torturues.

Kjo organizatë është një sekt fetaro-mafioz me të gjitha përkufizimet shkencore të një sekti. Anëtarët e sektit Mojahedin nuk kanë të drejtë të zgjedhin lirisht fenë e zgjedhur prej tyre. Të gjithë anëtarët e këtij sekti duhet të pranojnë të gjitha fjalët e diktuara të komandantëve të tyre dhe t’i pranojnë ato me gjithë zemër. Asnjë fe nuk njihet në sektin Rajavi përveç Ajo që po thotë Massoud Rajavi. Duhet të theksohet se udhëheqja e Mojahedinve ka përkufizimin e vet të fesë Shiite të dymbëdhjetë Imamëve Myslimanë, dhe vetëm ky interpretim pranohet nga sekti. Anëtarët e Mojahedin nuk kanë të drejtë të zgjedhin lirisht, të merren me veprimtari politike, shoqërore ose kulturore. Deri më tani, asnjë zgjedhje e lirë brenda-partiake nuk janë mbajtur brenda sektit Mojahedin dhe sekti ka një udhëheqje të përjetshme nën të cilën të gjitha çështjet sektare janë nën drejtimin dhe kontrollin e tij të rreptë personal.

Në këtë situatë, përkundër faktit se ky sekt vret të gjithë kritikët e tij dhe bën raste për ta sepse ata janë eksponentët e fytyrës së vërtetë të kësaj organizate, por ne gjithmonë ekspozojmë dhe informojmë njerëzit me zemër të mirë që mashtrojnë propagandën e rreme të sektit. Ne kemi ngrënë.

Fakti është se anëtarët e këtij sekti vazhdimisht vijnë në vete sapo të gjejnë një mundësi të përshtatshme ose pak hapësirë ​​mendore dhe ta lënë atë çdo ditë, në rrethana të tilla, ne presim që ju të përballeni me përpjekjet e zyrtarëve të sektit Rajavi për të komunikuar Jini më vigjilentë me qeverinë dhe autoritetet shqiptare dhe mos nënvlerësoni kërcënimet që ky sekt mund të paraqesë në vendin tuaj.

Nga ana tjetër, një çështje tjetër e rëndësishme është fati i anëtarëve që kanë lënë partinë ose synojnë të largohen, por janë nën presion të fortë për shkak të shqetësimeve në lidhje me përfshirjen e udhëheqësve të kultit në procesin e qëndrimit dhe pengesave të procesit ligjor në Shqipëri. Në këtë drejtim, një pikë tjetër që i ndihmon ata në zgjedhjen e lirë të anëtarëve për tu ndarë nga kjo organizatë dhe besimin e nevojshëm për të formuar një jetë të pavarur, është marrëdhënia e tyre me familjet e tyre, të cilat Mojahedinët i konsiderojnë si armike të organizatës së tyre. Arsyeja për rolin e familjeve në çlirimin e këtyre njerëzve nga robëria e këtij sekti është se ne presim që ata që janë ndarë nga ky sekt dhe aktivistët e të drejtave të njeriut që punojnë në lidhje me lirimin e anëtarëve të Mojahedin të sigurojnë lehtësira dhe të sigurojnë kushte për familjet e tyre për të udhëtuar në Shqipëri. Dhe ndiqni nga afër situatën e të dashurve të tyre.

President, Si person që i është nënshtruar torturave psikologjike brenda kësaj organizate, ju kërkoj të shikoni zyrtarët e këtij sekti me një qasje tjetër dhe t’i shikoni këta njerëz nga një kënd më i hapur, sepse ju premtoj se Nëse dilni nga kjo lojë që ka vendosur organizata juaj dhe e shikoni këtë armik të popullit shqiptar nga jashtë, nuk do të jeni të gatshëm ta vini veten dhe popullin e nderuar shqiptar në telashe dhe të bllokuar në terrorizmin fetar, qoftë edhe për disa të qindtat e një momenti.
Leza, si një person që kërkon të drejtat dhe liritë e anëtarëve të pakënaqur të këtij sekti, urdhëroni që familjet e këtyre anëtarëve të jenë në gjendje të takohen dhe të bisedojnë me fëmijët e tyre duke marrë një vizë nga vendi me civilizimin tuaj, ose përmes rrjeteve Vizitoni fëmijët e tyre në internet dhe mësoni për shëndetin e tyre, mund të jetë vonë

Si President i Shqipërisë dhe në krye të qeverisë, ju mund, në koordinim me Komisionerin e Lartë të KB për Refugjatët dhe të mbështesni separatistët Mojahedin, të parandaloni këto presione çnjerëzore me ndihmën e anëtarëve të pakënaqur pa mbështetjen e tyre.

لینک به منبع

2- اعلام عزای عمومی در مقر مریم قجر عضدانلو، برای بازگشت برجام

علیرضا نصرالّهی،انجمن یاران ایران،بیست و سوّم،ژانویه،۲۰۲۱

همانطور که در این روزها در جریان کم و بیش اخبار جهان و بخصوص سوگند آقای جو بایدن به عنوان ۴۶ ریئس جمهور آمریکا هستیم اگر نخواهیم اغراق کرده باشیم بیش از ۹۰%  آمار کُل جهان از اینکه دونالدترامپ ۴۵ ریئس جمهور قبلی آمریکا نتوانست رأی بیاورد خوشحال و شادمان شدند.

خوشحالی و شادمانی آنها از از روی کینه و نه از روی دشمنی بود،بلکه از اینکه دنیا از شَر آدمی بسیار خطرناک و دیوانه امّا با قدرت آنهم به خاطر ریاست جمهوری آمریکا نه شخص خود دونالدترامپ آزاد شد.آمریکا در طول تاریخ تا بحال چنین ریئس جمهور غیر قابل پیشبنی به خودش ندیده بود،شب یک فرمان صادر می کرد،صبح آن را لغو می کرد و فرمان دیگری صادر می کرد.

آیا شما قبول دارید،قبل از دولت دونالد ترامپ،یعنی زمان آقای اوباما ۵+۱ و بیش از بیست کشور دیگر در شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدن به توافق جامع در مورد برنامه هسته ای ایران جمع شده،و به نتیجه مطلوبی رسیده بودند،و بر اساس آن توافق قرار بود که نه ایران و نه هیچ کشور دیگری نقض برجام نکند،و طبق اساس نامه شورای امنیت و آژانس انرژی اتمی و با بازید از سایت های هسته ای ایران این توافقنامه نقض نشود.

آیا شما فکر می کنید تمام کسانی که در این اساس نامه شرکت داشته اند آدم های نادانی بوده اند؟
آیا شما فکر می کنید آمریکا و اروپا شرایط اقتصادی و امنیتی خودشان را در نظر نگرفته بودند؟
آیا این سیاستمدارها آدم های بیسوادی بودند؟
آیا این برجام فقط و فقط به نفع جمهوری اسلامی ایران بود؟
آیا آمریکا و اروپا از این توافق جامع فقط و فقط به امنیت آن فکر کرده بودنند؟
هرگز چنین نبوده و نخواهد بود،در این توافقنامه که از طرف شورای امنیت سازمان ملل تنظیم شده بود،۸۰% آن برای شرکت ها و بازرگانان آمریکایی و بخصوص اروپایی میلیادرها دلار در بر داشت،و تازه سازمان انرژی اتمی میتوانست در هر لحظه که اراده کند به سایت های اتمی ایران سر کشی کنند،و تازه این آغاز ماجرا بود و همانطور هم که در جریان بودید با سرعت خیلی زیاد بیش از ۵۰۰ شرکت اروپایی و آمریکایی برای سرمایه گذاری وارد ایران شدند،که البته این سرمایه گذاری ها دو طرفه بود و مردم و بازرگانان ایران هم میتوانستند از این شرایط ایده ال حداکثر استفاده را ببرند،آنهم فقط به خاطر اینکه هوش و استعداد ما ایرانی ها بیشتر از آدم های موجود در این کُره خاکی هست.

حالا شما نگاه کنید با آن همه کشمکش برای برجام و نشست های بسیار از این همه کشور و این همه زمان و انرژی دستاوردهای آن برای تمام جامع جهانی یک آدم مالیخوایی پیدا می شود به نام دونالدترامپ و همه ی این توافقنامه این سیاستمداران را زیر پا گذاشته و آنان را نادان و بی خرد می نامد،و فقط به خاط اینکه از قدیم و ایام نسبت به تاریخ کهن ایران و مردمان باهوش آن کینه به دل دارد از رسیدن به این قدرت که دیگر در تمام عمرش نخواهد به آن دسترسی پیدا کنند،تمام و کمال ضدیت ایرانیش را به نمایش می گذارد.

وگرنه سیاستمداران خود آمریکا در هیچ زمانی منافع ملّی آمریکا را برای خوش آمدن اروپایی ها خرج نمی کنند،مگر اینکه در آن کمال و تمام حقوق و مزایای کشور آمریکا تأمین شده باشد،حالا این روانی به همه ی این سناتورها و سیاستمداران آمریکا و اروپا به راحتی نگاه می کنند و میگویید شماها خیلی نفهم هستید،این توافقنامه ۱۰۰% منافع ما را تأمین نمی کند ما تمام منافع را میخواهیم هر چه باقی ماند برای اروپا

از ابتدا تا انتهای خروج از برجام شما شاهد این بودید اروپا نتوانست در مقابل بلهوس بازیهای دونالدترامپ ایستادگی کنند و به عبارتی خیلی کم آورد،وگرنه تمام قد باید در مقابل توافقی که خودشان با دولت قبلی آمریکا امضأ کرده بودنند،ایستادگی میکرد و اتفاقاً کاری میکرد تا دونالدترامپ کوتاه بیاید ولی متاسفانه اروپا ترسید و خودش را کنار کشید و فقط شعار داد که ایران شما از برجام خارج نشو،که چی تمام تحریم ها برگشت چه بسا بیشتر و مردم مهین منو تحت فشار بالای اقتصادی قرار داد.

این آدم چنان راسیسم هست که حتی داور و ناوگان هوایی کشور ایران را هم مورد هدف قرار داد،یعنی به آن مرحله از مریضی مالیخوایی خودش که جنون هست رسیده بود و با چشمان می دید که مردم ایران در بدترین شرایط بسر میبرند،حتی تا آنجا که خط فقربه ۱۰ میلیون رسیده بود،اینجا تا برایش آغاز برنامه هایش بود تا بتواند در دوره چهار ساله دوّم ریاست جمهوریش تیر خلاص را به مردم و دولت ایران بزند،البته باید گفت این آدم دیوانه تنها با ایران سر دشمنی را باز نکرد در یک خط با چندین کشور شروع به لگدپرانی کرد،و با آنهایی که با این کشورها سر ناسازگاری داشتند دوست صمیمی شد،که چی حامی داشته باشد و بتواند از آنها در مواقع لزوم کمک بگیرد.

البته باید خدمت شما عرض کنم این اشتباهات را خود سیاستمداران آمریکایی هم با چشم می دیدند ولی چون این مردک دیوانه با هیچ صراطی مستقیم نمی شد مجبور به تحمل این دوره چهار ساله بودنند،و در پایان پُر شدن سومین سال ریاست جمهوری دونالدترامپ،تصمیم به ازل او گرفتند و همانطور که شاهد انتخابات آمریکا بودید تمامی مردم دنیا به غیر از تعداد محدودی که از ناوگان خودش بودنند واقعا شکر به جای آوردنند،چون اگر چنین نمی شد من به شما قول می دادم جنگ جهانی سّوم را پیش رو داشتیم.

من در چند خط بالا خدمت شما عرض کردم که دونالد ترامپ هر کس که با دولت و مردم ایران دشمن بود او را دوست صمیمی خودش می کرد،و تازه شما نقش مخُرب سازمان مجاهدین را در دوره چهار سال ریاست جمهوری دونالدترامپ،خواهید دید چون سازمان ننگ ایران تنها کسانی بودنند که در دوره قبلی با تمام و کمال ورود کردنند تا دنیا با جمهوری اسلامی به یک توافق جامع نرسند ولی هر چه تلاش کرد نتوانست جلوی این سر فصل حیاتی را از مردم ایران بگیرد.

با روی کار آمدن دیوانه زنجیری،به نام ریئس جمهور آمریکا،سازمان نفاق رجوی جان تازه ای گرفت چون آدمی پیدا شد مثل خودشان زنجیری،و خائن و خیانتکار و جنایتکار،و پا گذاشتن بر روی هر اصول انسانی،سازمان ننگ ایران با دم تکان دادن به ال سعود و مخصوص اسرائیل دشمن درجه یک مردم ایران همانند سازمان مجاهدین،اینها دشمنان قسم خورده مردم و خاک ایران هستند.

از زمان ریاست جمهوری ترامپ و متوجه شدن دشنمان آب و خاک مهینم ایران،سازمان ننگ ایران فعالیت های خودش را از سر گرفت و با سرعت دو چندان شروع به جمع آوری اطلاعات در مورد کارها و پیشرفت های نظامی اقتصادی ایران کرد و با فروختن آنها به ال سعود و موساد همه ی این اطلاعات در اختیار دونالدترامپ قرار گرفت و اینها فهمیدن که در منطقه با کشوری باهوش بسیار بالای رو به رو هستند و داعشی که ساخته و پرداخته خودشان هست ایران با کمترین هزینه  و با سرداری همچون حاج قاسم سلیمانی تمام قد جلوی او ایستاده و او را نابود کرد.

این آلارم قرمز از طرف لشکر فاطمیون باعث شد تا ترس بر جان تمام کسانی که تمام قد پشتیبانی داعش را می کنند به فکر ترور سردار حاج قاسم سلیمانی بیفتند و همانطور که شاهد ماجرا بودید با فرمان دیوانه وار ترامپ باعث به شهادت رسیدن مرد بزرگ و میهن پرستی همچون او باشیم.

با به شهادت رسیدن سردار سلیمانی و بپاخیز شدن مردم شهید پرور ایران با آن جمعیت میلیونی تمام کسانی که پشت این داستان بودند شلوار خودشان را خیس کردنند،و چنان ترس بر دلشان جا کرد که از کرده خود پشیمان شدند ولی دیگه پشیمانی سودی ندارد.

مجاهدین تمام عزم خود را بر این گذاشتند که در تمام دنیا تا آنجا که میتواند پشت ترامپ دربیایند و تا در دوره دوّم ریاست جمهوری آمریکا باز هم این خُل دیوانه ریئس جمهور آمریکا گردد،ولی نمی دونستند که دیگه آون ممل رو لولو برد،نه تنها دنیا بلکه آمریکا هم از این وضعیت بهم ریختگی خسته شده است،برای همین هر چه رشته کرده بودنند پنبه شد.

الان درست برگشتیم به چهار سال قبل. امّا به این تفاوت که خیلی چیزها عوض شده و حتی مردم آلبانی هم متوجه تروریستی بودن این فرقه رجوی شده اند و دیگه مریم قجر عضدانلو چیزی برای ارائه کردن ندارد جز یک مشت دورغ و دونگ برای اعضای درونیش که آنهم دیگه برد ندارد چون تا آنجا اخبار از درون فرقه منتشر شده خیلی از اعضای آن در حال جداشدن می باشند و سازمان با وعده های هر سال خودش که امسال دیگه سال آخر هست آنان را از خروج باز می دارد. ولی با آمدن جو بایدن به عنوان ۴۶ ریئس جمهور آمریکا و باز بینی پرونده برجام و حتی بازگشت زود هنگام به برجام به شرط رعایت تمام بند آن از طرف ایران،آب پاکی را بر روی دست تمام کسانی که خواهان ذلیل کردن مردم ایران بودنند ریخت.

مجاهدین و عربستان و اسرائیل از آمدن جوبایدن،کَک در تونبان شان افتاده است،و مثل آدم های دیوانه دور خودشان میچرخند تا راحلی برای بیرون آمدن از این بحران کنند ولی دیگه تمام شد به قول معرف مثل ترامپ شماها هم بای بای و پَر پَر

حالا بشینید در آلبانی و یا آفریقا و یا اگه راهتان دادند اسرائیلی ها بروید ور دست اربابانتان تا بقیه عمر را به توالت شویی اجنبي مشغول باشید،چون اگه دست مردم ایران به شماها برسد میدانم تیکه بزرگتان گوشتان هست پس تا میتوانید از ایران و ایرانی فاصله بگیرید

به امید روزی که فقط خودت بمانی و آن چند نفر مزدور که دست شان به خون این مردم آلوده هست.

لینک به منبع

3- بحران کرونا در کمپ اشرف ( ۳ ) و مریم رجوی کرونا زده

سعید ناصری،انجمن یاران ایران،بیست و دوّم،ژانویه،۲۰۲۱

فرقه تبهکار رجوی در حالی که در ظاهر دل سوز مردم ایران میباشد  لیاقت و شایستگی یک نظام بهداشتی برای فرقه انگشت شمار و اندک خود را ندارد کما اینکه تا انجایی که اخبار نشان میدهد طی هفتهای گذشته تعدادی از افراد نگون بخت جانشون را از دست دادند

سعید ناصری یاران ایران

آقای سعید ناصری

اما بایستی به فرقه رجوی تاکید کرد که مردم و ملت ایران در دهه های گذشته تاوان شعر و شعارهای بیهوده شما را داده اند که تماما منشا بی لیاقی و فرافکرانه شما بوده است بگذریم که امروز مردم ایران و جوانها در هر کجای این کره خاکی ماهیت بیهوده و فریبانه شما را کاملا شناخته اند

اما امروز مسله ای که مطرح است با وجود اندکی اعضا در بند که تماما تحت کنترل تشکیلات خود ساخته رجوی است از خورد خوراک گرفته تا خواب و بیداری رجوی عرضه کنترل یک بیماری در میان اعضای خود ندارد و درمانده شده و کمرش خم شده این در حالی است ملیونها دلار هزینه سیاست و تبلیغات فرقه در هم شکسته خود میکند و از زوایه دیگر هیچ گونه تمایلی از خود نشان نمیدهد و نمیخواهد کمی هزینه کند برای بهداشت افراد در هم شکسته در ارودگاه البانی و این است ماهیت رجوی فاسد و بی لیاقت

اگر نگاهی کلی بندازیم به سایتهای خبری رجوی خبرهای که در رابطه با کرونا در ایران نشان میدهند و امار و ارقامی که نشر میدهند گویا نویسنده و تنظیم کننده خبر حال و اوضاع خوبی به لحاظ ذهنی نداشته یا اینکه این امار دروغین مثل همیشه از ماهیتت رجوی فاسد بر میاید در جایی خواندم که اشاره کرده بود بالغ بر دویست هزاز هموطن ایرانی بر اثر کرونا فوت شده اند و امارهای دیگری که نشان میدهد کاملا دروغ است عجبا اگر سایتهای خبری تمام دنیا رو نگاه کنیم اماری که از ایران نشر میدهند بالغ بر یک سوم اماری است که رجوی منتشر کرده است

با این حال نگاه بندازیم به تلفات افراد نگون بخت در کمپ البانی در هفته های گذشته اگر یک امار سریع و سر انگشتی بگیریم نسبت به جمعیتی که در کمپ میباشند خوب مطمعنا امار به مراتب بیشتر از ایران میباشد در حال حاضر تقریبا دو هزار نفر در کمپ میباشند امار تلف شده ها بر اثر بیماری بالای ده نفر میباشد خوب به نسبت جمعیت این امار به طبع خیلی بالا میباشد،این در حالی است رجوی به مسولین ایرانی انتقاد و شکایت میکند که به فکر راه کاری برای دارو و درمان برای ملیت ایران نیستند باید به رجوی گفت اول به فکر خودت و اعضای نگون بختت باش و فکری به حال این ستم دیده ها بکن برای افراد کمی که برات مونده بعد به فکر ملت باش  رجوی شما که عرضه نگهداری و کنترل این عده افراد سالخورده و پیر و نداری به چه رویی و به چه جراتی شعار اپوزسیون ایران را سر میزنی  شرمت باد

خبرهای موثق بدست آمده از منابع وزارت بهداشت در آلبانی حاکی از آنست که مسعود نصیری 63 ساله عضو سازمان مجاهدین خلق و ساکن اردوگاه این سازمان در آلبانی،چند روز پیش قطعا به دلیل ابتلا به ویروسکرونا فوت نموده است. تحت فشارهای فرقه رجوی بر مقامات آلبانیایی، آنان در ابتدا این مسئله را تکذیب کردند. حتی سخنگوی وزارت بهداشت آلبانی در پاسخ به سؤال خبرنگاران اعلام نموده بود که هیچ ایرانی در آلبانی به دلیل ابتلا به ویروس کرونا فوت نکرده است. کرونا دلیل مرگ مجاهدین خلق در آلبانی است . تایید مسئولین بیمارستان تیرانا و این است از نمونه فریبکاری و ملیونی خرج کردن رجوی برای تبلیغات پوشالی و از طرفی حاضر نیست کمی به فکر افراد  در بند خود باشد.

لینک به منبع

کمپ مجاهدین در آلبانی ، از شیوع کرونا و نقض حقوق بشر تا عزا بخاطر بازگشت برجام 

رجوی در کمین جداشدگان  

***

همچنین: